اطلاعیه شماره ١٠١

كارگران آزاد شده شركت واحد در برابر اداره كار دست به تجمع زدند
كارگران شركت واحد همزمان با كارگران جهان فراخوان تجمع دادند

امروز دوشنبه ٢٤ بهمن حدود ٨٠ نفر از رانندگان و كارگران آزاد شده شركت واحد در برابر اداره كار شرق تهران جمع شدند و نسبت به جلوگیری آنها از شروع كار دست به اعتراض زدند. مقامات اداره كار حاضر به حضور در جمع كارگران نشدند و كارگران اعلام كردند كه به تجمعات خود ادامه خواهند داد.

قبل از پایان این تجمع اعلام شد كه كارگران شركت واحد روز چهار شنبه ٢٦ بهمن ساعت ١٠ صبح همزمان با تظاهرات جهانی در حمایت از كارگران شركت واحد در برابر مجلس اسلامی تجمع خواهند كرد و بر آزادی همه دستگیر شدگان و سایر خواستهای خود پافشاری میكنند. كارگران شركت واحد به همه كارگران و دانشجویان و مردم تهران فراخوان داده اند كه در تجمع آنها در برابر مجلس در روز چهار شنبه شركت كنند. كارگران شركت واحد همچنین بر نیاز به حمایتهای مالی برای ادامه مبارزه خود تاكید كرده و از همه مردم خواسته اند كه هرچه فعالتر به آنها كمك مالی برسانند.

حزب كمونیست كارگری ایران نیز بر فراخوان رانندگان شركت واحد تاكید میكند و از همه كارگران و مردم میخواهد كه با شركت در تجمع روز ٢٦ بهمن (١٥ فوریه) هم صدا با كارگران در گوشه و كنار جهان٬ از مبارزه و خواستهای رانندگان شركت واحد پشتیبانی كنند. این مبارزه باید متحدانه تا آزادی همه دستگیر شدگان و عملی شدن خواستهای بحق كارگران شركت واحد ادامه یابد. حمایت جهانی از خواستهای كارگران شركت واحد و تعیین یك روز به عنوان روز حمایت از رانندگان شركت واحد یك اقدام مهم است كه فعالین كارگری و رهبران بخشهای مختلف مردم باید تلاش كنند در ایران نیز وسیعا پاسخ گیرد. همچنین باید تلاش كنیم كه فراخوان رانندگان شركت واحد برای كمك مالی هرچه وسیعتر و سریعتر پاسخ بگیرد.

حزب كمونیست كارگری ایران
٢٤ بهمن ١٣٨٤ – ١٣ فوریه ٢٠٠٦

 

اطلاعیه شماره ١٠٠

کارگران واحد در مقابل وزارت کار تجمع کردند
یکی دیگر از کارگران شرکت واحد دستگیر شد


امروز یکشنبه حدود ١٥٠ نفر از کارگران شرکت واحد در مقابل وزارت کار تجمع کردند و خواهان بازگشت به کار شدند. کارگرانی که در این تجمع شرکت داشتند پس از آزادی از زندان اجازه بازگشت به کار نیافته اند. علاوه بر کارگران زندانی که از کار برکنار شده اند، در روزهای اخیر تعداد دیگری از کارگران نیز اخراج شده اند. تعدادی از این کارگران نیز در تجمع امروز شرکت داشتند. در تجمع امروز، کارگران تصمیم گرفتند که فردا در مقابل اداره کار شرقی تجمع کنند.

طبق گزارش دیگری که به حزب رسیده است، روز جمعه ٢١ بهمن یکی از كارگران شركت واحد به نام سيد رضا سيد زند از منطقه ٩ دستگير شد. جمهوری اسلامی تحت فشارهای بین المللی و داخلی تعداد قابل از کارگران زندانی را در روزهای اخیر آزاد کرده است اما همزمان در تعقیب تعداد دیگری از کارگران واحد است. طبق گزارشی که به حزب رسیده است عبدالرضا طرازی عضو هیئت مدیره سندیکای واحد از جمله کارگرانی است که در روزهای اخیر آزاد شده است.

حزب کمونیست کارگری از همه کارگران و مردم آزادیخواه میخواهد که به هر شکل که میتوانند از کارگران شرکت واحد و خواستهای آنها که خواست همه بخشهای جنبش کارگری است حمایت کنند. حزب همه کارگران شرکت واحد، همسران آنها و سایر کارگران، دانشجویان و مردم را فرامیخواند که همزمان با تظاهرات بین المللی علیه جمهوری اسلامی در روز ٢٦ بهمن، دست به تجمع بزنند و خواهان آزادی فوری کلیه کارگران زندانی، دفاع از خواست بازگشت به کار کارگران، پرداخت کلیه حقوق چند هفته گذشته و بحساب آوردن این روزها بعنوان سنوات کاری و نیز به رسمیت شناسی قراردادهای دسته جمعی، به رسمیت شناسی تشکل آزاد کارگری و سندیکای شرکت واحد شوند.

زنده باد جنبش همبستگی با کارگران شرکت واحد
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
٢٣ بهمن ١٣٨٤، ١٢ فوریه ٢٠٠٦

اطلاعیه شماره ٩٩

هنوز بیش از ١٢٠ نفر از کارگران شرکت واحد در زندان بسر میبرند
فعالین سندیکا و اعضای هیئت مدیره آزاد نشده اند

طبق گزارشی که به حزب رسیده است، در دو روز گذشته تعداد قابل توجهی از کارگران واحد از زندان آزاد شده اند. اعضای هیئت مدیره و فعالین سندیکا همچنان در زندان هستند. گفته میشود که بیش از ١٢٠ نفر در زندان بسر میبرند. با اینحال آمار دقیقی از تعداد کارگران زندانی و کارگران آزاد شده در دست نیست.

به کارگرانی که از زندان آزاد شده اند تاکنون اجازه کار داده نشده است. کارگران شرکت واحد علاوه بر خواست آزادی فوری و بی قید وشرط کلیه کارگران زندانی و خواستهای قبلی خود از جمله برسمیت شناسی سندیکا، قراردادهای دسته جمعی و انحلال شوراهای اسلامی، خواهان بازگشت به کار، پرداخت حقوق این مدت و نیز به حساب آمدن سنوات کاری در این روزها هستند.

حزب کمونیست کارگری، کارگران واحد و همسرانشان و همه کارگران و مردم آزادیخواه در سراسر کشور را به حمایت فعال از کارگران شرکت واحد و خواستهای بحق آنها فرامیخواند. همراه با سازمانهای کارگری در سراسر جهان، روز ٢٦ بهمن را به روز همبستگی با کارگران شرکت واحد تبدیل کنیم.

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۱ بهمن ۱۳۸۴- ۱۰ فوریه ۲۰۰۵

 

اطلاعیه شماره ۹٨

هنوز بیش از ١٢٠ نفر از کارگران شرکت واحد در زندان بسر میبرند
فعالین سندیکا و اعضای هیئت مدیره آزاد نشده اند

طبق گزارشی که به حزب رسیده است، در دو روز گذشته تعداد قابل توجهی از کارگران واحد از زندان آزاد شده اند. اعضای هیئت مدیره و فعالین سندیکا همچنان در زندان هستند. گفته میشود که بیش از ١٢٠ نفر در زندان بسر میبرند. با اینحال آمار دقیقی از تعداد کارگران زندانی و کارگران آزاد شده در دست نیست.

به کارگرانی که از زندان آزاد شده اند تاکنون اجازه کار داده نشده است. کارگران شرکت واحد علاوه بر خواست آزادی فوری و بی قید وشرط کلیه کارگران زندانی و خواستهای قبلی خود از جمله برسمیت شناسی سندیکا، قراردادهای دسته جمعی و انحلال شوراهای اسلامی، خواهان بازگشت به کار، پرداخت حقوق این مدت و نیز به حساب آمدن سنوات کاری در این روزها هستند.

حزب کمونیست کارگری، کارگران واحد و همسرانشان و همه کارگران و مردم آزادیخواه در سراسر کشور را به حمایت فعال از کارگران شرکت واحد و خواستهای بحق آنها فرامیخواند. همراه با سازمانهای کارگری در سراسر جهان، روز ٢٦ بهمن را به روز همبستگی با کارگران شرکت واحد تبدیل کنیم.

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۱ بهمن ۱۳۸۴- ۱۰ فوریه ۲۰۰۵

اطلاعیه شماره ۹۷

بازتاب سرکوب اعتصاب کارگران واحد در یک روزنامه کثیرالانتشار سوئدی و تداوم حمایت اتحادیه های کارگری از کارگران واحد

روزنامه skånskadagbladet در کشور سوئد با انتشار مقاله ای در بخش "بحث" این روزنامه٬ به تاریخ ۸ فوریه٬ گزارش مفصلی از چگونگی اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت واحد و مقابله وحشیانه جمهوری اسلامی با آن منتشر کرد. این مقاله عنوان "کارگران در ایران سرکوب می شوند" را دارد و نویسنده آن فریده آرمان فعال حزب کمونیست کارگری ایران و از فعالین فدراسیون در شهر مالمو است. نویسنده ابتدا به اعتصاب ۸ بهمن ماه کارکنان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اشاره دارد و اینکه چگونه جمهوری اسلامی یک روز پیش از اعتصاب با حمله به کارگران و دستگیری شمار زیادی از کارگران و خانوده هایشان این اعتصاب را درهم شکست. نویسنده مقاله سپس به پشینه تعدیات جمهوری اسلامی به اعضای سندیکای شرکت واحد و منجمله ضرب و شتم کارگران در ۹ می ۲۰۰۵ و دستگیری های ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵ می پردازد که از جمله منجر به بازداشت منصور اسانلو و تداوم بازداشت وی تاکنون شده است. فریده آرمان در این مقاله توضیح می دهد که سندیکای کارگران شرکت واحد یک تشکل غیر دولتی است و از همین رو جمهوری اسلامی و شوراهای اسلامی به شدت با فعالیت این تشکل مستقل کارگری دشمنی دارند.
وی در بخش پایانی نوشته خود خواستهای کارگران واحد را برای خوانندگان روزنامه مرور می کند و همچنین به این اشاره می کند که کارگران در ۳ فوریه از رفتن به سر کارهای خود امتناع کردند. وی در پایان این نوشته٬ اعمال سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه کارگران را به شدت محکوم می کند و به تظاهراتی اشاره دارد که روز ۱ فوریه در شهر مالمو- سوئد در حمایت از کارگران شرکت واحد از سوی حزب کمونیست کارگری ایران و با شرکت تعداد قابل توجه ای از ایرانیان برپا شد.

پیشتر به اطلاع رساندیم که گروه کار بين المللی شش اتحاديه کارگری وکارمندی سوئد( SVIS KO ) که مجموعا 977 هزارعضو را نمايندگی می کنند، در بيانيه مشترکی خطاب به احمدی نژاد، سرکوب اعضاء اتحاديه کارگران و کارمندان شرکت واحد تهران وحومه ودستگيری منصور اسانلو را شديدا محکوم کردند. اخیرا اتحادیه کارگران شهرداری در سوئد نسخه ای از نامه خود به احمدی نژاد را برای ما ارسال کرده است که انیجا ملاحظه می کنید. لازم به توضیح است که چندی پیش نیز اتحادیه کارگران اتوبوسرانی سوئد- بخش ترافیک (واحد شهر استکهلم ) نامه مشابهی به احمدی تژاد نوشت.

متن نامه اتحادیه کارگران شهرداری سوئد به احمدی نژاد:

آقای محمود احمدی نژاد

در باره ادامه بازداشت منصور اسانلو، رئیس سندیکای شرکت واحد
بعنوان عضوی از اتحادیه های صنفی سوئد، از بابت بازداشت منصور اسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه خیلی نگران هستم.

... من به ادامه زندانی بودن منصور اسانلو با تدابیر امنیتی بالا در زندان اوین٬ بدون داشتن وكیل معترضم.

از شما می خواهم که دستورات لازم برای آزادی فوری اسانلو و رفع اتهام از ایشان را صادر کنید. بعلاوه از شما می خواهم که رفع هر گونه فشار ناوارد به فعالین اتحادیه ای مستقل و تشکل آنها را تضمین کنید.

با احترامات
Jan Sundberg
اتحادیه کارگران شهرداری- سوئد

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۲۱ بهمن ۱۳۸۴- ۱۰ فوریه ۲۰۰۵

 

اطلاعیه شماره ۹۶

ترکیه: بازتاب تهاجم وحشیانه جمهوری اسلامی به کارگران واحد و اعتراض اتحادیه کارگران شیشه ساز

ایتالیا: اتحادیه سراسری کارگران مبارز ناپل با کارگران واحد اعلام همبستگی می کند!

عزیز چلیک٬ مسئول بخش بین المللی اتحادیه کارکران شیشه ساز ترکیه (کریستال ایش) در نامه ای به احمدی نژاد ضمن محکوم ساختن شدید سرکوب کارگران واحد از او خواست که " هر چه سریعتر منصور اسانلو٬ رئیس سندیكای رانندگان اتوبوس٬ اعضای هیئت اجرایی سندیكا و همسران و فرزندانشان و همچنین همه كارگران زندانی را آزاد كنید." عزیز چلیک شخصیتی برجسته در ترکیه است که در باره مسائل کارگری و سیاست های اجتماعی اظهار نظر می کند. وی مفسر روزنامه Birgun یکی از روزنامه های مهم و معتبر ترکیه است و هر پنجشنبه ستون خودش را دارد. وی در تارخ ۹ فوریه٬ ستون خود در این روزنامه را به کارگران شرکت واحد اختصاص داد. عنوان مقاله اش "سرکوب فعالین اتحادیه ای در تهران" است. او در این مقاله در باره تاریخچه اعتصاب و حمله به کارگران و فعالین کارگری در ایران نوشته و از اتحادیه های کارگری ترکیه خواسته است که در حمایت از کارگران شرکت واحد نامه های اعتراضی به جمهوری اسلامی بفرستند.

لازم به توضیح است که در ترکیه خبر تهاجم وحشیانه جمهوری اسلامی به کارکنان و کارگران شرکت واحد و مبارزه و پایداری کارگران در مقابل این تعرضات بازتاب نسبتا گسترده ای داشته است. چندی پیش نیز یک سایت خبری اینترنتی که بازدیدکنندگان زیادی دارد٬ شبکه ozgurhaber٬ ضمن انتشار این خبر از مقاومت و اعتصاب کارگران واحد حمایت کرده و مبادرت به انتشار نامه سندیکای کارگران واحد خطاب به سازمانهای جهانی کارگری نموده است. از سوی دیگر طبق اخباری که ما دریافت کرده ایم شماری از گروهای متعلق به طیف چپ در تدارک این هستند که در مقابل سفارت جمهوری اسلامی درترکیه یک میتینگ اعتراضی برپا دارند و بدین وسیله حمایت خود را از کارگران واحد و خواستهای آنها نشان دهند.

همچنین اتحادیه سراسری کارگران مبارز ناپل در ایتالیا در پیام کوتاهی به کارگران واحد با آنها اعلام همبستگی کرد. متن این پیام کوتاه بدین قرار است:

" اتحادیه سراسری کارگران مبارز خود را در کنار کارگران ترانسپورت تهران می داند و همبستگی کامل و مبارزاتی خود را اعلام می کند.
زنده باد همبستگی بین المللی کارگری"

ادامه موج حمایت اتحادیه های کارگری از نقاط مختلف دنیا و اعلام یک روز جهانی در حمایت از کارگران واحد که قرار است با انجام میتینگ های اعتراضی در برابر سفارتخانه های جمهوری اسلامی در روز ۱۵ فوریه در کشورهای مختلف همراه باشد٬ جمهوری اسلامی را برای آزادی کارگران دستگیر شده و عملی کردن خواستهای کارگران زیر فشار می گذارد. حزب کمونیست کارگری ایران به سهم خود می کوشد که این کارزار بین المللی را تا موفقیت کامل کارگران شرکت واحد با قدرت به پیش برد.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

۲۰ بهمن ۱۳۸۴- ۹ فوریه ۲۰۰۶

ضمیمه:
۱- نامه مسئول بخش بین المللی اتحادیه کارکران شیشه ساز ترکیه (کریستال ایش)
۲- لیست حمایت از کارگران واحد

ضمیمه ۱

آقای محمود آحمدی نژاد
رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران

آقای رئیس جمهور٬

من متاسفا مطلع شده ام كه كارگران اعتصابی اتوبوسرانی تهران٬ ایران٬ مورد تعقیب قانونی و تهاجم وحشیانه نیروهای امنیتی قرار گرفته٬ اجبار به كار شده٬ به زندان انداخته و مورد شكنجه بوده اند.
برای درهم شكستن اعتصاب رانندگان اتوبوس اعضای هیئت اجرایی سندیكا به همراه زنان و حتی فرزندان شان دستگیر شده اند.
اعتصاب یك سلاح دموكراتیك و صلحجویانه ایست كه كارگران در مقیاس جهانی از آن استفاده میكنند تا حقوق اقتصادی و دموكراتیك خود را بدست آورند. من علتی در این نمیبینم كه چرا كارگران ایران از برخوردای به این متد باید مستثنی باشند.
ایران كشور همسایه تركیه است و بعنوان یك فرد در تركیه نمیتوانم چشمم را به مبارزه و مورد آزار و تعقیب قرار گرفتن رانندگان اتوبوس در تهران ببندم.
بنابراین من اتخاذ شیوه سركوب توسط دولت شما را محكوم میكنم و اكیدا از شما میخواهم هر چه سریعتر منصور اسانلو٬ رئیس سندیكای رانندگان اتوبوس٬ اعضای هیئت اجرایی سندیكا و همسران و فرزندانشان و همچنین همه كارگران زندانی را آزاد كنید.

با ارادت
عزیز چلیك
مسئول بخش بین المللی اتحادیه کارکران شیشه ساز ترکیه (کریستال ایش)
استانبول- تركیه

اطلاعیه شماره ۹۵

سازمان مرکزی کارگران سوئد (SAC) و شاخه ای از اتحادیه د گ ب آلمان به کارگران واحد پیام همبستگی فرستادند و به جمهوری اسلامی اعتراض کردند!

در ادامه کارزار جهانی در حمایت از کارکنان و کرگران واحد٬ رئيس اتحاديه د گ ب آلمان در بخش مرکزی ايالت نيدر زاکسن به نام "زباستيان ورت مولر" در نامه ای خطاب به کارگران واحد همبستگی خود را با مبارزات آنها اعلام داشت. در این نامه وی می نویسد که:

" ما از خواسته های شما داير بر پيمان های دسته جمعي، دستمزدهای عادلانه و به رسميت شناختن اتحاديه های تان پشتبانی می کنيم. ما مبارزه شما را به اطلاع افکار عمومی در آلمان می رسانيم و با استفاده از امکانات مان با مبارزات شما همراهی می کنيم. ما برای شما آرزوی انرژی و استقامت زياد داريم و پيش ازهر چيز موفقيت شما را آرزومنديم. "

همچنین "لارش همار بری" رئیس سازمانهای سندیکالیستهای سوئد (SAC) در یک پیام همبستگی به کارگران واحد اعلام داشت که "ما اتحادیه های كارگری در سوئد و سازمانهای بین المللی دوست را فرامیخوانیم كه از مبارزه شما حمایت كرده و به رژیم ایران اعتراض كنند." سازمان مرکزی کارگران سوئد (SAC) در نامه ای دیگری به احمدی نژاد از جمهوری اسلامی خواست که "منصور اسانلو و دیگر كارگران زندانی را هر چه سریعتر آزاد و از كارگران رفع اتهامات كند."

با فراخوان اتحادیه های جهانی(Global Unions)،متشکل از کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری، ١٠ فدراسیون جهانی کارگری و کمیته مشورتی کارگرى سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به نمايندگى از صدها ميليون کارگر٬ که روز ۱۵ فوریه را روز اعتراض به جمهوری اسلامی و حمایت جهانی از کارگران ایران اعلام کرده اند٬ موقعیت بی نظیری برای به زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی و متحقق کردن خواستهای کارگران واحد بوجود آمده است. حزب کمونیست کارگری ایران همه کارگران و مردم را فرامی خواند که در اعتراضات ۱۵ فوریه وسیعا شرکت کنند. روز ۱۵ فوریه باید به روزی تبدیل شود که در اثر اعتراض همزمان کارگران و مردم آزادیخواه چه در ایران و چه در سطح جهان٬ جمهوری اسلامی ناچار گردد که همه کارگران دربند را آزاد کند و به خواستهای کارگران گردن بگذارد. هرچه پر شورتر به استقبال این روز برویم!

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

۲۰ بهمن ۱۳۸۴- ۹ فوریه ۲۰۰۶


ضمیمه :
۱- نامه رئيس اتحاديه د گ ب آلمان در بخش مرکزی ايالت نيدر زاکسن به کارگران واحد
۲- نامه سازمان مرکزی کارکران سوئد (SAC) به کارگران واحد
۳- نامه سازمان مرکزی کارکران سوئد (SAC) به احمدی نژاد
۴- لیست حمایت از کارگران واحد


ضمیمه ۱


همکاران عزيز شرکت اتوبوس رانی تهران!
ما از طريق دوستان ايرانی مان در آلمان از اعتصاب و مبارزات شما با کارفرمايان اتوبوس رانی تهران مطلع شديم. مايليم همبستگی خود را با مبارزات شما اعلام کنيم. اين امر قابل قبول نيست که اعتصاب برای احقاق اهداف اتحاديه ای با زور و خشونت پليس سرکوب شود. نبايد اجازه داد که اعتصابيون دستگير شده و کارگران مورد حمله قرار گيرند و مجروح شوند!
اين موضوع با حقوق اوليه انسانی کارگران و کارکنان تمام جهان مغايرت دارد. حقوق کارگران ابعاد جهانی دارد و به همين دليل ما بايد در همه جهان برای احقاق اين حقوق مبارزه کنيم.
ما به همراه شما خواهان متوقف کردن فوری سرکوب ها، آزادی همه دستگيرشدگان و پايان دادن به همه تعقيب ها هستيم.
ما از خواسته های شما داير بر پيمان های دسته جمعي، دستمزدهای عادلانه و به رسميت شناختن اتحاديه های تان پشتبانی می کنيم. ما مبارزه شما را به اطلاع افکار عمومی در آلمان می رسانيم و با استفاده از امکانات مان با مبارزات شما همراهی می کنيم.
ما برای شما آرزوی انرژی و استقامت زياد داريم و پيش ازهر چيز موفقيت شما را آرزومنديم.

رئيس ائتلاف اتحاديه های آلمان در قسمت مرکزی ايالت نيدرزاکسن
زباستيان ورت مولر
د گ ب – قسمت مرکزی ايالت نيدرزاکسن

************************************************************************
ضمیمه ۲

سازمان مركزی كارگران سوئد
استكهلم٬ سوئد
دوم فوریه ۲۰۰۶
به سندیكای كارگران شركت واحد

پیام حمایت
سازمان مركزی كارگران سوئد از مبارزه رانندگان شركت اتوبسرانی تهران برای برخورداری از حقوق سندیكایی حمایت میكند.
ما قویا اعمال خشن بر علیه اعتصاب و رهبران شما را محكوم میكنیم. ما از جمهوری اسلامی میخواهیم سریعا همه كارگران زندانی و اعضای اتحادیه را آزاد و از آنان اتهامات وارده را رفع كرده٬ به سندیكای شما احترام بگذارد و حقوق اتحادیه ای شما كه در اكثر كشورهای دنیا محترم است را به رسمیت بشناسد.
ما از همه واحدهای محلی مان میخواهیم كه از شما حمایت كنند. ما اتحادیه های كارگری در سوئد و سازمانهای بین المللی دوست را فرامیخوانیم كه از مبارزه شما حمایت كرده و به رژیم ایران اعتراض كنند.
حقوق انسانی و اجتماعی طبقه كارگر هرگز نباید زیرپا گذاشته شود.

در همبستگی
Lars Hammarberg
دبیر كل سازمان مركزی كارگران سوئد SAC

************************************************************************

ضمیمه ۳
سازمان مركزی كارگران سوئد
استكهلم٬ سوئد
دوم فوریه ۲۰۰۶
جمهوری اسلامی ایران
آقای محمود احمدی نژاد٬ رئیس جمهور

آقای رئیس جمهور٬
SAC٬ سازمان مركزی كارگران سوئد قویا اعمال تجاوزكارانه و سركوبگرایانه جمهوری اسلامی علیه كارگران شركت واحد تهران را محكوم میكند.
ما از تجاوز به حقوق كارگران در زمینه ایجاد سندیكا و قرارداد دسته جمعی و رفتن به پای اعتصاب عمیقا خشمگین هستیم.
ما از جمهوری اسلامی ایران میخواهیم به حقوق ابتدایی اتحادیه ای احترام گذاشته و سندیكای رانندگان را به رسمیت بشناسد و رهبر سندیكا٬ منصور اسانلو و دیگر كارگران زندانی را هر چه سریعتر آزاد و از كارگران رفع اتهامات كند.

با احترامات فائقه
Lars Hammarberg
دبیر كل سازمان مركزی كارگران سوئد

 

اطلاعیه شماره ۹٤

آتحادیه کارگری استرالیا در تدارک یک اقدام عملی در اعتراض به سرکوب کارگران واحد هستند

شورای اتحادیه کارگران استرالیا خواهان آزادی اسانلو و سایر فعالین کارگری شد

بدنبال حمله وحشیانه به اعتصاب کارگران واحد، تلاشهایی در میان اتحادیه های کارگری در استرالیا مبنی بر انجام یک حرکت اعتراضی بر علیه جمهوری اسلامی در جریان است. بدنبال مذاکرات اولیه ارسلان ناظری از فعالین حزب در استرالیا و جان میت لند رتیس اتحادیه سراسری ساختمان بمنظور برگزاری یک اقدام اعتراضی، رئیس شورای اتحادیه کارگران استرالیا با ۲ میلیون عضو با ارسال یک نامه به اتحادیه های کارگری این کشور بر اهمیت فراخوان یک اقدام عاجل در حمایت از کارگران واحد تاکید کرده است. "شرن برا" رئیس شورای اتحادیه کارگران استرالیا در نامه خود به اتحادیه ها ضمن مروری بر بازداشتها و ضرب و شتم کارگران گفته است که در همه جای دنیا در حمایت از حق گرد همایی، حق تشکل، و حق اعتصاب کارگران تظاهرات هایی انجام می شود. رتیس شورای اتحادیه های کارگری استرالیا در ادامه در فراخوان خود اشاره می کند که تعدادی از اتحادیه های استرالیا مشتاق هستند که حرکت مشابهی را انجام دهند و شورای اتحادیه های کارگری استرالیا آنها را به حمایت عاجل تشویق می کند. قابل ذکر است که این فراخوان را دفتر رتیس شورا به تمام اتحادیه ها در استرالیا ایمیل کرده است تا در هماهنگی با همه اتحادیه ها زمانی رابرای انجام این حرکت اعتراضی تعیین کنند.

در همانحال چندی پیش شورای اتحادیه کارگران استرالیا در نامه ای به احمدی نژاد خواهان آزادی اسانلو و سایر فعالین کارگری شد که متن ترجمه شده آن را اینجا می خوانید:

"اقای محمود احمدی نزاد

رتیس جمهور

عطف به نامه قبلی ما، من از طرف شورای اتحادیه کارگران استرالیا که ۲میلیون کارگر را نمایندگی می کند در اعتراض یه ادامه بازداشت منصور اسانلو رهبر سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه برایتان می نویسم.

شورای اتحادیه های کارگری استرالیا عمیقا از دستگیری رهبران و فعالین شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه نگران است. شورای اتحادیه های کارگری استرالیا علاوه بر این نگران مسدود شدن حساب بانکی سندیکا و بستن دفتر سندیکا می باشد.

منصور اسانلو بهمراه همکاران او هنوز در یک زندان با درجه امنیتی بالا بازداشت هستند. شورای اتحادیه های کارگری استرالیا مقامات را به آزادی فوری رهبران بازداشت شده فرا می خواند. شورای اتحادیه های کارگری استرالیا علاوه بر این مقامات را به استرداد اموال سندیکا و توقف سرکوب علیه حقوق اتحادیه ای فرا می خواند.

شورای اتحادیه های کارگری خواهان این است که ایران به حقوق اتحادیه ای همچون یک قانون بین المللی احترام بگذارد و مخصوصا به بیانیه جهانی حقوق بشر و بیانبه سازمان جهانی کار که ایران را بعنوان یک عضو این نهاد به رعایت اصول و مقررات پایه ای خود متعهد می کند٬ احترام بگذارد.

ارادتمند شما- شرن برا- رتیس شورا"

کارزار جهانی در حمایت از کارگران واحد با اقدامات عملی اتحادیه های کارگری برای زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی

وارد مرحله تازه ای می شود و ما همه را به شرکت در میتینگ های حمایتی از کارگران واحد دعوت می کنیم.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

۱۹ بهمن ۱۳۸۴- ۸ فوریه ۲۰۰۶

 

اطلاعیه شماره ٩٣
راه پیشروی اتکا به توده کارگران است

اخیرا بیانیه ای با امضای آقای غلامرضا میرزائی عضو هیئت مدیره سندیکای واحد که در حال حاضر و پس از دستگیری اکثر اعضای هیئت مدیره، مسئولیت سخنگوئی سندیکا را نیز بعهده دارد خطاب به مقامات و ارگانهای مختلف جمهوری اسلامی صادر شده است که نه تنها شکست طلبانه است، بلکه به تعریف و تمجید از حکومت اسلامی و سیاست های ارتجاعی آن پرداخته است. ضمن ابراز تاسف از صدور این بیانیه، لازم است نکات زیر توضیح داده شود:

١- تردیدی نیست که این بیانیه زیر فشار دستگاه سرکوب و اطلاعات جمهوری اسلامی تهیه شده است. دستگیری اکثر اعضای هیئت مدیره، و تعقیب و پیگرد سایر فعالین سندیکا و درگیر شدن در جنگی نابرابر، متاسفانه آقای میرزائی را به صرافت نوشتن چنین بیانیه ای انداخته است. اگر این فشارها وجود نمیداشت، چنین بیانیه ای هم توسط آقای میرزائی صادر نمیشد. این بار دیگر ماهیت جنایتکارانه و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را عیان میکند که حتی تلاش برای افزایش دستمزد و انعقاد قرارداد دسته جمعی با چنان سرکوبی مواجه میشود که یک فعال سندیکا را وادار به این موضعگیری میکند. توده وسیع کارگران، هم دلیل صدور این بیانیه را تشخیص میدهند و هم به ضرر و زیان عمیق آن واقفند و همه خشم و انزجار خود را متوجه حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی خواهند کرد.

٢- اما این بیانیه مستقل از دلیل صدور آن، در مقابل مبارزه کارگران و روحیه مبارزه جوئی آنها است. کارگران نمیتوانند تسلیم چنین موضع شکست طلبانه ای بشوند. آنها برای تحقق خواستهای خود راهی بجز تداوم مبارزه جمعی و متحد خود ندارند. اگر در ابتدای حرکت اعتراضی کسانی بودند که به پناه بردن به مقامات و ارگانها و وعده و وعیدهای آنها اندک امیدی داشتند، امروز کسی چنین توهمی ندارد. اگر امروز کارگران امکان تجمع داشتند، به نام مجمع عمومی اطلاعیه میدادند و در مقابل این موضع تسلیم طلبانه می ایستادند و ضمن پافشاری بر خواستهای بحق خود، نمایندگانی را که در چنین شرایط دشواری آمادگی سخنگوئی کارگران و دفاع از حق و حقوق آنان را دارند، برای تداوم مبارزه انتخاب میکردند. و در عین حال با دلسوزی تلاش میکردند، دوست خود را متوجه پوچی و زیان عمیق این بیانیه کنند.

٣- ما گفته بودیم و باز هم تاکید میکنیم که "هر نوع سرخم کردن و کوتاه آمدن در برابر فشارها، تهدید و سرکوب و ارعاب را تشدید خواهد کرد. توسل به مقامات و یا پیش گرفتن هر نوع شیوه دیگری بجز اتکا به نیروی خود و اتکا به حمایت کارگران و بخشهای دیگر مردم در ایران و در جهان نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه انسجام و اتحاد صفوف کارگران را از هم خواهد پاشید و موجب تعرض بیشتر حکومت خواهد شد".

دوستان کارگر، همسران کارگران، فعالین کارگری
تنها مبارزه متحدانه شما، راه تحقق اهداف و مطالبات حق طلبانه شما را به جلو هموار میکند. روشن است که شرایط سخت و دشواری است اما حرکتهای امید بخش و شورانگیزی که در دل همین شرایط به همت شما آغاز شده است راه تغییر این وضعیت و پیشروی و پیروزی را میگشاید. راسخ و استوار این راه را ادامه بدهید. خود را تنها حس نکنید، کارگران و مردم شریف و آزاده ایران و جهان در کنار شما و پشتیبان حرکت حق طلبانه شما هستند و حکومت اسلامی از همیشه منفورتر و منزوی تر است. مبارزه شما باید به پیروزی برسد. حزب کمونیست کارگری از همه کارگران و مردم در سراسر کشور و از سازمانهای کارگری و مدافع حقوق انسان در سطح جهانی میخواهد با تمام قوا و به هر شکل که میتوانند از مبارزه حق طلبانه شما و خواستهای بحق تان حمایت کنند.

پیروز باد مبارزه كارگران شركت واحد
مرگ بر جمهوری اسلامی
حزب كمونیست كارگری ایران
٧ فوریه ۲۰۰۶، ۱٨ بهمن ۱۳۸۴

 

اطلاعیه شماره ۹٢
ابراهیم گوهری عضو هيات مديره شرکت واحد دستگير شد


طبق گزارشی که یکی از فعالین سندیکای واحد برای ما ارسال کرده است، امروز ساعت سه عصر، ابراهیم گوهری عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد نزدیک منزل دخترش دستگیر شد. ابراهیم گوهری بویژه در روزهای گذشته مشغول تلاش برای بازگرداندن همکاران خود به سر کارهایشان بود.
جمهوری اسلامی همچنان به دستگیری فعالین سندیکا ادامه میدهد. همانطور که قبلا اطلاع داده بودیم روز قبل نیز حسن محمدی از فعالین سندیکا در خانه مادرش دستگیر شد و تعداد دیگری از کارگران نیز در روزهای اخیر در مناطق مختلف شرکت واحد به طرق مختلف دستگیر شده اند.
طبق گزارش دیگری کارگران زندانی در سلولهای انفرادی بسر میبرند. اما بدلیل کمبود جا بعضا آنها را بصورت دو تا هفت هشت نفره در یک سلول کوچک نگهداری میکنند و آنها را با چشم بند به بازجوئی میبرند. درمورد کارگرانی که بدلیل بیماری احتیاج به دارو دارند، مقامات زندان از تحویل داروی زندانیان به آنها خودداری کرده اند.
شب گذشته ١٨ نفر از کارگران زندانی از منطقه چهار و امروز ٤٠ نفر دیگر از کارگران زندانی آزاد شدند. کارگران زندانی آزاد شده همچنان از رفتن به سر کارهای خود محروم هستند.
تلاش برای گرفتن تعهد از کارگران زندانی تحت این عنوان که دیگر مخل نظم و امنیت کشور! نخواهند شد همچنان جریان دارد. در مواردی، از کارگران در حالی که چشمانشان بسته بوده است خواسته اند تعهدنامه را امضا کنند. کارگران زندانی در مقابل سیاست به تسلیم کشاندن کارگران ایستادگی میکنند و بسیاری از آنها حاضر به امضای چنین تعهدنامه ای نشده اند. سیاست نگهداری کارگران در سلولهای انفرادی خود گواه مقاومت و پایداری کارگران است. رژیم آنها را در سلول نگهداری میکند تا آنها را از بحث و تبادل نظر با یکدیگر و روحیه جمعی و تصمیمات جمعی محروم کند. اما مقاومت در میان کارگران بالا است. رژیم خود بخوبی میداند که ١٧٠٠٠ کارگر واحد را نمیتوان به تسلیم کشاند.
دوره ارعاب و خفه کردن اعتراضات گذشته است. کارگران راهی جز گسترش اعتراض برای خواستهای بحق خود ندارند و این مبارزه نیز به اشکال مختلف ادامه خواهد یافت. حزب کمونیست کارگری از مردم میخواهد که قاطعانه از خواستهای کارگران شرکت واحد حمایت کنند و آنها را در مبارزه برای آزادی کارگران زندانی و امکان بازگشت به کار آنها همراهی کنند.
حزب کمونیست کارگری ایران
۱۸ بهمن ۱۳۸۴- ۷ فوریه ۲۰۰۶

 

اطلاعیه شماره ٩٣
راه پیشروی اتکا به توده کارگران است

اخیرا بیانیه ای با امضای آقای غلامرضا میرزائی عضو هیئت مدیره سندیکای واحد که در حال حاضر و پس از دستگیری اکثر اعضای هیئت مدیره، مسئولیت سخنگوئی سندیکا را نیز بعهده دارد خطاب به مقامات و ارگانهای مختلف جمهوری اسلامی صادر شده است که نه تنها شکست طلبانه است، بلکه به تعریف و تمجید از حکومت اسلامی و سیاست های ارتجاعی آن پرداخته است. ضمن ابراز تاسف از صدور این بیانیه، لازم است نکات زیر توضیح داده شود:

١- تردیدی نیست که این بیانیه زیر فشار دستگاه سرکوب و اطلاعات جمهوری اسلامی تهیه شده است. دستگیری اکثر اعضای هیئت مدیره، و تعقیب و پیگرد سایر فعالین سندیکا و درگیر شدن در جنگی نابرابر، متاسفانه آقای میرزائی را به صرافت نوشتن چنین بیانیه ای انداخته است. اگر این فشارها وجود نمیداشت، چنین بیانیه ای هم توسط آقای میرزائی صادر نمیشد. این بار دیگر ماهیت جنایتکارانه و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را عیان میکند که حتی تلاش برای افزایش دستمزد و انعقاد قرارداد دسته جمعی با چنان سرکوبی مواجه میشود که یک فعال سندیکا را وادار به این موضعگیری میکند. توده وسیع کارگران، هم دلیل صدور این بیانیه را تشخیص میدهند و هم به ضرر و زیان عمیق آن واقفند و همه خشم و انزجار خود را متوجه حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی خواهند کرد.

٢- اما این بیانیه مستقل از دلیل صدور آن، در مقابل مبارزه کارگران و روحیه مبارزه جوئی آنها است. کارگران نمیتوانند تسلیم چنین موضع شکست طلبانه ای بشوند. آنها برای تحقق خواستهای خود راهی بجز تداوم مبارزه جمعی و متحد خود ندارند. اگر در ابتدای حرکت اعتراضی کسانی بودند که به پناه بردن به مقامات و ارگانها و وعده و وعیدهای آنها اندک امیدی داشتند، امروز کسی چنین توهمی ندارد. اگر امروز کارگران امکان تجمع داشتند، به نام مجمع عمومی اطلاعیه میدادند و در مقابل این موضع تسلیم طلبانه می ایستادند و ضمن پافشاری بر خواستهای بحق خود، نمایندگانی را که در چنین شرایط دشواری آمادگی سخنگوئی کارگران و دفاع از حق و حقوق آنان را دارند، برای تداوم مبارزه انتخاب میکردند. و در عین حال با دلسوزی تلاش میکردند، دوست خود را متوجه پوچی و زیان عمیق این بیانیه کنند.

٣- ما گفته بودیم و باز هم تاکید میکنیم که "هر نوع سرخم کردن و کوتاه آمدن در برابر فشارها، تهدید و سرکوب و ارعاب را تشدید خواهد کرد. توسل به مقامات و یا پیش گرفتن هر نوع شیوه دیگری بجز اتکا به نیروی خود و اتکا به حمایت کارگران و بخشهای دیگر مردم در ایران و در جهان نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه انسجام و اتحاد صفوف کارگران را از هم خواهد پاشید و موجب تعرض بیشتر حکومت خواهد شد".

دوستان کارگر، همسران کارگران، فعالین کارگری
تنها مبارزه متحدانه شما، راه تحقق اهداف و مطالبات حق طلبانه شما را به جلو هموار میکند. روشن است که شرایط سخت و دشواری است اما حرکتهای امید بخش و شورانگیزی که در دل همین شرایط به همت شما آغاز شده است راه تغییر این وضعیت و پیشروی و پیروزی را میگشاید. راسخ و استوار این راه را ادامه بدهید. خود را تنها حس نکنید، کارگران و مردم شریف و آزاده ایران و جهان در کنار شما و پشتیبان حرکت حق طلبانه شما هستند و حکومت اسلامی از همیشه منفورتر و منزوی تر است. مبارزه شما باید به پیروزی برسد. حزب کمونیست کارگری از همه کارگران و مردم در سراسر کشور و از سازمانهای کارگری و مدافع حقوق انسان در سطح جهانی میخواهد با تمام قوا و به هر شکل که میتوانند از مبارزه حق طلبانه شما و خواستهای بحق تان حمایت کنند.

پیروز باد مبارزه كارگران شركت واحد
مرگ بر جمهوری اسلامی
حزب كمونیست كارگری ایران
٧ فوریه ۲۰۰۶، ۱٨ بهمن ۱۳۸۴

 

اطلاعیه شماره ۹۱


سوئد: شش اتحادیه کارگری و کارمندی سوئد و حزب سوسیالیست های عدالتخواه از کارگران واحد پشتیبانی کردند.
فنلاند: کنفدراسيون اتحاديه های کارگری فنلاند٬ اتحادیه کارگران خدمات عمومی و حزب کمونیست این کشور خواهان آزادی فوری کارگران دستگیر شده واحد هستند!
گروه کار بين المللی شش اتحاديه کارگری وکارمندی سوئد( SVIS KO ) که مجموعا 977 هزارعضو را نمايندگی می کنند، در بيانيه مشترکی خطاب به احمدی نژاد، سرکوب اعضاء اتحاديه کارگران و کارمندان شرکت واحد تهران وحومه ودستگيری منصور اسانلو را شديدا محکوم کردند. به گزارش تجمع فعالان دفاع از مبارزات کارکران ايران٬ شرکت واحد- گوتنبرگ (سوئد)٬ این شش اتحادیه در بیانیه خود که رونوشت آن برای پيگيری به " کنفدراسيون جهانی اتحاديه های کارگری" (ICFTU )، سازمان جهانی کار، سازمان ملل و ديگر ارگانهای بين المللی ارسال شده، خواستار برسميت شناخته شدن و رعايت حقوق کارگران و کارمندان ايران و منجمله حق تشکل مستقل وانعقاد قرارداد دسته جمعی شدند.
نويسندگان بيانيه، يعنی: اتحاديه های کارگران شهرداري، اتحاديه کارگران وکارمندان خدمات وارتباطات ، اتحاديه کارمندان شهری و دولتی، اتحاديه مد د کاران اجتماعي، اتحاديه کارمندان و کارگران ارتش واتحاديه کارگران و کارمندان حمل ونقل سوئد ، درعين حال خواستار آزادی فوری آفای منصور اسانلو و دستگير شدگان چند روز اخير و نيز لغو احکام صادره برعليه کارگران سقز شدند.
از سوی دیگر حزب سوسیالیست های عدالتخواه در نشریه هفتگی خود Offensiv به تاریخ ۲ فوریه گزارش مشروحی از مبارزه کارگران واحد منتشر کرد و ضمن اعلام حمایت از کارکنان و کارگران واحد و خواستهایشان همه را فراخواند که با ارسال نامه های اعتراضی به احمدی نژاد، جمهوری اسلامی را بدلیل سرکوب بیرحمانه کارگران محکوم نمایند.
در فنلاند دبيرکل بخش بين المللی کنفدراسيون اتحاديه های کارگری فنلاند در نامه ای به سفیر جمهوری اسلامی در این کشور خواستار آزادی منصور اسانلو و ديگر فعالین کارگری شد. همچنین اتحاديه کارگران خدمات عمومی فنلاند در نامه ای به احمدی نژاد اعلام داشت که به صف هزاران کارگر و اتحاديه هائی می پيوندد که در سراسر جهان خواستار آزادی کارگران واحد هستند و از جمهوری اسلامی خواست که هر چه سريع تر کارگران دربند را آزاد کند. حزب کمونیست فنلاند نیز در یک نامه حمایتی به تاریخ ۱ فوریه چنین نوشت:
"حزب کمونيست فنلاند از رژيم ايران و ديگر مقامات آن درخواست ميکند که حقوق اتحاديه ای کارگران سنديکاليست را به رسميت بشناسند و از دست زدن به خشونت عليه کارگران شرکت واحد پرهيز کند. کارگران اين شرکت قرار بود برای آزادی منصور اوسانلو و ديگر همکاران در بند شان و رسيدن به توافق بر سر برسميت شناختن حقوقشان دسته جمعی روز ٢٨ ژانويه ٢٠٠٦ دست به اعتصاب بزنند۔ ماموران رژيم ايران و نيروهای امنيتی با بسيج نيروهاييشان عليه کارگران و اعضای خانواده هايشان و حاميان آنها دست به خشونت زدند۔ طبق آخرين خبری که به دست ما رسيده است بيشتر از ١٢٠٠ نفر از آنها را دستگير و مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند۔ حزب کمونيست فنلاند خواهان آزادی فوری تمام دستگير شد گان است".
کارزار جهانی برای محکوم ساختن جمهوری اسلامی با قدرت ادامه خواهد یافت. همه کارگران دستگیر شده باید فورا آزاد شوند و کارگران واحد به خواستهای خود دست یابند. کارزار جهانی حمایت از کارگران واحد پشتوانه محکمی در دستیابی به این خواستهاست.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۱۸ بهمن ۱۳۸۴- ۷ فوریه ۲۰۰۶

 

اطلاعیه شماره ۹۰

در کانادا اتحادیه کارکنان بیمارستانهای استان برتیش کلمبیا و ائتلاف "هیچ کس غیر قانونی نیست" در تورنتو سرکوب کارگران واحد را شدیدا محکوم کردند!

فرد میوزین رئیس اتحادیه كاركنان بیمارستانهای استان برتیش كلمبیا در كانادا در نامه شدید اللحنی ای به احمدی نژاد به تاریخ ۲ فوریه از او خواست که تهاجم جنون آمیز علیه کارگران پایان داده شود وعاملین حمله به کارگران مورد مجازات قرار گیرند. در بخشی از این نامه که رونوشت آن از جمله به حزب کمونیست کارگری ایران، وزیر امور خارجه کانادا و سازمان عفو بین الملل ارسال شده، چنین آمده است:
"همه آن كسانی كه مسئول چنین حمله خصمانه به مجمع عمومی های سندیكا و صفوف پیكت كارگران بودند باید محاكمه و به دست عدالت سپرده شوند. با اجازه دادن به ادامه حمله و اعمال خشونت به سندیكا شما بیانیه جهانی حقوق بشر و اساس كنوانسیون سازمان جهانی كار را مورد تعرض قرار داده اید." در ادامه آمده است: "بعنوان رئیس جمهوری ایران الزامی است كه به این جنون كه دولت شما مرتكب شده پایان داده و موقعیت اجتماعی ای را بوجود آورید که همه در آن بتوانند از عدالت و حرمت برخوردار باشند".

همچنین ائتلاف "هیچ کس غیر قانونی نیست" در تورنتو با ارسال یک نامه به احمدی نژاد و سفارت جمهوری اسلامی در کانادا شدیدا حمله به کارگران را مورد اعتراض قرار داد. در بخشی از این نامه آمده است که: "ما حمله به کارگران را شدیدا محکوم می کنیم و خواهان پایان دادن به بازداشت رهبران و اعضای سندیکا و کارگران هستیم." همین ائتلاف در نامه ای به نخست وزیر کانادا از دولت این کشور خواست که حمله به کارگران شرکت واحد را محکوم کند.

از سوی دیگر شنبه ۴ فوريه به دعوت تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران واحد شرق کانادا شب همبستگي با مبارزات کارگران شرکت واحد درتورنتو برگزار شد. در اين برنامه جليل بهروزي کرونولوژي مبارزات کارگران شرکت واحد از بدو شروع تا آخرين اخبار وحرکات آنان را توضیح داد و سپس تحليلي از ابعاد اين مبارزه ٬ نقاط قوت وهمه گيرشدن آن در ايران و خارج ازايران و همچنين حمايت و پشتيباني بين المللي از اين حرکت را بدست داد. در بخش ديگر اين برنامه قسمت هايي از برنامه هاي تلويزيون کانال جديد در اين ارتباط و مصاحبه هاي رهبران سنديکاي شرکت واحد پخش شد. همچنين شرکت کنندگان در اين گردهمايي براي همبستگي و تقويت مبارزه کارگران اعتصابي شرکت واحد مبلغ ۳۹۴ دلار کمک مالي کردند. علاوه بر اين کمک٬ تشکيلات حزب در شرق کانادا در پيکت حمايتي از مبارزات کارگران شرکت واحد که درهفته قبل از آن٬ يعني درروز شنبه ۲۸ ژانويه داشت٬ مبلغ ۲۰۰ دلار نيز جمع آوري کرده است. مبلغ ۵۹۴ دلار کمک مالي جمع شده به صندوق همبستگي با کارگران اعتصابي شرکت واحد واريز شد.

حزب کمونیست کارگری تمام سازمان های کارگری و سازمانها و نهادهای مدافع حقوق انسان را به تشدید فشار علیه جمهوری اسلامی برای آزادی کارگران واحد، جلوگیری از اخراج آنها و تحقق مطالبات بحق آنها فرامیخواند.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

۱۸ بهمن ۱۳۸۴- ۷ فوریه ۲۰۰۶

ضمیمه :
۱- نامه اتحادیه كاركنان بیمارستانهای استان برتیش كلمبیا٬ كانادا
۲- نامه ائتلاف "هیچ کس غیرقانونی نیست- تورنتو- کانادا"
۳- لیست حمایت از کارگران واحد


 

ضمیمه ۱
دوم فوریه ۲۰۰۶
جمهوری اسلامی
ریئس جمهوری محمود احمدی نژاد

در ارتباط با سندیكای كارگران و كاركنان شركت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه

از جانب ۴۲ هزار عضو اتحادیه كاركنان بیمارستان مجددا مینویسم و تاكید میكنم كه سندیكای كارگران و كاركنان شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه باید به رسمیت شناخته شود و امكان آزادانه مذاكره و قرارداد دسته جمعی برای آنان تامین گردد.
در روز شنبه ۲۸ ژانویه اجتماعات توده ای و صفوف پیكت اعتصاب كارگران در مناطق دهگانه تهران برپا بود. این شهروندان مورد حجوم وحشیانه نیروهای امنیتی قرار گرفتند. هزارزان نفر از آنان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجبور شدندن كه اتوبوسها را برانند. چند صد تن از رانندگان٬ فعالین و رهبران سندیكا به همراه همسران و فرزندان اعضای هیئت اجرائی سندیكا دستگیر شدند.
وحشی گری نیروهای امنیتی در قبال كارگران غیر قابل توصیف است. دستگیری٬ آزار و حلمه به منازل فعالین همچنان ادامه دارد.
خشونت دولتی از این دست مسائل برحق كارگران را حل نخواهد كرد. این وظیفه شما است كه تضمین كنید كه آقای منصور اسانلو دبیر هیئت اجرایی سندیكا كه از تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵ در حبس انفرادی زندان اوین بسر میبرد آزاد گردد. همچنین شش عضو دیگر٬ ابراهیم مددی٬ سعید ترابیان٬ منصور حیات غیبی٬ عبدالرضا ترزی٬ داود رضوی و علی زاده حسینی كه مورد بازجویی طولانی و سنگینی قرار گرفته و حال در زندان اوین محبوسند.
این افراد نیز همچنین باید آزاد گردند.
همه آن كسانی كه مسئول چنین حمله خصمانه به مجمع عمومیهای سندیكا و صفوف پیكت كارگران بودند باید محاكمه و به دست عدالت سپرده شوند. با اجازه دادن به ادامه حمله و اعمال خشونت به سندیكا شما بیانیه جهانی حقوق بشر و اساس كنوانسیون سازمان جهانی كار را مورد تعرض قرار داده اید.
بعنوان رئیس جمهوری ایران الزامی است كه به این جنون كه دولت شما مرتكب شده پایان داده و موقعیت اجتماعی ای را بوجود آورید که همه در آن بتوانند از عدالت و حرمت برخوردار باشند.

فرد میوزین
رئیس


این نامه همزمان برای افراد و نهادهای زیر فرستاده شده است:
مدیر ایالتی اتحادیه
جیم گومن و ساندرا سرونسن، كی یو پی ای ((cupe Canadian Union of Public Employees
كن دیویدسون، كی یو پی ای، برتیش كلمبیا
بیل گراهام، وزیر امور خارجه كانادا
گوردن ونیر، سفیر كانادا در ایران
حزب كمونیست كارگری ایرا، شهلا دانشفر و بهرام سروش
كانال جدید، روزنه، مهران محبوبی، زری اصلی
كمیته همبستگی بین المللی
جیم سنكلیر، فدراسیون كار برتیش كلمبیا
بیل بلكی و کیت مارتین، نمایندگان پارلمان
عفو بین الملل
سوزان راس
ویلسون مونز
Co Development Canada
Ecumenical Task Force
********************************************************************************

ضمیمه ۲
متن ترجمه شده نامه ائتلاف "هیچ کس غیرقانونی نیست- تورنتو- کانادا"
۱ فوریه ۲۰۰۶
رئیس جمهور احمدی نژاد

"هیچکس غیرقانونی نیست" ٬گروهی متشکل از مهاجرین٬ پناهندگان و ائتلافی و شبکه ای که برای دفاع از حقوق مهاجرین و پناهندگان و اهالی بومی و حقوق آنها مبارزه می کند٬ حمله جمهوری اسلامی ایران علیه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را به شدید ترین وجه ممکن محکوم می کند.

ائتلاف ما بهمراه اعضای جامعه ایرانی- کانادایی مایل است که نگرانی عمیق خود را نسبت به چگونگی برخورد به اعضای سندیکای واحد ابراز کند. ما از اینکه جمهوری اسلامی ایران با نقض فاحش کنوانسیونهای بین المللی که حق کارگران برای عضویت در اتحادیه ها را مجاز می شمارد٬ به تهدید٬ اذیت و آزار٬ دستگیری و بازداشت اعضای سندیکای واحد و خانواده هایشان ادامه می دهد نگران شده ایم. ما از اینکه اعضای سندیکا از هما آغاز با آزار٬ تهدید و اخراج روبرو بوده اند٬ مضطرب شده ایم. ما حمله به کارگران را شدیدا محکوم می کنیم و خواهان پایان دادن به بازداشت رهبران و اعضای سندیکا و کارگران هستیم.

در همبستگی با ۱۷ هزار کارگران و کارکنان واحد ما از شما می خواهیم که تضمین نمایید تا خواست کارگران واحد یعنی انعقاد قرارداد دسته جمعی عادلانه به تحقق بپیوندد.

با احترام
"هیچکس غیر قانونی نیست- تورنتو"

کپی این نامه به سفارت جمهوری اسلامی در کانادا ارسال شده است

 

اطلاعیه شماره ۸۹

اتحادیه کارگران راه آهن ژاپن به احمدی نژاد: اسانلو و صدها نفر فعال کارگری دیگر را آزاد کنید!
اتحادیه کارگران راه آهن فیلیپین: کارگرانی که حقوقشان را می خواهند مجرم نیستند. مجرم کسی است که حقوق کارگران را سلب میکند!
دیده بان حقوق بشر خطاب به جمهوری اسلامی: اسانلو را آزاد کنید، آزار و اذيت کارگران شرکت واحد وخانوادهايشان را پایان دهید!

در حالی که شهرهای کشورهای مختلف جهان شاهد برپایی تظاهرات و میتینگ در حمایت از کارگران و کارکنان شرکت واحد و در اعتراض به سرکوبگریهای جمهوری اسلامی است، ابعاد اعتراض اتحادیه های کارگری جهان و همچنین سازمانهای مدافع حقوق انسان نسبت به سرکوب کارگران واحد نیز گسترش می یابد.

تظاهراتی که در اعتراض به سرکوب کارگران و کارکنان واحد در روز دوم فوریه در اتاوا- کانادا و در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برپاشد، از سوی کنگره کار کانادا به نمايندگي از سه و نيم ميليون عضو کارگر مورد حمایت قرار گرفت.
"باربارا بایرز" نایب رئیس هیئت مدیره کنگره کار کانادا در این میتینگ اعتراضی شرکت داشت و طی سخنانی ضمن ابراز تاسف از سرکوب بي رحمانه کارگران شرکت واحد گفت: "ما نيز مانند همه فعالان اتحاديه اي در سراسر جهان از اينکه دولت ايران به يک موضوع کارگري اينگونه با خشونت پاسخ مي دهد، بسيار نگرانيم. به علاوه، ما سرکوب خواسته هاي به حق کارگران را به طور کل، غير قابل قبول مي دانيم و محکوم مي کنيم. حق پيوستن به اتحاديه و حق اعتصاب از اصول پايه اي حقوق بشر است." سپس شان مک کني رئيس شوراي کارگران اتاوا سخنرانی کرد و واکنش دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به اعتراضات کارگري را غير قابل پذيرش خواند.

از سوی دیگر کنفدراسیون کارگران راه آهن ژاپن ( JRU ) در نامه ای به تاریخ ۲ فوریه به احمدی نژاد ضمن مرور چگونگی سرکوب اعتصاب کارگران واحد به این سرکوبگری شدیدا اعتراض کرد و ازجمله نوشت:
" تداوم اذیت و آزار فعالین اتحادیه ای، بیانگر آن است که دولت شما هنوز حاضر نیست به عنوان عضو سازمان جهانی کار (ILO ) به تعهدات خود بویژه در ارتباط با اصول آزادی تشکل و پیمان دسته جمعی عمل کند. بنا براین من از شما می خواهم که با صدور دستورات لازم به مقامات قوه قضایی و امنیتی، از آنان بخواهید که منصور اسانلو و صدها نفر فعال اتحادیه ای بازداشت شده را آزاد کنند و تمام اتهامات وارده به آنها و نیز احکام زندان فعالین کارگری سقز را لغو کنند."
همچنین اتحاديه کارگران راه آهن فيليپين (BKM-PNR-ITF) در نامه ای به تاریخ ۳۰ ژانویه یعنی دو روز پس از سرکوب کارگران واحد به احمدی نژاد نوشت:
"مبارزه کارگران برای به رسميت شناختن سنديکا و برای انعقاد قراردادهای دسته جمعی جهت بهبود بحشيدن شرايط زندگی شان، عملی جنايتکارانه نيست. جنايت آن است که با کارگران مانند کالا رفتار شود، از خدمات ارائه شده توسط آنان استفاده گردد ولی حقوق اوليه آنان به عنوان انسان و کارگر، آنگونه که در آئين نامه های سازمان جهانی کار(ILO) آمده نقض شود." این اتحادیه اعلام کرده است که در صورت بی توجهی جمهوری اسلامی به خواستهای کارگران شامل آزادی اسانلو و کلیه دستگیر شدگان، حق ایجاد تشکل مستقل و انعقاد قرارداد دسته جمعی آماده است که به همراه ديگراتحاديه های جهانی دست به اقدام بزند.
سازمان دیده بان حقوق بشر در آمریکا نیز در گزارشی به تاریخ ۱ فوریه ضمن شرح جزئیات سرکوب کارگران و کارکنان شرکت واحد می نویسد:
"ديده بان حقوق بشر از دولت ايران خواسته است تا تمامی کارگران بازداشت شده از جمله منصور اصانلو را آزاد کند، آزار و اذيت کارگران شرکت واحد وخانوادهايشان را متوقف کند، از اقدامات تلافی جويانه بپرهيزد و بازگشت ايمن آنها را به سر کار خود تضمين کند."
تشكیلات خارج كشور حزب كمونیست كارگری ایران
۱۷ بهمن ۱۳۸۴- ۶ فوریه ۲۰۰۶

ضمیمه
۱- نامه کنفدراسیون کارگران راه آهن ژاپن
۲- نامه اتحاديه کارگران راه آهن فيليپين
۳- گزارش دیده بان حقوق بشر
۴- لیست حمایت از گارگران واحد

ضمیمه ۱
۲ فوریه ۲۰۰۶
آقای محمود احمدی نژاد
آقای رئیس جمهور
از سوی کنفدراسیون کارگران راه آهن ژاپن ( JRU )که کارگران راه آهن ژاپن را نمایندگی می کند، به شما می نویسم تا به شدیدترین وجه ممکن، به دستگیری های اخیر فعالین سندیکای شرکت واحد و خویشاوندان آنها و نیز به دستگیری هشت عضو هیئت مدیره سندیکا و تداوم بازداشت رهبر سندیکا، همکار ما، آقای منصور اسانلو اعتراض کنم.
به اطلاع JRU رسیده است که در جریان اعتصاب روز ۲۸ ژانویه که به منظور آزادی منصور اسانلو، به رسمیت شناختن سندیکا و مذاکره برای پیمان دستجمعی فرا خوانده شده بود، نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتصاب،از گاز اشگ آور و باتون استفاده و حتی تهدید کردند که دست به تیر اندازی خواهند زد. گزارش ها حاکی است که بین ۴۰۰ تا۱۳۰۰ نفر دستگیر شده اند. ارقام بالای دستگیری، صرفنظر از تعداد واقعی دستگیر شده ها، نشان دهنده واکنش نامناسب نسبت به یک اعتصاب موجه است. علیرغم رهایی تعدای از زندانیان، اکثر کارگران دستگیر شده همچنان در زندان بسر می برند. در جریان این اعتصاب، نیروهای انتظامی تعداد زیادی از کارگران را با زور به کار واداشتند و عده زیادی را کتک زدند و برای بازجویی به زندان بردند. گزارشها می گوید که حدود ۳۰۰ کارگر به شدت مجروح شدند بطوری که احتیاج به مراقبت درمانی پیدا کردند، از کارگران جایگزین استفاده گردید و کارگران شرکت واحد تهدید به اخراج شدند.
قبل از شروع اعتصاب، در ۲۶ ژانویه، هشت نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکا به دادگاه فرا خوانده شدند وسپس در اوین، زندانی شدند. همان زندانی که منصور اسانلو در آن تحت مراقبت شدید امنیتی قرار دارد، بی آنکه به وکیل و دارو دسترسی داشته باشد، در حالیکه وضع سلامتی اش بد است.
تداوم آزار و اذیت فعالین اتحادیه ای، بیانگر آن است که دولت شما هنوز حاضر نیست به عنوان عضو سازمان جهانی کار (ILO ) به تعهدات خود بویژه در ارتباط با اصول آزادی تشکل و پیمان دستجمعی عمل کند.
بنا براین من از شما می خواهم که با صدور دستورات لازم به مقامات قوه قضایی و امنیتی از آنان بخواهید که منصور اسانلو و صدها نفر فعال اتحادیه ای باز داشت شده را آزاد کنند و تمام اتهامات وارده به آنها و نیز احکام زندان فعالین کارگری سقز را لغو کنند.
در انتظار تصمیم قاطع و فوری شما نسبت به موارد بالا هستم.
با احترام
یوجی اودا
رئیس کنفدراسیون اتحادیه های کارگران راه آهن ژاپن.
ارسال همزمان به:
آقای گای رایدر دبیر کل ICFTU بروکسل
نماینده دایمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی در ژنو.
آقای دیوید کاک لافت دبیر کل ITF لندن
ترجمه از: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

ضمیمه ۲

۳۰ ژانویه ۲۰۰۶
آقای محمود احمدی نژاد
آقای رئيس جمهور

اتحاديه کارگران راه آهن فيليپين(BKM-PNR-ITF) به عنوان عضو وابسته به فدراسيون بين المللی کارگران ترانسپورت ( ITF ) مستقر در لندن، اين نامه را به شما می نويسد تا به اين طريق اعتراض خود را نسبت به اذيت و آزار، سرکوب و تهديد عليه سنديکای کارگران شرکت واحد توسط دولت ايران اعلام کند.

منصور اسانلو رئيس هيئت مديره و تعداد زيادی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد در حال حاضر به اتهام فعاليت آشوب بر انگيز سنديکايی در زندان بسر می برند.

آقای رئيس جمهور، ما از شما تقاضا داريم که با دخالت خود موجبات آزادی اين فعالين سنديکا را فراهم آوريد. ما بر اين باوريم که کارگران شرکت واحد برای کسب حقوق خود و برای آنکه سنديکای آنان به رسميت شناخته شود مبارزه می کنند. مبارزه کارگران برای به رسميت شناختن سنديکا و برای انعقاد قراردادهای دستجمعی جهت بهبود بحشيدن شرايط زندگی شان، عملی جنايتکارانه نيست. جنايت آن است که با کارگران مانند کالا رفتار شود، از خدمات ارائه شده توسط آنان استفاد گردد ولی حقوق اوليه آنان به عنوان انسان وکارگر، آنگونه که در آيين نامه های سازمان جهانی کار(ILO) آمده نقض شود.

کارگران ايران خواسته های ساده ای دارند: حق داشتن سنديکا و حق مذاکره برای انعقاد قراردادهای دستجمعی. اين خواسته ها نه اقتصاد ايران را ور شکسته می کند ونه دولت ايران را به تزلزل می اندازد.
اينها فقظ خواست کارگر است.

بنا براين ما از دولت شما می خواهيم که:
۱- منصور اسانلو و همه فعالين کارگری زندانی را آزاد کند.
۲- حق سنديکا را برای سازماندهی کارگران و نمايندگی کردن آنها به رسميت بشناسد.
۳- حق سنديکای کارگران شرکت واحد را برای انعقاد قراردادهای دستجمعی به رسميت بشناسد.

ما مصرانه چگونگی پيشرفت اين مسايل را دنبال خواهيم کرد. همه ما آماده ايم که در صورت بی توجهی دولت شما به اين خواسته ها ، به همراه ديگراتحاديه های جهانی دست به اقدام بزنيم.

با آحترام
آرماندو س. کروز
دبير کل اتحاديه کارگران راه آهن فيليپين ( BKM-PNR-ITF )

ترجمه از: اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران.

ضمیمه ۳
ديده بان حقوق بشر از دولت ايران خواست صدها کارگر بازداشت شده را آزاد کند
چهارشنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۸۴

نيويورک، اول فوريه ۲۰۰۶-
دولت ايران در پاسخ به اعتراضات رانندگان شرکت واحد تهران در اقدامی پيشگيرانه صدها نفر از رانندگان من جمله چندين تن ازاعضای هيات مديره سنديکای کارگری رابازداشت کرده است. سازمان ديده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد اين افراد بدون هيچ اتهام ويا دسترسی به وکيل همچنان در بازداشت به سر می برند. سازمان ديده بان حقوق بشر از دولت ايران خواسته است افراد ياد شده را فورا و بدون قيد و شرط آزاد کند.

رانندگان اتوبوس، اعضای سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در تدارک اعتصابی برای هشتم بهمن در اعتراض به بازداشت رئيس هيات مديره سنديکا، منصور اصانلو وهمچنين به رسميت شناختن فعاليت های سنديکای کارگری خود بودند.

سارا لی ويستون، مدير بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر می گويد: "دولت ايران همواره ازنمايندگی کردن مطالبات وخواست های مردان وزنان کارگر سخن می گويد درحالی که سرکوب خشن رانندگان شرکت اتوبوس رانی، چنين سخنانی را توخالی جلوه می دهد."

پليس در تاريخ ۲۲ دسامبر منصور اصانلو رئيس هيات مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه را درمنزلش بازداشت کرد. مامورين امنيتی ايرانی از آن زمان تا کنون وی را بدون هيچ اتهامی وبدون دسترسی به وکلا در بند ۲۰۹ زندان اوين نگهداری می کنند. بنابرگزارش های متعدد، اصانلو از بيماری چشمی جدی رنج می برد وبه معالجه فوری پزشکی نيازمند است.

تنها مدت کمی بعد از انتشار اخباری مبنی بر اعتصاب رانندگان اتوبوس در پاسخ به بازداشت اصانلو، دولت ترتيب سرکوب رهبری سنديکا را در دستور کارخودقرارداد. غلامرضا ميرزايی، مسئول روابط عمومی سنديکا به ديده بان حقوق بشر گفت در ششم بهمن مامورين امنيتی واطلاعاتی اعضای هيات مديره سنديکا را به منظور منتفی کردن اعتصاب دستگير کرده اند. ميرزايی اضافه کرده است هرلحظه نگران بازداشت خود توسط ماموران امنيتی است.

نيروهای امنيتی همچنين در سحرگاه هشتم بهمن به خانه يعقوب سليمی ، يکی ديگر ازاعضای سنديکا حمله کردند. سليمی درآن زمان خانه نبود، اما مامورين همسر ودوفرزند او را به همراه همسران دوتن ديگر از مسئولين سنديکا وسه فرزندشان در جريان اين حمله بازداشت کردند.

سليمی در مصاحبه هايی با رسانه ها اظهار داشته که مامورين امنيتی همسر وفرزندانش را مورد ضرب وشتم وارعاب قرار دادند ودرجريان اين دستگيری صورت دختر دوساله اش آسيب ديده است. مقامات مسئول پس از آنکه سليمی خودش را به آنها معرفی کرد، خانواده اش را آزاد کردند.

