پنجشنبه، ١٥ فروردين ١٣٨٧- ٣ آپريل ٢٠٠٨

    کارگر کمونيست  ٨١

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار اعتراضات کارگري در ايران


دستمزد کارگران تنها ٢٠ درصد افزايش يافت
کارگران: با کمتر از يک ميليون تومان نميتوان زندگي کرد

کارفرماها و دولت تنها ٢٠ درصد به دستمزد کارگران اضافه کردند و همه نمايندگان آنها در کميته دستمزد، شامل سه نماينده از کارفرماها، سه نفر از دولت و سه نفر از شوراهاي اسلامي، يعني يکي از ارگانهاي دولتي براي سرکوب کارگران، به اتفاق آرا اين تصميم را اعلام کردند. با افزايش ٢٠ درصد به دستمزدها، دستمزد پايه کارگران از ١٨٣٠٠٠ به ٢١٩٦٠٠ تومان رسيد. اين در حالي است که طبق آمار خود آنها خط فقر ٦٠٠ هزار تومان است. افزايش ٢٠ درصد دستمزد با توجه به تورم سرسام آور به معني کاهش قدرت خريد کارگران در سال آينده و به معني فقر و محروميت بيشتر اکثريت مردم است. اين يک تصميم جنايتکارانه در حق کارگران است و کارگران و خانواده هاي کارگران که کمرشان زير فقر و محروميت شکسته است، به اين رقم رضايت نخواهند داد و به اين تصميم و به سران حکومت و سرمايه داران مفتخور لعن و نفرين خواهند فرستاد.

تومار بيش از ١٥٠٠ نفر از کارگران مراکز مختلف و معلمان و بازنشستگان چندين شهر که همزمان با تصميم شوراي عالي کار در سايت اتحاديه سراسري کارگران بيکار و اخراجي www.ettehade.net منتشر شد، بيانگر اعتراض ميليونها کارگر و مزدبگير به دولت و کارفرماها است. ١٥٠٠ کارگر از اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار، از ميان کارگران شرکت توان توسعه (توسعه سيلوها) در عسلويه، شاهو در سندج، کشت و صنعت مهاباد، پتروشيمي پلي اتيلن کرمانشاه، نساجي بابکان، شرکت واحد تهران، پتروشيمي مهر و مرواريد و پارس و مبين در عسلويه، شرکت ساختمان و نصب (اي، سي، سي) عسلويه، شرکت درريز (پالايشگاه فازهاي ٩ و ١٠عسلويه)، کارخانه پوشش لوله سلفچگان، تعدادي از کارگران شهر صنعتي تبريز، و همچنين تعدادي از معلمين، کارگران خباز، راننده، بازنشسته، جوشکار، مکانيک و کارگران ساختماني و... از شهرهاي تهران و سنندج و مريوان تاکنون اين تومار را امضا کرده اند.

در اين تومار که خطاب به شورايعالي کار و کميته دستمزدها نوشته شده، آمده است: "خودتان در اين مملکت زندگي ميکنيد و ميدانيد که حتي با يک ميليون تومان هم نميتوان آنچنانکه شايسته شان انسان است در اين جامعه زندگي کرد. حال سوال ما ازهمه شما کساني که در کليه سطوح دولتي در تعيين حداقل دستمزدها سياست گذاري مي کنيد اين است که آيا واقعا حاضريد با اين حقوقهايي که به ما کارگران داده ميشود، حتي يک ماه زندگي کنيد؟ پس چرا ما کارگران بايد اين را قبول کنيم؟ پس چرا ما بايد اين را قبول کنيم که سهم ما از توليد اينهمه ثروت و نعمت در جامعه، فقر و فلاکت روز افزون باشد؟ ما خواهان حداقل دستمزد با احتساب تامين يک زندگي شرافتمندانه و مرفه براي يک خانواده چهار نفره از طريق دخالت و نظارت خود کارگران در کليه سطوح مزد بگيران هستيم."

