پنجشنبه، ١٥ آذر ١٣٨٦- ٦ دسامبر ٢٠٠٧

    کارگر کمونيست  ٧٣

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار اعتراضات کارگري در ايران

اعتصاب شش روزه كارگران نيرو رخش با موفقيت به پايان رسيد
"اتحاد"، سايت "اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار" در اطلاعيه اي به تاريخ ١٠ آذر ٨٦ از به پايان رسيدن موفقيت آميز اعتصاب كارگران نيرو رخش خبر مي دهد. در اين اطلاعيه آمده است: "امروز مورخه ١٠/٩/٨٦ کارگران نيرو رخش با رسيدن به خواسته هايشان به اعتصاب شش روزه خود پايان دادند. در تداوم اعتصاب و پافشاري کارگران نيرو رخش در رسيدن به خواست هايشان و در پنجمين روز اعتصاب، کارفرماي اين کارخانه از روز پنج شنبه اقدامات لازم را براي نصب وسايل گرمايشي و رفع مشکلات بهداشت محيط کار شروع کرد، با اينحال به خواست پرداخت دستمزدهاي عقب افتاده کارگران تمکين نکرده و حکم اخراج ٦ نفر از کارگران رسمي را نيز صادر کرده بود. به همين دليل کارگران تا امروز به اعتصاب خود ادامه دادند و روز پنج شنبه عليرغم تن دادن کارفرما به دو بند از خواسته هايشان، حاضر به پايان دادن به اعتصاب خود نشدند.
اخراج ٦ نفر از کارگران رسمي اين کارخانه در عين نصب وسايل گرمايشي در روز پنج شنبه و رفع مشکلات بهداشت محيط کار، ترفندي از سوي کارفرما براي ترساندن کارگران قرار دادي بود. اما کارگران قراردادي متحدانه از اين ٦ کارگر رسمي حمايت کرده و به اعتصاب خود پايان ندادند.
کارگران نيرو رخش در ادامه اعتصاب خود، امروز نيز همچنان بر معلوم شدن تکليف دستمزدهايشان اصرار کردند و علاوه بر آن خواهان بازگشت بکار ٦ نفر از همکارانشان شده و حاضر به شکستن اعتصاب خود نشدند تا اينکه نماينده کارفرما با کارگران و نماينده هاي آنان وارد مذاکره شد و در پايان مذاکره مقرر گرديد نماينده کارفرما با حسن زاده مالک کارخانه در تهران تماس گرفته و خواسته هاي کارگران را به ايشان منتقل نمايد. پس از اين تماس و مذاکراتي که انجام شد مقرر گرديد تا دستمزدهاي کارگران در دو نوبت طي روزهاي يکشنبه و سه شنبه هفته آينده پرداخت شود اما کارفرما از قبول بازگشت بکار کارگران اخراجي خودداري کرد. با پيش آمدن اين وضعيت،کارگران نيز متقابلا اعلام کردند تا بازگشت بکار همکاران خود به اعتصابشان پايان نخواهند داد. بدنبال اين تصميم کارگران و تداوم کشمکش، در نهايت کارفرما از موضع خود عقب نشيني کرده و متعهد گرديد تا ٦ نفر از کارگران اخرج شده را بر سر کارشان بازگردانده و ٣ ماه دستمزد معوقه کارگران را نيز بصورت يکجا در روز يکشنبه پرداخت نمايد.
پس از حصول اين توافق، کارگران به کارفرما اعلام کردند چنانچه حتي يک نفر از کارگران اخراجي پس از بازگشت بکار و يا بقيه کارگران پس از پايان اعتصاب به هر بهانه اي اخراج شوند و يا دستمزد آنان در موعد توافق شده پرداخت نشود مجددا دست به اعتصاب خواهند زد.
به اين ترتيب کارگران نيرو رخش پس از شش روز اعتصاب و مقاومت متحدانه در مقابل تحميل شرايط برده وار از سوي کارفرما، موفق شدند به تمامي خواست هاي اعلام شده خود دست يافته و پيروزمندانه به اعتصاب خود پايان دهند.
لازم به يادآوري است که کارگران کارخانه نيرو رخش از روز يکشنبه مورخه ٤/٩/٨٦ در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه از دستمزدهايشان و عدم وجود وسايل گرمايشي در کارخانه و نبود بهداشت محيط کار دست به اعتصاب زده بودند و تا روز پنج شنبه مورخه ٨/٩/٨٦ کارفرما در عين بي توجهي به خواسته هاي اين کارگران، حکم اخراج شش نفر از کارگران رسمي را نيز صادر کرده و اعلام نموده بود که وضعيت همين است، هر کس ميخواهد کار کند و هر کس نميخواهد برود. اما مقاومت متحدانه کارگران نيرو رخش در رسيدن به خواسته هايشان، نهايتا کارفرما را وادار به عقب نشيني کرده و امروز اين کارگران با موفقيت به اعتصاب خود پايان دادند."