در روزهشتم بهمن که برای اعتصاب در نظر گرفته شده بود، مامورين امنيتی واطلاعاتی، هنگامی که رانندگان سر کارخود حاضر شده بودند،به شناسايی وبازداشت صد ها هوادار سنديکا پرداختند. براساس اظهارات ميرزايی دررابطه با اين دستگيری ها ، نيروهای امنيتی واطلاعاتی به ضرب وشتم فيزيکی وارعاب رانندگان پرداخته اند.

ميرزايی به ديده بان حقوق بشر گفت که اگر چه اتحاديه نمی تواند عدد دقيقی را ارائه کند، اما معتقد است پليس بيش از ۵۰۰ کارگر را دستگير کرده است که بدون تفهيم اتهام در زندان اوين نگهداری می شوند. اوگفت که مقامات رسمی گروه کوچکی از بازداشت شدگان را روز يکشنبه ودوشنبه آزاد کرده اند. اگر چه به آنها اجازه داده نشده است که به سر کار برگردند ومقامات شرکت واحد آنها را تهديد به اخراج از محل کارخود کرده اند.

به عنوان يکی ازکشورهای امضا کننده ميثاق حقوق سياسی ومدنی ، دولت ايران موظف است حقوق سنديکايی را تضمين کند. بر اساس ماده ۲۲ اين ميثاق، هر کس حق اجتماع آزادانه با ديگران دارد از جمله حق تشکيل سنديکا و الحاق به آن برای حمايت از منافع خود. ماده ۲۶ قانون اساسی ايران شکل گيری" انجمن های سياسی و صنفی " را مجاز می شمارد. قانون کار ايران حق اعتصاب کارگران را در ماده ۱۴۲ اين قانون به رسميت ميشناسد:

"درصورتيکه اختلاف نظر در خصوص مواد مختلف اين قانون و يا پيمانهای قبلی و يا هريک از موضوعات مورد درخواست طرفين برای انعقاد پيمان جديد ، منجر به تعطيل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و يا کاهش عمدی توليد از سوی کارگران شود ، هيات تشخيص موظف است براساس درخواست هريک از طرفين اختلاف و يا سازمانهای کارگری و کارفرمايی ، موضوع اختلاف را سريعا مورد رسيدگی قرار داده و اعلام نظر نمايد . "

سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در سال ۱۳۴۷ تاسيس شد، اما از سال ۱۳۵۷ به بعد غير فعال بوده است. کارگران اتوبوسرانی فعاليت خود را در سال ۱۳۸۴ ازسرگرفتند. دولت از به رسميت شناختن اين اتحاديه سرباز می زند.

ديده بان حقوق بشر از دولت ايران خواسته است تا تمامی کارگران بازداشت شده از جمله منصور اصانلو را آزاد کند، آزار و اذيت کارگران شرکت واحد وخانوادهايشان را متوقف کند، از اقدامات تلافی جويانه بپرهيزد وبازگشت ايمن آنها را به سرکارخود تضمين کند.
منبع : گويا نيوز

اطلاعیه شماره ٨٨

حسن محمدی از فعالین سندیکای شرکت واحد دستگیر شد
چند نفر دیگر از کارگران نیز در دو روز گذشته دستگیر شده اند

طبق گزارشی که به حزب رسیده است نیمه شب دیشب به خانه مادر حسن محمدی ریختند و او را دستگیر کردند. ماموران وزارت اطلاعات خانه را محاصره کردند و از پشت بام به خانه ریختند و حسن محمدی را دستگیر کردند. حسن محمدی در طول هفته های گذشته تلاش زیادی کرد تا صدای کارگران و اعتراض آنها را به گوش مردم برساند.

طبق گزارش دیگری که بدست ما رسیده است، در دو روز گذشته چند نفر دیگر را نیز در برخی مناطق شرکت واحد دستگیر کرده اند.

حزب کمونیست کارگری دستگیری کارگران شرکت واحد را بشدت محکوم میکند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه کارگران زندانی است. حزب تمام سازمان های کارگری و سازمانها و نهادهای مدافع حقوق انسان را به تشدید فشار علیه جمهوری اسلامی برای آزادی کارگران، جلوگیری از اخراج آنها و تحقق مطالبات بحق آنها فرامیخواند.

اعتراض کارگران شرکت واحد ادامه خواهد یافت. مبارزه برای خواستهای پایه ای کارگران واحد مانند حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی، انحلال شوراهای اسلامی، افزایش حداقل دستمزد به ٥٠٠ هزار تومان و حق تشکل آزاد ومستقل کارگری، و نیز خواستهای فوری و مهم آزادی کلیه کارگران زندانی، جلوگیری از اخراج کارگران و تامین زندگی خانواده های کارگران زندانی از خواستهای مهم کارگران و خانواده های آنها است. این خواستها مورد حمایت توده های عظیم مردم است. حزب از همه کارگران و مردم در تهران و سراسر کشور میخواهد با تمام قوا و به هر شکل که میتوانند از مبارزه حق طلبانه کارگران واحد و مبارزه همسران و خانواده های آنها و خواستهای بحق آنها حمایت کنند.

پیروز باد مبارزات كارگران شركت واحد
کلیه کارگران زندانی فورا و بدون هیچ قید و شرطی باید آزاد شوند
مرگ بر جمهوری اسلامی

حزب كمونیست كارگری ایران
٦ فوریه ۲۰۰۶، ۱٧ بهمن ۱۳۸۴

اطلاعیه شماره ٨٧
مبارزه برای بازگشت به کار
تاکنون نزدیک به ٢٠٠ نفر از کارگران زندانی آزاد شده اند
اما بعنوان کارگر اخراجی به آنها برخورد شده است
حمایت مالی از خانواده کارگران زندانی

طبق گزارشاتی که از فعالین سندیکای واحد به ما رسیده است، تاکنون مجموعا حدود ٢٠٠ نفر از کارگران زندانی آزاد شده اند و بین ٨٠٠ تا ٩٠٠ نفر دیگر از آنها در زندان بسر میبرند و مرتبا کسانی دستگیر میشوند. هنوز کسی از آمار دقیقکارگران زندانی خبر ندارد.

کارگرانی که آزاد شده اند هنوز نتوانسته اند به کار برگردند و اخراجی به حساب میایند. امروز هیئتی از طرف سندیکای واحد در وزارت کار حضور یافت تا با مسئولین درمورد بازگشت به کار صحبت کنند. قرار است فردا نمایندگانی از سندیکای کارگران از مناطق ده گانه با نماینده وزارت کار و نماینده کارفرما (شرکت واحد) در مورد بازگشت به کار مذاکره کنند.

طبق گزارش دیگری، تلاش برای جمع آوری کمک مالی برای خانواده کارگران زندانی در حال افزایش است. تعداد قابل توجهی از کارگران ٤٥ هزارتومان بن کارگری دریافتی را به صندوق کمک به خانواده های کارگران زندانی اختصاص دادند و بعلاوه تعدادی از کارگران کمک های دیگری علاوه بر بن جمع آوری کرده اند که به خانواده ها برسانند. جنب و جوش در میان سایر بخشهای کارگری و مردم تهران نیز در این زمینه شروع شده است.

کلیکه کارگران زندانی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. کارگران زندانی همانطور که حاضرین در تجمع مقابل دادگاه انقلاب به سروان سلمانیان گفتند، جرمی نکرده اند که سند لازم داشته باشند. جمهوری اسلامی میخواهد بجای مبارزه دسته جمعی برای آزادی زندانیان، خانواده ها را به راه حل های فردی بکشاند. باید دسته جمعی در مقابل این توطئه ایستاد و به مبازره جمعی برای آزادی کارگران زندانی ادامه داد. این سران رژیم اسلامی و امثال قالیباف و محجوب و صادقی هستند که باید به جرم جنایت علیه کارگران و کل مردم ایران به محاکمه کشیده شوند. سران جمهوری اسلامی با سرکوب کارگران واحد پرونده جنایات خود را سنگین تر کردند.

دستمزد کامل کلیه کارگران، اعم از آنها که در زندان هستند یا آزاد شده اند باید فورا و بدون هیچ کسری پرداخت شود و همه کارگران امکان بازگشت به کار داشته باشند. اخراج کارگران جرم است. حزب از همه کارگران شرکت واحد و همسران آنها میخواهد متحدانه به مبارزه خود برای آزادی عزیزان خود و حق کامل بازگشت به کار آنها ادامه دهند. حزب از همه کارگران و مردم در تهران و سراسر کشور میخواهد به هر شکل که میتوانند از جمله با ایجاد کمیته های همبستگی کارگری و صندوق های کمک به خانواده کارگران زندانی و با شرکت در تجمعات اعتراضی آنها به یاری آنها بشتابند. مبارزه کارگران واحد و خانواده های آنها یک مبارزه دراز مدت است. باید در سراسر کشور برای کمک رسانی و تقویت این مبارزه دست به کار شد.

پیروز باد مبارزات كارگران شركت واحد
مرگ بر جمهوری اسلامی

حزب كمونیست كارگری ایران
٥ فوریه ۲۰۰۶، ۱٦ بهمن ۱۳۸۴

اطلاعیه شماره ٨٦

خانواده های کارگران زندانی در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند

مردم به آنها پیوسته اند

مردم شعار میدهند:

کارگر زحمتکش آزاد باید گردد، سندیکا حق مسلم ما است

دولت سرمایه دار خجالت خجالت

بیش از ١٠٠ نفر در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کرده اند. از همان ابتدا لباس شخصی ها در محل حضور داشتند. علاوه بر کارگران، اعم از زنان، مردان و فرزندان آنها تعدادی از مردم در حمایت از کارگران واحد به آنها پیوسته اند و جمعیت در حال افزایش است. گفته میشود که تعدادی از خانواده ها هنوز در راه رسیدن به محل تجمع هستند. ابتدا پلاکاردی در دست آنها نبود اما بعدا پلاکارد بزرگی با شعار زندانیان شرکت واحد آزاد باید گردند درمیان جمعیت بالا رفت و شعار دادن شروع شد. شعارهای این تجمع اعتراضی: دولت سرمایه دار خجالت خجالت، کارگر زحمتکش آزاد باید گردد، اسانلو زندانی آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد، سندیکا حق مسلم ما است، سندیکای مستقل احیا باید گردد.

تعدادی از فعالین سندیکا و مادر اسانلو در این تجمع حضور دارند.

لازم به توضیح است که این تجمع زیر باران شدید صورت گرفته است. تا زمان دریافت این گزارش تجمع ادامه دارد. در اطلاعیه های بعدی جزئیات بیشتری از این تجمع به اطلاع خواهد رسید.

ساعت ١ بعدازظهر تعدادی از ماموران دادگاه به مردم اعلام کردند که ما حکم جلب شما را داریم و کار شما به اوین مربوط است. خانواده ها در حال حرکت به طرف اوین هستند.

درود بر کارگران شرکت واحد تهران

مرگ بر جمهوری اسلامی

حزب کمونیست کارگری ایران

١٥ بهمن ۱۳۸۴- ٤ فوریه ۲۰۰٦

 

اطلاعیه شماره ٨٥

پشتیبانی جهانی از کارگران شرکت واحد گسترش می یابد

سازمان عفو بین الملل كمپینی برای آزادی كارگران زندانی فراخواند
حدود ٤٠٠٠ نفر در کمپین شبکه لیبر استارت از کارگران شرکت واحد حمایت کرده اند
شبكه كارگری لیبر نت اطریش از كارگران شركت واحد حمایت كرد

دو روز قبل سازمان عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب کارگران اعتصاب کارگران شرکت واحد بیانیه ای صادر کرد و دیروز نیز کمپینی را به این منظور آغاز کرد. لازم به توضیح است که بیانیه سازمان عفو بین الملل به بیش از ٣٠ هزار آدرس شامل افراد و نهادها ارسال میشود و بعلاوه هزاران نفر دیگر از طریق مراجعه به سایت این سازمان در جریان این بیانیه و کمپین آن قرار میگیرند.

در روزهای گذشته همانطور که به اطلاع رسانده ایم، شبکه لیبر استارت نیز کمپینی را اعلام کرده بود که تا روز قبل ٣٤٠٥ نفر از آن حمایت کرده و برای جمهوری اسلامی نامه اعتراضی نوشته اند و از خواستهای کارگران شرکت واحد از جمله خواست آزادی فوری کلیه دستگیرشدگان حمایت کرده اند.
شبکه لیبر نت در اطریش نیز روز ٣٠ ژانویه ضمن محکوم کردن حمله وحشیانه به كارگران اعتصابی شركت واحد توسط نیروهای انتظامی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط كارگران زندانی شد و تاكید كرد که نه تنها سندیكای كارگران شركت واحد باید به رسمیت شناخته شود بلكه دیگر مطالبات آنان نیز باید پاسخ درخود بگیرد. در نامه اعتراضی این تشكل كارگری آمده است كه آنها خبر این عمل سركوبگرانه جمهوری اسلامی را در روزنامه های اطریش و جورنال فدراسیون اتحادیه های كارگری اروپا درج خواهند كرد.
همچنین لیبر نت آلمان با درج اطلاعیه لیبر استارت به زبان آلمانی در روی سایت خود مراجعه کنندگان به این سایت را فراخوانده است كه به كمپین اینترنتی لیبر استارت بپیوندند.

با توجه به این کمپین ها روزانه هزاران نامه اعتراضی روی میز مقامات جمهوری اسلامی قرار میگیرد.

مبارزه، اعتصاب و سرکوب کارگران شرکت واحد چنان جهانی شده است که برخی از دست راستی ترین رسانه های آمریکا و انگلیس نیز به نوعی آنرا منعکس کرده اند و حتی وزارت امور خارجه آمریکا نیز مجبور شده است برای اولین بار در طول تاریخ جنبش کارگری ایران، سرکوب کارگران واحد را محکوم کند.

به جرات میتوان گفت اعتصاب کارگران شرکت واحد بیش از هر اعتصابی در ایران در رسانه های فارسی زبان و غیرفارسی زبان منعکس شده است. این خود یکی از جنبه های موفقیت آمیز این مبارزه است که جریانات دست راستی ایرانی و غیرایرانی را هم به دنبال خود کشانده است.

درود بر کارگران شرکت واحد تهران
مرگ بر جمهوری اسلامی

حزب کمونیست کارگری ایران
١٤ بهمن ۱۳۸۴- ٣ فوریه ۲۰۰٦
ضمیمه:
١- بیانیه سازمان عفو بین الملل
٢- کمپین اضطراری عفو بین الملل

١- بیانیه:
سازمان عفو بین الملل
اطلاعیه مطبوعاتی
شماره سرویس خبری: ۳۰
دوم فوریه ۲۰۰۶
ایران: عفو بین الملل خواهان آزادی كارگران اتوبوس شد

عفو بین الملل از مقامات دولتی ایران میخواهد تا فورا صدها كارگر شركت اتوبوس رانی را كه در هفته گذشته در ممانعت از اعتصاب دستگیر شدند آزاد کند. هر چند بعضی از كارگران آزاد شده اند اما كماكان صدها نفر بدون این كه دادگاهی در كار باشد و یا حكمی گرفته باشند در زندان بسر میبرند.

دستگیریها زمانی آغاز شد كه هئیت اجرایی سندیكای كارگران اتوبوس رانی تهران و حومه (شركت واحد) جهت حمایت ازمطالبات مختلف سندیكا فراخوان اعتصاب در تاریخ ۲۸ ژانویه را داد، مطالباتی چون آزادی منصور اسانلو رئیس سندیكا كه از تاریخ ۲۲ دسامبر بدون محاكمه و یا اتهامی در زندان بسر میبرد، انعقاد قرارداد دسته جمعی با شركت واحد كه توسط مقامات محلی تهران اداره میشود و افزایش حقوق.

بنابر گزارشهای رسیده، اطلاعیه های فراخوان اعتصاب در ۲۴ ژانویه در سطح گسترده ای پخش شد و یكی از اعضای هئیت اجرائی، حسینی تبار، بخاطر كمك به این كار دستگیر و برای چهار ساعت در زندان بسر برد. روز بعد ۶ عضو دیگر هیئت اجرایی، ابراهیم مددی، منصور حیات غیبی، سید داوود رضوی، سعید ترابیان، علی زاد حسینی و غلامرضا میرزائی به دفتر دادستانی عمومی احضار شدند. وقتی آنها به تاریخ ۲۶ ژانویه بدان جا مراجعه كردند فورا دستگیر شدند و چون از اعلام خاتمه اعتصاب سرباز زدند به زندان اوین منتقلشان كردند. شهردار تهران در مصاحبه با آژانس رسمی خبری ایرنا اعلام كرد كه سندیكای شركت واحد غیر قانونی بوده و مقامات دولتی اجازه نخواهند داد اعتصاب صورت گیرد. رئیس شركت اتوبوسرانی واحد تهدید كرد كسانی كه از فراخوان اعتصاب حمایت كرده اند اخراج خواهند شد.

مقامات دولتی سپس در تاریخ ۲۷ ژانویه بطور گسترده به دستگیری اعضای سندیكا پرداختند. شب قبل از اعتصاب بعضی از كارگران را در پایان شیفت شان و بعضی از آنان را در خانه هایشان دستگیر كردند. در بین زندانیان همسران منصور حیات غیبی، سید داود رضوی و یعغوب سلیمی از رهبران سندیكا نیز بودند.
پس از مصاحبه یعغوب سلیمی با یك ایستگاه رادیویی در برلین، ماموران امنیتی در زمان غیبت او به خانه اش حمله كردند و همسر و كودكانش را مضروب و به زندان بردند. مهدیه سلیمی ۱۲ ساله بعدا در یك مصاحبه رادیویی این واقعه ناگوار را توضیح داد. او گفت كه سه زن و پنج كودك دستگیر شدند و آنها را كتك زدند و خواهر دو ساله او بخاطر این كه به داخل اتومبیل ماموران امنیتی هول داده میشد زخمی شده است و به سینه مادرش لگد زدند. مهدیه به همراه مادر و خواهرش زمانی كه یعغوب سلیمی خود را به نیروهای امنیتی تحویل داد آزاد شدند. همچنین طبق گزارشهای رسیده كودكان و زنان زندانی دیگر نیز آزادشدند.

گزارش شده كه در روز اعتصاب، یعنی ۲۸ ژانویه صدها عضو دیگر سندیكا دستگیر شده و بخش اعظم آنها را در زندان اوین محبوس كرده اند. كارگران را با باتوم، مشت و لگد زدند و از گازهای اشك آور و گلوله های مشقی برای متفرق كردن كارگران اعتصابی استفاده كردند. نیروهای امنیتی به همراه نیروهای بسیج كه بخشا بجای كارگران اعتصابی كار میكردند كارگران را مجبور كردند كه اتوبوسها را برانند. گزارش شده كه در روزهای ۲۹ و ۳۰ ژانویه نیز دستگیریهای بیشتری صورت گرفته است.

در حال حاضر بنا به گزارشها تنها ۳۰ تا ۵۰ نفر از زندانیان را آزاد كرده اند، قطعا با گرفتن تعهد از آنان كه به اعتصاب و یا هر نوع اعتراض دیگر نخواهند پیوست. بنظر میرسد بیش از ۵۰۰ نفر دیگر از كارگران هنوز در زندان اوین بدون حق داشتن وكیل و ملاقات فامیل بسر میبرند. بعضی از آنان از تاریخ ۲۹ ژانویه در اعتراض به دستگیری خود دست به اعتصاب غذا زده اند. همچنین اعتصاب دیگری در روز دوم فوریه فراخوان داده شده است.

سازمان عفو بین الملل نگران جان زندانیان است كه صرفا بخاطر فعالیت صلح آمیز بعنوان مدافعین اتحادیه و تعهدشان دستگیر شده اند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنان میباشد. حق ایجاد سندیكا و پیوستن به آن جزو حقوقی است كه قوانین بین المللی بدان تاكید داشته است. بطور مشخص ماده ۲۲ پیمان بین المللی حقوق سیاسی ومدنی (ICCPR) و ماده ۸ پیمان بین المللی در زمینه حقوق اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی (ICEDCR)، كه ایران نیز بدان متعهد شده است.

ایران همچنین عضو سازمان جهانی كار ILO بوده و متعهد به رعایت قوانینی است كه كمیته مربوط به آزادی انجمن ILO Committee on Freedom of Association وضع كرده است. مفادی كه به دولت اجازه نمیدهد كه حق اعتصاب در شرایطی كه منازعه بر سر منفعت اقتصادی و شغلی كارگران در جریان است را محدود كند. دولت تنها زمانی میتواند محدودیت برای اعتصاب ایجاد كند كه شرایط حاد اضطراری در سطح كشوری وجود داشته باشد (آن هم فقط برای زمانی محدود) چیزی كه در حال حاضر شاهد آن در تهران نیستیم. آزادی تشكل و به رسمیت شناسی موثر حق انعقاد قرارداد دسته جمعی هسته مبانی قطعنامه ILO در زمینه اصول بنیادی و حقوق كار است كه همه دولتها را بدان ملزم میكند " به احترام، تشویق و تحقق آنها با نیت خوب و در تطابق با قوانین اساسی و اصول قطعنامه".

تاریخچه:
سندیكائی كه كارگران اتوبوسرانی تهران را نمایندگی میكرد بعد از انقلاب ۱۹۷۹ ممنوع شد و در سال ۲۰۰۴ مجددا فعالیتش را آغاز كرد هر چند كه قانونا به رسمیت شناخته نشد. در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵ پلیس ۱۲ تن از رهبران سندیكا را در خانه هایشان دستگیر كرد ولی سریعا ۴ نفر از آنان را آزاد نمود. در ادامه در روز ۲۵ دسامبر تعدادی دیگر از رهبران سندیكا كه مشغول سازماندهی اعتصاب در تهران جهت آزادی همكارانشان بودند دستگیر شدند كه در فردای آن روز همگی آنان به همراه كارگرانی كه قبلا دستگیر شده بودند بغیر از منصور اسانلو آزاد شدند. او كماكان در زندان بسر میبرد بدون آنكه ازحق دسترسی به وكیل برخوردار باشد و گفته میشود او با اتهامات از جمله ارتباط با گروههای اپوزیسیون در خارج و سازمان دهی شورش مسلحانه مواجه است.
طبق گزارشات دریافتی هفت تن از اعضای سندیكا یعنی منصور حیات غیبی، ابراهیم مددی، رضا ترازی، غلامرضا میرزائی، عباس نژند كوهی و علی زاد حسینی به دادگاه انقلاب تهران به تاریخ اول ژانویه ۲۰۰۶ احضار شده اند تا محاكمه گردند ولی این كا ر به تعویق افتاد وقتی كه دیگر اعضای سندیكا در مقابل دادگاه به تظاهرات پرداختند.

در تاریخ ۷ ژانویه گزارش شده است که پنج تن از رانندگان اتوبوس وقتی كه كارگران شركت اتوبوس رانی پا به یك اعتصاب دیگر گذاشتند، دستگیر شدند كه بعدا آزاد گشتند.

برای اطلاعات بیشتر:
For further information please see Urgent Action AI Index MDE 13/002/2006 which can be found at http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE130022006?open&of=ENG-IRN

ترجمه بیانیه از جلیل بهروزی


٢- کمپین
٢ فوریه ٢٠٠٦
اقدام فوری Urgent Action
خطر شکنجه یا آزار / بازداشت ممنوع الملاقات / محتملا زندانیان عقیدتی

ایران
ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
ناصر غلامی، دبیر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
منصور حیات غیبی
سید داود رضوی
سعید ترابیان
علی زاده حسین
عبدلرضا طرازی
یعقوب سلیمی
حسین شهسواری
عطا باباخانی
یوسف مرادی
و حداقل ٥٠٠ نفر دیگر از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

١١ مرد نامبرده در بالا و حداقل ٥٠٠ تن دیگر از کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از ٢٥ ژانویه دستگیر شده اند. گمان می رود که آنها بشکل ممنوع الملاقات عمدتا در زندان اوین تهران بازداشت اند و در خطر شکنجه و آزار قرار دارند. عفو بین الملل معتقد است که این اشخاص زندانیان عقیدتی اند که صرفا بخاطر فعالیت های اتحادیه ای شان بازداشت شده اند.

دستگیری ها پس از اعلام اعتصاب از طرف سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای روز ٢٨ ژانویه آغاز شد. هدف اعتصاب خواست آزادی منصور اسانلو، رئیس اتحادیه، که از تاریخ ٢٢ دسامبر ٢٠٠٥ در بازداشت بسر می برد (رجوع کنید به "اقدام فوری" 08/06, MDE 13/002/2006, 09 January 2006)، برسمیت شناسی قانونی اتحادیه و افزایش دستمزد بود.

بنابه گزارشات، روز ٢٤ ژانویه اعلامیه های اعتصاب وسیعا در تهران پخش شد. گفته می شود که حسینی تبار، از اعضای هیئت مدیریه سندیکا، هنگام پخش اعلامیه موقتا دستگیر شد. روز بعد ابراهیم مددی، منصور حیات غیبی، سید داود رضوی، سعید ترابیان، علی زاد حسین و غلامرضا میرزائی، که همگی از اعضای هیئت مدیریه اند، برای روز ٢٦ ژانویه به دادسرای تهران احضار شدند. بدنبال امتناع آنان از دستور رئیس دادسرا مبنی بر لغو اعتصاب، آنان دستگیر شده و به زندان اوین منتقل شدند. بنابه گزارشات، شهردار تهران در مصاحبه ای با خبرگزاری دولتی، ایرنا، گفت که اتحادیه غیرقانونی است و اشاره داشت که اجازه نخواهد داد اعتصاب صورت بگیرد. مدیران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعضای اتحادیه را تهدید کردند که اگر در اعتصاب شرکت کنند شغلشان را از دست خواهند داد.

روز ٢٧ ژانویه ٢٠٠٦ نیروهای انتظامی دستگیری های وسیع اعضای اتحادیه را که در حال آماده شدن برای شرکت در اعتصاب بودند آغاز کردند. همسران منصور حیات غیبی، سید داود رضوی و یعقوب سلیمی، از اعضای هیئت مدیریه، و ٥ کودک ٢ تا ١٥ ساله، نیز دستگیر شدند، که اکنون آزاد شده اند.

طبق گزارشات، روز ٢٨ ژانویه، یعنی روز اعتصاب، صدها نفر دیگر از اعضای اتحادیه دستگیر شدند و اکثرا به زندان اوین منتقل شدند. گفته می شود که بسیاری از رانندگان اتوبوس که در صف اعتصاب مشغول اعتراض بودند مورد تهدید قرار گرفتند تا آنها را وادار به راندن اتوبوس ها کنند. نیروهای انتظامی و افراد بسیج، که یک نیروی انتظامی داوطلب تحت فرماندهی سپاه پاسداران است و ظاهرا برای راندن تعدادی از اتوبوس ها به آنجا آورده شده بودند، با لگد و باتوم کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند. ظاهرا در برخی مناطق، نیروهای انتظامی از گاز اشک آور استفاده کرده و شلیک هوائی کردند. گزارشات حاکی از این است که دهها نفر دیگر روزهای ٢٩ و ٣٠ ژانویه دستگیر شدند.

در حال حاضر تنها ٣٠ تا ٥٠ نفر از بازداشت شدگان آزاد شده اند، ظاهرا پس از آنکه زیر فشار تعهد داده اند که در اعتصاب یا حرکات اعتراضی دیگری شرکت نخواهند کرد. گمان می رود که حداقل ٥٠٠ نفر دیگر، عمدتا در زندان اوین و بدون دسترسی به افراد خانواده و وکیل، در بازداشت بسر می برند. طبق گزارشات، از روز ٢٩ ژانویه تعدادی از آنان در اعتراض به بازداشت خود، دست به اعتصاب غدا زده اند. روشن نیست که آیا این افراد تحت مداوای پزشکی قرار دارند یا نه. اتحادیه اعتصاب دیگری را برای روز ٢ فوریه فراخوان داده است.

بعنوان عضو پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، دولت ایران ملزم به تضمین آزادی تشکل، "منجمله حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه"، است. ماده ٢٦ قانون اساسی ایران "ایجاد احزاب، انجمن ها و اتحادیه های سیاسی یا حرفه ای" را مجاز می شمارد. حق اعتصاب در قانون کار ایران برسمیت شناخته شده است.

اقداماتی که توصیه می شود: لطفا در اسرع وقت نامه هائی بزبانهای فارسی، عربی، انگلیسی یا به زبان خودتان با مضامین زیر ارسال کنید:

– اظهار نگرانی از دستگیری ١١ نفر نامبرده در بالا و حدود ٥٠٠ نفر دیگر از کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که در ارتباط با اعتصابی که از طرف سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه فراخوان داده÷ شده بود دستگیر شده اند؛
– اظهار نگرانی نسبت به گزارشات که بسیاری از افرادی که دستگیر شده اند در زندان اوین بازداشت اند و ممنوع الملاقات اند؛ فشار روی مسئولین که بازداشت شدگان بلافاصله به وکیل، افراد خانواده و هر گونه درمان پزشکی مورد نیاز دسترسی داشته باشند؛
– مطالبه آزادی فوری و بی قید و شرط آنان در صورتیکه صرفا بخاطر فعالیت های مسالمت آمیز اتحادیه ای بازداشت شده اند؛
– درغیر اینصورت، درخواست از مسئولین که آنان را در اسرع وقت به یک جرم جنائی قابل شناخت متهم کرده و سریعا و عادلانه به دادگاه ارجاع دهند؛
– یادآوری به مسئولین در باره تعهداتشان بر اساس پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، قانون اساسی ایران و قانون کار؛
– درخواست انجام یک تحقیق مستقل، که نتیجه اش باید علنی شود، از این گزارشات که نیروهای انتظامی و اعضای بسیج از زور مفرط علیه معترضین مسالمت آمیز استفاده کردند.

در پایان، آدرسهائی که نامه ها باید به آن فرستاده شوند آمده است.

ترجمه: بهرام سروش

 

اطلاعیه شماره  ٨٤

فردا شنبه ساعت ١٠ صبح مقابل دادگاه انقلاب
یکی از کارگران چاپ تهران

در تجمع کارگران شرکت واحد روز شنبه شرکت میکنیم
از همه مردم میخواهیم به کارگران شرکت واحد کمک کنند

فردا کارگران شرکت واحد و خانواده های آنها و مشخصا همسران کارگران زندانی آنها از ساعت ١٠ صبح در مقابل دادسرای دادگاه انقلاب تجمع میکنند تا نسبت به زندانی بودن کارگران زندانی و دستگیری ها و بگیر و ببندها اعتراض کنند. همسران کارگران زندانی و فعالین سندیکای شرکت واحد از همه کارگران و مردم تهران خواسته اند هرچه وسیعتر در این اجتماع شرکت کنند.
امروز یکی از فعالین صنعت چاپ در برنامه "برای یک دنیای بهتر" از علی جوادی، خطاب به کارگران شرکت واحد گفت که تا همین جا شما پیروز شده اید و اختناق را در جامعه شکسته اید. کارگران شرکت واحد بخاطر خواستهای ما در زندان هستند و باید آزاد شوند. او اعلام کرد که کارگران چاپ از کارگران شرکت واحد و خواستهای آنها حمایت میکنند و در تجمع فردا در مقابل دادگاه انقلاب شرکت خواهند کرد.
کارگران تماما و بدون هیچ قید و شرطی باید آزاد شوند و بدون هیچ قید و شرط و تعهدنامه ای بتوانند به سر کارهایشان بازگردند. به همه خواستهای کارگران شرکت واحد باید پاسخ داده شود.

حزب کمونیست کارگری ایران

١٤ بهمن ۱۳۸۴- ٣ فوریه ۲۰۰٦

 

اطلاعیه شماره ٨٣
کارگران شرکت واحد امروز بر سر کار حاضر نشدند
فردا شنبه مقابل دادسرای دادگاه انقلاب

بنا به فراخوان قبلی مسئولین سندیکای شرکت واحد، از کارگران واحد خواسته شده بود که امروز در خانه بمانند و با استفاده از حق مرخصی بر سر کار حاضر نشوند. طبق گزارش یکی از مسئولین سندیکای واحد، از این فراخوان استقبال شده و در همه مناطق رانندگان از رفتن به سر کار خودداری کرده اند و صف مسافرین بطور محسوسی طولانی شده است.

حرکت امروز کارگران در اعتراض به دستگیری های گسترده کارگران و تداوم بگیر و ببندها است. آخرین اخبار حاکی از این است که تعداد کارگران زندانی در اوین متجاوز از هزار نفر است. تعدادی از کارگران در روزهای اخیر آزاد شده اند اما هرروز تعدادی در مناطق مختلف دستگیر میشوند.

قرار است فردا شنبه نیز ساعت ١٠ صبح كارگران شيفتي كه سر كار نيستند به همراه خانواده ها از جمله خانواده های دستگيرشدگان در مقابل دادگاه انقلاب اسلامي تجمعي اعتراضي برپا كنند و خواستهاي خود را پيگيري كنند. از زندان نیز خبر میرسد که اعتصاب غذای تعدادی از کارگران دستگیر شده همچنان ادامه دارد.

کارگران تماما و بدون هیچ قید و شرطی باید آزاد شوند و بدون هیچ قید و شرط و تعهدنامه ای بتوانند به سر کارهایشان بازگردند. به همه خواستهای کارگران شرکت واحد باید پاسخ داده شود.

حزب کمونیست کارگری ایران

١٤ بهمن ۱۳۸۴- ٣ فوریه ۲۰۰٦

اطلاعیه شماره ٨٢
اعتراض برای برگرداندن همکاران به سر کار

امروز چهارشنبه ٥ نفر از كارگران شركت واحد كه تازه از زندان آزاد شده بودند در منطقه ٨ به محل كارشان ميروند. اما نگهباني منطقه از ورود آنها به درون منطقه جلوگيري ميكند. رانندگان اين منطقه بلافاصله پس از اینکه متوجه این مساله میشوند دست به اعتراض ميزنند. مسئولين شرکت واحد ميگويند اينها اخلالگر هستند و ميخواهند نظم را بهم بريزند. رانندگان اعتراض میکنند که اینها همكاران ما هستند و به خاطر خواستهاي ما به زندان افتادند. بگو مگو بالا میگیرد و فورا به نيروي انتظامي خبر داده ميشود كه به منطقه بيايد. سرانجام كارگران را در نمازخانه جمع ميكنند. كارگران آنجا به اين مساله معترض ميشوند و ميگويند كه اگر همكارانشان سر كار بازنگردند دست از كار ميكشند. ميگويند بن هايي كه به آنها داده شده است نتيجه مبارزه همان كارگراني است كه اكنون در زندان هستند. بالاخره به آنها قول داده ميشود كه اين ٥ نفر سر كارشان بازگردند.

مناطق مختلف شرکت واحد بویژه مناطق ٤ و ٦ به پادگان تبدیل شده است و همیشه تعدادی از ماموران سرکوب رژیم در این مناطق حضور دارند تا مانع هرگونه تجمع و اعتراض بشوند.

بنا به خبر قرار است روز شنبه ده صبح كارگران شيفتي كه سر كار نيستند به همراه خانواده دستگيرشدگان در مقابل دادگاه انقلاب اسلامي تجمعي اعتراضي برپا كنند و خواستهاي خود را پيگيري كنند.

روحیه اعتراض در همه مناطق، در میان خانواده ها و حتی در زندان بالا میگیرد.

کارگران تماما و بدون هیچ قید و شرطی باید آزاد شوند و بدون هیچ قید و شرط و تعهدنامه ای بتوانند به سر کارهایشان بازگردند. به همه خواستهای کارگران شرکت واحد باید پاسخ داده شود.

حزب کمونیست کارگری ایران

١٢ بهمن ۱۳۸۴- فوریه ۲۰۰٦

اطلاعیه شماره ۸۱

شماری از همسران و اعضای خانواده های کارگران واحد

علیرغم ممانعت نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در مقابل مجلس اسلامی تجمع کردند!

امروز چهارشنبه- ۱۲ بهمن- همسران و اعضای خانواده های کارگران شرکت واحد طبق اطلاع قبلی در مقابل مجلس اسلامی در بهارستان دست به اعتراض زدند. بنا به خبری ارسالی به حزب از همان اولین دقایق حضورخانواده ها در مقابل مجلس جمع زیادی از نیروهای امنیتی و پلیس جمهوری اسلامی سعی کردند که از این اجتماع جلوگیری کنند و همسران و اعضای خانواده های کارگران واحد را متفرق نمایند. نیروهای رژیم از پیوستن مردم و سایر خانواده ها به این تجمع جلوگیری كردند. با وجود مقابله نیروهای جمهوری اسلامی نزدیک به ۱۰۰ نفر از همسران و اعضای خانواده های کارگران زندانی شرکت واحد در این تجمع شركت كردند و در مقابل مجلس اسلامی بر آزادی بستگان خود پافشاری كردند. تجمع کنندگان اعلام داشتند که "همسران ما بخاطر دفاع از خواستهای برحق خود در بند هستند و باید فورا آزاد شوند". در این اجتماع سه نفر از کارگران دستگیر شده که به تازگی از زندان آزاد شده اند بهمراه خانواده هایشان شرکت داشتند. آنها گفتند که رقم دستگیر شدگان از آنچه که اعلام شده است بمراتب بیشتر است. کارگران آزاد شده آمار دستگیر شدگان را بین ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ اعلام کردند و گفتند زندان اوین پرازرانندگان و کارگران تعمیرات شرکت واحد است. نیروهای پلیس جمهوری اسلامی با توسل به زور تجمع کنندگان را متفرق کردند. در این تجمع همسران و حانواده های کارگران واحد اعلام کردند که مجددا روز شنبه ۱۵ بهمن ساعت ١٠ صبح در مقابل دادگاه انقلاب اسلامی دست به تجمع خواهند زد.

آنها به همه مردم و خانواده های كارگری فراخوان دادند كه در این تجمع شركت كنند.

از سوی دیگر دیروز٬ ۱۱ بهمن٬ در منطقه ٬۸ شش نفر دیگر از کارگران واحد توسط نیروهای امنیتی رژیم دستگیر شدند. همچنین حسين شهسواري عضو دیگر هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد دستگیر شده است. کارگرانی که از زندان آزاد شده اند در حالت بلاتکلیفی بسر می برند و به آنها اجازه کار داده نمی شود.

یاد آوری كنیم كه در نامه ای به "سازمان عفو بین ملل و همه سازمانهای مدافع حقوق بشر و همه سازمانهای كارگری" كه از سوی همسران كارگران زندانی و غلامرضا میرزایی مسئول روابط عمومی سندیكای شركت واحد منتشر شده از همه این سازمانها خواسته شده است كه برای آزادی كارگران زندانی هرچه فعالانه تر و فوری تر تلاش كنند.

حزب كمونیست كارگری ایران همه مردم و كارگران و خانواده های كارگری را به حمایت فعال از اعتراضات خانواده های كارگران زندانی فرا میخواند. حكومت توحش اسلامی باید به خاطر یورش وحشیانه به اعتصاب كارگران شركت واحد مورد بیشترین اعتراض قرار گیرد. باید با تلاشی متحدانه این تعرض جمهوری اسلامی را كه تعرضی به همه مردم است به شكست كامل بكشانیم.

حزب كمونیست كارگری ایران

١٢ بهمن ١٣٨٤ _ ١ فوریه ٢٠٠٦

 

اطلاعیه شماره ٨٠
مصاحبه مهدیه سلیمی به زبان انگلیسی منتشر شد

به اطلاع میرسانیم که.مصاحبه رادیو آوای آشنا با مهدیه سلیمی، ١٢ ساله، دختر یعقوب سلیمی که همراه با خواهر دو ساله و مادرش دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند، توسط آرش سرخ به انگلیسی ترجمه شده و برای سازمانهای کارگری و نهادهای مدافع حقوق انسان از جمله عفو بین الملل ارسال شده و هم اکنون روی برخی سایتها دیده میشود. متن انگلیسی این مصاحبه تکان دهنده در اینجا ضمیمه میشود تا مورد استفاده علاقمندان برای توزیع هرچه گسترده تر و وسیعتر قرار گیرد. این متن را باید در سطح دنیا توزیع کرد، به هر نهاد و سازمان مدافع حقوق انسان و به هر کس دلش برای رهائی از این جهنم اسلامی می تپد، رسانید، تا دنیا بداند که جمهوری اسلامی در طول نزدیک به سه دهه حکومت ننگینش با مردم چه کرده است.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

١١ بهمن ۱۳۸۴- ٣١ ژانویه ۲۰۰٦

علاوه بر ترجمه مصاحبه مهدیه سلیمی، مطالب دیگری نیز در زیر آن ضمیمه شده است که حاوی گزارشات کاملی از مسائل مربوط به این اعتصاب است. همچنین صندوق های کمک مالی به کارگران شرکت واحد در کشورهای آلمان، انگلیس، هلند و سوئد.


ٍEven children are not spared!

Interview with Mahdiye Salimi, the 12 year old
daughter of union member who was arrested

Up to 700 workers of the Syndicate of Workers and Employees of Tehran and Suburbs Vahed Bus Company have been arrested. Moreover, the wives and children of some executive members have also been arrested. They were taken out of bed and beaten up during raids on Friday 27 January night. The beatings continued in detention. Substitute member of the union’s executive board, Yaghoub Salimi's 2-year-old daughter was injured on her face in the attack, when she was thrown into a waiting patrol van. Her 12-year-old elder sister, Mahdiye, described the ordeal in detail in an interview with a radio station abroad. Below you will find a translation of the full transcript of radio “Avaye Ashena” (familiar voice) interview with 12 year old Mahdiye Salimi:

Reporter: Hello.

Mahdiye: Hello. How are you?

Reporter: Thank you. I hope you are alright. Please tell us what happened.

Mahdiye: We were asleep. They rang the doorbell of our home. They called out: Mrs. Salami, come to door for one moment” They were in such a hurry that they didn’t even allow my mom to dress properly. As soon as my mom opened the door, they poured into our home. I was asleep along with Mrs. Zia’s daughter. They pulled the blankets from our bodies and started to hit us with their “feet and hands” and told us to get into the van. Mrs. Razavi wanted to get some clothes for her daughter and they started to hit her badly. They even kicked my mom’s heart with their boots and my mom had an enormous ache in her heart. She still has some wounds on her body. They hit her with a baton and didn’t listen to my mother's appeals. They even wanted to spray something in my [2 year old] sister’s mouth.

Then they took us to detention. Where we went was not hygienic at all and it was so cold. We asked for blankets. They said “we don’t have any”. “We are just doing our duty”. They hit us so much. We asked for lunch. They brought us the leftovers of their own lunch which was nasty chicken skin mixed with some kind of sauce.

Reporter: Why did they keep hitting you and your mom?

Mahdiye: She wanted to get on the van but first wanted to take my sister to the bathroom. As soon as she started to go, they grabbed my sister from behind and pushed her into the van. My sister hit her head when she was thrown into the van and they also kept hitting my mom.

Reporter: Did they do all of this in the street? Did your neighbours see all this?

Mahdiye: Yes they did. All the neighbours came out and were watching what was going on. When they raided our home, there was at least 70-80 of them while we were only 3 women and 5 children. They rushed to the roof so no one could escape. They even went to our neighbours' homes and even arrested our neighbours' guests.

Reporter: What did they want?

Mahdiye: They wanted to know where my dad is. We didn’t know that. We didn’t have any news of my dad's whereabouts.

Reporter: Where is your mom right now?

Mahdiye: Yesterday they told us that she will be released soon. They wanted to bring her to the Ministry of Intelligence. Somebody said they might take her to Evin Prison but then they said she would be taken to the fourth base of the Ministry of Intelligence.

Reporter: how old are you?

Mahdiye: I am 12.

 

اطلاعیه شماره ۷۹
شبکه اینترنتی کارگری لیبر استارت از امروز کمپین حمایتی از کارگران واحد تحت عنوان "اعتصابیون زندانی شده را فورا آزاد کنید" آغاز کرد!


شبکه اینترنتی "لیبر استارت" که به انعکاس اخبار مبارزات کارگری در سطح جهان به ۱۸ زبان مختلف می پردازد از امروز کمپینی را در حمایت از کارگران و کارکنان شرکت واحد تحت عنوان "اعتصابیون زندانی شده را فورا آزاد کنید" شروع کرد. بخشی از این سایت به گزارشات و اخبار متعددی از مبارزه کارگران و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به زبان انگلیسی اختصاص دارد. همچنین متن همه پیام های سندیکای واحد خطاب به جهانیان و سازمانهای کارگری دنیا به زبان انگلیسی بر روی این سایت اینترنتی قرار داده شده است. در میان اخبار و گزارشات، گزارشات انگلیسی منتشر شده از سوی کمیته همبستگی بین المللی حزب کمونیست کارگری ایران که با زحمات بی دریغ بهرام سروش، مسئول روابط بین المللی این کمیته، تهیه شده است وجود دارد. کمپین شبکه اینترنتی " لیبر استارت" یک کمپین Online است. این بدین معناست که شما با مراجعه به این سایت می توانید در حمایت از کارگران واحد متن یک نامه اعتراضی به احمدی نژاد را بصورت الکترونیکی امضا کنید که بلافاصله به دفتر وی ارسال می گردد. خبر شروع بکار این کمپین اینترنتی در جستجو گر گوگل هم یافت می شود. "اریک لی" مسئول شبکه اینترنتی "لیبر استارت" از سایت بی بی سی نیز خواسته است که اخبار سرکوب کارگران واحد را منتشر کند.
تنها چند ساعت پس از آغاز به کار کمپین برای آزادی کارگران واحد زندانی شده در شبکه اینترنتی "لیبر استارت" نزدیک به ۱۰۰۰ نامه به احمدی نژاد با خواست آزادی فوری اعتصابیون ارسال شده است. اریک لی طی تماسی با بهرام سروش گفته است که تاکنون در تاریخ این سایت هیچ کمپینی با چنین سرعتی مورد استقبال قرار نگرفته است.

لازم به توضیح است که بازدید کنندگان این سایت فعالین کارگری و علاقمندان به مسائل و حقوق کارگری در سراسر جهان هستند و رقم بازدید کنندگان این سایت بسیار بالا است.
جهت اطلاع عموم آدرس اینترنتی این کمپین و متن ترجمه شده آنجه که در این صفحه آمده است را در اینجا می آوریم و از همه می خواهیم که با دیدار از این سایت و امضای نامه اعتراضی به خیل انسانهای زیادی بیپوندند که خواهان آزادی کارگران دستگیر شده واحد هستند.
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

١١ بهمن ۱۳۸۴- ٣١ ژانویه ۲۰۰٦
آدرس اینترنتی و متن ترجمه شده بدین قرار است:
http://www.labourstart.org/cgi-bin/solidarityforever/show_campaign.cgi?c=68
"اقدام فورى
ايران: اعتصابيون زندانى شده را فورا آزاد کنيد!
نيروهاى امنيتى ايران از روز جمعه ٢٧ ژانويه اقدام به دستگيرى صدها تن از کارگران شرکت واحد تهران، منجمله اعضاى رهبرى سنديکاى کارگران اين شرکت، کردند. همچنين کارگران را تهديد کردند که يا زير تعهدنامه اى مبنى بر دست کشيدن از اعتصاب و اقدامات اعتراضى را امضاء کنند و يا اينکه از کار اخراج خواهند شد. مديريت و شوراى اسلامى شرکت واحد، دست در دست نيروهاى امنيتى، به شناسائى و دستگيرى کارگران کمک کردند.
مسئولين سنديکا رفتار سبعانه نيروهاى امنيتى را غيرقابل توصيف خواندند. همسران و فرزندان چند تن از مسئولين اجرائى سنديکا نيز جزو بازداشت شدگان بودند که بعداً آزاد شدند. طى يورش جمعه شب به منازل، آنها را از تختخواب بيرون کشيدند و مورد ضرب و شتم قرار دادند. اين کتک زدنها در زندان نيز ادامه داشت.
صبح شنبه، هنگامى که کارگران به محل پيکت وارد شدند، تحت محاصره قرار گرفتند. بسيارى از رانندگان را با زور و تهديد و کتک مجبور به راندن اتوبوسها کردند و کسانى را هم که زير بار نرفتند با خود بردند. اکثر بازداشت شدگان اکنون در زندان اوين به سر ميبرند که به عنوان محل شکنجه و اعدام هزاران زندانى سياسى معروف است.
حکومت ايران با دستگيرى اين کارگران کنوانسيونهاى اساسى سازمان جهانى کار و اعلاميه جهانى حقوق بشر را نقض کرده است و سزاوار محکوم شدن توسط تمام مردم جهان است. لطفاً نام خود را به فهرست نام هزاران کسى که دارند پيام رسا و روشن: کارگران زندانى شده را فورا آزاد کنيد! را به رئيس جمهور احمدى نژاد ميفرستند اضافه کنيد.
شما هم ميتوانيد کمک کنيد! اسم و آدرس ايميل خود را تايپ کنيد و سپس در انتهاى اين صفحه روى Send Message را کليک کنيد.
نام:
آدرس ايميل:
اتحاديه يا تشکل: ميتوانيد پيام خود را اينجا تايپ کنيد، يا اينکه از پيام ذيل استفاده کنيد. پيام شما به آدرسهاى ايميل زير ارسال خواهد شد:
dr-ahmadinejad@president.ir
به محمود احمدى نژاد
رئيس جمهور جمهورى اسلامى ايران
آقا،حق تشکيل و پيوستن به اتحاديه هاى کارگرى يک حق پايه اى انسانى است، که در اعلاميه جهانى حقوق بشر و کنوانسيونهاى اساسى سازمان جهانى کار به رسميت شناخته شده است.
اما شما بر آن شده ايد که صدها کارگر اعتصابى اتوبوسرانى تهران را دستگير کنيد ـــــ صدها مرد و زنى که تنها جرمشان دفاع از حقوق پايه اى انسانى شان است.
من به آن هزاران عضو اتحاديه در اکناف جهان ملحق ميشوم که از شما ميخواهند صدها کارگر اعتصابى اتوبوسرانى زندانى شده در روزهاى اخير را فورا آزاد کنيد، و اين کار را بدون فوت وقت انجام دهيد. "

 

 

اطلاعیه شماره ٧٨

همسران و خانواده های کارگران شرکت واحد تصمیم به تجمع گرفتند
فردا ساعت ٨ و نیم صبح تجمع در مقابل مجلس اسلامی شروع میشود

همسران کارگران شرکت واحد تصمیم گرفتند فردا چهارشنبه از ٨ و نیم صبح در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع بزنند و در اعتراض به زندانی بودن کارگران اعتراض کنند.

با دستگیرشدن صدها نفر از کارگران شرکت واحد، اکنون وظیفه بزرگی روش دوش همسران آنها قرار گرفته است. نه تنها اداره زندگی و اقتصاد خانواده، که هیچ منبع درآمدی ندارند، نه تنها روحیه دادن به کودکان خردسال خود، بلکه مبارزه برای آزادی همسرانشان نیز روی دوش آنها قرار گرفته است. اما این یک مبارزه بسیار وسیع و اجتماعی است و در سطح داخل و بین المللی با عکس العمل وسیعی مواجه خواهد شد.

طبق خبر دیگری که به حزب رسیده است، تعدادی از کارگران شرکت واحد جمع آوری پول برای کمک به خانواده کارگران زندانی شروع کرده اند. این حرکت میتواند توده ای شود، میتواند در همه کارخانه ها و دانشگاهها و ادارات شروع شود. این وظیفه همه ما است که با تمام قوا به خانواده های کارگران زندانی کمک کنیم. این کار هم از نظر مالی ضروری است و هم اعلام همبستگی است. اینکار باید هرچه بیشتر گسترش پیدا کند.

حزب از همه مردم میخواهد که در اجتماع خانواده ها حضور پیدا کنید. هرچه این تجمع بزرگتر باشد به نفع خانواده ها است. هرچه بزرگتر باشد دست نیروهای جمهوری اسلامی بسته تر خواهد بود. فردا صبح به اجتماع خانواده ها ملحق شوید.

زنده باد اتحاد و همبستگی با کارگران شرکت واحد

حزب کمونیست کارگری ایران

١١ بهمن ۱۳۸۴- ٣١ ژانویه ۲۰۰٦

 

اطلاعیه شماره ٧٧

کنفدراسیون اتحادیه های آزاد کارگری طی نامه شدیداللحنی به احمدی نژاد
خواهان آزادی فوری اسانلو و صدها کارگر دستگیرشده شد

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری در نامه شدیداللحنی به احمدی نژاد خواهان آزادی فوری اسانلو و کلیه کارگران دستگیرشده شدروز دوشنبه ٣٠ ژانویه، گای رایدر دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری در نامه تند و مفصلی به احمدی نژاد خواست که به مقامات قضائی و امنيتی دستور دهد تا فورا منصور اسانلو و همچنين همه صدها نفر فعال بازداشت شده اتحاديه را آزاد کنند و همه جرايم عليه فعالين کارگری و احکام صادره عليه فعالين اتحاديه های سقز را لغو کنند. در این نامه گای رایدر به صحبت قالیباف که سندیکا را غیرقانونی اعلام کرده است، به ضرب و شتم کارگران و همسران آنها، به ضرب و شتم دو دختر یعقوب سلیمی و بازداشت صدها نفر از کارگران اشاره کرده است. گای رایدر همچنین ضمن اشاره به حق کارگران برای به رسمیت شناختن سندیکا و قراردادهای دسته جمعی گفته است که کنفدراسیون اتحادیه های آزاد به نظارت خود بر ميزان احترام به حقوق بنيادين کارگران در ايران ادامه خواهد داد و همه اين خشونت های ذکر شده عليه استانداردهای کار را به سازمان بين المللی کار يادآور خواهد شد.
متن نامه دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری را در ضمیمه میخوانید.
درود بر کارگران شرکت واحد
زنده باد اتحاد و همبستگی

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

١١ بهمن ۱۳۸۴- ٣١ ژانویه ۲۰۰٦

ضمیمه:
- نامه کنفدراسیون اتحادیه های آزاد
- لیست حمایت از کارگران شرکت واحد

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگران
دهم بهمن ماه 1384

جناب آقای رئيس جمهور
موضوع: صدها تن از فعالين اتحاديه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و اعضای خانواده هايشان دستگير شدند
اينجانب برای چندمين باراست که در باره فشار سنگين وارده بر اتحاديه کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد تهران و حومه نامه می نويسم. عليرغم اينکه به هيچکدام از نامه های قبلی من پاسخی داده نشده است، من اينبار هم مجبورم به شديد ترين لحن ممکنه در اعتراض به موج های اخير دستگيری که شامل صدها نفر از فعالين اتحاديه کارگران شرکت واحد و خانواده هايشان می باشد، و همچنين در اعتراض به دستگيری هشت نفر از اعضای هئيت مديره و ادامه بازداشت رهبر اين اتحاديه، همکار ما آقای منصور اسانلو برايتان نامه بنويسم.
در تاريخ چهارم بهمن ماه 1384، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگران مطلع شد که اتحاديه کارگران شرکت واحد برای آزادی منصور اسانلو، به رسميت شناختن اتحاديه و مذاکره برای پيمان دسته جمعی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه طی فراخوانی روز هشتم بهمن ماه دست به اعتصاب سراسری خواهد زد.
آقای محمد احمدی بافنده (سی ايی او شرکت واحد؟؟) طی جلسه ای در تاريخ پنجم بهمن ماه با اعضای هئيت مديره اتحاديه کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه، از اعضای اين اتحاديه می خواهد تا با خبرنگاران خارجی مصاحبه نکنند چرا که "دولت را زير ضرب می برد". ايشان همچنين اعضای هئيت مديره را مطلع کردند که رهبر اتحاديه، آقای منصور اسانلو آزاد نخواهد شد زيرا "دولت می خواهد نشان دهد که اين اقدام در گام اول به درستی صورت گرفته است".(!) اعضای هئيت مديره اتحاديه نيز ايشان را از خواسته هايشان و همچنين قصد اعتصاب سراسری اتحاديه در صورت پاسخ ندادن به اين خواسته ها، عليرغم اين واقعيت که هشت نفر اعضاي هئيت مديره برای روز بعد به دادگاه فراخوانده شده اند، مطلع کردند.
در روز پنجم بهمن ماه ابراهيم مددی، معاون مدير اتحاديه، و همه اعضای هئيت مديره اتحاديه آقايان عباس نژند کودکی، ناصر غلامی، داوود رضوی، علی زاده حسينی، سعيد ترابيان، منصور حيات غيبی و عبدالرضا ترازی به دادگاه انقلاب رفتند. آنها هنوز برنگشته اند و طبق اطلاعات همچنان در زندان اوين در بازداشت بسر می برند همانجايی که منصور اسانلو هنوز تحت مراقبت های شديد امنيتی بدون دسترسی به وکيل و يا مراقبتهای پزشکی عليرغم ضعف شديد جسمی و بيماری نگهداری می شود. به علاوه همسر منصور اسانلو در اين دوره طولانی بازداشت فقط دو بار موفق شده است ايشان را ملاقات کند.
عليرغم همه اين دستگيری ها و دستگيری پنج نفر ديگر از کارگران شرکت واحد به نام های محمود هژبری، ناصر غلامی ؟، خانی، غلام خوشمرام و مرادوند، اتحاديه در هشتم بهمن ماه دست به اعتصاب زد. نيروهای امنيتی با استفاده از گاز اشک آور، باتون و حتی تهديد به تيراندازی اعتصاب را شکستند. پليس صدها نفر از اعضای اتحاديه را در حين اعتصاب دستگير کرد و تعدادی هم در خانه هايشان دستگير شدند. هر چند تعداد دقيق دستگير شدگان نامشخص است اما بی شک صدها نفر بازداشت شده اند که به هر دليل پاسخی کاملا غير قابل قبول و نامناسب به اقدام بحق و قانونی کارگران است.
بسياری از کارگران بر اثر فشارهای امنيتی مجبور شدند بر سرکار بروند، در حالی که بسياری ديگر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. طبق گزارش حدود 30 نفر بشدت مجروح شده و تحت مداوا قرار گرفتند. اکثر اعضای هئيت مديره اتحاديه جزو بازداشت شدگان هستند. در مواردی حتی خانواده های کارگران (زنان و کودکان) نيز بازداشت شده اند. همسر و دو دختر آقای سليمی، عضو علي البدل هئيت مديره، با خشونت در خانه بازداشت شدند و با اين شرط آزاد شدند که آقای سليمی خود را به مقامات معرفی کند. طبق گزارش همه بازداشت شدگان برای بازجويی به زندان اوين منتقل شدند. تعدادی از بازداشت شدگان دست به اعتصاب غذا زده اند.
در جريان اعتصاب، دولت و مسئولين شهری به نيروهای نظامی در تامين اتوبوس و راننده متوسل شدند تا مانع از توقف ترافيک در اثر اعتصاب در شهر تهران شوند. آنها همچنين از يک ترفند مديريتی استفاده کرده واعلام کردند که همه بازداشت شدگان اخراج خواهند شد. شهردار تهران، آقای قاليباف، يک مقام سابق ارشد نظامی، که قبلا قولهايی به اتحاديه داده بود (وهيچکدام تاکنون عملی نشده است)، بطور مکرر در اين روزها به خبرنگاران گفته است که اتحاديه غير قانونی است. همچنين گزارش رسيده است که کارگران دستگير شده مجبور شده اند برای حفظ شغلشان توبه نامه امضا کنند.
کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگران مطلع شد که تعداد اندکی از دستگيرشدگان و همه اعضای خانواده های آنها آزاد شده اند. اما هنوز صد ها نفر از کارگران در زندان اوين بسر می برند.
کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگران بسيار نگران اين برخورد وسيع در شرکت واحد اتوبوسرانی است، و بر اين اعتقاد است که هيچ نوع فشار خشونت بار در مقابل خواسته های بحق کارگران به هيچوجه پذيرفتنی نيست. گفتگوی مناسب اجتماعی که با به رسميت شناختن اتحاديه و پيمان دسته جمعی که در يک فضای اعتماد متقابل آغاز می شود، تنها وسيله ای است که صلح اجتماعی را تضمين می کند.
ما همچنين نگران اين هستيم که تماس با خبرنگاران خارجی منع شده باشد، و مديريت و مقامات تلاش کنند تا مانع از آن شوند که کارگران خواسته هايشان را به اطلاع عموم رسانده و نتوانند برای همبستگی بين المللی که از حقوق بنيادين اتحاديه آزاد است اقدام کنند.
تداوم تجاوز به رهبران و اعضای اتحاديه و همچنين احکام شديد صادره در دادگاه سقز در سال گذشته حاکی از آن است که دولت ايران هنوز به اجرای تعهدات بين المللی خود بعنوان عضو سازمان بين المللی کار، بويژه به اصول آزادی اتحاديه ها و پيمان های دسته جمعي پايبند نيست. من بار ديگر بشدت از شما می خواهم که به مقامات قضائی و امنيتی خود دستور دهيد تا فورا منصور اسانلو و همچنين همه صدها نفر فعال بازداشت شده اتحاديه را آزاد کنند و همه جرايم عليه فعالين کارگری و احکام صادره عليه فعالين اتحاديه های سقز را لغو کنند.
فشار شديد بر فعالين اتحاديه ها که در احقاق حقوق قانونی کارگران تاکيد دارند تصوير عميقا تيره ای از کشور شما درميان مجموعه اتحاديه آزاد بين المللی بر جای گذاشته است. ما به نظارت خود بر ميزان احترام به حقوق بنيادين کارگران در ايران ادامه خواهيم داد. ما همچنين همه اين خشونت های ذکر شده عليه استانداردهای کار را به سازمان بين المللی کار يادآور خواهيم شد.
با اين همه در انتظار اقدام فوری و قاطع شما در موارد ذکر شده هستم.
با احترام
گای رایدر
دبير کل
رونوشت:
- آقای سوماويا، دبير کل سازمان بين المللی کار، ژنو
- نماينده جمهوری اسلامی ايران به سازمان ملل متحد در ژنو، و
- سفارت جمهوری اسلامی ايران در بروکسل
ترجمه و تکثیر: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران

اطلاعیه شماره ٧٦

حمایت از کارگران شرکت واحد در سطح بین المللی گسترش می یابد

بدنبال سرکوب اعتصاب کارگران شرکت واحد و دستگیری و اذیت و آزاد صدها نفر از کارگران و همسران و فرزندانشان در زندانهای جمهوری اسلامی، تعداد دیگری از سازمانهای کارگری و شماری از فعالین کارگری و شخصیتهای سیاسی و فعالین اجتماعی در کشورهای مختلف با ارسال نامه های اعتراضی به احمدی نژاد و یا امضای متنهائی در این زمینه سرکوب کارگران را محکوم کردند و از خواستهای کارگران و بویژه خواست آزادی فوری کلیه دستگیر شدگان حمایت کردند. روزنامه ال او، روزنامه سازمان سراسری کارگران نروژ، نیز گزارشی از اعتصاب هشت بهمن کارگران و سرکوب آن توسط نیروهای سرکوبگر رژیم منتشر کرده و بخشی از نامه سندیکای کارگران واحد به سازمان های کارگری جهانی را منعکس نمود که گزارش مشروح آنرا در اینجا میخوانید:

* روز ۳۰ ژانویه روزنامه LO-Aktuelt که از جانب سازمان سراسری کارگران نروژ منتشر می شود در نوشته ای به قلم Einar Fjellvik گزارش مشروحی از مبارزات کارگران و کارکنان واحد و همچنین چگونگی سرکوب اعتراض کارگران در ۸ بهمن ماه منتشر کرد. در ابتدای این گزارش ضمن اشاره به تهاجم نیروهای رژیم در صبحگاه روز ۸ بهمن به کارگران٬ اشاره به این دارد که نیروهای رژیم به منازل کارگران حمله کردند و صدها تن از کارگران و اعضای خانواده های آنها را دستگیر نمودند. روزنامه سازمان سراسری کارگران نروژ سپس به نقل از اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خطاب به کارگران جهان و همه اتحادیه ها و سازمانهای مترقی که به تاریخ ۲۸ ژانویه منتشر شد٬ چنین می نویسد:

" از شب قبل به منازل ما هجوم آوردند، حتی فرزندان خردسال ما را هم به زندان بردند، تعداد زیادی که هنوز آمار دقیق آنرا نداریم ولی قطعا بالغ بر صدها نفر میشود را دستگیر کردند، تعدادی از همکاران ما را به زور کتک و تهدید مجبور به راندن اتوبوس ها کردند، تعدادی از رانندگان ارگانهای نظامی را به خدمت گرفتند و هزاران پلیس و مامور انتظامی، لباس شخصی و لباس رسمی را به جان ما انداختند تا اعتصاب ما را در هم شکنند."

روزنامه سازمان سراسری کارگران نروژ در ادامه گزارش خود به سابقه مبارزات کارگران و کارکنان شرکت واحد و از جمله دستگیری اسانلو تلاش برای آزادی وی که از دلایل اعتصاب ۸ بهمن (۲۸ ژانویه) اعلام شده بود٬ می پردازد و این نوشته سپس با نقل قولی از "گای رایدر" دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری، ICFTU در نامه ای به احمدی نژاد به تاریخ ۶ ژانویها ینطورر پایان می یابد:

"حق همکاری با اتحاديه‌های بين‌اللملی كارگري يکی از اساسی ترين پايه‌های همبستگی اتحاديه ای است و اصل آزادی اجتماعات از اين حق دفاع ميکند. همانگونه که من بارها، از زمانی که شما به رياست جمهوری رسيده ايد يادآوری کرده ام، ايران به خاطر عضويتش در سازمان جهانی کار موظف است اين اصول را رعايت کند. در نتيجه بار ديگر به شما شديدا تاکيد ميکنم دستورات لازم به مقامات قضايی و امنيتی کشور خود صادر کنيد تا منصور اصانلو و ديگر فعالين کارگری که در بازداشت هستند را فورا آزاد کنند و کليه اتهامات عليه فعالين کارگری سقز را برداشته و احکام صادره را لغو کنند."

* همچنین شورای اتحادیه کارگری استان کاردیف واقع در بریتانیا در یک نامه اعتراضی به احمدی نژاد که رونوشت آن به سازمانی جهانی کار٬ کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری و همچنین شهلا دانشقر و بهرام سروش از مسئولین کمیته بین المللی همبستگی کارگری حزب کمونیست کارگری ارسال شده است٬ گرمتیرین حمایتها را از کارگران واحد ابراز داشت. متن ترجمه شده این نامه که بدنبال دستگیریهای روز جمعه ۲۷ ژانویه (۷ بهمن) صورت گرفته بدین قرار است:

"آقای رئیس جمهور

از طرف "شورای اتحادیه کارگری استان کاردیف" واقع در بریتانیا حمایت صمیمانه خود را از کارگران شرکت واحد تهران ابراز می کنیم.

ما معتقدیم که کارگران باید حق عضویت در اتحادیه های مستقل را داشته باشند. ما بر این نظریم که کارگران باید بتوانند اتحادیه تشکیل دهند، کارگران را متحد کنند و از حقوقشان دفاع کنند.

ما خواهان این هستیم که منصور اسانلو٬ ابراهیم مددی٬ داوود رضوی٬ سعید ترابیان٬ منصورت حیات غیبی٬ عبدالرضا طرازی و علی زاده حسین از زندان آزاد شوند.

آنچه در معرض تهدید است نه تنها سرنوشت کارگران واحد، خواست هایشان و سندیکایشان، بلکه حقوق پایه ای که در سطح جهانی برایش مبارزه شده و برسمیت شناخته شده: حق کارگران برای تشکل آزاد و اعتصاب؛ حقی که چندین نسل از کارگران برایش سرسختانه جنگیده اند و حتی جانشان را داده اند. کارگران شجاع واحد نباید تنها گذاشته شوند. آنها سزاوار حمایت بیدریغ طبقه کارگر و بشریت مترقی اند.

ما از شما می خواهیم که آنچه را در این نامه بدان اشاره شده است رعایت کنید و به حقوق کارگران کشورتان احترام بگذارید.

دبیر شورا
رامون کوریا"

* از سوی دیگر بنا به اخبار منتشر شده شماری از فعالین کارگری و شخصیتهای سیاسی و فعالین اجتماعی در کشور های محتلف و منجمله ونزوئلا٬ پاکستان٬ ايتاليا٬ بلژيک٬ بريتانيا٬ کانادا٬ دانمارک٬ فرانسه٬ آلمان٬ يونان٬ مکزيک٬ اسلاوی٬ اسپانيا٬ آمريکا٬ سوئد و اتريش نوشته ای را با این مضمون امضا کرده اند:

"ما فعالان جنبش کارگری جهان تهاجم نظامی و سرکوب سنديکای کارگران اتوبوسرانی تهران، خانواده های آنان و دانشجويان را در روز 8 بهمن 1384 شديداً محکوم می کنيم و خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط تمام دستگير شدگان و به ويژه آقای منصور اسانلو هستيم."

