پنجشنبه، ٣ آبان١٣٨٦- ٢٥ اکتبر ٢٠٠٧

    کارگر کمونيست  ٧٠

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار اعتراضات کارگري در ايران


کارگران کاغذ سازي کارون دست به تجمع اعتراضي زدند

بنا به گزارش رسيده به حزب کمونيست کارگري، روز يکشنبه ٢٢ مهرماه کارگران کاغذ سازي کارون شوشتر در مقابل شرکت دست به تجمع اعتراضي زدند. در اين تجمع که دو ساعت، از هشت و نيم تا ده و نيم صبح بطول انجاميد افزون بر يکصد نفر از کارگران اخراجي حضور داشتند. يکي از نمايندگان کارگران ميگويد که بدنبال تجمع پنجم مهرماه در جلوي استانداري خوزستان در اهواز همراه ديگر نمايندگان کارگران مشغول مذاکره با دکتر شيخ نماينده مجلس جمهوري اسلامي از شوشتر و استانداري خوزستان و دفتر شرکت در تهران بوده و به آنها بخاطر عدم تحقق خواستهاي کارگران اعتراض کرده اند. آخرين چيزي که استانداري و دفتر شرکت در تهران به کارگران گفته اند اين است که معادل ٣٧ ميليارد تومان براي باز گشائي کارخانه اختصاص داده شده و گويا قرار است با خريدار جديدي به توافق برسند و قول مساعد داده اند که تا پايان آبانماه تکليف اين شرکت را روشن خواهند کرد. اما کارگران در طول يکسال و نيم گذشته بارها از اين وعده ها شنيده اند و عليرغم بازديد خريداران جديد از شرکت عملا به نتيجه اي نرسيده اند و در بلاتکليفي بسر ميبرند.
تجمع اعتراضي کارگران در حالي پايان يافت که کارگرا ن بشدت معترض و نگران آينده شغلي خود هستند. مطالبات کارگران عبارت است از: برخورداري فوري از حق بيمه تامين اجتماعي و پرداخت دستمزد خود بمدت شش ماه براي ١٥ کارگر شاغل و ٢١٥ کارگر اخراجي و همچنين بازگشت بکار٢١٥ کارگر اخراجي. کارگران معترض با اعلام پشتيباني از نمايندگان خود براي پيگيري مطالباتشان اعلام کردند که در صورت عدم رسيدگي به خواست هاي برحق آنها به اعتراضات و تجمعات خود ادامه خواهند داد.
حزب کمونيست کارگري از مبارزات حق طلبانه کارگران کاغذ سازي کارون قاطعانه حمايت ميکند. حزب خانواده هاي کارگران را فراميخواند که در تجمعات کارگران کاغذسازي شرکت کنند. اين يک فاکتور مهم در نتيجه اين مبارزه خواهد داشت. حزب همچنين کارگران منطقه بويژه کشت و صنعت کارون شوشتر و صنايع جانبي و مردم آزاديخواه شوشتر و شهرهاي اطراف را به پشتيباني از کارگران کاغذ سازي فرا ميخواند.
مرگ بر جمهوري اسلامي!
آزادي برابري حکومت کارگري!
حزب کمونيست کارگري ايران
١٥ اکتبر ٢٠٠٧ ، ٢٣ مهر ماه ١٣٨٦


