پنجشنبه، ٢١ شهريور ١٣٨٧- ١١ سپتامبر  ٢٠٠٨

    کارگر کمونيست  ٩٢

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار اعتراضات کارگري در ايران


كارخانه فرش غرب بافت:
كارگران فرش غرب بافت روز١٩ شهريور ١٣٨٧ ساعت ٨ در مقابل اداره كار تجمع كردند. كارگران پلاكاردهايي در دست داشتند و تا ساعت ١٥ و٣٠ دقيقه اين تجمع ادامه داشت. هيچ كس از مسولين دولتي و كارفرما حاضر نشد جوابي به كارگران بدهد. كارگران براي اينكه مقامات دولتي را ناچار به پاسخ گويي كنند- راس ساعت ١٠ صبح در حاليكه پلاكاردها را در دست داشتند خيابان جلو اداره كار را بستند. ١٠ دقيقه بعد از بستن خيابان نيروهاي انتظامي وارد مذاكر شدند و از كارگران خواستند كه خيابان را نبندند. اما كارگران اعلام كردند كه ما مطالباتي داريم و كسي جوابگو نيست بنابر اين ما اين كار را ميكنيم كه مقامات دولتي ناچار به جوابگويي شوند. به دنبال مقاومت كارگران و ادامه بستن خيابان فرماندهي نيروي انتظامي ناچارا به محل آمد و كارگران را به آرامش دعوت كرد. كارگران اعلام كردند كه ما دو خواست بر حق داريم و دولت و كارفرما بايد به ما جواب بدهند. گفتند ما خواهان بازگشت به كار و پرداخت دستمزدهاي معوقه خود هستيم.

اداره كار هم به كارگران اعلام كرد كه تا روز پنجشنبه ٢١ شهريور كه تصميم اداره كار كتبي به آنها ابلاغ ميشود تجمع نكنند. كارگران در اعتراض به اين تصميم اداره كار و كارفرما گفتند هر روز به تجمع و اعتراض خود ادامه ميدهند و تا ساعت ١٥ و٣٠ دقيقه تجمعشان را ادامه دادند. در تداوم اين اعتراضات کارگران قرش غرب بافت روز ٢٠ شهريور به شوراي شهر سنندج رفته و رئيس شوراي اين شهر را با خود به اداره کار آوردند و در مذاکراتي که بين رئيس شوراي شهر و حراست و مسئولين اداره کار و نمانيده کارگران بعمل آمد٬ قرار شد روز ٢١ شهريور راي حل اختلاف به کارگران داده شود. کارگران اخراجي فرش غرب بافت اعلام کردند که چنانچه راي هيئت حل اختلاف حقوق آنان را در نظر نگيرد و به نفع کارفرما راي بدهد تجمعات اعتراضي خود را تشديد خواهند کرد. در اين تجمع اعتراضي طبق معمول نيروهاي انتظامي رژيم نيز حضور داشتند و کارگران فرش غرب بافت تا ساعت ١١ به تجمع خود در مقابل اداره کار ادامه دادند و سپس به استانداري کردستان رفته و با در دست داشتن پلاکارد به تجمع کارگران نساجي کردستان پيوستند. با آمدن کارگران اخراجي فرش غرب بافت به مقابل استانداري، کارگران نساجي کردستان به آنان خوش آمد گفتند و کارگران هر دو کارخانه دوشادوش هم به تجمع خود در مقابل استانداري ادامه دادند.

پس از حضور کارگران فرش غرب بافت در مقابل استانداري٬ نماينده آنان به داخل استانداري رفت و ضمن طرح مسائل و مشکلات کارگران به مسئولين استانداري اعلام کرد که نماينده استانداري در اداره کار به کارگران گفته است کارگران را به نيروهاي انتظامي ميدهد تا در مقابل استانداري با باتوم له کنند. وي اعلام کرد بگوئيد بيايند ما را له کنند، مگر ما چيزي جز حق مان ميخواهيم. کارگران فرش غرب بافت همچنين روز پنجشنبه ٢١ شهريور در مقابل اداره کار تجمع کردند و خواستار پاسخ مسئولين به حق و حقوق عنوان شده خود بودند. ساعت ١٠ صبح مسئولين اداره کار کارگران را به آرامش دعوت کردند و متعاقبا کارگران را به داخل اداره بردند. نمايندگان کارگران با رئيس اداره و ديگر مسئولين به مذاکره نشستند و ايوبي رئيس کارخانه هم در اين جلسه بود. در اين نشست ابتدا کارگران خواستهاي خود را به مسئولين اداره کار و ايوبي رئيس کارخانه، به شرح زير بيان کردند:
خواستهاي کارگران در باره ١٠ نفر از کارگران به شرح زير بود:
١- پرداخت حقوق و مزاياي ايام بلاتکليفي آنان از مورخه ١ تير ٨٧ تا زمان صدور راي قطعي از سوي اداره کار توسط کارفرما
٢- پرداخت مابه التفاوت دستمزد کارگران نسبت به بيمه بيکاري از سوي کارفرما در طول دوره اتصال آنان به بيمه بيکاري
٣- تعهد محضري کارفرما به کارگران و اداره کار مبني بر بازگشت بکار آنان در مورخه ١ فروردين ٨٨ بر سر کار اوليه تا دوران بازنشستگي
خواست کارگران در باره ٥ نفر ديگر از کارگران اخراجي:
١- به توافق رسيدن کارگران و کارفرما در مورد سنوات و مزايا در قبال اخراج
٢- پرداخت حقوق و مزاياي ايام بلاتکليفي آنان از مورخه١/٤/٨٧ تا زمان صدور راي قطعي از سوي اداره کار توسط کارفرما
٣- بکار گرفتن اين کارگران از سوي اداره کار و ثبت آن در حکم قطعي

در صورتي که با اين خواستهاي کارگران موافقت نکنند، ١٥ نفر کارگر حکم بازگشت به کار را خواستار خواهند شد. اداره کار گفته بود که مي تواند ١٠ نفر را به سر کار بازگرداند و براي ٥ نفر ديگر بايد اداره کار، کارفرما و کارگران به توافق برسند. بر سر مسئله اشتغال کارگران شرايط خود را براي ١٠ و ٥ نفر بطور مشخص که فوقا ذکر شد مطرح کرده اند. در جلسه کار فرما گفته بود ٧ نفر را به سر کار باز مي گرداند و به بقيه براي يک سال ٢ ماه بيمه مي دهد که کارگران قبول نکردند. در ضمن به کارگران گفته بودند که اول سال ٨٨ آنها را با بيمه بيکاري مي فرستند که کارگران قبول نکردند بکه با بازگشت ١٠ نفر به سر کار موافقت مي کنند به شرط اينکه بطور کتبي بنويسند و ٥ نفر باقيمانده هم اداره کار تعهد کتبي بدهد که آنها را به کار جديد اشتغال دهد. نتيجتا اينکه کارگران به اداره کار تا روز شنبه ٢٣ شهريور مهلت دادند که اگر طبق خواستهاي آنها نتيجه ندهد، دست به راهپيمايي و تشديد اعتراضات خود خواهند داد. روز ٢١ شهريور طبق قرار قبلي کارگران فرش غرب بافت جهت گرفتن راي هيئت حل اختلاف به اداره کار سنندج مراجعه کردند.
کارگران غرب بافت اعلام کرده بودند چنانچه در اين روز راي اداره کار صادر نشود و در صورت صدور چنانچه در تباني با کارفرما باشد٬ اعتراضات خود را تشديد خواهند کرد به همين دليل هيئت حل اختلاف اداره کار تحت فشار کارگران قادر نشده بود راي خود را صادر نمايد . در پي اين وضعيت و با تجمع کارگران فرش غرب بافت در مقابل اداره کار، اين کارگران بدنبال توهين رئيس هيئت حل اختلاف با او درگير شدند و در نتيجه اعتراض شديد آنان مسئولين نيروي انتظامي، اداره اطلاعات و حراست اداره کار به ميان کارگران آمده و و اسدي رئيس اداره کار را پايين آوردند و در ميان کارگران و مردمي که جمع شده بودند٬ رئيس اداره کار را مورد بازخواست قرار دادند و اعلام کردند اخبار اين کارگران در همه جا پخش شده است و شما مسئول اين وضعيت هستيد و از وي خواستند فورا راي بازگشت به کار براي کارگران فرش غرب بافت صادر کند و چنانچه کارفرما بر بازگشت بکار کارگران تن ندهد بايد خواست هاي آنان را بر آورده کند. بدين ترتيب با در خواست رئيس حراست اداره کار، کارگران در مسجد اين اداره جمع شدند و جلسه اي با شرکت سه نفر از نمايندگان کارگران، کارفرما، حراست و رئيس اداره کار تشکيل شد.

کارفرما در اين جلسه اعلام کرد من در حال حاضر نميتوانم کارگران را بر سر کار برگردانم اما ميتوانم آنان را به بيمه بيکاري متصل کنم و ١٠ نفرشان را در تاريخ ١ فروردين ٨٨ بر سر کار باز گردانم. بدنبال اين صحبتها از سوي کارفرما، نماينده هاي کارگران خواستهاي خود را اعلام کردند و اداره کار ضمن پذيرش اين خواستها قرار شد روز شنبه مورخه ٢٣ شهريور راي خود را بر اساس آن صادر کند و چنانچه از سوي کارفرما مورد پذيرش قرار نگيرد راي بازگشت بکار براي کارگران صادر کند.
کارگران غرب بافت در طرح خواستهاي خود اعلام کرده اند پرداخت حقوق و مزاياي تمامي ١٥ کارگر بايد بصورت نقدي صورت بگيرد و چنانچه اين خواستها مورد توافق کارفرما قرار نگيرد هر پانزده نفر کارگران خواهان بازگشت بکار هستند.