• همچنین قبل از تهاجم وحشیانه جمهوری اسلامی به کارگران و کارکنان اعتصاب سرکت واحد در ۸ بهمن (۲۸ ژانویه) چند اتحادیه کارگری در آمریکا از کارگران واحد اعلام حمایت کردند و خواستار آزادی اسانلو و همه فعالین کارگری شدند. اسامی این اتحادیه ها که در نامه های اعتراضی خود به احمدی نژاد٬ جمهوری اسلامی را بدلیل نقض حقوق کارگری شدیدا محکوم کرده اند بدین قرار است: اتحاديه بازنشستگان آمريکا، اتحاديه آتش نشانی تولاتان والی. همچنین اتحاديه برادرانه کارگران نجاری آمريکا در نامه ای به آحمدی نژاد خواهان لغو احکام صادر شده علیه فعالین اول ماه سقز شده است.
درود بر کارگران شرکت واحد
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد اتحاد و همبستگی

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

١١ بهمن ۱۳۸۴- ٣١ ژانویه ۲۰۰٦

 

اطلاعیه شماره ٧٥
کارگران شرکت واحد تصمیم گرفتند
روز جمعه از حضور در محل کار خودداری کنند

بدنبال چند روز بحث و تبادل نظر در میان مسئولین سندیکا و فعالین کارگری در شرکت واحد، بیانیه ای از طرف خانواده زندانیان و اعضا و فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد منتشر شد که کلیه کارگران و کارکنان شرکت واحد را به خودداری از کار در روز جمعه فراخوان داده اند. قبلا تصمیم گرفته بودند که دست به تجمع اعتراضی بزنند اما این تصمیم عوض شد و نهایتا کارگران تصمیم به عدم حضور در محل کار خود گرفتند.

در این بیانیه که با امضای خانواده زندانیان و اعضا و فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صادر شده، اشاره شده است که:
"از تعطیلی قانونی و هفتگی خود استفاده کرده و در روز جمعه مورخه ١٤ بهمن ماه کلیه رانندگان و کارگران و کارکنان از حضور در محل کارمان خودداری میکنیم و در خانه هایمان میمانیم و بار دیگر خواستهای خود را اینگونه اعلام میداریم:

١- آزادی کلیه بازداشت شدگان سندیکائی
٢- آزادی فعالیت سندیکائی
٣- انعقاد پیمان دسته جمعی ششم با حضور نمایندگان منتختب سندیکا و وزارت کار جمهوری اسلامی و نماینده تام الاختیار یا خود کارفرمای شرکت واحد"

اینها بخشی از خواستهای بحق کارگران شرکت واحد است که مورد سرکوب شدید جمهوری اسلامی قرار گرفت. مبارزه برای آزادی ایجاد تشکل و انعقاد پیمان دسته جمعی با نمایندگان منتخب و واقعی کارگران، تحت حکومت جمهوری اسلامی بهای سنگینی دارد. سیاست جمهوری اسلامی کار ارزان و کارگر خاموش است. سیاست جمهوری اسلامی زندگی چندین بار زیر خط فقر و استثمار شدید و بیحقوقی کامل است. کل دم و دستگاه سرکوب حکومت و بوروکراسی عریض و طویل آن برای تامین شرایط و حفظ سودهای میلیاردی و دزدیهای کلانی است که توسط یک مشت اقلیت انگل و مقامات ریز و درشت حکومت از قبل کار و زحمت کارگران و مردم زحمتکش صورت میگیرد. اما این شرایط برده وار را دهها میلیون کارگر و زحمتکش بجان آمده دیگر تحمل نخواهند کرد.

کارگران و مردم شریف و آزادیخواه
اکنون بیش از هر زمان لازم است که کارگران شرکت واحد، فعالانه مورد حمایت قرار گیرند. کارگران شرکت واحد شایسته حمایت گسترده همه مراکز کارگری و دانشجوئی و همه مردم شریف و آزادیخواه هستند. با تمام قوا و به هر شکل که میتوانید از کارگران شرکت واحد و خواستهای بحق آنها حمایت کنید و جمهوری اسلامی را برای آزادی کلیه دستگیر شدگان و پایان دادن به دستگیریها و سرکوبگریهای خود تحت فشار بگذارید.

درود بر کارگران شرکت واحد
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد اتحاد و همبستگی

حزب کمونیست کارگری ایران

١٠ بهمن ۱۳۸۴- ٣٠ ژانویه ۲۰۰٦

 

اطلاعیه شماره ٧٤
در تجمع کارگران در منطقه ٦ دهها نفر دستگیر شدند
دستگیریهای گسترده در مناطق مختلف شرکت واحد ادامه دارد

دستگیری و اذیت و آزار کارگران واحد همچنان ادامه دارد. در طول شب گذشته و امروز دهها نفر دیگر از کارگران شرکت واحد در مناطق مختلف بویژه در مناطق ٤، ٥ و ٦ دستگیر شده اند. شب گذشته در منطقه ٦ شرکت واحد، تعدادی از کارگران در اعتراض به زندانی شدن همکاران خود دست به تجمع زدند اما ماموران سرکوب به آنها یورش بردند و دهها نفر را دستگیر و به اوین منتقل کردند. در مناطق دیگر نیز در هر منطقه چندین نفر دستگیر شده اند و به اوین منتقل شده اند. هدف دستگیری ها جلوگیری از تداوم مبارزه کارگران و ایجاد ارعاب است. امروز صبح نیز نزدیک به ٢٠٠ نفر از ماموران سرکوب حکومت اسلامی به منطقه چهار شرکت واحد ریختند. از تعدادی از خانواده های کارگران تعهد گرفته اند که در هیچ تجمعی شرکت نکنند. این اقدامات و در زندان نگهداشتن صدها نفر از کارگران اعتصابی و دستگیریهای هرروزه، به منظور در هم شکستن روحیه اعتراضی کارگران است.

فعالین کارگری در شرکت واحد میگویند که مسئولین شورای اسلامی شرکت واحد نقش فعالی در شناسائی و لودادن فعالین سندیکا دارند.

علاوه بر ٣٠ نفر دیروز تعداد دیگری از کارگران دستگیر شده امروز آزاد شده اند که آمار دقیق آنها هنوز روشن نیست. همسر منصور حیات غیبی همچنان در زندان است.

اذیت و آزار کارگران فقط به اینجا محدود نمیشود. کارگران زندانی پس از آزادی نیز به سادگی امکان بازگشت به کار ندارند. کارگران را تحت فشار قرار داده اند که به مراجع مختلف از جمله کلانتری محل و برای مدیر عامل شرکت واحد توبه نامه بنویسند تا بتوانند به سر کار برگردند.

به این توحش علیه کارگران زحمتکش و شریف شرکت واحد باید پایان داده شود. اسانلو و کلیه کارگران دستگیر شده فورا و بدون قید و شرط باید آزاد شوند. به فشار برای وادار کردن کارگران به نوشتن توبه نامه و تعهد به عدم شرکت در تجمعات و اعتصابات باید پایان داده شود. اعتصاب و تجمع حق کارگران و همه مردم است. انعقاد قراردادهای دسته جمعی، انحلال شوراهای اسلامی و برسمیت شناسی سندیکا و تشکل های آزاد و مستقل از دولت، افزایش دستمزد حداقل ٥٠٠ هزار تومان، استخدام رسمی کلیه کارگران قراردادی باید متحقق شود. اینها خواستهای ١٧ هزار کارگر واحد، خانواده های آنها و کلیه کارگران و مردم زحمتکش در سراسر کشور است.

اکنون بیش از هر زمان لازم است که کارگران شرکت واحد مورد حمایت قرار گیرند. کارگران شرکت واحد شایسته حمایت فعال و گسترده همه مراکز کارگری و دانشجوئی و همه مردم شریف و آزادیخواه هستند. حزب کمونیست کارگری مردم تهران و سراسر کشور و همچچنین سازمانهای کارگری و مدافع حقوق انسان در تمام جهان را به گسترش همبستگی با کارگران شرکت واحد فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران

١٠ بهمن ۱۳۸۴- ٣٠ ژانویه ۲۰۰٦

 

اطلاعیه شماره ۷۳

تظاهرات در حمایت از کارگران شرکت واحد و محکومیت جمهوری اسلامی در کانادا و آلمان

کانادا-تورنتو- روزشنبه ۲۸ ژانويه ۲۰۰۶ از طرف تشکيلات خارج کشورحزب کمونيست کارگري ايران – شرق کانادا پيکتي در شهر تورنتو برگزار شد. اين پيکت در حمايت از اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت واحد در تهران و در اعتراض به يورش وحشيانه جمهوري اسلامي به کارگران اعتصابي وجلب حمايت مردم از خواست آزادي اسانلو وساير دستگير شدگان بود. در اين پيکت صدها نسخه از اطلاعيه هاي حزب و سنديکاي شرکت واحد به زبان هاي فارسي و انگليسي پخش گردیدو در مورد آخرين اخبار مبارزه کارگران و هجوم و يورش وحشيانه نيرو هاي سرکوب رژيم با مردم به بحث و گفتگو پرداخته شد. در طي اين حرکت گروهي از دانشجويان کانادايي که هدفشان تهيه گزارشي از جامعه ايرانيان مقيم تورنتو بود با فعالين حزب به بحث وگفتگو پرداختند وخواهان اطلاعات بيشتري در مورد وضعيت سياسي ايران ، مبارزات مردم عليه جمهوري اسلامي و نقش و فعاليت هاي حزب کمونيست کارگري ايران شدند. در همين روز راديو فردا با ميترا دانشي دبير تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگري– شرق کانادا در مورد اين حرکت اعتراضي و اهداف آن مصاحبه اي بعمل آورد که همان روز پخش گردید. اين پيکت بمدت ۳ ساعت بطول انجاميد. در طول پيکت مبلغ ۲۰۰ دلار براي کمک به اعتراض کارگران شرکت واحد جمع آوری شد.

آلمان کلن- روز ۲۸ ژانویه تظاهراتی در حمایت از کارگران واحد و در اعتراض به تهاجم وحشیانه جمهوری اسلامی به کارگران اعتصابی برگزار شد. این تظاهرات که به دعوت حزب کمونیست کارگری انجام گرفت در یکی از مراکز پر رفت و آمد کلن برپا شد. اعلامیه های زیادی به زبان آلمانی در بین مردم در ارتباط با مبارزات کارگران و کارکنان شرکت واحد توزیع شد. یکی از سخنرانان این تظاهرات مینا احدی بود که با حرارت مردم و جهانیان را به محکوم ساختن جمهوری اسلامی و حمایت از کارگران واحد دعوت می کرد. مینا احدی در مصاحبه با رادیو فردا ضمن شرح چگونی تهاجم بیرحمانه جمهوری اسلامی به منازل کارگران و به گرو گان گرفتن کودکان و همسرانشان، اعلام کرد که تلاش های حزب کمونیست کارگری برای محکومیت جمهوری اسلامی ابعاد گسترده تری خواهد یافت. وی تاکید کرد که تماس با کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان، پارلمان اروپا و برگزاری میتینگ اعتراضی در مقابل دفتر سازمان بین المللی کار در ژنو در ماه فوریه و قرار انجام گفتگو با مسئولین این سازمان از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.

آلمان- هامبورگ- روز ۲۸ ژانویه مصادف با اعلام اعتصاب کارگران شرکت واحد در تهران تظاهراتی در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ آلمان برگزار شد. این تظاهرات در دفاع از خواسته های كارگران شركت واحد و در اعتراض به تداوم بازداشت اسانلو و همچنین سرکوب کارگران و دستگیری وسیع آنها انجام گرفت. تظاهر كنندگان با در دست داشتن شعارهای منصور اسانلو آزاد باید گردد، همه کارگران دستگیر شده باید فورا آزاد شوند، حق تشكل های مستقل از دولت حق پایه ای كارگاران است نفرت و انزجار عمیق خود را از جمهوری اسلامی که به شدیدترین وجه اعتصاب کارگران واحد را مورد تهاجم قرار داد، اعلام داشتند. این تظاهرات که در سرمای زیر صفر درجه برگزار می شد با صحبتهای نازنین برومند دبیر تشكیلات آلمان حزب آغاز شد. وی تظاهرات كنندگان را در جریان آخرین اخبار مبارزات كارگران و کارکنان شركت واحد قرار داد. بعد از اعلام اخبار، تظاهرکنندگان و منجمله سیامك مكی، حبیب نصوحی و ژیلا حقگو به زبانهای فارسی و آلمانی درمورد مبارزات كارگران واحد و سركوب وحشیانه آنها از طرف رژیم جنایتكار اسلامی برای حاضرین صحبت کردند. در پایان تظاهرات نازنین برومند در رابطه با اهمیت و جایگاه اعتصاب و مبارزات جسورانه كارگران شركت واحد سخنرانی كرد و بر روی این نكته انگشت گذاشت كه مقاومت و مبارزه كارگران در این موقعیت حساس بیش از هر زمان به حمایت و پشتیبانی بخش های مختلف مردم چه در ایران و چه در جهان نیاز دارد. وی تاکید کرد که "ما برای جلب وسیعترین حمایتهای اتحادیه های کارگری و سازمانهای مدافع حقوق بشر در سطح بین المللی خواهیم کوشید". در این تظاهرات، تظاهر کنندگان شعارهایی را در ارتباط با آزادی اسانلو و کلیه کارگران دستگیر شده و همچنین محکومیت جمهوری اسلامی سر می دادند. این تجمع نزدیك به ٢ ساعت به طول انجامید.
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۱۰ بهمن ۱۳۸۴- ۳۰ ژانویه ۲۰۰۶

 

اطلاعیه شماره ۷۲

کنگره کار کانادا در نامه ای به احمدی نژاد:
پایان دادن به سرکوب فعالین سندیکای واحد و تشکیلات آنها را ضمانت کنید!

مینا احدی در نامه ای خطاب به سازمانهای مدافع حقوق زنان و حقوق انسانی از آنها خواست که به دستگيري گسترده کارگران شرکت واحد و ضرب و شتم و دستگيري همسران کارگران اعتراض کنند!

روز ۲۶ ژانویه٬ دو روز قبل از اعتصاب ٢٨ ژانویه کارگران واحد و دستگیریهای گسترده اخیر توسط جمهوری اسلامی٬ کنگره کار کاناد که بیش از ۳ میلیون عضو دارد با ارسال نامه ای به احمدی نژاد نسبت به تداوم بازداشت منصور اسانلو اعتراض کرد و خواستار پایان دادن به سرکوب کارگران شد. در این نامه" کنت و. جورجیتی" مدیر کل کنگره کار کانادا پس از توضیح وضعیت منصور اسانلو می نویسد:
"سرکوب افراد عضو اتحادیه شدت گرفته است. در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۵، حسابهای بانکی اعضای هیئت مدیره سندیکا مسدود و پرداخت دستمزدهایشان متوقف شده است. من اطلاع دارم که امروز شش نفر دیگر از اعضاء سندیکا تحت پیگرد قرار گرفته و در مناطق نامعلوم زندانی شده اند. اینچنین عملکردهائی منزجر کننده است و قابل پذیرش نمی باشد."

در پایان این نامه از احمدی نژاد خواسته شده است که:
"به عنوان یک ضرب الاجل مقدم، فوراً میخواهیم، که ضمانت پایان دادن به سرکوب فعالین سندیکای مستقل و تشکیلات آنها داده شود."

از سوی دیگر مینا احدی از چهره های سرشناس حقوق زنان در نامه ای خطاب به سازمانهای مدافع حقوق زنان و حقوق انسانی از آنها خواست که دستگيري گسترده کارگران شرکت واحد و ضرب و شتم و دستگيري همسران کارگران اعتراض کنند. در بخشی از این نامه آمده است که:
" نيروهاي حکومتي شبانه به منازل کارگران يورش برده و با شکستن درب منازل و بهم زدن خانه ها با پاره کردن مبلها و بهم ريختن وسايل زندگي کارگران، همسران و حتي فرزندان و کودکان دو ساله آنها را دستگير و روانه زندان کرده اندּ
ما از همه شما درخواست داريم که به اين رفتار وحشيانه و سرکوبگرانه حکومت اسلامي فورا اعتراض کنيد و خواهان آزادي فوري همه دستگير شدگان و بويژه آزادي کودکان از زندانها شويدּ"

حزب کمونیست کارگری همه سازمانهای کارگری جهان و نهادهای مدافع حقوق انسان را فرا می خواند که با قدرت تهاجم اخیر جمهوری اسلامی به کارگران اعتصابی شرکت واحد را محکوم کنند و خواهان آزادی کلیه دستگیر شدگان اخیر شوند.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

۱۰ بهمن ۱۳۸۴- ۳۰ ژانویه ۲۰۰۶

ضمیمه:
۱- نامه کنگره کار کانادا
۲- نامه مینا احدی
۳- لیست حمایت از کارگران شرکت واحدضمیمه ۱

کنگره کار کانادا
کنت و. جورجیتی: مدیر کل
26-ژانویه- 2006

آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور جمهوری اسلامی
دفتر ریاست جمهوری
خیابان فلسطین، چهار راه آذربایجان
تهران، جمهور جمهوری اسلامی ایران

در مورد: ادامۀ اسارت مدیر کل سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران

آقای رئیس جمهور عزیز:

من این نامه را به نیابت از طرف کنگره کار کانادا که نمایندۀ بیش از سه میلیون کارگر کانادا میباشد به شما مینویسم، تا بدین وسیله اعتراض خویش را به ادامۀ حبس منصور اسانلو رهبر "سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد) ابراز نمایم. ایشان همچنان در "بند 209"، بخشی که از بالاترین امنیت در زندان اوين برخوردار میباشد ، محلی که تنها افراد متهم به جرم سیاسی و بدون اینکه اتهام رسمی و قانونی علیه آنان وارد شده باشد برای مدت نامعلومی زندانی شده است.

کنگره کار کانادا بخصوص از بابت شرایط سلامتی منصور اسانلو که طبق گزارشات وخیم میباشد، نگران است. طبق اطلاعات ما ایشان به بیماری قلبی مبتلا میباشد، و دستگیری ایشان در فاصله کمی قبل از آنکه قرار بود تحت عمل جراحی چشم قرار گیرد اتفاق افتاده است. طبق گزارش، از آزمایش چشم پزشکی برای ارزیابی وضع چشم ایشان جلوگیری بعمل آمده است، آنهم علیرغم تعهداتی که مقامات رسمی در این مورد به سندیکا داده اند.

به آقای خورشید وکیل مدافع جرم قبلی منصور اسانلو اجازۀ ملاقات با ایشان داده نشده است، که این عملاً آقای اسانلو را از داشتن مشورت قانونی محروم ساخته است. به من اطلاع داده شده است که ایشان احتمالاً در معرض چندین فقره جرم شدید از قبیل " داشتن ارتباط با تشکلات سیاسی ایرانی ضد رژیم خارج کشور" و " تحریک به انقلاب مسلحانه" قرار دارد. در صورتیکه در این مرحله، با در نظر گرفتن اینکه اسانلو از حق داشتن وکیل محروم میباشد، بنابراین غیرممکن است که مفاد دقیق اتهامات علیه ایشان را تأیید نمود، در جائیکه دلایل قوی دال بر آن است که، ایشان فقط بر اساس انجام کارهای مجاز اتحادیه ای، زندان و تحت تعقیب قرار گرفته است.

بعلاوه، سرکوب افراد عضو اتحادیه تشدید یافته است. در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۵، حسابهای بانکی اعضاع هیئت مدیره سندیکا مسدود و پرداخت دستمزدهایشان متوقف شده است. من اطلاع دارم که امروز شش نفر دیگر از اعضاء سندیکا تحت پیگرد قرار گرفته و در مناطق نامعلوم زندانی شده اند. اینچنین عملکردهائی منزجر کننده است و قابل پذیرش نمی باشد.

سندیکا تحت تهدید قرار گرفته وعلیه "مصاحبه دادن به ضد انقلابیون" اخطار داده شده است.انهم بعد از اینکه نایب رئیس سندیکا آقای مددی از تشکیلاتهای بین المللی کار و حقوق بشر بطور اشکار و عمومی خواسته است که حمایتشان را اعلام کنند.ضمناً، شرکت واحد اتوبوسرانی تحت نظارت اولیاء امور شهر تهران قرار داده شده ، که برای آزادی کردن اسانلو، علیرغم تکرار فولهائی در این مورد هیچ کاری نکرده است .

همچنین به من گفته شده است که اعضاء هیئت مدیره "سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه" ("شرکت واحد" ) بخاطر آزادی منصور اسانلو، از روز 28، ژانویه 2006، برای مدت نامعلومی اعلام اعتصاب نموده است. آنها خواهان اجرای بخش شش قانون اساسی ایران که به کارگران حق تشکل و مذاکره برای انعقاد قرارداد دستجمعی را داده است می باشند.

کنگره کار کانادا اعتراض رسمی خود را نسبت به عملکرد دولت شما، به زیر پا گذاشتن و منع قراردادهای 87 و 98 سازمان کار جهانی(ILO) که بموجب آن آزادی ایجاد تشکلات و حق بستن قراردادهای دسته جمعی را مجاز میشمارد، اعلان میکند. هر چند که ایران آن قوانین را به تصویب نرسانده،با وجود این به عنوان عضوی از آی ال او (ILO) موظف است که این اصول را محترم شمرده و آنرا گرامی دارد.ما از شما میخواهیم که نسبت به آزادی فوری منصور اسانلو و رفع تمامی اتهامات نسبت به ایشان و شش عضو دیگر این سندیکا اقدامات لازمه را انجام دهید.در آخر، ما از شما ، به عنوان یک ضرب الاجل مقدم، فوراً میخواهیم، که ضمانت پایان دادن به سرکوب فعالین سندیکای مستقل و تشکیلات آنها داده شود.

من منتظر عملکرد فوری شما و پاسختان هستم.

با صمیمیت
امضاء
کنت و. جورجیتی
مدیر کل

رونوشت: متصدیان و همکاران سی ال سی
کمیته هیئت رئیسه سی ال سی
روسای محلی و ملی سی ال سی
وزیر محترم امور خارجه
وزیر محترم کار
گای رایدر، منشی عمومی همکاری بین المللی ، آی سی اف تی یو (ICFTU)
سفارتخانه ایران در آتووا
ترجمه و تکثير از اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران

ضمیمه ۲

به سازمانهاي مدافع حقوق زنان ٬ سازمانهاي مدافع حقوق انساني
رونوشت܃ سازمان عفو بين الملل

به دستگيري گسترده کارگران شرکت واحد و به ضرب و شتم و دستگيري همسران کارگران اعتراض کنيد!

روز شنبه ٢٧ ژانويه هفده هزار کارگر شرکت واحد در تهران٬ قصد انجام يک اعتصاب گسترده را داشتند که براي رسيدن به خواستهاي به حق آنها بودּ از يک ماه قبل کارگران شرکت واحد براي داشتن حق تشکل ٬ آزادي مسولين سنديکاي کارگري و از جمله رييس هييت مديره سنديکا منصور اسانلو٬ و به رسميت شناخته شدن قراردادهاي دسته جمعي٬ به يک رشته اعتراضات دست زده اند که با وعده و وعيدهاي مقامات حکومتي مواجه شده و تا کنون نيز به خواستهاي آنها ترتيب اثر داده نشده استּ
در طول اين مدت٬ دهها اتحاديه کارگري و چندين سازمان مدافع حقوق انساني٬ از کارگران واحد دفاع کرده اندּ ديروز شنبه کارگران قصد انجام يک اعتصاب عمومي براي رسيدن به خواستهاي خود را داشتند که با حمله گسترده نيروهاي سرکوبگر حکومتي روبرو شده اندּ تا کنون صدها نفر از کارگران دستگير و روانه زندان شده اندּ
نيروهاي حکومتي شبانه به منازل کارگران يورش برده و با شکستن درب منازل و بهم زدن خانه ها با پاره کردن مبلها و بهم ريختن وسايل زندگي کارگران ٬ همسران و حتي فرزندان و کودکان دو ساله آنها را دستگير و روانه زندان کرده اندּ
ما از همه شما درخواست داريم که به اين رفتار وحشيانه و سرکوبگرانه حکومت اسلامي فورا اعتراض کنيد و خواهان آزادي فوري همه دستگير شدگان و بويژه آزادي کودکان از زندانها شويدּ
از همه سازمانهاي مدافع حقوق زنان ميخواهيم که به اين رفتار بيشرمانه حکومت اسلامي فورا اعتراض کنندּ
ما بايد در سراسر دنيا بهر طريق ممکن به ياري کارگران شرکت واحد شتافته و با اعمال فشار به حکومت اسلامي خواهان آزادي فوري دستگير شدگان شويمּ
کارگران شرکت واحد در عين حال احتياج به کمک مالي دارندּ از همه سازمانهاي مدافع حقوق انساني دعوت ميکنيم که براي پيشبرد اين مبارزات به سنديکاي شرکت واحد کمک مالي کنندּ

مينا احدي
٢٨ ژاونيه ٢٠٠٦
تلفن تماس܃ ٠٠۴٩١٧٧۵٦٩٢۴١٣
minaahadi@aol.com

متن نامه اعتراضي پیشنهادی به جمهوری اسلامی
به دولت جمهوري اسلامي ايران
رونوشت اتحاديه اروپا و سازمان ملل
ما به دستگيري و ضرب و شتم کارگران شرکت واحد و همسران و فرزندان آنها به شدت اعتراض داريمּ حکومت اسلامي بايد فورا همه دستگير شدگان و بويژه کودکان دستگير شده را آزاد کندּ اين رفتار سرکوبگرانه از سوي همه نهادهاي مدافع حقوق انساني بشدت محکوم ميشودּ

پيوست شماره حساب کميته همبستگي کارگري با کارگران شرکت واحد
4001184529 nordea Bank Sweden

 

اطلاعیه شماره ٧١

کارگران دستگير شده بايد فورا آزاد شوند!
استکهلم:

ما کارگران شرکت واحد را تنها نخواهيم گذاشت! سد اختناق جمهورى اسلامى را بايد شکست٬ تمامى کارگران دستگير شده را بايد از چنگال جمهورى اسلامى رهانيد! حق تشکل٬ پايه اى ترين حق کارگران است! ما همگام با اعتصاب کارگران شرکت واحد٬ بزرگترين حمايت بين المللى را ايجاد خواهيم کرد! حق معيشت ٥٠٠هزار تومان درماه فورا بايد پرداخت گردد!
اين گوشه اى از سخنرانى ها و شعارهاى مردم معترضى است که براى دومين بار در ماه جارى به فراخوان حزب کمونيست کارگرى ايران در سرماى زير صفر درمقابل سفارت جمهورى اسلامى در استکهلم٬ در همگامى با مبارزات کارگران شرکت واحد٬ در حمايت از اعتصاب کارگران شرکت واحد٬ در اعتراض به دستگيرى کارگران اعتصابى٬ برگزار گرديد۔

همزمان با برافراشته شدن باندرول بزرگ آزادى اوسانلو و ساير کارگران دستگير شده٬ تظاهرات با شعار کوبنده مرگ بر جمهورى اسلامى زنده باد مبارزات کارگرى آغاز شد۔

محمد اميرى مسئول دفتر همبستگى بين المللى کارگرى در سوئد٬ قطعنامه هاى اعتراضى اتحاديه سراسرى کارگران «LO» و اتحاديه ترانسپورت را که نسخه اى از آن را به دفتر حزب کمونيست کارگرى ارسال کرده بودند٬ به اطلاع حاضرين رسانيد و در دفاع از اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت واحد سخنرانى کرد۔

سياوش دانشور٬ ديگر سخنران تظاهرات بود۔ او به نقش تعيين کننده اعتصاب کارگران شرکت واحد٬ به تعقيير تناسب قوا به نفع مبارزات کارگرى و فضاى چپ و اعتراضى د رکل جامعه اشاره کرد۔

جمشيد اطيابى٬ مدير مسئول راديو محلى شراره ها در شهر استکهلم٬ از ديگر سخنرانان بود که در دفاع از مبارزات کارگرى و نقش آن در سرنگونى جمهورى اسلامى سخن گفت۔

در ضمن برگزارى تظاهرات آخرين اخبار اعتصاب و يورش پليس با صف اعتصاب کارگران به اطلاع حاضرين مى رسيد۔

گوتنبرگ؛
روز جمعه ٢٧ ژانويه مسئولين حزب کمونیست کارگری ایران مجید حمیدیان، عبداله اسدی، بهروز مهرآبادی، شهلا نوری و دنیس آزاد با «کرستر آندرسون» نماینده اتحادیه سراسری کارگران سوئد ـ منطقه غرب و همچنین توماس ساندگران از اتحادیه برقکاران (بخش٢)، ماتس شلبرگ نماینده اتحادیه کارگران هتل و رستوران در گوتنبرگ، لنارت آلورا نماینده اتحادیه فلزکاران (ناحیه بخش ٤١) و یان سوند برگ نماینده اتحادیه کارکنان کمون (ناحیه غرب) بطور جداگانه ملاقات داشتند. در این ملاقات ها کادر های حزب درباره اعلام اعتصاب کارگران شرکت واحد تهران و درخواست های آنها و همچنین دستگیری رهبران سندیکای شرکت واحد توسط جمهوری اسلامی آگاهی دادند و حمایت این اتحادیه ها را از کارگران شرکت واحد تهران خواستار شدند. کادر های حزب در این ملاقات ها شرکت داشتند.

مالمو؛
روز یکشنبه ٢٩ ژانويه ٬ یکروز پس از سرکوب وحشیانه اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت واحد در تهران رادیو همبستگی٬ صدای آشنا ایرانیان ساکن مالمو با سرپرستی حسن صالحی و فریده آرمان دو ساعت برنامه هفتگی خود را به اعتصاب کارگران واحد و سرکوب آن از سوی رژیم اختصاص داد. در این برنامه یک ستاد عملیاتی در حمایت از مبارزه کارگران واحد اعلام موجودیت کرد که کار اصلی خود را خبر رسانی٬ برگزاری تظاهرات اعتراضی و جلب حمایت اتحادیه های کارگری جنوب سوئد از کارگران واحد و محکوم ساختن جمهوری اسلامی بدلیل سرکوب وسیع کارگران در تاریخ ۲۸ ژانویه- ۸ بهمن- قرار داده است. این ستاد مرکب از: فریده آرمان٬ فاضل نادری٬ حسن صالحی٬ شهاب بهرامی٬ مهران مجیدی و هومن صادق خانی است. در اولین قدم یک میتینگ اعتراضی بر علیه توحش جمهوری اسلامی برای روز چهارشنبه ۱ فوریه در شهر مالمو از سوی واحد حزب کمونیست کارگری ایران تدارک دیده شده است. در برنامه رادیویی روز یکشنبه همه مردم به شرکت در این تظاهرات فراخوان داده شدند. بعلاوه تلاش ما این است که بتوانیم چند تن از نمایندگان و مسئولین اتحادیه ها ی کارگری در شهر مالمو را به این تظاهرات دعوت کنیم که پیام همبستگی خود با کارگران واحد را قرائت کنند.

از فردا کار ستاد عملیاتی حمایت از کارگران واحد که محل آن دفتر فدراسیون در شهر مالمو است٬ شروع خواهد شد. مراجعه به رسانه های جمعی و مطبوعات و همچنین اتحادیه های کارگری در دستور کار فوری ما قرار دارد. از مردم دعوت شده است که برای مشارکت در امور این ستاد به دفتر فدراسیون (۰۴۰۶۱۱۶۱۰۹) تلفن بزنند و یا مستقیما مراجعه کنند. محل این ستاد در Träffhuset,Ystadvägen 42, طبقه پنجم واقع شده است.

میتینگ روز جمعه از ساعت ۴٫۳۰ بعد از ظهر در میدان گوستاو آدولف در شهر مالمو شروع خواهد شد. بدین وسیله همه ایرانیان ساکن مالمو و همه مردم آزادیخواه را به شرکت در این تظاهرات فرا می خوانیم. کارگران و کارکنان شرکت واحد که جسورانه در مقابل جمهوری اسلامی سرکوب و جنایت از خود پایداری نشان می دهند٬ شدیدا به کمک و همبستگی ما نیاز دارند. این ابراز همبستگی را از آنها دریغ نکنیم و با نشان دادن مستحکم ترین وگسترده ترین حمایتها صدای حق طلبی آنها و رسوایی هر چه بیشتر جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان برسانیم.

تشکيلات سوئد حزب کمونيست کارگرى ايران کمپين وسيع براى دفاع از مبارزات کارگران شرکت واحد و آزادى دستگير شدگان را در صدر اولويتهاى خود مى گذارد٬ ستاد ويژه پيگيرى مبارزات کارگران شرکت واحد در تشکيلات سوئد اقدامات فورى ديگرى را در دستور خود دارد که در اطلاعيه بعدى به اطلاع مى رساند۔

تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران- سوئد
٩ بهمن ماه ١٣٨٤ــ ٢٩ ژانويه ٢٠٠٦
تلفن تماس: +46 (0) 739 868 051

اطلاعیه شماره ٧٠

عطا باباخانی و یوسف مرادی دستگیر شدند
٣٠ نفر از کارگران واحد آزاد شدند
همسر یعقوب سلیمی و همسر سید داود رضوی جزو آزاد شدگان هستند

امروز پس از آنکه یعقوب سلیمی خودش را به دادگاه احضار کرد، او را دستگیر کردند و همسرش را که گروگان گرفته شده بود پس از ضرب و شتم بسیار آزاد کردند. همسر یعقوب سلیمی را در طول دو روز گذشته درجلو چشم دو دختر خردسالش با مشت و لگد زدند، به او توهین کردند و فحاشی کردند.

امروز عطا باباخانی عضو هیئت مدیره سندیکا را که از چند روز قبل به دادگاه احضار شده بود دستگیر کردند. در روزهای گذشته ماموران رژیم بارها همسر او را تهدید کردند که چنانچه عطا باباخانی خود را معرفی نکند او را بجای همسرش دستگیر خواهند کرد. عطا باباخانی بدنبال این تهدیدها و گروگان گیری ها خودش را به دادگاه معرفی کرد و دستگیر شد.

یوسف مرادی از فعالین سندیکا نیز در حالیکه مشغول رانندگی در اتوبوس بود پائین کشیدند و به زندان بردند. لازم به توضیح است که در روزهای گذشته نیروهای سرکوبگر حکومت به منزل عطا باباخانی و یوسف مرادی یورش برده، خانه آنها را به هم ریخته و بعضی اموال و وسائل شخصی از جمله کامپیوتر آنها را با خود بردند.

امروز همچنین ٣٠ نفر از کارگران زندانی واحد آزاد شدند. آنها را جرات نکردند یکجا آزاد کنند و در دسته های ده نفره آزاد کردند تا تجمعی صورت نگیرد.

حزب کمونیست کارگری از کارگران شرکت واحد، خانواده های آنها و نیز سایر مردم شریف و آزادیخواه میخواهد تا با کارگران و همسران آزاد شده آنها اعلام همبستگی کنند، به دیدن آنها بروند، با شاخه های گل از آنها استقبال کنند و آنها را تنها نگذارند. حزب همچنین از مردم آزادیخواه میخواهد فعالانه از کارگران شرکت واحد، خانواده کارگران دستگیر شده و نیز از اجتماعات اعتراضی آنها حمایت کنند.

حزب کمونیست کارگری ایران

٩ بهمن ۱۳۸۴- ۲٩ ژانویه ۲۰۰٦

 

اطلاعیه شماره ۶٩

کودکان زندانی آزاد شدند اما آثار ضرب و شتم بر صورت نازنین شان باقی است

دو کودک خردسال یعقوب سلیمی که همراه با مادرشان و همسران سه نفر دیگر از فعالین سندیکا دستگیر شده بودند دیروز از زندان آزاد شدند. گونه سمت راست کودک دو ساله بر اثر اصابت پوتین ماموران حکومت اسلامی کبود شده و صورت و چشم کودک ده ساله بر اثر گاز فلفل متورم شده و به بیمارستان منتقل شده است. این رفتار جمهوری اسلامی یادآور رفتار سربازان فاشیست در آلمان دهه چهل با مردم آلمان است.

امروز یعقوب سلیمی که همراه با سه نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره به دادگاه احضار شده بود، به دادگاه مراجعه کرد و دستگیر شد. او به دادگاه مراجعه کرد به این امید که همسرش آزاد شود که نزد کودکانشان باشد. یعقوب سلیمی عضو علی البدل هیئت مدیره سندیکا و از فعالین اعتصاب روز شنبه است. او در روزهای اخیر از طریق تعدادی از رسانه های فارسی زبان تلاش کرد که صدای همکارانش را به گوش مردم برساند. سه نفر دیگری که به دادگاه احضار شده بودند، یعنی غلامرضا میرزائی، عطا باباخانی و عباس نژند کودکی از احضار در دادگاه خودداری کرده اند.

جنایت جمهوری اسلامی در حق کودکان را باید به افکار عمومی دنیا خبر داد. دنیا باید بداند که این حکومت در طی این ٢٧ سال با مردم چه کرده است.

حزب کمونیست کارگری ایران

٩ بهمن ۱۳۸۴- ۲٩ ژانویه ۲۰۰٦

 

 

اطلاعیه شماره ۶٨

پیام کارگران زندانی واحد به رهبران اعتصاب

محکم به مبارزه ادامه دهید، نگران ما نباشید

امروز کارگران زندانی واحد از داخل زندان اوین طی پیامی به رهبران اعتصاب و مسئولین سندیکا از آنها خواستند که مبارزه را ادامه دهید و نگران ما نباشید. فعالین کارگری در شرکت واحد از رقم ٧٠٠ نفر کارگر زندانی صحبت میکنند. با اینهمه هنوز آمار دقیقی از تعداد کارگران زندانی در دست نیست. طبق گفته یکی از مسئولین سندیکا کارگران زندانی، در اعتراض دست به اعتصاب غذا زده اند.

پیام کارگران زندانی واحد نشانه عزم راسخ کارگران در مبارزه است، و نه تنها عزم آنها بلکه زنده بودن خود این مبارزه است. نشانه استحکام مبارزاتی آنها و حقانیت عمیقی است که در مبارزه برای بهبود زندگی خود، برای حقوق پایه ای خود، برای رفاه و یک زندگی بهتر احساس میکنند.

اعتصابشان را با قساوت سرکوب کردند اما این نشانه قدرت رژیم نبود، ترس رژیم را از مبارزه کارگران نمایان ساخت. زندانی نگهداشتن صدها کارگر تا امروز خود بخوبی شاهد وحشت حکومت اسلامی از گسترش این مبارزه و تداوم اعتصاب و اعتراض در روزهای آینده است. سران رژیم میدانند که در محاصره خشم روزافزون مردم بسر میبرند. خودشان آمار بیش از دوهزار اعتصاب کارگری در سه ماه اول سال را اعلام کرده اند. خودشان از جهنمی که برای کارگران و مردم محروم جامعه ایجاد کرده اند خبر دارند و عمق انزجار مردم را از حکومت کثیفشان میدانند. نه وعده هایشان دیگر کسی را فریب میدهد نه سرکوبشان کسی را آرام میکند. این شروع فاز تازه ای در مبارزه کارگران و مردم ستمدیده کشور است. سران رژیم با این جنایت فقط پرونده خود را قطورتر کردند.

حزب کمونیست کارگری بار دیگر به کارگران شرکت واحد و رهبران اعتصاب درود میفرستد و پیام آنها را به مردم ایران، به سازمانهای کارگری در سطح جهان و سازمانهای مدافع حقوق انسان خواهد رساند.

حزب کمونیست کارگری ایران

٩ بهمن ۱۳۸۴- ۲٩ ژانویه ۲۰۰٦

 

اطلاعیه شماره ۶۷

اتحادیه کارگران راه آهن اتریش در حمایت از کارگران واحد به جمهوری اسلامی اعتراض کرد!

فدراسیون کار بریتیش کلمبیا کانادا در دومین نامه اعتراضی خود به جمهوری اسلامی خواهان پایان دادن به پیگرد کارگران شد!

"ويلهلم هابرتستل" (Wilhelm Haberzettl) دبیر اتحادیه کارگران راه آهن اتریش (GdEÖ) و رئیس فدراسیون کارگران ترانسپورت اروپا در نامه ای به احمدی نژاد به تاریخ ۲۷ ژانویه از رژیم اسلامی خواست که اسانلو را فورا آزاد کند و به اذیت و آزار کارگران پایان دهد. در بخشی از این نامه آمده است:

"این شایعه رواج دارد که دولت بدنبال پیگرد قانونی اعضای سندیکا و منصور اسانلو است. چنین فشارها و آزارهایی علیه مسئولین و فعالین اتحادیه نشانه نقض آشکار حقوق برسمیت شناخته شده بین المللی اتحادیه ای است."

در این نامه "ويلهلم هابرتستل" به اعتراض گسترده کارگران جهان علیه دستگیری فعالین کارگری در ایران و از آن جمله اعتراض کارگران ترانسپورت در آلمان٬ انگلستان و آمریکا اشاره دارد و در پایان خطاب به احمدی نژاد از جانب ۱۰۰ هزار کارگر متشکل در اتحادیه کارگران راه آهن اتریش می نویسد:

" اتحادیه کارگران راه آهن اتریش بهمراه فدراسیون بین المللی کارگران ترانسپورت و دیگر اتحادیه ها در جهان از شما می خواهد که منصور اسانلو را فورا آزاد کنید و از ایشان رفع اتهام نمائید. همچنین ما میخواهیم که به همه فشارهای بی مورد برعلیه سندیکای کارگران واحد سریعا پایان دهید."

از سوی دیگر جیم سینکلرJim Sinclair- - رئیس فدراسیون کار بریتیش کلمبیا کانادا که ۴۷۰ هزار عضو دارد در دومین نامه اعتراضی خود به احمدی نژاد به تاریخ ۲۷ ژانویه نسبت به تداوم تحمیل فشارها به کارگران واحد اعتراض کرد. این فدراسیون ضمن ابراز نگرانی از وضع سلامتی منصور اسانلو، خواستار آزادی وی شد و اعلام داشت:

"ایران بدلیل عضویت در سازمان بین المللی کار موظف است که به آزادی تشکل و سازمانیابی کارگران احترام بگذارد. ما اخبار و گزارشات مربوط به کارگران واحد را دنبال می کنیم و بشدت نگران امنیت اعضای سندیکای واحد و خانواده های آنها هستیم. هرگونه تضیقی به یک نفر تضییق به همه است."

در پایان این نامه از احمدی نژاد خواسته شده است که " اقدامات فوری برای آزادی آقای منصور اسانلو و هر فعال کارگری بازداشت شده و همچنین رفع اتهام کامل از آنها را اتخاذ نماید."

لازم به یادآوری است که این نامه ها بر اساس اطلاعات قبلی که بدست آنها رسیده و به این دلیل اشاره ای به اعتصاب و دستگیریهای گسترده روزهای اخیر نشده است.

حزب کمونیست کارگری ایران در پاسخ به وحشیگری جمهوری اسلامی و سرکوب اعتصاب امروز کارگران واحد، فعالیت بین المللی خود را برای محکومیت جهانی جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه های کارگری و سازمانهای مدافع حقوق انسان هرچه بیشتر گسترش خواهد داد.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

٨ بهمن ۱۳۸۴- ۲٨ ژانویه ۲۰۰٦

 

اطلاعیه شماره ۶۶

اتحادیه های کارگری در سوئد و فنلاند نسبت به ادامه فشار
به کارگران سندیکای واحد اعتراض می کنند!

"پر وین بری" (Per Winberg) رئیس اتحادیه کارگران ترانسپورت در سوئد در نامه ای به احمدی نژاد ضمن طرح خواست
آزادی فوری منصور اسانلو٬ خواهان پایان دادن به آزار و دستگیری فعالین و مسئولین سندیکای کارگران واحد شد. در این نامه که رونوشت آن به فدراسیون بین المللی کارگران ترانسپورت و حزب کمونیست کارگری نیز ارسال شده ٬ آمده است:

"از جانب ۷۴ هزار کارگر ترانسپورت در سوئد این نامه را برای شما می نویسم تا نسبت به ادامه بازداشت منصور اسانلو رئیس هیت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعتراض کنم." اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد سپس با ابراز نگرانی از وضع سلامتی منصور اسانلو به احمدی نژاد می نویسد:

"اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد اطلاع یافته است که دولت تصمیم دارد که اعضای سندیکا که منصور اسانلو را نیز در بر می گیرد مورد پیگرد قانونی قرار دهد. چنین فشارها و آزارهایی علیه مسئولین و فعالین اتحادیه نشانه نقض آشکار حقوق برسمیت شناخته شده بین المللی اتحادیه ای است."

در پایان نامه اتحادیه کارگران ترانسپورت به احمدی نژاد آمده است:

" اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد بهمراه فدراسیون بین المللی کارگران ترانسپورت و دیگر اتحادیه ها در جهان از شما می خواهد که منصور اسانلو را فورا آزاد کنید و از ایشان رفع اتهام نمائید. همچنین ما میخواهیم که به همه فشارهای بی مورد برعلیه سندیکای کارگران واحد سریعا پایان دهید."

Lars Lindgren از اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد در نامه ای به محمد امیری مسئول کمیته همبستگی کارگری حزب کمونیست کارکری ایران در سوئد از وی خواسته است که تحولات مربوط به اعتراض کارگران واحد را مرتبا به این اتحادیه گزارش کند تا در صورت لزوم اتحادیه ترانسپورت نامه های اعتراضی بیشتری به جمهوری اسلامی ارسال کند.

لازم به توضیح است که روز جمعه ۲۷ ژانویه ۲۰۰۶ در آستانه اعتصاب مجدد کارگران واحد چند نفر از فعالین حزب کمونیست کارگری ایران با "کرستر آندرسون" نماینده اتحادیه سراسری کارگران سوئد ـ منطقه غرب و همچنین "توماس ساندگران" از اتحادیه برقکاران (بخش۲)، "ماتس شلبرگ" نماینده اتحادیه کارگران هتل و رستوران در گوتنبرگ، "لنارت آلورا" نماینده اتحادیه فلزکاران (ناحیه بخش ۴۱) و "یان سوندبرگ" نماینده اتحادیه کارکنان کمون (ناحیه غرب) بطور جداگانه ملاقات داشتند. در این ملاقات ها فعالین حزب درباره اعلام اعتصاب کارگران شرکت واحد تهران و درخواست های آنها و همچنین دستگیری رهبران سندیکای شرکت واحد توسط جمهوری اسلامی اطلاعات لازم را در اختیار مسئولین این اتحادیه ها قرار دادند و حمایت این اتحادیه ها را از کارگران شرکت واحد تهران خواستار شدند.

خاطر نشان کنیم که روز ۲۵ ژانویه رئیس سازمان سراسری کارگران سوئد (LO) با ارسال نامه اعتراضی به احمدی نژاد، که کپی آنرا به وزارت امور خارجه سوئد، سفارت جمهوری اسلامی، سفارت سوئد در ایران و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری (ICFTU) ارسال کرده است، از جمهوری اسلامی خواست منصور اسانلو را آزاد کند. در این نامه همچنین از تداوم نقض حقوق پایه ای کارگران ایران ابراز تاسف شده است.

چندی پیش نیز اتحاديه کارگران پست استکهلم(سکو- سودرمالم) طی انتشار بيانیه ای خواهان آزادی منصور اسانلو شد.

همچنین از اسکاندیناوی اتحادیه های متال و خدمات عمومی در فنلاند طی نامه های جداگانه ای به احمدی نژاد ضمن ابراز نگرانی از سلامتی اسانلو از جمهوری اسلامی خواستند که او را فورا آزاد کند.

با سرکوب اعتصاب کارگران واحد، حزب کمونیست کارگری تلاش برای جلب حمایت بین المللی از کارگران شرکت واحد را گسترش خواهد داد. کارگران شرکت واحد بیش از هر زمان به هبمستگی بین المللی نیاز دارند و حزب از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نخواهد کرد.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

٨ بهمن ۱۳۸۴- ۲٨ ژانویه ۲۰۰٦

 

اطلاعیه شماره ۶٥

اعتصاب کارگران واحد به شدت سرکوب شد
صدها نفر از کارگران اعتصابی دستگیر شدند

تجمع و اعتصاب کارگران شرکت واحد، در تمام مناطق دهگانه با یورش بسیار گسترده و سرکوب شدید کارگران مواجه شد. هزاران کارگر اعتصابی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بزور وادار به راه انداختن اتوبوسها شدند. از ساعاتی قبل از شروع اعتصاب در هر منطقه دهها ماشین مملو از نیروهای مختلف سرکوب، از مامورین امنیتی و لباس شخصی تا بسیج و نیروهای ویژه مستقر شده بودند که به هر قیمت جلو اعتصاب را بگیرند و در عرض مدت کوتاهی بیش از ٤٠٠ نفر از رانندگان و تعداد قابل توجهی از رهبران و فعالین سندیکا را دستگیر کردند. علیرغم این رانندگان تسلیم نشدند وبا فداکاری بینظیری دست به مقاومت زدند و اعتصاب را شروع کردند. بسیاری از مردم تهران در همبستگی با کارگران از رفتن به ایستگاههای اتوبوس و سوار شدن بر اتوبوسها خودداری کردند.

در میان دستگیرشدگان تعداد دیگری از اعضای هیئت مدیره و فعالین سندیکا و حداقل همسر چهار نفر از اعضای هیئت مدیره حضور دارند. مسئولین سندیکا رفتار غیرانسانی نیروهای سرکوب حکومت اسلامی و ضرب و شتم رانندگان را غیرقابل توصیف میدانند. خانه گردیها، دستگیری ها و اذیت و آزار فعالین کارگری و رهبران سندیکا، حتی اذیت و آزار همسران و اعضای خانواده آنها همچنان ادامه دارد.

مسئولین سندیکا مشغول بررسی و تصمیم گیری درمورد ادامه اعتصاب و اعتراض هستند.

حزب کمونیست کارگری به کارگران شرکت واحد و رهبران جسور آنها درود میفرستد و جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم میکند. کارگران شرکت واحد و رهبران این مبارزه بحق شایسته گرمترین و قدرتمندترین حمایت از جانب همه مردم ایران هستند. کلیه دستگیرشدگان فورا و بدون قید و شرط باید آزاد شوند.

درود بر کارگران و کارکنان شرکت واحد تهران
مرگ بر رژیم ضدکارگر جمهوری اسلامی

حزب کمونیست کارگری ایران

٨ بهمن ۱۳۸۴- ۲٨ ژانویه ۲۰۰٦

 

اطلاعیه شماره ۶٤

اعتصاب گسترده کارگران شرکت واحد از ساعت ٥ صبح شروع شده است

نیروهای سرکوبگر وحشیگری هرچه بیشتری را علیه کارگران شروع کرده اند

گزارش از تهران ساعت ٥ و ٤٥ دقیقه

طبق گزارشی که هم اکنون به ما رسیده است، اعتصاب کارگران شرکت واحد در مناطق مختلف شروع شده است.

نیروهای سرکوبگر با وحشیگری هرچه تمامتر کارگران اعتصابی را کتک میزنند. بعضی از رانندگان را با کتک وادار به رانندگی کردند و صدها نفر از کارگرانی را که از راه انداختن اتوبوسها امتناع کرده بودند بازداشت کردند. علیرغم همه این وحشیگریها تا این لحظه تعداد کمی اتوبوس راه افتاده است.

مقاومت کارگران و شدت درگیری در مناطق یک و دو چنان زیاد بود که سرکوبگران از گاز اشک آور برای پراکنده کردن کارگران استفاده کردند و نهایتا تجمع کارگران در این دو منطقه را بهم زدند. منطقه چهار نیز از روز گذشته به محاصره نیروهای سرکوبگر درآمده بود.

تا این لحظه صدها نفر از کارگران را دستگیر کرده اند. اعتصاب اما شروع شده و ادامه دارد.

همسر چهار نفر از اعضای هیئت مدیره، یعنی سید داود رضوی، منصور حیات غیبی، سعید ترابیان و یعقوب سلیمی صبح امروز دستگیر شدند. همسران کارگران تصمیم گرفته اند امروز وسیعا در تجمعات شرکت کنند. دستگیری این چهار نفر به منظور پیشگیری از تجمع و سازماندهی همسران کارگران صورت گرفته است.

حزب کمونیست کارگری به کارگران و کارکنان شرکت واحد تهران درود میفرستد و همه مردم تهران را فرامیخواند فورا به یاری آنان بشتابند. زن و مرد وسیعا در تجمعات کارگران شرکت کنید و با آنها اعلام همبستگی نمائید.

زنده باد کارگران و کارکنان شرکت واحد تهران

مرگ بر رژیم ضدکارگر جمهوری اسلامی

حزب کمونیست کارگری ایران

۷ بهمن ۱۳۸۴- ۲۷ ژانویه ۲۰۰۴

اطلاعیه شماره ۶۳

سازمان سراسری کارگران سوئد خواهان آزاد منصور اسانلو شد!

روز ۲۵ ژانویه رئیس سازمان سراسری کارگران سوئد (LO) با ارسال نامه اعتراضی به احمدی نژاد، که کپی آنرا به وزارت امور خارجه سوئد، سفارت جمهوری اسلامی، سفارت سوئد در ایران و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری (ICFTU) ارسال کرده است، از جمهوری اسلامی خواست منصور اسانلو را آزاد کند. در این نامه همچنین از تداوم نقض حقوق پایه ای کارگران ایران ابراز تاسف شده است. همچنین در روزهای گذشته سازمان منطقه ای LO در گوتنبرگ سوئد نیز نسبت به ادامه بازداشت اسانلو اعتراض کرد و هشدار داد در صورتی که اسانلو آزاد نشود٬ جمهوری اسلامی با موجی از محکومیت بین المللی از سوی اتحادیه های کارگری روبرو خواهد شد. متن ترجمه شده نامه رئیس سازمان سراسری کارگران سوئد به احمدی نژاد بدین قرار است:

آقای رئیس جمهور

در باره تداوم بازداشت رئیس سندیکای شرکت اتوسرانی تهران

بدین وسیله سازمان سراسری کارگران سوئد٬ LO٬ از جانب حدود دو میلیون عضو به تداوم بازداشت آقای منصور اسانلو رئیس سندیکای شرکت اتوسرانی تهران قویا اعتراض می کند. جای تاسف زیاد دارد که که ما به این نتیجه رسیده ایم که باید بار دیگر در زمینه رعایت حقوق اتحادیه ای در ایران برای شما بنویسیم.

طبق اطلاعاتی که ما از جانب کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری (ICFTU) در مورد آقای منصور اسانلو در یافت داشته ایم٬ ایشان موفق به دیدار وکیل خود٬ آقای خورشید٬ نشده است تا در باره اتهامات سنگینی نظیر " داشتن پیوند با احزاب سیاسی اپوزیسون رژیم در خارج کشور" و "تحریک به شورش مسلحانه" به صحبت بپردازد. بدین ترتیب مشاوره قانونی از آقای منصور اسانلو دریغ شده است.

در حالیکه تا کنون اتهامات وارده به آقای منصور اسانلو تایید نشده است و ایشان نیز از امکان دسترسی به وکیل محروم بوده است٬ دلایل زیادی برای تقویت این باور وجود دارد که وی صرفا بدلیل فعالیتهای مشروع اتحادیه ای خود مورد پیگرد و بازداشت قرار گرفته است.

سازمان سراسری کارگران سوئد٬ LO ٬ از شما می خواهد که اطمینان دهید تا اقدامات ضروری برای آزادی فوری آقای منصور اسانلو و رفع هر گونه اتهام از ایشان اتخاذ گردد.

با احترام

سازمان سراسری کارگران سوئد

وانیا لوندبی- ودین (Wanja Lundby-Wedin)

- رونوشت به وزارت امور خارجه سوئد

- سفارت جمهوری اسلامی در سوئد

- سفارت سوئد در ایران

- کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری (ICFTU)

کمپین جهانی در حمایت از کارگران واحد در شرایطی که کارگران وارد اعتصاب می شوند با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت. حزب کمونیست کارگری ایران آخرین تحولات مربوط به اعتصاب و مبارزه کارگران و کارکنان واحد را لحظه به لحظه به سازمانهای کارگری در کشورهای مختلف و نیز سازمانهای مدافع حقوق انسان مخابره می کند و از همه سازمانهای کارگری و سازمانهای مدافع حقوق بشر انتظار دارد که در نبرد سرنوشت ساز میان کارگران و جمهوری اسلامی هر چه وسیعتر به حمایت از کارگران واحد برخیزند و جمهوری اسلامی را به دلیل تعرضاتش به کارگران و حقوق آنها شدیدا محکوم کنند.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

۷ بهمن ۱۳۸۴- ۲۷ ژانویه ۲۰۰۴

 

اطلاعیه شماره ٦٢

جمعی از کارگران ایران خودرو و کارگران پتروشیمی های جنوب کشور
بار دیگر از کارگران واحد و اعتصاب آنها حمایت کردند

جمعی از کارگران شش پتروشیمی در جنوب کشور و نیز جمعی از کارگران ایران خودرو طی نامه هائی، تصمیم کارگران شرکت واحد به شروع اعتصاب را مورد حمایت و پشتیبانی گرم خود قرار دادند. متن این نامه ها به شرح زیر است:

از تعدادی از کارگران شاغل در
- مجتمع پتروشیمی بندر امام
- مجتمع پتروشیمی فارابی
- مجتمع پتروشیمی فجر
- مجتمع پتروشیمی غدیر
- مجتمع پتروشیمی فن آوران
- مجتمع پتروشیمی رازی

به : کارگران شرکت واحد شرکت واحد تهران

با سلامهای گرم
خبر اعلام اعتصاب شما در روز شنبه 8/11/84 را شنیدیم . شما بحق شایسته بیشترین حمایت ها از طرف همه مردم ، همه کارگران و جوانان و زنان و بویژه در تهران هستید . شما بحق کاری بزرگ را در برنامه مبارزاتی تان قرار دادید و تا همین جا پیروز و سربلند هستید و امیدواریم با شروع اعتصابتان و ادامه سرافرازانه آن ، که لرزه بر اندام مدافعان نظم کهنه می اندازد ، پیشرویهای تعیین کننده ای حاصل کنید . مبارزه شما ، مبارزه همه ما کارگران و مردم زحمتکشی است که از فشارهای حاکمیت سرمایه به تنگ آمده اند و خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و امروز در این مبارزه مشخصا خواهان آزادی منصور اسانلو هستیم . مبارزه برای اسانلو به مثابه یک فعال کارگری و رهبر سندیکای شما و عقد قراردادهای دسته جمعی میتواند در گام اول روحیه ای صد چندان به مبارزات کارگران ایران بدهد . این پیروزی بما نشان میدهد که دیگر شرایط تغییر کرده و باید همه فعالین پا به میدان بگذارند و با سر افراشته خواستهایشان را مطرج کنند و دیگر صبرو تحمل بس است .
ما را در کنار خودتان بدانید . لحظه لحظه مبارزه تان را پیگیری میکنیم و در همه محل های کار و زندگی مان از همه دعوت میکنیم که به اهمیت مبارزه شما توجه کنند و از این همه مقاومت شما درسها بگیرند . شما امروز در تارک مبارزات کارگری ایران میدرخشید . درود بر شما

با ارزوی پیروزی اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحد
زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران ایران و جهان
7/11/84

از کارگران ایران خودرو:

همگام با کارگران شرکت واحد
دوستان و همکاران گرامی
فردا روز اتحاد و روز همبستگی است
فردا کارگران شرکت واحد می خواهند برای رسیدن به خواسته های بر حق خود همانا آزادی منصور اصانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد و برای رسیدن مسکن مناسب و دستمزد مناسب دست از کار بکشند
اینک وظیفه ما کارگران است که در این پیکار کارگران شرکت واحد را تنها نگذاریم و هر طوریکه می توانیم فردا به کمک کارگران شرکت واحد بشتابیم
دوستان فردا روز اتحاد و همبستگی با کارگران شرکت واحد است
بیاید فردا همگام با کارگران شرکت واحد در این اعتصاب شرکت کنیم
آگاه کردن مردم از خواستهای کارگران شرکت واحد، سوار نشدن به اتوبوسهای اعتصاب شکن بزرگترین کمکی است که ما می توانیم در این مبارزه به کارگران شرکت واحد بکنیم
ما کارگران شرکت ایران خودرو ضمن اعلام همبستگی با کارگران شرکت واحد از خواستهای بر حق آنان حمایت می کنیم و از همه دوستان کار گر و کارگران ایران می خواهیم که کارگران شرکت واحد را تنها نگذارند
تنها ضامن پیروزی کارگران اتحاد و همبستگی آنان است
زن! ده باد همبستگی کارگری
زنده باد مبارزه کارگران شرکت واحد
جمعی از کارگران ایران خودرو
هفتم بهمن 84

زنده باد جنبش همبستگی با کارگران شرکت واحد
زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب

حزب کمونیست کارگری ایران
٢٧ ژانویه ٢٠٠٦

 

اطلاعیه شماره ٦١

دهها نفر از کارگران شرکت واحد در منطقه ٦ دستگیر شدند
منزل برخی از فعالین سندیکا مورد یورش نیروهای انتظامی قرار گرفت
اعتصاب تا ساعاتی دیگر شروع خواهد شد

بدنبال جابجائی اتوبوس ها، رانندگان منطقه ٦شیف عصر تصمیم گرفتند که اعتصاب را از همین امشب شروع کنند. نیروهای سرکوب رژیم به آنها یورش بردند و دهها نفر را دستگیر کردند. غروب امروز نیروهای سرکوبگر همچنین به منزل برخی از فعالین سندیکا از جمله عطا باباخانی و یوسف مرادی یورش برده، شیشه درها را شکسته و وارد منازل شدند و برخی وسائل از جمله کامپیوتر آنها را با خود بردند.

امروز شرکت واحد وضعیت کاملا ناآرامی داشت. در تمام طول روز ماموران سرکوب مشغول شناسائی و دستگیری فعالین کارگری بودند. برخی از فعالین کارگری که متوجه شدند که رژیم قصد دستگیری آنها را دارد اتوبوس ها را رها کرده و از دسترس ماموران خارج شدند تا فردا در سازماندهی و هدایت اعتصاب نقش بازی کنند.

خبر میرسد که در تمام مناطق دهگانه نیروهای انتظامی مستقر شده اند.

فعالین سندیکا با خاطر جمعی میگویند کماکان آمادگی برای اعتصاب بسیار بالا است و اعتصاب فردا اعتصاب بزرگ و قدرتمندی خواهد بود.

زنده باد جنبش همبستگی با کارگران واحد
زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب

حزب کمونیست کارگری ایران
٧ بهمن ٨٤، ٢٧ ژانویه ٢٠٠٦

 

اطلاعیه شماره ٦٠

سندیکای شرکت واحد طی نامه ای به سازمانهای کارگری در سراسر جهان خواهان گسترش حمایت آنها از مبارزه خود شد

متن نامه سندیکای کارگران و کارکنان شرکت واحد که صبح امروز در تهران منتشر شد، به شرح زیر است:

تاریخ صدور ٢٧/١/٢٠٠٦

به آقای گای رایدر دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری، ICFTU

و کلیه اتحادیه ها و سازمانهای کارگری در سراسر جهان

محترما، به اطلاع میرسانیم که بدنبال فراخوان اعتصاب از جانب سندیکای کارگران و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، دیروز ٢٦ ژانویه ٦ نفر از همکاران ما، آقایان ابراهیم مددی، سعید ترابیان، منصور حیات غیبی، عبدالرضا طرازی، داود رضوی و علی زاده حسین، به دادگاه احضار شدند و پس از بازجوئی بسیار طولانی و سنگین روانه زندان اوین شدند. آقای منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکا نیز همچنان در سلول های انفرادی زندان اوین بسر میبرد و تا این لحظه پس از پنج هفته از شروع اعتراض و اعتصاب ما، هنوز به هیچکدام از خواستهای ما پاسخی داده نشده است، اما انواع محدودیت ها و اذیت و آزارها، دستگیری ها و تهدیدها علیه همکاران ما جریان داشته است.

در مقابل این وضعیت سندیکای کارگران و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز ٢٤ ژانویه تصمیم به اعتصاب سراسری از روز شنبه ٢٨ ژانویه و برقراری تجمعات اعتراضی گرفته است. خواستهای ما آزادی فوری منصور اسانلو و سایر همکاران ما، انعقاد پیمان دسته جمعی کار و برسمیت شناسی سندیکا است. ما از روز شنبه ٢٨ ژانویه اعتصاب مان را شروع میکنیم و تا زمانی که کلیه همکارانمان آزاد نشوند اعتصاب را ادامه خواهیم داد. لازم است اطلاع داشته باشید که متاسفانه مسئولین مملکت قصد دارند به هر قیمت مانع اعتصاب ما شوند. تعداد بیشتری از اعضای هیئت مدیره را به دادگاه احضار کرده اند و خطر دستگیری تعداد بیشتری از همکاران ما هر لحظه وجود دارد. اما در عین حال جای خوشحالی است که کارگران و کارکنان شرکت واحد بسیار مصمم و متحدند و حمایت گرم مردم شریف تهران نیز مشوق ما در ادامه مبارزه است.

ضمن قدردانی عمیق از پشتیبانی های تاکنونی شما که برای ١٧٠٠٠ کارگران و کارکنان شرکت و احد و خانواده های آنها ما مایه دلگرمی زیادی بوده است، تقاضا میکنیم با ارسال نامه های اعتراضی به مقامات جمهوری اسلامی، آنها را متقاعد کنید که دوستان ما را فورا آزاد کنند، دست از احضارها و تهدیدهای کارگران زحمتکش شرکت واحد بردارند و به سایر خواستهای ما رسیدگی کنند. از همه شما انتظار داریم بطور عاجلی در این زمینه عکس العمل نشان دهید. همکاری و همبستگی شما مایه امتنان عمیق ما است.

با احترام و با آرزوی موفقیت

سندیکای کارگران و کارکنان شرکت واحد تهران و حومه
٢٧/١/٢٠٠٦

 

اطلاعیه شماره ٥٩

حداقل ٨ نفر دیگر از مسئولین سندیکا و فعالین کارگری دستگیرشدند

طبق گزارشی که به حزب رسیده است، از دیروز تلاش جمهوری اسلامی برای دستگیری مسئولین سندیکا و فعالین کارگری در شرکت واحد شروع شده و تا عصر امروز حداقل ٨ نفر به اسامی ناصر غلامی، غلامرضا خوشمرام، مسعود خاني، محمود هژبري، سيد رضا نعمتي پور، احمد مرادوند، فیروز و حسینی دستگیر شده اند. با اینحساب تعداد دستگیرشدگان در طول دیروز و امروز حداقل به ١٤ نفر رسیده است. فعالین کارگری در شرکت واحد میگویند تماسشان با تعداد دیگری از رفقای خود قطع شده است و احتمال میدهند که آنها نیز دستگیر شده باشند.

خبر دیگری حاکی است که جمهوری اسلامی اتوبوس های منطقه یک را به مناطق دیگر منتقل کرده است، تا آنها را از دسترس رانندگان اعتصابی خارج کند و فردا به کمک اعتصاب عوامل دولتی آنها را به خیابان بیاورد. همه این تشبثات حاکی از آمادگی وسیع کارگران شرکت واحد برای شروع یک اعتصاب قدرتمند است.

همسر منصور حیات غیبی گفته است اعتصاب حق مسلم كارگر است، ما اين حق را داريم كه با اين اعتصاب صداي خودمان را به گوش مسئولين برسانيم و اگر قرار باشد برخورد فيزيكي كنند و كار را به جاهاي باريك بكشانند، مطئمن باشند ما هم عقب نمي نشينيم. من فقط مي خواستم از اين طريق صدايم را به گوش مسئولين بين المللي برسانيم. همسر من تنها جرمش اين است كه صداي گرسنگي ١٨ هزار كارگر شركت واحد را به گوش مسئولين رسانده و فقط به اين جرم الان بايد در زندان اوين به سر ببرد. همسر منصور حیات غیبی همچنین اعلام کرده است که همسران کارگران در این اعتراض کارگران واحد را همراهی خواهند کرد.

حزب کمونیست کارگری از همه مردم تهران، زن و مرد، از همه کارگران و دانشجویان و جوانان آزادیخواه، میخواهد کارگران شرکت واحد را تنها نگذارند و وسیعا در اجتماعات آنها شرکت کنند.

زنده باد جنبش همبستگی با کارگران شرکت واحد
زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب

حزب کمونیست کارگری ایران
٧ بهمن ۱۳۸۴- ۲٧ ژانویه ۲۰۰۶

 

اطلاعیه شماره ٥٨

حکومت اسلامی دست به اقدامات پیشگیرانه میزند

کارگران متحد و مصمم برای اعتصاب آماده میشوند

از سندیکای واحد خبر میرسد در حالیکه کارگران با عزمی راسخ و متحد و یکپارچه خود را برای اعتصاب فردا آماده میکنند، حکومت اسلامی که همه سیاست هایش برای جلوگیری از اعتصاب به بن بست رسيده است، دست به برخی اقدامات پیشگیرانه و اقداماتی برای ارعاب کارگران زده است. از جمله:

- امروز نیروهای پليس، منطقه ٤ در نازي آباد را تحت محاصره قرار داده اند.

- دولت قرارگاههای دیگری برای اتوبوس ها تعیین کرده اند تا اتوبوس ها را در نقاط دیگری پخش کنند و مانع خروج اتوبوسها از قرارگاههای دهگانه توسط کارگران اعتصابی شوند.

- در مناطق مختلف از ورود فعالين سنديكا بر سر كارشان جلوگيري كرده است.

- يكي از افراد نیروهای انتظامي تهران گفته است كه ما دستور تيراندازي هم داريم.

سندیکای شرکت واحد طی اطلاعیه های مختلف از مردم تهران خواسته است که در مناطق دهگانه تجمع کنند و کارگران را تنها نگذارند.

