پنجشنبه٬ ٢٥ مهر١٣٨٧ - ١٦ اکتبر ٢٠٠٨

    کارگر کمونيست  ٩٤

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار اعتراضات کارگري در ايران

آخرين اخبار از اعتراضات کارگران پرريس و فرش غرب بافت سنندج - به نقل از سايت اتحاد

مدير کارخانه پرريس براي بيرون کردن کارگران نيروهاي انتظامي و امنيتي را به کارخانه آورد

کارگران پرريس سنندج در ادامه اعتراضات خود٬ روز ٩ مهر مطابق معمول هر روز به کارخانه رفتند. اما نگهبان کارخانه از ورود آنان ممانعت به عمل آورد با اينحال کارگران وارد کارخانه شدند و اعلام کردند ما کارگر شاغل اين کارخانه هستيم.
بدنبال ورود اين کارگران به کارخانه مدير کارخانه پرريس با نيروي انتظامي و اداره اطلاعات تماس گرفته و آنان را براي بيرون کردن کارگران به کارخانه آورد. اما کارگران مقاومت کرده و حاضر به ترک کارخانه نشدند و پس از دو ساعت گفتگو و صحبتهايي که کارگران کردند اين نيروها هيچ اقدامي در راستاي خواست مدير کارخانه براي بيرون کردن کارگران انجام ندادند. پس از اين گفتگوها نيروهاي اداره اطلاعات محل را ترک کردند اما مامورين نيروي انتظامي تا پايان وقت اداري در کارخانه ماندند.
از سوي ديگر نماينده هاي کارگران پرريس در اين روز اعتراض خود را نسبت به حکم هيئت تشخيص اداره کار سنندج به اين اداره دادند.
تصميم کارگران غرب بافت به ادامه اعتراض و تجمع کارگران پرريس در پشت نرده هاي درب کارخانه
روز ١٤ مهر در ادامه اين اعتراضات کارگران پرريس به کارخانه رفتند٬ اما با دربهاي زنجير شده کارخانه مواجه شدند. اعتراض کارگران در مقابل درب کارخانه باعث شد تا مدير کارخانه از پشت درب با کارگران صحبت کند .
کارگران پرريس خواهان گرفتن رونوشت قراردادهاي خود بودند اما مدير کارخانه از دادن آن سرباز ميزد. به دنبال اين وضعيت کارگران به شدت عصباني شده و با داد و فرياد و فشار بر درب، مدير کارخانه را وادار کردند تا در را باز کند.
در همين حال نيروهاي انتظامي نيز که مدير کارخانه آنها را خبر کرده بود به محل آمدند. اما کارگران که وارد کارخانه شده بودند تا گرفتن قرار دادهاي خود حاضر به ترک آنجا نشدند و در نهايت مدير کارخانه مجبور شد قرار دادهاي کارگران را به آنها بدهد.
لازم به يادآوري است کارگران پرريس از ٤ مهر خواهان دريافت رونوشت قراردادهاي خود هستند اما کارفرماي پرريس از دادن آنها به کارگران خودداري ميکند.
کارگران پرريس احتمال ميدهند کارفرما در قراردادهاي آنها دست کاري کرده است و تصميم دارند اين مسئله را روشن کنند.
در همين حال نماينده هاي کارگران فرش غرب بافت با مراجعه به تهران آقاي دکتر خليل بهراميان را به عنوان وکيل خود انتخاب کردند. اين کارگران اعلام کردند که براي تحقق خواستهاي خود مبارزاتشان را تشديد خواهند کرد. همچنين کارگران پرريس نيز دکتر خليل بهراميان و جعفر عظيم زاده را به عنوان وکلاي خود به اداره کار سنندج معرفي کرده اند.

راهپيمايي و تجمع کارگران فرش غرب بافت و پرريس در مقابل اداره کار سنندج

بدنبال مجمع عمومي مشترک نماينده هاي کارگران فرش غرب بافت و پرريس در مورخه ١٧ مهر ٨٧ و اتحاذ تصميم در آن براي تشديد اعتراض متحدانه به آراء صادره از سوي اداره کار سنندج، امروز شنبه بيستم مهر ماه اين کارگران از ساعت ٩ صبح تا ١٢ ظهر در مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع زدند.