***

همبستگي بين المللي با فعالان کارگر زنداني درايران گسترش ميابد

قرار است هيئتي از طرف سازمان بين المللي کار، آي ال او، به ايران برود
بدنبال اعتراضات گسترده جهاني در فوريه ٢٠٠٦ و همچنين در نهم ماه اوت امسال که در بيش از ٣٥ کشور جهان در حمايت از کارگران در ايران و براي آزادي منصور اسانلو و محمود صالحي صورت گرفت،مجددا فعاليتهاي تازه اي از سر گرفته شده است. به اين خاطر از سوي فدراسيون جهاني کارگران حمل و نقل هفته همبستگي جهاني حمل و نقل جاده اي از ۱۵ تا ۲۱ اکتبر اعلام گرديد.
در اين رابطه دوشنبه ١٥ اکتبر ٢٠٠ نفر از فعالين اتحاديه اي از استراليا، بلژيک، جمهوري چک، استوني ،فرانسه، آلمان، ليتواني، لوکزامبرگ، هلند، اسپانيا، سوئد و نمايندگاني از ITF و ETF در بروکسل پايتخت بلژيک حضور يافته و در مقابل سفارت جمهوري اسلامي ايران تظاهراتي برگزار کردند. هزاران کارگر در بريتانيا، آلمان، نروژ، اسپانيا، کره جنوبي، نپال، تايلند، مالي، هنگ کنگ، برزيل، سوئيس، اتريش، سوئد و موريتاني نيز خواستار آزادي منصور اسانلو و ساير فعالان کارگر زنداني درايران شدند.
همچنين بنا به گفته مک اوراتا مسئول بخش زميني فدراسيون جهاني کارگران حمل و نقل قرار است هفته آينده هيئتي از طرف سازمان بين المللي کار، آي ال او، براي رسيدگي به وضعيت فعالان کارگر زنداني و نيز سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران و حومه، به ايران برود.
مک اوراتا مسئول بخش زميني فدراسيون جهاني کارگران حمل و نقل با ۴.۵ ميليون عضو در گفتگوئي با راديو فردا گفت :« اين هفته هزاران کارگر با تصاوير منصور اسانلو به خيابان ها رفتند». او همچنين در رابطه با دروغ گوئي مقامات جمهوري اسلامي در رابطه با معالجه چشم اسانلو اعلام کرد :« از حکومت ايران مي خواهيم نسبت به اين موضوع صادقانه رفتار کند. حکومت ايران بايد به اين نکته توجه داشته باشد که رفتار کنوني اش، فقط ميليون ها عضو فدراسيون جهاني کارگران حمل و نقل را خشمگين تر خواهد کرد. وي گفت : « فدراسيون جهاني کارگران حمل و نقل مي تواند از تمامي اعضاي خود در همه بخش هاي زميني، هوايي و دريايي بخواهد عليه حکومت ايران تظاهرات کنند.»
فدراسيون جهاني کارگران حمل و نقل و کنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد کارگري جهان همچنين فيلمي بنام « آزادي خواهد آمد» در باره اسانلو تهيه کرده اند که در سايت فدراسيون جهاني کارگران حمل و نقل قرار دارد.

http://www.itfglobal.org/campaigns/osanloo-film.cfm
امنستي اينترنشنال نيز با تهيه پتيشني که در سايت اين سازمان قرار دارد خواهان معالجه فوري اسانلو شده است.

http://ww.amnesty.org.uk/actions_details.asp?ActionID=334

تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران
١٩ اکتبر ٢٠٠٧ - ٢٧مهر ٨٦

استيو پريلي دبير شاخه کينگستون وحومه (١٤٠٦) اتحاديه کارگري "اتحاد" انگلستان با ارسال نا مه اي به مقامات جمهوري اسلامي ايران، نسبت به دستگيري فعالين کارگري توسط جمهوري اسلامي ابراز انزجار کرد و خواستار آزادي کارگران زنداني شد. او در اين نامه از وضعيت جسمي محمود صالحي و منصور اسانلو ابراز نگراني کرد و خواهان آزادي بي قيد و شرط آنها و همچنين ابراهيم مددي نايب رييس سنديکاي کارگران شرکت واحد گرديد.
استيو پريلي همچنين به سرکوب کارگران کارخانه دولتي نيشکر هفت تپه در شوش در استان خوزستان توسط نيرو هاي امنيتي اشاره کرد. او نوشت : کارگران اين کارخانه که تعداد شان به ٥٠٠٠ نفر مي رسد از جمله براي دريافت دستمزد هاي پرداخت نشده و حق تشکل مبارزه مي کنند. و اضافه ميکند که بسياري از کارگران در ديگر صنايع در نقاط مختلف کشور نيز با همين شرايط غير قابل تحمل روبرو هستند.
او در اين نامه که خطاب به احمدي نژاد نوشته شده است تاکيد کرده است که احکام زندان عليه اعضاي سنديکاي کارگران شرکت واحد ،اعضاي اتحاديه کارگران بيکار و کارگران هفت تپه بي هيچ قيد و شرطي لغو شود و به انوع سرکو ب حقوق کارگران که توسط دولت ايران صورت مي گيرد يک باره و براي هميشه پايان داده شود.

تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران

١٧ اکتبر ٢٠٠٧ -٢٥ مهر ٨٦

ضميمه : نامه اتحاديه کارگري "اتحاد" – شاخه کيينگستون و حومه (١٤٠٦ )

حمايت اتحاديه کارگري "اتحاد" انگلستان از کارگران ايران

( نامه به محمود احمدي نژاد)

تاريخ: ١١ اکتبر ٢٠٠٧

آقاي محمود احمدي نژاد رييس جمهور ي اسلامي ايران

به نمايندگي از سوي اتحاديه کارگري "اتحاد" – شاخه کيينگستون و حومه ( ١٤٠٦) به اين وسيله از شما مي خواهم که فعالين کارگري زنداني آقايان ابراهيم مددي،منصور اسانلو و محمود صالحي را آزاد کنيد.
اين شاخه از اتحاديه "اتحاد" بيش از ٨٠٠ کارگر فني ، متخصص و خدماتي را در جنوب شرقي لندن نمايندگي مي کند. اين شاخه به مسايل مربوط به حقوق کارگران در جهان بسيار حساس است و باور دارد که رفتار صحيح و محترمانه با کارگران نشانه اي است از يک جامعه عادلانه. خبر زنداني شدن کارگران در جمهوري اسلامي به دليل فعاليت هاي که در يک جامعه منصف جزو حقوق پايه اي به شمار مي آيد، انزجار ما رابر انگيخته است.
اين شاخه، عميقا نگران و ضع سلامتي محمود صالحي است که از ٩ آوريل ٢٠٠٧ تا کنون در زندان سنندج به سر مي برد . اين شاخه همچنين نگران سلامتي منصور اسانلو است که ١٠ ژوييه تا کنون در زندان است.
به اطلاع ما رسيده است که دولت شما حق تشکل را به رسميت نمي شناسد و فعاليت هاي مستقل کارگران را بطور مدام سرکوب مي کند. بنابراين اين شاخه از دولت شما مي خواهد که حق کارگران ايران براي تشکل يابي و ايجاد تشکل هاي مستقل و حق انان براي اعتصاب را که از حقوق به رسميت شناخته شده جهاني است، به رسميت بشناسد. اين شاخه از شما مي خواهد که که آقايان محمود صالحي ، منصور اسانلو و ابراهيم مددي را که تنها به خاطر فعاليت هاي کارگري زنداني شده اند فورا و بدون هيچ قيد و شرط آزاد کنيد.
اين شاخه اتحاديه کارگري همچنين خواهان آن است که اتهامات و احکام زندان عليه ديگر فعالين کارگري از جمله اتهامات و احکام زندان عليه اعضاي سنديکاي کارگران شزکت واحد ،اعضاي اتحاديه کارگران بيکار و کارگران هفت تپه بي هيچ قيد و شرطي لغو شود. بعلاوه اين شاخه خواهان است که به انوع سرکو ب حقوق کارگران که توسط دولت ايران صورت مي گيرد يک باره و براي هميشه پايان داده شود.