خبرهائی که از محافل مختلف کارگران واحد و فعالین سندیکا به حزب میرسد، حاکی از روحیه بالا و متحد کارگران برای شروع اعتصاب است. ديروز بار دیگر احمدي بافنده رييس هيات مديره شركت واحد تهديد كرده است كه ١٠ هزار پاسدار و نیروی آموزش ديده دارند كه فردا اتوبوس ها را به حركت دربياورند. كارگران گفته اند كه اجازه نخواهند داد اتوبوس ها از جای خود تکان بخورند.

حزب کمونیست کارگری از همه مردم تهران، زن و مرد، از همه کارگران و دانشجویان و جوانان آزادیخواه، میخواهد کارگران شرکت واحد را تنها نگذارند و وسیعا در اجتماعات آنها شرکت کنند.

حزب بار دیگر بر حضور گسترده تمامی همسران و اعضای خانواده کارگران واحد در تجمعات فردا تاکید میکند. تنها با اعمال قدرت میتوان جلو اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را گرفت.

مردم تهران

با تمام قوا خود را آماده حمایت از کارگران شرکت واحد کنید. کارگران شرکت واحد باید پیروز شوند و حمایت شما یک عامل مهم این پیروزی است. پیروزی کارگران شرکت واحد یک پیروزی سیاسی برای همه مردم به تنگ آمده از این نظام نابرابر و ناعادلانه و خفقان زده است.

با تمام قوا در حمایت از کارگران شرکت واحد به پیش!

زنده باد جنبش همبستگی با کارگران شرکت واحد

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب

حزب کمونیست کارگری ایران

٧ بهمن ۱۳۸۴- ۲٧ ژانویه ۲۰۰۶ 

اطلاعیه شماره ٥٧

محل تجمعات کارگران شرکت واحد در مناطق دهگانه

همانطور که قبلا اعلام شده بود، کارگران قرار است همزمان با اعتصاب دست به تجمع بزنند. طبق خبری که امروز بدست ما رسیده است، سندیکا تصمیم گرفت که کارگران از فردا صبح در ده منطقه دست به تجمع بزنند. سندیکا از مردم و کارگران خواسته است که هرچه وسیعتر در این اجتماعات شرکت کنند و کارگران را تنها نگذارند. این مناطق عبارتند از:

منطقه ا و ٢ ميدان رسالت خيابان هنگام

منطقه ٣، بزرگراه خاوران

منطقه ٤، نازي آباد تهران

منقطه ٥، دو محل تجمع و استقرار اتوبوس هست:

جاده قديم كرج ميدان شير پاستوريزه و

انتهاي هفده شهريور سابق شاد آباد، تجمع اصلی در شادآباد خواهد بود

منقطه ٦، بلوار آيت الله كاشاني بعد از سه راه جنت آباد دومين بريدگي

منطقه ٧، باقر آباد ورامين

منطقه ٨، پاركينگ ٢١ استاديوم آزادي

منطقه ٩ و ١٠، جاده دماوند انتهاي اتوبان

و همچنین منطقه ١١، در اول جاده دماوند، اتوبوسهاي برقي

لازم به توضیح است که همسران کارگران شرکت واحد نیز در این اجتماعات شرکت خواهند کرد.

حزب کمونیست کارگری از همه مردم تهران، زن و مرد، از همه کارگران و دانشجویان و جوانان آزادیخواه، میخواهد کارگران شرکت واحد را تنها نگذارند و وسیعا در اجتماعات آنها شرکت کنند.

حزب از کارگران و دانشجویان و مردم محلات مختلف شهر میخواهد با پلاکاردهائی با نام مراکز کارگری و دانشگاهها و محلات در این اجتماعات شرکت کنند و این تجمعات را به صحنه های باشکوه همبستگی با کارگران تبدیل کنند.

حزب از کارگران مراکز مختلف در سایر شهرها میخواهند که به کارگران واحد پیام پشتیبانی بدهند و هیئت هائی را با پلاکاردهای خود به تهران بفرستند تا به نشانه همبستگی دراین اجتماعات شرکت کنند.

جمهوری اسلامی قصد دارد مانع اعتصاب و تجمعات کارگران شود. باید با تمام قوا در مقابل آنها ایستاد. از فردا تهران باید شاهد همبستگی باشکوه و میلیونی مردم با کارگران شرکت واحد باشد. بگذار نیروی ما را ببینند تا تسلیم شوند.

اتحاد ما، همبستگی هرچه وسیعتر ما، ضامن پیروزی کامل کارگران واحد است. با تمام قوا در دفاع از کارگران شرکت واحد.

زنده باد جنبش همبستگی با کارگران شرکت واحد

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب

حزب کمونیست کارگری ایران

٧ بهمن ۱۳۸۴- ۲٧ ژانویه ۲۰۰۶

 

اطلاعیه شماره ٥٦

تصحیح یک خبر

منصور اسانلو

ابراهیم مددی

داود رضوی

سعید ترابیان

منصور حیات غیبی

عبدالرضا طرازی

علی زاده حسین

در اطلاعیه دیروز شماره ٥٥، خبر از بازداشت ٨ نفر از اعضای هیئت مدیره داده بودیم. بدینوسیله لازم است تصحیح کنیم که ناصر غلامی و عباس نژند کودکی جزو بازداشت شدگان نیستند. شش نفر از کارگران بازداشت شده اند و تعداد دیگری نیز احضار شده اند که خود را معرفی نکرده اند. بازداشت شدگان عبارتند از ابراهیم مددی، داود رضوی، سعید ترابیان، منصور حیات غیبی، عبدالرضا طرازی و علی زاده حسین.

حزب کمونیست کارگری ایران

٧ بهمن ۱۳۸۴- ۲٧ ژانویه ۲۰۰۶

 

اطلاعیه شماره ٥٥

منصور اسانلو

ابراهیم مددی

داود رضوی

سعید ترابیان

منصور حیات غیبی

عبدالرضا طرازی

علی زاده حسین

ناصر غلامی

عباس نژند کودکی

 

باید فورا آزاد شوند

به احضارها و دستگیری ها باید پایان داده شود

امروز ٨ نفر از اعضای هیئت مدیره سندکای کارگران و کارکنان شرکت واحد دستگیر شدند که با احتساب منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکا مجموعا ٩ نفر در بازداشت بسر میبرند. اسامی زندانیان به شرح زیر است: منصور اسانلو، ابراهیم مددی، داود رضوی، سعید ترابیان، منصور حیات غیبی، عبدالرضا طرازی، علی زاده حسین، ناصر غلامی و عباس نژند کودکی. جرم اینها ایجاد سندیکا برای متحد کردن کارگران است. جرمشان مبارزه در برابر اخراج است. جرمشان متشکل کردن کارگر در مقابل زورگوئی و بیحقوقی و فقر و محرومیت است. کارگران بازداشت شده باید فورا آزاد شوند و به کلیه احضارها باید پایان داده شود.

مردم تهران، کارگران، مردم ستمدیده!

جمهوری اسلامی همه توان خود را برای مقابله با اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت واحد بکار گرفته است. با تمام قوا از کارگران و مبارزه آنها حمایت کنید و سیاست سرکوب رژیم را به عقب برانید. به هر شکل که میتوانید از خواست آزادی این ٩ نفر و سایر خواستهای کارگران پشتیبانی کنید و دستگیری و احضار فعالین کارگری را محکوم کنید. تلاشهای جمهوری اسلامی در مقابل کارگران محروم و زحمتکش واحد باید با حمایت پرشور شما جواب بگیرد. همه جا باید صحنه پرشکوه همبستگی شکل بگیرد و جنبش گسترده ای در همبستگی با کارگران براه افتد تا پوزه حکومت اسلامی به خاک مالیده شود. پیروزی کارگران در این رودرروئی، پیروزی همه مردم محروم و زحمتکش است.

زنده باد همبستگی

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب

حزب کمونیست کارگری ایران

٦ بهمن ۱۳۸۴- ۲٦ ژانویه ۲۰۰۶

 

اطلاعیه شماره ٥٤

زنده باد جنبش همسبتگی با کارگران شرکت واحد!

مردم تهران! کارگران و مردم سراسر ایران! ایرانیان مقیم خارج کشور!

اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت واحد از روز شنبه ٨ بهمن شروع خواهد شد. رژیم از هم اکنون تمام توانش را به کار گرفته است تا مانع اعتصاب شود و کارگران شرکت واحد هوشیارانه و قهرمانانه و در صفی متحد مصمم اند اعتصاب را برای آزادی اسانلو و گرفتن خواسته هایشان پیش ببرند. شکل دادن به یک جنبش همبستگی در تهران، در سراسر کشور و در سطح بین المللی یک فاکتور بسیار مهم در کمک به کارگران و پیروزی اعتصاب آنها است. یک فاکتور مهم در مقابله با توطئه ها و تهدیدات و تلاشهای حکومت است. باید فعالانه به حمایت از کارگران شرکت واحد برخیزیم و باید آنها پیروز شوند. این پیروزی همه مردم محروم و آزادیخواه بر جمهوری اسلامی خواهد بود. حزب کمونیست کارگری شما را فرامیخواند که چه پیش از اعتصاب و چه در جریان اعتصاب با تمام توان و ابتکار خود با کارگران شرکت واحد و اعتصابشان بطور فعال همبستگی کنید.

در مراکز کارگری، در دانشگاهها، در مدارس و ادارات و محلات مختلف شهرها، و در خارج کشور همه جا به هر شکل که میتوانید اخبار اعتصاب و حمایت خود را به گوش همگان برسانید. از هر امکان خبر رسانی، از رسانه های اپوزیسیون، از اینترنت تا شبنامه برای مطلع کردن میلیونی مردم از اعتصاب استفاده کنید. در خارج و داخل کشور هرجا میتوانید میتینگ های حمایتی برگزار کنید، بیانیه صادر کنید، به کارگران واحد پیام های پشتیبانی ارسال کنید. بویژه برای صندوق آنها کمک مالی جمع کنید. در جریان هر اعتصاب صندوق اعتصاب یک فاکتور تعیین کننده و حساس است و کارگران شرکت واحد بطور جدی به کمک های شما نیاز دارند. در تجمعات کارگران که در طی اعتصاب صورت میگیرد با پلاکاردهائی با امضای مراکز مختلف کارگری و یا دانشجوئی، به نام مدارس شهر و یا محلات مختلف و با اعضاء خانواده و دوستانتان شرکت کنید. این تجمعات را به صحنه های باشکوه همبستگی با کارگران شرکت واحد و نمایش عزم و اراده جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی تبدیل کنید. در هر محله و دانشگاهی، در هر کارخانه و مدرسه ای کمیته های همبستگی تشکیل دهید و تعداد هرچه بیشتری از دوستان و آشنایان را در تلاش برای همبستگی با کارگران شرکت واحد سهیم کنید. به کارگران اعتصابی گل بدهید و حمایت تان را علنا نشان بدهید. در روزهای اعتصاب با هرگونه ترفند رژیم برای شکستن اعتصاب مقابله کنید. از سوار شدن به اتوبوس هایی که احتمالا توسط رژیم برای شکستن اعتصاب راه می افتد خودداری کنید. یکصدا به رژیم اسلامی بگوئید که اسانلو را آزاد کنید، تشکل کارگران واحد را برسمیت بشناسید، خواسته هایشان را بدهید. بگوئید که حامی کارگران هستید! هرچه ابعاد این جنبش همبستگی با کارگران شرکت واحد وسیعتر باشد، اهمیت این اعتصاب، قدرت این اعتصاب، پیروزی های اعتصاب و تاثیرات سیاسی آن، بیشتر و بیشتر میشود.

باید همبستگی میلیونی و سراسری با کارگران واحد را در مقابل رِژیم اسلامی قرار دهیم و این با همت کارگران آگاه و سوسیالیست، دانشجویان مبارز و آزادیخواه، زنان برابری طلب و معلمان آزادیخواه میتواند سازمان داده شود. بیائید تا در کوران این مبارزه نوع تازه ای از اتحاد و عزم مردم برای عقب راندن جمهوری اسلامی و سبک تازه ای از یک مبارزه سازمان یافته و مدرن و انسانی را به نمایش بگذاریم. آنگاه هر کارگری به وجد خواهد آمد، هر انسان آزادیخواهی به حرکت درخواهد آمد، محرومان و ستمدیدگان احساس قدرت و اعتماد به نفس خواهند کرد و به پیروزی های بسیار بزرگتر و تعیین کننده تر برای یک زندگی انسانی و بی تبعیض، و حاکم شدن بر مقدرات زندگی خود امیدوار تر خواهند شد!

حزب کمونیست کارگری شما را به جنبش همبستگی با کارگران واحد فرا میخواند!

زنده باد جنبش همبستگی با کارگران شرکت واحد

حزب کمونیست کارگری ایران

٦ بهمن ۱۳۸۴- ۲٦ ژانویه ۲۰۰۶

 

اطلاعیه شماره ٥٣

٨ نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکای واحد بازداشت شدند

قبلا به اطلاع رساندیم که بازجوئی از اعضای هیئت مدیره سندیکای واحد تا دیروقت عصر امروز ادامه داشت. طبق خبر جدیدی که به حزب رسیده است، علاوه بر ابراهیم مددی، داود رضوی، سعید ترابیان، منصور حیات غیبی، عبدالرضا طرازی و علی زاده حسین، دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره ناصر غلامی و عباس نژند کودکی نیز همراه با این شش نفر بدنبال بازجوئی های امروز بازدداشت شدند و سایر اعضای هیئت مدیره نیز به دادگاه احضار شده اند. اعضای هیئت مدیره اظهار داشته اند که تصمیم ندارند در دادگاه حاضر شوند.

اما اقدامات جمهوری اسلامی برای پیشگیری از اعتصاب روز شنبه ٨ بهمن به این دستگیری ها محدود نیست و دامنه بسیار وسیعتری دارد و تهدیدات به طرق مختلف ادامه دارد. امروز اطلاعیه ای در سطح شهر تهران با امضای جمعی از بسیجیان منتشر شده است که در آن کارگران معترض به وابستگی به آمریکا متهم شده اند. در این اطلاعیه گفته شده است که در شرایطی که آمریکا مشغول تهدید علیه جمهموری اسلامی است عده ای مزدور وابسته به آمریکا قصد راه اندازی اعتراض دارند. از رادیو دولتی جمهوری اسلامی نیز، بازداشت شدگان امروز بعنوان خرابکار و ضدانقلاب معرفی شده اند. قالیباف نیز در صحبت با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، سندیکا را مورد تهدید قرار داده بود و گفته بود که مانع این اعتصاب خواهند شد. از طرف دیگر شایع کرده اند که ده هزار بسیجی را برای شکستن اعتصاب آماده کرده اند. این اقدامات همگی بیانگر تلاش همه جانبه جمهوری اسلامی برای مقابله گسترده با کارگران شرکت واحد است. علیرغم همه اینها کارگران همچنان مصممانه خود را برای اعتصاب شنبه و همچنین مقابله با اعتصاب شکنی آماده میکنند. فعالین کارگری میگویند اگر در اعتصاب ٤ دیماه هنوز بخشی از کارگران آمادگی نداشتند، امروز عموم کارگران میدانند که همه راههای دیگر شکست خورده و راه دیگری بجز اعتصاب باقی نمانده است و این اعتصاب بسیار قدرتمندتر خواهد بود. دیروز احمدی بافنده، مدیر عامل جدید شرکت واحد، در جمعی چند ده نفره کارگران واحد در منطقه شش تلاش کرده است کارگران را متقاعد کند که دست به اعتصاب نزنند اما کارگران بر اعتصاب خود پافشاری کرده اند. امروز نیز مدیر عامل واحد به منطقه شش رفت تا با کارگران صحبت کند اما کسی او را تحویل نگرفت.

مردم تهران، کارگران، مردم ستمدیده!

رودرروئی مهمی میان کارگران شرکت واحد و حکومت اسلامی در جریان است. با تمام قوا خود را برای حمایت همه جانبه و فعال از کارگران شرکت واحد آماده کنید. تلاشهای جمهوری اسلامی در مقابل کارگران محروم و زحمتکش واحد باید با حمایت پرشور شما جواب بگیرد و پوزه حکومت اسلامی به خاک مالیده شود. پیروزی کارگران در این رودرروئی، پیروزی همه مردم محروم و زحمتکش است. در مقابل مشتی دزد و جنایتکار که زندگی دهها میلیون انسان زحمتکش را به سیاهی و تباهی کشانده اند با تمام قوا باید ایستاد و تلاششان را ناکام گذاشت.

زنده باد همبستگی

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب

حزب کمونیست کارگری ایران

٦ بهمن ۱۳۸۴- ۲٦ ژانویه ۲۰۰۶

 

اطلاعیه شماره ٥٢

اعضای هیئت مدیره سندیکای واحد هنوز در دادسرای دادگاه انقلاب هستند

طبق گزارشی که یکی از فعالین سندیکای واحد به ما ارسال کرده است، شش نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکا که به دادگاه احضار شده بودند از ساعت ٨ صبح امروز در دادسرای دادگاه انقلاب حاضر شدند و بازجوئی از آنها تا این ساعت یعنی پنج و نیم عصر تهران ادامه دارد. ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره، داود رضوی خزانه دار، ترابیان مسئول تبلیغات، حیات غیبی مسئول تشکیلات، عبدالرضا طرازی مسئول امور رفاهی و ورزشی سندیکا، و علی زاده حسین مسئول امور حقوقی سندیکا از اعضای هیئت مدیره هستند که بدنبال فراخوان اعتصاب به دادگاه احضارشدند. تعداد دیگری از اعضای هیئت مدیره سندیکا که از همان ابتدای صبح این شش نفر را همراهی میکردند، همچنان در مقابل دادسرا حضور دارند و منتظر دوستان خود میباشند.

همراه با این احضارها، قالیباف نیز در صحبت با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، سندیکای کارگران را تهدید کرد، آنرا غیرقانونی خواند و ضمن وعده وعیدهای واهی به کارگران، بطور غیرمستقیم تهدید کرد که مانع اعتراض آنها خواهد شد.

اما تصمیم کارگران شرکت واحد و سندیکای آنها به شروع اعتصاب از روز شنبه ٨ بهمن ماه به قوت خود باقی است. پوچی وعده های قالیباف برای توده وسیع کارگران افشا شده است و احضارها، دستگیریها و اذیت و آزارها نیز مانعی برای شروع اعتصاب آنها نخواهد بود. کارگران به معنی واقعی کلمه چیزی برای از دست دادن ندارند و تنها راه بهبود زندگی خود را در بکار گرفتن حربه اصلی خود، اعتصاب، میدانند. جواب قالیباف را نیز کارگران تاکنون به اشکال مختلف داده اند. از جمله در استادیوم ١٢ هزار نفره یکصدا حمایت خود را از سندیکا اعلام کردند و خواهان آزادی اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکا شدند.

اسانلو باید فورا آزاد شود، به احضارها و پرونده سازیها فورا پایان داده شود، انعقاد قراردادهای دسته جمعی با نمایندگان واقعی کارگران به رسمیت شناخته شود، شوراهای اسلامی منحل شوند، دستمزدها حداقل به ٥٠٠ هزارتومان برسد و مسکن کارگران تامین شود. اینها بخشی از خواستهای بحق کارگران واحد و کل طبقه کارگر ایران است و باید عملی شود.

کارگران، مردم ستمدیده!

کارگران شرکت واحد به حمایت فعال و گسترده شما نیاز مبرم دارند. خود را در مبارزه کارگران شرکت واحد و پیروزی آنها شریک کنید. این هفته را همه جا به هفته همبستگی با کارگران واحد تبدیل کنید. کمیته های همبستگی را در هر دانشگاه و کارخانه ای، در هر محله و محیط کاری تشکیل دهید و به هر شکل که میتوانید از کارگران و مبارزه آنها حمایت کنید.

زنده باد همبستگی کارگری

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب

حزب کمونیست کارگری ایران

٦ بهمن ۱۳۸۴- ۲٦ ژانویه ۲۰۰۶

 

اطلاعیه شماره ٥١

اعضای هیئت مدیره سندیکای واحد به دادگاه احضار شدند

اعتصاب از شنبه ٨ بهمن شروع خواهد شد

شش نفر از اعضای هیئت مدیره سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه به دادگاه احضار شدند. ابراهيم مددي، منصور حيات غيبي، سيد داوود رضوي، سعيد ترابيان، علي زادحسين و غلامرضا ميرزايي از اعضاي هيات مديره سندیکا هستند که برای فردا پنجشنبه به دادگاه احضار شده اند.

از طرف دیگر گفته میشود که حسینی تبار از فعالین سندیکای واحد در حالیکه مشغول توزیع اطلاعیه مربوط به اعتصاب روز شنبه بود توسط نیروهای انتظامی دستگیر شده است.

جمهوری اسلامی همه تلاش خود را بکار گرفته است تا جلو اعتصاب را بگیرد. اما کارگران و کارکنان شرکت واحد و سندیکای آنها مصمم اند که اعتصاب متحد خود را از روز شنبه شروع کنند.

حزب کمونیست کارگری از همه کارگران و مردم آزادیخواه در سراسر کشور، بویژه در شهر تهران میخواهد که با تمام قوا کارگران و کارکنان شرکت واحد را مورد حمایت قرار دهند. کمک مالی به صندوق سندیکا، شرکت در تجمعات اعتراضی آنها که همزمان با اعتصاب در مناطق مختلف برگزار خواهد شد، و مقابله با هرمورد دستگیری و اذیت و آزار فعالین سندیکا، بخشی از اشکال حمایت از اعتراض بحق کارگران شرکت واحد است.

کارگران، مردم ستمدیده:

این اعتصاب باید پیروز شود. این اعتصاب، اعتصاب شما است. سندیکا باید هرچه بیشتر مورد حمایت قرار گیرد. خود را در این مبارزه و پیروزی آن شریک کنید. کمیته های همبستگی را در هر دانشگاه و کارخانه ای، در هر محله و محیط کاری تشکیل دهید و با تمام قوا از مبارزه و خواستهای بحق کارگران شرکت واحد حمایت کنید. اسانلو باید فورا آزاد شود، قراردادهای دسته جمعی با نمایندگان منتخب و واقعی کارگران به رسمیت شناخته شود، به احضارها و تهدیدات و سرکوبگریها پایان داده شود و اتهامات و پرونده سازیها تماما لغو شود.

حزب کمونیست کارگری همه کارگران، دانشجویان و مردم آزادیخواه را به حمایت پرشور از این اعتصاب فرامیخواند.

حزب بار دیگر از همه سازمانهای کارگری در سراسر جهان میخواهد که در مقابل احضار و دستگیری فعالین سندیکای واحد دست به اعتراض هرچه گسترده تری بزنند. مبارزه کارگران شرکت واحد وارد مرحله حساسی شده است و حمایت گسترده جهانی از آن یک شرط پیروزی این اعتصاب است.

زنده باد همبستگی کارگری

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب

حزب کمونیست کارگری ایران

٥بهمن ۱۳۸۴- ۲٥ ژانویه ۲۰۰۶

 

اطلاعیه شماره ٥٠

کارگران شرکت واحد تصمیم به اعتصاب مجدد گرفتند!

بیانیه اعتصاب مجدد کارگران و کارکنان شرکت واحد، در تهران توزیع شد. اعتصاب برای روز شنبه ٨ بهمن ماه (٢٨ ژانویه) فراخوان داده شده است. اطلاعیه امضای هیئت مدیره سندیکا را دارد و عصر امروز در سطح وسیعی در مناطق مختلف تهران توزیع شده است.

قبلا در اطلاعیه هائی به آگاهی عموم رساندیم که روحیه اعتراضی در میان کارگران و کارکنان شرکت واحد بالا است و بخشهائی از کارگران شرکت واحد طی دو اطلاعیه مجزا، خواهان اعتصاب شده بودند. خواست هائی که در این بیانیه بر آن تاکید شده است، آزادی اسانلو و انعقاد قراردادهای دسته جمعی است که دو خواست مهم کارگران شرکت واحد است.

حزب ضمن حمایت قاطع از این اعتصاب، از کلیه کارگران و کارکنان شرکت واحد میخواهد که هرچه متحدانه تر و یکپارچه تر از فراخوان اعتصاب توسط سندیکا پشتیبانی کنند و همراه با خانواده های خود در تجمعات اعتراضی شرکت کنند.

حزب کمونیست کارگری همه کارگران، دانشجویان و مردم آزادیخواه را به حمایت پرشور از این اعتصاب فرامیخواند. پیروزی این اعتصاب نه تنها برای ١٧ هزار نفر کارگران و کارکنان شرکت واحد اهمیت دارد، بلکه برای همه مردم حائز اهمیت است. این مبارزه میتواند و باید به پیروزی برسد و برای پیروزی حمایت همه ما لازم است.

حزب بار دیگر از همه سازمانهای کارگری در سراسر جهان میخواهد حمایت و همبستگی خود با کارگران شرکت واحد را هرچه بیشتر گسترش دهند. مبارزه کارگران شرکت واحد وارد مرحله حساسی شده است و حمایت گسترده جهانی از آن یک شرط پیروزی این اعتصاب است.

زنده باد همبستگی کارگری
زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب

حزب کمونیست کارگری ایران

٤ بهمن ۱۳۸۴- ۲٤ ژانویه ۲۰۰۶

 

اطلاعیه شماره ۴۹

فدراسیون کار بریتیش کلمبیا در کانادا
خواهان آزادی منصور اسانلو و رفع اتهام از فعالین کارگری شد!

در پی تلاشهای واحد حزب در غرب کانادا، فدراسیون کار بریتیش کلمبیا در واکنش به تداوم بازداشت منصور اسانلو و پیگرد فعالین کارگری نامه اعتراضی شدیدی به احمدی نژاد ارسال داشت. متن این نامه بدین قرار است:

١٣ ژانویه ٢٠٠٦
آقای محمود احمدی نژاد
ریاست جمهوری
جمهوری اسلامی ایران

آقای رئیس جمهور،

درباره: ادامه بازداشت منصور اسانلو، شرکت واحد (شرکت اتوبوسرانی تهران)

این نامه را از طرف ٤٧٠ هزار اعضای اتحادیه های وابسته، متشکل در ١١٠٠ شعبه محلی فدراسیون کار بریتیش کلمبیا، در اعتراض به ادامه بازداشت منصور اسانلو، رئیس اتحادیه شرکت واحد (شرکت اتوبوسرانی تهران)، می نویسم.

فدراسیون کار بریتیش کلمبیا خصوصا نگران وضعیت جسمی آقای اسانلو است که ناگوار گزارش شده است. طبق اطلاعات ما، ایشان نارسائی قلبی دارند، و اندکی قبل از زمانی که قرار بود مورد عمل جراحی چشم قرار گیرند دستگیر شدند. بما اطلاع داده شده است که علیرغم این وضعیت، از زمان دستگیری، بجز همسر ایشان، به هیچکس دیگر اجازه ملاقات با وی داده نشده است. وکیل ایشان، آقای خورشید، نیز اجازه ملاقات با وی را نیافته است، که در نتیجه آقای اسانلو بدون وکیل است.

دستگیری منصور اسانلو اعتراضات شدیدی را از طرف همکاران کارگر و اعضای اتحادیه، وهمچنین از سوی افکار عمومی ایران، بر انگیخته است. در سطح جهانی، اتحادیه های کارگری نگرانی شدید ما را از این وضعیت ابراز کرده اند.

فدراسیون کار بریتیش کلمبیا از دفتر شما می خواهد که هرگونه فشار غیرموجه علیه اتحادیه فورا خاتمه یافته و به نقض حقوق کارگران پایان دهید. ایران به اعتبار عضویتش در سازمان جهانی کار ملزم به رعایت اصل آزادی تشکل است.

انتظار دارم که با اقدامی فوری و قاطع، مقامات قضائی و امنیتی کشورتان را موظف کنید که آقای منصور اسانلو و هر فعال کارگری بازداشت شده را آزاد کرده و از آنان بطور کامل رفع اتهام نمایند.

ارادتمند،
جیم سینکلرJim Sinclair
پرزیدنت

حزب کمونیست کارگری به تلاش خود در جهت گسترش کارزار جهانی برای آزادی بی قید و شرط منصور اسانلو و تحقق مطالبات حق طلبانه کارگران شرکت واحد با قدرت ادامه خواهد داد.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

۲ بهمن ۱۳۸۴- ۲۲ ژانویه ۲۰۰۶

 

اطلاعیه شماره ٤٨


جمع هائی از کارگران ٦ پتروشیمی در جنوب ایران
از کارگران شرکت واحد حمایت کردند

طبق گزارشی که از برای حزب کمونیست کارگری ارسال شده است، جمع هائی از کارگران پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی فن آوران، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فارابی، پتروشیمی رازی و پتروشیمی مارون در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر با ارسال نامه ای به کارگران شرکت واحد از مبارزه آنها و مطالبات حق طلبانه آنها حمایت کردند، خواهان آزادی اسانلو و کلیه زندانیان سیاسی، آزادی تشکل، انحلال شوراهای اسلامی و افزایش حداقل دستمزد به ٥٠٠ هزار تومان شدند و بر هم سرنوشتی طبقاتی خود تاکید کردند.

کارگران این مراکز در نامه خود نوشته اند: در این مجتمع ها و در میان کارگران از مبارزات شما به عنوان حرکتی بسیار مهم یاد میشود و دقایق مبارزاتتان پیگیرانه دنبال میشود و بی شک پیروزی شما هزاران کارگر و انسان شریف را شاد خواهدکرد.

اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت واحد تهران انعکاس گسترده ای در میان کارگران و بخشهای مختلف مردم در سراسر کشور داشته و پیروزی آنها قدم مهمی مبارزه آنها را برای بهبود شرایط زندگی و رهائی از جهنمی که سرمایه داری و جمهوری اسلامی بر آنها تحمیل کرده است به جلو خواهد برد.

حزب از همه مردم، از کارگران مراکز مختلف، از کارگران نفت و ماشین سازی ها، آب و برق و شهرداریها، از کارگران ذوب آهن و نساجی ها، از دانشجویان دانشگاههای مختلف، از معلمان و دانش آموزان و بخشهای مختلف مردم میخواهد از خواست های بحق کارگران واحد فعالانه حمایت کنند، نامه های حمایت برای آنها بفرستند، در تجمعاتشان شرکت کنند و به هر شکل که میتوانند آنها را یاری دهند.

حزب کمونیست کارگری ایران

٢ بهمن ١٣٨٤، ٢٢ ژانویه ٢٠٠٦

ضمیمه:
نامه جمع هائی از کارگران و کارکنان شاغل درکارخانجات :
پتروشیمی بندر امام
- پتروشیمی فن آوران
- پتروشیمی غدیر
- پتروشیمی فارابی
- پتروشیمی رازی
- پتروشیمی مارون
واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

به : کارگران شرکت واحد تهران

بدینوسیله ما تعدادی از کارگران و کارکنان شاغل در کارخانجات نامبرده بالا از اعتراضات و مبارزات شما اعلام حمایت کرده و امیدواریم از این مبارزه که در شرایط خطیری صورت میگیرد، سربلند و سرفراز بیرون آئید. پیروزی شما، پیروزی همه کارگران ایران است. ما را در کنارتان بدانید. خواستهای شما خواستهای همه ماست. تا همینجا مبارزه شما تاثیرات خودش را بر جامعه و بویژه بر مردم تهران گذاشته است. دانشجویان، کارگران و زنان زیادی از شما حمایت کرده اند و از این به بعد هم خواهند کرد. مردم در مبارزه شما انعکاس خواستهایشان را میبینند. در یک کلام خواست مردم آزادی از قید و بندهائی است که شما هم هر روزه با آن دست به گریبان بودید. خواست ازادی تشکل، خواست ازادی اسانلو به مثابه خواست آزادی زندانیان سیاسی، خواست انحلال شوراهای اسلامی و بالاخره خواست حداقل دستمزد 500000 تومان خواست همه انسانهای شریف و کارگران ایران است که از بی حقوقی و فلاکت جانشان به لبشان رسیده است و به همین خاطر است که شما مورد توجه و حمایت همه مردم هستید. شما تنها با اعتماد به نفس بالا و مبارزه و اعتصاب متحدانه است که میتوانید از این میدان پیروز در بیائید. شما تنها نیستید و ما نیز وظیفه طبقاتی خود میدانیم که از اعتصاب برحق شما حمایت کرده و بدینوسیله شما را یاری برسانیم. همینجا، در همین مجتمع ها و در میان کارگران از مبارزات شما به عنوان حرکتی بسیار مهم یاد میشود و دقایق مبارزاتتان پیگیرانه دنبال میشود و بی شک پیروزی شما هزاران کارگر و انسان شریف را شاد خواهد کرد.

دستتان را بگرمی میفشاریم و آرزوی پیروزی مبارزه و اعتصابتان را داریم.

اسا نلو آزاد باید گردد
تمامی خواستهای کارگران متحقق باید گردد
زنده باد اتحاد طبقاتی کارگران

 

اطلاعیه شماره ٤٧


کارگران شرکت واحد با پخش اطلاعیه ای خطاب به هیئت مدیره سندیکا،
خواهان دست زدن به اعتصاب شدند

دیروز جمعه ٣٠ دیماه اطلاعیه ای با امضای "جمعی از کارگران زحمتکش و ستمکش شرکت واحد" در مناطق مختلف تهران پخش شد. در این اطلاعیه کارگران برای دست زدن به اعتصاب اعلام آمادگی کرده اند و از رهبری سندیکا خواسته اند که برای آزادی اسانلو و تحقق خواستهای کارگران که تاکنون علیرغم وعده وعیدها بی پاسخ مانده است، فراخوان اعتصاب بدهد. این در واقع نامه سرگشاده و انتقادی کارگران شرکت واحد خطاب به رهبری سندیکا است. نامه مشابهی نیز هفته قبل از طرف کارگران پخش شده بود که در آن اعلام شده بود که چنانچه به خواستهای آنان پاسخ داده نشود تاریخی برای اعتصاب تعیین میکنند و اعتصاب را شروع میکنند.
مسئولیت به سرانجام رساندن این مبارزه به دوش رهبری سندیکای واحد است و تعلل بیشتر در دست زدن به اعتصاب و حالت بلاتکلیف کنونی به نفع کارگران نیست. با گذشت زمان، فضای مساعد کنونی به زیان کارگران تغییر میکند، روحیه اعتراضی پائین میاید، حمایت سازمانهای کارگری در سطح بین المللی فروکش میکند و اعتماد به رهبری سندیکا سست میشود و در چنین شرایطی دست دولت برای فشار و توطئه علیه سندیکا، ایجاد تفرقه و فشار به فعالین کارگری بازتر میشود. هیئت مدیره سندیکا از همه این فاکتورها بخوبی مطلع است و انتظار میرود، با توجه به فاکتورهای مساعد از جمله حمایت وسیع و بین المللی سازمانهای کارگری و روحیه رزمنده ای که در میان کارگران وجود دارد، عکس العمل قاطعی از خود نشان دهد. لازم است اضافه کنیم که هیئت مدیره سندیکای واحد نیز سه روز قبل طی اطلاعیه ای اعتراض شدید کلیه کارگران و کارکنان شرکت واحد به ادامه بازداشت اسانلو را اعلام کرده و به آمادگی کارگران برای استفاده از تمام امکانات اعتراض همگانی در دفاع از آزادی اسانلو و مطالبات کارگران اشاره کرده است.
مبارزه کارگران و کارکنان شرکت واحد به مرحله حساسی رسیده است و پیروزی آن در گرو یک رهبری مصمم و قاطع و اتحاد و یکپارچگی در میان کارگران است. اما اتحاد و یکپارچگی در میان کارگرن و سندیکای واحد نیز امروز به یک رهبری قاطع گره خورده است. و تنها با یک رهبری قاطع و متکی به توده های کارگر است که این مبارزه میتواند به جلو گام بردارد و در چنین صورتی است که نفوذ و محبوبیت سندیکای واحد گسترش می یابد و حمایت وسیعتری نه تنها در میان کارگران و کارکنان این شرکت، بلکه در کل جامعه نسبت به آن شکل میگیرد.
حزب کمونیست کارگری قاطعانه از خواستها و مطالبات بحق کارگران واحد و مبارزه آنها حمایت میکند و همه کارگران و مردم آزادیخواه در داخل کشور و همه سازمانهای کارگری و مدافعین حقوق انسان را به پشتیبانی از کارگران شرکت واحد فرامیخواند. اسانلو باید فورا آزاد شود و به مطالبات کارگران باید پاسخ داده شود.
حزب کمونیست کارگری ایران
١ بهمن ١٣٨٤، ٢١ ژانویه ٢٠٠٦

 

اطلاعیه شماره ۴۶

 

اتحادیه دانشجویان دانشگاه مانیتوبا در کانادا
از کارگران شرکت واحد حمایت کرد و خواهان آزادی اسانلو شد!

در ادامه کمین جهانی بمنظور پشتیبانی از کارکنان و رانندگان شرکت واحد، یک اتحادیه دانشجویی در کانادا به این کارزار ملحق شد و جمهوری اسلامی را محکوم ساخت. روز ۲۰ ژانویه آماندا عزیز رئیس اتحادیه دانشجویان دانشگاه مانیتوبا در کانادا با ارسال نامه به احمدی نژاد سرکوب کارگران ایران را غیر قابل قبول خواند و خواستار پایان دادن به آزار و پیگیرد کارگران شد. آماندا عزیز در ایتدای نامه اعتراضی خود که رونوشت آن به شهلا دانشفر، هماهنگ کننده کمیته همبستگی بین المللی کارگری حزب کمونیست کارگری ایران ارسال شده است، می نویسد:

"من این نامه را از طرف بیش از ٢٨٠٠٠ دانشجو می نویسم تا نگرانی ام را درمورد رفتار با کارگران ایران و بویژه رفتار با کارگران اتوبوسرانی تهران و خانواده های آنها در اواخر دسامبر و اوایل ژانویه امسال ابراز کنم.

بازداشت فعالین اتحادیه ای و سایر کارگران غیرقابل دفاع است، و زدن اتهام به آنها بعلت تظاهرات علنی سزاوار سرزنش بیشتر".

رئیس اتحادیه دانشجویان دانشگاه مانیتوبا در کانادا در ادامه نامه اعتراضی خود به زندانی بودن منصور اسانلو اشاره میکند و می نویسد:

"از شما میخواهم که رهبر اتحادیه منصور اسانلو را که بدون هیچ جرمی همچنان در زندان بسر میبرد فورا آزاد کنید. بعلاوه از دولت شما میخواهم که به حقوق کارگری شناخته شده در سطح بین المللی، از جمله آنچه که باید حقوق پایه ای کارگران در ایران باشد – حق تشکل، اعتصاب و عقد قراردادهای جمعی، بدون تهدید یا ترس از مجازات – گردن بگذارد. بدرفتاری با کارگران بخاطر ایستادگی آنها برای حقوق شان از نظر جامعه بین المللی پوشیده نمی ماند، و من از شما می خواهم که استانداردهای بین المللی را رعایت کنید و به آزار و اذیت کارگران و فعالین کارگری پایان دهید".

کمپین جهانی در پشتیبانی از کارگران واحد با حمایت سازمانهای دانشجویی و مدافع حقوق انسان ابعاد جدید و وسیعتری بخود میگیرد. گسترش فزاینده اعتراض جهانی علیه جمهوری اسلامی پشتوانه بسیار خوبی برای به موفقیت رساندن مبارزه کارکنان و رانندگان شرکت واحد است.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

۱ بهمن ۱۳۸۴- ۲۱ ژانویه ۲۰۰۶


 

اطلاعیه شماره ۴۵


دو اتحادیه کارگری دیگر در استرالیا به کارزار جهانی
در دفاع از کارگران شرکت واحد و برای آزادی اسانلو پیوستند!

دبیر اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی استرالیا در استان "نیو سات ویلز"- Andrew Ferguson - ضمن فرستادن پیامهای همبستگی خود به کارگران شرکت واحد در نامه ای به احمدی نژاد اعلام داشت:
"ما خواهان آزادی فوری منصور اسانلو رئیس سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد) هستیم که بدون اعلام هیج اتهامی در زندان اوین در بازداشت است. ما همچنین نگران فشار فزاینده علیه کارگران، بسته شدن حسابهای بانکی سندیکا و توقف پرداخت دستمزدها هستیم."
اتحادیه خدمات استرالیا نیز در نامه ای به احمدی نژاد نوشت:
"اتحاديه خدمات استرليا (ASU ) توسط فدراسيون جهانی کارگران ترانسپورت (ITF )که ٥ ميليون کارگر را در ١٤٢ کشور نمايندگی می کند، اطلاع يافته است که منصور اسانلو رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همچنان در زندان است. ASU خود را در نگرانی فدراسیون جهانی کارگران ترانسپورت شريک می داند و از درخواست فدراسيون جهانی اتحاديه های آزاد کارگری (ICFTU ) برای آزادی فوری منصور اسانلو و رفع همه اتهامات نسبت داده شده به او، پشتيبانی می کند. ما همچنين از درخواست فدراسیون جهانی کارگران ترانسپورت مبنی بر قطع فوری همه فشارها ی ناروا که به سنديکای کارگران شرکت واحد وارد می شود، حمايت می کنيم."
کارزار جهانی گسترده برای آزادی منصور اسانلو و عملی شدن خواستهای کارگران و کارکنان شرکت واحد تا رسیدن به پیروزی قطعی ادامه خواهد یافت و ما همه سازمانهای کارگری و مدافع انسان را به پیوستن به این کمپین فرا می خوانیم.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۱ بهمن ۱۳۸۴- ۲۱ ژانویه ۲۰۰۶

اطلاعیه شماره ۴۴


کميته حمل و نقل شهری فدراسيون بين المللی کارگران ترانسپورت خواهان آزادی اسانلو شد!
نماينده حزب سبزها در پارلمان بلژیک: اسانلو در اسرع وقت باید آزاد شود!
حمایت بین المللی از ۱۷ هزار کارگران و کارکنان شرکت واحد تهران، هر روز گسترش بیشتری می یابد.


۵۰ اتحادیه کارگری حمل و نقل شهری در ۳۱ کشور در نشست کميته حمل و نقل شهری فدراسيون بين المللی کارگران ترانسپورت که در فاصله ۱۷ تا ۱۹ ژانویه در خانه ث-ژ-ت در پاریس برگزارشد، همبستگی خود را با کارکنان اتوبوسرانی شرکت واحد اعلام کردند. این ابراز پشتیبانی بصورت صدور یک قطعنامه از جانب این نشست انجام گرفت. در این قطعنامه ضمن ابراز نگرانی از تداوم بازداشت منصور اسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد، خواسته شده است که اسانلو هر چه سریعتر آزاد گردد.
Zoé Genot نماينده حزب سبزهای فرانسوی زبان (اکولو) در پارلمان بلژيک در نامه ای به علی آهنی سفير ايران در بلژيک نوشت: "از شما می خواهم که همه تلاش خود را به کار ببرید تا آقای اسانلو از مداوای لازم برخوردار گشته و بتواند به وکیل خود دسترسی داشته باشد و در اسرع وقت آزاد گردد." وی متن نامه اعتراضی خود را به وزیر امورخارجه بلژیک٬ سفارتخانه بلژیک در ایران و اتحادیه های کارگری بلژیک و اروپا نیز ارسال داشته است.
حزب کمونیست کارگری سازمانهای کارگری، نهاد ها و شخصیتهای مدافع حقوق انسان در سراسر جهان را به گسترش حمایت از خواستهای بحق کارگران شرکت واحد و محکومیت جمهوری اسلامی فرامیخواند.
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۳۰ دی ۱۳۸۴- ۲۰ ژانویه ۲۰۰۶

ضمیمه:
- قطعنامه نشست کميته حمل و نقل شهری فدراسيون بين المللی کارگران ترانسپورت
- نامه نماینده حزب سبزها پارلمان فدرال بلژیک
- لیست حمایتی از کارگران واحد
کميته حمل و نقل شهری فدراسيون بين المللی کارگران ترانسپورت:
- نگرانی شديد خود را نسبت به ادامه بازداشت رييس هييت مديره سنديکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه، منصور اسانلو، اعلام ميكند؛
- علاوه بر اين، نگران است که اين اتحاديه تحت فشار و اذيت و آزار روزمره توسط كافرما قرار گرفته است و از جمله حساب بانکی سنديکا بسته شده است؛
باعث خوشحالی است که اکثر فعالين اتحاديه که در اواخر دسامبر 2005 بخاطر ” فعاليتهای غيرقانوني“ دستگير شده بودند آزاد شدند؛
- كاملا مخالف است و محكوم ميكند اتهامات به منصور اسانلو از جمله اينكه ايشان «ارتباط با سازمانهای سياسی اپوزيسيون در خارج از کشور» داشته و 
«با يک قدرت خارجی در ارتباط بوده و از آن کمک مالی ميگرفته است»، در حاليكه اتهامات وارده در رابطه با فعاليتهای بين المللی اتحاديه ايشان وارد شده است؛
- باعث خوشحالی است كه اتحاديه های كارگران ترانسپورت در جهان عرب و اتحاديه های ديگر در آلمان، بريتانيا، ايالات متحدده و اروپای شمالی حمايت و همبستگی خود را اعلام كرده اند؛
- همراه با ICFTU و اتحاديه های جهانی خواهان آزادی فوری منصور اسانلو است، كه نياز به جراحی چشم دارند؛
- بعلاه خواهان است کليه اتهامات عليه او لغو و همچنين تمام اذيت و آزار موجود عليه فعاليتهای اتحاديه فورا متوقف گردند؛
- از اتحاديه های كارگری در سراسر جهان ميخواهد كه به حمايت خود از كارگران اتوبوسرانی تهران و اتحاديه آنان بوسيله بالا بردن صدای اعترض خود نسبت به حكومت و كارفرما ادامه دهند.
ترجمه و تکثير از: اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران
*******************************************************************************
آقای سفیر،
بدینوسیله می خواهم مراتب نگرانی خود را نسبت به شرایط ناگوار حقوق بشر در ایران بویژه وضعیت سلامتی آقای منصور اصانلواعلام نمایم.
آقای اصانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران، به خاطر فعالیت های کاملا مسالمت آمیزسندیکائی اش ( هدایت تظاهرات رانندگان اتوبوس به قصد دریافت حقوق معوقه و بهبود شرایط کار)، در روز 22 دسامبر دستگیر شده و تا به امروز در زندان اوین بسر می برد.
آقای منصور اصانلو از بیماری چشم که ناشی از بدرفتاری ها در زندان می باشد، به شدت رنج می برد و درصورت عدم برخورداری از معالجه فوری، خطر از دست دادن بینائی او وجود دارد.
آقای سفیر،
با توجه به این اوضاع می خواهم از شما تقاضا نمایم که همه تلاش خود را به کار ببرید تا آقای اصانلو از مداوای لازم برخوردار گشته و بتواند به وکیل خود دسترسی داشته باشد و در اسرع وقت آزاد گردد.
به نگرانی من وقتی افزوده می شود که می بینم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بوسیله دولت شما نقض می شود. ماده ۲۲ اين کنوانسیون که توسط ایران نیزامضاء شده تصریح ميکند که همه افراد حق تشکیل آزادانه هرگونه اجتماعات و انجمنها از جمله ایجاد سندیکا برای دفاع از منافع خود دارند.
با کمال احترام
زوئه ژه نو
نماینده حزب سبزها پارلمان فدرال بلژیک


اطلاعیه شماره ۴۳


اتحادیه کارگران ترانسپورت آلمان و اتحادیه کارگران برقکار فنلاند
خواهان آزادی اسانلو٬ رفع اتهام از وی و همه فعالین کارگری شدند!


در پی تلاشهای واحد حزب کمونیست کارگری در آلمان روز ۱۷ ژانویه "نوربرت هانزن" رئیس اتحادیه کارگران ترانسپورت آلمان و همچنین رئیس بخش راه آهن فدراسیون بین المللی کارگران ترانسپورت (ITF) در نامه ای به احمدی نژاد نوشت:
"من از شما می خواهم که دستور العمل های لازم را به مقامات قضایی و امنیتی کشورتان برای آزادی فوری آقای اسانلو و رفع اتهام از ایشان و همه فعالینی که به این کیس مربوط می شوند٬ ابلاغ دارید. همچنین من از شما می خواهم که تضمین کنید که مقامات همه حسابهای بانکی اعضای سندیکا را باز کنند٬ دستمزد کامل کارگران پرداخت شود٬ به ادامه فشارها بر فعالین مستقل اتحادیه ای و سازمانهای آنها در آینده پایان داده شود."
همچنین سایت اینترنی اتحادیه کارگران ترانسپورت آلمان خبر ارسال این نامه اعتراضی به چمهوری اسلامی را منتشر کرد.
از سوی دیگر اتحادیه کارگران برقکار در فنلاند نیز در نامه ای به احمدی نژاد علاوه بر خواست آزادی اسانلو اعلام داشت که "بطور ريشه اي بايد به سياست جديد فشار و ارعاب بر روی فعالين اتحاديه اي برخورد شود در غير اين صورت محکوم کردن شما در سطح بين المللی ادامه خواهد داشت."
روز ۱۴ ژانویه نیز جمعی از ایرانیان ساکن شهر زوریخ در سوئیس در حمایت از کارگران شرکت واحد تظاهرات ایستاده ای در مرکز این شهر برگزار کردند که ضمن آن سرکوب مبارزات کارگری توسط جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم کردند.
کمپین جهانی در دفاع از کارکنان و رانندگان شرکت واحد و بمنظور آزادی منصور اسانلو با قدرت ادامه خواهد یافت.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۲۸ دیماه ۱۳۸۴- ۱۸ ژانویه ۲۰۰۶

ضمیمه :
- نامه اتحادیه کارگران ترانسپورت
- لیست حمایتی از کارگران واحد

تاريخ: ۱۷ ژانويه ٢٠٠٦
آقاى محمود احمدى نژاد،رئيس جمهور
ریاست جمهوری٬ خيابان فلسطين، چهار راه آ ذربايجان، تهران
جمهورى اسلامى ايران
آقاى احمدى نژاد گرامی
در باره تداوم بازداشت رئیس سندیکای شرکت واحد ( شرکت اتوبوسرانی تهران)
از جانب ۳۰۰ هزار اعضای اتحادیه کارگران ترانسپورت در آلمان(TRANSNET) و همچنین بعنوان رئیس بخش راه آهن فدراسیون بین المللی کارگران ترانسپورت (ITF)٬ به تداوم بازداشت منصور اسانلو٬ رئیس هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه اعتراض دارم. آقای اسانلو ناراحتی شدید قلبی دارد که باید فورا مورد مداوا قرار گیرد.
بازداشت منصور اسانلو نشانه نقض پرنسیپهای پایه ای سازمان جهانی کار (ILO) است که حقوق اتحادیه ای و منجمله همکاری با ساز مانهای اتحادیه ای در سطح بین المللی را تضمین می کند. جمهوری اسلامی بعنوان یکی از اعضای سازمان جهانی کار باید به این اصول احترام بگذارد.
من از بابت آزادی دیگر فعالین سندیکا که دستگیر و سپس آزاد شدند٬ سپاسگزارم.
من از شما می خواهم که دستور العمل های لازم را به مقامات قضایی و امنیتی کشورتان برای آزادی فوری آقای اسانلو و رفع اتهام از ایشان و همه فعالینی که به این کیس مربوط می شوند٬ ابلاغ دارید. همچنین من از شما می خواهم که تضمین کنید که مقامات همه حسابهای بانکی اعضای سندیکا را باز کنند٬ دستمزد کامل کارگران پرداخت شود٬ به ادامه فشارها بر فعالین مستقل اتحادیه ای و سازمانهای آنها در آینده پایان داده شود.
نوربرت هانزن (Norbet Hansen)- رئیس اتحادیه کارگران ترانسپورت آلمان و رئیس بخش راه آهن فدراسیون بین المللی کارگران ترانسپورت (ITF)

اطلاعیه شماره ٤٢
اعتراض کارگران شرکت واحد ادامه دارد
هزاران نسخه اطلاعیه از طرف کارگران شرکت واحد در سطح تهران توزیع شد

اعتراض کارگران و کارکنان شرکت واحد ادامه دارد. مهلت ١٥ روزه قالیباف روز گذشته تمام شد و همانطور که انتظار میرفت نه اسانلو آزاد شد و نه به هیچکدام از خواستهای کارگران پاسخ داده شد. در مقابل این وضعیت کارگران خود را برای دست زدن به اعتصاب آماده میکنند. امروز اعضای هیئت مدیره سندیکا تشکیل جلسه دادند تا در مقابل وضعیت جدید تبادل نظر کنند. در این جلسه بر خواستهای کارگران و بویژه آزادی فوری اسانلو تاکید شد اما تصمیم مشخص برای اعتصاب به روزهای آینده و در صورت عدم پاسخگوئی قالیباف به خواستهای آنان احاله گردید. اما از طرف دیگر امروز شکایتی از طرف جمعی از کارگران واحد تسلیم وزارت کار شد که در آن به عدم پاسخگوئی به خواستهای کارگران و از جمله آزادی اسانلو اعتراض شده بود. بعلاوه امروز اطلاعیه ای از طرف کارگران شرکت واحد در سطح تهران، در ایستگاهها و در میان رانندگان، در کیوسکهای تلفن و نقاط مختلف شهر در سطح وسیعی توزیع شد. در این اطلاعیه کارگران هشدار داده اند که در صورتیکه فورا اسانلو آزاد نشود و به خواستهای آنها پاسخ داده نشود، روز اعتصاب را تعیین میکنند و اعتصاب را شروع میکنند.
کارگران شرکت واحد قصد کوتاه آمدن ندارند و تسلیم نمیشوند. روحیه اتحاد و مبارزه هرروز در میان آنها عمیق تر میشود و اعتماد بنفس برای تداوم مبارزه بالاتر میرود. همبستگی بین المللی وسیع و اعتراضاتی که در کشورهای مختلف در دفاع از آنها صورت میگیرد نیز روحیه همبسته و متحد و مصمم کارگران و کارکنان شرکت واحد را گسترش داده است. اکنون همانطور که کارگران در اطلاعیه امروزشان تاکید کرده اند، زمان دست زدن به یک مبارزه قدرتمند فرارسیده است.
حزب کمونیست کارگری قاطعانه از خواست کارگران برای آزادی فوری و بی قید و شرط اسانلو، قراردادهای دسته جمعی، انحلال شورای اسلامی، برسمیت شناسی سندیکا و حق تشکل آزاد و مستقل کارگری، حداقل دستمزد ٥٠٠ هزار تومان، تامین مسکن و سایر خواستهای بحق کارگران واحد دفاع میکند و همه سازمانهای کارگری و نهادهای مدافع حقوق انسان در سطح بین المللی و همه مردم تهران و کارگران، دانشجویان و مردم آزادیخواه در سراسر کشور را به حمایت همه جانبه از اعتراض کارگران شرکت واحد و خواستهای آنها فرامیخواند.
حزب کمونیست کارگری ایران
٢٦دیماه ١٣٨٤، ١٦ژانویه ٢٠٠٦

 

اطلاعیه شماره ۴۱

اتحادیه کارگران پست کانادا ضمن حمایت از کارگران شرکت واحد خواهان پایان دادن به پیگرد فعالین کارگری شد!
اتحادیه ترانسپورت نروژ نیز به کمپین حمایت از کارگران واحد پیوست.
در آلمان و سوئد دو تظاهرات حمایتی از کارگران واحد در مقابل سفارتخانه جمهوری اسلامی برگزار گردید! در گوتنبرگ سوئد شب همبستگی با کارگران واحد برگزار شد.
حزب چپ سوئد وزیر امور خارجه این کشور را در ارتباط با تلاش این وزارتخانه برای آزادی اسانلو مورد پرسش قرار داد!

روز ۱۲ ژانویه دبیر اتحادیه کارگران پست کانادا با ارسال نامه ای به احمدی نژاد نسبت به اعمال خشونت علیه کارگران شرکت واحد اعتراض کرد. در این نامه از جمله آمده است:

" ما قويا از دولت شما می خواهيم که از دشمنی نسبت به کارگران ايران و اتحاديه آنان همچون سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، دست بر دارد، فعالين کارگری را فورا آزاد کند و اتهامات نسبت داده شده به آنها را پس بگيرد."

همچنین اتحادیه کارگران ترانسپورت نروژ روز ۱۳ ژانویه در نامه ای به احمدی نژاد تداوم بازداشت منصور اسانلو را غیر قابل قبول خواند. در این نامه آمده است: "همراه با فدراسيون بين المللی کارگران ترانسپورت و تمامی اتحاديه های جهانی که در رابطه نزديک با ما هستند، بطور رسمی از شما ميخواهيم که آقای اسانلو فوری آزاد شود و کليه اتهامات وارده بر ايشان کنار گذاشته شود. همچنين کليه فشارها و محدوديتهای ايجاد شده برای سنديکای کارگران برداشته شود. اميدواريم که شما هر چه زودتر تصميمات لازم را در رابطه با مسائل بالا اتخاذ نماييد."

از سوی دیگر اولا هوفمن (Ulla Hoffmann) از حزب چپ سوئد در نامه ای به تاریخ ۱۱ ژانویه به لیلا فری والد (Laila Freivald) ٬ وزیر امور خارجه سوئد٬ پس از شرح دستگیری فعالین سندیکای رانندگان واحد و اشاره به خواستهای بدیهی و منطقی آنها از وی پرسید که: آیا مقام وزارت خارجه بمنظور پشتیبانی از اسانلو و حقوق انسانی و دمکراتیک کارگران ایران برای پیشبرد فعالیت سندیکایی خود قصد انجام کاری را دارد؟"

همچنین در پشتیبانی از کارگران شرکت واحد٬ روز ۱۴ ژانویه دو تظاهرات از سوی تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی در استکهلم و فرانکفورت برگزار شد. شرکت کنندگان در این میتینگ ها با حمل شعارها و عکس هایی خواهان آزادی فوری منصور اسانلو شدند. این میتنگ ها که در سرمای زیر صفر درجه برگزار شد٬ با سخنرانی پر شور فعالین و کادرهای حزب به زبان فارسی٬ سوئدی و آلمانی در حمایت از کارگران شرکت واحد توام بود. سخنرانان در صحبتهای خود از سیاست های ضدکارگری رژیم اسلامی و نقش کارگران در تحولات آینده ایران صحبت کردند. از این میتینگ ها گزارشاتی برای رادیوهای بین المللی فارسی زبان مخابره شد.
در شهر گوتنبرگ سوئد نیز شب همبستگی با کارگران ایران از طرف واحد حزب کمونیست کارگری در این شهر برگزار شد.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

۲۵ دیماه ۱۳۸۴- ۱۵ ژانویه ۲۰۰۶

ضمیمه:
- چند عکس از تظاهرات در استکهلم و فرانکفورت
- نامه اعتراضی اتحادیه کارگران پست کانادا
- لیست حمایتی از رانندگان و کارکنان شرکت واحد

۱۲ ژانویه ۲۰۰۶

آقای محمود احمدی نژاد

آقای رئيس جمهور

به نمايندگی از سوی 55 هزار عضو اتحاديه کارگران پست کانادا(CUPW )به اين وسيله نگرانی عميق خود را نسبت به دستگيری های اخير اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه، اعلام می دارم. نيروهای امنيتی دولت شما با هجوم به خانه های اعضای سنديکا، حداقل 14 نفر از آنها را دستگير و به زندان اوين که به مرکز حبس وشکنجه زندانيان ساسی مشهور است ، گسيل می دارند. بنا به گزارشها آنان به " فعاليتهای غير فانونی سنديکايي" و ايجاد " آغتشاش" متهم شده اند.
کارگران شرکت واحد در واکنش به اين اعمال، به اعتصاب و ديگر اقدامات دست زدند. دولت شما بجای آزاد کردن دستگير شدگان، تعدادی ديگر از اعضای سنديکا را دستگير کرده و به سرکوب و آزار و اذيت اعضای سنديکا تداوم بخشيد. ما قاطعانه از شما می خواهيم که همه بازداشت شدگان از جمله منصور اسانلو رهبر سنديکای شرکت واحد را آزاد کنيد. ما همچنين از شما می خواهيم که همه کارگران منفصل شده شرکت واحد را به سر کار بر گردانيد.
اعمال فوق توسط دولت شما بخشی از طرح حملات عليه اين سنديکا را تشکيل می دهد. اين موضوع، به ويژه نگران کننده است که بعضی از رهبران سنديکا پيش از اين، در جريان يک گردهمايی مورد ضرب و شتم واقع شده بودند. مقامات دولتی اما به جای صدور حکم تحقيق در مورد اين اعمال خشونت آميز، حکم دستگيری رهبران سنديکا را صادر کردند. بعد از آن برای ماهها در خواست بر حق سنديکا جهت بهبود شرايط کار شامل افزايش حقوق، که حد اقل برای چهار سال ثابت مانده بود ، توسط دولت، با آزار و اذيت، انفصال غير قانونی و دستگيری کارگران پاسخ داده شد. درخواستهای سنديکا بويژه با در نظر گرفتن افزايش هزينه زندگي، غير منطقی ويا غير قانونی نيست. افزون بر اين، کارگران ايران طبق ميثاقهای خاص سازمان جهانی کار ( ILO ) که دولت شما موظف به رعايت آنها است بايد از حق تشکل و انتخاب نماينده برای خود بر خوردار باشند.
ما قويا از دولت شما می خواهيم که از دشمنی نسبت به کارگران ايران و اتحاديه آنان همچون سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه، دست بردارد، فعالين کارگری را فورا آزاد کند و اتهامات نسبت داده شده به آنها را پس بگيرد.

با احترام دبورا بورکيو
رئيس اتحاديه کارگران پست کانادا

رونوشت به:
کميته اجرايی کشوری
متخصصين نمايندگی های کشوری اتحاديه

ترجمه و تکثير از: ائتلاف بين المللی در حمايت از کارگران در ايران.

 

 

اطلاعیه شماره ۴۰


اتحادیه کارگران ترانسپورت در انگلستان و اتحادیه کارگران مونتاژ در استرالیا
از مبارزه کارگران واحد حمایت کردند!
اتحادیه ترانسپورت همچنین خواهان لغو احکام محکومیت علیه فعالین اول مه سقز شد

در پی تلاش های واحد های حزب کمونیست کارگری ایران در انگلستان و استرالیا، دو اتحادیه کارگری دیگر با ابراز حمایت از رانندگان و کارکنان شرکت واحد، خواستار آزادی فوری اسانلو شدند.
كميته گروه خدمات مسافربرى اتحاديه ترانسپورت انگلستان (T&G) در نامه خود به احمدی نژاد نوشت که "ادامه فشار روى اعضاى سنديكای واحد نشاندهنده اذيت و آزار بى مورد عليه فعالین اتحادیه ای است که حقوق شناخته شده جهانی اتحادیه ای را مورد استفاده قرار میدهند. ما از شما ميخواهيم كه سريعا دستور دهيد كه آقاى منصور اسانلو و ساير فعالين كارگرى دستگير شده را آزاد و احكام فعالين اتحاديه اى سقز را لغو كنند".
همچنین دبیر سراسری اتحادیه کارگران مونتاژ دراسترالیا نیز در نامه ای به احمدی نژاد اعلام داشت "ما از رژیم جمهوری اسلامی درخواست می کنیم که از حقوق برسمیت شناخته شده بین المللی کارگران مثل حق تشکل، اعتصاب و ایجاد تشکل ها و اتحادیه های کارگری تبعیت کند. علاوه بر این ما خواهان توقف فوری آزار و پیگیرد فعالین کارگری هستیم."
لازم به توضیح است که شاخه استان "نیو ساوت ویلز" اتحادیه کارگران مونتاژ استرالیا نیز در نامه جداگانه ای به احمدی نژاد خواستار آن شد که "منصور اسانلو فورا آزاد شود و از این پس اقدامات دیگری بر علیه منصور اسانلو و یا دیگران فعالین کارگری صورت نگیرد."
تا کنون اتحادیه های کارگری قابل توجهی از کشور های مختلف دنیا از به کارزار جهانی در حمایت از کارگران شرکت واحد و برای آزادی اسانلو پیوسته اند. به ضمیمه این اطلاعیه ما اینجا لیست شماری از اعلام حمایت های داخلی و بین المللی که از سوی کارگران و مردم ضورت گرفته است را منتشر می کنیم. حزب کمونیست کارگری ایران به سهم خود به این کمپین تا کسب موفقیت برای رانندگان و کارکنان شرکت واحد با قدرت ادامه خواهد داد.
تشکیلات خارج کشورحزب کمونیست کارگری ایران
۲۳ دیماه ۱۳۸۴- ۱۳ ژانویه ۲۰۰۶

ضمیمه ۲
تاريخ: ١٢ ژانويه ٢٠٠٦
آقاى محمود احمدى نژاد،رئيس جمهور
خيابان فلسطين، چهار راه آذربايجان، تهران
جهمهورى اسلامى ايران
آقاى احمدى نژاد عزيز
من از سوى كميته گروه خدمات مسافربرى اتحاديه ترانسپورت ( تى & جى - Passenger Services Group of the Transport & General workers’ Union) در مورد نحوه برخورد با سنديكاى كارگران شركت اتوبوسرانى تهران و حومه ( شركت واحد) براى شما نامه مينويسم. نمايندگان ٨٠٠٠٠٠ عضو T&G جى كه شامل ٩٢٠٠٠ كارگر اتوبوس و تراموا مي باشند، در جلسه اخيرشان در كمال ناباورى متوجه شدند كه بعد از اينكه فعالين اتحاديه اى در ايران در حوالى ٢٥ دسامبر دستگير شدند منصور اسانلو هنوز در بازداشت بسر ميبرد.اتحاديه T&G نگران وضعيت سلامتى منصور اسانلو و همچنين عدم دسترسى ايشان به كمكهاى حقوقى ميباشد.
ادامه فشار روى اعضاى اين سنديكا همچنين نشاندهنده اذيت و آزار بى مورد عليه فعالین اتحادیه ای است که حقوق شناخته شده جهانی اتحادیه ای را مورد استفاده قرار میدهند.
چنین برمیاید كه در ايران بر فعالين اتحاديه های آزاد و مستقل كارگرى فشار آورده ميشود. يك جنبه نگران كننده آن اين است كه حتى تماس با آى ال او از سوى آنها مورد تنبيه قرار ميگيرد.
حق همكارى با سازمانهاى اتحاديه اى جهانى يك اصل پايه اى همبستگى ميان اتحاديه ها بوده و جزو اصل آزادى تشكل ميباشد. ما از شما ميخواهيم كه سريعا دستور دهيد كه آقاى منصور اسانلو و ساير فعالين كارگرى دستگير شده را آزاد و احكام فعالين اتحاديه اى سقز را لغو كنند.
منتظر جواب شما در ارتباط با اين موضوعات ميباشم
گراهام ستيونسون- GRAHAM STEVENSON
مسئول سراسری بخش ترانسپورت

ضمیمه ۳
۱۲ ژانویه ۲۰۰۶

اقای محمود احمدی نزاد
رئیس جمهور جمهوری اسلامی


رئیس جمهور گرامی

من از طرف ۱۵۰ هزار کارگر مونتاز استرالیا در ابراز مخالفت به ادامه بازداشت بدون اتهام منصور اسانلو برایتان می نویسم. اتحادیه کارگران مونتاز استرالیا (AMWU) از شما می خواهد که اقداماتی را در جهت آزادی فوری منصور به مرحله اجرا در آورید.

ما متوجه شدیم که اعتراضاتی که رانندگان اتوبوس تهران در حمایت از منصور انجام می دهند حمایت بین المللی را جلب کرده است و هر اقدامی از طرف شما برای آزادی منصور نه تنها مورد علاقه عموم خواهد بود بلکه تایید جامعه بین الملل را کسب خواهد کرد.

اتحادیه کارگران مونتاز استرالیا همینطور اقدام عاجل شما را برای حل سایر موضوعات مطرح بین شرکت اتوبوسرانی تهران و سندیکای کارگران طلب می کند. این موضوعات شامل افزایش حقوق و پرداخت حقوقهای معوقه از جمله حقوق پرداخت نشده ۸ ماه کارگران اخراج شده است که اخیرا به سر کار برگشته اند.

همانطور که شما می دانید قوانین بین المللی، حق کارگران در پیوستن به اتحادیه و انجام اقدام دسته جمعی در دفاع از مطالبات برحقشان را در نظر گرفته است. رعایت قانون بین المللی توسط ایران در مورد منصور اسانلو یک مستله قانونی و اخلاقی بسیار مهم است.

ما از رژیم جمهوری اسلامی درخواست می کنیم که از حقوق برسمیت شناخته شده بین الملی کارگران مثل حق تشکل، اعتصاب و ایجاد تشکل ها و اتحادیه های کارگری تبعیت کند. علاوه بر این ما خواهان توقف فوری آزار و پیگیرد فعالین کارگری هستیم.