اعتراض كارمندان اداره كل راه و ترابري سنندج به پرداخت نشدن ٤ ماه از حقوق خود
سايت "اتحاد" روز ١٣ آذرماه خبر داد كه "طي روزهاي گذشته ٤۵ نفر از كارمندان رسمي اداره كل راه و ترابري سنندج به دليل پرداخت نشدن ٤ ماه حقوق، اضافه كاري و مزايا، شكايت نامه‌اي را كه به امضاي هر ٤۵ نفر رسيده است به استانداري كردستان ارائه نموده و خواهان پرداخت حقوق و مزاياي خود شدند. پيرو اين شكايت، استانداري نماينده‌اي را جهت مذاكره با مدير كل اين اداره معرفي کرده است که تا لحظه دريافت اين خبر، نتيجه اين مذاکره اعلام نشده است."

کارگران شاهو کارفرما را به عقب راندند
طبق گزارشي که اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار منتشر کرده است، بعد از يک دوره کشمکش و جدال کارگران شاهو با کارفرماي اين کارخانه، کارفرما عقب نشست. روز چهارشنبه ٧ آذرماه ٨٦ کارگران شاهو در ادامه مبارزه‌اي متحدانه براي جلو گيري از اخراج دسته جمعي کارگران و بستن کارخانه از جانب کارفرما، توانستند کارفرما را به عقب نشيني وادار کنند و مطالبات خود را به کرسي بنشانند. بدنبال مذاکرات نمايندگان کارگران با استانداري، استانداري ناچار به قبول خواست کارگران شد و رسيدگي فوري آنرا به مدير کل اداره کار سنندج ابلاغ کرد. در جريان مذاکراه نمايندگان کارگران با کارفرما و مدير کارخانه، کارفرما خواسته هاي کارگران را به شرح زير پذيرفت:
١- داير شدن سرويسهاي اياب و ذهاب کارگران که طبق معمول بر سر کارهاي خود حاضر شوند.
٢- توافق بر سر ساعت کار کارگران بر اساس قانون کار و هفته اي ٤٤ ساعت و چنانچه کارگران بيش از اين ساعت کار کنند اضافه کاري محسوب شود.
٣- کارفرما متعهد شد سر هر ماه و بموقع دستمزد کارگران را پرداخت نمايد
٤- کارفرما متعهد شد مسئله بازنشستگي ٣٠ نفر از کارگران را فورا حل کند. بر اساس اين توافق و پس از پايان مذاکره بلافاصله کارفرما دو تن از نمايندگان کارگران را براي پيگيري و حل مسئله بازنشستگي ٣٠ نفر از کارگران اين کارخانه به اداره تامين اجتماعي سنندج فرستاد.
۵- کارفرما از چند ماه پيش غذاي گرم کارگران در کارخانه را قطع و به جاي آن پول يک وعده غذا را پرداخت ميکرد. در اين مذاکرات توافق شد يک وعده غذاي گرم در کارخانه به کارگران داده شود.
٦- کارفرما قول داد در اسرع وقت مشکل بهداشت کارخانه را حل کند.