تجمعات اعتراضي کارگران نساجي کردستان

طبق اخبار رسيده به كميته كردستان حزب روز سه شنبه ١٢ شهريور ۱۳۸۷ کارگران نساجى کردستان در مقابل در كارخانه تجمع و اعلام تحصن كردند. كارگران روز دوشنبه مبارزات اين دوره خود و نتايج آنرا بررسي كردند و تصميم گرفتند كه براي رسيدن به مطالباتشان با برپا كردن چادر در مقابل كارخانه تحصني را اعلام كنند. روز سه شنبه اين تصميم اجرا و براي ادامه كاري اين اقدام صندوق كمك و حمايت مالي سازمان دادند. تعدادي از كارگران معترض به منظور تامين نياز روزهاي تحصن هر كدام مبلغ معيني به اين صندوق واريز كردند. كارگران با آغاز تحصن در مقابل كارخانه اعلام كردند بعد از چند روز اگر مطالباتشان از جانب كارفرما و يا اداره كار بي پاسح بماند، ادامه تحصن و تجمع اعتراضي خود را در مقابل استانداري ادامه خواهند داد. كارگران همچنين از مردم و همه كارگران خواسته اند كه از مبارزات و مطالبات كارگران نساجي حمايت كنند. تراكتهايي به اين منظور براي جلب حمايت كارگران و مردم شهر سنندج توزيع شده است.

روز ١٧ شهريور کارگران اين کارخانه در ساعت ٣ بعد از در مقابل استانداري تجمع كردند و خواستار حضور كارفرما و مسئولين براي جوابگويي به خواستهايشان شدند. كارفرما اعلام كرده بود كه كارگران بايد تسويه حساب كرده و با پذيرش بيمه بيكاري به كار خود پايان دهند. كارگران تا ساعت ٧ بعد از ظهر در مقابل استانداري ماندند و بدون رسيدن به نتيجه برگشتند. در اين تجمع کارگران با مديرعامل كارخانه در تماس بودند و او نيز گفته بود كه كارخانه را خواهد بست و جوابگوي خواست كارگران مبني بر بازگشت به كار و گرفتن حقوقهايشان نيست و تعطيلي كامل كارخانه را اعلام كرده بود. كارگران نيز از اين مسئله عصباني شده و تصميم گرفتند كه به تجمعاتشان ادامه دهند. كارگران در ادامه اعتراضات خود به منظور بازگشت به كار و دريافت دستمزدهاي معوقه روز ۱۸ شهريور باز هم در مقابل استانداري تجمع كردند. كارگران از ساعت ٨ صبح تجمع خود را آغاز و ساعت ٨ و ٣٠ دقيقه اقبال پور معاون سياسي استانداري در تجمع كارگران حاضر شد. اين مقام دولتي اعلام كرد كه مسايل و مشكلات كارگران را به دفتر رياست جمهوري و وزارت اطلاعات محول ميكند. در عين حال كه به كارگران گفت حق با شما است و بايد خواسته هاي شما بررسي شود. كارگران در مقابل اعلام كردند كه چرا مقامات دولتي و كارفرما حقوق ما را پايمال ميكنند و كسي هم خود را موظف به جوابگويي نميداند؟ معاون سياسي فرمانداري جوابي براي كارگران نداشت و اين تجمع تا ساعت ١٤ ادامه داشت. كارگران اعلام كردند كه هر روز در مقابل استانداري تجمع خواهند كرد.

مجمع كارگران نساجي تصميم گرفت كه از همه كارگران ديگر مراكز كارگري كه مشكلات مشابهي دارند بخواهند تجمعاتشان را يكي كنند و هماهنگ براي رسيدن به مطالبات خود اعتراض را با قدرت بيشتري ادامه دهند. كارگران قرار گذاشتند براي پيگيري خواستهايشان هر روز در مقابل استانداري به تجمعات حود ادامه دهند.
روز ١٩ شهريور کارگران نساجي کردستان دوباره در مقابل استانداري تجمع كردند. كارگران پلاكارد بزرگي كه روي آن نوشته بودند: "ما كارگران نساجي خواهان استمرار به كار و پرداخت حقوقهاي معوقه خود هستيم" در دست داشتند. نيروي انتظامي و لباس شخصيها كارگران را زير كنترل خود داشتند و مرتب تلاش ميكردند كه كارگران را متفرق و به آنها فشار مي آوردند كه تجمعشان را تمام كنند. آنها به كارگران گفتند كه ضد انقلاب ميخواهد از اين تجمع شما سو استفاده كند و ... با اين حرفها ميخواستند در ميان كارگران ترس و نگراني ايجاد كنند. اما كارگران در مقابل جواب دادند ما بازگشت به كار و حقوقهاي معوقه خود را ميخواهيم اين حق ما را بدهيد ما هم اينجا تجمع نميكنيم. مسئولين استانداري چندين بار نمايندگان كارگران را به داخل استانداري بردند و از آنها خواستند تجمع را تمام كنند. تعدادي از جوانان سنندج كه در محل تجمع كارگران حاضر شده و خواسته بودند عكس و فيلم بگيرند بوسيله لباس شخصيها و نيروهاي انتظامي مورد حمله قرار گرفتند و با كتك كاري دوربينهاي آنها را ضبط كردند. بعد از پاك كردن عكسها دوربينها را به آنها پس دادند. ساعت ١٢ و ٣٠ دقيقه هنگاميكه كارمندان استانداري بعد از تعطيلي كار ميخواستند سوار سرويس خود شده و به خانه برگردند، كارگران پلاكارد خود را بلند كرده و براي جلب توجه آنها خواسته هاي خود را تكرار ميكردند. كارگران نساجي اعلام كردند اين تجمعات را تا رسيدن به مطالباتشان ادامه ميدهند. روز ٢١ شهريور کارگران نساجي کردستان از ساعت ٩ صبح در مقابل استانداري کردستان دست به تجمع زدند.

در اين تجمع کارگران پارچه نوشته و پلاکاردهاي متعددي را با خود به همراه داشتند. بر روي اين پلاکادها علاوه بر خواست دستمزدهاي معوقه و استمرار کار شعارهايي نيز از قبيل "لغو قراردادهاي موقت"- "نان و کار" و... به چشم ميخورد.
در حرکت اعتراضي اين روز نماينده هاي کارگران با اقبال پور مسئول سياسي امنيتي استانداري کردستان ديدار کردند. در اين ديدار اقبال پور اعلام کرد که ٥٠٠ ميليون بدهي کارخانه را به وزارت دارايي به ١٥٠ ميليون تومان کاهش داده اند که در صورت پرداخت آن از سوي کارفرما و گردش حساب از سوي وي، وام دو ميلياردي در اختيار کارخانه نساجي قرار خواهد گرفت. در برابر اين سخنان يکي از نمايندگان استان کردستان از کارگران نساجي خواست که براي پيگيري مطالبات شان تا ٢٦ شهريور ماه به آنها فرصت دهند تا براي لغو انحلال نساجي کردستان و پرداخت دستمزد کارگران تلاشي را صورت دهد. بدون اينکه براي حل قطعي مسئله به کارگران تعهدي دهد. به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران او گفته است تمام تلاش خود را براي تحقق اينکار انجام خواهد داد. به همين دليل احتمالا کارگران نساجي کردستان تا روز ٢٦ شهريور در مقابل استانداري تجمع نخواهند کرد و چنانچه تا اين روز کاري صورت نگيرد دامنه اعتراضات خود را گسترش خواهند داد. در اين تجمع اعتراضي نيروهاي امنيتي و انتظامي حضور داشتند و در پايان اين تجمع که در ساعت ١٣ و ٣٠ دقيقه صورت گرفت نيروهاي گارد ويژه اقدام به جمع آوري پلاکاردهاي کارگران کردند و آنها را با خود بردند.

تجمعات اعتراض کارگران پرريس سنندج

صبح ١٧ شهريور در حدود ساعت ١١ ظهر نماينده هاي کارگران پرريس نامه ي اعتراضي کارگران مبني بر رسيدگي به وضعيت خود را به استاندار و اداره کار دادند. و قرار که روز ١٨ شهريور صبح مسئولين به کارخانه بروند و با کارگران در کارخانه صحبت کنند. روز ٢٠ شهريور نماينده هاي کارگران پرريس به دعوت اداره کار در جلسه رسيدگي به شکايت شان از کارفرما شرکت کردند. اين جلسه با شرکت نماينده هاي کارگران، نماينده کارفرما، رئيس حراست و رئيس و معوان اداره کار تشکيل شده بود.
در اين جلسه کارگران خواستهاي خود را مطرح کردند و نماينده کارفرما ضمن موافقت با خواستهاي آنان اعلام کرد کارگران بايد تعهد بدهند که ديگر دست به اعتصاب نخواهند زد و مي بايستي بابت ضرري که طي ٨ روز اعتصاب و تعطيلي کار به کارفرما خورده است،خسارت بدهند. در مقابل اين پيش شرطها نمايندگان کارگران با قاطعيت اعلام کردند که ما هيچ تعهدي نمي دهيم. اين کارفرماست که دستمزد ما کارگران را پرداخت نکرده است و باعث شده که ما دست به اعتصاب بزنيم. ما مرغ و برنجي را که دو ماه پيش مي توانستيم با دريافت بموقع دستمزد خود با هزار تومان بخريم الان بايد با دو هزار و پانصد تومان بخريم و اگر قرار بر پرداخت خسارت باشد اين کارفرماست که دو ماه از دستمزدهاي ما را بالا کشيده است و بايد خسارت پرداخت کند.