اردتمند شما
دگ کمرون- Doug Cameron
دبیر سراسری اتحادیه


 

اطلاعیه شماره ۳٩
 

جمهوری اسلامی مانع برگزاری مجمع عمومی کارگری شرکت واحد شد
کارگران در حالیکه شعار میدادند، دست به راهپیمائی زدند

همانطور که در اطلاعیه شماره ٣٨ به اطلاع رسانده بودیم، امروز قرار بود کارگران شرکت واحد مجمع عمومی خود را، که جمهوری اسلامی مانع برگزاری آن در روز چهارشنبه شده بود، برگزار کنند و بازرسین تعاونی مصرف خود را انتخاب کنند. امروز از ساعت ٩ صبح حدود ١٥٠ نفر از کارگران شرکت واحد بنا امروز در مقابل مسجد ثاراله تجمع کردند. از ابتدا تعداد قابل توجهی از نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در محل حضور داشتند و از توقف ماشین ها و ورود مردم به این تجمع جلوگیری میکردند. بر روی پلاکارد بزرگی نوشته شده بود اسانلو بیگناه آزاد باید گردد. پلاکاردهای دیگری که در دست کارگران بود عبارت بود از:
همه کارگران جهت دفاع از حقوق خویش حق تشکیل سندیکا را دارند.
تشکیل سندیکا از اساسی ترین حقوق کارگران است
سندیکا حق مسلم کارگران است
ما خواستار اجرای مفاد قطعنامه ٩٨ و ٨٧ سازمان بین الملل کار هستیم
اما نیروهایی انتظامی کارگران را مجبور کردند تا پلاکاردها را جمع کنند. تجمع تا ساعت ١١ ادامه داشت. و در مسجد باز نشد. از ساعت ١١ کارگران شروع به راهپیمائی کردند، پلاکاردها را بلند کردند و در حالیکه شعار میدادند، مسیر ٢٠٠ متری بین مسجد و توقفگاه شماره یک را طی کردند. کارگران شعار میدادند:
اسانلو بیگناه آزاد باید گردد
شورا خیانت میکند (منظور شورای اسلامی است)، مدیر حمایت میکند
خواسته اول ما آزادی اسانلو است
وقتی به ایستگاه رسیدند مامورین با بی سیم تماس گرفتند و کمک خواستند و تعداد زیادی نیروهای مسلح ضد شورش با اسلحه و باتوم و سپربه محل آمدند که تعداد آنها به دو برابر کارکنان واحد میرسید، تعداد زیادی لباس شخصی نیز حاضر بودند. با افزایش نیروهای سرکوب برخورد آنها با کارگران تندتر شد، و بالاخره با زور و هل دادن کارگران را مجبور کردند به داخل توقفگاه که در واقع پارکینگ اتوبوسها است بروند. اما کارگران کماکان از پشب درهای میله ای توقفگاه به شعاردادن ادامه دادند. و ساعت ١٢ بتدریج پراکنده شدند.
حزب کمونیست کارگری، برخورد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی به کارگران را شدیدا محکوم میکند. در شرایط کنونی تنها با دست زدن به یک اعتصاب متحد و قدرتمند است که میتوان این حکومت ضدکارگری را به عقب راند و این مبارزه را به پیروزی رساند. حمایت مردم تهران، کارگران و دانشجویان و حمایت گسترده جهانی از کارگران شرکت واحد همراه با انعکاس هرروزه اخبار این مبارزه، فاکتورهای بسیار مساعدی برای سازمان دادن یک اعتصاب موفق و قدرتمند است. جنگ فرسایشی جمهوری اسلامی علیه کارگران شرکت واحد، تنها با اقدام قاطع هزاران کارگر شرکت واحد متوقف میشود. اعتصاب قدرتمند و یکپارچه کارگران شرکت واحد تنها راه به سرانجام رساندن این مبارزه و پایان دادن به این جنگ فرسایشی است.
حزب کمونیست کارگری ایران
٢٣ دیماه ١٣٨٤، ١٣ ژانویه ٢٠٠٦

گفتگو با دو تن از كارگران شركت واحد  د ر مورد تجمع روز ٢٣ دي وخواستها و مطالباتشان

اطلاعیه شماره ۳٨


رودرروئی کارگران شرکت واحد با جمهوری اسلامی ادامه دارد
کارگران تصمیم به تشکیل مجمع عمومی گرفتند

در اطلاعیه شماره ٣٥ اطلاع دادیم که جمهوری اسلامی مانع تشکیل مجمع عمومی کارگران شرکت واحد برای انتخاب بازرسین تعاونی مصرف شد. طبق گزارشی که امروز بدستمان رسیده است، کارگران در مقابل این اقدام رژیم تصمیم گرفتند فردا ساعت ٩ صبح در خیابان هنگام در مسجد ثاراله مجمع عمومی خود را برای انتخاب بازرسین تعاونی مصرف برگزار کنند. کارگران تصمیم دارند چنانچه جمهوری اسلامی مانع تشکیل مجمع عمومی شود، دست به تجمع اعتراضی بزنند. تجمع فردا گوشه ای از رویاروئی کارگران و جمهوری اسلامی است.
در اطلاعیه شماره ٣٥ به دستگیری دو نفر از کارگران بنام جواد کفایتی و ابراهیم گوهری در روز ٢٠ دیماه اشاره شده بود. طبق گزارشی که امروز دریافت کردیم، تنها ابراهیم گوهری دستگیر شده بود که بدینوسیله خبر قبلی تصحیح میشود. جرم ابراهیم گوهری جمع آوری امضا برای آزادی اسانلو است!
لازم به یادآوری است که دو هفته مهلت برای رسیدگی به خواستهای کارگران شرکت واحد و از جمله آزادی اسانلو روز شنبه ٢٤ دیماه پایان می یابد. کارگران قبلا اعلام کرده بودند که چنانچه تا این تاریخ به خواستهایشان رسیدگی نشود دست به اقدامات گسترده تر خواهند زد. تا این تاریخ سندیکای کارگران شرکت واحد تصمیمات بعدی خود را اعلام نکرده است.
حزب کمونیست کارگری، کلیه کارگران و کارکنان شرکت واحد را به اتحاد هرچه بیشتر و پافشاری بر خواستهای بحق خود و آمادگی برای یک اعتصاب قدرتمند فرامیخواند. حزب کلیه کارگران و کارکنان شرکت واحد را فرامیخواند که در مجمع عمومی فردا شرکت کنند و در آنجا از جمله درمورد ادامه مبارزه و تاریخ اعتصاب بعدی تصمیم بگیرند. جمهوری اسلامی تلاش میکند با وعده و وعید و اذیت و آزار کارگران از جمله دستگیری فعالین آنها فرصت بخرد و مبارزه آنها را تضعیف کند. در شرایط کنونی تنها با دست زدن به یک اعتصاب متحد و قدرتمند است که میتوان جمهوری اسلامی را به عقب راند و این مبارزه را به پیروزی رساند. حمایت مردم تهران، کارگران مراکز مختلف و حمایت گسترده جهانی از کارگران شرکت واحد همراه با انعکاس هرروزه اخبار این مبارزه، فاکتورهای بسیار مساعدی برای سازمان دادن یک اعتصاب موفق و قدرتمند است.
رفقای کارگر در شرکت واحد، با تمام قوا به پیش. اجازه ندهید بیش از این شما را سر بدوانند و با وعده و وعید شما را فرسوده کنند. شرایط از هر نظر برای به پیروزی رساندن مبارزه شما آماده است. از این فرصت برای تحقق خواستهای عادلانه خود با تمام قوا و متحد و یکپارچه استفاده کنید.
حزب کمونیست کارگری ایران
٢٢ دیماه ١٣٨٤، ١٢ ژانویه ٢٠٠٦

اطلاعیه شماره ۳۷

اتحادیه های کارگری دیگری در استرالیا، آمریکا و فنلاند به کمپین جهانی برای آزادی اسانلو پیوستند

با تداوم کمپین جهانی در حمایت از کارگران شرکت واحد و برای آزادی منصور اسانلو هر روز اتحادیه های جدیدتری به این کمپین می پیوندند.

در استرالیا دبیر سراسری اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی استرالیا در نامه ای به سفیر جمهوری اسلامی در این کشور، ضمن اشاره به بازداشت اسانلو و همینطور فعالین اول مه سقز، از وی خواست که مراتب نگرانی شدید کارگران استرالیا را از ادامه زیرپا گذاشتن حقوق پایه ای کارگران ایران به دولت جمهوری اسلامی اطلاع دهد. رونوشت این نامه به حزب کمونیست کارگری ایران واحد استرالیا ارسال شده است.

رئیس فدراسیون کار و کنگره سازمانهای صنعتی آمریکا با ۹ میلیون عضو در نامه ای به احمدی نژاد همصدا با سایر سازمانهای کارگری در سطح جهان، بشدت تجاوز به اعضای سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و تهدید آنان را محکوم کرد و خواهان آزادی فوری همه فعالین کارگری شد.

همچنین دبیر اتحادیه ترانسپورت فنلاند در نامه ای به تاریخ ۱۱ ژانویه به احمدی نژاد نوشت که:
" ازشما اقاي رييس جمهور ميخواهم كه اقاي اسانلو را آزاد كنيد واز دادگاهها و مقامات دولتي كشورتان بخواهيد كه به حقوق پايه اي اتحاديه اي احترام بگذارند".
کارزار جهانی گسترده برای آزادی منصور اسانلو و عملی شدن خواستهای کارگران و کارکنان شرکت واحد تا رسیدن به پیروزی قطعی ادامه خواهد یافت و ما همه سازمانهای کارگری و مدافع انسان را به پیوستن به این کمپین فرا می خوانیم.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

۲۲ دیماه ۱۳۸۴- ۱۲ ژانویه ۲۰۰۶

ضمیمه:
- نامه اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی استرالیا
- نامه فدراسیون کار و کنگره سازمانهای صنعتی آمریکا
-

۱۱ زانویه ۲۰۰۶

جناب دکتر حمید ابوطالبی
سفیر جمهوری اسلامی ایران در استرالیا

من در روز ۱ دسامبر ۲۰۰۵ از طرف اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی استرالیا برای شما نامه نوشتم و نگرانی اتحادیه ما را از گزارشاتی مبنی بر زندانی شدن فعالین اتحادیه ای بخاطر برگزاری اول ماه سال ۲۰۰۴ ابراز داشتم.

من توضیح وتعهد رسمی خواستم که دولت شما به حق تشکل و پیمان های دسته جمعی کارگران احترام بگذارد.

من هنوز پاسخ نامه ام را دریافت نکرده ام و در حال حاضر نیز با خبر شده ام که فعالین سندیکای اتوبوسرانی تهران بخاطر فعالیت اتحادیه ای شان دستگیر و زندانی شده اند.

بنظر می رسد که دولت شما اهمیت محترم شمردن حقوق کارگران را یا تماما نمی فهمد و یا اصولا مورد تقدیر قرار نمی دهد.

من از شما درخواست فوری دارم که با دولت خود در تهران تماس گرفته و آنها را از تشدید نگرانی کارگران در استرالیا بابت آنچه که بنظر می رسد ادامه زیر پاگذاستن حقوق پایه ای کارگران در ایران باشد مطلع کنید.

ما همینطور دولت شما را فرا می خوانیم که همه فعالین کارگری بازداشت شده را فورا آزاد کند.

ارادتمند شما

جان میت لند
دبیر سراسری
اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی استرالیا
رونوشت: ریس جمهور٬ محمود احمدی نزاد

*****************************************************************************

۱۱ ژانویه ۲۰۰۶
جناب آقای محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور٬ جمهوری اسلامی ایران

من به نمایندگی از طرف نه میلیون کارگر عضو فدراسیون کار و کنگره سازمانهای صنعتی آمریکا (AFL-CIO) بشدت به دستگیری رهبران سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه شرکت واحد که در اول دیماه ۱۳۸۴ صورت گرفت٬ اعتراض دارم.

طبق اطلاعات منتشر شده٬ سندیکای کارگران اتوبوسرانی شهر تهران و حومه در اعتراض به دستگیری رئیس سندیکا و ده نفر از اعضای هئیت مدیره آن در روز چهارم دی ماه اعلام اعتصاب کرد. گزارشهای بعدی حاکی از آن بود که در اولین ساعات اعتصاب٬ بیشتر دستگیر شدگان آزاد شدند اما منصور اسانلو رئیس سندیکا همچنان در بازداشت بسر می برد.

فدراسیون کار و کنگره سازمانهای صنعتی امریکا در مورد حوادث اخیر سندیکای کارگران شرکت واحد یادآور می شود که اعضای این سندیکا همواره در معرض حملات مکرر بوده و از آن رنج می برند؛ بخصوص حمله ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ که به زخمی و بستری شدن منصور اسانلو منجر شد و پس از آن ایشان برای بازجویی بازداشت شدند. در ماههای اردیبهشت و خرداد نیز حداقل ۱۷ نفر از کارگران شرکت واحد از جمله منصور اسانلو اخراج شدند. در ۱۶ شهریور ماه سال جاری هفت نفر از رهبران و اعضای این سندیکا در جریان اعتراض به دستمزد های معوقه دستگیر شدند که سه نفر از آنان از جمله بازداشت شدگان اخیر بودند.

فدراسیون کار و کنگره سازمانهای صنعتی آمریکا همصدا با سایر جنبشهای جهانی اتحادیه های آزاد٬ مستقل و دمکرات٬ بشدت تجاوز به اعضای سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه و تهدید آنان را محکوم می کند. حق عضویت در اتحادیه های کارگری و حق سازماندهی سازمانهای مستقل کارگری٬ حقوق بنیادین کارگران است که میثاق های سازمان های جهانی کار از حمایت می کند. این فدراسیون ضمن محکوم کردن دستگیری کارگرانی که قانونا طبق حقوق شناخته شده بین المللی اتحادیه های کارگری فعالیت می کنند٬ خواهان آزادی فوری همه فعالین اتحادیه های کارگری است که در بازداشت بسر می برند.
منتظر اقدام جدی و فوری جنابعالی هستم.

با احترام
جان جی سونیتی
رئیس فدراسیون کار و کنگره سازمانهاب صنعتی آمریکا

رونوشت:
- جناب آقای سوماویا٬ دبیر کل سازمان جهانی کار (ILO)
- جناب آقای گای رایدر دبیر کل کنفدراسیون بین الملل اتحادیه های آزا کارگری
- جناب آقای رضا لبرزی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو

ترجمه و تکثیر از: ائتلاف بین المللی در حمایت از کارگران ایران

اطلاعیه شماره ۳۶

دو اتحادیه کارگری دیگر در استرالیا و اتریش خواستار آزادی فوری اسانلو هستند!

شهلا دانشفر هماهنگ کننده کميته بين المللي همبستگي کارگري حزب کمونيست کارگري ايران:
نمایندگان جمهوری اسلامی و شوراهای اسلامی باید از سازمان بین المللی کار اخراج شوند!

موج حمایت از کارگران شرکت واحد و محکومیت جمهوری اسلامی از سوی سازمانها و اتحادیه های کارگری جهان همچنان ادامه دارد. روز ۱۰ ژانویه اتحادیه تجارت، ترانسپورت و ترافیک اتریش در نامه کوتاهی به احمدی نژاد از خواستهاى سنديکاى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران حمايت کرد و خواهان آزادى فورى منصور اسانلو شد. در استرالیا نیز "رابرت هی دن" دبیر سراسری اتحادیه صنعت قطار٬ اتوبوس و تراموا در نامه ای به احمدی نژاد به تاریخ ۱۰ ژانویه ضمن طرح خواست آزادی منصور اسانلو٬ خواستار پایان دادن به تعدیات جمهوری اسلامی علیه سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد تهران و حومه شد. در این نامه بر حق مسلم کارگران برای نمایندگی شدن از سوی اتحادیه ها و سازمانهای کارگری تاکید شده است.

در ادامه تلاشهای بین المللی برای محکومیت جمهوری اسلامی شهلا دانشفر هماهنگ کننده کميته بين المللي همبستگي کارگري حزب کمونيست کارگري ايران در نامه ای به کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد کارگري و سازمانهاي کارگري در سراسر دنيا از آنها خواست که نهایت تلاش خود را برای اخراج جمهوری اسلامی و شوراهای اسلامی از سازمان بین المللی بکار گیرید. در این نامه که به تاریخ ۱۰ ژانویه نوشته شده است ضمن اشاره به پیشینه شوراهای اسلامی و نقش مخرب آنها در سرکوب مبارزات کارگری آمده است:
"اکنون که ۱۷ هزار تن از کارکنان و کارگران شرکت واحد خواست انحلال شوراهای اسلامی را با صدای رسا در اعتراضات خود مطرح کرده اند٬ جا دارد که ما مجددا بر مبرمیت و اهمیت خروج جمهوری اسلامی و شوراهای اسلامی از سازمان جهانی کار تاکید کنیم. ادامه حضور نمایندگان جمهوری اسلامی و شوراهای اسلامی در سازمان بین المللی کار از نظر رژیم و این نهادها بمنزله اعتبار و مشروعیت برای آنها تلقی می شود. این برای شوراهای اسلامی به دستاویزی تبدیل می گردد تا از تلاش مستقل کارگران ایران برای تشکل یابی- منجمله سندیکای واحد- جلوگیری کنند و به نقش مخرب و سرکوبگرانه خود در اتباط با جنبش کارگری ایران ادامه دهند. از همین رو از شما انتظار می رود که در ادامه پشتیبانی های گرمتان از کارگران ایران٬ همصدا با آنها نهایت تلاش خود را برای خروج جمهوری اسلامی و شوراهای اسلامی از سازمان بین المللی کار بکار گیرید. این به نوبه خود بزرگترین کمک به کارگران ایران برای پی ریزی تشکل های آزاد و مستقل از دولت است تا بتوانند در مجامع بین المللی به نمایندگی از کارگران ایران حضور یابند."
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۲۲ دیماه ۱۳۸۴- ۱۲ ژانویه ۲۰۰۶

ضمیمه:
- نامه دبیر سراسری اتحادیه صنعت قطار٬ اتوبوس و تراموا در استرالیا
- نامه معاون دبیر مرکزی اتحادیه تجارت٬ ترانسپورت و ترافیک در اتریش

١٠ ژانویه ٢٠٠٦

آقاي محمود احمد نژاد، رئيس جمهور
رياست جمهوري
خيابان فلسطين، چهارراه آذربايجان
تهران
جمهوري اسلامي ايران

آقای رئیس جمهور
در باره ادامه بازداشت منصور اسانلو – شرکت انوبوسرانی واحد

از جانب ۳۳ هزار اعضای اتحادیه صنعت قطار، اتوبوس و تراموا در استرالیا (RTBU) این نامه را در اعتراض به ادامه بازداشت منصور اسانلو٬ رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه می نویسم. ادامه بازداشت منصور اسانلو در بخش شدیدا امنیتی زندان اوین قابل قبول نیست.

RTBU و اعضای آن عمیقا نگران سلامتی منصور اسانلو هستند. گزارش شده است که ایشان از ناراحتی قلبی رنج می برد و مدت کوتاهی قبل از دستگیری قرار بود که تحت یک عمل جراحی چشم قرار بگیرد. ما مطلع شده ایم که بجز همسر منصور اسانلو که تنها یکبار اجازه دیدار با وی را داشته٬ کس دیگری و منجمله وکیلش٬ اجازه دیدار با ایشان در زندان نداشته است.

RTBU همچنین از سوی ITF [فدراسیون بین المللی کارگران ترانسپورت] با خبر شده است که حسابهای بانکی سندیکا نیز مسدود شده است. همچنین این شایعه رواج یافته است که حکومت در تدارک محاکمه اعضای سندیکای واحد و از جمله منصور اسانلو است. فشار و آزار اینچنینی علیه مسؤولین و فعالیت های اتحادیه ای نقض آشکار حقوق اتحادیه ای است که در سطح بین المللی برسمیت شناخته شده است.

منصور اسانلو، طبق گزارشاتی که ما دیده و خوانده ایم، با اتهاماتی نظیر "داشتن پیوند با سازمانهای سیاسی اپوزیسیون رژیم در خارج" و یا "رابطه با و دریافت کمک های مالی از یک نیروی خارجی" مواجه شده است. اینطور که پیداست این اتهامات مستقیما به کار اتحادیه ای او در سطح بین المللی مربوط است. قبل از این نیز مقامات رژیم ایران از ارتباط بین المللی بر علیه فعالین کارگری و اجتماعی استفاده کرده اند.

هزاران نفر از اعضا و حامیان سندیکا تا کنون بر علیه این دستگیریها دست به اعتراض زده اند.

RTBUهمراه با ICFTU و سازمانهای همکار "اتحادیه های جهانی" Global Unions]] و ITF٬ از شما می خواهد که منصور اسانلو را فورا آزاد کنید و از ایشان رفع اتهام نمائید. همچنین ما خواهان پایان دادن فوری به فشارهای غیر موجه ای هستیم که علیه سندیکای شرکت واحد اعمال می شود.

RTBUو اعضای آن به حق دمکراتیک کلیه کارگران برای نمایندگی شدن از سوی اتحادیه های کارگری مستقل و آزاد (آزاد از کنترل و اعمال نفوذ سیاسی)، بعنوان وسیله ای برای پیشبرد مطالبات عادلانه برای حقوق اقتصادی، ایمنی محیط کار، رفاهی و انسانی، معتقد است و از این حق دفاع می کند.

از شما می خواهم که در ارتباط با موضوع بالا اقداماتی فوری و قاطعانه صورت پذیرد.

با احترام
رابرت هی دن
Robert Hayden
دبیر سراسری

*********************************************************************************
۱۰ ژانویه ۲۰۰۶
موضوع: اعتراض کارگران اتوبوسرانى تهران؛ منصور اسانلو
آقاى رئيس جمهور٬ احمدي نژاد
سنديکاى تجارت، ترانسپورت و ترافيک (HTV) در اتریش از خواستهاى سنديکاى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران حمايت مي کند و خواهان آزادى فورى منصور اسانلو مي باشد.
با سلامهاى دوستانه
کئورگ ابرل
معاون دبير مرکزى

اطلاعیه شماره ۳٥
دستگیری فعالین کارگری در شرکت واحد و پرونده سازی علیه آنها ادامه دارد

طبق خبری که از فعالین شرکت واحد برای ما ارسال شده است، دیروز سه شنبه ٢٠ دیماه دو نفر از کارگران شرکت واحد به نام ابراهیم گوهری و جواد کفایتی دستگیر شدند اما چند ساعت بعد آزاد شدند. این دو نفر قرار است فردا دادگاهی شوند. جواد کفایتی روز شنبه نیز همراه با دو نفر دیگر از رانندگان شرکت واحد دستگیر شده بود که هر سه نفر همانروز آزاد شدند. هنوز از اقدامات کارگران شرکت واحد در مقابل دادگاهی کردن این دو نفر گزارشی بدست ما نرسیده است.
طبق خبر دیگری، دیروز قرار بود کارگران شرکت واحد مجمعی برای انتخاب بازرسین تعاونی مصرف کارگران برگزار کنند اما جمهوری اسلامی مانع کارگران شد. دولت میخواهد بجای بازرسین منتخب کارگران، بازرسین خود را مامور اینکار کند. کارگران معترضند که در صورتیکه این تعاونی تحت کنترل دولت اداره شود، اجناسی را که با پول کارگران تهیه میکنند با قیمت گزافی به کارگران میفروشند.
طبق آخرین خبر از وضعیت اسانلو دیروز موعد عمل چشم اسانلو بود، اما دادستان اجازه خروج از زندان و عمل چشم به اونداد.
حزب کمونیست کارگری اذیت و آزار کارگران واحد توسط حکومت اسلامی و توطئه های مختلفی که هرروز علیه آنها جریان دارد را شدیدا محکوم میکند. جمهوری اسلامی قادر به سرکوب گسترده کارگران و اعتصاب آنها نیست، با اینهمه با این اقدامات قصد تضعیف آنها و ارعاب و شکاف در میان آنها دارد. تنها با گسترش اقدامات اعتراضی و از جمله با دست زدن به یک اعتصاب متحد و قدرتمند است که میتوان جمهوری اسلامی را به عقب راند و وادار به آزادی اسانلو و رسیدگی فوری به خواستهای کارگران کرد.
حزب کمونیست کارگری ایران
٢١ دیماه ١٣٨٤، ١١ ژانویه ٢٠٠٦

اطلاعیه شماره ۳۴

اتحادیه کارگران انرژی در نروژ و پتروشیمی در فنلاند خواهان آزادی اسانلو هستند!

در اطلاعیه های قبلی خبر حمایت سازمان سراسری کارگران نروژ و مرکز همبستگی اتحادیه های کارگری در فنلاند از کارگران و کارکنان شرکت واحد را به آگاهی رساندیم. دو اتحادیه کارگری دیگر در نروژ و فنلاند به جمع اتحادیه هایی پیوسته اند که در سطح جهان یک صدا خواهان آزادی منصور اسانلو هستند. در نامه رئیس اتحادیه کارگران پتروشیمی به احمدی نژاد ضمن حمایت از کارگران شرکت واحد و درخواست آزادی آقای اسانلو٬ بر رفع اتهام از فعالین اول ماه مه سقز نیز تاکید شده است. و اما متن ترجمه شده نامه اتحادیه کارگران انرژی نروژ که یک نسخه از آن برای حزب کمونیست کارگری ارسال شده چنین است:

آقاي محمود احمد نژاد، رئيس جمهور
رياست جمهوري
خيابان فلسطين، چهارراه آذربايجان
تهران
جمهوري اسلامي ايران

منصور اسانلو رئیس سندیکای اتوبوسرانی را آزاد کنید

SAFE ۵۷۰۰ کارگر انرژی نروژ را نمایندگی می کند. ما این نامه را برای شما می فرستیم چرا که مطلع شده ایم مقامات جمهوری اسلامی ایران حملات خود به کارگران ایران و در این مورد کار گران شرکت اتوبوسرانی واحد را افزایش داده اند. SAFE از مقامات رژیم اسلامی می خواهد که بگذارند برادران ما در ایران مانند همه اعضای اتحادیه های کارگری جهان٬ اجازه آزادانه اعتراض و اعتصاب داشته باشند. SAFE می داند که شرکتهای نروژی زیادی در ایران سرمایه گذاری می کنند و ما اطمینان می دهیم که همه اطلاعات مربوط به اذیت و آزار کارگران ایران به این کمپانی ها و مقامات دولت نروژ نیز فرستاده خواهد شد.

SAFE در عین حال پشتیبانی خود را از همه کارگرانی که در اعتصاب شرکت داشتند ابراز می دارد. ما در نروژ در آغاز سال جدید هستیم و امیدواریم که سال جدید برای همه کارگران ایران آزادی و عدالت بهمراه داشته باشد.

با احترام
کارین بوکوء
منشی اتحادیه
اتحادیه کارگران انرژی در نروژ- SAFE

حزب کمونیست کارگری سازمانهای کارگری در سراسر جهان را به گسترش حمایت از خواستهای بحق کارگران شرکت واحد و محکومیت جمهوری اسلامی فرامیخواند.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

۲۱ دیماه ۱۳۸۴- ۱۱ ژانویه ۲۰۰۵

 

 

اطلاعیه شماره ٣٣

فراخوان سازمان عفو بین الملل
برای آزادی فوری منصور اسانلو

سازمان عفو بین الملل (امنستی) با انتشار فراخوانی اضطراری (Urgent Action)، بتاریخ ٩ ژانویه ٢٠٠٦، از فعالین خود در سراسر جهان خواست که برای آزادی منصور اسانلو از زندان جمهوری اسلامی فورا اقدام کنند.

در بخش هائی از این فراخوان، که نسخه ای از آن برای ما ارسال شده، آمده است:

"منصور اسانلو، رئیس اتحادیه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از ٢٢ دسامبر ٢٠٠٥ در بند ٢٠٩ زندان اوین در تهران در بازداشت بسر می برد. ایشان احتمالا یک زندانی عقیدتی است که صرفا به اعتبار فعالیت های مسالمت آمیز کارگری اش بازداشت شده است. گفته می شود ایشان از یک نارسائی جدی چشم رنج می برد، که در صورت عدم درمان فوری ممکن است به از دست دادن بینائی اش منجر شود.

منصور اسانلو جزو ١٢ فعال این اتحادیه بود که روز ٢٢ دسامبر ٢٠٠٥ توسط پلیس در خانه هایشان، ظاهرا در ارتباط با فعالیت های مسالمت آمیز اتحادیه ای، دستگیر شدند. ٤ تن از آنان کمی پس از دستگیری آزاد شدند. روز ٢٥ دسامبر اعضائی از اتحادیه در جریان اعتصاب اتوبوسرانی در تهران برای آزادی همکارانشان دستگیر شدند. روز ٢٦ دسامبر کلیه دستگیرشدگان، باستثنای منصور اسانلو و ٦ تن از اعضای هیئت مدیریه اتحادیه، آزاد شدند. این ٦ نفر پس از ٢ روز آزاد گشتند و تنها منصور اسانلو در بازداشت باقی ماند. به منصور اسانلو اجازه دسترسی به وکیل داده نشده است، و گزارشات حاکی از این است که ممکن است در معرض اتهاماتی از قبیل ارتباط با گروههای اپوزیسیون ایرانی در خارج کشور و تحریک به شورش مسلحانه علیه دولت قرار داشته باشد.

طبق گزارشات روز ٣١ دسامبر، ٧ تن از اعضای اتحادیه، از جمله منصور حیات غیبی (یا غیبتی)، ابراهیم مددی، رضا ترازی، غلامرضا میرزائی، عباس نژند کوهی و علی زاد حسین، با اتهاماتی از قبیل اخلال در نظم عمومی، روز اول ژانویه به دادگاه انقلاب در تهران فراخوانده شدند. اما گزارشات حاکی از این است که بدنبال اعتراض اعضای اتحادیه، که در مقابل محل دادگاه صورت گرفت، اعلام شد که دادگاه آن ٧ نفر بتعویق افتاده است.

روز ٧ ژانویه ٢٠٠٦ کارگران شرکت اتوبوسرانی دست به اعتصاب [بجای اعتراض آمده اعتصاب] دیگری زدند که در جریان آن ٥ نفر دستگیر شدند، که طبق گزارشات، همگی آزاد شده اند."

خاطر نشان کنیم که بلافاصله پس از دستگیری اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، کمیته همبستگی بین المللی کارگری حزب با سازمان عفوبین الملل تماس گرفت و بدنبال آن این سازمان را بطور روزمره در جریان اعتراض کارگران شرکت واحد، دستگیری ها و سایر اطلاعات لازم مربوط به این مبارزه قرار داده و خواهان اقدام این سازمان برای آزادی فوری منصور اسانلو و حمایت از خواست های کارگران شده است.

در ادامه فراخوان "اقدام اضطراری"، از فعالین خواسته شده است که طی نامه هائی اعتراضی به مقامات جمهوری اسلامی، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت چشم اسانلو و خواست دسترسی فوری و منظم او به وکیل مورد نظرش، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط وی شوند.
اقدام سازمان عفو بین الملل برای آزادی منصور اسانلو گام محسوسی در پیشرفت کمپین بین المللی دفاع از کارگران شرکت واحد محسوب میشود. حزب کمونیست کارگری تلاش میکند حمایت و همبستگی سایر سازمانها و نهادهای مدافع حقوق انسان را از مبارزه و مطالبات حق طلبانه کارگران شرکت واحد جلب کند.

حزب کمونیست کارگری ایران
١٩ دیماه ١٣٨٤ – ٩ ژانویه ٢٠٠٦

 

اطلاعیه شماره ۳۲

اتحاديه هاى کارگرى فنلاند و نروژ و نیز شعبه کنفدراسیون بین المللی کارگران ترانسپورت در کشورهای اردن، تونس و فلسطین
خواهان آزادى فورى منصور اسانلو هستند!

کمپین بزرگ جهانی برای جلب حمایت سازمانها و اتحادیه های کارگری جهان در حمایت از کارگران شرکت واحد و بمنظور آزادی فوری منصور اسانلو با قدرت ادامه دارد. در ادامه این کمپین، مرکز همبستگی اتحادیه های کارگری در فنلاند وابسته به سازمان مرکزی اتحادیه سراسری کارگران در این کشور و کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژبا ۸۵۰ هزار عضو خواهان فوری منصور اسانلو شدند و از مبارزه کارگران شرکت واحد پشتیبانی کردند. همچنین شعبه کنفدراسیون بین المللی بین المللی کارگران ترانسپورت در کشورهای اردن، تونس و فلسطين در اعتراض به اين دستگيری ها نامه ای به جمهوری اسلامی نوشته است.

حزب کمونيست کارگرى به سهم خود به تلاش براى به ميدان کشيدن هرچه بیشتر سازمان هاى کارگرى جهان در دفاع از کارگران شرکت واحد ادامه می دهد. نامه ها و قطعنامه هائى که طى همين چند روز به دست ما رسيده است، حاکى از موج جديدى از حمايت گرم و همبستگى قاطعانه از سوى سازمان ها و رهبران و فعالين کارگرى است که بدون شک برای کارگران ایران و کارکنان و رانندگان شرکت واحد بسیار امید بخش است.

زنده باد همبستگی بین المللی با کارگران و کارکنان شرکت واحد

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۹ دیماه ۱۳۸۴- ۹ ژانویه ۲۰۰۶

ضمیمه:
نامه کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ
نامه مرکز همبستگی اتحادیه های کارگری در فنلاند

آقاي محمود احمد نژاد، رئيس جمهور
رياست جمهوري
خيابان فلسطين، چهارراه آذربايجان
جمهوري اسلامي ايران – تهران
فاکس: ٠٠٩٨٢١٦٦٤٨٠٦٦٥

اسلو
٦ ژانويه ٢٠٠٦

آقاي رئيس جمهور

از طرف کنفدراسيون اتحاديه هاي کارگري نروژ، LO Norway که ٨٥٠ هزار کارگر را نمايندگي مي کند، از شما مي خواهيم فوري آقاي منصور اسانلو رئيس سنديکاي کارگران اتوبوسراني که از تاريخ ٧ سپتامبر ٢٠٠٥ (ال او نروژ بجای ٢٢ دسامبر اشتباها ٧ سپتامبر نوشته است) دستگير شده است را آزاد کنيد.

ما عميقا نگران ادامه اذيت و آزار فعالين و رهبران کارگري در ايران هستيم که بخاطر مبارزاتشان در دفاع از تشکل و حقوق کارگري تحت فشار قرار دارند.
ال او نروژ دستگيري اسانلو و ديگر فعالين کارگري و سنديکائي را شديدا محکوم مي کند. ال او از شما مي خواهد که فورا اقدامات لازم را براي آزادي اسانلو در دستور گذاشته و تمام اتهامات عليه او و همکارانش را لغو کنيد.

آقاي رئيس جمهور
ايران عضو سازمان جهاني کار (ILO) است. در نتيجه دولت شما موظف است از حق آزادي تشکل و همه حقوق کارگري از جمله حق اعتراض و اعتصاب حمايت کند. کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ خواهان پايان فوري نقض خقوق اتحاديه اي و آزادي کارگران است.

ارادتمند شما
اينگر ساندبرگ رئيس بخش بين المللي
کنفدراسون اتحاديه هاي کارگری نروژ


از طرف: هلنا ليپونن

تاريخ ارسال: ٩ ژانويه ٢٠٠٦
به : ahmadinejad@president.ir
موضوع: درخواست فوري

آقاي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور جمهوري اسلامي ايران
متاسفانه ما بخاطر خبر نگران کننده اي که از کشور شما به دست ما رسيده است، براي شما نامه مي نويسيم. آقاي منصور اسانلو، رئيس سنديکا، ٣ هفته پيش دستگير شده و تاکنون بدون اعلام هيچ جرمي به او همچنان در زندان
اوين بسر مي برد. همکاران او در کشورهاي اروپائي بسيار نگران سلامتي ايشان هستند. اگر هيچ جرم غير قانوني بر عليه ايشان نمي توانيد اثبات کنيد، من از شما مي خواهم که شخصا هر چه زودتر اقدام براي آزادي فوري ايشان را در دستور کار خودتان قرار دهيد.

اميدوارم حقوق بشر و دمکراسي راهنماي عمل شما در کارهايتان در آينده باشند. امیدواریم بزودي اخبار خوبي از ايران به دست ما برسد که به ما گفته شود وضعيت در ايران بهتر شده است و حقوق اتحاديه اي بعنوان بخشي از حقوق جهاني بشر در ايران مورد احترام قرار مي گيرد.

ارادتمند شما
هلنا ليپونن
رئيس بخش مالي
مرکز همبستگي اتحاديه هاي کارگري فنلاند

 

اطلاعیه شماره ٣١

کارگران عسلویه و مردم فیض آباد سنندج از کارگران شرکت واحد حمایت کردند

جمعی از کارگران عسلویه در اطلاعیه ای خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط اسانلو شدند، دستگیری اعضای هیئت مدیره سندیکای واحد و پرونده سازی برای آنها را محکوم کردند و از اعتراض کارگران واحد و خواستهای آنها حمایت کردند. مردم فیض آباد سنندج نیز که اخیرا خانه هایشان توسط جمهوری اسلامی با خاک یکسان شده است و همه روزه در حال اعتراض به این عمل جنایتکارانه جمهوری اسلامی هستند، در مجمع عمومی خود پیامی در پشتیبانی از کارگران و کارکنان شرکت واحد صادر کردند.
متن اطلاعیه کارگران عسلویه بشرح زیر است:

اسانلو را آزاد کنید

ما جمعی از کارگران عسلویه انزجار خود را از یورش به کارگران شرکت واحد تهران و دستگیری منصور اسانلو و سایر اعضای هیئت مدیره سندیکا اعلام میداریم و هرگونه پرونده سازی و بازداشت کارگران را در اعتراض به وضعیت معیشتی شان محکوم میکنیم.

ما خواستار آزادی هر سریعتر و بدون قید و شرط منصور اسانلو هستیم و حمایت خود را از اعتراض کارگران شرکت واحد برای رسیدن به خواسته هایشان اعلام میکنیم.

جمعی از کارگران عسلویه
١٣ دیماه ١٣٨٤

حزب کمونیست کارگری اقدام کارگران عسلویه و مردم ستمدیده فیض آباد را ارج مینهد و همه مراکز کارگری، دانشجویان دانشگاههای مختلف و مردم آزادیخواه را به حمایت فعال از مبارزه کارگران و کارکنان شرکت واحد و خواستهای بحق آنها فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران
١٩ دیماه ١٣٨٤، ٩ ژانویه ٢٠٠٦

---------------------

اطلاعیه شماره ٣٠

سندیکای واحد تصمیم به برگزاری تجمع اعتراضی گرفت
دو نفر دستگیرشده اعتراض دیروز آزاد شدند

بر اساس گزارشی که از فعالین شرکت واحد دریافت کرده ایم، هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد در نشست دیروز خود تصمیم گرفت برای پیگیری خواست آزادی فوری منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای واحد، در روزهای آینده در مقابل زندان اوین یا مجلس شورای اسلامی دست به یک تجمع سراسری و بزرگ بزند. تاریخ برگزاری این تجمع اعتراضی هنوز روشن نشده است. اقدامات اعتراضی کارگران واحد تاکنون منجر به آزادی اسانلو نشده و هیچکدام از خواستهای دیگر آنها نیز به نتیجه نرسیده است. مسئولین سندیکا قبلا اعلام کرده بودند چنانچه به خواستهایشان رسیدگی نشود دست به اقدامات گسترده تری خواهند زد. اعتراض دیروز یک اقدام اخطاری بود و با شرکت وسیع رانندگان و حمایت مردم مواجه شد و گام موثری در تحکیم اتحاد و آمادگی کارگران و کارکنان شرکت واحد برای دست زدن به اقدامات موثر تر و قدرتمند تر بود. هم اکنون زمزمه اعتصاب در میان رانندگان بالا گرفته و ١٥ روز مهلت برای پیگیری خواستهای آنها نیز روز شنبه ٢٤ دیماه پایان می یابد.

در اطلاعیه های دیروز همچنین به اطلاع رساندیم که سه نفر از دستگیرشدگان دیروز آزاد شدند اما دو نفر که بعد از آنها دستگیر شدند همچنان در بازداشت بسر میبرند. بر طبق گزارش دریافتی این دو نفر نیز شب گذشته آزاد شده اند و اکنون فقط اسانلو است که در زندان بسر میبرد.

کارگران شرکت واحد در شرایط بسیار مناسبی برای دست زدن به اعتصاب و اعتراض گسترده هستند. اتحاد در میان آنها عمیق تر شده، مردم تماما از آنها حمایت میکنند و پشتیبانی سازمانهای کارگری در سطح بین المللی نیز هر روز گسترش بیشتری می یابد.

حزب کمونیست کارگری ایران
١٨ دیماه ١٣٨٤، ٨ ژانویه ٢٠٠٦

اطلاعیه شماره ٢٩

حمایت سازمانهای کارگری دنیا از کارگران شرکت واحد گسترش می یابد

با پایان تعطیلات کریسمس و سال نو، سازمانهای کارگری در سراسر جهان حمایت خود از کارگران شرکت واحد را گسترش داده اند. در روزهای اخیر چند اتحادیه بزرگ و بین المللی به صف پشتیبانی از کارگران شرکت واحد پیوسته اند. مبارزه کارگران شرکت واحد بطور فشرده و همه روزه ادامه دارد و سازمانهای کارگری هرچه بیشتری به حمایت و پشتیبیانی از کارگران واحد برمیخیزند. این خود یک دستاورد بزرگ مبارزه کارگران شرکت واحد است.

در روزهای اخیر کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری آزاد بار دیگر نامه ای اعتراضی به احمدی نژاد نوشت و امروز ديويد كاكرافت 
دبير كل فدراسیون بین المللی کارگران ترانسپورت که ٥ میلیون عضو در ١٤٢ کشور جهان دارد، در نامه ای به احمدی نژاد، که توسط اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران ترجمه شده است، به بازداشت اسانلو اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری او شد. دیوید کاکرافت نوشته است: همراه با کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری و يارانمان در اتحاديه هاي جهاني، به شما اصرار ميکنم تا منصور اصانلو را فورا آزاد کنيد و کليه اتهامات عليه او را لغو کنيد. همچنين از شما ميخواهيم تمام فشارهاي موجود بر سنديكا فورا متوقف گردند. در این نامه همچنین به اذیت و آزار فعالین کارگری اعتراض شده است.

اتحاديه بين المللي كارگري تيمسترز با نزدیک به یک و نیم میلیون عضو نیز در نامه اي به احمدي نژاد، دستگیری کارگران شرکت واحد را محکوم کرد و نوشت: اين دستگيري ها آشکارا ناقض استانداردهاي بين المللي کار در مورد آزادي انجمن ها و آزادي بيان است. در این نامه همچنین آمده است که چهار سال حقوق کارگران شرکت واحد اضافه نشده و خواسته است که به این خواست کارگران فورا رسیدگی شود.

حزب کمونیست کارگری سازمانهای کارگری در سراسر جهان را به گسترش حمایت از خواستهای بحق کارگران شرکت واحد و محکومیت جمهوری اسلامی فرامیخواند.

زنده باد همبستگی بین المللی با کارگران و کارکنان شرکت واحد

حزب کمونیست کارگری ایران
١٧ دیماه ١٣٨٤، ٧ ژانویه ٢٠٠٦

ضمیمه:
- نامه فدراسيون بين المللی كارگران ترانسپورت
- اتحاديه بين المللي تيمسترز

آقای محمود احمدی نژاد

رئيس جمهور جمهوری اسلامی ايران

خيابان فلسطين . چهار راه آذربايجان

تهران . جمهوری اسلامی ايران

فاکس
۹۸۲۱۶۶۴۸۰۶۶۵

٩۸۲۱۶۴۹۵۸۸۰
6 ژانويه 2006

رئيس جمهور گرامی


ادامه بازداشت رئيس اتحاديه شرکت واحد (اتوبوسرانی تهران و حومه)

به نمايندگي از طرف 5 ميليون كارگران ترانسپورت در 142 كشور جهان كه توسط فدراسيون بين المللی كارگران ترانسپورت نمايندگي مي شوند در اعتراض به ادامه بازداشت رييس سنديکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد)، منصور اصانلو، به شما نامه مينويسم.

ما خوشحاليم که اکثر فعالين اتحاديه کارگری که روزهای ۲۲و ۲۵ دسامبر دستگير شده بودند روز ۲۸ دسامبر آزاد شدند. با اينهمه تداوم بازداشت منصور اصانلو در بخش امنيتی زندان اوين غيرقابل پذيرش است .

فدراسيون بين المللی كارگران ترانسپورت، بهمراه كنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد كارگري، خصوصا نگران تندرستی آقای اصانلو ميباشد. طبق اطلاعاتی که به ما رسيده است ايشان بيماری قلبی دارند و دستگيری شان درست در زمانی صورت گرفته که بنا بود به زودی تحت عمل جراحی چشم قرار گيرند. با اينهمه مطلع شديم که تا کنون جز همسرشان هيچکس حتی وکيل ايشان اجازه ملاقات با ايشان را نداشته است.

علاوه بر اين، فدراسيون بين المللی كارگران ترانسپورت مطلع شده است که اعضای اين سنديکا تحت فشارهای بی موردی قرار گرفته اند. حساب بانکی سنديکا بسته شده است۰ فراتر از آن، شايعاتی مبنی براينکه دولت مصمم است اعضای سنديکا و آقای اصانلو را تحت پيگرد قرار دهد، رايج هستند۰ اين اذيت و آزار ناروا برفعالين اتحاديه‌ای نقض كامل حقوق بين المللی و برسميت شناخته شده فعاليتهای اتحاديه ای محسوب ميگردد.


بنا به گزارشهايی که به ما رسيده است، آقای اصانلو با تعدادی اتهامات روبرواست مانند «ارتباط با سازمانهای سياسی اپوزيسيون در خارج از کشور» و
«با يک قدرت خارجی در ارتباط بوده و از آن کمک مالی ميگرفته است» . بر اساس اطلاعاتی که به ما رسيده است ، درک روشن ما اين است که اتهامات وارده در رابطه با فعاليتهای بين لمللی اتحاديه ايشان وارد شده است. در گذشته نيز، مقامات ايرانی از روابط بين لمللی عليه فعالين کارگری و اجتماعی استفاده کرده اند.

عليه دستگيری آقای اصانلو چندين هزار اعضای سنديكا و پشتيبانان آن دست به تظاهرات زدند. در سطح جهاني، اتحاديه هاي كارگران ترانسپورت در جهان عرب و نيز ديگر اعضاي ITF در آلمان، بريتانيا و ايالات متحدده، نگراني شديد خود را نسبت به اين وضعيت اعلام كرده اند و آماده پيگيري هستند.

همراه با ICFTU و يارانمان در اتحاديه هاي جهاني، به شما اصرار ميکنم تا منصور اصانلو را فورا آزاد کنيد و کليه اتهامات عليه او را لغو کنيد. همچنين از شما ميخواهيم تمام فشارهاي موجود بر سنديكا فورا متوقف گردند.


اميدوارم كه شما اقدام سريع و قاطع در اين مورد بعمل آوريد.
با احترام
ديويد كاكرافت 
دبير كل

ترجمه و تکثير از: اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران
info@workers-iran.org

اتحاديه بين المللي كارگري تيمسترز در نامه اي به محمود احمدي نژاد از برخورد حكومت ايران با سنديكاي شركت واحد تهران انتقاد كرده است . متن اين نامه در پي مي آيد :
تهران، ايران
30 دسامبر ‏2005
9/10/1384

آقاي احمدي نژاد
رياست محترم جمهور
من از جانب 4/1 ميليون مرد و زن عضو اتحاديه بين المللي تيمسترز خطاب به شما مي نگارم تا دستگيري 14 عضو سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه را محکوم کنم.
نشست اخير سنديکاي کارگري شرکت واحد توسط لباس شخصي هاي انصار حزب ا... به هم مي ريزد و اعضاي اتحاديه به شدت مضروب مي شوند. دولت شما هيچ اقدامي بر عليه برهم زنندگان و حمله کنندگان نمي کنند. در 22 دسامبر ماموران دادستاني حداقل 14 عضو اتحاديه را دستگير و بازداشت مي کنند.
اين دستگيري ها آشکارا ناقض استانداردهاي بين المللي کار در مورد آزادي انجمن ها و آزادي بيان است. اين اقدامات همچنين برخلاف وعده هاي انتخاباتي شما در مورد عدالت گستري و کمک به طبقه کارگر در کشورتان است.
ما از دولت شما مي خواهيم که هرچه سريعتر رهبران و اعضاي اتحاديه را آزاد کنيد و مذاکرات اطمينان بخش با سنديکاي شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه را که اعضاي آن افزون از چهار سال است که افزايش حقوق نداشته اند را آغاز کنيد، اين سنديکا با سابقه اي چهل ساله در حمايت از اعضايش و کارآمدي در حمل و نقل شهري در تهران به راستي سزاوار احترام کامل از سوي تمامي مقامات دولتي در ايران است.
با احترام
جيمز پ هافا
رئيس کل

رونوشت:
دکتر جواد ظريف،نماينده دائمي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل
ديويد کالرافت ، دبيرکل ، فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل
پتريک دل ويچيو، مدير عامل ، دفتر بين المللي وزارت کار آمريک

 

اطلاعیه شماره ٢٨
سه نفر دستگیرشده شرکت واحد آزاد شدند اما دو نفر دیگر دستگیر شدند

کارگران واحد: ما نان میخواهیم نه زندان

حرکت امروز رانندگان شرکت واحد چنان موثر و قدرتمند بود که جمهوری اسلامی را وادار به آزادی سه نفر از رانندگان دستگیر شده کرد. جواد کفایتی، سیدرضا نعمتی پور و محمد نعمانی پور که صبح امروز دستگیر شده بودند از زندان آزاد شدند. اما طبق خبر دیگری از فعالین شرکت واحد، حسین شهسواری از منطقه ٧ و یکی دیگر از رانندگان دستگیر شده اند.

طبق گزارشی که به حزب رسیده است امروز تمام مناطق ده گانه در اعتراض شرکت کردند. در مناطق ٤، ٥ و ٩ تعداد توسط بیشتری از رانندگان در مقایسه با سایر نواحی از این حرکت استقبال کردند. همانطور که قبلا به اطلاع رساندیم رانندگان با شدت عمل حراست و نیروهای انتظامی مواجه شدند اما علیرغم این بتدریج ابعاد اعتراض وسیعتر شد و در ساعت ٢ بعدازظهر به اوج خود رسید. بعداز ظهر امروز تعداد قابل توجهی از اتومبیل های شخصی نیز به این حرکت پیوستند و فضائی از اعتراض و همبستگی تهران را فراگرفت.

در شیفت صبح در منطقه ٤ و ٥ تعدادی پلاکارد با شعار "ما نان میخواهیم نه زندان" بر روی اتوبوسها نصب شده بود.

در منطقه ٥ یگان ویژه مستقر شده بود.

قبلا گفته بودیم که به همسر، مادر و خواهر اسانلو امروز قول ملاقات داده بودند اما بر طبق آخرین گزارشی که به حزب رسیده است به آنها ملاقات داده نشد. اینبار بهانه رژیم این بود که قاضی موافق ملاقات بوده اما بیمارستان اجازه ملاقات نداده است.

حسین شهسواری و دیگر دستگیرشدگان باید همین امروز آزاد شوند. اسانلو باید فورا آزاد شود.

حرکت امروز رانندگان شرکت واحد و حمایت مردم حلقه دیگری از تحکیم اتحاد و پیشرفت مبارزه کارگران و کارکنان شرکت واحد است و فضائی از شور و همبستگی کارگران را فراگرفته است. این مبارزه به مراحل حساسی رسیده و میتواند و باید پیروز شود. حزب کمونیست کارگری قاطعانه از این مبارزه حمایت میکند و همه مردم آزادیخواه در تهران و سراسر کشور و همه مراکز کارگری و دانشجویان سراسر کشور را به پشتیبانی فعال از اعتراض بحق کارگران شرکت واحد فرامیخواند.
حزب کمونیست کارگری در سطح بین المللی نیز فعالیت برای جلب حمایت سازمان های کارگری را هرچه بیشتر گسترش میدهد.

زنده باد مبارزه متحدانه کارگران شرکت واحد
زنده باد همبستگی مردم با کارگران

حزب کمونیست کارگری ایران
١٧ دیماه ١٣٨٤، ٧ ژانویه ٢٠٠٦

 

اطلاعیه شماره ٢٧

گزارش یکی از فعالین حزب کمونیست کارگری ایران از تهران
امروز تهران در مقابل رژیم ایستاد

شاهرخ سعیدی، تهران، هفت و نیم عصر ١٧ دیماه

امروز ١٧ ديماه كاركنان شركت اتوبوسراني تهران و حومه در ادامه اعتراضشان از ساعت اوليه روز اقدام به روشن كردن چراغهاي اتوبوسهاي خود كرده بودند كه ناخداگاه چشمهاي هر رهگذري را به خود جلب ميكرد. مردم اكثرا نميدانستند چراغهاي روشن اتوبوسها به چه علت است. اما رفته رفته متوجه شدند كه به خاطر اعتصاب كارگران شركت واحد و براي آزادي اسانلو است. مردم هم به خاطر حمايت از آنها هر موقع كه اتوبوسي رد ميشد به عنوان حمايت براي آنها دست تكان ميدادند. ما خودمان هم به همراه جمعي از دانشجويان دانشگاه در چهارراه وليعصر جمع شديم و هر اتوبوسي كه ميگذشت اقدام به دست زدن و سوت زدن ميكرديم. بطوريكه توجه تمام مردم را بخود جلب كرديم و هر كس با تعجب به ما نگاه ميكرد٬ با اشاره او را متوجه چراغهاي اتوبوسها ميكرديم. البته ديري نگذشت كه ما را متفرق كردند. در اقدام ديگري در ميدان وليعصر وارد ترافيك ماشينها ميشديم و به آنها ميگفتيم كه بعنوان حمايت از رانندگان عزيز واحد چراغهاي خود را روشن كنيد. ديري نگذشت كه تقريبا نصف ماشين هاي سواري در منطقه ای که ما بودیم روشن شد و بتدریج تعداد دیگری از راننده اتومبیل ها در نقاط دیگر هم متوجه شدند و چراغها را روشن کردند و شهر تهران حال و هواي ديگري بخود گرفت. تقريبا ساعت ٢ بود كه مامورين راهنمايي از خودروهاي سواري ميخواستند كه چراغهاي خود را خاموش كنند و الا جريمه ميشوند. معلوم بود كه به آنها دستور اين كار داده شده است و خيلي جالب بود كه مورد تمسخر راننده ها قرار ميگرفتند. الان هوا تاريك شده و طبیعتا همه چراغها روشن شده است و اعتصابیون ابتکار جالبی بخرج داده اند و برای جلب توجه و ادامه حرکت امروز از ٤ كنتاك (٤ راهنما) به عنوان فرياد اعتراض استفاده ميكنند.

اعتراض متحد رانندگان واحد و همبستگی امروز مردم تهران با آنها اقدامی زیبا و باشکوه بود. امروز تهران در کنار کارگران بود و در مقابل رژیم ایستاد.

 

اطلاعیه شماره ٢٦

جواد کفایتی، سیدرضا نعمتی پور و محمد نعمانی پور

از کلانتری به پایگاه امنیت منتقل شدند

مردم تهران از رانندگان واحد استقبال کردند

طبق خبر دیگری از شرکت واحد تهران، رانندگان دستگیرشده جواد کفایتی، سیدرضا نعمتی پور و محمد نعمانی پور که صبح امروز دستگیر شده بودند، از کلانتری به پایگاه امنیت منتقل شدند. گزارش جدید حاکی از آن است که در برخی مناطق حراست شرکت واحد به شدت عمل بیشتری با رانندگان دست زد، جلو برخی اتوبوسها را گرفت و درگیری هائی میان رانندگان و ماموران سرکوب حراست بوجود آمد. همانطور که در اطلاعیه قبل گفته بودیم عکس اسانلو و پلاکارد اسانلو باید آزاد گردد بر اتوبوسها نصب شده است. گزارش تکمیلی ما حاکی است که باندرول دیگری نیز تحت عنوان سندیکای مستقل ایجاد باید گردد بر روی برخی اتوبوسها دیده میشود.

مردم تهران امروز در نقاط مختلف شهر در صحبت با رانندگان، خوشحالی خود را از اقدام اعتراضی رانندگان اعلام میکردند و حمایت خود را ابراز میداشتند.

اکنون خواست آزادی جواد کفایتی، سیدرضا نعمتی پور و محمد نعمانی پور نیز به خواست فوری کارگران و کارکنان شرکت واحد تبدیل شده است. دستگیرشدگان همین امروز باید آزاد شوند. دادن ملاقات به اعضای خانواده اسانلو اعتراض کارگران و کارکنان شرکت واحد را کاهش نمیدهد. برعکس رانندگان بشدت از رفتار بیشرمانه حراست و نیروهای انتظامی خشمگین هستند و آمادگی بیشتری برای یک مبارزه گسترده تر از خود نشان میدهند.

اداره حراست در شرکت واحد باید منحل شود. واحدهای حراست بخشی از دم و دستگاه سرکوب کارگران و دانشجویان هستند و همه جا باید منحل شوند. این یک خواست مشترک کلیه کارگران و دانشجویان است.

مردم تهران

هرطور که میتوانید از رانندگان حمایت کنید و مانع اذیت و آزار و تهدید آنها توسط عوامل حراست و نیروهای انتظامی شوید. همراه با کارگران شرکت واحد خواهان آزادی فوری اسانلو، جواد کفایتی، سیدرضا نعمتی پور و محمد نعمانی پور شوید. همراه با کارگران واحد بخواهید که کلیه خواستهای بحق آنها باید فورا جواب گیرد. جمهوری اسلامی باید بداند که سرکوب و دستگیری و اذیت و آزار مردم بخاطر مبارزه برای خواستهای بحق شان با عکس العمل وسیعتر و گسترده تر پاسخ میگیرد.

حزب کمونیست کارگری با تمام قوا در کنار کارگران و کارکنان شرکت واحد و خواستهای عادلانه آنها است.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۷ دیماه ۱۳۸۴- ۷ ژانویه ۲۰۰۶

 

اطلاعیه شماره ٢٥

چراع اتوبوسها برای آزادی اسانلو روشن شد

جمهوری اسلامی چند نفر از رانندگان واحد را دستگیر کرد

طبق خبری که یکی از فعالین شرکت واحد برای ما ارسال کرده است، امروز طبق برنامه ای از قبل تعیین شده رانندگان شرکت واحد تهران چراغ اتوبوسها را با خواست آزادی اسانلو روشن کردند و پلاکاردی با شعار منصور اسانلو باید آزاد شود و همچنین عکس بزرگی از منصور اسانلو را روی اتوبوسها نصب کردند. اما بلافاصله از همان ساعت ٥ صبح جمهوری اسلامی دست به مقابله با رانندگان زد تا مانع گسترش ابعاد این حرکت اعتراضی شود. در منطقه ٩ شرکت واحد جواد کفایتی را در ساعت ٥ صبح دستگیر کردند. هر جا توانستند پلاکارد و عکس اسانلو را از روی اتوبوسها کندند، رانندگان را تهدید کردند و در ادامه در ساعت ١٠ صبح در منطقه ٥ شرکت واحد سیدرضا نعمتی پور و محمد نعمانی پور را دستگیر کردند. اما علیرغم اقدامات سرکوبگرانه بسیاری از رانندگان واحد در مناطق مختلف چراغ هایشان را روشن نگهداشته اند. در مرکز شهر استقبال بیشتری از این فراخوان شده و انتظار میرود که شیفت بعدازظهر ابعاد این حرکت گسترش بیشتری پیدا کند.

همزمان با اقدام سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، امروز به همسر، مادر و خواهر اسانلو قول ملاقات داده اند. لازم به توضیح است که احتمال میرود ابعاد دستگیری های امروز بیشتر از این باشد. اقدام امروز رانندگان شرکت و احد در عین حال پاسخی به وعده های قالیباف است که کارگران شرکت واحد را به سکوت و انتظار فراخوانده بود. در اطلاعیه های بعدی جزئیات بیشتری از حرکت اعتراضی امروز رانندگان واحد به اطلاع خواهد رسید.

مردم تهران

امروز یک رودرروئی آشکار میان رانندگان شرکت واحد و سرکوبگران جمهوری اسلامی در خیابانهای تهران در جریان است. هرطور که میتوانید از رانندگان حمایت کنید و مانع اذیت و آزار و تهدید آنها توسط نیروهای انتظامی شوید.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۷ دیماه ۱۳۸۴- ۷ ژانویه ۲۰۰۶

 

اطلاعیه شماره ۲۴

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگریICFTU) ) در دومین نامه اعتراضی شدید خود به جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری اسانلو و رسیدگی به خواستهای کارگران شرکت واحد شد!

کنفدراسیون در این نامه همچنین بار دیگر خواهان لغو احکام مربوط به فعالین اول مه سقز شده است

دبیر اول "کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری" در دومین نامه اعتراضی شدید خود به احمدی نژاد٬ به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر منصور اسانلو و دیگر فعالین کارگری را آزاد نکند و پرداخت کامل حقوق کارگران را تضمین ننماید٬ اتحاديه های کارگری جهان به محکومیت رژیم ادامه خواهند داد. متن این نامه که توسط "اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران" نرجمه شده است بدین قرار است:

رئيس جمهور گرامی

ادامه بازداشت رئيس اتحاديه شرکت واحد (اتوبوسرانی تهران و حومه)


من قبلا در روز ۲۶ دسامبر ٢٠٠٥ پيرامون دستگيری تعدادی از فعالين سنديکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد) به شما نامه نوشتم و اکنون بار ديگر در اعتراض به ادامه بازداشت مسول اين سنديکا، منصور اصانلو به شما نامه مينويسم.

ما خوشحاليم که اکثر فعالين اتحاديه کارگری که روزهای ۲۲و ۲۵ دسامبر دستگير شده بودند روز ۲۸ دسامبر آزاد شدند. با اينهمه تداوم بازداشت منصور اصانلو در بخش امنيتی زندان اوين (بخش ۲۰۹، جايی که زندانيان متهم به مسايل سياسی در آن نگه داری ميشوند) غيرقابل پذيرش است.

كنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد كارگري خصوصا نگران تندرستی آقای اصانلو ميباشد. طبق اطلاعاتی که به ما رسيده است ايشان بيماری قلبی دارند و دستگيری شان درست در زمانی صورت گرفته که بنا بود به زودی تحت عمل جراحی چشم قرار گيرند. با اينهمه مطلع شديم که تا کنون جز همسرشان که روز ۲ژانويه ملاقاتی داشته ،هيچکس اجازه ملاقات با ايشان را نداشته است. حتی وکيل مربوط به پرونده قبلي ايشان، آقای خورشيد اجازه ملاقات با ايشان را نداشته است و در نتيجه ايشان عملا بدون وکيل هستند.

علاوه بر اين فدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد جهان مطلع شده است که اعضای اين سنديکا تحت فشارهای بی موردی قرار گرفته اند. حساب بانکی شان بسته شده است و پرداخت دستمزدشان متوقف گرديده است. فراتر از آن، شايعاتی مبنی براينکه دولت مصمم است اعضای سنديکا و آقای اصانلو را تحت پيگرد قرار دهد، رايج هستند. اين مسئله اذيت و آزار ناروا براعضای اتحاديه‌ای است که در پی اعمال فعاليت هايی است که در سطح بين المللی فعاليتهای اتحاديه ای مجاز شمرده ميشوند.

نا به گزارشهايی که به كتفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد رسيده است، آقای اصانلو با تعدادی اتهامات روبرواست مانند «ارتباط با سازمانهای سياسی اپوزيسيون در خارج از کشور» و اتهامات امنيتی ديگری مانند سازماندهی قيام مسلحانه. او همچنين متهم شده است که "با يک قدرت خارجی در ارتباط بوده و از آن کمک مالی ميگرفته است". ما نتوانستيم ليست کامل اتهامات ايشان را با تاييد وکيلشان بدست آوريم، چرا که ايشان هنوز وکيل ندارند. با اينهمه بر اساس اطلاعاتی که به ما رسيده است، درک روشن ما اين است که اتهامات وارده در رابطه با فعاليتهای بين المللی اتحاديه ايشان وارد شده است. در گذشته نيز، مقامات ايرانی از روابط بين المللی فعالين کارگری و اجتماعی استفاده کرده اند تا آنها را وادار کنند به توطئه با قدرتهای خارجی اعتراف کنند.


ا اينهمه ، چنين اتهاماتی کاملا بی‌اساس هستند و بايد تاکيد کرد که دستگيری آقای اصانلو با اعتراض شديد کارگران و اعضای اتحاديه های کارگری و جامعه مدنی در داخل ايران روبرو شده است. روز ۲۹دسامبر ۲۰۰۵، همسر آقای اصانلو در مصاحبه ای گفته بود که بنا به اظهارات يکی از قضات، آقای راسخ متين، همسرش در ۴ روز آتی آزاد خواهد شد- اما اين مسئله عملی نشد. در نتيجه روز ۲ ژانويه چندين هزار تظاهر کننده به استاديوم آزادی تهران رفتند و در دفاع از آزادی او شعار دادند. قبل از آن، روز اول ژانويه چند صد نويسنده شناخته شده، دانشجو و فعالين کارگری و تعدادی از اعضای پارلمان نامه سرگشاده ای به دولت نوشته در آن خواهان اجرای مصوبه های سازمان جهانی کار و آزادی آقای اصانلو شدند.

تداوم آزار رهبران سنديکا واحکام شديد صادرشده عليه فعالين جنبش کارگری در پی دادگاه سقز در سال ۲۰۰۵ باعث شده كنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد كارگري به اين نتيجه غير قابل اجتناب برسد که ما با صحنه جديدی از اختناق عليه فعالين مستقل و آزاد کارگری در ايران روبرو هستيم. يکی از خصوصيات نگران کننده اين وضعيت اين است که هر تماس با اتحاديه‌های بين‌الملی چون سازمان ما ويا حتی سازمان جهانی کار، قابل تنبيه است. سنديکای کارگران شرکت واحد در ميان اتحاديه هايی‌است که مستقيما به سازمان جهانی کار شکايت کرده بود و در دادگاه سقز ملاقات يکی از مدافعان باهيئت نمايندگی كنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد كارگري که به ايران سفر کرده بود، عليه او مورد استفاده قرار گرفت.

حق همکاری با اتحاديه‌های بين‌اللملی كارگري يکی از اساسی ترين پايه‌های همبستگی اتحاديه ای است و اصل آزادی اجتماعات از اين حق دفاع ميکند. همانگونه که من بارها، از زمانی که شما به رياست جمهوری رسيده ايد يادآوری کرده ام، ايران به خاطر عضويتش در سازمان جهانی کار موظف است اين اصول را رعايت کند. در نتيجه بار ديگر به شما شديدا تاکيد ميکنم دستورات لازم به مقامات قضايی و امنيتی کشور خود صادر کنيد تا منصور اصانلو و ديگر فعالين کارگری که در بازداشت هستند را فورا آزاد کنند و کليه اتهامات عليه فعالين کارگری سقز را برداشته و احکام صادره را لغو کنند. در پايان، من همچنين به شما تسريع ميکنم از مقامات بخواهيد حسابهای بانکی مسدود شده اعضای سنديکا را باز کنند و پرداخت کامل حقوق اين کارگران را تضين نمايند و د ر آينده از سركوب فعالين مستقل کارگری و سازمانهايشان خود داری کنند.

چنانچه الگوی جديدی از اختناق شديد عليه فعالين کارگری ريشه گيرد ، تصوير بين الملی کشور شما بيش از اين لکه دار خواهد شد و محکوميت آن توسط اتحاديه های کارگری جهان ادامه خواهد يافت.

منتظر اقدام سريع و قاطع شما در اين مورد هستم.

 با احترام

دبير اول

حزب کمونیست کارگری ایران همه سازمانهای کارگری و سازمانهای مدافع حقوق انسان در سطح جهان را فرا می خواند که قاطعانه از مبارزه کارگران واحد برای آزادی منصور اسانلو، افزایش دستمزد، حق ایجاد تشکل آزاد و مستقل کارگری، قراردادهای دسته جمعی و سایر مطالبات آنها حمایت کنند و جمهوری اسلامی را بخاطر رفتار سرکوبگرانه با آنها محکوم کنند.
حزب کمونیست کارگری ایران
۱۷ دیماه ۱۳۸۴- ۷ ژانویه ۲۰۰۶

 

اعلام همبستگی کارگران ایران خودرو با کارگران شرکت واحد
پیام کارگران شرکت ایران خودرو به کارگران شرکت واحد


دوستان و کارگران شریف و زحمتکش شرکت واحد

خواست شما خواست ما است

منصور اسانلو این کارگر شریف و زحمکش این نماینده واقعی کارگران آزاد باید گردد
ما خواهان آزادی منصور اسانلو هستیم
ایجاد تشکل های ازاد و مستقل کارگری خواست ماست
تشکلهای آزاد کارگری يجاد باید گردد
افزایش دستمزد ها متناسب با تورم خواست ماست
تنها نمایندگان وافعی کارگران می توانند در مورد دستمزدها تصمیم بگیرند ما خواهان انحلا ل کمیته شورای عالی کار برای دستمزدها هستیم
لغو فوری قراردادهای موقت و استخدام دائمی خواست ما است
قراردادهای موقت و شرکتهای پیمانکار منحل باید گردند
کارگران شریف شرکت واحد
ما کارگران ایران خودرو ضمن حمایت از خواستهای برحق شما در این راه با شما اعلام همبستگی می کنیم و از همه کارگران شریف ایران می خواهیم که شما را در این راه تنها نگذارند

کارگران ایران تنها نیستند وکارگران ایران خودور شما را تنها نخواهند گذاشت ما در کنار شما و با مبارزه شما هستیم
زنده باد همبستگی کارگران
زنده باد مبارزه کارگران شرکت واحد
جمعی از کارگران شرکت ایران خودرو
شانزدهم دی ماه 84
ikcokar@YAHOO.COM

 

اطلاعیه شماره ٢٣

کارگران شرکت واحد بدلیل پلمب شدن درب سندیکا
قادر بر برگزاری جلسه امروز خود نشدند
دفتر سندیکا باید به کارگران واحد برگردانده شود

امروز ١٦ ديماه حدود ١٥٠ نفر از نمايندگان مناطق ده گانه شركت واحد به منظور شركت در جلسات هفتگي سنديكا در محل دفتر سندیكا در حسن آباد جمع شدند. رانندگان با درب پلمب شده دفتر مواجه شدند و به این مساله اعتراض كردند. به آنها قول داده شده است که تا دو هفته دیگر محلی برای برگزاری جلساتشان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در تجمع امروز بر حرکت گسترده رانندگان در روز شنبه ١٧ دیماه تاکید شد. رانندگان شرکت واحد فردا شنبه ١٧ دی از اول صبح چراغ ماشین ها را در اعتراض به زندانی بودن اسانلو روشن میکنند و پلاکاردهایی با مضمون اسانلو باید فورا و بی قید وشرط آزاد شود بر اتوبوسها نصب میکنند.