اعتصاب کارگران سد گاران مريوان
آژانس خبري موکريان: بنا به خبري كه آژانس خبري موكران روز ١ آذرمان منتشر كرده است، جمعي از کارگران واحد ژئوتکنيک سد گاران مريوان، در اعتراض به عدم پراخت حقوق ماهيانه خود دست به اعتصاب زدند. اين کارگران که حدود ۵ ماه است حقوق خود را دريافت نکرده‌اند، روزانه مجبور به انجام ١٢ ساعت کار سخت در ازاي احتساب فقط ٢ ساعت اضافه کار مي‌باشند. به گفته اين منبع اين اعتصاب، سومين اعتصاب کارگران واحد ژئو تکنيک سد گاران مريوان در سه ماه گذشته مي باشد.

تجمع کارگران شركت "قوه پارس" قزوين در مقابل مجلس اسلامي
صبح روز ٤ آذر ماه كارگران شركت قوه پارس قزوين در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود در مقابل مجلس جمهوري اسلامي در تهران براي چندمين بار دست به تجمع زدند. کارگران شرکت قوه پارس قزوين از ٢ سال قبل و به دنبال تعطيلي اين واحد بيکار شده و ٧ ماه حقوق و مطالبات آنان هنوز پرداخت نشده است. کارگران شرکت قوه پارس که تاکنون دهها بار در مقابل نهادهاي دولتي دست به تجمع و اعتراض زده اند، در جريان تجمع ٤ آذرماه خواستار بازگشايي مجدد شرکت، بازگشت به کار و پرداخت مطالباتشان شدند.

تحصن كارگران كارخانه سامان كاشي بروجرد
بنا به اخبار منتشره در روز ١٠ آذرماه، مدت ١٤ روز است كه كارگران دو شيفت كاري كارخانه سامان كاشي بروجرد كه ٤٠٠ نفر را شامل مي‌شود در محل كارخانه حاضر ميشوند اما قبول نميكنند كه سر كار حاضر شوند. يكي از كارگران گفت: مشكلات متعددي وجود دارد، دفاتر بيمه را تامين اجتماعي تمديد نميكند. مطالبات معوقه هنوز پرداخت نشده، وامها و مزايا و حقوق كارگران پرداخت نميشود. اين مساله روي اعصاب كارگران تاثير گذاشته و زندگي‌شان آشفته است. وي در ادامه افزود: كارفرما دروغ ميگويد و به حرف كارگران توجه نميكند. حتما در آينده‌اي نزديك اگر به همين منوال سپري شود اتفاقات ناخوشايندي را جامعه كارگري بروجرد شاهد خواهد بود.

اعتراض پرستاران بيمارستانهاي اروميه به افزايش ساعت كاري و اضافه كار اجباري
بنا به خبري كه روز ١٠ آذرماه منتشر شد، پرستاران بيمارستانهاي خميني، طالقاني، مطهري و مراكز درماني اروميه به آنچه كه افزايش ساعات كاري اعلام شد دست به اعتراض زدند. يكي از پرستاران بيمارستان خميني گفت: مسئولين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني آذربايجانغربي طي بخشنامه‌اي ساعات كار پرستاران را از ١٦٠ ساعت در ماه به ١٧۵ ساعت افزايش داده و براي هر پرستار نيز ۵٠ ساعت اضافه كاري اجباري در نظر گرفته‌اند؛ اما در اين بخشنامه برغم افزوده شدن به ساعت كاري پرستاران از افزايش دستمزدها سخني به ميان نيامده و دريافتي پرستاران در ازاي ساعت كار اضافه هيچ تغييري نكرده است. در حاليكه وضعيت معيشتي پرستاران با حجم كار فشرده‌اي كه دارند اساسا مناسب نيست و با توجه به تورم سرسام آور موجود حتي در وضعيت قبلي همه معترض بودند. وي گفت پرستاران اعتراضات خود را مكتوب هم اعلام كرده‌اند و چنانچه در روزهاي آينده جواب مناسب نگيرند در بيمارستانها به تحصن دست خواهند زد.