آاقاي صالحي از بنيان گذاران و نماينده سابق انجمن کارگران خباز و از فعالين شناخته شده کارگري در ايران است . او به دليل فعاليت هاي کارگري، بطور ناعادلانه به يک سال زندان و سه سال حبس تعليفي محکوم شده است. آقاي صالحي در 9 آوريل ٢٠٠٧ بدون اطلاع قبلي دستگيرشد و بلافاصله به زندان سنندج منتقل گرديد. وضع جسمي ايشان بسيار وخيم است او تنها يک کليه دارد که آن هم فقط به اندازه ٢٠ درصد يک کليه سالم کار آيي دارد. با اين حال اما مقامات قضايي و زندان به او اجازه نمي دهند که تحت مدواي پزشکي قرارگيرد.
منصور اسانلو رييس سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران و حومه، در ١٠ ژوييه ٢٠٠٧ توسط ماموران امينيتي که لباس شخصي به تن داشتند به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و ربوده شد. او از ان زمان تا کنون در بخش ٢٠٩ زندان معروف اوين بدون داشتن حق وثيقه رنداني است. اسانلو دز ١٩ نوامبر ٢٠٠٦ نيز مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس ربوده شد وبه زندان اوين منتقل گرديد. او پس از گذراندن يک ماه در بخش ٢٠٩ زندان اوين در ١٩ دسامبر ٢٠٠٦ آزاد گرديد. اسانلو پيش آن نيز در ٢٢ دسامبر سال ٢٠٠٥ به زندان افکنده شد و بعد از گذراندن هشت ماه در زندان، در تاريخ ٩ اوت ٢٠٠٦ با قرار وثيقه آزاد شد. در ماه مه ٢٠٠٧ شعبه ١٤ دادگاه انقلاب تهران منصور اسانلو را به ٥ سال محکوم کرد، اما وکيل او تقاضاي تجديد نظر در حکم را کرده است که تا کنون به ان پاسخ داده نشده است .
همچنين ابراهيم مددي نايب رييس سنديکاي کارگران شرکت واحد، از 9 اوت ٢٠٠٧ تا کنون در زندان به سر مي برد اتهام او از جمله اين است: " تبليغ عليه نظام و توطئه و تجمع به قصد به مخاطره انداختن امنيت ملي". تعداد ديگري ازاعضاي سنديکا نيز مورد اذيت و ازار قرار گرفته و از کار برکنار شده اند . افزون بر اين ها مقامات قضايي ١٣ نفر از اعضا و فعالين اتحاديه کارگران اخراجي و بيکار را که در مراسم روز اول ماه مه ٢٠٠٧در سنندج شرکت کرده بودند، به زندان و شلاق محکوم کرده اند.
بعلاوه هزاران کارگر کارخانه دولتي نيشکر هفت تپه در شوش در استان خوزستان از ٢٩ سپتامبر تا کنون در اعتصاب به سر مي برند. اين کارگران توسط نيرو هاي امنيتي تحت سرکوب قرار گرفته اند. تعداد زيادي از کارگران اعتصابي مورد ضرب وشتم و تهديد قرار گرفته اند و عده اي از آنان باز داشت شده اند. کارگران اين کارخانه که تعداد شان به ٥٠٠٠ نفر مي رسد از جمله براي دريافت دستمزد هاي پرداخت نشده و حق تشکل مبارزه مي کنند.
بسياري از کارگران در ديگر صنايع در نقاط مختلف کشور نيز با همين شرايط غير قابل تحمل روبرو هستند.