جمهوري اسلامي ميداند که براي تحميل اين شرايط به کارگران بايد با تمام قواي سرکوبش در مقابل کارگران بايستد. شلاق زدن کارگران، سرکوب اعتصابات، دستگيري فعالين کارگري و پاپوش دوزي و تعيين وثيقه هاي سنگين براي آنها، و برسميت نشناختن حق اعتصاب و تشکل و قرارداد دسته جمعي و آزادي هاي سياسي در جامعه هدفي جز تحميل اين شرايط نکبت بار به مردم ندارد. کارگران مجبورند دوش به دوش همه مردم آزاديخواه عليه کل اين ستم و سرکوب دست به اعتراض بزنند و همزمان به مقابله با اين دستمزدهاي چند بار زير خط فقر بروند.

حزب کمونيست کارگري تصميم طبقه سرمايه دار و دولت اسلامي آنها به ٢٠ درصد افزايش دستمزد را جنايت بزرگي در حق کارگران، کودکان آنها و کل اعضاي خانواده هاي کارگري ميداند و همه کارگران و خانواده هاي آنها، اعم از شاغل و بيکار، معلمان و پرستاران، بازنشستگان و کليه مزدبگيران و حقوق بگيران زحمتکش را به امضاي اين تومار و اعتراض به اين تصميم فراميخواند.

حزب کمونيست کارگري ايران

١٥ مارس ٢٠٠٨، ٢٥ اسفند ١٣

از طومار کارگران براي افزايش دستمزد. حمايت کنيم

کارگران ميگويند: "حتي با يک ميليون تومان هم نميتوان آنچنانکه شايسته ي شان انسان است در اين جامعه زندگي کرد". تاکنون بيش از دو هزار کارگر طومار اعتراضي براي خواست افزايش دستمزدها که توسط کارگران و فعالين اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار تهيه شده است را امضا کرده اند. اين امضاها از ميان کارگران شرکت توان توسعه(توسعه سيلوها)عسلويه، شاهو، کشت و صنعت مهاباد، پتروشيمي پلي اتيلن سنگين کرمانشاه، نساجي بابکان، شرکت واحد تهران، پتروشيمي مهر(عسلويه)، پتروشيمي مرواريد (پاسارگاد) عسلويه، پتروشيمي پارس عسلويه، شرکت ساختمان و نصب (اي،سي،سي) عسلويه، شرکت پويا روش جنوب (پتروشيمي مبين ،عسلويه)، شرکت درريز(پالايشگاه فازهاي 9 و10، عسلويه)، کارخانه پوشش لوله سلفچگان، شهر صنعتي تبريز و کارگران بخشهاي غير کارخانه اي شهرهاي تهران، سنندج و مريوان مراکز مختلف کارگري و از ميان معلمين، کارگران خباز، راننده ، بازنشسته، جوشکار، مکانيک و کارگران ساختماني و.... از شهرهاي تهران، سنندج، مريوان اين طومار را امضا کرده اند. امضا ادامه دارد... .http://www.ettehade.net/