تجمع اعتراضي كارمندان قراردادي اداره دامپزشكي به اخراج خود
کارمندان قراردادي اداره دامپزشکي استان مازندران سه شنبه ١٣ آذر ماه در مقابل استانداري اين استان تجمع کرده و خواستار رسيدگي به مشکلاتشان شدند. کارمندان شرکت کننده در اين تجمع اعتراضي اعلام کردند که بين ۵ تا ١٠ سال سابقه کار در اداره دامپزشکي استان مازندران را دارند، اما طي روزهاي گذشته قرارداد آنان لغو و از سر کارهايشان اخراج شده‌اند. کارمندان معترض اداره دامپزشکي استان مازندران که پس از اخراج از هرگونه مزاياي محروم شده‌اند، خواستار بازگشت به کار خود شدند.

تجمع اعتراضي كارگران شركت دانه هاي روغني به تعطيلي كارخانه
روزنامه جمهوري اسلامي روز ١٢ آذر طي گزارشي خبر تعطيلي شركت دانه‌هاي روغني استان گلستان را پس از ٤٠ سال فعاليت اعلام كرد. بنابه اين گزارش ده‌ها كارگر اين شركت صبح روز ٨ آذر در محل شركت در ساري تجمع نموده و نسبت به تعطيلي شركت و بيكار شدن خود اعتراض كردند. كارگران همچنين روز ٧ آذر در محل دفتر نمايندگي اين شركت در گرگان تجمع اعتراض آميز برگزار مي كنند و اعلام مي كنند كه بصورت جدي پيگير كار و مشكلات خود خواهند بود.

گزارشي از ادامه اعتراضات کارگران اخراجي نساجي کردستان
"بر اساس گزارشي كه کميته دفاع از "محمود صالحي" در روز ۵ آذرماه منتشر كرده، اعتراضات کارگران اخراجي شرکت نساجي کردستان، همچنان ادامه دارد. ٢١ کارگر نساجي کردستان که از اول مهر ماه از سوي کارفرما اخراج شده‌اند، وارد شرکت شده و از ورود و خروج مديران شرکت جلوگيري مي‌کنند، اما به دنبال شکايت کارفرما، کارگران معترض به کلانتري ١٩ بهاران احضار شده و سپس به دادگاه معرفي مي‌شوند. گزارش مذبور حاکيست که بازپرس دادگاه خطاب به کارگران گفته است که شما مديران کارخانه را به گروگان گرفته‌ايد و باعث اخلال و هرج و مرج و اغتشاش در کارخانه شده‌ايد و بايد براي آزادي خود، هر کدام وثيقه ١ ميليون و ۵٠٠ هزار توماني تامين نمائيد. اما کارگران به دفاع از خود پرداخته و بازپرس را ناچار به پس گرفتن اظهارتش مي‌کنند. به دنبال اعتراضات ٢١ کارگر اخراجي نساجي کردستان، مدير شرکت وعده داده است که تا روز شنبه ٣ آذر ماه در فواصل مختلف حقوق و مزاياي آنان را پرداخت خواهد کرد.