اعتراض كاركنان شركت واحد براي آزادي اسانلو و خواستهايشان ادامه دارد و آخرين مهلت براي پاسخگويي به خواستهايشان جمعه ٢٤ ديماه است. كاركنان شركت واحد اعلام کرده اند در صورتيكه اسانلو آزاد نشود و به خواستهايشان پاسخي داده نشود دست به اقدامات گسترده تري خواهند زد.

دفتر سندیکای شرکت واحد باید به کارگران سندیکا بازگردانده شود.
شورای اسلامی در شركت واحد و در همه كارخانه ها و شركتها باید منحل شوند. خواست کارگران ایجاد تشکل های آزاد و مستقل از دولت است. این ابتدائی ترین حق کارگران و مردم است که هر تشکلی که برای مبارزه خود لازم دارند ایجاد کنند.

حزب کمونیست کارگری ایران
٦ ژانویه ٢٠٠٦، ١٦ دیماه ١٣٨٤

 

اطلاعیه شماره ۲۲
اتحادیه کارکنان بیمارستانها در کانادا خواهان آزادی فوری اسانلو شد!


رئیس اتحادیه کارکنان بیمارستانها در کانادا- شاخه بریتیش کلمبیا- در نامه ای به تاریخ ۳ ژانویه به احمدی نژاد خواهان آزدی فوری اسانلو – رئیس سندیکای شرکت واحد- شد و حمایت خود را از مبارزه کارگران شرکت واحد و خواستهای آنان ابراز داشت. در این نامه که توسط "فرد میوزین"٬ رئیس این اتحادیه٬ نوشته شده است ورونوشتی از آن از جمله به حزب کمونیست کارگری ایران٬ سفارت جمهوری اسلامی در کانادا و همچنین سازمان عفو بین الملل ارسال گردیده چنین آمده است:
"آقای رئیس جمهور احمدی نژاد
من این نامه را به نمایندگی از ۴۲۰۰۰ عضو اتحادیه کارکنان بیمارستانها می نویسم و از شما درخواست دارم که آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور اسانلو رئیس سندیکای کارگران اتوبوسرانی را تضمین کنید. کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران ( شرکت واحد) به اعتراض خود برای انعقاد قراداد دسته جمعی٬ برخورداری از تشکلهای آزاد کارگری٬ افزایش دستمزد و انحلال شوراهای اسلامی کار ادامه می دهند. آنها همچنین با شهردار تهران٬ محمد باقر قالیباف٬ برای طرح و پیگیری این خواستها دیدار کرده اند. در تاریخ ۲۲ دسامبر شماری از کارگران شرکت واحد طی تهاجمات پلیس مسلح به منازل آنها دستگیر شدند. در نتیجه روز ۲۵ دسامبر ]از سوی کارگران شرکت واحد[ یک اقدام اعتصابی صورت گرفت که با حمایت وسیع و گسترده مردم پایتخت روبرو شد و در همانحال دستگیریهای بیشتری نیز بوقوع پیوست. همه دستگیرشدگان بجز آقای اسانلو آزاد شدند. ایشان در حال حاضر در زندان اوین در تهران در بند هستند. از این رو این بر عهده شما بعنوان رئیس جمهوری اسلامی است که آقای اسانلو از زندان آزاد گردد و همچنین اذیت و آزار کارگران و فعالین کارگری فورا خاتمه یابد.
با احترام- فرید میوزین- رئیس اتحادیه"
همچنین اتحادیه رانندگان و کنترل قطار شهری استکهلم- سوئد (کلوب ۱۱۹ اتحادیه سکو) در پیامی به کارگران شرکت واحد همبستگی خود را با مبارزات آنان اعلام داشتند. در این پیام که ازجانب کانون زندانیان سیاسی ایران ( در تبعید)- واحد سوئد ترجمه و تکثیر شده آمده است:
" اتحادیه رانندگان و کنترل قطار شهری استکهلم- سوئد٬ همبستگی خود را با آقای اسانلو٬ رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه٬ که به دنبال سازماندهی اعتصاب رانندگان در تهران- ایران٬ در زندان بسر می برد٬ اعلام می دارد. ما خواهان آزادی آقای اسانلو از زندان هستیم. ما از فعالان اتحادیه ای نظیر آقای اسانلو و کلیه اعضای سندیکا که دست به اعتصاب زدند٬ در مبارزه برای احقاق حقوق اتحادیه ای و شرایط کار بهتر حمایت می کنیم."
لازم به توضیح است که اتحادیه شورا و سندیکاهای کارگری عراق نیز با صدور اطلاعیه خواهان آزادی فوری اسانلو و متحقق شدن خواستهای کارگران شرکت واحد شد. در نامه "فلاح علوان" رئیس این مجمع از جمله می خوانیم:
"ما دستگیری و زندانی شدن منصور اسانلو را به شدت محکوم میکنیم. خواستار آزادی فوری نامبرده هستیم. در این راستا از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد و همه تشکلهای کارگری و آزادیخواه دنیا را فرا میخوانیم که اعمال فشار خود تا آزاد کردن منصور اصانلو را ادامه دهند. اعتصاب و ایجاد تشکل کارگری جرم نیست. منصور اصانلو فوری باید آزاد شود."

کمپین جهانی حمایت از مبارزه کارگران شرکت و احد و کارزار ببین المللی بمنظور آزاد کردن منصور اسانلو از بند با قدرت ادامه دارد.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۱۵ دی ماه ۱۳۸۴- ۵ ژانویه ۲۰۰۶

 

اطلاعیه شماره ٢١

برای آزادی اسانلو از زندان جمهوری اسلامی
رانندگان شرکت واحد روز شنبه چراغ ماشین های خود را روشن میکنند

به هر راننده شرکت واحد یک شاخه گل

بنا به گزارشی که یکی از فعالین سندیکای شرکت واحد برای ما ارسال کرده است، قرار است روز شنبه ١٧ دیماه (٧ ژانویه) رانندگان اتوبوسهای شرکت واحد با خواست آزادی فوری اسانلو، چراغ اتوبوس ها را در تمام طول روز روشن کنند و با نصب پلاکاردی بر روی اتوبوسها با عنوان منصور اسانلو باید فورا آزاد شود، به زندانی بودن اسانلو اعتراض کنند. اسانلو از روز پنجشنبه ١ دیماه در زندان بسر میبرد و اخیرا ممنوع الملاقات شده است. دو روز قبل جمهوری اسلامی به همسر او امکان داد که در زندان اوین تلفنی با اسانلو صحبت کند.

اقدام رانندگان در روز شنبه ١٧ دیماه، یک اقدام اخطاری به جمهوری اسلامی برای آزادی اسانلو است. لازم به توضیح است که کارگران و کارکنان شرکت واحد از مذاکره با قالیباف برای آزادی اسانلو به هیچ نتیجه ای نرسیدند و از سخنرانی نماینده رژیم در استادیوم آزادی نیز به این نتیجه رسیدند که تنها راه برای آزادی اسانلو و پیگیری خواستهای خود دست زدن به اقدامات متحد و قدرتمند از جانب خود آنها است.

حزب کمونیست کارگری قاطعانه از این اقدام کارگران شرکت واحد تهران حمایت میکند و همه رانندگان خودروهای دیگر را فرامیخواند که همزمان با نصب پلاکاردی با خواست اسانلو باید فورا آزاد شود، چراغ ماشین های خود را به نشانه همبستگی با کارگران شرکت واحد روشن کنند.
حزب از همه مراکز کارگری میخواهد همبستگی خود را با خواست اسانلو باید فورا آزاد شود، در ابعاد هرچه وسیعتر نشان دهند.
حزب همچنین از دانشجویان سراسر کشور میخواهد که روز شنبه دست به اقدامات سمبلیک، از ارسال نامه های همبستگی و پشتیبانی تا برگزاری میتینگ های حمایتی و نیز با نصب پلاکارد اسانلو باید فورا آزاد شود بر در و دیوار دانشگاهها، پشتیبانی خود را از خواست بحق کارگران واحد نشان دهند.
در و دیوار تهران و شهرهای دیگر باید با شعار اسانلو باید فورا آزاد شود پر شود. روز شنبه میتوان به هر راننده شرکت واحد بخاطر حمایت از اقدام مبارزاتی آنها یک شاخه گل تقدیم کرد.
حزب از همه مدافعین حقوق کارگران میخواهد این خبر را در وسیعترین شکل ممکن و هرجا و به هر شکل که میتوانند منعکس کنند.

زنده باد همبستگی با کارگران و کارکنان شرکت واحد تهران
حزب کمونیست کارگری ایران
٤ ژانویه ٢٠٠٦، ١٤ دیماه ١٣٨٤

 

 

اطلاعیه شماره ۲۰


دبيرکل کميته ترانسپورت شهرى فدراسيون کارگران ترانسپورت اروپا با ارسال نامه ای به کارگران شرکت واحد همبستگی خود را با مبارزات آنها اعلام کرد!

"اشتفان هايمليش" دبيرکل کميته ترانسپورت شهرى فدراسيون کارگران ترانسپورت اروپا در نامه ای به کارگران شرکت واحد از مبارزات و خواستهای آنها حمایت کرد و خواستار آزادی کلیه فعالین دستگیر شده سندیکای واحد شد. متن ترجمه این نامه به قرار زیر است:
"به سنديکاى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه
فشار روى اعضاى اتحاديه کارگران
همکاران عزيز
مايه مسرت و افتخار من است که همبستگى مان را با شما اعلام کنم. طبق کنوانسيون سازمان جهانى کار مورخ ١٩٨٧ و ١٩٩٨ عضويت در يک اتحاديه آزاد و انعقاد قرارداد دستجمعى در زمينه شرايط کار و دستمزد حقى جهانى است. بنابراين، مقامات دستگيرشده سنديکا بايد فوراً آزاد شوند. کار رانندگان اتوبوس و انجام تمام آنچه که براى به حرکت درآوردن حمل و نقل شهرى در چنان شهر بزرگى طبق برنامه حرکت اتوبوسها و با کيفيت بالا براى مسافرين لازم است کار دشوارى است. اين کار بايد دستمزد مناسب و شرايط مطلوبى داشته باشد. در حال حاضر اتحاديه هاى کارگرى سراسر جهان با مصافهاى سختى مواجهند: اوضاع اقتصادى و اجتماعى کشورهاى ما به طور اساسى در حال تغيير است. لازم است که ما بيش از پيش منافع اعضايمان را نمايندگى کرده و، در عين حال، به صورت سازمانهاى سياسى براى تغيير جامعه عمل کنيم. ٦/٢ ميليون نفر عضو "فر. دى و ايست" جزيى از جنبش جهانى کارگرى هستند و نسبت به اين امر کاملا حساسند. ما افتخار مى کنيم که همگى با هم عضو فدراسيون بين المللى کارگران ترانسپورت هستيم. به همين خاطر مايه افتخار ماست که به شما درود و پيام همبستگى بفرستيم.
با ارادتهاى گرم – اشتفان هايمليش - دبيرکل کميته ترانسپورت شهرى فدراسيون کارگران ترانسپورت اروپا "
خاطر نشان کنیم که پیش از این کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری (ICFTU)٬ کنگره کار کاناد (CLC) و کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا (TUC) با ارسال نامه های اعتراضی به جمهوری اسلامی از رژیم ایران خواستند که تهاجم علیه کارگران و سندیکای شرکت واحد را پایان دهد و کلیه نمایندگان سندیکا و منجمله آقای اسانلو رئیس سندیکارا آزاد کند. همچنین کميته همبستگی بين المللی مربوط به اتحاديه کارگران صنعتی جهان واقع در پورتلند آمریکا ضمن حمایت از مبارزات و اعتصاب کارگران شرکت واحد مراتب اعتراض خود به جمهوری اسلامی را با ارسال نامه به احمدی نژاد ابراز داشته است.
قابل ذکر است که بدنبال تهاجم جمهوری اسلامی به رهبران و اعضای سنديکاى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه در اول دیماه، بلافاصله تشکیلات حزب کمونیست کارگری ایران در خارج کشور تلاش همه جانبه ای را برای رساندن صدای اعتراض حق طلبانه کارگران شرکت واحد به گوش سازمانهای کارگری و جهانیان و جلب حمایت آنها شروع کرد. از جمله تاکنون شبکه اینرنتی "لیبر استار" و "لیبر نت" که دو شبکه خبری مربوط به اعتراضات کارگری هستند، تعداد قابل توجهی از آخرین اخبار و اطلاعیه های حزب کمونیست کارگری درمورد اعتراض کارگران شرکت واحد را به زبانهای انگلیسی و آلمانی منعکس کرده اند. با انعکاس این اخبار دراین شبکه ها میلیونها انسان در سراسر جهان امکان دنبال کردن مبارزات کارگران شرکت واحد و حمایت از آنها را دارند. در زیر آدرس اینترنتی این دو شبکه را ملاحظه می کنید:
http://www.labournet.de/internationales/iran/gewerkschaft.html
http://www.labourstart.org/cgi-bin/show_news.pl?country=Iran
حزب کمونیست کارگری ایران برای به پیروزی رساندن مبارزات کارگران شرکت واحد از انجام هر گونه تلاشی دریغ نمی کند و به کمپین حمایت بین المللی از کارگران و کارکنان شرکت واحد با تمام قوا ادامه خواهد داد.
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران ( ۱۴ دی ماه ۱۳۸۴- ۴ ژانویه ۲۰۰۶)

 

اطلاعیه شماره ١٩

در نتیجه تحصن کارگران شرکت واحد،
خطوط اتوبوسرانی تهران یک ساعت متوقف شد

طبق گزارشی که یکی از فعالین سندیکای شرکت واحد برای ما ارسال کرده است، در تجمع روز دوشنبه در استادیوم آزادی، که بیش از ١٠ هزار نفر شرکت داشتند، کارگران خواستند که نمایندگان آنها نیز برای حاضرین صحبت کنند اما به آنها این امکان داده نشد. کارگران با شعار اعتصاب یادت نره سالن را ترک کردند و در اعتراض به این مساله در اطراف درب غربی سالن دست به تحصن زدند و از رفتن به سر کار خودداری کردند. این تحصن یک ساعت بطول انجامید و بسیاری از خطوط اتوبوسرانی به مدت یک ساعت متوقف شد. این خود نشانه وجود جو اعتراضی بسیار بالا و روحیه مبارزه جویانه در میان هزاران کارگر شرکت واحد است.

طبق این خبر، ديروز همسر اسانلو با او ملاقات داشت و امروز قرار است خواهر او به ملاقات برود.
همچنین با برکناری سیدجلال سعیدمنش مسئول شرکت واحد در منطقه ٤ که مورد انزجار کارگران بود، امروز کارگران این منطقه جشنی برپا کردند.

حزب کمونیست کارگری ایران
١٣ دیماه ١٣٨٤، ٣ ژانویه ٢٠٠٥

 

اعتصاب یادت نره

گزارش سازمان جوانان کمونیست از اجتماع کارگران واحد در استادیوم آزادی

حبیب مهرآبادی
 

١٢ دی ٨٤

ساعت چهار و نیم عصر امروز به استادیو آزادی رسیدم. کارگران شرکت واحد بتدریج جمع میشدند. پلاکاردهای زیادی در دست کارگران بود که روی آنها نوشته شده بود:
ایجاد سندیکای مستقل حق مسلم ماست
کارگر اتحاد اتحاد
نماینده کارگران آزاد باید گردد
ایجاد سندیکای کارگری نه شورای اسلامی
بر روی پلاکارد خیلی بزرگی هم نوشته شده بود:
ایجاد سندیکای کارگری تنها جرم منصور اسانلو است

تا ساعت پنج بعدازظهر چند هزار نفر جمع شده بودند و شعار میدادند:
سندیکا سندیکا ایجاد باید گردد
اسانلو آزاد باید گردد
قالیباف یادت نره نوریان باید بره

به کارگران شام هم داده شد. بعد که قالیباف به استادیوم رسید از روی سن پشت بلندگو یکی تقاضا کرد صلوات ولی کسی صلوات نفرستاد. بعد خواهش کرد کف بزنید ولی کسی کف نزد. در مقابل کارگران دست به اقدام دیگری زدند تا روی قالیباف را کم کنند. کارگران آقای مددی عضو هیئت مدیره سندیکا را روی دوش خود دورتادور سالن گرداندند. کارگران برایش دست تکان میدادند و هورا میکشیدند. کارگران شعار میدادند مددی حرف بزن حرف بزن. این هم یک نوع نمایش بود در مقابل قالیباف.
قالیباف که بنا بود حرف بزند سخنرانی اش به تعویق افتاد. قبل از سخنرانی یکی از کارگران پلاکارد سفیدی به تن کرده بود که پشت و روی آن جمله ای در دفاع از سندیکا نوشته بود. او در سالن به راه افتاد و ده تا پانزده نفر از کارگران دیگر که پلاکارد بدست داشتند پشت سر او به حرکت درآمدن و موقع سخنرانی قالیباف درست مقابل او نشستند تا تمام مدت جلو چشم او باشند.

بنا بود ساعت پنج پنج و نیم زودتر صحبت کند اما با یک ساعت تاخیر شروع به صحبت کرد و بجز وعده های توخالی چیزی نگفت. هیچ قول مشخصی نداد اما گفت توقع نداشته باشید که این خواستها را بتوان یک شبه رسیدگی کرد، رسیدگی به این خواستها زمان می برد. مثل آخوندها به صحرای کربلا زد و بجای اینکه روشن بگوید کی به خواستهای کارگران رسیدگی میکند چاپلوسی کرد که پدرم پنجاه سال راننده بوده و من افتخار میکنم که همیشه پنچرگیری میکردم! و خلاصه بجای صحبت از خواست کارگران، درمورد خودش کلی چاخان تحویل ملت داد، انگار کارگران آمده بودند راجع به زندگی ایشان بدانند. قالیباف همه چیز گفت اما اسمی از خواستهای کارگران نبرد و وعده روشنی هم نداد. کارگران که حوصله شان سر رفته بود، همینکه صحب قالیباف تمام شد متحد و یکصدا فریاد زدند:
آزادی اسانلو خواسته اول ما است.
این پاسخ دسته جمعی نزدیک به ده هزار کارگر اتوبوسرانی تهران به قالیباف و وعده های نامشخص و مسخره او بود. در این هنگام شعاری از یک گوشه سالن بلند شد و بسرعت سراسر سالن را فراگرفت: اعتصاب یادت نره اعتصاب یادت نره. این شعار تا موقعی که کارگران استادیوم را ترک میکردند همچنان دسته جمعی تکرار میشد و به این ترتیب تجمع امروز در استادیوم آزادی هم به پایان رسید.
در ضمن از رئیس یکی خطوط واحد شنیدم که امروز به همسر اسانلو ملاقات داده اند.

 

اطلاعیه شماره ١٨

هزاران نفر از کارگران شرکت واحد خواهان آزادی اسانلو شدند
و تشکیل سندیکا را حق خود دانستند

هزاران نفر از کارگران و کارکنان شرکت واحد که از ساعت ٤ بعدازظهر امروز در استادیوم آزادی تجمع کرده بودند، یکصدا شعار میدادند منصور اسانلو آزاد باید گردد، جرم اسانلو تشکیل سندیکا، کارگران اتحاد اتحاد، سندیکای کارگری حق مسلم ما است. این شعارها بر پلاکاردهائی که کارگران در دست داشتند نیز دیده میشد.

ابراهیم مددی عضو هیئت مدیره سندیکا و معاون اسانلو که اخیرا با فشار کارگران از زندان آزاد شده است مورد استقبال گرم کارگران قرار گرفت. کارگران او را بر روی دستهای خود دور استادیوم چرخاندند و برایش هورا کشیدند. با ورود قالیباف به استادیوم مسئولین برگزاری مراسم از کارگران خواستند صلوات بفرستند اما کارگران امتناع کردند، از کارگران خواستند دست بزنند اما اینبار نیز کارگران امتناع کردند. یکی دیگر از شعارهای کارگران برکناری نوریان مدیر عامل شرکت واحد بود که همین امروز از سمت خود برکنار شد.


زنده باد همبستگی کارگری

حزب کمونیست کارگری ایران
٢ ژانویه ٢٠٠٦، ١٢ دیماه ١٣٨٤

.................

اطلاعیه شماره ١٧

جمعی از کارگران ایران خودرو و کارگران صنایع پتروشیمی ماهشهر
از کارگران شرکت واحد حمایت کردند

اعتصاب و مبارزه کارکنان شرکت واحد تاکنون از حمایت وسیعی از مردم تهران، دانشجویان دانشگاههای مختلف و بخش های مختلفی از کارگران برخوردار بوده است. از جمله کارگران ایران خودرو برای چندمین بار با ارسال نامه ای به دبير کل سازمان جهانی کار و همچنین تعدادی از کارگران شاغل در صنایع پتروشیمی منطقه ویژه ماهشهر از کارگران شرکت واحد و خواستهای بحق آنها حمایت کرده اند. این حمایت ها را در اینجا میخوانید:

اعلام حمایت تعدادی از کارگران شاغل در صنایع پتروشیمی منطقه ویژه ماهشهر

دوستان کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
دوستان کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
سلامهای گرم ما را بپذیرید . شما در این روزها درگیر مبارزه ای هستید که بیشک یکی از بزرگترین مبارزات کارگری در دو دهه اخیر در ایران میباشد. ما را در کنار خودتان بدانید و مطمئن باشید از هر راه ممکن از شما حمایت خواهیم کرد . مبارزه شما برای ازادی دوستان دستگیر شده تان، برای آزادی تشکل، برای افزایش حقوق ، برای عقد قراردادهای دسته جمعی، مبارزه ای برای همه کارگران ایران است. خواستهای شما خواستهای همه کارگران ایران است. امروز کارگران ایران در بی حقوقی کامل و بد ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تحمیل شده از طرف دولت سرمایه داری فعلی بسر میبرند و این مبارزه شما طبقه کارگر را در شرایط مناسب تری برای رسیدن به ابتدائی ترین حقوق از دست رفته اش قرار میدهد.
درود بر شما
بدینوسیله از مبارزات برحق شما، که در روزهای گذشته مورد حمایت اذهان عمومی، در تهران و شهرهای مختلف و دانشجویان دانشگاه های تهران قرار گرفت، حمایت میکنیم و از تمامی مردم، از تمامی کارگران، از جوانان شهرهای مختلف، از زنان و معلمین و پرستاران نیز میخواهیم که از شما حمایت کنند. پیروزی شما پیروزی همه مردم در راه رسیدن به ازادی و برابری است.
بدینوسیله از همه احزاب و سازمانهای سیاسی میخواهیم که اعلام حمایت ما را بگوش همه مردم ایران و جهان برسانند. .

زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران
زنده باد ازادی و برابری
10/10/84

از طرف کارگران شرکت ايران خودرو
به: دبير کل محترم سازمان جهانی کار آقای خوان سوماويو

جناب آقای دبير کل

ما کارگران شرکت ايران خودروخواهان آزادی فوری آقای منصور اسانلو رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد که به جرم اقدام به تشکيل سنديکا دستگير ودر بازداشتگاه زندان اوين می باشد هستيم.

جناب آقای دبير کل

ما کارگران شرکت ايران خودرواز خواستهای بر حق کارگران شرکت واحد اعلام حمايت و پشتيبانی می کنيم خواست کارگران شرکت واحد خواست مشترک همه کارگران ايران الخصوص کارگران شرکت ايران خودرو با يش از سی و پنج هزار کارگر می باشد هستيم لغو قراردادهای موقت توجه به حقوق صنفی و معيشتی کارگران واقدام به ايجاد تشکل های مستقل و آزاد کار کارگری که يکی از خواستهای کارگران شرکت واحد است خواست ما کارگران نيز است اما متاسفانه همانطوريکه ملاحظه می فرمائيد دولت جمهوری اسلامی در کنار آن وزارت کار عليرغم عضويت وزارت کاردر سازمان جهانی کار و پذيرش شرايط آن اجازه هيچگونه تشکل کارگری چه قانونی و چه غير قانونی حتی شوراهای اسلامی کار که آزادی تشکيل آن به تصويب مجلس نيز رسيده است را به ما کارگران شرکت ايران خودرو که بيش از سی و پنچ هزار نفر کارگر دارد نمی دهد و کوچکترين اقدام ما به ايجاد تشکل را با شديدترين وجهه با اخراج و دستگير سرکوب می نمايد از آن جمله اخراج بيش از شانزده نفر از همکاران ما در خط مونتاژ پژو در سال هشتادويک و دستگيری آقای پرويز سالاروند در سال هشتاد چهار.

جناب آقای رئيس
تشکيل سنديکا و در شرکت در گرامی داشت روز جهانی کارگر در هيچ قانونی جرم نيست و جرم آقای اسانلو اقدام به ايجاد تشکل آزاد کارگری و سنديکا طبق موازين سازمان جهانی کار که جنابعالی رئيس آن می باشيد است ما کارگران شرکت هر گونه اتهام عليه فعالين کارگری به خصوص کارگران شرکت واحد و شخص آقای اسانلو و ديگر فعالين کارگری را که به جرم شرکت در راهپيمای روز جهانی کارگر در شهرستان سقز دستگير و به اتهام واهی و غير باور به زندان محکوم شده اند را شديدا محکوم واز جنابعالی به عنوان ريس سازمانی جهانی کار که ايران نيز عضو آن محسوب می شود می خواهيم ضمن محکوم کردن اين عمل ضد انسانی و ضد کارگری ازدولت ايران بخواهيد ضمن آزادی آقای اسانلو و لغو مجکوميت فعالين کارگری مانع حضور کارگران در ايجاد و عضويت درتشکل های کارگری شده و دست از تعقيب و سرکوبی آنان بر داشته و به حقوق کارگران احترام بگذارد.

در پايان مايليم توجه جنابعالی را به نامه کارگران شرکت واحد که در تاريخ 19 ماه مه 2005 در خصوص تشکيل سنديکا و مشکلات آن برای جنابعالی ارسال کرده اند جلب کنيم

جمعی از کارگران شرکت ايران خودرو
84/10/10
IKCOKAR@YAHOO.COM.

حزب کمونیست کارگری کارگران همه مراکز کارگری، دانشجویان و همه مردم آزادیخواه را به حمایت از مبارزه برحق کارگران شرکت واحد فرامیخواند.

زنده باد همبستگی کارگری

حزب کمونیست کارگری ایران
٢ ژانویه ٢٠٠٦، ١٢ دیماه ١٣٨٤

 

به رانندگان و کارکنان شرکت واحد
رفقای کارگر شرکت واحد


رژیم دارد برای خودش وقت میخرد. قالیباف از تمام قدرت خود، نه برای کمک به حل هیچکدام از مشکلات شما بلکه برای بی نتیجه ماندن مبارزه شما استفاده میکند. اسانلو را در زندان نگهداشته اند، دفتر سندیکایتان را مهر و موم کرده اند، حسابهای مسئولین سندیکا را بسته اند، برای تعداد زیادی از همکارانتان پرونده درست کرده اند و اگر مبارزه شما کاملا به پیروزی نرسد، پرونده ها را بکار می اندازند و مانند فعالین اول مه سقز شما را به دادگاه میکشانند و به جرم اغتشاش و اخلال در نظم مملکت محکومتان میکنند. هدف رژیم این است که شما بجای اتکا به نقطه قدرت خود یعنی اعتصاب و بجای سازمان دادن تجمعات چندهزار نفره، وارد بازی مذاکره و انتظار و ملاقات این و آن بشوید. قالیباف نماینده کارکشته رژیم است و همه توان خودش را برای آرام کردن شما، برای جلوگیری از اعتصاب شما بکار گرفته است. وعده میدهد که ظرف ١٥ روز به خواستهای شما رسیدگی میکند اما همزمان تصمیم میگیرند رفقایتان را دادگاهی کنند. به شما قول میدهد که شورای اسلامی طی مراحلی منحل میشود اما با آنها بعنوان نماینده کارگران سه ساعت مذاکره میکند و آنرا با آب و تاب در سایت شهرداری منتشر میکند.
قدرت اعتصاب یک روزه شما همه آنها را متوجه کرد که چه نیروی عظیمی دارید. تمام جامعه متوجه شما شد. در میانشان شکاف افتاد. مجبور شدند تعدادی از رفقایتان را آزاد کنند، اما برایشان به جرم اخلال و اغتشاش پرونده درست کردند. همه قدرتشان را بکار گرفته اند تا تاثیرات مهم اعتصاب شما را خنثی کنند. به نیروی خودتان اتکا کنید و منتظر وعده های قالیباف و هیچ مقام دیگری نشوید. تنها در این صورت است که توطئه های آنها را خنثی میکنید. آنها از اعتصاب شما وحشت دارند. شرکت واحد یکی از بزرگترین و مهمترین مراکز کارگری است که اگر پنج روز دست به اعتصاب بزند مطمئین باشید بالاترین مقامات رژیم در رادیو و تلویزیون به التماس خواهند افتاد. مردم تهران با شما هستند، دانشجویان با شما هستند، سازمانهای کارگری در جهان در کنار شما خواهند بود و حزب کمونیست کارگری و رادیو و تلویزیون انترناسیونال نیز با تمام قوا و در قدم به قدم مبارزه با شما هستند. از این نقطه قوت های خود استفاده کنید. نگذارید به شما مهلت های ١٥ روزه بدهند و آتش مبارزه را سرد کنند. آمادگی برای اعتصاب در میان رانندگان و کارکنان بالا است. آمادگی برای تجمعات اعتراضی همزمان با اعتصاب بالا است و اینبار مطمئن باشید همکاران شما از فراخوان شما به اعتصاب استقبال بیشتری میکنند. یکی از همکاران شما در صحبت با تلویزیون انترناسیونال بدرست اعلام کرد که با دوستانمان که در اعتصاب قبلی شرکت نکرده اند صحبت کرده ایم و اینبار آماده هستند.
شما میتوانید همه خواستهایتان را به کرسی بنشانید. اسانلو را آزاد کنید و تصمیم حکومت برای دادگاهی کردن همه رفقایتان را برای همیشه ملغی کنید. میتوانید شورای اسلامی شرکت واحد را منحل کنید و دستمزدهای خود را نه آنطور که شورای اسلامی و خانه کارگر، این باندهای سیاه رژیم میخواهند، بلکه آن مقدار که خودتان میخواهید افزایش دهند. سرها به طرف شما برگشته است، خبر اعتصاب شما همه جا پیچیده است. رژیم از اعتصاب مجدد شما وحشت دارد. آنها روی بشکه باروت نشسته اند و میدانند که اعتصاب شما و پیروزی شما کل جنبش کارگری را به غلیان خواهد آورد.
حداقل دستمزدی که برای زندگی تان مناسب تشخیص میدهید را خودتان تعیین کنید و به آنها نسپارید. کارگران کاشان و پتروشیمی ماهشهر و کرمانشاه، ایران خودرو و کشتی سازی، فیلور، فلزکار و مکانیک کرمانشاه، نساجی سنندج و بسیاری دیگر از واحدهای کارگری اعلام کرده اند که حداقل دستمزد نباید کمتر از ٤٥٠ هزار تومان باشد.
اعلام کنید که حق ندارند هیچ کارگری را به دادگاه بکشانند. همکاران شما جرمی نکرده اند. پرونده ها را باید به آشغالدانی بریزند و همه اتهامات را رسما و علنا پس بگیرند.
منصور اسانلو باید فورا و بدون فوت وقت آزاد شود و هرگونه پرونده سازی برای او ملغی شود و صریحا به جامعه اعلام شود.
شورای اسلامی شرکت واحد و همه شوراهای اسلامی باید منحل شوند. اینها نماینده رژیم و کارفرما هستند.
سندیکای شما و حق کارگران برای ایجاد تشکل آزاد و مستقل از دولت باید برسمیت شناخته شود. این ابتدائی ترین حق همه کارگران است.
کلیه کارگران قراردادی باید فورا به استخدام رسمی و دائمی درآیند و حربه اخراج و عدم تمدید قرارداد از دستشان گرفته شود.
قراردادهای دسته جمعی باید به رسمیت شناخته شود.
کلیه خواستهایتان را بنویسید و به اطلاع همه همکاران و همه جامعه و سازمانهای کارگری در سطح جهان برسانید.
روز اعتصابتان را تعیین کنید و به اطلاع همه همکارانتان برسانید.
ارتباطتان را با حزب کمونیست کارگری گسترش دهید. این حزب شما است و رادیو و تلویزیون انترناسیونال صدای شما است.
ما تضمین میکنیم که رابطه نزدیک شما با حزب و انعکاس هرروزه مبارزات شما از رسانه های حزب، مبارزه شما را گامهای مهمی به جلو میبرد و پیروزی شما را نزدیک تر میکند. همانطور که در نساجی سنندج شاهد بودیم. همانطور که در کارخانه ریسندگی و بافندگی شاهو شاهد بودیم. اتحاد شما، پافشاری شما بر خواستهای بحق تان، حمایت گسترده مردم و ارتباط تنگاتنگ شما با حزب کمونیست کارگری نیروئی ایجاد میکند که با آن میتوان پیروزی های زیادی بدست آورد.
اصغر کریمی، رئیس هیئت دبیران حزب کمونیست کارگری ایران
١١ دیماه ١٣٨٤، ١ ژانویه ٢٠٠٦

گزارش ستاد تبليعات واطلاع رسانى سنديكاى واحد
*فشار همه جانبه برتمامى اعضاى سنديكا تشديد شده، تمام حساب هاى اعضاى سنديكا مسدود شده، حكومت قصد پرونده سازى سنگين براى تمام اعضاى سنديكا دارد..از تمام كارگران وازاديخواهان جهان تقاضاى كمك و هميارى داريم...
________________________________________
 


 

اطلاعیه شماره ١٦

١٥٠ نفر از کارگران شرکت واحد در مقابل دادگاه انقلاب دست به تجمع زدند
دادگاه هفت نفر از کارگران موقتا کنسل شد

امروز ١١ ديماه ١٥٠ نفر از كارگران شركت واحد به نمايندگي از طرف مناطق ده گانه اتوبوسراني تهران از ساعت ٥/٨ صبح تا ٥/١ بعد از ظهر با خواست آزادي فوري و بدون قيد و شرط منصور اسانلو در مقابل دادگاه انقلاب در خيابان معلم دست به تجمع زدند. در اين تجمع متين راسخ قاضي پرونده اسانلو با نمايندگان شركت واحد به گفتگو نشست و در اين نشست تنها با ملاقات همسر اسانلو ظرف امروز و فردا موافقت گرديد. دادگاهي كردن هفت نفر از كارگران شركت واحد نیز كه در مرحله اول دستگير شده و بعدا با اعتراض کارگران آزاد شده بودند٬ موقتا كنسل شد.

حزب کمونیست کارگری کارگران شرکت واحد را به تداوم اعتراض و اعتصاب برای آزادی اسانلو و تحقق خواستهای خود فرامیخواند. این تنها راه مقابل کارگران برای تحمیل خواستهای خود به قالیباف و جمهوری اسلامی است. حزب کمونیست کارگری همچنین خواهان لغو کامل پرونده سازی، لغو هرگونه اتهام و دادگاهی کردن کارگران شرکت واحد است. این سران رژیم جنایتکار اسلامی هستند که به جرم ٢٧ سال جنایت و تحمیل فقر و محرومیت به کارگران و اکثریت عظیم مردم باید محاکمه شوند.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
١١ دیماه ١٣٨٤، ١ ژانویه ٢٠٠٦

--------------------------------------------------------------------------------

گزارش ستاد تبليعات واطلاع رسانى سنديكاى واحد


*فشار همه جانبه برتمامى اعضاى سنديكا تشديد شده، تمام حساب هاى اعضاى سنديكا مسدود شده، حكومت قصد پرونده سازى سنگين براى تمام اعضاى سنديكا دارد..از تمام كارگران وازاديخواهان جهان تقاضاى كمك و هميارى داريم...

در ادامه اخبار قبلى بايد به اطلاع برسانيم كه فشار همه جانبه برتمامى اعضاى سنديكا تشديد شده است .به نحوى كه تمام حساب هاى اعضاى سنديكا مسدود شده وجلوى دستمزدهاى انان را گرفته اند،ضمنا اخبار نگران كننده اى بگوش ميرسد كه حكومت قصد دارد تا با پرونده سازى سنگين براى تمام اعضاى سنديكا و بخصوص منصور اصانلو ،موج حركت تازه بجوش امده را سركوب كند .
وضعيت چشم اقاى اصانلو نگران كننده است وايشان هنوز در انفرادى بسر ميبرند.اعضاءسنديكا امروز ديدارى با قاليباف (شهردار تهران) داشتند، قاليباف قول داده است از تمام قدرت خود براى ازادى اصانلو و حل ساير مشكلات كارگران استفاده كند، ضمن اينكه اعضاء سنديكا اخرين التيماتوم را به وى دادند، ضمن اينكه در تلاش هستند تا با قاضى مرتضوى ديدارى نيز داشته باشند.اعضاءهيت مديره سنديكا اعلام كرده اند كه درصورت بى نتيجه ماندن تلاش هايشان دست به اعتصاب خواهند زد.
ما از تمام كارگران وازاديخواهان جهان تقاضاى كمك و هميارى داريم.
لطفا انعكاس دهيد.
ستاد تبليغات و اطلاعات رسانى.
31/12/2005

--------------------

اطلاعیه شماره ١٥

پیام همبستگی کارگران نساجی کردستان به کارگران شرکت واحد

کمیته اعتصابیون نساجی کردستان آهنگ "زندگی زندگی است" را به کارگران شرکت واحد تقدیم کردند

در پیامی که کمیته اعتصابیون نساجی کردستان در سنندج به کارکنان شرکت واحد فرستاده اند آماده است:

رفقای کارگر شرکت واحد
ضمن حمایت همه جانبه از اعتراضات و خواستهای شما لازم می دانیم بار دیگر تاکید کنیم که رمز پیروزی ما کارگران در تشکل و اتحاد ماست.
درست پارسال در این روزها بود که کانال جدید برنا مه ای به کارگران اعتصابی نساجی کردستان اختصاص داد و دهها نفر از طریق همین تلویزیون صدای همبستگی و حمایت خودشان را به ما رساندند. نمایندگان ما را احضار کرده بودند و ما نگران بودیم که آینده اعتصاب ما به کجا خواهد رسید؟ نگران بودیم که آیا نمایندگان ما را دستگیر کرده اند؟

ساعت ٤ صبح نمایندگان با مشهای گره کرده به میان ما آمدند و پیروزی ما کارگران و رسیدن به خواستهایمان را اعلام کردند.
در این لحظات حساس بود که حزب کمونیست کارگری ایران تمامی ابزارهایش را بکار گرفت تا صدای ما را به مردم سراسر جهان برساند. پیروزی اعتصاب ما در گرو اتحاد و همبستگی ما بود اما پیروزی ما زمانی قطعی شد که حزب کمونیست کارگری ایران منعکس کننده لحظه به لحظه مبارزات ما شد.

در همین لحظات حساس بود که آهنگ زیبای "زندگی زندگی است" را کارگران شاهو به ما کارگران اعتصابی نساجی تقدیم کردند و ما کمیته اعتصابیون نساجی کردستان در سنندج، امروز این آهنگ را به نشانه همبستگی به شما هم طبقه ای های خود تقدیم میکینم.

زنده باد اتحاد
منصور اسانلو باید آزاد شود
کمیته اعتصابیون نساجی کردستان، سنندج
٩ دیماه ٨٤

حزب کمونیست کارگری این اقدام زیبای کارگران نساجی کردستان را ارج مینهد و همه مراکز کارگری و بخشهای مختلف مردم را به همبستگی هرچه وسیعتر با کارگران شرکت واحد فرامیخواند. اتحاد و همبستگی ما رمز قدرت و موفقیت ما است. دردهای ما مشترک است و دشمن ما نیز مشترک است. مانند تنی واحد باید به میدان بیائیم و هیچ مبارزه ای را تنها نگذاریم. کارکنان شرکت واحد برای پیروزی کامل و تحقق همه خواستهای خود بیش از هر زمان به همبستگی و پشتیبانی همه جانبه ما نیاز دارند. با تمام قوا به یاری آنان بشتابیم.

زنده باد همبستگی کارگری
زنده باد سوسیالیسم

حزب کمونیست کارگری ایران
١٠ دیماه ١٣٨٤، ٣١ دسامبر ٢٠٠٥

 

اطلاعیه شماره ١٤
مذاکره کارگران شرکت واحد درمورد اسانلو بی نتیجه ماند
فردا نمایندگان سندیکا که قبلا دستگیر و آزاد شده بودند در دادگاه محاکمه میشوند
کارگران مناطق دهگانه شرکت واحد همزمان در مقابل دادگاه انقلاب دست به تجمع وسیع خواهند زد

مذاکره کارگران شرکت واحد با قالیباف امروز شنبه ١٠ دیماه به مدت کمتر از ٤٠ دقیقه از یازده و نیم صبح تا دوازده و هشت دقیقه انجام شد. در اين نشست كارگران بر روي خواستهاي خود، آزادي فوري و بدون قيد و شرط اسانلو، انعقاد قراردادهاي دسته جمعي٬ حق داشتن تشكل آزاد و مستقل از دولت و افزايش دستمزدها و انحلال شوراهای اسلامی تاكيد کردند. قالیباف به آنها قول داد که ظرف ١٥روز خواستهای کارگران را مورد رسیدگی قرار دهد، اما هیچ قولی درمورد اسانلو داده نشد، بعلاوه نمایندگان سندیکا که قبلا دستگیر و با فشار اعتراضی کارگران آزاد شده بودند، مشخصا منصور حيات غیبی، ابراهيم مددي ، رضا طرازي، غلامرضا ميرزائي، عباس نژند كودكي و علي زاده حسين فردا به اتهام اغتشاش و اخلال در نظم عمومی محاکمه خواهند شد. در مقابل کارگران واحد تصمیم گرفتند فردا همزمان با دادگاهی شدن رفقای خود و برای آزادی اسانلو و پیگیری خواستهای خود دست به تجمع اعتراضی بزنند. تجمع اعتراضی در مقابل دادگاه انقلاب در خیابان معلم برگزار خواهد شد و پلاکاردهائی با خواست آزادی اسانلو برای این تجمع تهیه شده است.

- در این مذاکره کارگران بر افزایش دستمزد برای تامین یک زندگی مناسب و انحلال شورای اسلامی شرکت واحد تاکید کردند و قالیباف گفت قول میدهم دستمزد را افزایش دهیم بطوریکه دستمزد زیر خط فقر نباشد و یک خانواده پنج نفره از نظر مسکن، خوراک و پوشاک تامین شود و انحلال شورای اسلامی نیز طی مراحلی انجام خواهد شد.
- لازم به تاکید است که این قول ها شفاهی بوده و هیچ توافق کتبی بعمل نیامده است. درمورد دستمزد نیز هیچ رقمی از جانب نمایندگان کارگران پیشنهاد نشده است. یکی از نمایندگان کارگران واحد روز گذشته در صحبت با تلویزیون انترناسیونال حداقل دستمزد لازم برای تامین زندگی یک خانواده پنج نفره را بسیار بیشتر از ٥٠٠ هزار تومان مطرح کرد.

نمایندگان کارگران ضمن ارسال این گزارش میگویند، کارگران قراردادی که قراردادشان تجدید نشده بود، اکنون تجدید شده است و کارگران قراردادی کار خود را شروع کرده اند.

رانندگان شركت واحد علیرغم تحمیل آزادی موقت دستگیر شدگان، به غیر از اسانلو، و بازگشت به كار كارگران اخراجی، هنوز به خواستهای اصلی خود دست نیافته اند. رانندگان فردا یكشنبه را بعنوان روز تجمع و اعتراض برای عملی كردن خواستهای خود و فوری تر از همه آزادی منصور اسانلو تعیین كرده اند. قرار است همه رانندگان مناطق ده گانه تهران و اعضای خانواده های آنها در این تجمع كه در برابر "دادگاه انقلاب" جمهوری اسلامی در خیابان معلم برپا میشود شركت كنند. ما همه كاركنان شركت واحد، خانواده های آنها و همه کارگران، دانشجویان و مردم آزادیخواه تهران را به شركت در این تجمع فرا میخوانیم.

حزب کمونیست کارگری تاکید میکند که قول و قرارهای قالیباف برای سردواندن کارگران است. در حالیکه در مذاکره امروز قول رسیدگی به افزایش دستمزد در عرض ١٥ روز داده است، در جای دیگری میگوید برای افزایش دستمزد با موانع قانونی روبرو است و این مساله احتیاج به زمان دارد. بعلاوه اسانلو نه تنها آزاد نشده بلکه ممنوع الملاقات شده و بعلاوه آن دسته از نمایندگان سندیکا که با اعتراض همه روزه کارگران آزاد شده اند قرار است به جرم اغتشاش مورد محاکمه قرار گیرند. حزب از کارگران شرکت واحد و همه مردم تهران میخواهد بیش از پیش به یاری کارگران شرکت واحد برخیزند. فردا هرچه وسیعتر در تجمع اعتراضی آنان شرکت کنید و خواهان آزادی فوری اسانلو، لغو کامل محاکمه کارگران، و رسیدگی فوری به تمامی خواستهای آنان شوید. این سران رژیم و امثال قالیباف هستند که باید به جرم جنایت علیه مردم، به جرم تحمیل خفقان و فقر و محرومیت به اکثریت عظیم جامعه مورد محاکمه قرار گیرند نه کارگران حق طلب شرکت واحد.

رفقای کارگر:
این مبارزه میتواند و باید پیروز شود. تنها ضامن پیروزی، حضور متحد کارگران واحد در صحنه اعتراض، تجمع و اعتصاب و حمایت همه جانبه مردم از خواستهای بحق آنها است. حزب کمونیست کارگری قاطعانه از این مبارزه حمایت میکند و رسانه های رادیو و تلویزیون انترناسیونال بطور همه جانبه و همه روزه بخش قابل توجهی از برنامه های خود را به انعکاس اخبار و گزارشات این مبارزه اختصاص داده اند. متحد و یکپارچه برای تسلیم جمهوری اسلامی به خواستهای بحق کارگران شرکت واحد به پیش!

زنده باد همبستگی با کارکنان شرکت واحد
مرگ بر جمهوری اسلامی

حزب کمونیست کارگری ایران
١٠ دیماه ١٣٨٤، ٣١ دسامبر ٢٠٠٥
 

اطلاعیه شماره ١٣
تعدادی از مراکز کارگری در ایران از کارگران شرکت واحد حمایت کردند

جمعی از فعالین کاگری صنایع نفت و پتروشیمی مناطق جنوب خوزستان، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، کارگران شاهو در سنندج، جمعی از کارگران ایران خودرو، جمعی از کارگران شرکت ملی صنایع مس ایران، كميته پيگيری ايجاد تشكل های آزاد كارگری، از جمله مراکزی هستند که تاکنون از کارگران شرکت واحد تهران و خواستهای بحق آنها حمایت کرده اند. در اینجا بخشی از این پیامها را میخوانید:

جمعی از کارگران نفت و پتروشیمی خوزستان در نامه ای که کپی آنرا برای سازمانهای کارگری و سازمانهای سیاسی و احزاب کارگری در سراسر جهان فرستاده اند، نوشته اند:
ما نعدادی از فعالین کاگری صنایع نفت و پتروشیمی مناطق جنوب خوزستان ایران ، بدینوسیله حمایت خود را از مبارزات برحق کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، بویژه کارگران و رانندگان اعتصابی که در روزهای گذشته دست از کار کشیدند ، اعلام میداریم . کارگران اعتصابی در این مبارزه ، برای آزادی همکاران خود از چنگ دولت اقدام کردند و با این حرکت از حق آزادی تشکل کارگری در ایران دفاع کردند که خواستی برحق و عادلانه است . این خواست در دفاع از حق آزادی بیان و عقیده است . این خواستها ، سالهاست که در ایران با سرکوب روبرو شده است . برای دفاع از این خواستها باید از مبارزات کارگران شرکت واحد حمایت کرد . این مبارزه با حمایت وسیع دانشجویان دانشگاه های مختلف در تهران روبرو شده است و این نشان همبستگی مبارزاتی بخشهای مختلف مردم از همدیگر است . باید به این همبستگی دامن زد . مبارزه کارگران به پیروزیهائی نائل آمد و آن حضور بالاترین مقام شهر تهران در جمع کارگران و ق آزادی کارگران دستگیر شده و برآورده شدن سایر خواستها بود . ولی کارگران در ابتدای راهی هستند که شروع کرده اند . در این مبارزه و برای رسیدن به همه خواستهایشان کارگران نیاز به حمایت همه جانبه از طرف سایر هم طبقه ای هایشان در سراسر ایران دارند. نباید کارگران را تنها گذاشت. پیروزی هر بخشی از کارگران ، به کل طبقه کارگر تعلق دارد.
زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران
زنده باد انقلاب کارگری
٩ دیماه ١٣٨٤

کارگران نساجی شاهو از سنندج در پیامشان به کارگران واحد نوشته اند:
ما کارگران شرکت شاهو در استان کردستان ضمن حمایت از کارگران اعتصابی، کلیه هم طبقه ایهای خود را به حمایت از این کارگران فرامیخوانیم. کارگران، دستگیری نمایندگان سندیکای شرکت واحد حمله آشکار نظام سرمایه داری به ابتدائی ترین حقوق ما کارگران است. ما نباید در برابر اینهمه بی عدالتی سکوت کنیم.
رمز پیروزی در اتحاد ما است پیش بسوی اتحاد

انجمن کارگران فلزکار و مکانیک کرمانشاه ضمن حمایت از کارگران شرکت واحد و خواستهای آنها، از خواست حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان حمایت کرده اند و خواهان لغو قراردادهای موقت و آزادی ایجاد تشکل شده اند:
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ضمن حمایت از مطالبات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، بازداشت اسانلو و همکارانش را به شدت محکوم می کند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنان، آزادی ایجاد تشکل، افزایش حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان در ماه و لغو قراردادهای موقت است.

کارگران ایران خودرو نوشته اند:
ما کارگران شرکت ايران خودرو تعرض و دستگيرى اعضاى هيئت مديره سنديكاى كارگران شركت واحد را تعرض به كل طبقه كارگر ايران ميدانسته و آن را بشدت محکوم کرده و خواهان آزادی بدون قيد و شرط آنان می باشيم واز تمام همکاران گرامی می خواهيم در چهت محکوميت و آزادی آنان در قسمتهای خود از هيچ تلاشی دريغ نکنند و از تمام کارگران ايران، و اتحاديه های کارگری و سازمان های بين المللی ميخواهيم که‌ اين عمل ضدکارگری جمهوری اسلامى ايران را محکوم و خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان گردند.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری در پیامشان گفته اند:
کارگران شرکت واحد با کار شاق و طاقت فرسا در ترافیک و گرمای تابستان به همراه انبوه مسافرانی که هزینه سوار شدن به تاکسیها را ندارند و اتوبوس آخرین وسیله ممکن جابجایی آنهاست، چیزی جز حقوق انسانی خود نمیخواهند، آنان خواهان به رسمیت شناخته شدن سندیکا و انحلال شورای اسلامی کار، آزادی اعضای سندیکا، طبقه بندی مشاغل، تامین مسکن برای کارگران، اعطای تسهیلات رفاهی حین کار، پرداخت اضافه کاری معوقه که طی یکسال گذشته پرداخت نشده و واقعی شدن حق بیمه اتوبوسها میباشند. دستگیری کارگران معترض با اتهامات واهی و ایجاد رعب و وحشت در میان آنان و خانواده هایشان تنها شیوه ای است که مسئولین مملکتی در برخورد به مطالبات کارگران طی سالهای گذشته بکار گرفته اند. قطعا این شیوه ها کارگران را به عقب نشینی از خواسته های انسانی خود وادار نخواهد کرد.

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری ضمن محکوم کردن چنین شیوه هایی در برخورد به اعتراضات کارگری ، از ادامه اعتصاب و تحصن کارگران شرکت واحد حمایت میکند و ازهمه کارگران در سراسر کشور بویژه کارگران مراکز بزرگ تولیدی و عموم مردم میخواهد تا رسیدن کارگران شرکت واحد به خواسته هایشان ، آنان را مورد حمایت و پشتیبانی گسترده خود قرار دهند.

در پیام جمعی از کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران به کارگران شرکت واحد آمده است:
ما جمعى از كاركنان شركت ملى صنايع مس ايران پشتيبانى خود را از اقدامات و فعاليتهاى سنديكاى اتوبوسرانى تهران اعلام كرده و خواهان ازادى هر چه سريعتر بازداشت شدگان غير قانونى اين سنديكا ميباشيم. سنديكا حق همه كارگران است. موفق باشيد.

حزب کمونیست کارگری از همه مراکز کارگری میخواهد با تمام قوا از کارگران شرکت واحد حمایت کنند و پیامهای پشتیبانی اشان را برای ما ارسال کنند تا به اطلاع هزاران کارگر شرکت واحد و همه مردم برسانیم.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
٩ دیماه ١٣٨٤، ٣٠ دسامبر ٢٠٠٥


اطلاعیه شماره ١٢

کارگران واحد در چندین منطقه تهران دست به تجمع زدند

- تعدادی از کارگران قراردادی شرکت واحد اخراج شدند
- همسر اسانلو از فردا در مقابل اوین تحصن خواهد کرد
- کارگران در مذاکره فردا شرکت میکنند و چنانچه خواستهایشان پاسخ نگیرد اقدامات وسیعتری در دستور قرار میدهند.

بنا به گزارشی که فعالین کارگری از شرکت واحد به حزب کمونیست کارگری ارسال کرده اند، امروز در منطقه ٦ شرکت واحد تهران بیش از ٢٠٠ نفر از کارگران این شرکت تجمع کردند و خواهان آزادی اسانلو و پاسخ به خواستهای خود شدند. در منطقه حسن آباد نیز ٢٠٠ نفر از کارگران دست به تجمع اعتراضی زدند. در مناطق ٤ و ٥ نیز بنا به خبری از یکی از کارگران شرکت واحد تجمعات مشابهی برپا شده است.

تعدادی از کارگران قراردادی شرکت واحد بدنبال اعتصاب روز یکشنبه از کار برکنار شدند. کارگران واحد خواهان قراردادهای دسته جمعی، تبدیل کارهای قراردادی به استخدام رسمی و بازگشت به کار رفقای اخراجی خود هستند.

نمایندگان سندیکا امروز طی خبری اطلاع دادند که فردا ظهر با مسئولین واحد مذاکره خواهند داشت تا درمورد آزادی اسانلو و کلیه خواستهای خود صحبت کنند. کارگران گفته اند چنانچه تا ٢ بعدازظهر به خواستهایشان رسیدگی نشود دست به اقدامات گسترده تری خواهند زد.

بنا به خبر دیگری همسر اسانلو امروز اعلام کرده است که چنانچه همسرش تا فردا آزاد نشود همراه با فرزندانش در مقابل زندان اوین دست به تحصن خواهد زد. همسر اسانلو از مردم برای آزادی منصور اسانلو تقاضای حمایت کرده است.

حزب کمونیست کارگری از همه مردم تهران و سراسر کشور، از همه کارگران و دانشجویان و مردم شریف و آزادیخواه میخواهد برای آزادی اسانلو، برای بازگشت کارگران اخراجی به سر کار و برای اجرای کلیه خواستهای بحق کارگران واحد، به آنها پیامهای حمایتی بدهند، طومارهای اعتراضی امضا کنند، در تجمعاتشان شرکت کنند و به هر شکل میتوانند این مبارزه را مورد حمایت قرار دهند.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
٩ دیماه ١٣٨٤، ٣٠ دسامبر ٢٠٠٥


اطلاعیه شماره ١١

١٥٠٠ نفر از کارکنان شرکت واحد خواهان آزادی منصور اسانلو شدند

منصور اسانلو بیش از یک هفته است در زندان بسر میبرد. کارکنان شرکت واحد با اعتراضات هرروزه موفق شدند سایر همکاران خود را از زندان آزاد کنند. اما منصور اسانلو همچنان در زندان است و از دیروز ممنوع الملاقات شده است. کارکنان شرکت واحد طوماری امضا کردند و خواستار آزادی رئیس هیئت مدیره سندیکا شدند.

منصور اسانلو در انفرادی اوین بسر میبرد. سایر کارگران زندانی نیز پنج روز در سلولهای انفرادی اوین زندانی شدند و بالاخره دو روز قبل با فشار کارگران آزاد شدند و در مقابل زندان اوین از طرف همکاران خود با دسته های گل مورد استقبال قرار گرفتند. کارگران واحد همانطور که گفته بودند تا آزادی کلیه رفقای خود از زندان حاضر به مذاکره نیستند و به همین خاطر دیروز مذاکره ای انجام نشد.

حزب کمونیست کارگری از همه مردم تهران و سراسر کشور، از همه کارگران و دانشجویان و مردم شریف و آزادیخواه میخواهد برای آزادی اسانلو، هرچه گسترده تر طومار کارگران واحد را امضا کنند و جمهوری اسلامی را برای آزادی اسانلو تحت فشار قرار دهند.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران

آزادی، برابری، حکومت کارگری

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران

٩ دیماه ١٣٨٤، ٣٠ دسامبر ٢٠٠٥

 

اطلاعیه شماره ١٠ اعتصاب رانندگان شركت واحد

٦ نفر از دستگیرشدگان شرکت واحد آزاد شدند

منصور اسانلو همچنان در زندان است

طبق خبری از کارگران شرکت واحد به حزب کمونیست کارگری ایران، ساعت ٧ عصر امروز ٦ نفر از کارگران دستگیرشده شرکت واحد، سعيد ترابيان٬ داود رضوي٬ يعقوب سليمي٬ ناصر غلامي، مصطفي اميري و جواد کفایتی از زندان آزاد شدند. کارگران آزاد شده مورد استقبال رفقای خود که از دو روز قبل در مقابل زندان اوین تجمع کرده بودند قرار گرفتند و راهی خانه های خود شدند. به کارگران قول داده شده که فردا به خواستهای آنان رسیدگی میشود.

لازم به توضیح است که مبارزه برای آزادی کارگران دستگیرشده بدون وقفه ادامه داشته است. از عصر ٥ دیماه تعدادی از اعضای هیئت مدیره سندیکا در مقابل اوین دست به تجمع زدند. امروز تعداد بیشتری از کارگران به آنان پیوستند. امروز همچنین حدود ٥٠ نفر از کارگران و اعضای خانواده دستگیرشدگان در دادگاه انقلاب تجمع کردند و خواهان آزادی فوری ٧ نفر از عزیزان خود شدند. سرانجام جمهوری اسلامی مجبور به آزادی ٦ نفر از کارگران شد. کارگران التیماتوم داده بودند که چنانچه کارگران دستگیرشده آزاد نشوند و به خواستهای آنان رسیدگی نشود اعتصاب و اعتراض را گسترش خواهند داد. کارگران امروز برای ادامه مبارزه خود برای آزادی اسانلو و پیگیری خواستهای خود تصمیم خواهند گرفت.

کارگران واحد از تلویزیون کانال جدید به خاطر انعکاس سریع گزارشات مربوط به این اعتصاب و حمایت از اعتصابیون قدردانی کردند.

حزب کمونیست کارگری آزادی ٦ نفر از دوستان دوستان زندانی از شرکت واحد را صمیمانه به همه کارکنان شرکت واحد و مردم تبریک میگوید. منصور اسانلو باید فورا آزاد شود و به همه خواستهای کارگران واحد باید فورا و تماما پاسخ داده شود. حزب قاطعانه از خواستهای بحق کارکنان واحد حمایت میکند و همچنان از مردم تهران، از کارگران و دانشجویان و همه مردم آزاده میخواهد که قاطعانه از مبارزه کارکنان شرکت واحد حمایت کنند و همبستگی شان را گسترش دهند. این مبارزه باید به پیروزی کامل برسد و همه خواستهای کارگران مورد رسیدگی قرار گیرد.

در اطلاعیه های بعدی تصمیمات کارگران واحد برای ادامه اعتراض را به اطلاع خواهیم رساند

زنده باد اتحاد و همبستگی كارگری

آزادی برابری حكومت كارگری

حزب كمونیست كارگری ایران

٧ دیماه ١٣٨٤ – ٢٨ دسامبر ٢٠٠٥

 

فراخوان حزب کمونیست کارگری ایران خطاب به مردم تهران:

حمایت شما تعیین کننده است

با تمام قوا از کارکنان شرکت واحد حمایت کنید

مبارزه کارکنان شرکت واحد تهران وارد مرحله مهمی شده است. اعتصاب روز یکشنبه سیل حمایت به طرف آنها را سرازیر کرد. در ابعاد گسترده ای از داخل و خارج از کارگران اعتصابی حمایت شده است و حمایت ها همچنان در حال افزایش است. کمتر مبارزه ای اینچنین بسرعت کل جامعه را فراگرفته و اینگونه مقامات رژیم را به تناقض گوئی و شکاف کشانده است. اعتصاب روز یکشنبه پایان یافت اما مبارزه برای آزادی همکاران زندانی و تحقق مطالبات آنها ادامه دارد. کارگران التیماتوم داده اند که چنانچه به خواستهایشان ترتیب اثر داده نشود اعتصاب را گسترده تر و وسیعتر شروع خواهند کرد.

این اعتصاب میتواند و باید پیروز شود. شما در این روزها در کنار رانندگان و کارکنان شرکت واحد بوده اید، اما حمایت و همبستگی شما باید ابعاد وسیعتری بگیرد. آنها حق خود را میخواهند. آزادی فوری همه کارگران زندانی، افزایش دستمزد، تشکل آزاد و مستقل از دولت، قرارداد دسته جمعی، مسکن و بیمه میخواهند. اینها خواست همه ما است. در مقابل این خواستهای عادلانه این قشر زحمتکش، آنها را باتوم زدند، به زندان انداختند تا برایشان پاپوش دوزی کنند، همسرانشان را سیلی زدند و حتی نوزاد سه ماهه یکی از آنها را به روی خیابان پرت کردند. اعتراض کارگران واحد به فقر و محرومیتی است که گریبان اکثریت مردم را گرفته است. به قول یکی از آنها، گروه اندکی از فرط ثروت دارند میترکند و گروه کثیری از مردم در فقر و فلاکت دست و پا میزنند. اعتراض کارگران واحد به این جهنمی است که سرمایه داران و دولتشان به ما تحمیل کرده اند. آنها شایسته حمایت گرم شما هستند. در تجمعاتشان شرکت کنید. هر جا میتوانید اجتماعات و میتینگهائی در حمایت از آنها سازمان دهید. پیامهای همبستگی شما از هر گوشه و نقطه ای باید بطرف کارکنان واحد سرازیر شود. همه جا بخواهید فورا و بی قید و شرط کلیه کارگران دستگیرشده آزاد شوند. اعلام کنید که حق اعتصاب و تشکل آزاد و مستقل از دولت حق کارگران و همه است، که دستمزد کارگران واحد و همه کارگران و کارمندان زحمتکش حداقل باید به ٤٥٠ هزار تومان برسد و مسکن مناسب حق همه مردم است. به نشانه همبستگی به رانندگان یک شاخه گل تقدیم کنید و اعلام کنید که در کنار آنها هستید.

مردم تهران:

مبارزه مهمی در جریان است و شما میتوانید نقش مهمی در این مبارزه ایفا کنید. این مبارزه تا همینجا فضا را برای اعتراض همه مردم مساعدتر کرده است و پیروزی آن تاثیرات بسیار بیشتری بر فضای جامعه خواهد گذاشت. همه شما در پس این مبارزات تضعیف حکومت کثیف اسلامی را میبینید. همه شما خود را در کنار کارگران و در مقابل اقلیت انگل و مفتخوری میبینید که از قبل کار شما و به قیمت فقر و محرومیت شما، میلیاردر شده اند. این مبارزه گوشه ای از مبارزه همه شما در مقابل این اقلیت انگل و طفیلی و حکومت منفور و قرون وسطائی آنها است. در این مبارزه شرکت کنید. پیروزی این مبارزه، پیروزی همه مردم محروم و ستمدیده و استثمار شده است. جمهوری اسلامی با اتحاد شما، با همبستگی شما، با مشت های گره کرده شما، و با دست یاری دادن شما به کارگران شرکت واحد به زانو درمیاید و تسلیم تان میشود. این در توان ما است و وظیفه ما است که این مبارزه را به پیروزی کامل برسانیم.

زنده باد اتحاد و همبستگی با کارکنان شرکت واحد

حزب كمونیست كارگری ایران

٦ دیماه ١٣٨٤ – ٢٧ دسامبر ٢٠٠٥

 

اطلاعیه شماره ٩ اعتصاب رانندگان شركت واحد

جمعی از رانندگان شركت واحد در مقابل زندان اوین تجمع کردند

طبق گزارشی که کارگران شرکت واحد به حزب کمونیست کارگری ایران ارسال کرده اند، ٤ نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد از دیروز ٥ دیماه مقابل زندان اوین تجمع کرده اند. اعضای هیئت مدیره شب گذشته را در مقابل اوین بسر بردند و تا این لحظه یعنی ساعت ٩ و نیم شب سه شنبه تجمع آنها در مقابل زندان اوین ادامه دارد. آنها اعلام کرده اند تا آزادی کلیه دستگیرشدگان در مقابل اوین خواهند ماند. از تمام مناطق دهگانه مرتبا با این ٤ نفر تماس تلفنی برقرار است. کارگران مناطق دهگانه در حالت آماده بسر میبرند و منتظر عکس العمل دولت برای آزادی همکارانشان هستند.

شب گذشته در اثر مبارزه و فشار تاکنونی کارگران ١١ نفر از دستگیرشدگان آزاد شدند اما هنوز منصور اسانلو و شش نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره سندیکای واحد ناصر غلامی، سید داود رضوی، یعقوب سليمی، کفايتی، سعید ترابيان و امیری در زندان بسر میبرند. به کارگران اعلام شده است که وضعیت اسانلو هنوز روشن نیست اما حکم آزادی این شش نفر صادر شده است.

خانواده های کارگران اعلام آمادگی کرده اند که در صورتی که کارگران دستگیرشده آزاد نشوند همراه با کارکنان واحد دست به اعتراض وسیع خواهند زد.

کارگران اعلام کرده اند تا زمانیکه همکارانشان از زندان آزاد نشوند پای مذاکره نخواهند رفت. قبلا قرار بود روز پنجشنبه با قالیباف مذاکره داشته باشند.

اداره حراست شرکت واحد مشغول پاپوش دوزی علیه کارگران است. اما اتحاد و پافشاری کارگران و حمایت وسیع مردم و خانواده های کارگران فشار قابل توجهی بر جمهوری اسلامی وارد کرده است.

حزب کمونیست کارگری ایران از همه مردم تهران، از همه کارگران، دانشجویان و مردم آزادیخواه میخواهد قاطعانه از مبارزه کارکنان شرکت واحد حمایت کنند، در تجمعاتشان شرکت کنند، برای آنها پیامهای حمایتی بفرستند، برای همراهی با آنان اعلام آمادگی کنند و همبستگی شان را گسترش دهند.

منصور اسانلو و شش نفر دیگر از کارگران زندانی باید فورا آزاد شوند. به دستگیری کارگران و پاپوش دوزی برای آنها باید فورا پایان داده شود. مطالبات کارگران، حق ایجاد تشكل مستقل كارگری، افزایش دستمزد، قراردادهای دسته جمعی، طبقه بندی مشاغل، تامین مسکن برای کارکنان، حق بیمه، پرداخت اضافه کاری معوقه سال گذشته و اعطای تسهیلات رفاهی باید فورا عملی شود.

حزب همچنین از آن دسته از کارگران شرکت واحد که در اعتصاب شرکت نکردند میخواهد که در کنارکارگران اعتصابی قرار گیرند، در تجمعات اعتراضی شرکت کنند و در صورت شروع مجدد اعتصاب همراه با سایر کارگران دست به اعتصاب بزنند. هرچه اعتصاب قدرتمندتر، هرچه تجمعات اعتراضی وسیعتر و هرچه دامنه همبستگی سایر بخشهای جامعه با کارگران شرکت واحد بیشتر باشد، پیروزی کارگران تضمین شده تر و سریعتر خواهد بود.