در اين تجمع اعتراضي، کارگران غرب بافت به همراه خانواده هاي خود از چهار راه ادب به طرف اداره کار راهپيمايي کرده و در آنجا به کارگران پرريس پيوستند. اين کارگران و خانواده هاي آنها در طول مسير راهپيمايي پلاکاردهايي در اعتراض به اداره کار سنندج بدست گرفته بودند و تا آخرين دقايق تجمع پلاکاردهاي خود را در دست داشتند.

شرکت همسران کارگران فرش غرب بافت در تجمع و راهپيمايي آنان از چهار راه ادب به سوي اداره کار و همچنين پلاکاردهاي متفاوتي که در اين حرکت اعتراضي اين کارگران بدست گرفته بودند باعث شد تا توجه افکار عمومي در سطح شهر بيش از پيش به اعتراضات آنان جلب شود. همين امر باعث حضور بيشتر نيروهاي انتظامي و امنيتي نيز در محل تجمع شده بود.

بنا بر اظهار کارگران در تجمع امروز اغلب نيروهاي انتظامي با کارگران ابراز همدردي ميکردند و به جز چند مورد پاک کردن گوشيهاي حاوي عکس هاي گرفته شده از تجمع، تنش خاصي پيش نيامد. همچنين برخي از نيروهاي امنيتي اظهارات کارگران را در مورد تباني اداره کار سنندج با کارفرمايان يادداشت ميکردند و سه نفر نيز از خبرنگاران صدا و سيماي استان براي تهيه گزارش در اين تجمع حضور پيدا کرده بودند.

کارگران فرش غرب بافت و پرريس در تجمع اعتراضي اين روز پارچه نوشته و پلاکاردهايي را با عناوين زير بدست گرفته بودند:

اسدي استفعا، استعفا(رئيس اداره کار سنندج) – هيئت حل اختلاف حامي کارفرماست – اداره کار سنندج حامي کارفرمايان است – کار، معيشت، زندگي حق مسلم ماست – چه کسي جوابگوي تحصيل بچه هاي ما کارگران است- اداره کار عدالت عدالت- آيا کارگر حق زندگي ندارد، آيا کارگر انسان نيست – قرارداد موقت، بردگي مدرن است – کارگر اتحاد اتحاد – ما حکم صادره غير قانوني هيت حل اختلاف را محکوم مي کنيم – آيا انحلال شرکتها در يک روز ممکن است- ما خواهان بازگشت به کار خود هستيم و....

در اين تجمع اعتراضي کارگران هيچ پاسخ روشني نگرفتند و مامورين حراست اداره کار آنها را به استانداري کردستان ارجاع دادند. به همين دليل فردا کارگران فرش غرب بافت به همراه خانواده هاي خود براي پيگيري خواست هايشان به اين استانداري خواهند رفت و در صورت عدم پاسخگويي روشن به آنها و لغو احکام هيئت حل اختلاف، به همراه کارگران پرريس و ساير کارگران عضو اتحاديه در سنندج اعتراضات خود را تشديد خواهند کرد.

انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
کمک مالي جمعي از کارگران اصفهان به کارگران فرش غرب بافت

به گزارش انجمن صنفي کارگران برق و فلز کار کرمانشاه ٬ روز شنبه ١٣ مهر ٨٧ جمعي از کارگران و دوستان در اصفهان به فراخوان کمک مالي کارگران فرش غرب بافت سنندج که از طريق فعالين اتحاديه آزاد کارگر ان ايران و انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه آگاهي يافته بودند٬ مبلغ يک صد هزار تومان به حساب اعلام شده کارگران فرش غرب بافت واريز کرده و مبلغ واريزي مذکور را به فعالين انجمن اعلام کردند.

كارگران كارخانه كاغذ پارس از٣٥٠٠ پرسنل به ١٢٠٠ نفركاهش يافته اند
بنا به گزارشات منتشر شده کارگران کارخانه کاغذسازي پارس از دو ماه قبل تا کنون حقوق اضافه كاري، سختي كار، حق اولاد و ديگر خود را دريافت نکرده و عليرغم اعتراضاتي که داشته اند پاسخي به آنها داده نشده است. اين کارخانه كارخانه قبلا زير نظر بانك صنايع و معادن اداره مي شد و حدود يك سال و اندي است كه زير نظر آتيه دماوند اداره مي شود. اين كارخانه قبلا ٣٥٠٠ پرسنل داشت و در حال حاضر تنها ١٢٠٠ کارگر در اين شرکت به کار اشتغال دارند و باقي کارگران بازنشسته و يا از کار بيکار شده اند. طبق همين گزارشات کارگران بازنشسته نيز تا کنون مطالبات خود را دريافت نکرده اند.