تجمع كارگران نساجي خوي به عدم دريافت ٦ ماه حقوق
بنا به گزارشات رسيده، ٣٩٠ تن از كارگران و پرسنل نساجي خوي كه نزديك به ٦ ماه است حقوق و مزايايي دريافت نكرده اند، روز ٤ آذرماه مقابل فرمانداري اين شهر تجمع نموده و حقوق و مزاياي خود را مطالبه كردند. كارگران همچنين خواهان اين هستند كه وضعيت شغلي آنها روشن شود. يكي از كارگران در اين تجمع گفته است كه شرايط معيشتي كارگران بسيار ناگوار است كه اين فشارها را سيستماتيك دولت اعمال ميكند، چون عليرغم اين همه گراني و تورم، ما به هر دري ميزنيم كه حقوق ما كارگران را به موقع بدهند، اما نه فرمانداري، نه اداره كار، نه قانون، نه بيمه و نه جاي ديگري جواب نميدهند.
وخامت دوباره وضعيت جسماني محمود صالحي
روز پنجشنبه مورخ ١/۹/٨٦، وخامت وضعيت جسماني محمود صالحي براي باري ديگر شدت گرفت. مسولين زندان بدون توجه و عليرغم وضعيت وخيم محمود صالحي از لحاظ جسماني، از انتقال وي به بيمارستان خودداري نمودند و براي مدت چهار روز، وي را به همان حالت در زندان نگه داشتند که نهايتا روز يكشبنه مورخ ٤/٩/۸۶، او را در بهداري زندان با امكانات محدود پزشكي بستري نمودند.
قابل ذکر است که هنوز نتيجه آزمايشات ابتدائي‌اي که در بهداري زندان مرکزي سنندج از محمود صالحي به عمل آمده، ابلاغ نشده است! اما پزشك معالج وي، علت بستري شدن محمود صالحي را نارسايي شديد كليه اعلام كرده است که باعث زياد شدن قند و بالا رفتن فشار خون او نيز شده است.
گفتني است كه نبود تغذيه مناسب يکي ديگر از عوامل تشديد بيماري محمود صالحي است از آنجا که از دو ماه گذشته تاكنون، فقط يك بار در زندان مركزي شهر سنندج گوشت مصرف شده، که آنهم براي هر ۳۰ نفر از زندانيان دو عدد مرغ در نظر گرفته شده است.

قرار منع تعقيب سيد داوود رضوي در دستگير روز 18 مرداد ماه1386 صادر شد
قرار منع تعقيب سيد داود رضوي عضو هيئت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه که در تاريخ 18/5/1386 بهمراه نايب رئيس سنديکا ابراهيم مددي جلوي منزل منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکا دستگير و پس از تحمل يک ماه زندان در بند 240 زندان اوين با قرار وثيقه پنجاه ميليون توماني آزاد شده بود از سوي شعبه 1ويژه امنيت صادر گرديد .
سنديکاي کارگران شرکت واحد
اتوبوسراني تهران و حومه
13/9/1386
کارگران کارخانه سما همچنان بلاتکليف هستند و کارفرما دستمزدهاي آنان را نمي پردازد
کارفرماي کارخانه سما ديروز به کارگران اين کارخانه اعلام نمود، کارخانه را باز گشايي نخواهد کرد و از آنان خواست تا علي الحساب هر کدام مبلغ يکصد هزار تومان از 4 ماه دستمزدهاي عقب افتاده خود را دريافت کرده و براي روشن شدن تکليف شان به اداره کار مراجعه نمايند.

کارخانه صنعتي سما که يک کارخانه گوني بافي است و در جاده سنندج دهگلان قرار دارد تا چندي پيش با 200 کارگر در سه شيفت کار ميکرد. اما اخيرا کارفرماي اين کارخانه، آنرا تعطيل و دستمزد 4 ماه از کارگران را پرداخت نکرده است.

هم اکنون همه کارگران اين کارخانه بلاتکليف هستند و کارفرما نه دستمزدهاي عقب افتاده آنان را پرداخت ميکند و نه کارخانه را بازگشايي ميکند. کارگران اين کارخانه اعلام کرده اند چنانچه وضعيت به همين منوال پيش برود و کارفرما کارخانه را تعطيل و دستمزدهاي عقب افتاده آنان را پرداخت نکند، دست به اعتراض خواهند زد.
اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار ضمن دعوت از کارگران کارخانه سما براي برگزاري مجمع عمومي و تصميم گيري در اين مجمع، خود را متحد و همدوش اين کارگران در مبارزه براي رسيدن به خواست هايشان ميداند و با تمام توان از مبارزه اين کارگران حمايت خواهد کرد.
زنده باد همبستگي کارگري

اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار 7/9/1386

www.ettehade.com

k.ekhraji@gmail.com

يكي ديگر از نمايندگان كارگران نيشكر هفت تپه دستگير شد!
بنا به گزارشي که امروز يكشنبه ١١ آذر ماه به حزب کمونيست کارگري رسيده، علي نجاتي، يكي از نمايندگان كارگران نيشكر هفت‌تپه كه توسط اطلاعات رژيم احضار شده بود، پس از مراجعه دستگير و به اطلاعات شوش تحويل داده شد كه هم اكنون در بازداشت به سر ميبرد. بنا به اين گزارش قرار است دوشنبه ١٢ آذرماه علي نجاتي را به دادگاه ببرند. احضار و دستگيري علي نجاتي به دنبال احضار فريدون نيكوفر، رحيم بساك، جليل احمدي، محمد حيدري مصر و قربان عليپور انجام ميگيرد كه همگي اين ۵ تن با مبارزه و اعتراض كارگران و با قرار وثيقه اكنون در بيرون از بازداشتگاه‌هاي جمهوري اسلامي هستند. كارگران اين بار نيز بايد با فشار اعتراضشان خواستار آزادي فوري و بدون قيد و شرط همكارشان علي نجاتي بشوند.
حزب کمونيست کارگري دستگيري و پرونده سازي عليه نمايندگان کارگران حق طلب نيشکر هفت‌تپه را محکوم ميکند و از کارگران ميخواهد که نگذارند اين مساله بيشتر از اين ادامه پيدا کند. كارگران بايد زمان تعيين كنند و اگر رژيم فورا نمايندگان‌شان را آزاد نكرد، اعتراض كنند؛ با نوشتن نامه اعتراضي به سازمانهاي جهاني، خواهان حمايت بين‌المللي بشوند. كارگران همچنين بايد با نوشتن نامه به هم طبقه‌اي هايشان از همه كارگران و مردم معترض خواهان حمايت باشند.
حزب از کارگران، دانشجويان، زنان و همه مردم ميخواهد در مقابل اين توطئه‌ها و سرکوبگري‌ها رژيم قاطعانه از کارگران نيشکر هفت‌تپه حمايت کنند و جمهوري اسلامي را بخصوص بخاطر اقدامات سرکوبگرانه اخيرش محکوم کنند. تنها راه مقابله با سركوبگري‌هاي رژيم، مقابله قاطع با اين رفتار شرورانه و دست زدن به اعتصاب و اعتراض جمعي و وسيع است.

آزادي، برابري، حكومت كارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب كمونيست كارگري ايران
١١ آذرماه ١٣٨٦ – ٢ دسامبر ٢٠٠٧

***

گرامي باد 16 آذر روز دانشجو

دانشجويان در بند بايد فورا و بي قيد و شرط آزاد شوند

از چند روز مانده به 16 آذر امسال، تاکنون 30 نفر از دانشجويان از طريق يورش به منازل شان و يا در خيابان و دانشگاه بازداشت و روانه زندانها شده اند. سياست تشديد سرکوب و بازداشت فعالين جنبشهاي مختلف اجتماعي، سياست تازه اي نيست و مدتهاست که تشديد اين سياستها به تنها رويکرد برخورد طبقه حاکم به جنبشهاي اجتماعي در ايران تبديل شده است.

کارگران و رهبران آنان را به جرم ايجاد تشکل و برگزاري مراسم اول ماه مه بازداشت و روانه زندانها کرده اند، اعتراض آنان را به عدم پرداخت دستمزدهاي زير خط فقر، بيش از پيش با نيروي باتوم بدست و بازداشت و زندان پاسخ داده اند و جوانان دانشجو را که تمامي وجودشان مالامال از برابري خواهي و آرمانهاي انساني است به کميته هاي انضباطي کشانده و آنان را با اتهامات واهي از ادامه تحصيل محروم و روانه زندانها کرده اند و در تداوم اين سياستها، طي چند روز گذشته در تعرضي از سر استيصال و درماندگي در برابر شکوفايي روز افزون جنبش برابري خواهي در ميان دانشجويان و براي جلوگيري از برگزاري مراسم 16 آذر، هجومي گسترده را در مراکز دانشگاهي سازمان داده و 30 نفر از رهبران وفعالين برابري طلب دانشجو را در آستانه 16 آذر روانه زندانها کردند. چنين وضعيتي غير قابل تحمل است و بي ترديد اين سياستها در روند تداوم خود، موج برگشت هر چه قدرتمند و تعرضي تري را از جانب دانشجويان و کارگران بر عليه اعمال کنندگان آن ايجاد خواهد کرد.