این یک مبارزه مهم و یک رودرروئی مهم است. پیروزی کارگران واحد نه تنها یک پیروزی برای آنها بلکه برای کل مردم ایران است. با تمام قوا از آنها حمایت کنید و جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش خواستهای کارگران واحد نمائید.

زنده باد اتحاد و همبستگی كارگری
آزادی برابری حكومت كارگری

حزب كمونیست كارگری ایران
٦ دیماه ١٣٨٤ – ٢٧ دسامبر ٢٠٠٥

پیام جمعی از کارگران شرکت واحد

با عرض تبريك كريسمس به همه زحمتكشان و آزاديخواهان. از حمايت ها و انعكاس اخبار اعتراضمان از شما تشكر ميكنيم. متاسفانه اكنون در ايران وضعي شده كه تعدادي از عزيزان ما در زندان هستند و هنوز از آزادي آنها خبري نيست. ديشب دير وقت ١١ نفر از دستگير شدگان دو روز اخير آزاد شدند. هم اكنون حكم آزادي ٦ نفر ديگر به اسامي سعيد ترابيان٬ سيد داود رضوي٬ ناصر غلامي٬ كفايتي٬ اميري٬ يعقوب سليمي٬ داده شده اما هنوز آزاد نشده اند. وضع منصور اسانلو هنوز ناروشن است و در زندان اوين است. ٤ نفر از اعضاي هيات مديره از ديروز در مقابل زندان اوين منتظر آزاد شدن عزيزان ما در زندان و كسب اطلاع از وضع آنان در زندان هستند و مرتبا از مناطق دهگانه تمامي كاركنان شركت واحد آماده باش و كسب خبر ميكنند كه خبر آزادي همكارمان را كسب كنند. از ما خواسته شده كه پنجشنبه با آنها به مذاكره بنشينيم و ما گفته ايم تا آزادي تمامي دستگير شدگان وارد مذاكره نخواهيم شد.

شعار ما اينست كه يكنفر براي همه و همه براي يك نفر

تا آخرين نفر بايد از زندان آزاد شوند. اگر تا ١١ شب امشب اين عزيزان آزاد نشوند بدون شك بازتاب بدي در ميان مردم و كاركنان شركت واحد خواهد داشت و رانندگان شركت واحد تحملشان طاق خواهد شد. ما تا آخرين قطره خونمان خواهيم ايستاد و بايد دستگير شدگان ما آزاد شوند. اگر آزاد نشوند دست به اقدامات گسترده تري خواهيم زد. زور ما قدرت كار ماست. ما سلاح و اسلحه ديگري نداريم و قدرت كارمان را به كار خواهيم گرفت و بر روي خواستهايمان پافشاري خواهيم كرد. خانواده هاي ما نيز اعلام آمادگي كرده اند كه اگر عزيزان ما آزاد نشوند در اعتراض ما شركت كنند. همانطور كه در تجمع روز يكشنبه ما در منطقه ٦ شركت كردند و با بچه هاي سه ماهه و شش ماهه به تجمع آمدند و حتي مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. ما احتياج شديد به حمايت همه كارگران و كارگران در جهان داريم. ما شنيديم كه كنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد و كنگره كار كانادا از خواست برحق ما حمايت كرده است.

ما شماره حسابمان را اعلام میکنیم تا به اين صندوق كمك شود. محل سنديكاي ما هم اكنون پلمب شده است. ما از محل سنديكاي خبازان استفاده ميكرديم كه هم اكنون دستهايي در كار است و نميگذارند ما جايي براي خودمان داشته باشيم. ما نياز به حمايت و كمك مردم آزاديخواه داريم. شماره حساب ما عبارتست از:

بانك ملي شعبه حافظ٬ كد ٧٥ شماره حساب: ٨٠٠٩٤٩٥

ششم دیماه ١٣٨٤


 

اطلاعیه شماره ۸ – ویژه اعتصاب کارگران شرکت واحد

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری" (ICFTU)
دستگیری نمایندگان و فعالین سندیکای واحد را به شدت محکوم کرد!

دبیر کل "کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری" در نامه ای به احمدی نژاد، دولت جمهوری اسلامی را بخاطر دستگیری نمایندگان و فعالین سندیکای واحد مورد اعتراض شدید قرار داد و خواستار آزادی فوری همه دستگیرشدگان و برسمیت شناخته شدن حقوق پایه ای کارگران ایران شد. در این نامه که رونوشت آن به سازمان جهانی کار نیز ارسال شده است از جمله آمده است:

"بدینوسیله، از جانب "کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری" و ١٥٥ میلیون کارگری که این اتحادیه از طریق ٢٣٦ سازمان وابسته به خود در ١٥٤ کشور و منطقه نمایندگی می کند، مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به دستگیری آقای منصور اسانلو، رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و ١٣ نفر دیگر از اعضای این اتحادیه، بتاریخ ٢٢ دسامبر ٢٠٠٥ در تهران، که به شرح زیر معرفی شده اند، ابراز می کنم:

ابراهیم مددی، منصور حیات غیبی، عباس نژند کودکی، رضا ترازی، علی زاد حسین، غلامرضا میرزائی، اکبر یعقوبی، رضا بور بور، حمید رضا رضائی فر، جواد کفایتی، سید جواد سیدوند و مرتضی کمساری.

بنابه اطلاعاتی که به ما رسیده است، این فعالین اتحادیه ای ساعت شش صبح روز ٢٢ دسامبر توسط عوامل وزارت اطلاعات بازداشت شده و به نقطه نامعلومی انتقال داده شده اند. گزارشات حاکی از آن است که این افراد به [عضویت در] "اتحادیه غیرقانونی" و "ایجاد اغتشاش" متهم شده اند. تصور می کنم که قرار بازداشت از طرف قاضی مرتضوی، رئیس دادگستری تهران، صادر شده است. و طبق گزارشاتی که متعاقبا منتشر شده است، ممکن است این افراد در زندان بدنام اوین تهران، که سالهاست که به مرکز بازداشت و شکنجه زندانیان سیاسی شهرت دارد، زندانی شده باشند.

در واکنش نسبت به این دستگیری ها، اتحادیه اعتصابی را روز یکشنبه ٢٥ دسامبر فراخوان داد که بنابه گزارشات، به توقف ترافیک در مرکز شهر تهران انجامید. اتحادیه، علاوه بر خواست آزادی بازداشت شدگان، خواهان افزایش حقوق کارگران است. طبق گزارشات، اکثر کسانی که روز ٢٢ دسامبر دستگیر شده بودند مدت کوتاهی پس از آغاز اعتصاب رانندگان اتوبوس آزاد شدند، ولی آقای اسانلوهمچنان در بازداشت است.

گزارشات جدیدی حاکی از آن است که تعداد دیگری از فعالین کارگری در این مدت دستگیر شده اند. لذا ما شدیدا نگران خبر بازداشت ١٧ نفر دیگر از فعالین اتحادیه شرکت واحد پس از تاریخ ٢٢ دسامبرهستیم. اعضای هیئت [اجرائی] اتحادیه که دستگیر شده اند عبارتند از: ناصر غلامی، داود رضوی، سعید ترابیان و یعقوب سلیمی؛ همچنین اعضای اتحادیه بنامهای رضا شهابی، امیر تاخیری، صادق خندان، علی ابراهیمی، صادق محمدی، حمید زندی، علی قربانیان، ارسلان زرگارنیا، حسین مهدی خانی، حسین جوادی، مجید طلائی و اکبری.

ICFTUدستگیری کارگرانی را که از حقوق و مطالبات بر حق خود که در سطح بین المللی شناخته شده است دفاع می کنند شدیدا محکوم کرده و خواهان آزادی فوری تمام فعالین اتحادیه ای، چه در تهران و چه در سایر نقاط ایران است".

در بخش دیگری از نامه دبیرکل "کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری" به احمدی نژاد آمده است:

"باید تاکید کنم که دستگیری فعالین اتحادیه ای روز ٢٢ دسامبر در پی یک سلسله طولانی از بازداشت ها و حملات بر تظاهرات، مراسم و اعتصابات کارگری که در طول سال ٢٠٠٥ بوقوع پیوسته صورت می گیرد. همچنین یادآوری می کنم که روز ٩ نوامبر و روزهای پس از آن، ٥ فعال کارگری و از برگزارکنندگان مراسم اول ماه مه ٢٠٠٤ در شهر سقز (محمود صالحی، جلال حسینی، محمد عبدی، محسن حکیمی و برهان دیوارگر) توسط دادگاه اسلامی در سقز به ٢ تا ٥ سال حبس محکوم شدند، که این احکام در انتظار تجدید نظر در دادگاه استان در سقز است."

نامه اعتراضی دبیر کل "کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری" به احمدی نژاد چنین پایان می پذیرد:

"آقای رئیس جمهور، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری و اعضای آن در سراسر جهان ادامه آزار و اذیت اعضای اتحادیه شرکت واحد و تمام فعالین اتحادیه ای سرکوب شده در ایران را شدیدا محکوم می کنند. حق عضویت در اتحادیه و حق تشکیل سازمان مستقل کارگری از حقوق پایه ای کارگری است که تحت حمایت کنوانسیون های سازمان جهانی کار (آی ال او)، که برای جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا هستند، قرار دارد. اما دولت کشور شما دائما در حال نقض این حقوق است. از شما می خواهم که دستورات لازم را به مقامات قضائی و امنیتی کشورتان مبنی بر دست بر داشتن فوری از سرکوب فعالین مستقل اتحادیه ای و سازمانهای آنها، آزادی منصور اسانلو و سایر فعالین کارگری که در بازداشت بسر می برند و لغو جرائم و احکام فعالین اتحادیه ای سقز ابلاغ کنید.

در عین حال، تا هنگامی که این سرکوب ادامه دارد، رفتارخصمانه دولت شما نسبت به جنبش مستقل اتحادیه ای در ایران، موقعیت بین المللی کشورتان را همچنان لکه دار کرده و انتقاد شدید جامعه کارگری جهان را متوجه خود خواهد کرد.

منتظر اقدامات فوری و قاطعانه شما در این موارد هستم."

حزب کمونیست کارگری ایران همه سازمانهای کارگری و سازمانهای مدافع حقوق انسان در سطح جهان را فرا می خواند که قاطعانه از مبارزه کارگران واحد برای آزادی کلیه دستگیرشدگان، افزایش دستمزد، آزادی تشکل، قراردادهای دسته جمعی و سایر مطالبات آنها حمایت کنند و جمهوری اسلامی را بخاطر رفتار سرکوبگرانه با آنها محکوم کنند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۶ دیماه ۱۳۸۴- ۲۷ دسامبر ۲۰

 

اطلاعیه شماره ٧ اعتصاب رانندگان شركت واحد

رانندگان شركت واحد التیماتوم دادند که اگر خواستهایشان تا روز پنجشنبه عملی نشود روز شنبه دست به اعتصاب گسترده تر خواهند زد

در مذاکرات شب گذشته بدنبال وعده فالیباف مبنی بر رسیدگی به خواستهای کارگران اعتصابی شرکت واحد، کارگران اعلام کردند که چنانچه به خواستهای آنها تا روز پنجشنبه پاسخ داده نشود اعتصاب گسترده تری را از روز شنبه شروع خواهند کرد.

تنها ضامن عملی شدن وعده وعیدهای دولت، حفظ اتحاد و آمادگی کارگران برای ادامه اعتصاب است. حضور قالیباف و مسئولین شرکت واحد در جمع کارگران، آزادی تعدادی از کارگران دستگیرشده و قول های قالیباف یک عقب نشینی آشکار رژیم در مقابل فشار کارگران بود. بخاطر اعتصاب گسترده و تجمعات اعتراضی کارگران بود، بخاطر انعکاس گسترده خبر اعتصاب و حمایت عمومی مردم از کارگران اعتصابی بود، بخاطر جنب و جوش بسیار وسیع در دانشگاههای مختلف تهران و سایر شهرها بود. سران رژیم متوجه شدند که اعتصاب و حمایت مردم هرلحظه ابعاد بیشتری بخود میگیرد و مجبور به دادن قولهای شب گذشته شدند. اکنون کارگران شرکت واحد در موقعیت بسیار مناسب تری برای تحمیل خواستهای خود قرار گرفته اند. افکار عمومی وسیعا با کارگران است، آمادگی در جامعه برای حمایت از کارگران بالا است، ضربه پذیری رژیم عیان تر شده و ترس و وحشت رژیم را همه دیده اند. در چنین شرایطی کارگران باید بر تمام خواستهای خود قاطعانه پافشاری کنند.

منصور اسانلو و تمام دستگیر شدگان دو روز اخیر باید فورا آزاد شوند. دستگیری کارگران باید متوقف شود. مطالبات کارگران، حق ایجاد تشكل مستقل كارگری٬ افزایش دستمزد، قرارداد جمعی٬ طبقه بندی مشاغل، تامین مسکن برای کارکنان، حق بیمه، پرداخت اضافه کاری معوقه سال گذشته و اعطای تسهیلات رفاهی باید فورا عملی شود.

حزب کمونیست کارگری ایران از همه کارگران، دانشجویان و مردم آزادیخواه میخواهد همچنان برای کارگران شرکت واحد پیام بفرستند، برای همراهی با آنان اعلام آمادگی کنند، و همبستگی را گسترش دهند. حزب همچنین از آن دسته از کارگران شرکت واحد که در اعتصاب شرکت نکردند میخواهد که در کنارکارگران اعتصابی قرار گیرند، در تجمعات اعتراضی شرکت کنند و در صورت شروع مجدد اعتصاب همراه با سایر کارگران دست به اعتصاب بزنند. هرچه اعتصاب قدرتمندتر، هرچه تجمعات اعتراضی وسیعتر و هرچه دامنه همبستگی سایر بخشهای جامعه با کارگران شرکت واحد بیشتر باشد، پیروزی کارگران تضمین شده تر و سریعتر خواهد بود.

زنده باد اتحاد و همبستگی كارگری
آزادی برابری حكومت كارگری

حزب كمونیست كارگری ایران
٥ دی ١٣٨٤ – ٢٦ دسامبر ٢٠٠٥


اطلاعیه شماره ٦ اعتصاب رانندگان شركت واحد

حمایت گسترده از اعتصاب رانندگان شركت واحد

اعتصاب رانندگان شركت واحد یك حركت مهم بود كه نه فقط در تهران بلكه در تمام ایران طنین انداز شد. هنوز همه جا سخن از این اعتصاب و حمایت از آن است. در عرض یك روز اعتصاب بخشهای مختلفی حمایت خودرا از اعتصاب اعلام كردند:
جمعی از كارگران ایران خودرو و جمعی از كارگران صنایع مس ایران دیروز در اطلاعیه هایی حمایت خودرا از كارگران شركت واحد اعلام كردند و خواستار آزادی فوری همه دستگیر شدگان شدند.
در دانشگاههای مختلف جنب و جوش ویژه ای به خاطر این اعتصاب برپا شده و دانشجویان به اشكال مختلف حمایت خود را از اعتصاب رانندگان ابراز میكنند. بنا به یك گزارش در دانشگاه تهران بحث اصلی اعتصاب رانندگان شركت واحد بود و دانشجویان در صحبت هایشان نحوه اعلام حمایت از آنان را مورد بررسی قرار میدادند. در این دانشگاه اعلامیه های متعددی در حمایت از رانندگان بر دیوار ها و بورد ها نصب شده بود. سخن از این بود كه اعتصابی به همین منظور برپا شود. برخی دانشجویان مطرح میكردند كه به تجمع رانندگان اعتصابی بپیوندیم. بنا به گزارشها دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ویژه نامه هایی را با عنوان "پایتخت بدون اتوبوس" وسیعا در سطح دانشگاه پخش كردند كه اخبار لحظه به لحظه اعتصاب و خواستهای رانندگان را منعكس مینمود. بیانیه هایی نیز در حمایت از این حركت بر دیوارها مشاهده میشود.
دانشجویان دانشگاه علامه نیز با طراحی یك پوستر و پخش آن در سطح دانشگاه و چسباندن بر روی دیوار ها از اعتصابیون اعلام پشتیبانی كرده بودند. پوستر دیگری نیز یك زنجیر گسسته را نشان میداد و در آن بندی از اعلامیه حقوق بشر قید شده بود.
دانشجویان امیر كبیر نیز با پخش اطلاعیه ها و اعلامیه هایی كه اخبار اعتصاب را منعكس میكرد با رانندگان اعتصابی اعلام همبستگی و حمایت میكردند.
بنا به گزارش سایت دانشجویی آشوب٬ در میان دانشجویان صحبت از انجام یك تحصن بزرگ و هماهنگ در حمایت از كارگران و اعتراض به بازداشت نمایندگان سندیكا مطرح است. و دانشجویان در تدارك امضای یك تومار در حمایت از رانندگان هستند. جمعی از دانشجویان با خانواده منصور اسانلو از نمایندگان دستگیر شده رانندگان دیدار كردند.
حتی جریاناتی مثل دفتر و تحكیم و انجمن اسلامی نیز تحت تاثیر این فضای پر التهاب در دانشگاه تهران و برخی دانشگاههای دیگر٬ با صدور بیانیه هایی از این اعتصاب حمایت كردند.
در سطح بین المللی نیز همانگونه كه در اطلاعیه های قبلی به اطلاع رساندیم دو كنفدراسیون اتحادیه یعنی كنگره اتحادیه های بریتانیا و كنگره كار كانادا در نامه های اعتراضی به مقامات حكومت به دستگیری كارگران شركت واحد اعتراض كردند و حمایت خودرا از كارگران اعلام كردند.

اعتصاب كارگران شركت واحد امروز پایان یافت. جمهوری اسلامی علیرغم تهدید ها و دستگیری و حتی ضرب و شتم تعدادی از كارگران و خانواده های آنها قادر به شكستن این اعتصاب نشد و ناچار شد وعده عملی كردن تمام خواستهای كارگران را بدهد. این تا همینجا یك پیشروی و پیروزی برای همه كارگران است. امروز بیشتر دستگیر شدگان آزاد شدند. اما هنوز منصور اسانلو نماینده سندیكای شركت واحد در زندان بسر میبرد و خواسته های كارگران عملی نشده است. حزب كمونیست كارگری ایران از همه مردم و دانشجویان میخواهد كه به حمایت علنی خود از كارگران شركت واحد ادامه دهند و با آنها اعلام همبستگی نمایند و بر عملی شدن فوری خواستهای رانندگان تاكید نمایند. باید با اعلام همبستگی وسیع از رانندگان شركت واحد به جمهوری اسلامی نشان داد كه در صورت توطئه علیه رانندگان با موجی گسترده از اعتراض مواجه خواهد شد.

زنده باد اتحاد و همبستگی كارگری
زنده باد آزادی برابری حكومت كارگری
حزب كمونیست كارگری ایران
٥ دی ١٣٨٤ – ٢٦ دسامبر ٢٠٠٥

 

 

در ضرورت یک اقدام اضطراری

به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری
به کلیه اتحادیه های کارگری و سازمانهای مدافع حقوق انسان

دوستان عزیز

جمهوری اسلامی در ادامه اقدامات سرکوبگرانه خود روز پنجشنبه ٢٢ دسامبر، عوامل مسلح خود را با در دست داشتن حکم بازداشت و بازرسی منازل رهبران و اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه٬ به منازل آنها مراجعه و ١٢ نفر از آنها از جمله منصور اسانلو٬ ابراهيم مددی٬ منصور حيات غيبی٬ عباس نژند کودکی٬ رضا ترازی٬ غلامرضا ميرزايی٬ علی زاد حسين٬ امیر تحقیری و عطا باباخانی را دستگير كردند. ٤ نفر از دستگیر شدگان پس از مدت كوتاهی آزاد شدند اما هشت نفر از آنها هنوز در زندان بسر میبرند. بنا به گزارش دریافتی منصور اسانلو به زندان اوین منتقل شده است و از سرنوشت بقیه تا این لحظه خبری در دست نیست. در اعتراض به این دستگیری ها امروز جمعه ٢٣ دسامبر حدود ٣٠٠ نفر از رانندگان شركت واحد در مقابل دفتر اين سنديكا تجمع كرده و خواهان آزادي فوری دستگیرشدگان شدند. کارگران واحد همچنین تصمیم گرفتند از ساعت ٦ صبح روز یکشنبه ٢٥ دسامبر اتوبوسها را در محل قرارگاه خود متوقف نگه دارند و دست به اعتصاب نامحدود بزنند.

اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه فعالین کارگری در ماههای اخیر شدت بیشتری گرفته و همانطور که در جریان هستید ٥ نفر از فعالین اول مه سقز نیز اخیرا به زندان و تبعید محکوم شدند که علیرغم اعتراضات وسیع به جمهوری اسلامی در ایران و در سطح بین المللی، این احکام هنوز لغو نشده است. جمهوری اسلامی همچنین در ماههای اخیر فشار بر دانشگاهها در جهت اسلامی کردن محیط دانشگاه و آپارتاید جنسی و حجاب اجباری را بشدت افزوده است.

جا دارد با تمام قوا به یاری کارگران شرکت واحد برخیزید و جمهوری اسلامی را بخاطر اقدامات سرکوبگرانه اش محکوم کنید و خواهان آزادی فوری آنها شوید. همانطور که اشاره کردم جمهوری اسلامی همچنان احکام حبس و تبعید فعالین اول مه سقز را نیز لغو نکرده است و فشار بیشتری به جمهوری اسلامی از جانب سازمانهای کارگری، کمک بزرگی به وادار کردن حکومت اسلامی برای لغو این احکام است. انتظار میرود همانطور که تاکنون نشان داده اید قاطعانه از حقوق پایه ای کارگران از جمله حق تشکل و اعتصاب و قراردادهای دسته جمعی حمایت کنید و جمهوری اسلامی را بیش از پیش محکوم و منزوی کنید.

با احترام

خلیل کیوان

دبیر تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

٢٣ دسامبر ٢٠٠٥

اطلاعیه شماره ۵

کنگره کار کانادا و کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا دستگیری نمایندگان و فعالین سندیکای واحد را شدیدا محکوم کردند.

در پی حمله جمهوری اسلامی به منازل نمایندگان و فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد و دستگیری ۱۷ نفر از آنها٬ تلاش گسترده ای در سطح بین المللی برای محکومیت این عمل سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و آزادی دستگیر شدگان شروع شده است. در پاسخ به این تلاش ها کنگره کار کاناد (CLC) با سه میلیون عضو و کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا (TUC) با ارسال نامه های اعتراضی به جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری دستگیر شدگان شدند. در نامه رئيس کنگره کارکاناد به جمهوری اسلامی که توسط ائتلاف بين المللی در حمايت از کارگران ايران به فارسی ترجمه شده است چنين آمده است:

" من به نمايندگی ازسوی بيش از سه ميليون کارگر عضو کنگره کارکانادا(CLC) به اين وسيله نگرنی خود را نسبت به دستگيری اخير آقای منصور اسانلو و ده نفر ديگر از اعضای سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را اعلام ميکنم. من اين آزار و اذيت مداوم اعضای سنديکای شرکت واحد راشديدا محکوم ميکنم."

از سوی دیگر کنگره اتحادیه کارگری بریتانیا با ۷ میلیون عضو با ارسال نامه ای به سفیر جمهوری اسلامی در این کشور نسبت به دستگیری نمایندگان و فعالین سندیکای شرکت واحد ابراز نگرانی کرد. در این نامه که از سوی مسول بخش اروپايی و روابط بين المللی TUC به محمد حسن عادلی سفیر جمهوری اسلامی نوشته شده٬ آمده است:

"کنگره سراسری اتحاديه های کارگری بريتانيا که گزارش زير را از کارگران ايران دريافت کرده است از اين مسئله نگران است. همانطور که ميدانيد کنگره سراسری اتحاديه های کارگری بريتانيا دلواپس آزادی تجمع کارگران ايران است و خوشحال میشوم نظر شما در مورد گزارش پیوست را دریافت نمایم"

خاطر نشان کنیم که یک روز پس از دستگیری نمایندگان سندیکای شرکت واحد خلیل کیوان٬ دبیر تشکیلات خارج کشور حزب٬ با نوشتن نامه ای به خطاب به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری و کلیه اتحادیه های کارگری و سازمانهای مدافع حقوق انسان از این سازمانها خواست که با تمام قوا به یاری کارگران شرکت واحد برخیزند و جمهوری اسلامی را بخاطر اقدامات سرکوبگرانه اش محکوم کنند و خواهان آزادی فوری آنها شوند. رانندگان اعتصابی امروز صبح پس از وعده آزادی همه دستگیر شدگان و عملی شدن تمامی خواستهایشان٬ به اعتصاب خود پایان دادند. امروز بیشتر دستیگر شدگان آزاد شدند. اما هنوز منصور اسانلو سخنگوی سندیكای شركت واحد در زندان بسر میبرد

حزب کمونیست کارگری ایران به تلاش یین المللی خود بمنظور محکومیت جمهوری اسلامی بدلیل صدور احکام زندان و تبعید برای فعالین اول مه سقز و حملات وحشیانه مکرر به فعالین و نمایندگان سندیکای شرکت واحد ادامه خواهد داد. حزب همه اتحادیه های کارگری و سازمانهای مدافع حقوق انسان در سطح جهان را فرا می خواند که قاطعانه از حقوق پایه ای کارگران ایران از جمله حق تشکل و اعتصاب و قراردادهای دسته جمعی حمایت کنند و جمهوری اسلامی را به دلیل نقض خشن این حقوق محکوم نمایند!

تشكیلات خارج كشور حزب کمونیست کارگری ایران

۵ دیماه ۱۳۸۴- ۲۶ دسامبر ۲۰۰۵

---------------

اطلاعیه شماره ٤

اعتصاب رانندگان شركت واحد صبح امروز پایان یافت

به رانندگان قول عملی كردن تمام خواستهای آنها داده شد

تمام رانندگان بازداشت شده كه ١٧ نفر بودند آزاد میشوند

بنا به گزارشهای رسیده به حزب كمونیست كارگری امروز دوشبنه ٥ دیماه ساعت پنج صبح اعتصاب رانندگان اتوبوسرانی شركت واحد با موفقیت پایان یافت. خواست رانندگان آزادی فوری همه دستگیر شدگان و همچنین افزایش دستمزد٬ پرداخت حق اضافه كاریهای معوقه٬ و پرداخت دستمزد های پرداخت نشده به رانندگان اخراجی بود كه به سر كار بازگشته اند. شماری از رانندگان كه قبلا اخراج شده بودند با اعتراضات كارگران شركت واحد به سر كار بازگردانده شدند اما هشت ماه حقوق آنها پرداخت نشده است.

شب گذشته رانندگان شركت واحد كه شمار آنها به ٤ هزار نفر میرسید در قرارگاه شركت در منطقه ٦ جمع شدند و شب را در آنجا سپری كردند. فضایی بسیار پرشور بر این تجمع حاكم بود. رانندگان مناطق دیگر نیز به این محل آمده بودند.

با اعتصاب رانندگان ریاست شركت واحد وارد جلسات بحران شد و جمهوری اسلامی ساعت ١٠شب گذشته رییس قبلی را كه مورد انزجار رانندگان بود بركنار كرد. محمد باقر قالیباف از سوی شهرداری تهران نظارت بر شركت واحد را بعهده گرفت. شهردار تهران بلافاصله به جمع رانندگان كه در قرارگاه منطقه ٦ شركت واحد جمع شده بودند آمد و تلاش كرد رانندگان را به پایان دادن اعتصاب تشویق كند. با سخنان اعتراضی كارگران و تاكید آنها بر اینكه ما تا خواستهایمان عملی نشود از اینجا تكان نخواهیم خورد٬ او قول داد كه دستگیر شدگان فردا آزاد میشوند و تمام خواستهای رانندگان تا روز پنجشنبه عملی خواهد شد. رانندگان اعلام كرده اند كه از امروز دوشنبه به سركار برمیگردند. ساعت پنج صبح اتوبوسها مجددا در خیابانهای تهران به حركت در آمدند. رانندگان اعلام كرده اند كه اگر تمام خواستهای آنها عملی نشود به طور گسترده تری به اعتصاب دست خواهند زد.

اعتصاب رانندگان شركت واحد یك حركت قدرتمند و پرشور كارگری بود كه فضای تهران را دیروز تحت تاثیر خود قرار داده بود. مردم وسیعا از این اعتصاب حمایت میكردند. شركت خانواده های رانندگان و حمایت علنی مردم از این اعتصاب یك نمونه برجسته بود. دیروز یكشنبه وقتی جمهوری اسلامی تلاش كرد به كمك پاسدارهایش اتوبوسها را به حركت در آورد با مقاومت رانندگان و خانواده هایشان مواجه شد. چند تن از همسران رانندگان جلوی اتوبوسها خوابیدند و مانع حركت آنها شدند. حزب كمونیست كارگری ایران به همه كارگران شركت واحد درود میفرستد و این حركت پیروزمند را به آنها تبریك میگوید. در عین حال حزب بر حفظ هشیاری و همبستگی همه رانندگان و كارگران بخشهای مختلف شركت واحد در مقابل توطئه های جمهوری اسلامی و اتكا آنها به مجمع عمومی وسیع كارگران برای ادامه این مبارزه تاكید میكند.

زنده باد اتحاد و همبستگی كارگری

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب كمونیست كارگری ایران

٥ دی ١٣٨٤ – ٢٦ دسامبر ٢٠٠٥

 

اطلاعیه شماره ٣- اعتصاب رانندگان واحد

٧ نفر از دستگیرشدگان شرکت واحد آزاد شدند

تعداد بیشتری در اعتصاب امروز دستگیر شدند

مردم از رانندگان شرکت واحد حمایت میکنند

بنا به گزارشات دریافتی از تهران گفته میشود که ٧ نفر از دستگیرشدگان دیشب آزاد شدند. اما دهها نفر از جمله داود رضوی، سعید ترابیان، صادق خندان، رضا شهابی، ناصر غلامی، علی قربانیان و حببی اله شجاعی توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی دستگیرشدند. منصور اسانلو همچنان در زندان اوین است. اتهام او دامن زدن به اعتصاب غیرقانونی است. از صبح امروز نمایندگان سندیکا با دولت در منطقه ٦ تهران مذاکره کردند اما هنوز نتیجه این مذاکرات اعلام نشده است.

گزارش دیگری حاکی است که مردم تهران در صفهای طویل اتوبوسها و علیرغم انتظار طولانی با سمپاتی و حمایت از این اعتصاب صحبت میکنند. در کارخانجات و در ادارات و نقاط مختلف شهر نیز مردم خود را حامی این اعتصاب میدانند. تعدادی از کارگران ایران خودرو طی نامه ای از اعتصاب کارگران واحد حمایت کردند. در بسیاری از مناطق اتوبوسهای بدون راننده پارک شده است. نیروهای انتظامی مناطق دهگانه پایانی اتوبوسهای مسافربری را احاطه کرده اند.

اعتصاب امروز در نقاط مختلف تهران و از اولین ساعات صبح شروع شد و همزمان چندین تجمع اعتراضی در مناطق دهگانه انجام شد. تجمعات و جنب و جوش چنان گسترده است که خبرگزاریهای مختلف جمهوری اسلامی نیز مجبور به انعکاس اعتصاب و تجمعات مختلف اعتراض توسط رانندگان شده اند و خبرگزاری فارس از تجمع بیش از ١٥٠٠ نفر از رانندگان در منطقه ٦ خبر میدهد.

کلیه دستگیرشدگان شرکت واحد باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. حزب کمونیست کارگری از همه مردم تهران، از همه کارگران و مردم آزادیخواه میخواهد به هرشکل میتوانند از اعتراض کارگران واحد حمایت کنند و خواهان آزادی کلیه دستگیرشدگان شوند. حزب همچنین مردم را به حمایت از سایر مطالبات کارگران واحد از جمله افزایش دستمزد، طبقه بندی مشاغل، تامین مسکن برای کارکنان، حق بیمه اتوبوسها، پرداخت اضافه کاری معوقه سال گذشته و اعطای تسهیلات رفاهی حمایت کنند.

حزب کمونیست کارگری ایران

٤دیماه ١٣٨٤، ٢٥ دسامبر ٢٠٠٥

3دى:حمايت بخش بين‌الملل کنگره کار کانادا از فعالان دستگير شده سنديکاى شرکت واحد اتوبوسرانى تهران

در پى دستگيرى هاى روز پنجشنبه اعضاى هيئت مديره و فعالان سنديکاى شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه، شمارى از رانندگان و کارکنان شرکت واحد روز جمعه در اعتراض به دستگيرى نمايندگان منتخب خود در مقابل دفتر مهر و موم شده ى سنديکا تجمع کردند. مهدى کوهستانى نژاد، نماينده بخش بين‌الملل کنگره کار کانادا، بزرگترين اتحاديه کارگرى اين کشور، در مصاحبه با راديو فردا دستگيري‌هاى روز پنجشنبه اعضاى سنديکاى شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه و نيز سرکوب تشکلهاى صنفى کارگرى در ايران توسط حکومت جمهورى اسلامى را محکوم مى کند و مي‌گويد: حق تشکل و اعتصاب، چيزى است که کارگران در 200 سال گذشته در تمام کشورهاى دنيا داشته‌اند؛ ولى کارگران کشور ما هنوز هم از داشتن حق تشکل مستقل و اعتصاب محرومند و به انواع و اقسام مختلف سرکوب مي‌شوند. وی می افزايد: در دفاع از کارگران و از کسانى که در زندانند و خانواده‌هاشان هر کارى از دستمان بر‌‌آيد انجام خواهيم داد.

مسعود ملک (راديو فردا): در پى دستگيرى هاى روز پنجشنبه اعضاى هيئت مديره و فعالان سنديکاى شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه، شمارى از رانندگان و کارکنان شرکت واحد روز جمعه در اعتراض به دستگيرى نمايندگان منتخب خود در مقابل دفتر مهر و موم شده ى سنديکا تجمع کردند.
مهدى کوهستانى نژاد، که نماينده بخش بين‌الملل کنگره کار کانادا، بزرگترين اتحاديه کارگرى اين کشور، متشکل از اتحاديه هاى ملي، بين‌المللى و ايالتى کانادا و عضو موسس I.A.S.W.I، اتحاد بين‌المللى حمايت از کارگران ايران است، در مصاحبه با راديو فردا دستگيري‌هاى روز پنجشنبه اعضاى سنديکاى شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه و نيز سرکوب تشکلهاى صنفى کارگرى در ايران توسط حکومت جمهورى اسلامى را محکوم مى کند و مي‌گويد که در چند سال گذشته نهادهايى که در خود ايران شکل گرفته‌اند، نشان داده که خود کارگرها به سطحى از مبارزه و آگاهى رسيده‌اند که نمي‌شود اينها را ناديده گرفت و بالتبع، نهادهاى بين‌المللى هم که خودشان اين قوانين و کنوانسيون‌هاى سازمان‌هاى جهانى کار را به طور مرتب از دولت‌ها مي‌خواهند که اينها را به رسميت بشناسند، تصويب کنند و به آن عمل کنند، از اينها دفاع مي‌کند.

مهدى کوهستانى نژاد: با اطلاع از اين که در تاريخ اول دى تعدادى از کارگران شرکت واحد و هيئت مديره‌شان را دستگير کردند، خوب بالتبع ، هر کسى که فعال کارگرى باشد به تقلا مي‌افتد که حرکتى را انجام دهد براى آزادى اينها، و محکوم کردن اين نوع حرکاتى که ما مشابهش را مي‌بينيم، در سال گذشته در همين موقع، کارگران سقز را دادگاهى کردند، در زمانى که يک بخش عمده کشورهاى مسيحى هم در تعطيلات به سر مي‌برند و نمي‌توانند هيچ انعکاسى از اين محکوميت نشان دهند، و خوب، دولت اين‌ها را در زمان‌هايى تعيين مي‌کند که دست ما براى عکس‌العمل‌هاى بين‌المللى بسته باشد. خوب، ما هم در دفاع از کارگران ايران حرکت مي‌کنيم و فکر مي‌کنيم که اين نوع حرکات که حق مسلم کارگر است، حق تشکل، حق اعتصاب، چيزى است که کارگران در 200 سال گذشته در تمام کشورهاى دنيا داشته‌اند. ولى کارگران کشور ما هنوز هم از داشتن حق تشکل مستقل و اعتصاب محرومند، و نه تنها اين حق به آنها داده نمي‌شود، بلکه اين حق از آنها گرفته مى شود و به انواع و اقسام مختلف سرکوب هم مي‌شود. خوب ما هم اين حرکت را محکوم مي‌کنيم و سعى مي‌کنيم در دفاع از کارگران و از کسانى که در زندانند و خانواده‌هاشان هر کارى از دستمان بر‌مي‌آيد انجام دهيم.

م.م.: آقاى کوهستانى نژاد، شما به عنوان يک فعال کارگرى که با سازمان‌هاى بين‌المللى هم در ارتباط هستيد، حمايت بين‌المللى از کارگران ايران را تا چه حد مؤثر مي‌دانيد در پيشبرد اهداف سنديکاها و تشکل‌هاى کارگرى در ايران؟

مهدى کوهستانى نژاد: من فکر مي‌کنم برگرديم به اين تاريخچه‌اى که در چند سال گذشته، حداقل در دو دهه گذشته، نهادهاى بين‌المللى در هر سالى که نشست د اشت‌اند، بالتبع کشور ايران را محکوم کرده‌اند در رابطه با نقض حقوق کارگرى. و در چند سال گذشته اين فشارها بيشتر شده، به خاطر اين که خود کارگران در ايران بسيار متشکل‌تر عمل مي‌کنند، و اين نهادهاى صنفى – حقوق خود را به آن شکل که واقعا بايد وجود داشته باشد، دارند نشان مي‌دهند. کارگرى که در ايران خودش دارد اين کار را مي‌کند، بالتبع مي‌تواند کمک‌هاى بين‌المللى بهترى هم بگيرد. مخصوصا در چند سال گذشته که نشست‌هاى سه جانبه سازمان جهانى کار در رابطه با ايران شکل گرفت، يک بخش از اين قضيه وجود نداشته، و آن هم نمايندگان کارگرى در جامعه ايران، که مستقل از دولت باشند وجود نداشته. در اين چند سال گذشته ما دهها نامه اعتراضي، و نهادهايى که در خود ايران شکل گرفته‌اند، مانندکميته پيگيرى و کميته هماهنگي، و تمام اينها، خود شرکت واحد مثلا، نشان داده که خود کارگرها به يک سطحى از مبارزه و آگاهى رسيده‌اند که نمي‌شود اين‌ها را ناديده گرفت و بالتبع، نهادهاى بين‌المللى هم که خودشان اين قوانين و کنوانسيون‌هاى سازمان‌هاى جهانى کار را به طور مرتب از دولت‌ها مي‌خواهند که اين‌ها را به رسميت بشناسند، تصويبش کنند و عمل کنند، از اين‌ها دفاع مي‌کند. از 1320 تا الآن، سنديکا وجود داشته، ولى در شرايطى نگذاشته‌اند؛ و از سال 1357 هم که بکلى ممنوع بود. و کارگران در اين شرايط توانسته‌اند اين‌ها را پيش ببرند، و مطمئنا در آينده‌اى نه چندان دور، کارگر ايرانى خودش تشکل خودش را خواهد داشت، و مي‌ماند اين که چقدر اين سرکوب ادامه پيدا کتد، که اين سرکوب‌ها هميشه هست؛ ولى آيا کارگر با اين سرکوب‌ها عقب مي‌نشيند، که من فکر نمي‌کنم اين سرکوب‌ها کارگران را به عقب‌نشينى وادارد. همين طور هم که مي‌دانيم که اين‌ها در چند روز آينده، بالتبع حرکات بعدى خود را به اجرا خواهند گذاشت.

م.م.: رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه هشدار داده اند در صورتيکه اعضاى دستگير شده سنديکا روز شنبه آزاد نشوند، از صبح روز يکشنبه دست به اعتصاب خواهند زد.

 

اعتصاب وسیع کارگران شرکت واحد تهران

بنا به اخباری که از تهران میرسد اعتصاب وسیع کارگران شرکت واحد در نقاط مختلف تهران از صبح امروز آغاز شده، قسمت های بزرگی از شهر را فرا گرفته و همچنان ادامه دارد.

جمهوری اسلامی کوشش کرده است با حضور گارد ویژه و میلیتاریزه کردن فضا با اعتصاب به مقابله برخیزد. مامورین راهنمایی و پلیس میکوشند با مجبور کردن رانندگان خودروهای شخصی و انتقال مسافرین دامنه اعتصاب را کاهش دهند. با این وصف مناطقی از مرکز شهر مسدود شده است.

از سوی دیگر گفته میشود که گویا تعدادی از کارگران دستگیر شده در اول دی آزاد شده اند. ظاهرا جمهوری اسلامی میکوشد با تلفیقی از تهدید و عقب نشینی با اعتصابیون مقابله کند. بنا به خبر سایت آشوب دانشجویان دانشگاههای تهران اعلامیه ای در حمایت از اعتصاب صادر کرده اند.

سازمان جوانان کمونیست همه دانشجویان و جوانان تهران را فرا میخواند تا با تمام قوا از کارگران اعتصابی حمایت کنند و برای تحقق تمامی خواسته های کارگران اعتصابی شرکت واحد به یاری آنها بشتابند.

گسترده باد همبستگی با کارگران اعتصابی شرکت واحد

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی برابری حکومت کارگری

سازمان جوانان کمونیست

4 دی ماه 84، 25 دسامبر 2005

 

اطلاعیه شماره ٢

رانندگان شرکت واحد تهران دست به اعتصاب قدرتمندی زدند

رانندگان شرکت واحد تهران همانطور که تهدید کرده بودند اعتصاب قدرتمند خود را از صبح امروز شروع کردند. خواست این اعتراض آزادی فوری کلیه دستگیر شدگان است. روز پنجشنبه ٢ دیماه سرکوبگران جمهوری اسلامی تعدادی از نمایندگان و فعالین سندیکای واحد را دستگیرکردند و کارگران واحد بلافاصله اعلام اعتصاب کردند و امروز صبح زود اعتصاب خود را عملی کردند. روز جمعه نیز حدود ٣٠٠ نفر از رانندگان این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان آزادی فوری همکاران خود شدند. اعتصاب در مناطق مختلف تهران و بویژه مناطق ١، ٤، ٥ و ٦ شروع شد و تعدادی از رانندگان که گفته میشود خانواده هایشان نیز آنها را همراهی میکردند دست به تجمع اعتراضی زدند. با این اعتصاب برخی از خیابانهای تهران از جمله خیابان های ولیعصر و کارگر جنوبی در حد فاصل میدان راه آهن تا چهار راه ولیعصر بسته شد.

نیروهای انتظامی طبق معمول به ضرب و شتم تجمع کنندگان پرداختند و گفته میشود تعداد دیگری از رانندگان را نیز دستگیر کرده اند.

اعتصاب کارگران واحد یکی از قدرتمندترین اعتصابات کارگری در این دوره است و توجه کل جامعه را به دلیل موقعیت آنها به خود جلب میکند. عکس العمل سریع کارگران واحد بدنبال دستگیری تعدادی از همکارانشان بسیار قابل توجه است. در حال حاضر نیز در شهر تهران همه جا بحث از این اعتصاب است.

دستگیرشدگان شرکت واحد باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. حزب کمونیست کارگری از همه مردم تهران میخواهد به هرشکل میتوانند از اعتراض کارگران واحد و خواست فوری آزادی کلیه دستگیرشدگان و سایر خواستهای آنها از جمله افزایش دستمزد، طبقه بندی مشاغل، تامین مسکن برای کارکنان، حق بیمه اتوبوسها، پرداخت اضافه کاری معوقه سال گذشته و اعطای تسهیلات رفاهی حمایت کنند. افزایش دستمزد، پرداخت طلب های معوقه و تامین مسکن و برخی دیگر از این خواستها، خواست بخشهای مختلف کارگران و حقوق بگیران زحمتکش است و جا دارد مورد حمایت و پشتیبانی همه مردم قرار گیرد. حزب از مردم، کارگران، دانشجویان و جوانان و همه مردم میخواهد این اعتراض را اعتراض خود بدانند، در تجمعات اعتراضی کارگران واحد شرکت کنند، مانع ضرب و شتم آنها شوند و به هر شکل میتوانند از اعتصاب و اعتراض آنها حمایت کنند.

حزب کمونیست کارگری ایران

٤دیماه ١٣٨٤، ٢٥ دسامبر ٢٠٠٥

 

گزارش خبری کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری تا ساعت 11 صبح از اعتصاب امروز کارگران شرکت واحد تهران

بنا به فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد از ساعات اولیه امروز رانندگان ناوگان حمل نقل اتوبوش شهری تهران دست از کار کشیده و در مناطق دهگانه دست به تجمع زدند.

حضور نیروی انتظامی بویژه در مناطق پر تردد شهر چشمگیر است ، نیروی انتظامی مناطق دهگانه پایانه اتوبوسهای مسافر بری را احاطه کرده و دراین مناطق و برخی میادین و نقاط پر تردد شهر به همراه جرثقیلهای سنگین مستقر شده است. در برخی خیابانها اتوبوسهای بدون راننده پارک کرده است در میدان آذری از مینی بوسهای وزارت دفاع برای جابجایی مسافران استفاده میشود. در طول خیابان آزادی به طرف میدان انقلاب تعداد محدودی اتوبوس از مناطق شاد اباد ، نازی اباد و خانی اباد مشغول تردد هستند. برای کاستن از اثر اعتصاب در مناطق اصلی شهر اتوبوسهایی را از اطراف تهران به خطوط داخل شهر منتقل کرده اند. در مواردی رانندگان خطوط بیرون شهر تهران از امدن به خطوط داخل شهر امتناع میکنند. همچنین بنا به گزارشهای دریافتی در ساعت 12 شب گذشته 8 نفر از اعضای هیت مدیره سندیکای شرکت واحد آزاد شده اند که هم اکنون در منطقه 6 مشغول مذاکره با مسئولین میباشند. منصور اسانلو را ازاد نکرده اند و اعلام نموده اند که موارد اتهامی وی ربطی به سندیکا ندارد.

توقفگاه خیابان آیت الله کاشانی – بلوار اسیا

اتوبوسها به ندرت در سطح خیابانها دیده میشوند. صف مردم در ایستگاهای اتوبوس طولانی است و همه مسافران چشم به یک جهت دارند. در قسمت ورودی توقفگاه خیابان ایت الله کاشانی خرده شیشه روی زمین پخش است که احتمالا از برخوردی بین رانندگان و اعتصاب شکنان حکایت دارد در محوطه توقفگاه حدود 400 راننده ایستاده اند و با هم صحبت میکنند.

نیروی انتظامی با دو مینی بوس به همراه تعدادی سرباز با لباس سبز در مدخل درب ورودی مستقر شده است و جرثقیل راهنمایی و رانندگی با نرده های راه بندان آماده حوادث احتمالی هستند.

پایانه صادقیه (مترو)

در این پایانه مبدا حداقل 15 الی 20 خط جهت رفتن به نقاط مختلف شهر دایر میباشد. صف طولانی مردم حاکی از غیر عادی بودن اوضاع است. مردم به رئیس خط مراجعه میکنند و محترمانه میگویند: آقا حدود نیم ساعت است که ایستاده ایم و از اتوبوس خبری نیست ، یکی از مسئولین او را به کناری میکشد و میگوید خانم امروز اعتصاب است اگر خیلی عجله دارید با وسیله شخصی بروید. یک نفر میگوید خانم از روز پنج شنبه اعتصابشان را روی اینترنت اعلام کرده بودند، عده ای از دستگیری تعدادی از رهبران سندیکا صحبت میکنند و تاکید دارند که باید اعتصاب را تا آخر ادامه دهند. مردم در صف های اتوبوس با یکدیگر صحبت میکنند و علیرغم انتظار طولانی در موضع حمایت از اعتصاب رانندگان شرکت واحد میباشند.

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری 4/10/ 84

اعتصاب گسترده رانندگان شركت واحد

*مناطق 1 و 4 و 6 اتوبوس‌راني، شامل ميادين تجريش و حسن‌آباد، و خيابان ولي‌عصير از تقاطع انقلاب به‌سمت جنوب و غرب تهران، آريا شهر و جنت‌آباد، مراكزى بودند كه اعتصاب در آن‌ها نمود بيشترى داشته و دارد.
*حدود 20 نفر از رانندگان اعتصابى منطقه 1 را دستگير كرده اند

 

--------------------------------------------------------------------------------

نامه هاي حمايتي از اعتراضات كارگران شركت واحد از ايران

نامه حمایتی تعدادی از فعالین کارگری در جنوب خوزستان
به : کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
با سلامهای گرم
ما نعدادی از فعالین کاگری صنایع نفت و پتروشیمی مناطق جنوب خوزستان ایران ، بدینوسیله حمایت خود را از مبارزات برحق کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، بویژه کارگران و رانندگان اعتصابی که در روزهای گذشته دست از کار کشیدند ، اعلام میداریم . کارگران اعتصابی در این مبارزه ، برای آزادی همکاران خود از چنگ دولت اقدام کردند و با این حرکت از حق آزادی تشکل کارگری در ایران دفاع کردند که خواستی برحق و عادلانه است . این خواست در دفاع از حق آزادی بیان و عقیده است . این خواستها ، سالهاست که در ایران با سرکوب روبرو شده است . برای دفاع از این خواستها باید از مبارزات کارگران شرکت واحد حمایت کرد . این مبارزه با حمایت وسیع دانشجویان دانشگاه های مختلف در تهران روبرو شده است و این نشان همبستگی مبارزاتی بخشهای مختلف مردم از همدیگر است . باید به این همبستگی دامن زد . مبارزه کارگران به پیروزیهائی نائل آمد و آن حضور بالاترین مقام شهر تهران در جمع کارگران و ق آزادی کارگران دستگیر شده و برآورده شدن سایر خواستها بود . ولی کارگران در ابتدای راهی هستند که شروع کرده اند . در این مبارزه و برای رسیدن به همه خواستهایشان کارگران نیاز به حمایت همه جانبه از طرف سایر هم طبقه ای هایشان در سراسر ایران دارند . نباید کارگران را تنها گذاشت . پیروزی هر بخشی از کارگران ، به کل طبقه کارگر تعلق دارد .
زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران
زنده باد انقلاب کارگری
9/10/ 84

رونوشت :
به : سازمانهای سیاسی و احزاب کارگری در سراسر جهان
اتحادیه ها و سندیکا های کارگری در سراسر جهان
تشکل های کارگری مدافع حقوق کارگران
---------------------------------
نامه حمايت از كارگران انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
کارگر معترض نباید بازداشت شود

اسانلو و شش نفر از همکارانش به جرم اعتراض به وضعیت حقوق ، عدم آزادی در ایجاد تشکلهای کارگری و قراردادهای موقت بازداشت شده اند ، این افراد از فعالین و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هستند که طی چند روز اخیر توسط اطلاعات دستگیر شده اند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ضمن حمایت از مطالبات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ، بازداشت اسانلو و همکارانش را به شدت محکوم می کند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنان ، آزادی ایجاد تشکل ، افزایش حداقل دستمزد 450 هزار تومان در ماه و لغو قراردادهای موقت است . 7/10/1384
------------------------------------------------------
از : كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي آزاد كارگري

از ادامه اعتصاب و تحصن کارگران شرکت واحد حمایت کنیم اطلاعیه شماره 2

کارگران و مردم شریف ایران!

امروز یکشنبه چهارم دی ماه از ساعات اولیه صبح رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران دست از کار کشیده و در مناطق دهگانه توقفگاه های اتوبوسها دست به تجمع زدند.

این اعتصاب بنا به فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد بدنبال دستگیری تعدادی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و بی توجهی مسئولین نسبت به خواسته های کارگران شرکت واحد صورت گرفته است. در حالی که در آخرین ساعات دیشب مورخه 3/10/ 84 هشت نفر از بازداشت شدگان آزاد شدند اما منصور اسانلو رییس هیئت مدیره این سندیکا همچنان در بازداشت به سر می برد و کارگران شرکت واحد به خواسته های خود نرسیده اند. با وجود حضور چشمگیر نیروهای انتظامی و تمهیدات دیگری که برای شکستن اعتصاب بر حق کارگران شرکت واحد از طرف مسئولین صورت گرفته است از بعد از امروز بویژه در توقفگاه های 3 و 6 رانندگان دست به تحصن زده اند و هر لحظه به تعداد آنان در این توقفگاه ها افزوده میشود. آنان مصمم به ادامه اعتراضاتشان تا رسیدن به مطالبات بر حق خود میباشند.

کارگران شرکت واحد با کار شاق و طاقت فرسا در ترافیک و گرمای تابستان به همراه انبوه مسافرانی که هزینه سوار شدن به تاکسیها را ندارند و اتوبوس آخرین وسیله ممکن جابجایی آنهاست ، چیزی جز حقوق انسانی خود نمیخواهند، آنان خواهان به رسمیت شناخته شدن سندیکا و انحلال شورای اسلامی کار، آزادی اعضای سندیکا، طبقه بندی مشاغل ، تامین مسکن برای کارگران، اعطای تسهیلات رفاهی حین کار، پرداخت اضافه کاری معوقه که طی یکسال گذشته پرداخت نشده و واقعی شدن حق بیمه اتوبوسها میباشند.

دستگیری کارگران معترض با اتهامات واهی و ایجاد رعب و وحشت در میان آنان و خانواده هایشان تنها شیوه ای است که مسئولین مملکتی در برخورد به مطالبات کارگران طی سالهای گذشته بکار گرفته اند. قطعا این شیوه ها کارگران را به عقب نشینی از خواسته های انسانی خود وادار نخواهد کرد.

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری ضمن محکوم کردن چنین شیوه هایی در برخورد به اعتراضات کارگری ، از ادامه اعتصاب و تحصن کارگران شرکت واحد حمایت میکند و ازهمه کارگران در سراسر کشور بویژه کارگران مراکز بزرگ تولیدی و عموم مردم میخواهد تا رسیدن کارگران شرکت واحد به خواسته هایشان ، آنان را مورد حمایت و پشتیبانی گسترده خود قرار دهند.

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری 4/10/1384
-------------------------------------------
از: کارگران ایران خودرو
عنوان: آزادی کارگران شرکت واحد
از: کارگران ایران خودرو
عنوان: شرکت واحد

کارگران شرکت ایران خودرو دستگیری و تعرض به کارگران شرکت واحد را بشدت محکوم می کنند

همکاران گرامی و دوستان کارگر

بنا به خبرهای منتشره از طرف سندیکای شرکت واحد صبح روز پنجشبه 1 دی ماه 84 برابر با22 دسامبر٢٠٠٥; 12 تن از اعضای هیئت مدیر‌ه سندیکای کارگران شرکت واحد توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده اند.

ما کارگران شرکت ایران خودروتعرض و دستگيري اعضاي هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد را تعرض به كل طبقه كارگر ايران ميدانسته و آن را بشدت محکوم کرده و خواهان آزادی بدون قید و شرط آنان می باشیم ٠ واز تمام همکاران گرامی می خواهیم در چهت محکومیت و آزادی آنان در قسمتهای خود از هیچ تلاشی دریغ نکنند و از تمام کارگران ایرانl واتحادیه های کارگری و سازمان های بین المللی میخواهیم که‌ این عمل ضدکارگری جمهوری اسلامي ایرا ن را محکوم و خواستار آزادی فوری بازداشت شده گان گردند.

جمعی از کارگران شرکت ایران خودرو

دوم دی ماه 1384

IKCOKAR@YAHOO.COM
----------------------------------------------------
از: کارگران ایران خودرو
عنوان: حمایت کارگران شرکت ایران خودرو از خواسته های کارگران شرکت واحد

حمایت کارگران شرکت ایران خودرو از خواسته های کارگران شرکت واحد
همکارگرامی و دوستان کارگر

تشکیل و ایجاد هر گونه تشکل و آزادی اجتماعات و اعتصاب و شرکت در گرامی داشت روز کارگر حق ما کارگران است

دولت عدالت گستر دیروز تعدادی از فعالین و کارگران مبارز شرکت واحد را دستگیر کرده است. کارگران شرکت واحد مثل کارگران سراسر ایران که هر روز در گوشه و کنار این کشور در حال اعتصاب و اعتراض و راهپیمایی علیه قرار دادهای موقت علیه شرکتهای پیمانکاری علیه بی امنی شغلی و علیه نداشتن محیط ایممنی هستندl آنهامیخواهند که این وضع مشقت بار را عوض کنند. آنها مثل کارگران سنندج و گیلان و ماهشهر و جاهای دیگر میخواهند به حقوق خود دست یابندl میخواهند متشکل شوند کارگران شرکت واحد خواستار افزایش دستمزد خود وداشتن کمک راننده و دریافت بن های غیر نقدی و خواهان آزادی تشکل و آزادی فعالیت سندیکای خود می باشند و نهایتا در راه جارو کردن دست سرمایه داران و رهایی کل جامعه از این گرانی و تورم گام بردارند. آنها اعلام کرده اند در اعتراض به دستگیری های اخیر در روز یکشنبه (4 دی ماه 84) کار را تعطیل خواهند کرد و در برابر مناطق مختلف شرکت واحد اجتماع میکنند.

ما کارگران شرکت ایران خودرواز مبارزه کارگران شرکت واحد با تمام قوا حمایت می کنیم! وخواهان آزادی فوری کارگران و فعالین دستگیر شده شرکت واحد هستیم.دوستان کارگر اکنون زمان اتحاد و آگاهی فرارسیده است درقسمتهای خود در جلسات تکاپوها در سالنهای غذا خوری در سرویسهای اتوبوس خواسته های کارگران شرکت واحد را برای دوستان خود توضیح دهید . برای حمایت از خواست کارگران به اجتماعات اعتراضی کارگران شرکت واحد بپیوندید و با هر ابتکاری که میتوانید دولت را تحت فشار قرار دهید تا خواستهای کارگران را بپذیرد و دستگیر شدگان را فورا آزاد کند.

اعتصاب کارگران شرکت واحد و حمایت ما کارگران از آن میتواند یک پیشروی مهم برای ما کارگران بر علیه بی حقوقی علیه قرار دادهای موقت علیه شرکتهای پیمانکاری باشد. ما شما دوستان کارگر را به حمایت ها از خواسته های بر حق کارگران شرکت واحد فرامیخوانیم.

جمعی از کارگران شرکت ایران خودرو

سوم دی ماه 1384

IKCOKAR@YAHOO.COM

حمايت گروهى از كارگران شركت ملى صنايع مس ايران  از فعالين كارگرى دستگير شده سنديكاى شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه

همکاران گرامی و دوستان کارگر
بنا به خبرهای منتشره از طرف سنديکای شرکت واحد صبح روز پنجشبه 1 دی ماه 84 برابر با22 دسامبر٢٠٠٥; 12 تن از اعضای هيئت مدير‌ه سنديکای کارگران شرکت واحد توسط نيروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده اند.
ما کارگران شرکت ايران خودروتعرض و دستگيرى اعضاى هيئت مديره سنديكاى كارگران شركت واحد را تعرض به كل طبقه كارگر ايران ميدانسته و آن را بشدت محکوم کرده و خواهان آزادی بدون قيد و شرط آنان می باشيم ٠ واز تمام همکاران گرامی می خواهيم در چهت محکوميت و آزادی آنان در قسمتهای خود از هيچ تلاشی دريغ نکنند و از تمام کارگران ايران، واتحاديه های کارگری و سازمان های بين المللی ميخواهيم که‌ اين عمل ضدکارگری جمهوری اسلامى ايران را محکوم و خواستار آزادی فوری بازداشت شده گان گردند.
جمعی از کارگران شرکت ايران خودرو

ما جمعى از كاركنان شركت ملى صنايع مس ايران پشتيبانى خود را از اقدامات و فعاليتهاى سنديكاى اتوبوسرانى تهران اعلام كرده و خواهان ازادى هر چه سريعتر بازداشت شدگان غير قانونى اين سنديكا ميباشيم. سنديكا حق همه كارگران است. موفق باشيدkargaranemess@yahoo.com

3 دی 1384 21:05

------------------------گزارشات صدای آلمان، راديو فردا و بی بی سی درباره اعتصاب کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
صدای آلمان (دويچه وله):

اعتصاب رانندگان شركت اتوبوسرانى تهران و علل آن

بخشى از رانندگان شركت واحد اتوبوسرانى تهران از روز يكشنبه ۲۵ دسامبر دست به اعتصاب زدند. آنها خواستار رسيدگی به وضع معيشتی خود و آزادی فعالان سنديكاى شركت واحد هستند. شماری از اعضای هيات مديره سنديكای كاركنان شركت واحد اتوبوس‌رانی تهران بامداد روز پنجشنبه به دستور مقامات قضايی ‌تهران بازداشت شدند. تعدادی از آنها تاكنون آزاد شده‌اند ، اما هنوز از سرنوشت چند تن ديگر از جمله دبير سنديكا خبری در دست نيست.

صبح روز يكشنبه ۲۵ دسامبر برابر با چهارم ديماه ۱۳۸۴ بخشى از رانندگان شركت اتوبوسرانى واحد در تهران دست از كار كشيدند. به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، اعتصاب‌كنندگان خواستار آزادى فعالان سنديكايى شركت اتوبوسرانى واحد هستند كه چند روز پيش توسط نيروهاى امنيتى دستگير شده‌اند. از سوى ديگر ايشان خواستار حقوق اوليه‌ى خود هستند.

به گزارش خبرگزارى كار ايران (ايلنا)، در كلانشهر تهران بيشتر مسافران ميدان امام حسين به انقلاب گفته‌اند، در حالی‌‏كه ساير روزها حداكثر ٥ تا ٧ دقيقه در ايستگاه‌ها منتظر بودند، امروز تا ٣٥ دقيقه به انتظار اتوبوس ايستاده‌اند.

يكی از مسافران ميدان امام حسين به انقلاب، گفت: ”هر روز از شرق تهران به مركز می‌آيم ، امروز بر خلاف روزهای گذشته، نزديك به ٤٠ دقيقه در انتظار اتوبوس مانده‌ام و الان كه ساعت ١٠:٢٠ دقيقه می‌‏باشد، هنوز خبری از اتوبوس نشده‌‏است، در حالی‌‏كه اين مسير يكی از پر ترددترين مسيرهای اتوبوسرانی است.”

در مورد وضعيت سنديكاهاى كارگرى در ايران و از جمله سنديكاى تازه تأسيس شركت اتوبوسرانى واحد آقاى منصور حيات‌غيبى، عضو هيأت مديره‌ى سنديكاى كارگران شركت اتوبوسرانى واحد تهران در گفتگويى كه چند هفته پيش با صداى آلمان داشت، گفت:

”ما در راستای خواسته‌های کارگران در طی چندماه گذشته به مسئولان که الان خدمت شما می‌گویم:‌ اداره‌ی کار، شهرداری، وزارت کشور، نهاد ریاست جمهوری و شورای شهر نامه‌هایی را مکاتبه کردیم و به رسمیت شناختن حق و حقوق کارگران را خواستار شدیم، در صورتیکه هیچگونه اقدامی در قبال این مسایل انجام نشده است. بصورتیکه در طی این ۱۴ سالی که شوراهای کار با عنوان شورای کار اسلامی که بقول كارگران ما «شورای کارفرمایی» به خواسته‌های کارگران ما رسیدگی نکردند و طبق ماده‌ی ۱۲ شوراها، تبصره‌ی ۱، اینها هر دو سال یکبار باید دوبار جلسه‌ی فوق العاده بگذارند، مجمع عمومی بگذارند و عملکرد کارشان را برای کارگران شرح و توضیح بدهند. در صورتیکه در طی این ۱۴ سال حتا دوبار جلسه برای این عزیزان نگذاشتند و اصولا و عملا ما دیده‌ایم که اینها هیچگونه اقدامات قانونی انجام نداده‌اند. درخصوص این مسئله طبق ماده‌ی ۲۲ کارگران به اداره‌ی کار مراجعه کردند و درخواست انحلال شورا را دادند که بعد سندیکا بتواند رسمیت يافته و با قدرت کامل بعنوان نماینده‌ی کارگر فعالیت خودش را شروع بکند. در صورتیکه همین الان که خدمت شما هستم، از طرف اداره‌ی کار کندکاری‌هایی دارد صورت می‌گیرد که جا دارد اینجا من از وزیر کار درخواست کنم که با مسئولان زیربطی که عزیزان اداره‌ی کار استان تهران هستند گفتگویی بشود که به خواسته‌ی کارگر، وقتی که کتبا آمده، در خواست نوشته و درخواست انحلال شورا را می‌کند و خواهان نماینده‌ی واقعی کارگر هستند به خواسته‌اش رسیدگی کنند. ولی در صورتیکه پشت‌پرده می‌بینیم دستهایی در کار هستند و دارند خودشان دستور و فرمان می‌دهند که از این عمل جلوگیری بشود و کارگران نمی‌توانند به آن خواسته‌ی واقعی خودشان برسند. من بعنوان یک کارگر ایرانی به سهم خودم دست تمام کارگران دنیا را می‌بوسم و از دولت ایران و مسئولین تقاضای عاجل دارم که به حق و حقوق کارگر که این قشر زحمتکش و مصیبت دیده است، توجهات لازم بعمل بیاید. بصورتیکه یک قشرعظیم کشور را کارگر تشکیل می‌دهد و با کار و تولید آن کارگر است که آن مملکت می‌تواند به استقلال، خودکفایی و سرافرازی برسد.”

فعالان كارگرى معتقدند كه «شوراهاى اسلامى كار» و يا «خانه‌ى كارگر» بيشتر نماينده‌ى كارفرما و سياست‌هاى دولت هستند و نمى‌توان آنها را نهادهاى مستقل مدافع حقوق كارگران محسوب كرد.

در اين ميان بايد اشاره كرد كه در برخى كشورهاى سرمايه‌دارى، كه نمونه‌ى بارز آن ايالات متحده‌ى آمريكاست، اين سنت وجود داشته و دارد كه دولت و كارفرمايان در برابر اتحاديه‌هاى واقعى مدافع حقوق كارگران، اتحاديه‌هايى را تشكيل مى‌دهند كه در ظاهر مدافع كارگران هستند، ولى در واقع بسود سرمايه‌داران و دولت عمل مى‌كنند و بيشتر نقش سركوبگر دارند. نام اين نوع اتحاديه‌ها را ”اتحاديه‌هاى زرد” گذارده‌اند كه در مواقع حساس يا نقش اعتصاب‌شكن را ايفا مى‌كنند و يا در مبارزات كارگرى تن به سازش با دولت و سرمايه‌داران و كارفرمايان مى‌دهند. به نظر مى‌آيد كه «شوراهاى اسلامى كار» و «خانه‌ى كارگر» در ايران نيز از اين دسته ”اتحاديه‌هاى زرد” باشند.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس مهدى چمران، كه رئيس شوراى شهر تهران و از مشاوران رئيس جمهور محمود احمدى‌نژاد است، در حاشيه يكصد و نود و هشتمين جلسه بدون حضور مستمع شوراى شهر با اشاره به اين كه شركت واحد به تمام خواست‌هاى قانونى كاركنان رسيدگى كرده و تمام عقب‌ماندگى‌هاى آنها را پرداخت كرده است، افزود: بر اساس اعلام مقامات مسؤول، تشكيل سنديكا غيرقانونى است و متاسفانه اين مساله از ۶ يا ۷ سال گذشته مطرح بوده، اما در همان ابتدا برخورد منطقى با اين موضوع انجام نشده است و به جاى چاره‌انديشى از كنار آن به راحتى گذشتند.

چمران افزود، كارگران شركت واحد داراى تشكيلات هستند و تشكيل سنديكا از طريق وزارت كار غيرقانونى اعلام شده است.