***

معلمان بازنشسته کرمانشاه مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع کردند
صبح روز دوشنبه ٢٢ مهر جمعي از معلمان بازنشسته مقابل اداره آموزش و پرورش کرمانشاه تجمع کردند. مطالبه بازنشستگان، پرداخت مزايا از ابتداي سال ٨٦ تا کنون است. هفته قبل از آن نيز تعداد بسياري از همان بازنشستگان در مقابل اداره آموزش و پرورش اجتماع کرده بودند. اما مسؤلين آموزش و پرورش گفته بودند در صورتي که تا پايان مهر از تهران دستور بيايد ما مطالبه شما را خواهيم پرداخت و در غير اينصورت خبري از پرداخت مزايا نيست. معلمان بازنشسته قصد دارند تا احقاق حقشان هر دوشنبه مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع کنند. (به نقل از سايت اتحاد)

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه قند بردسير بهمراه زن وفرزند

بنا به گزارش خبر نگارآژانس ايران خبر در بردسير, بيش از ١٥٠ نفر از كارگران كارخانه قند بردسيركه نزديك به يك سال است هيچ حقوق و مزايايي دريافت نكرده اند٬ روز چهارشنبه ١٧ مهر ٨٧ به همراه زن و فرزند خود در محوطه اين كارخانه از ساعت ٧ صبح تجمع اعتراضي برپا كردند .آنها خواهان حقوق و مزاياي معوقه خود و تعيين تكليف وضعيت شغلي خود شدند . يكي از كارگران اين كارخانه ميگويد: مقامات محلي و مديران كارخانه پشت درهاي بسته به خوش و بش و زد و بند مشغول مي باشند و هيچ يك از وعده ها و قول و قرارهاي داده شده عملي نشده است .
وي مي افزايد : كارگران كارخانه قند كه دربدترين شرايط معيشتي بسر ميبرند , برخي حتي توانايي فرستادن بچه هاي خود به مدارس را ندارند, هر روز براي پيگيري وضعيت شغلي و براي احقاق حقوق معوقه و مزاياي پرداخت نشده خود در مقابل ادارات و ارگانهاي مختلف دولتي تجمع و تحصن ميكنند اما متاسفانه هيچ جوابي به اين همه پيگيري ملتمسانه كارگران داده نشده است.

***

کارگران کيان تاير:

آقاي وزير ما ٦ ماه است حقوق نگرفته ايم٬ شما چطور؟

طبق گزارشي که به حزب رسيده است، روز ١٤ مهرماه حدود ٤٠٠ نفر از کارگران کيان تاير در اعتراض به ٦ ماه حقوق معوقه خود در مقابل وزارت کار جمهوري اسلامي دست به تجمع زدند. اين تجمع از ساعت ٨ صبح تا ٣ بعدازظهر ادامه يافت، اما بجز وعده هاي توخالي پاسخي به کارگران داده نشد و کارگران اعلام کردند که روز دوشنبه ١٥ مهرماه ابتدا جلسه ٢٧ نماينده کارگران با مهندسين کارخانه را برگزار خواهند کرد و سپس مجمع عمومي کارگران را تشکيل ميدهند تا در مجمع عمومي تصميمات لازم را براي ادامه مبارزه اتخاذ کنند. کارگران همچنين اعلام کردند که درصورت عدم رسيدگي به خواسته هاي آنها، همراه با خانواده هاي خود در مقابل مجلس دست به تجمع خواهند زد.
کارگران در اين تجمع پلاکاردهائي در دست داشتند و بر روي يکي از آنها نوشته شده بود: آقاي وزير ما ٦ ماه است حقوق نگرفته ايم، شما چطور؟
کارگران از نيمه تيرماه تا کنون بطور مکرر با اعتصاب و تجمع اعتراضي خواستشان را پيگيري کرده اند ولي تا کنون پاسخي نگرفته اند. درمقابل اين اعتراضات، وزارت صنايع و معادن و اداره کار کارگران را سر در ميدوانند و هرکدام مساله را به ديگري محول ميکنند. گفته ميشود که قرار است کارخانه را به دولت واگذار کنند تا دولت به معضل کارگران و اين کارخانه رسيدگي کند اما کارگران ميگويند وعده بس است و کارخانه دولتي باشد يا خصوصي، حقوق معوقه ما بايد فورا پرداخت شود.
حزب کمونيست کارگري از مبارزه کارگران کيان تاير قاطعانه حمايت ميکند. اقدام به تشکيل مجمع عمومي يک اقدام مهم کارگران است که براي اتحاد و يکپارچگي آنان و تداوم مبارزه آنها حياتي است. حزب در عين حال بر ضرورت شرکت فعال خانواده هاي کارگران تاکيد ميکند. تنها با بسيج نيروي هرچه بيشتر است که کارگران قادر به تحقق مطالبات خود خواهند شد.
حزب کمونيست کارگري ايران
١٤ مهرماه ١٣٨٧، ٥ اکتبر ٢٠٠٨