در ادامه اين جلسه نماينده هاي کارگران پس از گفتن حرفهاي خود معترضانه جلسه را ترک کرده و عليرغم اصرار مسئولين کار در آنجا نمانده و به کارخانه برگشتند و گزارش جلسه را به کارگران دادند. پس از گزارش نماينده ها، کارگران پرريس شديدا نسبت به خواست کارفرما معترض شدند و متحدانه بر خواست خود پاي فشرده و ضمن رد قاطعانه خواستهاي ضد انساني کارفرما بر ادامه اعتصاب تا رسيدن به خواست هايشان تاکيد نمودند. كارگران اين كارخانه روز ١٨ شهريور ١٣٨٧ مجمع عمومي خود را در محل كارخانه برگزار كردند. و در آن ٥ نفر را به عنوان نماينده انتخاب كردند. كارگران اعتصابي نامه اي در اعتراض به وضعيت خود تنظيم کردند و قرار گذاشتند که روز ١٩ شهريور توسط نمايندگان خود آنرا تحويل اداره کار سنندج دهند و خواستهاي خود را پيگيري کنند. كارگران در اين مجمع اعلام کردند که در صورتيكه به خواست هايشان جواب ندهند، علاوه بر ادامه اعتصاب اقدامات ديگري را در دستور خود ميگذارند. کارگران در نامه خود بر خواستهاي زير تاکيد گذاشتند:
١- ممنوعيت مرخصي هاي اجباري که از سوي کارفرمايان بر کارگران تحميل ميشود
٢- دريافت دو ماه از دستمزدهاي معوقه
٣- دريافت حقوق مدت مرخصي كه حق كارگران بوده است و در سالهاي ٨٥ و ٨٦ از اين مرخصي استفاده نكرده اند.
روز ١٩ شهريور نمايندگان کارگران نامه اي را كه روز قبل توسط کارگران نوشته شده بود و حاوي مطالبات آنان بود٬ به استانداري و اداره كار بردند. مسئولين اين ادارات وعده دادند که روز ٢٠ شهريور به كارخانه پرريس بروند و با كارگران وارد مذاكره شوند.
اعتصاب کارگران پرريس روز ١٣ شهريور در پي تصميم کارفرما براي فرستادن كارگران به مرخصي اجباري آغاز شد. کارفرما عليرغم گذشت شش روز اعتصاب كارگران تا كنون با بي توجهي كامل جوابي به اعتراض کارگران نداده است. طبق گزارشات قبلي مديريت کارخانه همان روز اول اعتصاب ناچار شد بخشنامه مرخصي اجباري را از روي تابلو اعلانات بردارد و اعلام كند كه اين تصميمي درست نبوده است. اين در حالي است كه كارفرما قبلا اعلام كرده بود به دليل كمبود مواد خام در كارخانه كارگران بايد به مرخصي بروند. اما در مورد پرداخت دو ماه دستمزدهاي معوقه کارگران سكوت كرده است. لازم به توضيح است كه قراداد كاري كارگران پايان يافته است و كارفرما حاضر به تمديد آن نيست. اعتراض کارگران پرريس سنندج ادامه دارد.

نيرورخش- سنندج:
طبق خبري كه به كميته كردستان حزب رسيده است چهار نفر از نمايندگان كارگران اين كارخانه اخراج شده اند. آخرين خبر از اين كارخانه حاكي است كه اشرف و عبيد پيرخضري و شورش تيكاب و بختيار سعيدي از كار اخراج شده اند. در ميان اين كارگران اخراجي تنها بختيار سعيدي تا پايان شهريور ماه قرار داد كاري دارد و كارفرما اعلام كرده است قرار دادش را تمديد نميكند. كارگران اين كارحانه سه ماه حقوق معوقه دارند و تا كنون دستمزدهايشان پرداخت نشده است. كارفرماي اين كارخانه اعلام كرده است در صورت لزوم كارحانه را تعتيل و در جاي ديگري سرمايه گزاري ميكند.

كشت و صنعت مهاباد
- طبق خبر رسيده كارگران كشت و صنعت مهاباد روز دوشنبه ۱۱ شهريورا۳۸۷ در اعتراض به اخراج كارگران و براي پرداخت دستمزدهاي معوقه دست از كار كشيدند. اين شركت قبلا تعدادي از كارگران را اخراج كرد و اخيرا باز هم گفته است كه تعداد ديگري را اخراج ميكند. به دنبال اين اعتصاب، كارفرما به جمع كارگران آمد و اعلام كرد مطالبات آنها را پاسخ مي دهد. يكي از كارگران ميگويد: "ما از آن ها خواستيم در صورتي که به مطالباتمان جواب ندهند يك بار ديگر دست به اعتصاب خواهيم زد."
كارگران شركت كشت و صنعت با نوشتن نامه اي به فرمانداري شهر، خواسته هاي خود را تاكيد كرده و اعلام كردند اگر مطالباتشان بي جواب بماند، دست به تجمع اعتراضي ميزنند. روز دوشنبه ۱۱ شهريور ۱۲۰ نفر از كارگران اين شركت در اعتصاب شركت كرده بودند. کارفرما به كارگران قول داد که ۱۷ شهريور به مطالبلاتشان پاسخ ميدهد.

اعتراض كارگران شهرداري انديمشك به پرداخت نشدن دستمزدها
بنا به خبر رسيده، ٢٠٠ نفر از كارگران شهرداري انديمشك در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ٦ ماه گذشته خود روز دوشنبه ١١ شهريورماه در مقابل شهرداري اين شهر بمدت يك ساعت تجمع كرده و خواهان رسيدگي به مطالبات خود شدند. اين خبر مي افزايد كه شهردار انديمشك در جمع كارگران حاضر شد و وعده داده است كه طي هفته آينده بخشي از حقوق اين كارگران پرداخت خواهد شد.

اعتصاب كارگران نيروگاه اتمي بوشهر
بنابه خبر منتشر شده در ٩ شهريور ماه، كارگران نيروگاه اتمي بوشهر طي روزهاي گذشته، با تجمع در مقابل اين نيروگاه خواستار پرداخت مطالبات خود شدند كه شامل سه ماه دستمزد و حقوق پرداخت نشده است و اعلام كردند كه چنانچه طي روزهاي آينده تمامي مطالبات آنها پرداخت نشود، مجددا دست به اعتصاب خواهند زد. اين خبر مي افزايد كه به دنبال اعتصاب كارگران، مسئولين سراسيمه شده و يك ماه از حقوق كارگران را پرداختند و قول دادند كه بقيه مطالبات كارگران را نيز در روزهاي آينده بپردازند. همين خبر در آخر مي افزايد كه اين اولين اعتصاب كارگران نيروگاه اتمي بوشهر براي دريافت حقوقهاي پرداخت نشده شان نبوده است.

اعتراض رانندگان خودروهاي سواري در سنندج و عقب نشيني مسئولين
به گزارش سايت اتحاد٬ رانندگان خودروهاي سواري کرايه اي، عضو تعاوني ٤١٠ سنندج روز شنبه فرماندار سنندج و مسوولان پايانه هاي استان کردستان را وادار به عقب نشيني از اعمال فشار براي بکارگيري يکي از نورچشمي هاي فرماندار سنندج در تعاوني مسير سنندج به کرمانشاه شدند. حيدري فرماندار سنندج از طريق جواديان مدير کل پايانه هاي استان کردستان، قصد داشت شخصي به نام پيمان نجف پور، نورچشمي خود را به مسوولان اين تعاوني مسافربري تحميل کند که با مقاومت اعضاي تعاوني مواجه شد. مسوولان براي تسليم کردن رانندگان، روز شنبه از صدور صورتحساب که همراه داشتن آن و ارايه آن به پليس راه الزامي است خودداري کردند و به همين دليل ١٤٠ راننده اين تعاوني روز شنبه بدون درآمد راهي خانه شدند. رانندگان به رغم پافشاري غير مستقيم حيدري فرماندار سنندج و اصرار مستقيم و تهديدهاي علني جواديان از پذيرفتن نور چشمي فرماندار خودداري کردند و سرانجام به حضورش در مسير سنندج به دهگلان موافقت کردند که نورچشمي فرماندار هم ناچار به قبول شد. رانندگان اين تعاوني معتقد بودند که تعداد خودروهاي موجود در مسير سنندح به کرمانشاه در حدي است که عملا روزانه يک سرويس رفت و برگشت هم نصيب رانندگان نمي شود و اگر قرار باشد مسوولان هم نورچشمي هاي خود را به آنان تحميل کنند همگي از نان خوردن مي افتند.
نور جشمي فرماندار سنندج، با اتکا به معرفينامه خود از بنياد شهيد سعي در تحميل نظر خود را داشت که با مقاومت هيات مديره تعاوني سرانجام ناجار به تسليم شد. به همين دليل روز شنبه خودروهاي سواري کرايه سنندج به کرمانشاه و همدان و دهگلان دست از کار کشيده و تا اجابت نظرشان در دفتر تعاوني در ترمينال سنندج تجمع کردند

محمد صالح کياماري عضو هيئت بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش بازداشت شد
بعد از ظهر چهارشنبه ١٣ شهريور ١٣٨٧، محمد صالح کياماري عضو هيئت بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش بازداشت شده به کلانتري منتقل شد و امشب را در بازداشتگاه به سر خواهد برد. سنديکاي کارگران نقاش و تزئينات ساختمان ١٤ شهريور ٨٧