کارگران

جنبش دانشجويي متحد پيگير ما کارگران است، امروز جنبش دانشجويي بيش از هر زمان ديگري پرچم مطالبات انساني ما کارگران را بر افراشته و دانشجويان در لحظه لحظه هاي مبارزات ما کارگران، دوشادوش ما حرکت و جانفشاني کرده اند. آنان بويژه در چند سال گذشته، در هر فرصتي پرچم و پلاکارد حمايت از ما کارگران را بر دوش کشيده و مدافع جسور و پيگير طبقه ما بوده اند. نبايد آنان را تنها گذاشت و بايد به هر وسيله ممکني از دانشجويان حمايت کرد و خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط تمامي دانشجويان در بند شد.

اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار با محکوم کردن تعرض به دانشجويان و بازداشت گسترده آنان، خود را متحد جنبش دانشجويي ميداند و خواهان تحقق فوري مطالبات زير است:

1- آزادي فوري و بي قيد و شرط کليه دانشجوياني که تا کنون بازداشت و يا محکوم به زندان شده و دوران محکوميت خود را مي گذرانند

2- آزادي ايجاد تشکلهاي مستقل دانشجويي

3- بر چيدن کميته هاي انضباطي و پايان دادن به احضار دانشجويان به اين کميته ها

4- بازگشت به تحصيل کليه دانشجوياني که تا کنون اخراج و محروم از تحصيل شده اند

5- ممنوعيت ورود نيروهاي امنيتي به دانشگاهها و پايان دادن به تعقيب و آزار و اذيت فعالين و رهبران دانشجويي

اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار 16/9/1386

www.ettehade.com

k.ekhraji@gmail.com

***

كارگران ايران خودرودستگيريهاي اخير دانشجويان را محکوم مي كنند
دانشگاه پادگان نيست
دانشگاه سنگر آزادي است

دوستان و همكاران گرامي

16 آذر روزدانشجو مي باشد در آستانه فراسيدن روز دانشجودولت عدالت پرور به جاي تكريم در مقابل دانشجويان اين پيشگامان مبارزه براي آزادي به دانشگاهها حمله كرده و دهها نفر از دانشجويان را دستيگر كرده است .
دوستان كارگر
روز دانشجو روزمبارزه عليه زور و ستم روز عليه بي عدالتيها وروز مبارزه عليه خفقان عليه سركوب و روز مبارزه براي آزادي ميباشد
.براي همين نيروهاي امنيتي جهت جلوگيري ازگرامي داشت اين روزبزرگ اقدام به دستگيري گسترده دانشجويان دانشگهاهاي كشور كرده اند
ما كارگران ايران خودروضمن گرامي داشت روز دانشجو
اين روز بزرگ كه نشانه مقاومت و سنبل آزادگي دانشجويان در دفاع از حقوق ما كارگران ميباشد را به دانشجويان عزيز تبريك مي گوئيم
ما ضمن محکوم کردن هر گونه تعليق ، اخراج ، دستگيري و پيگرد دانشجويان و فعالين کارگري و اجتماعي، خواهان آزادي فوري وبدون و قيدو شرط آنان هستيم .
زنده باد دانشگاه زنده باد دانشجويان آزاده و مبارز
جمعي از كارگران ايرانخودرو
چهاردهم آذر 1386


ikcokar@yahoo.com