***

اعتصاب کارگران سد سيمينه رود بوکان

بنا بر گزارشهاي رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران کارگران سد سيمينه رود بوکان در تاريخ ٧ مهر ٨٧ در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايشان دست به اعتصاب زدند.
کارگران اين سد از چند روز قبل از اعتصاب با مراجعه به کارفرما و طي تماس با فرمانداري، اداره کار بوکان و سازمان بازرسي آب کشور خواهان پرداخت دستمزدهاي معوقه خود شده بودند. اما هر بار با بي توجهي کارفرما و اين نهادها مواجه شده بودند. به همين دليل اين کارگران روز هفتم مهر ماه دست به اعتصاب زدند. بدنبال اين اعتصاب دو نفر از کارگران به نامهاي پيمان کلاه برده زردي و رحيم حسن پور با مدير عامل اين شرکت مذاکره کردند. اما اين مذاکره حاصلي در بر نداشت. در ادامه اين اعتصاب همانروز مدير پروژه به ميان کارگران آمد و به آنان قول داد ٧٠ درصد دستمزد مرداد ماه را پرداخت خواهد کرد. بدنبال اين وعده ي کارفرما، کارگران روز بعد اعتصاب خود را شکسته و بر سر کارهايشان بازگشتند. بنا بر همين گزارش روز ١١ مهر  کارفرما هفتاد درصد دستمزد مرداد ماه کارگران را پرداخت کرد و وعده داد بزودي مابقي دستمزد مرداد و دستمزد شهريور ماه کارگران را پرداخت خواهد کرد. اتحاديه آزاد کارگران 12/7/87

***
دو اطلاعيه خبري از جمعي از کارگران ايران خودرو

تغيير محل و زمان برگزاري اجتماع کارگران ايران خودرو

بدنبال پافشاري کارگران ايران خودرو براي رسيدن به خواسته هاي اصلي شان مديريت ايران خودرو از ترس اعتراض کارگران زمان مراسم هفته گذشته را لغو و محل آنرا نيز تغيير داد
وقتي که مديريت ايران خودرو تصميم گرفت که براي خارج شدن از فشار اعتصاب دهم تير و اعتراض کارگران پيمانکاري در ٢٧ شهريور مراسمي همچون اجتماع بزرگ کارگران در اول شروع کار برگزار کند٬ تا شايد بتواند با دادن ١٠ هزار ارتقاء شغلي موقتآ بخشي از کارگران را فريب و راضي نگه دارد. همچنين با افکار عمومي نيز بازي کند اما فکر اين را نکرده بود که کارگران ايران خودرو آگاهتر از آنند که فريب اين تبليغات را خورده و دست از مبارزه براي رسيدن به خواسته هاي اصليشان بردارند .وقتي که مديريت فهميد اين مراسم به يک مجمع عمومي بزرگ کارگران تبديل خواهد شد و مديريت نخواهد توانست در مقابل کارگران مقاومت کند و ممکن است اتفاقات ديگري بوجود بيآيد٬ برگزاري مراسم را لغو و زمان آنرا به روز سه شنبه ١٦ مهر در سالن اجتماعات ساپکو اعلام کرد.
ولي براي اينکه زير قولشان نزده باشند تصميم گرفتند که مراسم را محدود کرده و خارج از ايران خودرو در سالن اجتماعات شرکت ساپکو برگزار کنند. تاهمه کارگران نتوانند در اين مراسم شرکت کنند چون براي شرکت در اين مراسم افراد خاص گلچين شده اند که ارتقاء شغلي شامل حال شان شده است.