اعتصاب كارگران گروه صنايع فلزي ايران
صنايع فلزي ايران شماره ٢ ٬از روز شنبه ١٦ شهريور در اعتصاب است. کارگران اين شرکت که ٣٥٠ نفر هستند هر کدام يک ميليون تا يک ميليون و نيم بابت حقوق هاي معوقه طلبکارند که مجموع طلب آنان ٤٩٧ ميليون است. در ارتباط با اين موضوع کارگران اين کارخانه از سال ٨٥ تا کنون بارها اعتراض کرده و نامه نوشته و پيگير حقوق خود شده اند. در سال ٨٦ بدنبال اعتراض کارگران دولت کميته بحراني تشکيل داد و براي راه اندازي شرکت وامي به کارفرما داد که از محل آن حقوق دو ماه و نيم کارگران يعني ماههاي بهمن و اسفند ٨٥ و فروردين ٨٦ پرداخت شد. اما کارگران کماکان نيمي از حقوق بهمن و حقوق ماههاي آبان٬ آذر و دي خود را طلبکار ماندند. کارخانه در ارديبهشت ٨٦ دو باره راه اندازي شد. به کارگران گفتند براي اينکه کارخانه راه بيفتد طلبهاي قبلي آنان را دولت ميدهد و کارگران را به دولت حواله دادند. کارگران به کار خود ادامه دادند. اما باز هم مساله حقوق هاي معوقه تداوم يافت. و همانطور که اشاره شد هم اکنون طلب کارگران بابت همه اين طلبها از ٨٥ تا کنون به يک ميليون و يا يک ميليون نيم رسيده است. مديريت مرتب کارگران را سر ميدواند و کارگران بين دولت و کارفرما پاسکاري ميشوند. در اين مدت کارگران به اشکال مختلف اعتراض کرده اند. در ٦ تيرماه بود که کارگران دو ماه به مديريت که بيان الحق نام دارد٬ اولتيماتوم دادند و خواهان پاسخگويي به خواستهايشان شدند. ١٥ شهريور آخرين مهلت بود. در اين روز ابتدا کارگران به مديريت اخطار کردند و بعد در مسجد کارخانه جمع شدند. وقتي مديريت به ميان کارگران آمد. کارگران به علامت اعتراض مسجد را ترک گفتند و اعلام اعتصاب کردند. کارگران مجمع عمومي تشکيل دادند و همانجا گفتند که تلاش دارند که بعد از اين از طريق مجمع عمومي و تصميم گيري جمعي مبارزه خود را به پيش برند. مديريت که اعتراض کارگران را مشاهده کرد . از ترس گسترش اين اعتراض فورا سرويس هاي اياب و ذهاب کارگران را قطع کرد. تا کارگران در منزل بمانند و به کارخانه نيايند. اما کارگران تصميم گرفتند با کمک و اتحاد يکديگر و با استفاده از وسايل شخصي خود به کارخانه بيايند و تجمع و اعتراضشان را ادامه دهند. بدين ترتيب از شنبه ١٦ شهريور اين حرکت اعتراضي ادامه دارد. و کارگران اعلام کرده اند که تا وقتي پاسخ نگيرند به اعتراضشان ادامه خواهند داد. روز ١٩ شهريور نيروي انتظامي به کارخانه آمد. کارگران را تهديد کرد ولي بعد از مواجهه با اتحاد کارگران٬ ناگزير محل را ترک کرد.
صنايع فلزي ايران در منطقه شاد آباد قرار دارد که کارخانجات ديگري نيز در آنجا واقع است. يک نگراني مديريت تسري اين حرکت به شرکت صنايع فلزي ١ و ديگر کارخانجات در منطقه است.
صنايع فلزي از سال ٨٤ بعد از خصوصي سازي و روي کار احمدي نژاد مشکلاتش شدت يافت. سال ٨٦ کميته بحران ٨٢ ميليون به اين دو شرکت داد . ٥٠ ميليون به شرکت صنايع فلزي دو داده شد که از محل آن همانطور که اشاره شد٬ حقوق دو ماه و نيم کارگران داده شد. در همان موقع ٣٠٠ نفر از کارگران قراردادي اخراج شدند . ٧٠٠ نفر باقي ماندند که هم اکنون٣٥٠ نفر در صنايع فلزي ١ و ٣٥٠ نفر در صنايع فلزي ٢ کار ميکنند. مديرعامل کل اين گروه صنايع فلزي فردي بنام فرد منش است که در صنايع فلزي شماره ١ دفتر دارد. شرکت صنايع فلزي شماره ١ مديريت جداگانه دارد و توليد آن متفاوت است. اين شرکت هفته گذشته بابت يکسري مزايا مانند کوپن هاي غذايي و کمک تحصيلي به فرزاندانشان و هزينه سفر که قبلا ميگرفتند و قطع شده بود اعتصاب کردند. و خواهان آن شدند. و منتظر جواب هستند. مدير آن فردي بنام گلي نام دارد.

کارگران نيشکر هفت تپه مجددا دست به تجمع اعتراضي زدند
طبق گزارشي که به حزب کمونيست کارگري رسيده است، ساعت ٨ صبح روز ١٤ شهريور بيش از ١٥٠٠ نفر از کارگران بخش صنعت و اداري کشت و صنعت نيشکر هفت تپه در اعتراض به کاهش سهميه غذائي ماه رمضان و عدم پرداخت حقوق دوماه تير و مرداد و نيز فروش ٧٠٠ هکتار از زمين هاي کشاورزي دست از کار کشيدند و جلوي درب مديريت کارخانه تجمع کردند. لازم به توضيح است که سالها است در ايران دستمزد کارگران را تکه تکه کرده اند و بخشهائي از دستمزد را بعنوان پاداش و عيدي و جيره غذائي و غيره پرداخت ميکنند که از يکطرف مبارزه و اتحاد کارگران بر سر دستمزد را با دشواري روبرو ميکند و از طرف ديگر دست عوامل مختلف را براي دزدي باز کرده است.
در اين تجمع اعتراضي کارگران خواستار برکناري مدير عامل و برخي از مديران شرکت شدند. اين تجمع ٤ ساعت بطول انجاميد و در ساعت ١٢ ظهر در گرماي بالاي ٥٠ درجه پايان يافت. بنا به گزارش مبلغ تصويب شده بابت سهميه غذائي ماه رمضان از سوي دولت ١٢٠ هزار تومان است. هر ساله اين مبلغ بصورت جنسي در اختيار کارگران گذاشته ميشد. امسال اعلام شده است که بصورت نقدي پرداخت خواهد شد. اين موضوع منبعي براي دزدي مديران و کارفرمايان در شرکت هاي مختلفاست. بعنوان مثلا در شرکت کاغذ پارس معادل ٧٠ هزار تومان پرداخت شده است. در نيشکر هفت تپه ابتدا صحبت از ٥٠ هزار تومان بود و اکنون گفته اند معادل ٤٠ هزار تومان پرداخت ميشود. اين موضوع موجب اعتراض کارگران شده و کارگران با توجه به اينکه دستمزد دو ماه خود را نيز طلب دارند و مرتبا خبر از مزايده گذاشتن زمين هاي شرکت و طرح به تعطيلي کشاندن کار خود را ميشنوند، دست به تجمع اعتراضي زدند. ابتدا تعدادي از کارگران از کاهش سهميه غذاي ماه رمضان مطلع شدند و جهت اعتراض به مقابل دفتر مديريت رفتند. معاون مديريت فردي بنام ابوالعباسي به ميان کارگران آمد و شروع به طفره رفتن از موضوع کرد و از کارگران بهانه گيري کرد که دير سر کار ميايند و غيره. کارگران در مقابل او ايستادند و دير آمدن خود او را به رخش کشيدند و گفتند خودت هميشه با تاخير به کارخانه ميائي، چگونه با کارگران اينطور صحبت ميکني؟ در حالي که تعدادي از کارگران مشغول صحبت با معاون مدير بودند ساير کارگران نيز تصميم به تجمع گرفتند و تعداد تجمع کنندگان در مقابل دفتر به ١٥٠٠ نفر رسيد. ابوالعباسي به کارگران گفت بيش از اين پول نيست. کارگران نيز اعلام کردند که به اعتراض خود در روزهاي آينده ادامه خواهند داد. بنا به آخرين گزارش کارگران نيشکر هفت تپه موفق شده اند که دستمزد تيرماه خود را نيز دريافت کنند.
سنت اعتراض و تجمع در ميان کارگران نيشکر هفت تپه در طول يکي دو سال گذشته چنان ارتقا يافته که هر اجحافي را با عکس العمل سريع اعتراضي خود پاسخ ميدهند. بيش از يک سال است که براي گرفتن هرماه دستمزد خود بارها دست به اعتصاب زده اند و به الگوئي از اعتراض و همبستگي براي ساير بخش هاي کارگران تبديل شده اند. حزب کمونيست کارگري از مبارزه بحق کارگران هفت تپه قاطعانه حمايت ميکند و آنها را به همبستگي هرچه بيشتر، به متشکل شدن و دخالت فعال خانواده هاي کارگري در اعتراضات و تجمعات فراميخواند.