تجمع اعتراضي كارگران بيكار شده ايران صدرا در مقابل استانداري بوشهر
بنابه اخباردريافتي، ٤٠٠ تن از كارگران اخراجي شركت صنعتي ايران صدرا، كه بين ٧ تا ٢٠ سال سابقه كار دارند، روز شنبه ٩ فروردين ماه در مقابل استانداري بوشهر تجمع كرده و خواستار بازگشت به سر كار خود شدند. مديريت اين شركت، با اين كارگران در آخرين روزهاي كاري سال ٨٦ تسويه حساب و آنها را اخراج كرد. بنابه اين خبر، تعداد زيادي از اين كارگران در آستانه بازنشستگي بودند. كارگران همچنين اعلام كرده اند كه بيمه بيكاري پاسخگوي زندگي آنها نيست و التيماتوم داده اند كه در صورت عدم رسيدگي به مشكلات اين كارگران، در روزهاي آتي راه ورودي به جزيره صدرا را كه تأسيسات اين شركت در آنجا مستقر است خواهند بست و از هر گونه ترددي به اين جزيره جلوگيري خواهند كرد.
كارگران گفته اند كه اخراج كارگران در حالي صورت گرفته است كه اين شركت بطور مكرر به منظور ايجاد اشتغال جديد و حفظ اشتغال قبل از بانكهاي عامل استان بوشهر تسهيلات دريافت مي كند و اخيرا سفارش ١٠ كشتي را از كشور آلمان گرفته است. بنابه اين گزارشات، استاندار بوشهر در تجمع هفته گذشته كارگران قول داد در زمينه حل اين مشكل كمك كند، اما تاكنون هيچ گره اي از مشكل آنها را نگشوده است!

اشاره كنيم كه روز ٥ فروردين نيز كارگران شركت ايران صدرا در اعتراض به عدم امنيت شغلي و اعتراض به اخراج همكاران خود در مقابل استانداري بوشهر دست به تجمع زدند و بر بازگشت به كار همه كارگران و تضمين امنيت شغلي كارگران تاكيد كردند.
بنا به آخرين خبر روز شنبه ١٠ فروردين حدود ٤٠٠ نفر از كارگران اخراجي شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا) در اعتراض به اخراج ها و با خواست بازگشت به کار خود در برابر استانداري بوشهر تجمع کردند. طبق همين گزارش اين تجمع پس از آن برگزار شد که مدير جديد يکي از پروژه‌هاي صدرا با حدود ٤٠٠ نفر از پرسنل اين شرکت را در ٢٨ اسفند ٨٦ اخراج و با آنها تسويه حساب کرد. اين کارگران بين هفت تا ٢٠ سال سابقه کار دارند و اکنون از کار اخراج شده اند. کارگران اخراجي ايران صدرا اعلام کرده اند که در صورتيکه به خواست آنها پاسخي داده نشود٬ در روزهاي آينده درب ورودي به جزيره صدرا را که تاسيسات اين شرکت در آنجا مستقر است٬ خواهند بست . اعتراض کارگران ايران صدرا ادامه دارد.

كارگران سيمان لوشان در اعتراض به قراردادهاي موقت اعتصاب كردند
بنابه گزارشات رسيده در روز ٧ فروردين ماه امسال، كارگران قراردادي سيمان لوشان در اعتراض به قراردادي بودن كارهاي خود و در اعتراض به مشخص نبودن وضعيت كاري خود در اولين روز كاري سال جديد دست از كار كشيده و اعتصاب كردند. كارگران قراردادي سيمان لوشان سالهاست كه در براي اين شركت كار مي كنند، اما همچنان تحت قرارداد موقت هستند و با اعتصاب خود خواهان رسمي شدن شدند.
اكثريت عظيمي از كارگران ايران سالهاست كه تحت شرايط غيرانساني قراردادهاي موقت كار مي كنند؛ در حالي كه كارهايشان دائمي و غيرموقت است. در يكي دو دهه اخير، يك عرصه مهم اعتراض كارگران بر سر لغو چنين قراردادها و تبديل آنها به قراردادهاي دائم بوده است. در عقب راندن كارفرماها و دولتشان از اين عرصه، پيروزي بزرگي عايد جنبش كارگري خواهد شد.

كارگران نيشكر هفت تپه التيماتوم اعتصاب دادند
بنابه گزارش رسيده، كارگران نيشكر هفت تپه اعلام كرده اند كه اگر تا ١٠ فروردين طلبهايشان پرداخت نشود دست به اعتصاب خواهند زد. اين كارگران هنوز دستمزد اسفندماه و پاداشت و مزاياي شغلي اي را كه طلب داشتند دريافت نكرده اند. كارگران نيشكر هفت تپه مدتهاست براي گرفتن دستمزد هرماه خود دست به اعتصاب و مبارزه ميزنند و هربار با فشار مبارزه و اتحاد خود توانسته اند بخشي از حقوقهاي خود را از حلقوم كارفرما بيرون بكشند.