در جشن ارتقا براي ده هزار نفر از کارگران ايران خودرو کارگران ايران خودرو در حضور رئيس کار استان تهران خواستار برچيده شدن بساط شرکتهاي پيمانکاري و لغو قراردادهاي موقت و برقراري امنيت شغلي و افزايش حقوقها شدند

روزسه شنبه ١٦ مهر ماه مراسم جشن بزرگ ارتقاي شغلي کارگران ايران خودرو با حضور مديران ارشد اين شرکت و رئيس سازمان کار استان تهران و بخشي از کارگران ايران خودرو که از قبل گلچين شده بودند در سالن اجتماعات ساپکو برگزارشد.
اين مراسم قرار بود با حضوراکثر کارگران ايران خودرو به صورت يک اجتماع بزرگ در داخل خود شرکت برگزار شود. ولي مديريت شرکت بعد از اعلام مراسم متوجه شد که تعدادي زيادي از کارگران با اين کار مخالفند چون اين ارتقاء شامل همه کارگران نمي باشد بلکه فقط شامل يک سوم از کارگران است و به غير ازبخشي ازخود کارگران خود ايران خودرو تمام کارگران پيمانکار و پکيچي که هيچگونه مزاياي به آنها تعلثق نگرفته است از معترضينند
برداشتن سقف بودجه براي ارتقائ شغلي که يکي از خواسته هاي کارگران ايران خودرو براي افزايش حقوقها است که در اثر مبارزه کارگران ايران خودرو در اعتصاب ١٠ تير مديريت به آن تن داده بود چون مديريت مي خواست با برگزاري يک مراسم در عيد فطرو با ايجاد جو رواني و براي پاک کردن صورت مسله اعتصاب کارگران و براي ايجاد تبليغات در سطح شرکت و جامعه از اعتبار خود دفاع کند کارگران ايران خودرو متوجه نيت مديريت شدند و براي مقابله بر آن خواستند از اين فرصت استفاده کرده و اين مراسم را به يک مجموع عمومي تبديل کنند تا نظراکثريت کارگران را به تصويب برسانند براي همين مديريت با شگرد خاص خود مراسم هفته قبل را لغو کرده و به جاي آن اين مراسم را در خارج از شرکت ايران خودرو در سالن ساپکو که امکان دسترسي کارگران ايران خودرو در آن وجود ندارد با مجري گري شهرياري مجري باسابقه صدا و سيما که بيشتر حالت تبليغاتي داشت برگزار کند مديريت با انتخاب بخشي ار کارگران که ارتقاي شغلي شامل حالشان شده بود با اين کار عملا از برگزاري مراسم کارگري خوداري جلوگيري کرد .
تاکيد کارگران ايران خودرو بر خواسته هايشان
ولي با تمام تدابيري که مديريت اتخاذ کرده بود و حتي کسي را که به عنوان نماينده کارگران انتخاب کرده بودند نتوانست تصميم کارگران را براي رسيدن به خواسته هاي اصلي شان باز بدارد در اين مراسم بعداز سخنراني مدير عامل ايران خودرو باقري مدير منابع انساني ايران خودرو کارهاي که قرار است براي کارگران انجام دهد را اعلام کردکه حل مشکل مسکن بهبود غذاي کارگران واگذاري سهام ارائه وام بيشتر و افزايش سفرهاي زيارتي از آن جمله انند
بعد از سخنراني باقري يکي از کارگران به سخنراني پرداخت وي ضمن در خواست رسيدگي به مواردي چون سرويس هاي اياب وذهاب و ساير امکانات رفاهي براي کارگران بر خواست اصلي کارگران ايران خودرو که امنيت شغلي يکي از آنها است تاکيد کرد
مرتضي فرهودي که از طرف خود مديريت به عنوان نماينده ده هزار نفر از ارتقاء گيرندگان انتخاب شده بود گفت که آروزي او وهمکارانش اين است.
که بساط پيمانکاران از ايران خودرو بر چيده شود و ديگر شاهد حضور هيچ کارگر پکيجي و پيمانکار در ايران خودرو نباشيم
جمعي از کارگران ايران خودرو. کارکو