با احترام

استيو پريلي دبير شاخه کينگستون وحومه (١٤٠٦) اتحاديه کارگري "اتحاد"

رونوشت به:
آيت اله خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي ايران

آيت اله محمود هاشمي شاهرودي ريييس قوه قضاييه ا
اطراف را به پشتيباني از کارگران کاغذ سازي فرا ميخواند.

زنده باد اتحاد و همبستگي کارگران!
آزادي برابري حکومت کارگري!
مرگ بر جمهوري اسلامي!
زنده باد جمهوري سوسياليستي!
حزب کمونيست کارگري ايران
١٥ اکتبر ٢٠٠٧ ، ٢٣ مهر ماه ١٣٨٦

ترور مجيد حميدي از فعالين کارگري در شهر سنندج را محکوم کنيد
نامه کميته همبستگي بين المللي کارگري حزب کمونيست کارگري ايران به سازمان هاي کارگري و سازمانهاي مدافع حقوق انسان در سراسر جهان

سازمان هاي کارگري و سازمانها مدافع حقوق انسان در سراسر جهان

به اطلاع مرسانم که روز ١٨ اکتبر ٢٠٠٧ ساعت ٩ صبح مجد حمد فعال کارگر در سنندج مورد سوء قصد سه مسلح موتور سوار که صورت خود را با نقاب پوشانده بودند قرار گرفت و هفت گلوله بطرف او شلک شد که بشتر گلوله ها به بازو راست و و ک از آنها به گردن و اصابت مکند. مجيد حميدي بلافاصله توسط مردم به بيمارستان شهر سنندج منتقل شد اما چون حال او وخيم بود او را به بيمارستان "امراعلم " در تهران انتقال دادند.
سوء قصد به جان مجيدحميدي٬ جنايتي ديگر از نوع قتل هاي زنجيره اي و توطئه جديد در قبال فعالين کارگري است. رژم که با سرکوب و دستگر و احکام شلاق و زندان برا فعالن کارگر و دانشجوئ و سرکوب گسترده زنان قادر نشد جامعه را مرعوب کند، به حربه جديدي براي مرعوب کردن فعالين کارگري روي آورده و بايد با عکس العمل فوري و گسترده مردم در سراسر جهان مواجه شود تا جرات تداوم اين سياست رذيلانه را نداشته باشد.
لازمست يادآورشويم که هم اکنون فشار بر روي زندانيان سياسي نيز شدت يافته است و بنا به گزارشات متعدد٬ با کمال تاسف منصور اسانلو بدليل ممانعت رژيم بينايي چشم چپ خود را از دست داده است. محمود صالحي فعال سرشناس کارگري عليرغم ناراحتي شديد کليه ماهها است در زندان است. ابراهيم مددي از فعالين سنديکاي شرکت واحد نيز دو روز پيش از زندان اوين به زندان قزل حصار به نزد زندانيان عادي انتقال داده شده است. ١٣ فعال کارگري از سنندج و ٥ فعال کارگري از سقزنيز اخيرا به شلاق و زندان محکوم شده اند.
کميته همبستگي بين المللي کارگري از همه اتحاديه هاي کارگري در سراسر جهان انتظار دارد:

١- ترور مجيد حميدي فعال کارگري در سنندج را شديدا محکوم کنند٬

٢- خواهان معرف و محاکمه عاملين اين جنايت شوند٬
٣- خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط زندانيان سياسي و از جمله محمود صالحي٬ منصور اسانلو و ابراهيم مددي و پايان دادن به اذيت و آزار فعالين کارگري شوند و با حمايت وسيع خود از فعالين کارگري در ايران توطئه هاي رژيم عليه جان فعالين کارگري در ايران را به شکست بکشانند. رهبران و فعالن کارگر بيش از هرزمان احتياج به حمايت در سطح بين الملل دارند.
شهلا دانشفر
هماهنگ کننده کميته همبستگي بين المللي کارگري حزب کمونيست کارگري ايران

بيانيه شش ماده اي کارگران نيشکر هفت تپه منتشر شد
کارگران نيشکر هفت تپه امروز بيانيه اي در شش ماده منتشر کردند و بار ديگر بر خواستهاي خود پافشاري کردند. در واقع کارگران با برکناري شفيعي، مدير عامل قبلي کارخانه نيشکر، عزم و اراده خود را براي پيگيري همه مطالبات خود خطاب به مدير عامل جديد اعلام کرده اند.
ما به مديريت جديد آقاي مطيعي اعلام ميکنيم که کماکان بر خواستهاي خود پافشاري ميکنيم. خواستهاي ما عبارتند از:
١- شوراي اسلامي را مانع تشکل خود ميدانيم. ما در انتخابات شوراي اسلامي شرکت نميکنيم و شوراي اسلامي بايد منحل شود.
٢- ما هر پنجشنبه ساعت ١ تا ٢ عصر جمع ميشويم و در مورد شرايط کار خودمان تصميم ميگيريم. و مجمع عمومي خودمان را تشکيل ميدهيم. مجمع عمومي تشکل واقعي ما کارگرانست. ما تشکيل سنديکا را حق خود مي شماريم.
٣- ما خواهان انعقاد قرارداد با همه کارگران قراردادي وبازگشت آنها به کار هستيم.
٤- ما خواهان پرداخت فوري همه طلبهايمان با پاداش و بن هستيم
٥- ما خواهان اجراي طرح طبقه بندي مشاغل هستيم
٦- ما خواهان برشمردن کار ما بعنوان کار سخت و زيان آور هستيم.