ادامه اعتصاب کارگران سد گاوشان و سد زيويه کامياران
بر اساس اخبار رسيده و منتشر شده در روز ٩ فروردين از کامياران، مديران شركت سد گاوشان ٢٠٠ تن از كارگران را اخراج كرده اند و اعتصاب کارگران نيز كه بيش از يك ماه پيش شروع شد، همچنان ادامه دارد. اين كارگران تاكنون ٤ بار در مقابل فرمانداري كامياران دست به تجمع زده و موفق شده اند كه ٢ ماه از ٤ ماه حقوق معوقه خود را دريافت كنند. كارفرما پرداخت ٢ ماه حقوق پرداخت نشده را به بعد از تعطيلات نوروزي موكول كرد كه عليرغم گذشت بيش از يك هفته از تعطيلات، كارگاه سد گاوشان همچنان تعطيل مي باشد و كارگران نيز در بلاتكليفي به سر مي برند.

بنابه خبر ديگري از كامياران، اعتصاب كارگران شاغل در پروژه سد زيويه در كامياران كه از ١۵ روز قبل در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد. مديران اين شركت ٦ ماه حقوق كارگران را پرداخت نكرده اند و وعده پرداخت مطالبات آنان را به بعد از تعطيلات نوروزي دادند كه اكنون بعد از بيش يك هفته وعده رسيدگي به مطالبات كارگران عملي نشده و كارگاه سد نيز تعطيل شده است. بنابر همين خبر، ۵٠ تن از كارگران بخش رانندگي از سوي مديريت شركت سازنده سد اخراج شده اند.

اخراج 80 نفر از کارگران شهرداري سقز
بر اساس مصوبه شوراي شهر سقز، مسئولين شهرداري اين شهر 80 تن از کارگران شهرداري را همزمان با آغاز سال 87 اخراج کرده اند.
برخي از کارگران اخراجي شهرداري سقز که در بخشهاي نظافت شهري، اجرائيات و حمل و نقل مشغول کار بوده اند بيش از 10 سال سابقه کار در شهرداري را دارند و با بهانه افزايش كارآيي و اصلاح چگونگي استخدام نيرو بيکار شده اند.


کارگران شرکت ايران کيش در عسلويه دست به اعتصاب زدند

بيش از 500 نفر از کارگران شرکت ايران کيش پيمانکار پالايشگاه گاز فازهاي 7،6 و8 در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق و عيدي روز چهارشنبه 22/12/86 دست به اعتصاب زدند. کارگران ابتدا از محل کارگاه شرکت ايران کيش تا مقابل دفتر شرکت تي، آي، جي، دي (پيمانکار اصلي) راهپيمائي کردند. بعد از ساعتي از اجتماع کارگران مقابل دفتر پيمانکار اصلي و عدم توجه کارفرما به حضور اعتراضي تجمع کنندگان، کارگران به طرف حراست منطقه ويژه پارس جنوبي که با پالايشگاه فاصله زيادي دارد راه افتادند. کارفرما که چنين حرکتي را از طرف کارگران انتظار نداشت سراسيمه به همراه حراست پالايشگاه به کارگران در حال حرکت رسيدند و از آنان خواستند تا از رفتن به محل حراست منطقه ويژه با اين شيوه خوداري کنند. حراست از کارگران خواست تا نماينده انتخاب کنند و بقيه به خوابگاههايشان بروند سپس حدود 10 نفر از کارگران را به نمايندگي از بقيه سوار ماشين کردند وبراي مذاکره به حراست منقطه ويژه بردند ، کارفرما در حضور حراست منطقه ويژه به نمايندگان کارگران قول داد تا حقوق برج 10 را روز بعد پرداخت کند.
صبح روز بعد حراست از ورود کارگران شرکت ايران کيش به پالايشگاه ممانعت کرد و گفت فعلا پولي براي پرداخت حقوق شما نيست، به خوابگاههايتان برويد و منتظر بمانيد. طبق آخرين خبر کارفرما حقوق دي ماه 500 نفر را پرداخته و وعده پرداخت حقوق يک ماه 150 نفر ديگررا تا يکشنبه 26/12 داده است.

اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار 24/12/138
www.ettehade.net
k.ekhraji@gmail.com

داوود رفاهي
اتحاديه‌هاي كارگري در اروپا در تدارك اعتراض به هزينه بالا ي زندگي
اتحاديه‌هاي كارگري در اروپا قصد دارند روزهاي ٤ و ۵ آوريل كه قرار است جلسه وزراي دارايي و رؤساي بانكهاي مركزي اروپا در Ljubljana پايتخت اسلواني برگزار شود، دست به تجمع و راهپيمايي بزنند. اين اتحاديه‌ها در نظر دارند در اعتراض به هزينه سرسام آور زندگي و تورم بيش از حد، تجمع كنند و اميد دارند بيش از ٣۵٠٠٠ نفر در اين تجمع اعتراضي شركت كنند.
هزينه بالا و تورم افزاينده و در كنار آن ثابت ماندن دستمزدها و افزايش نيافتن دستمزدها متناسب با هزينه‌ها، فشار سنگيني بر كارگران و اقشار كم درآمد در اروپا تحميل كرده است. افزايش هزينه زندگي كه كمابيش در همه‌ي كشورها ادامه دارد اخيرا باعث شورشهايي در بعضي از كشورها شده است. همين ماه مارس بود كه مردم در كشور كامرون، يكي از فقيرترين كشورها در آفريقا، دست به شورش زدند و فروشگاهها را غارت كردند كه متعاقب آن دولت مجبور شد دستمزدها را افزايش داده و ماليات بر واردات برنج، روغن و ماهي را موقتا حذف كنند.
٢٩ مارس ٢٠٠٨


داوود رفاهي
اعتصاب كارگران كارخانه اتومبيل سازي رنو در روماني


هزاران كارگر كارخانه ماشين سازي دسيا (Decia) وابسته به شركت رنو از روز ٢٤ مارس دست از كار كشيدند و توليد را متوقف كردند. خواست كارگران اعتصابي افزايش ٦۵ درصدي دستمزد است.
مديريت كارخانه با ١٩ درصد افزايش دستمزد موافقت كرده است، ولي كارگران گفته اند به كمتر از ٦۵ درصد رضايت نخواهند داد. Ion Iordashe رئيس هيئت مديره اتحاديه كارخانه گفته است از ساعت ٧ صبح روز ٢٤ مارس كه اعتصاب كارگران شروع شده است حتي يك عدد اتومبيل نيز از كارخانه خارج نشده است و تا وقتي كه به خواستهاي كارگران پاسخ داده نشود هم هيچ اتومبيلي از كارخانه خارج نخواهد شد.
بيش از ٨٠ درصد از تعداد كل كارگران كه شمار آنها به ١٣٠٠٠ نفر مي رسد در اين اعتصاب شركت دارند.
در سالهاي اخير مؤسسات مختلفي، بخصوص شركتهاي اتومبيل سازي، كارخانه‌هاي خود را به دليل وجود نيروي كار ارزان به روماني منتقل كرده‌اند، ولي با توجه به اعتراضات گسترده براي افزايش دستمزد، اين مؤسسات نگران اين هستند كه روماني نيز در آينده جاي مناسبي براي استفاده از نيروي كار ارزان نخواهد بود!
٢۵ مارس ٢٠٠٨