خبرگزارى آسوشيتدپرس در گزارش خود مى‌افزايد، كشور ۷۰ ميليونى ايران با تورمى فزاينده از يك بيكارى ۲۰ درصدى در رنج است. اين خبرگزارى مى‌افزايد، مقامات ايران از يك تورم ۱۶ درصدى سخن مى‌گويند، در حاليكه كارشناسان معتقدند كه شاخص تورم نزديك به دو برابر اين رقم است.
-----------------------------------

راديو فردا:

کارکنان شرکت واحد با اعتصاب و تجمع در سه نقطه تهران، مردم شهر را به کمبود اتوبوس دچار کردند

شماري از كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه روز يكشنبه با تجمع در سه منطقه تهران، خواستار پاسخگويي مسئولان به مطالبات معيشتي خود شدند و آزادی رئیس و اعضای هیات مدیره سندیکا را که روز پنجشنبه به دستور دادستان تهران دستگیر شده بودند، در خواست کردند. بيشتر رانندگان شركت واحد از پاسخگويي به سئوالات خبرنگاران درباره اعتصاب امتناع كردند. اعتصاب موجب شد تهرانی ها با كمبود اتوبوس روبرو شوند. يك راننده شركت گفت: برخورد نامناسب نيروهاي انتظامي با خانواده های اعتصابیون و ضرب و شتم تعدادي از اعتصاب كنندگان موجب شد خانواده ها از جمع اعتصاب كنندگان خارج شوند. در همبستگي و حمايت از اعتصابیون جمعي از كارگران ايران خودرو اعلام كردند اعتصاب كنندگان را تنها نخواهند گذاشت. شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، بزرگترين تشكل دانشجويي نيز در بيانيه اي خود را همراه و هميار جنبش كارگري دانست.
شيرين فاميلي

شماري از كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه امروز يكشنبه اعتصاب كردند و با تجمع در سه منطقه تهران، خواستار پاسخگويي مسئولان به مطالبات معيشتي خود شدند. اين افراد همچنين خواهان رهايي اعضاي هيات مديره سنديكاي شركت واحد شدند كه روز پنجشنبه به دستور سعيد مرتضوي دادستان تهران بازداشت شده بودند. مصطفي نوريان مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني به خبرگزاري مهر گفت: موضوع اعتصاب در حال رسيدگي است و تا بعدازظهر امروز مشخص خواهد شد.
شيرين فاميلي (راديو فردا): اعتصاب شماري از رانندگان اتوبوس شركت واحد در مناطق مختلف تهران صورت گرفته است. شركت واحد اتوبوسراني تهران حدود 17 هزار پرسنل دارد كه از اين تعداد حدود ده هزار نفر راننده اتوبوس هستند. در پي بازداشت اعضاي هيات مديره سنديكاي شركت واحد، خبرها حاكي از آن است كه تعدادي ديگر از اعتصاب كنندگان بازداشت شده اند. خبرگزاري ايلنا امروز يكشنبه در گزارشي نوشت: بيشتر رانندگان شركت واحد در مسير ميدان امام حسين به انقلاب از پاسخگويي به سئوالات خبرنگاران درباره اعتصاب امتناع كرده و گفتند: موضوع را از طريق روابط عمومي و حراست شركت واحد پيگيري كنيد؛ به ما گفته اند صحبت نكنيد.

امروز يكشنبه از ساعات اوليه بامداد حدود پنج صبح اعتصاب شماري از كاركنان شركت واحد اتوبوسراني به ويژه در مناطق يك، چهار، پنج، شش، هشت و ده تهران، موجب شد شهروندان با كمبود اتوبوس روبرو شوند. يكي از رانندگان شركت واحد اتوبوسراني به خبرگزاري فارس گفت: عده اي از رانندگان همراه با اعضاي خانواده خود اعتصاب را از شب گذشته آغاز كرده بودند، اما برخورد نامناسب نيروهاي انتظامي با آنها و ضرب و شتم تعدادي از اعتصاب كنندگان موجب شد خانواده ها از جمع اعتصاب كنندگان خارج شوند.

روز پنجشنبه به دستور سعيد مرتضوي، دادستان تهران و با حكم قاضي محدث، ده نفر از اعضاي هيات مديره و فعالان سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، بازداشت و به زندان اوين منتقل شدند و روز شنبه منصور اصانلو، رئيس هيات مديره به همراه جواد سيدوند و مرتضا خوانساري، از كاركنان شركت واحد به دادگاه انقلاب احضار شدند.

اعتصاب كاركنان شركت واحد در اعتراض به عدم تحقق مطالبات اعضاي اين سنديكا و دستگيري تعدادي از آنها طي روزهاي گذشته انجام گرفت. يكي از مسئولان شركت واحد به خبرگزاري ايسنا گفت: حدود سه سال است كه حقوق و مزاياي رانندگان افزايش نيافته است. انحلال شوراي كار يكي ديگر از خواست هاي كارگران و رانندگان اين شركت است.

در همبستگي و حمايت از اعتصاب شماري از كاركنان شركت واحد اتوبوسراني، جمعي از كارگران ايران خودرو در اطلاعيه اي اعلام كردند كاركنان ايران خودرو اعتصاب كنندگان را تنها نخواهند گذاشت و در ادامه از خانه كارگر به خاطر به نوشته اين اطلاعيه «سكوت» به شدت انتقاد شده است. اطلاعيه حمله به كاركنان اعتصابي شركت واحد را محكوم كرده و با اشاره به اين كه كاركنان زحمتكش شركت اتوبوسراني شب و روز در گرما و سرماي طاقت فرساي تهران بيش از 12 ساعت كار مي كنند، نوشت: به ادعاي رئيس شركت واحد، بيش از 80 درصد اين رانندگان مسكن مناسب ندارند و از كوچكترين امكانات و زندگي سالم محروم هستند.

كارگران اعتصابي شركت واحد گفتند تا زماني كه مطالبات ما همچون آزادي اعضاي سنديكا، طبقه بندي مشاغل، تامين مسكن براي كاركنان، واقعي شدن حق بيمه اتوبوس ها، پرداخت اضافه كاري معوقه يك سال گذشته و اعطاي تسهيلات رفاهي ضمن كار محقق نشود، اعتصاب همچنان ادامه خواهد داشت.
----------------------------------

بی بی سی:

اعتصاب صدها نفر از کارکنان اتوبوسرانی در تهران

اعتصاب صدها راننده اتوبوس در ايران در حمل و نقل عمومی ساکنان تهران اختلال ايجاد کرده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا گزارش داده است که اين عده به دنبال "بهبود وضعيت حقوق و مسائل معيشتی" خود هستند، اما برخی از منابع خبری می گويند معترضان همچنين خواستار آزادی شماری از اعضای سنديکای کارگری شرکت واحد هستند.

بنا به گزارشها، صبح پنجشنبه ۲۲ دسامبر ماموران امنيتی جمهوری اسلامی با حکم سعيد مرتضوی، دادستان تهران، حدود ۱۰ نفر از اعضای اين سنديکا را به علت نامعلوم بازداشت کردند.

رسانه های ايرانی شمار شرکت کنندگان در اعتصاب را بين يک هزار تا سه هزار نفر ذکر کرده اند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، با اعلام اين که ناوگان شرکت واحد تهران بیش از شش هزار دستگاه اتوبوس دارد، گزارش داده که بيش از سه هزار راننده بار "همکاران گله مند خود را بر دوش می کشند."

ايسنا می گويد که حدود يکهزار نفر از رانندگان اتوبوس در مناطق ۴، ۵ و ۶ در سه نقطه تهران تجمع کردند و شماری از کارکنان فنی نيز سرکار نرفتند. شرکت واحد تهران ۱۰ منطقه و ۱۷ هزار پرسنل فنی و اداری دارد.

اما خبرگزاری کار ايران، ايلنا، می گويد بيش از ۱۲۰۰ راننده مناطق ۶، ۱۰ و ۸ از شامگاه شنبه ۲۴ دسامبر دست به اعتراض زده اند و کارکنان شيفت صبح يکشنبه نيز به آنها ملحق شده اند. اين خبرگزاری گزارش می دهد که ماموران پليس با حضور در ميان معترضان از آنها خواسته اند به اعتصاب خود پايان دهند.

در حالی که خبرگزاريهای ايرانی می گويند اين افراد خواسته صنفی دارند و برخی می گويند سه سال است حقوقشان افزايش نيافته است، مهدی چمران، رييس شورای شهر تهران گفته است که اين اعتصاب صرفا صنفی نيست بلکه به مسايل سياسی نيز آلوده شده است.

اين چهره اصولگرا گفته است: "بر اساس اعلام مقامات مسئول، تشکيل سنديکا غيرقانونی است و متاسفانه اين مساله از شش، هفت سال گذشته مطرح بوده، اما در همان ابتدا برخورد منطقی با اين موضوع انجام نشده است."

مقامات جمهوری اسلامی اصرار دارند کارگران ايرانی مطالبات صنفی خود را از طريق "خانه کارگر" دنبال کنند، ولی کارگران می گويند اين تشکيلات جانبدارانه عمل می کند و در دفاع از حقوقشان بيشتر سياست رسمی را به اجرا می گذارد.

بنا به گزارشها، مسئولان کلانشهر تهران قول داده اند برای مقابله با تاثير احتمالی اين اعتصاب بر حمل و نقل عمومی از اتوبوسهای نهادهای دولتی استفاده خواهند کرد. در تهران به دليل آلودگی شديد اخيرا، مردم به استفاده کمتر از خودروهای شخصی ترغيب شده اند و اتومبيلها براساس نمره زوج و فرد پلاکشان يک روز در ميان می توانند وارد مناطق اصلی شوند.

 

. گزارش  خبرگزارى ها در ايران  از اعتصاب ٤ دي ٨٤ رانندگان شركت واحد

سايت آشوب:خبرهاى رسيده از سطح شهر تهران حكايت از آغاز پرشور و تداوم پيروز اعتصاب كارگران سنديكاى اتوبوس‌رانى تهران و حومه دارد. مناطق 1 و 4 و 6 اتوبوس‌راني، شامل ميادين تجريش و حسن‌آباد، و خيابان ولي‌عصير از تقاطع انقلاب به‌سمت جنوب و غرب تهران، آريا شهر و جنت‌آباد، مراكزى بودند كه اعتصاب در آن‌ها نمود بيشترى داشته و دارد. در ساعات اوليه صبح امروز، يك‌شنبه، هفت ‌تن از نمايندگان و فعالين سنديكايى كه در يورش روز پنج‌شنبه بازداشت شده بودند آزاد شده‌اند؛ گفته مي‌شود منصور اصانلو، رهبر سندكاى كارگران شركت واحد هنوز در بازداشت به‌سر مي‌برد.
در اصلى دفتر سنديكاى واحد هنوز بسته است، و كارگران در اطراف سنديكا و در مقابل در اصلى حضور دارند، حضور گارد ويژه و مليتاريزه شدن فضا از نخستين ساعات آغاز اعتصاب محسوس بود و كماكان ادامه دارد. در برخى ايستگاه‌هاى اتوبوس، مانند چهارراه ولي‌عصر، نيروى انتظامى خودروهاى شخصى خالى را مجبور مي‌كرد مردمى را كه در صف اتوبوس ازدحام كرده ‌بودنند سوار كنند تا به مقصد برسند.
شنيده‌ها حاكي‌است كه در برخى مناطق جنوب تهران، رانندگان تاكسى نيز به اين اعتصاب پيوسته‌اند. اخبار غير رسمى حكايت از بازداشت تعدادى حدود دوازده نفر از اعتصابيون دارد. دانشجوهاى دانشگاه‌هاى تهران نيز با صدور بيانيه‌اى كه متن آن به زودى در اختيار عموم قرار مي‌گيرد، حمايت خود را از اين اعتصاب اعلام داشته‌اند.

حبرگزاري مهر:

به دنبال اعتصاب و تحصن شمار زیادی از کارکنان شرکت واحد که حمل و نقل عمومی شهر تهران را تحت شعاع خود قرار داد ، روزگذشته (يکشنبه) مذاکرات مدیر عامل این شرکت با نمایندگان تجمع کنندگان که در پشت درهای بسته برگزار شد بو دون رسیدن به نتایج مشخص ، به اتمام رسید.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری "مهر" ، مذاکرات مدیرعامل شرکت واحد که از حدود 8 صبح آغاز شده بود پس از تقریبا 10 ساعت بالاخره در ساعت 18 پایان یافت.
مصطفی نوریان ، مدیر عامل شرکت واحد پس از اتمام این جلسه به رغم وعده های قبلی ، در گفت وگو با "مهر" به بهانه ادامه مذاکرات و حضور در مراسم دیگری از ارائه هر گونه توضیحی در خصوص این جلسه و نتایج آن خوداری کرد. اما شواهد امر به بی نتیجه بودن این مذاکرات دلالت دارد.
مصطفی قهرمانی ، مدیر روابط عمومی شرکت واحد نیز ضمن اظهار بی اطلاعی از محتوای مذاکرات انجام شده گفت :هم اکنون تلاش برای پایان دادن به تحصن 1200 نفرازکارکنان این شرکت در منطقه 6 همچنان ادامه دارد.
وی ارائه هر گونه توضیحی در این زمینه را منوط به دستور نوریان واتمام مذاکرات جاری با متحصنان دانست.
بنا به این گزارش ، در طول ساعات گذشته هیچ یک از مسئولان این سازمان حاضر به گفت وگو با رسانه ها نبوده و اطلاع رسانی در این زمینه را تحریم کرده اند.
روابط عمومی اتحادیه اتوبوسرانان نیز با امتناع از هر گونه مصاحبه ای ، به خبرنگار "مهر" گفت : وظیفه ما تنها هماهنگی بین شرکتهای اتوبوسرانی استانهاست و این تحصن به ما ارتباطی ندارد؛ با سازمان تماس بگیرید!
به گزارش "مهر"، تا لحظه تهیه این خبر ( يکشنبه ساعت 7 شب ) تحصن کارکنان این شرکت در اعتراض به مشکلات معیشتی و حقوقیشان (و به رسميت شناختن سنديکای کارگران شرکت واحد) با وجود ریزش باران و شدت گرفتن آن همچنان ادامه دارد.


خبرگزارى مهر: اعتصاب صبح امروز تعدادی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، باعث شد مسافران در خيابان های مرکزی شهر در انتظار وسيله نقليه سرگردان باشند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر، عدم حضور تعدادی از رانندگان شرکت واحد در محل کار خود، باعث شد خيابان های اصلی و مرکزی شهر تهران صبح امروز به دليل ازدحام بيش از معمول مسافران که برای رسيدن به مقصد در جستجوی وسيله نقليه ای بودند، دچار ترافيک سنگين شود.

حضور بيش از حد مردم در مبادی اصلی همچون ميدان راه آهن و ابتدای کارگر جنوبي، منجر به بسته شدن خيابان های وليعصر و کارگرجنوبی در حد فاصل ميدان راه آهن تا چهار راه وليعصر شد.

به گزارش مهر، حضور ماموران انتظامی برای تعامل هرچه بيشتر در روان سازی خيابان های اصلی شهر تهران با ماموران راهنمايی و رانندگي، حکايت از اعتصاب برنامه ريزی شده رانندگان شرکت واحد داشت.
انتظار بيش از حد معمول مسافران برای سوار شدن به وسايل نقليه، آنها را مجبور ساخته بود جلوی هر خودرو عبوری را بگيرند تا به مقصد برسند.
همين امر سبب شده بود افسران راهنمايی و رانندگی نيز از خودروهای شخصی طرح دار بخواهند تا نسبت به سوار کردن مسافران بر زمين مانده، همکاری کنند.
در تماس های مکرر برای گفتگو با مديرعامل شرکت واحد اتوبوسراني، متوجه شديم وی در جلسه ای به منظور بررسی اعتصاب رانندگان شرکت واحد حضور دارد.
 

ادوارنيوز: يکی از منابع نزديک به سنديکای کارگران شرکت واحد در گفتگو با ادوارنيوز با اعلام خبر آزادی ٧ نفر از بازداشت شدگان هيئت مديره سنديکا از ادامه بازداشت منصور اصانلو و يکی ديگر از اعضای سنديکا به نام خانی که صبح شنبه بازداشت شده بود خبر داد.
وی همچنين با اعلام اينکه بر اساس ارزيابی سنديکا ٣٠% رانندگان شرکت واحد در اعتصاب شرکت کردند گفت: در مناطق ٥ و ٦ اتوبوسرانی ٨٥% رانندگان در اعتصاب شرکت کردند و همچنين در منطقه ١ اتوبوسرانی بيش از ٢٠ نفر از رانندگان اعتصابی بازداشت شده اند که با پيگيريهای انجام شده برای آزادی ايشان قول مساعد داده شده است.
وی در پايان گفت: خواسته اعتصاب کنندگان آزادی رهبران سنديکا و رسيدگی به حقوق و امور صنفی آنها بوده است.
 

ادوارنیوز: بنا بر اخبار دریافتی از سعید ترابیان، داوود رضوی ، صادق خندان، امیر تاخیری، و رضا خانی از اعضای سندیکای اتوبوسرانی که در روزهای گذشته توسط نیروی انتظامی و عوامل امنیتی بازداشت شده اند. هیچ گونه اطلاعی در دست نیست و تمامی پیگیریهای خانواده های این افراد و سندیکا برای دریافت اطلاع از محل نگهداری این افراد بی ثمر بوده است.

همچنین عطا باباخانی از دیگر اعضای سندیکا و همسرش که در محل منطقه 6 اتوبوسرانی حضور داشتند از سوی نیروهای حاضر در محل به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. شاهدان در محل به خبرنگار ادوارنیوز گفتند که همسر عطا بابا خانی با خوابیدن در برابر اتوبوسهای آماده حرکت، تلاش داشته است تا از حرکت آنها جلوگیری کند که در پی این امر به شدت مورد توهین و ضرب و شتم قرار گرفته است

این گزارش می افزاید: شرکت واحد از تمامی امکانات دستگاههای دولتی و حتی نهادهای نظامی برای شکست اعتصاب استفاده کرده است.

این در حالی است که هنوز اعتصاب و تحصن جمعی از رانندگان شرکت واحد در محل منطقه 6 اتوبوسرانی با پافشاری بر همان درخواستهای قبلی ادامه دارد.

مجموعه خبرى ايلنا از اعتصاب كارگران شركت واحد
ايلنا: در پی اعتصاب صبح امروز رانندگان شركت واحد اتوبوسرانی منطقه ٥ تهران ، بيش از صدها مسافر در ايستگاههای صادقيه به هفت تير؛ صادقيه به پارك شهر و همچنين صادقيه به ايستگاه مطهری بر زمين مانده و ساعتها به انتظار آمدن اتوبوسهای اين شركت لحظه شماری كردند.
به گزارش خبرنگار گروه كارگری ايلنا، بنا به گفته‌های رانندگان شركت واحد منطقه ٥ تهران ، اعتصاب امروز در اعتراض به دستگيری فعالان سنديكايی صورت پذيرفته و اين امر باعث شد تا بسياری از شهروندان تهرانی ساكن در مناطق ٥ تهران، برای رفتن به محل كار خود از خودروهای شخصی راهی و يا تاكسی استفاده كنند.
بنابراين گزارش، اعتصاب رانندگان اين شركت، اعتراض شديد شهروندان تهرانی ساكن اين مناطق را به همراه داشته و نبود اتوبوسها در اين ايستاگاهها ‌، باعث آن شد كه ساكنين چند ساعت ديرتر از وقت مقرر اداری بر سر كار خود حاضر شوند.
همچنين برخی از شهروندان تهرانی با اشاره به تعدادی از اتوبوسهای خالی از راننده در برخی از ايستگاههای شهر تهران‌‏، اينگونه عنوان می دارند كه مسوولان شركت واحد در ساعتهای آغازين صبح امروز ، اين اتوبوسها را در ايستگاه متوقف و به حال خود رها كرده اند.

ايلنا: تعدادی از رانندگان و كاركنان شركت واحد اتوبوسرانی در اعتراض به مشكلات معيشتی و حقوقی ، صبح امروز در ٣ نقطه از تهران دست به تجمع زدند.
به گزارش ايلنا، اين افراد كه به كمبود حقوق و مزايا و شرايط سخت‌‏كاری كه از ٣ سال پيش به دليل عدم تجديدنظر در طرح طبقه‌‏بندی مشاغل كاركنان اين شركت به وجود آمده، اعتراض دارند؛ خواهان بازنگری در طرح ياد شده هستند و درخواست دارند همچون ديگر كاركنان دستگاه‌‏های دولتی حقوق آنان با نرخ ساليانه تورم ترميم شود.
يادآور مي‌‏شود كه وظيفه بازنگری در طرح طبقه‌‏بندی مشاغل از جمله وظايف شوراهای اسلامی كار است.
اين گزارش مي‌‏افزايد: در سال‌‏های اخير مسوولان اتوبوسرانی به منظور ترميم حقوق كارگران اقدام به پرداخت غيرنقدی به اين كاركنان مي‌‏كردند.
در تجمع امروز، حدود ٥ درصد از كارگران اتوبوسرانی تهران حضور يافته بودند.

ايلنا: كمبود اتوبوس در مسير امام حسين به ميدان انقلاب كه يكی از مسيرهای پر تردد مي‌‏باشد‌‏ ، موجب شد كه صبح امروز مسافران بی شماری دقايق طولانی در ايستگاهها منتظر اتوبوس بمانند. اين وضعيت در ساير ايستگاههای شرق تهران نيز موجب سرگردانی مسافرانی شد كه از دقايق اوليه بامداد به انتظار اتوبوس بودند.
به گزارش خبرنگاران گروه كارگری ايلنا ، بيشتر مسافران امام حسين به انقلاب اذعان داشتند ، در حالي‌‏كه ساير روزها حداكثر ٥ تا ٧ دقيقه در ايستگاهها منتظر بودند ، امروز تا ٣٥ دقيقه به انتظار اتوبوس ايستاده اند.
يكی از مسافران امام حسين به انقلاب ، گفت: هر روز از شرق تهران به مركز مي‌آيم ، امروز بر خلاف روزهای گذشته ، نزديك به ٤٠ دقيقه در انتظار اتوبوس مانده ام و الان كه ساعت ١٠:٢٠ دقيقه مي‌‏باشد ‌‏, هنوز خبری از اتوبوس نشده‌‏است ، در حالي‌‏كه اين مسير يكی از پر ترددترين مسيرهای اتوبوسرانی مي‌باشد.
به گزارش خبرنگارما ، بيشتر رانندگان شركت واحد در مسير امام حسين (ع) به انقلاب از پاسخگويی امتناع كرده و اظهار مي‌داشتند: موضوع را از طريق روابط عمومی و حراست شركت واحد پی گيری كنيد ، به ما گفته‌‏اند صحبت نكنيد.
در اين حال ، يكی از رانندگان ، گفت‌ ‏: شنيده‌‏ام كه همكاران ما امروز در اعتراض به دستگيری اعضای هيات مديره سنديكای شركت واحد ، اعتصاب آرام برپا كرده اند ‌‏، اما كار را نخوابانده‌‏ايم و از صبح در خدمت شهروندان هستيم.
هم چنين مسافران خط ميدان خراسان - انقلاب و چهار راه تهرانپارس - ميدان انقلاب در گفت و گو با خبرنگارما ، از كمبود شديد اتوبوس در ساعات اوليه امروز انتقاد كرده و خواستار پاسخگويی مسوولان شركت واحد شدند.
يكی از مسافران خط چهارراه تهرانپارس - انقلاب ، گفت ‌‏: صبح امروز نزديك به ٤٥ دقيقه اتوبوس دير رسيد ، اما به لحاظ تراكم مسافر ، ترجيح دادم كه باز هم منتظر بمانم ، اين چه وضعی است كه پيش آورده اند.
شهروندی كه خود را كارمند معرفی مي‌كرد ، گفت ‌‏: مشخص است كه امروز خبری بوده و مردم بی اطلاع هستند ، مگر مي‌شود در مسيری كه هر ٣ دقيقه يك اتوبوس مي‌آمد ، امروز هر ٢٥ دقيقه تا نيم ساعت يك اتوبوس بيايد.

ايلنا: ايستگاههای شركت واحد در مسيرهای نازی آباد , راه آهن و ميدان شمشيری به ميدان وليعصر , سرويس‌‏دهی مناسب‌‏تری به مسافران اين خطوط داشته است .
به گزارش خبرنگار گروه كارگری ايلنا , تنی چند از رانندگان در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشتند‌‏: به صورت رسمی اعلام نشده كه اعتصاب كنيم , اما بيشتر همكاران امروز در اعتراض به وضعيت نامناسب حقوق ، مزايا و معيشت ، در قالب ترك‌‏ كار مراتب اعتراض خود را به مسوولان شركت واحد اعلام كرده‌‏ايم و برخی همكاران نيز در برخی مناطق به تجمع هايی دست زده اند .
يك راننده شركت واحد در مسير راه آهن به ميدان وليعصر ، گفت‌‏: وظيفه ما ارايه خدمات به شهروندان است و هيچ وقت كم كاری نكرده ونمی كنيم ، اما از مسوولان تقاضا می كنيم ، تكليف ما را روشن كنند ؛ "شورايی باشيم يا سنديكايی" ، كدام يك رسميت دارند و كدام يك غير قانونی هستند .

ايلنا: پايانه‌‏های مسافربری انقلاب و آزادی ، صبح امروز از ناوگان حمل و نقل اتوبوسهای شركت واحد خالی بود . به گزارش خبرنگار گروه كارگری ايلنا ، همه روزه از ساعات آغازين ، ناوگان حمل و نقل شركت واحد تهران و حومه در خيابانهای پايتخت جابه جايی ميليونها دانش‌‏آموز‌‏، دانشجو ، كارمند ، كارگر ، كاسب و ديگر شهروندان تهرانی را به عهده مي‌‏گرفتند‌‏، اما صبح امروز تهران ، اتوبوسهای حمل و نقل و شركت واحد از تعداد انگشتان دست تجاور نمي‌‏كرد .
اين در حالی است كه در اثر ترافيك سنگين سالهای اخير كلان شهر تهران ، به طور معمول پشت هر چراغ قرمزی بيش از دهها اتوبوس مملو از مسافر ديده می شد .
شنيده‌‏ها حاكی است كه رانندگان مناطق دهگانه و خط اتوبوس برقی شركت واحد تهران در اعتراض به مشكلات حقوق و مزايايی كه بارها از آن دم زده بودند ، دست به اعتصاب زده اند كه در نتيجه آن ، بخش عمده ناوگان شركت واحد به حالت غير فعال در آمده و برای جبران اين كمبود در خطوطی چون تجريش - نواب ، از اتوبوسهای ارگانهای دولتی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده می شود .

ايلنا: در پی اعتراض رانندگان شركت واحد و درخواست آنان برای تحقق خواسته‌‏های صنفي‌‏شان ، خبرنگان ما از سطح شهر گزارش داد كه در اكثر خطوط اتوبوسرانی ، رانندگان ضمن آنكه دست از كار كشيده‌‏اند‌‏، اعلام كرده‌‏اند كه تا دست‌‏يابی به خواسته‌‏های خود ، اين چنين تحصن‌‏هايی ادامه خواهد داشت.
خبرنگار گروه كارگری ايلنا ، از خيابان جمهوری گزارش داد كه در خطوط ويژه ميدان جمهوری به ميدان بهارستان ، قريب به اتفاق مسافران تا يك‌‏ساعت زير بارش باران در انتظار اتوبوس هستند ، اين در حالی است كه در اين خط ، اتوبوس ساير خطوط شركت واحد و اتوبوسهای سپاه ، نيروی انتظامی و واحد گشت‌‏ ، اقدام به جابجايی مسافران می كنند.
جمعی از مسافران خط جمهوری - بهارستان ، در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشتند : امروز حداقل نيم ساعت تا چهل دقيقه به انتظار اتوبوس در ايستگاهها معطل شده اند.
اختلال ، در جابه‌‏جايی مسافران ، امروز موجبات نارضايتی شديد شهروندان تهرانی را فراهم كرده است.
رانندگان اين خط نيز در گفت و گو با خبرنگار ايلنا، از دادن هر گونه پاسخ در خصوص وضعيت امروز خودداری كرده و اظهار داشته اند ، در صدد دست‌‏يابی به خواسته‌‏های صنفی خود هستيم و اعتصاب آرام امروز به درخواست هيچ گروه و جناحی نبوده و اين حركت صرفا حركتی خودجوش و صنفی است.

ايلنا: نايب رئيس سنديكای كارگران شركت واحد، گفت: ريشه اصلی اعتصاب كارگران شركت واحد تهران و حومه ، بر آورده نشدن مطالبات صنفی كارگران اين شركت بوده است.
به گزارش خبرنگار گروه كارگری ايلنا , "ابراهيم مددی"، گفت‏: به طور كلی سطح دستمزد كارگران و به ويژه رانندگان شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پايين است و اين افراد علاوه بر مشكل معيشتی و اقتصادی با مساله مسكن نيز روبه‌‏رو هستند.
وی ، به عدم اجرای طرح طبقه‌‏بندی مشاغل و فعاليت قراردادی كارگران اين شركت اشاره كرد و افزود: با وجود آنكه حرفه رانندگی يك شغل مستمر است ، اما رانندگان اين شركت با داشتن ٤ سال سابقه ، هنوز به صورت قراردادی مشغول به كار هستند.
مددی ، از وجود تبعيض ميان كارگران و كارمند شركت واحد در زمينه استفاده از خدمات بيمه‌‏ای و درمانی اشاره كرد.
وی ، با بيان اينكه اتوبوسها و توقفگاههای شركت واحد از نظر كارشناسان فاقد استانداردهای ايمنی است ، به وقوع حوادث حين كار منجر به فوت در اين توقفگاهها اشاره كرد و افزود‌‏: سطح تمامی توقفگاههای شركت واحد به قدری لغزنده است كه باعث ليزخوردن اتوبوسها در هنگام رانندگی مي‌شود.
نائب رئيس تشكل موسوم به سنديكای كارگران شركت واحد ، به عدم پرداخت مزايای قانونی همچون لباس كار و شير به كارگران شركت واحد اشاره كرد و گفت‌‏: در سالهای گذشته با حذف فعاليت كمك راننده از شركت واحد ، رانندگان اتوبوسها علاوه بر رانندگی موظف به باطل كردن بليط نيز شده اند كه اين باعث افزايش فشار كار و تاخير در جابه‌‏جايی مسافران شده است.
مددی ، افزود: طی ١٥ سال فعاليت شوراهای اسلامی كار به عنوان نمايندگان صنفی در مناطق ١٠ گانه شركت واحد، هيچ يك از خواسته‌‏های كارگران برآورده نشده است.
مددی با اشاره به التهابی كه در سطح شهر تهران ايجاد شده ، وضعيت اعتصاب را در مناطق ٦ ، ٨ ، ٥ و ٤ شديد توصيف كرد و خواستار رسيدگی و برآورده شدن خواسته های كارگران شد تا هر چه سريعتر اين التهاب فروكش كند.

گزارش خبرگزارى ايسنا از اعتصاب رانندگان شركت واحد

ايسنا: صبح امروز حدود يكهزار نفر از رانندگان اتوبوس شركت واحد در مناطق ٤، ٥ و ٦ اتوبوسرانی تهران، نسبت به آنچه كه عدم افزايش حقوق و مزايای و شرايط سخت كاری خود خواندند، با خودداری از جابجايی مسافران، در ٣ نقطه شهر تهران دست به تجمع زدند.
به گزارش خبرنگار ,شهری, خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، تعدادی از كاركنان فنی اتوبوسرانی نيز امروز در محل‌های كار خود حضور نيافتند.
به گزارش ايسنا، شركت واحد اتوبوسرانی ١٧ هزار پرسنل دارد كه از اين تعداد ١٠ هزار نفر راننده اتوبوس هستند.
به گفته يكی از مسؤولان شركت واحد حدود سه سال است كه حقوق و مزايای رانندگان افزايش نيافته است.
بي‌توجهی به بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل در شركت واحد و عدم افزايش حقوق آنها بر اساس نرخ تورم، يكی ديگر از موضوعات مورد اعتراض رانندگان است.
بر اساس اعلام شهرداری تهران بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل از وظايف شوراهای اسلامی كار است.
شهرداری تهران علي‌رغم اعتراض اين تعداد از رانندگان، اعلام كرد: در سالهای اخير مسؤولان شركت واحد برای ترميم حقوق كارگران اقدام به پرداخت بن غيرنقدی كردند.
گفتنی است بر اساس اعلام شهرداری تهران در تجمع امروز حدود ٥ درصد از كارگران اتوبوسرانی تهران حضور داشتند.

ضرب و شتم تعدادى از اعتصاب كنندگان توسط نيروى انتظامى

خبرگزارى فارس: تجمع برخى كاركنان برخى خطوط شركت واحد اعم از راننده،‌ كارگر و مسئولان موجب شد كه شهروندان تهرانى بيشتر از روزهاى قبل با كمبود اتوبوس مواجه شوند، هر چند اين اتفاق باعث شد، صفهاى طولانى ايستگاههاى اتوبوس در تهران كوتاه‌تر از روزهاى معمولى شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعى فارس اين اعتصاب كه بر اساس اطلاعيه اول دى ماه سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى برنامه ريزى و اطلاع رسانى شده بود و قرار بود از ساعات اوليه صبح امروز ( ساعت 5 صبح) دراعتراض به عدم تحقق مطالبات اعضاى اين سنديكا با وجود رايزني‌هاى متعدد با مسئولين مملكتى و مديران شركت واحد و دستگيرى تعدادى از اعضاى اين سنديكا كه طى چند روز گذشته دستگير شده بودند، بر پا شود.
ع.س يكى از اعتصاب كنندگان در گفت و گو با خبرنگار اجتماعى فارس در خصوص اين اعتصاب مى گويد:بر اساس هماهنگى هاى انجام گرفته توسط سنديكا قرار بود كه صبح امروز حدود 10 تا 12 هزار نفر از كارگران و رانندگان اين شركت كه عضو سنديكا هستند در مناطق 10 گانه اتوبوسرانى براى منظور دستيابى به مطالبات خود اعتصاب كنند.
وى با اشاره به تجمع تعداد كثيرى از رانندگان و اتوبوسرانان در مناطق 4 و 6 اتوبوسرانى كه فقط تعداد آنها در منطقه 6، بيش از 1500 نفر عنوان شده است، تصريح كرد:با وجود پيگيريهاى متعدد هنوز حق خواربار كارگران و رانندگان شركت واحد 210 تومان و حق ناهارى آنان 1200 تومان است در صورتى كه رانندگان شركت واحد نه تنها از تسهيلات خاصى با وجود سختى كارشان برخوردار نيستند بلكه روزهاى تعطيل را با تهديد و به اجبار در محل كار خود حاضر مى شوند.
وى با تاكيد بر اين كه انحلال شوراى كار از خواسته هاى كارگران و رانندگان شركت واحد است تاكيد كرد:تا زمانى كه مطالبات ما همچون آزادى اعضاى سنديكا، طبقه بندى مشاغل، تامين مسكن براى كاركنان، واقعى شدن حق بيمه اتوبوسها كه در حال حاضر 2500 تومان است، پرداخت اضافه كارى معوقه يكسال گذشته و اعطاى تسهيلات رفاهى ضمن كار محقق نشود، اعتصاب همچنان ادامه خواهد داشت.
وى با اشاره به حضور نيروى انتظامى در محل اعتصاب كارگران شركت واحد اتوبوسرانى و اظهارات شب گذشته سردار طلايى در ميان تعدادى از كارگران كه جمعى از آنان از شب گذشته اعتصاب خود را آغاز كرده بودند، تصريح كرد:عده‌اى از اعتصاب كنندگان با اعضاى خانواده خود در اين اعتصاب شركت كرده بودند اما برخورد نامناسب نيروى انتظامى با آنان و ضرب و شتم تعدادى از اعتصاب كنندگان موجب شد كه خانواده‌ها از جمع معترضين خارج شوند.
بر اساس اين گزارش ايستگاههاى اتوبوس امروز بر خلاف روزهاى گذشته به دليل اعتصاب رانندگان شركت واحد و امتناع آنان از سوار كردن مسافر خلوت بود و خبرى از صفهاى طولانى چند مترى نبود و تنها تعداد اندكى از اتوبوسهاى فرسوده قديمى اقدام به سوار كردن مسافر كرده بودند و تعدادى نيز بدون مسافر و بى توجه به حضور مسافران در سطح نقاط مركزى شهر تردد مى كردند.
ماموران راهنمايى و رانندگى نيز با حضور در نقاط پر ازدحام شهر به منظور خاتمه دادن به شلوغى خيابانها و نجات مسافران از سرگردانى مسافران، خودروهاى شخصى را مجور به سوار كردن مسافران بر زمين مانده مي‌كردند كه اين اقدام نيز موجب اعتراض رانندگانى كه تمايلى به اين كار نداشتند، مى شد.
تلاش خبرنگار اجتماعى فارس براى تماس با مديرعامل شركت واحد اتوبوسرانى به نتيجه‌اى نرسيد.

گزارش ايرنا از اعتصاب صبح امروز رانندگان شركت واحد

ايرنا: عده‌اى از رانندگان شركت واحد اتوبوسرانى تهران، صبح امروز "يكشنبه" با هدف آنچه كه جلب نظر مسوولان، به درخواستهاى صنفى و رفاهى خود خوانده شده، برسركار حاضر نشدند.
اين رانندگان خواهان بهبود وضعيت حقوق و مسائل معيشتى خود هستند. در همين حال، گزارشها از سطح شهر تهران، حاكى از آن است كه عدم حضور شمارى از رانندگان درخطوط براى جابجايى مردم، مشكلات محدودى در جابجايى مسافران در سطح شهر ايجاد كرده و بر تراكم مسافران اتوبوس‌هاى فعال شهري، و نيز مترو و تاكسي‌هاى و سواري‌هاى شخصى افزوده است. درعين حال، مسوولان شركت واحد اتوبوسرانى تهران، گفتند كه‌اغلب اتوبوسهاى اين شركت در سطح شهر فعال هستند و درصورت نيازبراى پوشش خدمات حمل و نقلى درخطوطى كه با تراكم مسافر رو به رو باشد، اتوبوس‌هاى بيشترى اعزام خواهد شد. به رغم اجراى طرح محدودسازى آمد و شد خودروهاى شهرى براى كاهش آلودگى هوا شهر كه به طرح زوج و فرد معروف شده، ترافيك تهران درساعت مخابره خبر (‪۰۹:۰۸‬دقيقه) همچنان فشرده است. سازمانها و نهادهاى دولتى نيز اعلام كرده‌اند كه در صورت نيازهاى اتوبوس‌هاى خود را براى تامين نيازهاى حمل و نقل در سطح شهر تهران اعزام خواهند كرد.
 

4 دی 1384 14:51


به دستگیری فعالین سندیكای شركت واحد تهران اعتراض كنید
رانندگان شركت واحد برای روز یكشنبه اعلام اعتصاب عمومی كرده اند


روز پنجشنبه اول دي مامورین مسلح جمهوري اسلامي با در دست داشتن حکم بازداشت و بازرسی منازل رهبران و اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه٬ به منازل آنها مراجعه و ١٢ نفر از آنها را دستگير كردند. ٤ نفر از دستگیر شدگان پس از مدت كوتاهی آزاد شدند اما هشت نفر ديگر هنوز در زندان هستند. اسامی شماری از دستگیر شدگان عبارت است از منصور اسانلو٬ ابراهيم مددی٬ منصور حيات غيبی٬ عباس نژند کودکی٬ رضا ترازی٬ غلامرضا ميرزايی٬ علی زاد حسين٬ امیر تحقیری و عطا باباخانی. بنا به گزارش رسیده به حزب كمونیست كارگری ایران منصور اسانلو به زندان اوین منتقل شده است. امروز جمعه ٢ دي حدود ٣٠٠ نفر از رانندگان شركت واحد در اعتراض به اين دستگيري در مقابل دفتر اين سنديكا تجمع كرده و خواهان آزادي افراد دستگير شده شدند. این تجمع هم اكنون ادامه دارد. قرار است اين تجمعات در مقابل قرارگاههاي اتوبوسراني ادامه داشته باشد.

رانندگان شركت واحد تصميم گرفته اند كه روز يكشنبه از ساعت ٦ صبح اتوبوسها را در محل قرارگاه خود متوقف نگه دارند و دست به اعتصاب عمومی بزنند.

حزب كمونیست كارگری ایران دستگیری فعالین شركت واحد را شدیدا محكوم میكند و از اعتراضات رانندگان شركت واحد و تصمیم آنها به اعتصاب عمومی فعالانه حمایت میكند. این تعرض حكومت در ادامه حكم زندان برای فعالین اول مه سقز٬ تعرضی به همه كارگران و مردم است و باید به شكست كشیده شود. ما از همه كارگران و مردم میخواهیم كه به هر شكل ممكن به این تعرض جمهوری اسلامی به كارگران شركت واحد اعتراض كنند و اعتراضات رانندگان شركت واحد را وسیعا مورد پشتیبانی قرار دهند.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی برابری حكومت كارگری
حزب كمونیست كارگری ایران
٢٣ دسامبر ٢٠٠٥ – ٢ دی ١٣٨٤

....................

گزارش از راديو فردا جمعه ٢ ديماه

ماموران امنیتی، فعالان سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی را به اتهام تشکیل «غیرقانونی» سندیکا، بازداشت کردند: نظر یک حقوقدان
صبح روز پنجشنبه اول دیماه، ماموران به دستور دادستان تهران سعید مرتضوی و با حکم قاضی محدث، هشت نفر از فعالان ارشد سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را بازداشت کردند و با بازرسی منازل آنها، اسناد سندیکایی و شخصی آنها را ضبط کردند. یکی از علل بازداشت، اقدام به تشکیل سندیکای غیرقانونی اعلام شد. محمد سیف زاده، عضو کانون وکلای مدافع حقوق بشر در مصاحبه با رادیو فردا می گوید مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، تشکیل سندیکا یا هر تشکل دیگری، حتی اگر بدون مجوز باشد، غیرقانونی شمرده نمی‌شود. سعید ترابیان عضو هیات مدیره سندیکا به رادیو فردا می‌گوید قرار است کارگران در اعتراض به بازداشت هشت عضو هیات مدیره این تشکل، از اولین ساعات کاری روز یکشنبه 4 دیماه درمناطق ده گانه و اتوبوس برقی حضور یابند و دست از کار بکشند.

نازي عظيما

بامداد دیروز (پنجشنبه) هشت تن از اعضای سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به دست ماموران دادستانی در خانه‌های خود بازداشت شدند و خانه‌هایشان مورد بازرسی قرار گرفت. علت بازداشت ظاهرا اخلال در نظم عمومی از طریق اعتصاب و اقدام به تشکیل سندیکای غیرقانونی ذکر شده است.
نازی عظیما (رادیو فردا): ساعت 7 صبح روز پنجشنبه اول دیماه، عده ای از فعالان سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بازداشت شدند. ماموران با در دست داشتن حکم بازداشت و بازرسی منازل هشت نفر از رهبران و اعضای سندیکا، اسناد سندیکایی و کامپیوترهای شخصی بازداشت شدگان را با خود بردند.

سعید ترابیان از اعضای هیات مدیره این سندیکا به رادیو فردا گفته است: سه نفر دیگر را امشب به نامهای آقایان اکبر یعقوبی، رضا بوربور و حمید رضا رضایی فرد، دستگیر شدند. توسط پلیس امنیت. سه نفر دیگر به نام آقایان جواد کفایتی، سید جواد سیدوند و مرتضی کمساری توسط پلیس امنیت دستگیر شدند.

بنا به گزارشها، احکام بازداشت به دستور سعید مرتضوی دادستان تهران و با امضای قاضی محدث انجام گرفته و بنا بر آنچه در حکم بازداشت رهبران سندیکایی آمده است، یکی از علل بازداشت، اقدام به تشکیل سندیکای غیرقانونی بوده است.

محمد سیف زاده، عضو کانون وکلای مدافع حقوق بشر می‌گوید از نظر حقوقی تشکیل سندیکا حتی اگر بدون مجوز باشد، غیرقانونی شمرده نمی‌شود.

محمد سیف زاده (حقوقدان و وکیل دادگستری): مطابق اصل 26 قانون اساسی، هر نوع تشکل، انجمن، سندیکا یا هر نوع حزب و اینها به رسمیت شناخته شده و قانونی است. منتها از کمیسیون ماده ده مجوز گرفته باشند، آن رسمیت بهش می بخشد و فرق است بین رسمی بودن و قانونی بودن. بنابراین هر تشکلی که وجود داشته باشد، قانونی است، اما اگر از طریق وزارت کشور و کمیسیون ماده ده مجوز گرفته و به رسمیت شناخته شده، رسمی می‌شود. بنابراین تشکلهای دیگر غیرقانونی نیستند، آنهایی که وجود دارند.

ن. ع: چه فرقی هست بین یک تشکل غیررسمی و یک تشکل غیرقانونی؟

محمد سیف زاده: غیرقانونی آن است که به موجب حکم دادگاه صالحه با شرایطی که قانون گفته، حکم به غیرقانونی بودنشان صادر شود. تا زمانی که این حکم صادر نشده، هر تشکلی قانونی هست.

ن. ع: تشکلی که به ثبت نرسیده و قانونی نشده، آیا اجازه دارد که اعلامیه پخش کند یا روزنامه داشته باشد یا تجمع داشته باشد؟

محمد سیف زاده: دقیقا، حالا آن تجمع و راهپیمایی و یا دادن اعلان و اینها در چارچوب قوانین هم مجاز است و آنها هم به رسمیت شناخته شده. بنابراین بله، حق دادن اعلامیه، اظهار نظر و تجمع را هم دارند.

ن. ع: سندیکای کارگران شرکت واحد تلاشهایی برای به ثبت رساندن خود انجام داده و جلساتی با کارفرما و مسئولان شورای تامین استان تهران داشته است.

سعید ترابیان: از هیچ مذاکره ای کوتاهی نکردیم. با همه مذاکره کردیم حتی با تیمسار طلایی، مشاور ریاست جمهوری. ولی خب متاسفانه فقط کوتاهی دیدیم. چون سندیکا شفاف سازیش زبانزد خاص و عام است، به همه اطلاعرسانی کردیم و حقایق را گفتیم.

ن. ع: در احکام دادستانی علت دیگر بازداشتها تلاش برای بر هم زدن نظم عمومی از طریق اعتصاب ذکر شده است.

سعید ترابیان: این حرکت، حرکت خودجوشی شده برای راننده ها. به خاطر این که نماینده‌هایشان دستگیر شدند، می‌خواهند برای روز یکشنبه از اول وقت کاری راننده‌ها که پنج صبح است، دست از کار بکشند و تجمعی را در جلوی درب مناطقشان داشته باشند.

ن. ع: سندیکای کارگران شرکت واحد در اطلاعیه ای از کارکنان این مجموعه خواسته بود در اعتراض به بی توجهی مسئولان، نسبت به مطالبات صنفی کارکنان شرکت واحد، و اشکالتراشیهایی که بر سر راه فعالیت این تشکل صنفی ایجاد شده، و نیز برای اعتراض به بازداشت هشت عضو هیات مدیره این تشکل، از اولین ساعات کاری روز یکشنبه 4 دیماه د رمناطق ده گانه و اتوبوس برقی حضور یابند و با تجمع در برابر درب خروجی دست از کار بکشند. آیا قوانین ایران حق اعتصاب را به رسمیت می شناسد؟

محمد سیف زاده: در بعضی از مواد قانون کار وجود دارد، حق اعتصاب و اینها. ضمن آن که ما اعلامیه جهانی حقوق بشر را داریم که به موجب دو میثاق بین‌المللی؛ فرهنگی، مدنی در سال 54 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در آنجا به رسمیت شناخته شده. آن دو تا هم از منابع حقوقی ما هستند.

همسر منصور اصانلو رئیس هیات مدیره این سندیکا در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران، خبر بازداشت همسرش را در منزل خود تصدیق کرده است. منصور اصانلو به زندان اوین منتقل شده و دیگر بازداشت شدگان، همچنان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به سر می برند. بنا به گزارشهای رسیده، خانواده های بازداشت شدگان، تا غروب روز پنجشنبه در محل دادستانی تهران، خواستار پاسخگویی مسئولان نسبت به وضعیت و علت بازداشت آنها بودند که بنا بر گزارشها به آنها گفته شده است که روز سه شنبه می‌توانند با آنان ملاقات کنند. دفتر سندیکای کارکنان شرکت واحد، از روز پنجشنبه مهر و موم شده است.

 

رانندگان شرکت واحد دوشنبه ٢۵ مهر بلیط نگرفتند_

 برا ساس قرار قبلی که به وسیله ی رانندگان اتوبوس واحد اعلام گردیده بود روز ١٥ مهر ماه رانندگان شرکت واحد در يك حركت اعتراضی از گرفتن بلیط از مسافران خودداری کردند . بنا به گزارشات قرار است كه این حرکت رانندگان در روز های آینده ادامه یابد. خواستهای رانندگان از جمله افزايش دستمزدها و داشتن كمك راننده و بازگشت به كار رانندگان اخراجي بر سر كارشان میباشد.

 

 از رانندگان شركت واحد وسیعا حمایت كنید


رانندگان شركت واحد از روز دوشنبه ٢۵ مهر از گرفتن بلیط از مسافران خودداری میكنند• از روز دو شنبه همه كس در تهران میتواند بدون دادن بلیط سوار اتوبوس شود• این اقدام حساب شده و جالب رانندگان بی تردید انعكاس وسیعی در میان مردم خواهد یافت• این اعتراضی به فشار كار بر رانندگان و عدم پاسخگویی دولت به خواستهای رانندگان است كه تاكنون نه تنها پاسخی نگرفته بلكه حكومت اسلامی در ماه گذشته با تهدید و دستگیری شماری از رانندگان به آن پاسخ داد اما پس از مدت كوتاهی از ترس گسترش اعتراضات ناچار به آزاد كردن آنها شد• رانندگان شركت واحد مدتهاست در حال مبارزه برای به كرسی نشاندن خواستهای خود هستند• رانندگان به فشار كار اعتراض دارند و خواهان سبك كردن كار از طریق استخدام كمك راننده كه شرط رسما توافق شده با آنهاست میباشند• رانندگان خواهان افزایش دستمزدها و مزایای حقوقی برابر با دیگر كاركنان بخشهای دولتی هستند• رانندگان شركت واحد خواهان بازگشت به كار همكاران اخراجی خود هستند•

این خواستهای رانندگان شایسته حمایت وسیع همه مردم و كارگران است• باید از رانندگان فعالانه حمایت كرد• باید كاری كرد كه رانندگان بتوانند خواستهای خود را به كرسی بنشانند• این دفاع فعال و قاطع و رادیكال همه كارگران و مردم از خواستهای رانندگان است كه میتواند حكومت و كارفرمایان را عقب براند و به خواستهای آنها جامه عمل بپوشاند•

حزب كمونیست كارگری ایران همه كارگران و بخشهای مختلف مردم را به حمایت فعال از خواستهای رانندگان شركت واحد فرا میخواند• فردا باید فضای تهران را به یك فضای اعتراضی و كارگری تبدیل كرد• میتوان به صورت فردی و جمعی و به اشكال مختلف با رانندگان اعلام همبستگی كرد• فردا باید با پلاكاردهای حمایتی و شاخه های گل به استقبال رانندگان رفت• باید به دستمزدهای زیر خط فقر و فشار كار بر رانندگان با پلاكارد و قطعنامه و تجمع٬ اعتراض كرد و خواست حد اقل دستمزد ٤۵٠ هزار تومان به رانندگان را كه خواست اعلام شده كارگران كارخانه های مختلف است مورد تاكید قرار داد• باید بر بازگشت به كار فوری همه رانندگان اخراجی پافشاری كرد و بر پرداخت تمام دستمزدهای آنها در مدت اخراج تاكید نمود• پیروزی رانندگان شركت واحد در گرو اینست كه اولا رانندگان خواستهای خودرا در مجمع عمومی گسترده خود بروشنی فرموله كنند و مورد تایید و تاكید قرار دهند و كل رانندگان را برای پافشاری بر این خواستها و تداوم مبارزه و اعتراض هم نظر و همراه نمایند• ثانیا جمهوری اسلامی حمایت گسترده كارگران و مردم از این مبارزه را در برابر خویش شاهد باشد•

زنده باد همبستگی كارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی برابری حكومت كارگری
حزب كمونیست كارگری ایران
٢٤ مهر ١٣٨٤ ـ ١٦ اكتبر ٢٠٠۵

 

گزارشی از تجمع ١٣ مهر کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران در مقابل دادسرای عمومی ناحیه 11 تهران


از ساعات اولیه صبح ١٣ مهر بنا به فراخوان دادگاه رسیدگی به پرونده ضرب و شتم اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد توسط چماقداران شوراهاي اسلامي و خانه كارگر، منصور اسانلو به همراه کسانی که در این حمله مضروب شده بودند و همچنین شاهدان این حمله در دادسرای عمومی ناحیه 11 در میدان منیره حاضر شدند. از همان ساعات اولیه صبح حدود 150 نفر از کارگران شرکت واحد نیز جهت حمایت از همکاران خود در وسط میدان منیریه در حالیکه نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی حضور چشمگیری داشتند ، گرد هم آمده و با سر دادن شعارهایی خواهان رسیدگی عادلانه به این پرونده بودند.

با وجودیکه از مدتها پیش محل رسیدگی به این پرونده دادسرای عمومی ناحیه 11 تعیین شده بود اما متهمان این پرونده به دادسرا نیامده بودند. و به گزارش گفته شد كه بنا به دستور دادستانی انقلاب جمهوري اسلامي پرونده کارگران شرکت واحد به دادسرای عمومی ناحیه 7 منتقل شده است. در نتيجه كارگران به تجمع خود خاتمه دادند

رانندگان اتوبوسهای شركت واحد دست به تجمع زدند


روز ١٣ مهر ماه جمعي از رانندگان اتوبوسهاي شركت واحد در مقابل محل دادگاه رسيدگي به شكايت خود از اين شركت٬ در ميدان منيريه دست به تجمعي اعتراضي زدند. رانندگان با در دست داشتن پلاكاردهايي خواستهاي خود را مطرح كردند. نيروهاي انتظامي و لباس شخصي در محل مستقر بودند. اين دادگاه قرار بود كه موضوع ضرب و شتم كارگران شركت واحد و برهم زدن جلسه آنان توسط چماقداران خانه كارگر و شوراهاي اسلامي٬ رسيدگي كند. اما پس از حضور رانندگان معترض٬ به آنان اعلام شد كه پرونده به شعبه دادگان انقلاب در خيابان معلم منتقل شده است. اين تجمع اعتراضي تا ساعت ١٠ صبح ادامه داشت. در اين تجمع رانندگان با در دست داشتن پلاكاردهايي بر روي خواستهايشان تاكيد گذاشتند.

رانندگان علاوه بر پلاكاردهایی در اعتراض به تهاجم خانه كارگریها٬ خواستهای خود را بر روی پلاكاردهایی نوشته بودند كه عبارت بود از خواست افزايش دستمزدها٬ بازگشت به كار ١٥ همكار اخراجي خود٬ دادن حق ناهار معادل روزانه ٨٠٠ تومان و سهميه روزناه شير٬ دادن دو دست كت و شلوار و لباس فرم همراه با كفش بر طبق قرارداد جمعي ٬ و نيز دادن نوشت افزار طبق عرف هر ساله شركت واحد و دادن بن به آنان مانند ديگر كاركنان شهرداري.

يادآور شويم كه در روز ١٩ ارديبهشت ماه تهاجم سازمانيافته اي از سوي روساي خانه كارگر رژيم و عوامل شوراهاي اسلامي و حراست به هيات موسس سنديگاي شركت واحد در تهران صورت گرفت كه در جريان آن چماقداران خانه كارگر و شوراهاي اسلامي كه توسط مسئولين خانه كارگر و كانون عالي شوراهاي اسلامي هدايت ميشدند به نحوي وحشيانه با چاقو و چماق و مشت و لگذ به جان فعالين اين تشكل افتادند و به جلوگيري از برپايي جلسه آنان در اين روز پرداختند. اين موضوع مورد اعتراض كارگران شركت واحد قرار گرفت و در سطح بین المللی نیز منعكس شد• زیر فشار اعتراضات گسترده در این رابطه بود كه جمهوری اسلامی دادگاهیی را برای رسیدگی به این موضوع تشكیل داد•


حزب كمونیست كارگری ایران از خواستهای رانندگان شركت واحد اتوبوسرانی حمایت میكند و همه كارگران و مردم را به پشتیبانی از رانندگان فرا میخواند•


حزب كمونیست كارگری ایران
١٣ مهر ١٣٨٤ – ۵ اكتبر ٢٠٠۵

در تهران رانندگان شركت واحد به اعتراض چراغهای اتوبوسها را روشن كردند


از صبح روز چهارشنبه ۱۶ شهریور رانندگان اتوبوسرانی تهران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای خود دست به یک حرکت اعتراضی سمبولیک زدند. رانندگان اتوبوسها در حین کار و برای جلب توجه مردم به خواست خود چراغ های اتوبوس ها را حین حمل مسافر روشن نمودند. کارکنان و رانندگان اتوبوسرانی می گویند که شرکت واحد باید همچون سایر کارکنان شهرداری به رانندگان در اعیاد و مناسبتهای مختلف مبلغ ٤٠ هزار تومان بدهد و لی شرکت واحد این کار را نکرده است. دریافتی ماهانه رانندگان اتوبوسرانی حدود ١٩٠ تا ٢٠٠ هزار تومان می باشد. این حركت اعتراضی مورد توجه و حمایت مردم در سطح شهر قرار گرفته بود و مردم به اشكال مختلف از آنها ابراز پشتبیانی میكردند. در واکنش به اعتراضات روز چهارشنبه رانندکان اتوبوسرانی مصطفی نوریان مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه با وقاحت میگوید: "رانندگان شرکت واحد توقع غیرواقعی دارند. و مزایای سایر کارکنان شهرداری شامل حال رانندگان نمی شود چون شرکت واحد مستقل است." یكی از نمایندگان رانندگان میگوید "پیرو مطالبات صنفی انجام نشده و اخراج ١٧ نفر از افرادی كه در پیگیری طلب كاركنان فعالیت كرده بودند٬ رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای رساندن مشکلات خود به گوش مسئولان چراغ های اتوبوس خود را روشن کردند. وی درمورد برخورد مسئولان به کارکنان و کارگران اخراجی افزود: که بارها مراتب اعتراض و نارضایتی کارکنان شرکت واحد و دلایل غیر قانونی احضار مکرر کارکنان را گوشزد کرده ایم ولی مسئولین پاسخی به این درخواستهای ما نداده اند."

رانندگان اتوبوسرانی خواهان پرداخت تمام مزایای پرداخت نشده و افزایش دستمزدها و مزایای خود هستند. شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حدود ١٠ هزار و ۵٠٠ راننده دارد که در دوشیفت صبح و بعد از ظهر کار می کنند.

حزب كمونیست كارگری ایران همه كارگران و مردم را به حمایت از رانندگان شركت واحد اتوبوسرانی فرا میخواند. دستمزدها و مزایای همه كارگران باید به همراه غرامت دیر كرد فورا پرداخت شود و حداقل دستمزد به سطح ٤۵٠ هزار تومان در ماه كه خواست كارگران بخشهای مختلف است افزایش یابد.


حزب کمونیست کارگری ایران
۱۶ شهریور ۱۳۸۴ ـ ۷ سپتامبر ۲۰۰۵

چماقداران خانه کارگر و شوراهاى اسلامى را بايد از کارخانه ها بيرون انداخت

روز ١٩ ارديبهشت ماه تهاجم سازمان يافته اى از روساى خانه کارگر رژيم، عوامل شوراهاى اسلامى و حراست به هيات موسس سنديکاى شرکت واحد در تهران صورت گرفت. در جريان اين تهاجم، چماقداران خانه کارگر و شوراهاى اسلامى که توسط مسئولين خانه کارگر و کانون عالى شوراهاى اسلامى هدايت ميشدند، به نحوى وحشيانه با چاقو و چماق و مشت و لگد به جان فعالين اين تشکل افتادند و بنا به اين گزارش با چاقو يکى از مسئولين اين سنديکا بنام منصور اسانلو را آنچنان با وحشيگرى زخمى کردند که زبان او بريده شد و زخمهاى متعددى برداشت و او را به بيمارستان نيروهاى انتظامى منتقل کردند. تعداد ديگرى نيز در اين يورش مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. خسارات زيادى نيز به محل سنديکا وارد آوردند و اسناد و مدارک هيات موسس سنديکاى مزبور را با خود به تاراج بردند. اين حمله با حمايت مديريت شرکت واحد و در حضور نيروهاى انتظامى صورت گرفت. حسن صادقى رئيس کانون عالى شوراهاى اسلامى در رسانه هاى رژيم صريحا اين تهاجم را مورد پشتيبانى قرار داد. بنگاه خبرپراکنى شوراهاى اسلامى، جريان ضرب و شتم منصور اسانلو توسط اوباش اسلامى را وقيحانه "خود زنى" توصيف کرد.

خانه کارگر و حراست و شوراهاى اسلامى از همان آغاز تشکيل ابزار رژيم براى جاسوسى و شناسائى کارگران فعال و راديکال، براى منحرف کردن مبارزه کارگران و جلوگيرى از رشد و گسترش اعتراضات کارگرى بوده است. اينها مشتى چاقوکش و چماقدارند که با سرکوب و اخراج کارگران کمونيست و راديکال از مراکز کارگرى و دستگيرى و اعدام بسيارى از آنها و با سرکوب خونبار جنبش کارگرى، توسط حکومت اسلامى سازمان داده شدند تا جلو هرحرکت حق طلبانه کارگران و متشکل شدن کارگران را بگيرند.اينها حتى تحمل تشکل هاى نيمه مستقل را هم ندارند. صادقى روز اول مه در جريان بهم خوردن مراسم خانه کارگر توسط کارگران معترض در ورزشگاه آزادى رسما به شغل جاسوسى اين ارگان اعتراف کرد و گفت اگر کسانى که اخلال ايجاد کردند کارگر بودند شناسائى آنها براى ما ساده بود. اينها از جمله حامى رفسنجانى از جنايتکارترين مهره هاى رژيم هستند و اين حمله را در عين حال بايد به عنوان انتقام اينها از ناکام ماندن برنامه ها و توطئه هاى اول مه شان بحساب آورد.

واقعيت اين است که خانه کارگر و شوراهاى اسلامى جائى در ميان کارگران ندارند و روزبروز منزوى تر و منفورتر شده اند. يورش ديروز آنها نيز از سر ترس و وحشت از انحلال کامل اين ارگانها است. تحرک رو به رشد کارگران که خود را در اعتصابات گسترده، در تلاش وسيع براى ايجاد تشکل هاى واقعى و آزاد کارگرى و بويژه در جنبش اول مه امسال نشان داد گوشه اى از حرکت راديکال و مستقل کارگران در مقابل کل بساط سرکوب و استثمار و حکومت اسلامى و دار و دسته هاى مختلف آن است و به نوبه خود فضا را براى فعال مايشايى دم و دستگاه عريض و طويل خانه کارگر و شوراهاى اسلامى بشدت تنگ مى کند و اين خود نشانه غير قابل انکارى از ترس شوراهاى اسلامى از بى اعتبارى و منزوى شدن روزافزون آنها است.

حزب کمونيست کارگرى حمله عوامل و اوباش خانه کارگر و شوراهاى اسلامى به هيات موسس سنديکاى شرکت واحد را قاطعانه محکوم مى کند و خواهان محاکمه سران خانه کارگر از جمله محجوب و صادقى و ديگر سردمداران چماقدار اين تشکل پليسى و ضدکارگرى است.

حزب کليه فعالين کارگرى را به تلاش هرچه وسيعتر و سازمان يافته تر براى برپائى مجامع عمومى و دامن زدن به جنبش اعتصابى براى مطالبات بحق کارگران فراميخواند. جنبش مجمع عمومى پاسخ مناسبى نه تنها براى اتحاد کارگران و پيگيرى مطالبات و خواستهاى آنها بلکه براى انحلال شوراهاى اسلامى و بيرون راندن آنها از محيط هاى کارگريست.

حزب کمونيست کارگرى ايران

١٠ مه ٢٠٠٥، ٢٠ ارديبهشت ١٣٨٤

ضمیمه:
لیست حمایت از کارگران واحد

جمعی از کارگران شرکت ايران خودرو
- جمعى از كاركنان شركت ملى صنايع مس ايران
- کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری
- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
- تعدادی از فعالین کاگری صنایع نفت و پتروشیمی مناطق جنوب کشور – خوزستان
- کنگره کار کاناد (CLC)- با ۳ میلیون عضو
- کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا (TUC)- با ۷ میلیون عضو
- دانشجویان دانشگاه علامه٬ دانشجویان امیر كبیر و شمار دیگری از دانشگاههای تهران
- کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری (ICFTU) با ۱۵۵ میلیون کارگر عضو
- کارگران شاهو در سنندج
- کمیته اعتصابیون نساجی کردستان در سنندج
- تعدادی از کارگران شاغل در صنایع پتروشیمی منطقه ویژه ماهشهر
- شبکه اینرنتی "لیبر استارت" و "لیبر نت" که با درج مرتب اخبار به این کمپین کمک کرده اند.
- کميته ترانسپورت شهرى فدراسيون کارگران ترانسپورت اروپا
- اتحادیه کارکنان بیمارستانها در کانادا- شاخه بریتیش کلمبیا- با ۴۲ هزار عضو
- اتحاديه بين المللي كارگري تيمسترز- با ۱ میایون و ۴۰۰ هزار عضو
- فدراسيون بين المللی كارگران ترانسپورت- با ۵ میلیون عضو
- جمعی از کارگران عسلویه
- مردم فیض آباد سنندج
- کنفدراسيون اتحاديه هاي کارگري نروژ- با ۸۵۰ هزار عضو
- مرکز همبستگی اتحادیه های کارگری در فنلاند
- سازمان عفو بین الملل (امنستی)
- اتحادیه کارگران پتروشیمی در فنلاند
- اتحادیه کارگران انرژی نروژ- با ۵۷۰۰ عضو
- اتحادیه تجارت، ترانسپورت و ترافیک اتریش
- اتحادیه سراسری صنعت قطار٬ اتوبوس و تراموا در استرالیا
- فدراسیون کار و کنگره سازمانهای صنعتی آمریکا- با ۹ میلیون عضو
- شعبه کنفدراسیون بین المللی کارگران ترانسپورت در کشورهای اردن، تونس و فلسطين
- اتحادیه رانندگان و کنترل قطار شهری استکهلم- سوئد (کلوب ۱۱۹ اتحادیه سکو)
- اتحادیه شورا و سندیکاهای کارگری عراق
- کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
- کميته همبستگی بين المللی کارگران صنعتی جهان واقع در پورتلند آمریکا
- کلوپ "سیتی پندل" اتحادیه سکو ( قطارهای میان شهری استان استکهلم در سوئد)
- شبکه اینترنتی وابسته به سندیکاهای کارگری ترکیه
- اتحادیه سراسری کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی استرالیا
- ۵۱ اتحادیه کارگری در آمریکا
- اتحادیه سراسری کارگران مونتاژ دراسترالیا- با ۱۵۰ هزار عضو
- گروه خدمات مسافربرى اتحاديه ترانسپورت انگلستان (T&G)
- اتحادیه کارگران پست کانادا- با ۵۵ هزار عضو
- اتحادیه کارگران ترانسپورت آلمان- با ۳۰۰ هزار عضو
- کميته حمل و نقل شهری فدراسيون بين المللی کارگران ترانسپورت
- نماینده حزب سبزها پارلمان فدرال بلژیک
- اتحادیه کارگران کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی استرالیا در استان "نیو سات ویلز"
- اتحادیه خدمات استرالیا
- اتحادیه کارگران مونتاژ استرالیا در استان "نیو سات ویلز"
- اتحادیه دانشجویان دانشگاه مانیتوبا در کانادا
- جمع هائی از کارگران پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی فن آوران، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فارابی، پتروشیمی رازی و پتروشیمی مارون در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
- فدراسیون کار بریتیش کلمبیا در کانادا- با ۴۷۰ هزار عضو-
- اتحاديه های کارگران متال و خدمات عمومی فنلاند
- اتحاديه کارگران پست استکهلم(سکو-سودرمالم)
- باب کرو ( Bob Crowe )، دبير کل اتحاديه کارگران راه آهن، دريانوردی و ترانسپورت بریتانیا بهمراه تنی چند از فعالین کارگری و اجتماعی این کشور
- سازمان سراسری کارگران سوئد (LO) با حدود ۲ میلیون عضو
- سازمان منطقه ای LO سوئد در گوتنبرگ
- اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد با ۷۴ هزار عضو
- اتحادیه کارگران راه آهن اتریش با ۱۰۰ هزار عضو
- کنگره کار کانادا با ۳ میلیون عضو
- اتحاديه بازنشستگان آمريکا
- اتحاديه آتش نشانی تولاتان والی در آمریکا
- کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری – نامه سوم به تاریخ ۳۱ ژانویه
- کنفدراسیون کارگران راه آهن ژاپن ( JRU )
- اتحاديه کارگران راه آهن فيليپين(BKM-PNR-ITF)
- سازمان ديده بان حقوق بشر در آمریکا
- اتحادیه كاركنان بیمارستانهای استان برتیش كلمبیا در كانادا- دومین نامه اعتراضی به تاریخ ۲ فوریه ۲۰۰۶
- ائتلاف "هیچ کس غیرقانونی نیست- تورنتو- کانادا"
- بیانیه مشترک ا اتحاديه های کارگران شهرداري، اتحاديه کارگران وکارمندان خدمات وارتباطات ، اتحاديه کارمندان شهری و دولتی، اتحاديه مد د کاران اجتماعي، اتحاديه کارمندان و کارگران ارتش واتحاديه کارگران و کارمندان حمل ونقل سوئد
- حزب سوسیالیست های عدالتخواه سوئد
- کنفدراسیون اتحادیه های کارگری فنلاند- نامه دوم
- اتحاديه کارگران خدمات عمومی فنلاند- نامه دوم
- حزب کمونيست فنلاند
- شورای اتحادیه کارگران استرالیا- با ۲ میلیون عضو
- سازمان مرکزی کارگران سوئد (SAC)
- ائتلاف اتحاديه های آلمان در قسمت مرکزی ايالت نيدرزاکسن
- اتحادیه کارکران شیشه ساز ترکیه (کریستال ایش)
- اتحادیه سراسری کارگران مبارز ناپل در ایتالیا