کارگران شرکت فلات پارس اعتصاب کردند
ساعت 7 صبح روز 16 مهر 100 نفر از کارگران شرکت پيمان کاري گودرزي پيمان کار شرکت فلات پارس در پتروشيمي پلي اتيلن سنگين کرمانشاه نسبت به عدم پرداخت حقوق يک ماه گذشته و قصد کارفرما به بالا کشيدن حق اضافه کاري اجباري 1 ساعته طي يک ماه سپري شده دست به اعتصاب زدند
انجمن صنفي کارگران برق و فلز کار کرمانشاه 16 / 7 / 87
حکم زندان براي يعقوب سليمي کارگر شرکت واحد را محکوم ميکنيم

به گزارش خبرگزاري دولتي ايلنا، سنديکاي کارگران شرکت واحد اعلام کرده که هفته گذشته همزمان با تبرئه يکي از اعضاي اين تشکل صنفي براي يکي ديگر از اعضا حکم محکوميت صادر شده است.
بر اين اساس غلامرضا غلامحسيني که در اوائل سال 86 حين پخش اطلاعيه هاي سنديکاي شرکت واحد در منطقه صادقيه تهران دستگير و از سوي دادگاه انقلاب به تحمل شش ماه حبس تعليقي محکوم شده بود، از سوي دادگاه تجديدنظر تبرئه شد. با اين حال هنوز دادگاه انقلاب براي پرونده ديگر اين فعال کارگري راي صادر نکرده است.
غلامحسيني به گفته خود در تابستان 87، هنگامي قصد داشت با شهردار تهران و مدير عامل شرکت واحد ملاقات کند در ورزشگاه آزادي بازداشت و پس از 85 روز حبس چندي پيش با قرار وثيقه آزاد شد. راي ديگر دادگاه انقلاب در رابطه با محکوميت يعقوب سليمي به تحمل شش ماه حبس تعليقي است.
اين راي در رابطه با شرکت اين فعال کارگري در اعتراض هاي صنفي سال 84 کارگران شرکت واحد صادر شده است. بر اين اساس به شش ماه حبس در سه سال تعليق محکوم شده است.

منصور اسانلو هنوز در زندان است.

منصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد در سال ٨٥ به اتهام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملي به ٥ سال زندان محکوم شد. او در حاليکه در انتطار اعلام راي تجديد نظر در حکم ٥ سال زندان خود بود در ١٩ تير ماه سال ٨٦ مورد ضرب و شتم ماموران اطلاعات رژيم قرار گرفت و ربوده شد و به زندان اوين منتقل گرديد. و تا کنون در زندان است. .
هم اکنون منصور اسانلو به علت ناراحتي قلبي و عمل چشم نيازمند مراقبت هاي پزشکي است و درمان فوري است. اين موضوع از سوي وکلاي وي يوسف مولايى و پرويز خورشيد٬ طي نامه اي به مقامات رژيم اعلام شده است. در اين نامه به نقل از مادر وي که در ٣١ شهريور موفق به ملاقات با فرزندش شده است٬ گفته شده که جاى بخيه هاى چشم منصور اسانلو به خاطر تاخير در اعزام به بيمارستان عفونت كرده است. همچنين ناراحتى قلبى او به لحاظ عدم اعزام به مراكز درمانى شدت گرفته و چشم او به خاطر عدم دسترسى به موقع پزشك آسيب ديده و فضاى آلوده زندان، سلامتى او را به خطر انداخته است. منصور اسانلو چند ماه پيش نيز در نامه اى به سازمان هاى حقوق بشرى و اتحاديه هاى كارگرى از شكنجه و بدرفتارى با خود خبر داد. اما اين موضوع بيشرمانه از سوي مقامات جمهوري اسلامي تکذيب شد. منصور اسانلو بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شود.