اعتصاب کارگران شرکت رامشير در پالايشگاه گاز فازهاي ٩ و ١٠ عسلويه
به گزارش سايت اتحاد روز ١٦ شهريور حدود ١٥٠٠ نفر از کارگران شرکت رامشير که در پروژه پالايشگاه گاز فازهاي ٩و ١٠ عسلويه کار مي کنند در اعتراض به عدم پرداخت ٤ ماه از دستمزدهايشان دست به اعتصاب زدند.
متعاقب اين اعتصاب مدير شرکت رامشير براي جلوگيري از گسترش و تشديد اعتراض کارگران و ايجاد شکاف بين آنها به ترفند ضد انساني جدائي قوميتي متوسل شد و تلاش کرد آنان را به کرد و لر تقسيم کند که متاسفانه اين ترفند مديريت موثر واقع شد و کار به درگيري و تفرقه در ميان کارگران کشيد.
بدنبال اين وضعيت تعدادي از کارگران آگاه در اين مسئله دخالت کرده و با صحبتهاي آنان، کارگران متوجه اشتباه خود شدند و اين مسئله نهايتا نتوانست در اعتراض متحدانه آنان خللي وارد کند. کارگران بعد از آنکه متوجه ترفند کارفرما براي ايجاد شکاف در ميان خود شدند شب بعد از اعتصاب در خوابگاه هاي خود با تشکيل جمعهاي دهها نفره وصحبت بر سر موانع سر راه موفقيت خود به اين نتيجه رسيدند که بايد بيش از پيش با هم متحد باشند.
در حال حاضر در ميان کارگران بحث بر سر تشکيل مجمع عمومي وانتخاب نماينده است تا قادر شوند مبارزه خود را با انسجام و اتحاد هر چه بيشتري به پيش برند.
در هر حال در ادامه اعتصاب کارگران و تلاش آنان براي برپايي مجمع عمومي٬ کارفرما مجبور شد يک ماه از دستمزد کارگران را پرداخت کند و از روز دوشنبه ١٧ شهريور اقدام به پرداخت يک ماه ديگر از دستمزد کارگران در گروههاي ده نفره و ١٥ نفره کرد بطوريکه با اين نحوه پرداخت براي دو هزار کارگر، دو ماه طول خواهد کشيد تا همه کارگران دستمزدهاي معوقه خود را دريافت کنند.
کارفرما تلاش دارد براي مهار اعتصاب کارگران از يک سو در ميان آنان چند دستگي ايجاد کند و از سوي ديگر عملا از تعهد پرداخت يکماه ديگر از دستمزد کارگران سرباز زند.
اين اقدام ضد انساني مديريت شرکت در حالي صورت مي گيرد که علاوه بر عدم پرداخت چندين ماه از دستمزد کارگران، از نظر غذا وخوابگاه نيز آنان در شرايط بسيار مشقت باري مشغول به کار هستند.
بنا بر همين گزارش شرکت "اويک" پيمانکار اصلي پالايشگاه گاز فازهاي ٩ و ١٠ که شرکت رامشير نيز خود يکي از پيمانکاران آن است قصد دارد تا پايان شهريور ماه ٨٠٠ نفر از کارگران خود را اخراج کند.
در تداوم اعتراض کارگران٬ کارفرما به نماينده هاي کارگران قول داد از ٢٢ شهريور يک ماه ديگر از دستمزد کارگران را پرداخت کند. اما عملا اين کار صورت نگرفت و مديريت براي گريز از انجام تعهدش و ايجاد شکاف در ميان کارگران اقدام به عملي کردن وعده خود با پرداخت اين دستمزد به ١٠ الي ١٥ کارگر در روز نمود.
کارگران شرکت رامشير وقتي متوجه اين ترفند کارفرما شدند تصميم گرفتند براي تداوم اعتراض خود و سازمان دادن يک اعتصاب متحدانه اقدام به برگزاري مجمع عمومي بنمايند. بدنبال اين وضعيت و آگاهي کارفرما از زمزمه برگزاري مجمع عمومي در ميان کارگران و تصميم آنان به تداوم اعتراض٬ ،روز پنج شنبه ٢١ شهريور مسئولين شرکت به دو نفر از نمايندگان کارگران اعلام کردند که از جمعه ٢٢ شهريور طي چند شب متوالي يک ماه ديگر از دستمزد همه کارگران را پرداخت خواهند نمود.
در اين گزراش همچنين آمده است که کارفرماي شرکت رامشير پس از اعتصاب کارگران٬ در ١٦ شهريور، از حراست کمپ و پالايشگاه خواست تا از ورود يکي از کارگران فعال در اعتصاب به نام بهاري به شرکت جلوگيري نمايند. بدين ترتيب اين کارگر عليرغم مطالبه چهار ماه از دستمزدش هم اکنون حق ورود به خوابگاه را ندارد و شبها به دليل بي پولي در حاشيه خيابانهاي عسلويه شب را به صبح مي رساند.

اعتصاب کارگران پتروشيمي کاويان و جوشکارهاي آرگن شرکت رامکو در عسلويه
بنا بر گزارش سايت اتحاد٬ روز پنج شنبه ٢١ شهريور کارگران جوشکار آرکن در شرکت رامکو در اعتراض به پايين بودن دستمزدهايشان دست از کار کشيدند.
اين کارگران در حال حاضر ٦٠٠ هزار تومان در ماه دستمزد مي گيرند و خواهان دو برابر شدن دستمزدهاي خود هستند. بر اساس اين گزارش اعتصاب کارگران جوشکار آرکن شرکت رامکو با پيوستن گروههاي ديگري از کارگران به اين اعتصاب ابعاد وسيعتري پيدا کرده است و همچنان ادامه دارد. شرکت رامکو سي جوشکار آرگن دارد.
بنا بر گزارش ديگري از همين سايت کارگران شرکت پتروشيمي کاويان نيز در اعتراض به عدم پرداخت ٥ ماه از دستمزدهايشان٬ روز دوشنبه ١٨ شهريور ، دست به اعتصاب زدند.
بر اساس اين گزارش٬ کارگران معترض مورد حمله نيروهاي حراست قرار گرفتند و بعد از درگيري با آنان همانروز اعتصاب خود را خاتمه دادند. حراست شرکت پتروشيمي کاويان پس از حمله به کارگران٬ براي جلوگيري از شروع مجدد اعتصاب اقدام به ايجاد فضاي امنيتي و پليسي شديدي در شرکت نموده و با گرفتن کارت ورود تعداي از کارگران از ورود آنان به محوطه شرکت جلوگيري ميکند

نا امني محيط کار در سد گتوند عليا باز هم قرباني گرفت
بنا به خبر رسيده به حزب کمونيست کارگري، يکشنبه شب ١١ شهريور، يکي از کارگران سد گتوند عليا در استان خوزستان بنام داريوش نعيم زاده هنگام تلاش براي بيرون کشيدن لودري که در تونل سد گير کرده بود، در اثر يک سانحه جان باخت و قرباني ناامني محيط کار و سودجوئي صاحبان سرمايه شد. اين دومين مورد مرگ کارگران در سد گتوند عليا در دو ماه گذشته است. اواسط تيرماه نيز کارگر ديگري بنام احمد حلاج شوشتري در اثر رها شدن و بريدن کابل و اصابت به او از ارتفاع به پائين پرتاب شد و بشکل دلخراشي جان باخت.
داريوش نعيم زاده داراي همسر و دو فرزند خردسال بود و حدود ٢٥ سال سن داشت و صبح امروز سه شنبه ١٢ شهريور طي مراسم باشکوهي در ميان خشم و اندوه همکاران و خانواده اش و جمع کثيري از مردم از درب منزلش در شهرستان شوشتر با پاي پياده تشييع و در حاليکه به رسم محلي در طول مسير تيراندازي هوائي ميکردند، بخاک سپرده شد.
حزب کمونيست کارگري عميقا مرگ داريوش نعيم زاده و احمد حلاج شوشتري را به خانواده هاي آنها و بستگان و همکارانشان تسليت ميگويد و کارفرما و دولت را بدليل بي توجهي و سودجوئي و عدم تامين امنيت محيط کار محکوم ميکند. حزب خواهان پايان دادن به شرايط نا امني است که محيط هاي کار را به قتلگاه کارگران تبديل کرده است. دولت و کارفرما مسئول مرگ اين کارگران و هزاران کارگر ديگري هستند که در محيط هاي کار جان خود را از دست ميدهند. پرداخت غرامت به خانواده هاي اين کارگران و تامين يک زندگي مرفه براي آنها، حق ابتدائي و مسلم خانواده هاي آنها است.
لازم به ذکر است که سد گتوند عليا دراستان خوزستان ٣٠ کيلومتري شمال غربي شهرستان شوشتر و در ١٢ کيلومتري شهر گتوند واقع شده است. شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران بعنوان کارفرما و شرکت مهندسي مهاب قدس با همکاري شرکت فرانسوي کويينه بليه بعنوان مشاور و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء­ شرکت مهندسي سپاسد بعنوان پيمانکار از اول مهرماه سال ٨٠ اين پروژه را در دست دارند.

آزادي، برابري، حکومت کارگري!
مرگ بر جمهوري اسلامي!
زنده باد جمهوري سوسياليستي!
حزب کمونيست کارگري ايران
٢ سپتامبر ٢٠٠٨، ١٢ شهريور ١٣٨٧
--------------

اعتراضات معلمان آغاز مي شود
طبق اخبار رسيده، معلمان در بسياري از شهرها خود را براي برگزاري مراسم روز جهاني معلم در روز ١٣ مهر (٥ اکتبر) آماده ميکنند. کانون صنفي معلمان نيز طي اطلاعيه اي اعلام کرده است که تقاضاي مجوز راهپيمايي روز جهاني معلم را به وزارت کشور ارسال کرده است. بر اساس اخبار قبلي کانون صنفي، بسياري از کانونهاي شهرها و استانهاي مختلف از جمله يزد، همدان، شيراز، کردستان، مشهد، اصفهان، اردبيل،... براي برگزاري روز جهاني معلم اعلام آمادگي کرده اند.
طي سالهاي اخير معلمان بارها به شرايط مشقت بار زندگي خود اعتراض کرده اند و جمهوري اسلامي هربار جواب خواسته هاي بر حق آنان را با تهديد، زندان و اخراج داده است. رژيمي که ساليانه ميلياردها دلار خرج حوزه هاي علميه، اشاعه خرافات و لفت و ليس خودي ها ميکند، از تامين ابتدائي ترين نيازهاي معلمان خودداري ميکند.
لغو احکام صادره عليه معلمان و لغو حکم اعدام فرزاد کمانگر و آزادي او، افزايش حقوقها براي يک زندگي انساني، حل مشکل مسکن و استخدام رسمي معلمان حق التدريس، از جمله خواستهاي مهم معلمان سراسر کشور است که تنها با اعتراضات متحدانه و سراسري قابل تحقق است.
١٣ مهر امسال فرصتي است که معلمان در سراسر کشور به ميدان بيايند و با قدرت براي تحقق مطالبات بحق خود دور جديدي از مبارزه را شروع کنند. اعتصابات و تجمعات قدرتمند معلمان در سالهاي گذشته نقش مهمي در ارتقاي مبارزه مردم عليه جمهوري اسلامي و راديکال شدن مبارزه آزاديخواهانه مردم داشته است. حزب کمونيست کارگري از اعتراض و خواست هاي بحق معلمان قاطعانه دفاع ميکند و تمامي کارگران، دانشجويان و دانش آموزان را فرا مي خواند با شر کت در اعتراضات معلمان از خواسته هاي آنان حمايت کنند.
حزب کمونيست کارگري ايران
٢١ شهريور ۱۳۸۷، ١١ سپتامبر ۲۰۰۸

اعتصاب کارگران کيان تاير ( لاستيک البرز) وارد سومين ماه خود شد
. روز ١٣ شهريور حدود ٥٥٠ نفر از کارگران کيان تاير (لاستيک البرز سابق) در اعتراض به ٥ ماه دستمزد معوقه و عيدي و پاداش سال ٨٦ از ساعت ٨ صبح در دو طرف دفتر رياست جمهوري، دست به تجمع اعتراضي زدند. نيروهاي يگان ويژه در محل حضور داشتند. کارگران پلاکاردهائي همراه داشتند که بر آن نوشته شده بود: "ما خواهان حقوق و مزاياي خودمان هستيم" و "ما حق خودمان را ميخواهيم و مسئولين بايد پاسخ دهند". در اين تجمع نماينده هاي اين کارگران براي مذاکره وارد نهاد رياست جمهوري شدند و در ساعت ١١ صبح معاون رئيس جمهور در امور تجمعات مردمي به ميان کارگران آمد و وعده داد ضمن پيگيري مطالبات آنان، روز جمعه ١٥ شهريور نماينده هاي اين کارگران با رئيس جمهور ملاقات حضوري داشته باشند. بدين ترتيب در ساعت ١٢ ظهر کارگران به تجمع خود پايان دادند و اعلام کردند که اگر جوابي به آنها داده نشود اين بار با جمعي بيشتر و همراه با خانواده هاي خود برخواهند گشت و تا رسيدن به خواستهايشان به تجمعات خود ادامه خواهند داد.
گفتني است که در پي اعتراضات کارگران لاستيک البرز و شکايت آنها از کارفرما، هيئت تشخيص اداره کار و امور اجتماعي اسلامشهر راي خود را به نفع کارگران صادر کرد.
بر اساس اين راي:
١- کارفرما بايد حقوق دو ماه اعتصاب کارگران را پرداخت کند. لازم به يادآوري است کارفرما اعلام کرده بو.د چون کارگران از تاريخ ٢١ تير دست به اعتصاب زده و کار نکرده اند دستمزدهاي آنان را از آن تاريخ به بعد پرداخت نخواهد کرد

٢- بر اساس اين راي سازمان تامين اجتماعي ملزم شده است دفترچه هاي درماني کارگران لاستيک البرز را تمديد کند

٣- کارفرما موظف شده است ليست بيمه کارگران را به سازمان تامين اجتماعي رد کند.
از سوي ديگر بنا بر اخبار منتشر شده روز ١٧ شهريور کارگران لاستيک البرز از ورود دو تن از مديران شرکت که در دفتر مرکزي اين کارخانه مستقر هستند به کارخانه جلوگيري کردند و به آنان اجازه ورود به کارخانه را ندادند. همچنين کارگران در پي دو روز تجمع خود در مقابل نهاد رياست جمهوري دستمزد ارديبهشت ماه خود را دريافت کردند و قول داده شده است که بزودي فيش حقوقي دستمزماههاي خرداد، تير و مرداد ماه آنان نيز صادر شود. اين در حاليست که با پيگيريها و مبارزات کارگران اين کارخانه سه وازتخانه کشور، صنايع و کار به عدم صلاحيت سهامدار اصلي لاستيک البرز براي اداره کارخانه راي دادند.
بنا به گزارش بدنبال کنسل شدن ملاقات حضوري نمايندگان کارگران با محمود احمدي نژاد در جمعه ١٥ شهريور٬ اين قرار ملاقات به چهارشنبه ٢٠ شهريور موکول شد.

- روز چهارشنبه ٢٠ شهريور نماينده هاي کارگران لاستيک البرز که قرار بود با رئيس جمهور ملاقات داشته باشند٬ با يکي از معاونين وي ملاقات کردند. در اين ملاقات به نماينده هاي کارگران اعلام شد پرونده کارخانه لاستيک البرز روز شنبه ٢٣ شهريور در ستاد بحران رياست جمهوري مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
کارگران لاستيک البرز همچنان در اعتصاب بسر مي برند و اعلام کرده اند تا رسيدن به همه خواست هايشان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. کارگران لاستيک البرز خواهان دستمزدهاي پرداخت نشده خود و سلب صلاحيت از سهامدار اصلي اين شرکت هستند.
کارگران لاستيک البرز اعلام کرده اند چنانچه به خواستهاي آنان رسيدگي نشود در مقابل مجلس و يا دفتر مرکزي شرکت لاستيک البرز دست به تجمع خواهند زد.
بنا به گزارش علاوه بر ٥ ماه دستمزد معوقه٬ به دليل عدم واريز حق بيمه کارگران از سوي کارفرما به حساب سازمان تامين اجتماعي دفترچه هاي درماني آنان نيز تمديد نميشود. لازم به يادآوري است که کارگران کيان تاير در طول ماههاي گذشته بارها دست به اعتراض و اعتصاب زده اند و هربار مقامات وعده هاي توخالي تحويل آنها داده اند.
حزب کمونيست کارگري از خواستها و مبارزات بحق کارگران کيان تاير حمايت ميکند و آنها را به اتحاد و يکپارچگي، پيوستن خانواده هاي کارگران به تجمعات آنها و برگزاري منظم مجمع عمومي براي تصميم گيري جمعي و متحدانه درمورد ادامه مبارزه فراميخواند. حزب از کليه مراکز کارگري و مردم آزاديخواه ميخواهد که به هر شکل که ميتوانند از جمله با پيوستن به تجمعات اعتراضي کارگران کيان تاير، با آنها اعلام همبستگي کنند.

اعتصاب کارگران شرکت فلات پارس در پتروشيمي پلي اتيلن سنگين کرمانشاه

صبح روز ١٩ شهريور کارگران شرکت فلات پارس در پتروشيمي پلي اتيلن سنگين کرمانشاه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايشان دست از کار کشيده و اعتصاب نا محدودي را شروع کرده اند.
اين کارگران که تعداد آنان ٢٠٠ نفر از است از نيمه فروردين امسال تا کنون هيچ دستمزدي دريافت نکرده اند. اين کارگران در رابطه با اين موضوع بارها دست به اعتراض زده و پاسخي نگرفته اند و در همين رابطه اعلام کرده اند که روز ٢٣ شهريور در محل شرکت دوباره دست به تجمع خواهند زد. همچنين بنا به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران پتروشيمي پلي اتيلن سنگين کرمانتشاه از اول شهريور ماه تا کنون حدود ٣٠٠ نفر از کارگران خود را اخراج کرده است و طبق اظهار کارگران قرار است تا پايان شهريور ماه ١٠٠ نفر ديگر از آنان نيز از کار خود اخراج بشوند.

تظاهرات و تجمع ٧٠٠ نفر از كارگران لوله سازي خوزستان
كارگران لوله سازي خوزستان در ادامه اعتراضات و مبارزات خود براي گرفتن دستمزدهاي پرداخت نشده خود امروز دست به راهپيمايي در مركز شهر زدند. بنا به گزارش رسيده به حزب كمونيست كارگري كارگران اين شركت از ساعت نه صبح امروز يكشنبه ١٧ شهريور در خيابان نادري تجمع كردند و از آنجا به طرف خيابان طالقاني كه محل دفتر شركت لوله سازي است راهپيمايي كردند. شمار كارگران تظاهر كننده ابتدا حدود ٣٠٠ نفر بود و در حين راهپمايي با پيوستن تدريجي ساير كارگران اين شركت، به ٧٠٠ نفر رسيد. كارگران در مقابل ساختمان ١٠٠١ كه محل دفتر شركت است تجمع كردند و با شعار دادن خواستهاي خودرا فرياد زدند. كارگران شعار ميدادند "پاسخ ما را بدهيد"، "مرگ بر ظالم"، "بازم پول مارو خوردن، كارگرا گشنه مردن". شماري از خانواده هاي كارگران نيز در تجمع اعتراضي روز يكشنبه شركت داشتند. نيروهاي انتظامي كارگران را محاصره كرده بودند و مانع پيوستن مردم به آنها ميشدند. يكي از همسران كارگران كه مشغول فيلمبرداري از صحنه اعتراض بود مورد حمله نيروهاي انتظامي قرار گرفت و مامورين جمهوري اسلامي دوربين اورا گرفتند. اين حمله با اعتراض شديد كارگران مواجه شد. بسياري از مردم در پياده روهاي اطراف تجمع كرده بودند و با تكان دست و ابراز حمايت، همبستگي خودرا با كارگران نشان ميدادند. با ادامه تجمع و شعار دادن كارگران، وكيل مدير شركت و يك سرهنگ فرمانده نيروهاي انتظامي به ميان كارگران آمدند و قول دادند تا دو روز ديگر طلبهاي كارگران پرداخت خواهد شد و اعلام كردند كه مديريت ادامه كاري كارخانه و اشتغال كارگران را تضمين خواهد كرد. كارگران اعلام كردند كه اگر اين وعده ها عملي نشود دوباره در ابعاد گسترده تر دست به تجمع و اعتراض خواهند زد و به تجمع خود پايان دادند.
کارگران قراردادي لوله سازي خوزستان ٦ ماه و کارگران رسمي ٤ ماه است كه دستمزد نگرفته اند. بنا به اين گزارش مديريت شركت با خواست بازنشستگي دويست نفر از کارگران اين شرکت که در سن بازنشستگي هستند٬ موافقت نکرده است و اين موضوع نيز مورد اعتراض كارگران است.
کارگران لوله سازي اهواز تا کنون به اشکال مختلف به وضعيت ناروشن کار خود و عقب افتادن دستمزدهايشان اعتراض کرده اند. به مقامات مختلف دولتي از جمله وزير صنايع و معادن و استاندار و احمدي نژاد و غيره نامه داده اند و لي هيچگونه پاسخي نگرفته اند. هم اکنون دو ماه است که کارخانه به حالت نيمه تعطيل در آمده است و کارگران نگران از دست دادن کار خود هستند. کارگران خواهان دستمزد هاي پرداخت نشده خود و راه اندازي کارخانه هستند. حدود دو سال است که حتي عيدي سالانه کارگران پرداخت نشده است. کارگران ميگويند که بدليل اينکه حقوقهايشان پرداخت نشده است حتي نتوانسته اند فرزاندانشان را در مدرسه ثبت نام کنند. کارگران اعلام کرده اند که تا وقتي به خواستهايشان پاسخ داده نشود به اعتراضشان ادامه خواهند داد.
حزب كمونيست كارگري از خواستها و اعتراضات كارگران لوله سازي خوزستان قاطعانه حمايت ميكند و از همه كارگران و مردم بويژه مردم اهواز ميخواهد كه فعالانه از مبارزات كارگران پشتيباني كنند. نپرداختن دستمزد كارگران كه فشار زيادي را بر خانواده هاي كارگري گذاشته است يك عمل جنايتكارانه است و رسما جرم محسوب ميشود. حزب از كارگران لوله سازي خوزستان ميخواهد كه به اعتراضات خود ادامه دهند و از هم اكنون با تشكيل مجمع عمومي با شركت همه كارگران، قول و قرار چگونگي ادامه مبارزه در صورت عملي نشدن وعده هاي مديريت را بگذارند. با حفظ اتحاد و فضاي اعتراض و تجمع همه كارگران و شركت وسيع خانواده هاي كارگري است كه ميتوان مديريت و مقامات حكومت را ناچار به گردن گذاشتن به خواستهاي كارگران كرد.
آزادي برابري حكومت كارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
حزب كمونيست كارگري ايران
١٧ شهريور ١٣٨٧-٧ سپتامبر ٢٠٠٨

***

زنده باد جنبش مجمع عمومي
مجمع عمومي نمايندگان کارگران تعدادي از كارخانه هاي سنندج برگزار شد!
اين مجمع از مطالبات و مبارزات کارگران لاستيک البرز و نيشکر هفت تپه حمايت كرد!
طبق گزارشي كه اتحاديه آزاد کارگران ايران منتشر كرده است به فراخوان اين اتحاديه اولين مجمع عمومي نمايندگان کارگران کارخانه هاي پرريس، نساجي کردستان، فرش غرب بافت، شرکت قطعات فولادي و کارگران آجرپزي در سنندج برگزار شد. طبق خبري كه به كميته كردستان حزب رسيده است نمايندگان كارگران شاهو هم از تصميمات اين مجمع حمايت كرده اند.
نمايندگان کارگران اين کارخانه ها در اين مجمع حول مسائل و مطالبات مشترکشان به بحث و تبادل نظر پرداختند و تصميماتي گرفتند. از جمله اين تصميمات: تلاش براي تشكيل مجامع نمايندگان ديگر مراكز كارگري در سطح استان و كشور بوده است. اين مجمع تصميم گرفته است كه براي ملحق شدن نمايندگان کارگران ساير کارخانه ها در سنندج بكوشد و در سطح کشور تلاش كند ابعاد اين نوع فعاليت متحدانه را گسترش دهد.
بر اساس گزارش منتشر شده از طرف اتحاديه آزاد كارگران، مسائلي که در اين مجمع مورد بررسي قرار گرفته است عبارتند از:
1- خواست پرداخت دستمزدهاي معوقه
2- استمرار کار کارگران کارخانه هاي در معرض تعطيلي
3- خواست لغو قراردادهاي موقت کار
4- خطر اخراج روز افزون کارگران
مجمع نمايندگان كارگران كارخانه هاي نامبرده تصميم گرفته است كه در راستاي محکم تر کردن روابط نمايندگان کارگران کارخانه هاي سنندج و استحکام روابط اين نمايندگان با اتحاديه آزاد کارگران ايران بکوشد.
در اين مجمع قرار شده است فعالين اتحاديه آزاد کارگران جلسه مشترکي را با کارگران شرکت قطعات فولادي سنندج براي آشنايي هر چه بيشتر آنان با چگونگي تلاش براي دستيابي به مطالباتشان برگزار کنند.
مجمع عمومي نمايندگان کارگران حمايت و همبستگي خود را با اعتصاب و مطالبات کارگران کارخانه هاي لاستيک البرز و نيشکر هفت تپه اعلام كرده و از اتحاديه آزاد کارگران ايران خواسته است براي گسترش مجمع عمومي نمايندگان کارگران در سراسر کشور بويژه کارگران لاستيک البرز و نيشکر هفت تپه بکوشد.
رفقاي كارگر!
تصميم و تلاش كارگران و نمايندگانشان در چندين مركز كارگري در سنندج، به منظور تشكيل مجمع عمومي نمايندگان اين مراكز قدم مهمي در سير تشكل يابي و اتحاد كارگري است. ما تشكيل مجمع نمايندگان كارگران در سنندج را به همه فعالين و دست اندركاران اين اقدام كارگري تبريك ميگوئيم. اين اقدام آگاهانه و كارساز كارگران سنندج، يك قدم مهم در راستاي تحقق خواستهاي خود و تلاشي ارزشمند براي اتحاد جنبش كارگري است. جنبش مجمع عمومي و تشكيل مجمع نمايندگان چندين مركز كارگري در سنندج الگويي پيشرو و تلاشي بسيار ارزشمند است كه ميتواند سرمشقي براي همه مراكز كارگري باشد. ما همه كارگران سنندج را فراميخوانيم كه با تشكيل مجمع عمومي و انتخاب نمايندگان خود به اين مجمع بپيوندند. اين الگو اگر در سطح استان و كل كشور گسترش يابد ميتواند كارگران را از اين پراكندگي و بي تشكلي نجات دهد. در عين حال نمايندگان كارگران با اتكا به همه اعضاي مجامع عمومي مراكز كارگري، ميتوانند با احساس قدرت و همبستگي طبقاتي خود، بيش از پيش در جهت تحقق مطالبات كارگري بكوشند. رفقاي كارگر با گسترش جنبش مجمع عمومي در همه مراكز كارگري تلاش كنيم كه ابعاد مجامع نمايندگان كارگران را هم گسترش دهيم.
كميته كردستان حزب كمونيست كارگري ايران
17 شهريور 1387- 7 سپتامبر 2008
 

فراخوان حزب بمناسبت شروع سال تحصيلي جديد:
مبارزه براي سرنگوني جمهوري اسلامي را گسترش دهيم!

اول مهر و سال تحصيلي جديد فرا ميرسد. اين در شرايطي است که بحران جمهوري اسلامي عميقتر و همه جانبه تر از هر زمان ديگر بر جامعه ايران سايه انداخته است. زنگ شروع مدارس بايد زنگ آغاز اعتراضات پرقدرت عليه جمهوري اسلامي و اوضاع نکبت بار کنوني باشد.
فقر و فلاکت و گراني و بيکاري، فلج اقتصادي و اداري جمهوري اسلامي، جامعه ايران را در هم ميکوبد. جمهوري اسلامي در اوج کشاکش با آمريکا و متحدينش بسر ميبرد و تحريم اقتصادي و تهديد نظامي ناشي از اين جنگ قدرت، زندگي مردم ايران را سخت تر و مخاطره آميزتر از هر زمان کرده است. جمهوري اسلامي درگير نزاع دروني و در تقلا براي بقاء، با هر وسيله اي که در اختيار دارد از اعدام و سنگسار تا حمله به دانشجويان و کارگران و فعالين سياسي تا هجوم هر روزه به زنان و جوانان در خيابانها، ميکوشد تا مگر اوضاع را تحت کنترل نگه دارد. اما مردم ايران حکم به رفتن جمهوري اسلامي داده اند و هرکسي ميداند مردم در کمين اند تا شر رژيم اسلامي را کم کنند. اول مهر در چنين شرايطي فرا ميرسد و روزي است که ميليونها دانش آموز و دانشجو و معلم و استاد بواسطه سال تحصيلي جديد مجددا در مدارس و دانشگاه هاي سراسر کشور دور هم جمع ميشوند. اين فرصتي فراهم مي آورد تا مبارزه براي خواسته هاي بلافصل رفاهي و سياسي در مدارس و دانشگاه ها و همينطور مبارزه براي سرنگوني جمهوري اسلامي را گسترش داد.
حزب کمونيست کارگري همه دانشجويان و دانش آموزان و همه معلمان را فراميخواند تا با فرا رسيدن اول مهر براي گسترش اعتراضات خود عليه جمهوري اسلامي آماده شوند. موضوعات بسياري هست که بايد به نيروي اتحاد و مبارزه حل و فصل شود، از مطالبات رفاهي و صنفي معلمان که بي جواب مانده، تا آزادي فوري معلمين در بند و در معرض اعدام، از مطالبات گوناگون صنفي و سياسي دانشجويان تا مقابله با دستگيري دانشجويان و لغو احکام سنگين زندان و وثيقه آنها و لغو احکام و انحلال کميته هاي انضباطي و تا بسياري مطالبات و خواست هاي ديگر که موضوع کشاکش با رژيم و ايادي اش در دانشگاه و مدرسه بوده است. و بر متن گسترش اين اعتراضات بايد آماده شد تا جمهوري اسلامي را به قدرت انقلابي کارگران و مردم آزاده به زير کشيد. شما دانشجويان و معلمان نقش مهمي در گسترش و پيشروي مبارزات آزاديخواهانه مردم داشته ايد. اوضاع سياسي کنوني ميطلبد که اين نقش را با جديت بيشتري ايفا کنيد.
حزب کمونيست کارگري با تمام قوا به استقبال سال تحصيلي جديد ميرود و تمام قدرت تبليغي و سازماني خود در داخل و خارج کشور را در حمايت از مبارزه دانشجويان، دانش آموزان و معلمان و براي گسترش و سازماندهي اين اعتراضات به کار ميگيرد. امسال سال متحد و متشکل شدن صف هرچه گسترده تري از دانشجويان و دانش آموزان و معلمان تحت پرچم حزب و براي سرنگوني جمهوري اسلامي و برقراري آزادي و برابري است.
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٤ سپتامبر ٢٠٠٨، ١٤ شهريور ١٣٨٧

کارگران شرکت فلات پارس در پتروشیمی پلی اتیلن سنگین کرمانشاه
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکت فلات پارس در پتروشیمی پلی اتیلن سنگین کرمانشاه از صبح روز 19/6/1387 در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان دست از کار کشیده و اعتصاب نا محدودی را شروع کرده اند.
این کارگران که تعداد آنان 200 نفر از است از اول سال 87 به استثنای 15 روز از فروردین ماه، هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند و تلاشهای تا کنونی آنان برای پرداخت دستمزدهایشان از سوی کارفرما بی نتیجه بوده است. بطوریکه از زمان شروع اعتصاب نیز کارفرما هیچ توجهی به خواست این کارگران نکرده است و آنان تصمیم دارند فردا مورخه 23/6/1387 در محل شرکت دست به تجمع بزنند.
از سوی دیگر بر اساس خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران پتروشیمی پلی اتیلن سنگین کرمانتشاه از اول شهریور ماه تا کنون حدود 300 نفر از کارگران خود را اخراج کرده است و طبق اظهار کارگران قرار است تا پایان شهریور ماه 100 نفر دیگر از آنان نیز از کار خود اخراج بشوند.

اعتصاب کارگران شرکت فلات پارس در پتروشیمی پلی اتیلن سنگین کرمانشاه
صبح روز ١٩ شهريور کارگران شرکت فلات پارس در پتروشیمی پلی اتیلن سنگین کرمانشاه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان دست از کار کشیده و اعتصاب نا محدودی را شروع کرده اند.
این کارگران که تعداد آنان ٢٠٠ نفر از است از نيمه فروردين امسال تا کنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. اين کارگران در رابطه با اين موضوع بارها دست به اعتراض زده و پاسخي نگرفته اند و در همين رابطه اعلام کرده اند که روز ٢٣ شهريور در محل شرکت دوباره دست به تجمع خواهند زد. همچنين بنا به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران پتروشیمی پلی اتیلن سنگین کرمانتشاه از اول شهریور ماه تا کنون حدود ٣٠٠ نفر از کارگران خود را اخراج کرده است و طبق اظهار کارگران قرار است تا پایان شهریور ماه ١٠٠ نفر دیگر از آنان نیز از کار خود اخراج بشوند.

***

اعتراض کارگران ايران خودرو به اخراج کارگران شرکتهاي پيمانکاري
همکاران ودوستان کارگر
امنيت شغلي حق هر انسان است

اگر کار است همه بايد کار کنند بيکاري سازي و اخراج کارگران شرکتهاي پيمانکاري به بهانه عدم نياز شرکتهاي جديد پيمانکاري در حاليکه دهها کارگر جديد براي استخدام در راهروهاي کارگزينيها به صف ايستاده اند براي ما کارگران پذيرفته نيست.ما نمي گويم کارگر جديد استخدام نشود ما مي گويم کارگران قديمي پيمانکاران نبايد قرباني سيستهاي ضد کارگري مديريت شوند .تعويض شرکتهاي پيمانکاري با هم ديگر و واگذاري کارگران آن به يکديگر و قرباني کردن عده اي از کارگران دراين جابجايها يک حرکت ضد کارگري وضد انساني است
دوستان کارگر
طي هفته هاي اخير دهها نفر از کارگران شرکتهاي پيمانکاري( احياء گستر سبز .ايفاچي کار .گلاله سبز .ايران پاک شو . فن انديش و دهها شرکت پيمانکاري ديگر صرفآ با تعويض شرکتهاي پيمانکاري به بهانه عدم نياز به کارگر در آستانه اخراج قرار دارند .اين کارگران از زحمتکش ترين کارگران شرکت بوده که از شمالي ترين قسمت شرکت (سالن پرس و تندر) تا جنوبي ترين سالنها( ريخته گري) در حال زحمت کشيدن هستند آنها حتي حداقل حقوق وزارت کار را دريافت نمي کنند براي آنها آکورد و رکورد معني ندارد از مزاياي متعلق به ما کارگران رسمي خبري نيست ماهها جقوقشان عقب مي افتد با اين ظلم آشکار در حکومت (عدل علي) باز مجبورند براي گذران زندگي خود کار کنند ولي اکنون شرکت به اين هم قانع نيست و براي رسيدن به اهداف خود که همانا فرار از مشکلات مالي است با جابجاي شرکتها اهداف زير را دنبال مي کند.
1- اجازه نمي دهد سابقه اين کارگران بيشتر شده تا فردا براي شرکت مشکل آفرين شوند.
2- با اخراج اين کارگران و جايگزيني آنها با کارگران جديد کلي به منابع مالي دست پيدا مي کند
3- اکثر اين کارگران از کارگران معترض هستند با اين کار از دست اين نوع کارگر ان خلاص مي شوند.
دوستان کارگر با اين قانون شکنيها مقابله کنيد دست مديريت و شرکتهاي پيمانکاري را در اين برنامه افشا کنيد بر عليه اين بيکار سازيها اعتراض کنيم .اين کارگر ان به تنهاي نمي توانند در مقابل اين شرکتها بايستند به کمک آنها بشتابيد و اجازه ندهيم اين کارگران اخراج شوند
همکار عزيز به دور ور خودت نگاهي بيانداز اين کارگران که لباس آنها با لباس تو فرق دارد وبراي راحتي تو زحمت مي کشند اگر تو به کمک او نروي چند روز ديگر اورا نخواهي ديد .
بس يکبار ديگر با اعتراض مان به مديريت ثابت کنيم ما کارگران منافع مشترک داريم اگر لازم باشد چرحهاي توليد را براي حمايت از دوستان کارگر از حرکت باز مي داريم .
اين کارگران نبايد اخراج شوند ما اين سياستهاي شرکت را محکوم کرده و خواهان ادامه کارکارگران شرکتهاي پيمانکاري مي باشيم.
جمعي از کارگران شرکت ايران خودرو
87/6/18

***

نامه اعتراضي سازمان زنان کارگر و فدراسيون اتحاديه هاي سراسر پاکستان راجع به دستگيريها، احکام شلاق، زندان و ...

بنمايندگى از سازمان زنان كارگر و فدراسيون اتحاديه هاى كارگرى سراسر پاكستان، اين نامه را مينويسم كه خشم شديد خود را نسبت به احكام شلاق و زندان عليه فعالين كارگرى در ايران اعلام نماييم. ما مطلع شده ايم كه خانم سوسن رازانى به ٩ ماه زندان و ٧٠ ضربه شلاق و نيز خانم شيوا خيرآبادى به ٤ ماه زندان و ١٥ ضربه شلاق; آقاى عبدالله خانى به ٩١ روز زندان و ٤٠ ضربه شلاق و آقاى سيدغالب حسينى به ٦ ماه زندان و ٥٠ ضربه شلاق محكوم شده اند. اين احكام توسط شعبه ١٠١ دادگاه جزايى سنندج صادر گرديدند. فعالين كارگرى فوق تنها بدليل شركت در مراسم روز اول مه ٢٠٠٨ در سنندج به چنين احكام شاقى محكوم گرديده اند. علاوه بر اين، آقاى خالد حسينى، فعال كارگرى ، به ٩١ روز حبس تعليقى و ٣٠ ضربه شلاق بخاطر حمايت از محمود صالحى در هنگاميكه هنوز در زندان بودند محكوم گرديده اند.
از اين هولناكتر، ما اطلاع يافته ايم كه آقاى فرزاد كمانگر در تاريخ ٢٠ جولاى ٢٠٠٨، بدنبال يك دادگاه ٧ دقيقه اى، به مجازات اعدام محكوم شده اند. آقاى كمانگر معلمى هستند كه بخاطر اتهاماتى همچون همكارى با حزب پژاك، عضويت درپ ك ك ، نقل و انتقال مهمات، شديدا شكنجه شده اند. سازمانها و اشخاص زيادى در ايران و خارج از ايران به زندان وحكم اعدام عليه وى اعتراض كرده اند، اما دولت شما به تمامى اين درخواستها بى اعتنايى كرده است.
يك فعال ديگر، آقاى افشين شمس، در ماه جولاى ٢٠٠٨ دستگير شده اند. آقاى شمس فعال كارگرى، عضو "كميته هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكلهاى كارگرى" و نيز عضو "انجمن كاريكاتوريستها" ميباشند. همچنين، موارد ديگرى نيز وجود داشته كه فعالين كارگرى و اجتماعى دستگير، محاكمه و از كار اخراج شده اند، از جمله بازداشت آقاى غلامرضا غلام حسينى از اعضاى سنديكاى كارگران شركت واحد و نيز تصويب حكم اخراج ٩ نفر از اعضاى سنديكاى كارگران اتوبوسرانى.
بازداشتها و اعمال سركوبگرانه فوق، نشاندهنده گسترش تهاجم نسبت به كل جنبش كارگرى در ايران ميباشند. ما از دولت شما ميخواهيم كه فورا و بيقيد و شرط تمامى زندانيان سياسى را آزاد كنيد و اتهامات و احكام موجود عليه فعالين كارگرى در ايران را لغو نماييد . ما همچنين خواهان آزادى منصور اسانلو، رئيس سنديكاى كارگران اتوبوسرانى تهران و حومه، كه به ٥ سال زندان محكوم شده اند و از جولاى ٢٠٠٧ در حبس هستند، ميباشيم.
نمايندگى از سازمان زنان كارگر و فدراسيون اتحاديه هاى كارگرى سراسر پاكستان، ما قويا خواهان برسميت شناخته شدن فورى و تحقق يافتن حقوق انسانى و كارگرى براى تمامى كارگران در ايران، از جمله حق تشكليابى آزادانه و حق اعتصاب، ميباشيم.
گلزار احمد چادهارى
دبير كل، فدراسيون اتحاديه هاى كارگرى سراسر پاكستان
روبينا جميل
پرزيدنت، سازمان زنان كارگر
رونوشت:
Copy of Protest Letters to:
info@leader.ir, info@judiciary.ir
CC: info@workers-iran.org
ترجمه و تكثير: اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران در ايران