ما تا رسيدن به خواستهايمان به اعتراضات خود ادامه ميدهيم و از مديريت جديد ميخواهيم به خواستهاي ما فورا پاسخ دهد.
لازم به توضيح است که کارفرما از انعقاد قرارداد با کارگران قراردادي که حدود ٢٠٠٠ نفر ميشوند خودداري کرده و عملا آنها را اخراج کرده است. معمولا هربار سه روز قبل از انقضاي قرارداد، کارگران قراردادي اخراج ميشدند و مجددا به استخدام درميامدند اين بار اما ١٢ روز قبل از انقضاي قرارداد آنها را اخراج کردند و قرارداد تازه اي با آنها منعقد نشد. خواست عقد قرارداد و بازگشت به کار کارگران قراردادي اکنون در صدر خواسته هاي کارگران نيشکر قرار گرفته است.
حزب کمونيست کارگري از همه مطالبات بيانيه شش ماده اي کارگران نيشکر هفت تپه قاطعانه پشتيباني ميکند و از همه مراکز کارگري در سراسر کشور ميخواهد که با صدور قطعنامه و يا ارسال نامه هائي به کارگران نيشکر از اين بيانيه پشتيباني کنند و بر همبستگي طبقاتي خود پاي فشارند.

زنده باد همبستگي کارگري
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
١٦ اکتبر ٢٠٠٧، ٢٤ آبان ماه ١٣٨٦

ضميمه: بيانيه شش ماده اي کارگران هفت تپه
بيانيه کارگران نيشکر هفت تپه
برکناري مدير طرح نيشکر هفت تپه يک پيروزي ديگر براي ما کارگران

امروز ٢٤ مهر مطلع شديم که مديريت طرح نيشکر هفت تپه آقاي شفيعي برکنار شدند. برکناري مديريت يک خواست ما کارگران بود و اين را يک موفقيت ديگر براي خود ميدانيم.
ما به مديريت جديد آقاي مطيعي اعلام ميکنيم که کماکان بر خواستهاي خود پافشاري ميکنيم. خواستهاي ما عبارتند از:

١- شوراي اسلامي را مانع تشکل خود ميدانيم. ما در انتخابات شوراي اسلامي شرکت نميکنيم و شوراي اسلامي بايد منحل شود.

٢- ما هر پنجشنبه ساعت ١ تا ٢ عصر جمع ميشويم و در مورد شرايط کار خودمان تصميم ميگيريم. و مجمع عمومي خودمان را تشکيل ميدهيم. مجمع عمومي تشکل واقعي ما کارگرانست. ما تشکيل سنديکا را حق خود مي شماريم.

٣- ما خواهان انعقاد قرارداد با همه کارگران قراردادي وبازگشت آنها به کار هستيم.

٤- ما خواهان پرداخت فوري همه طلبهايمان بابد پاداش و بن هستيم

٥- ما خواهان اجراي طرح طبقه بندي مشاغل هستيم

٦- ما خواهان برشمردن کار ما بعنوان کار سخت و زيان آور هستيم.

ما تا رسيدن به خواستهايمان به اعتراضات خود ادامه ميدهيم و از مديريت جديد ميخواهيم به خواستهاي ما فورا پاسخ دهد.

کارگران نيشکر هفت تپه

٢٤ مهر ٨٦
فراخوان حزب کمونيست کارگري:
عليه ترور يک فعال کارگري در سنندج قاطعانه بايستيم!

روز گذشته پنجشنبه 26 مهر ماه مجيد حميدي يکي از فعالين کارگري در شهر سنندج مورد سوء قصد عوامل نقاپ پوش جمهوري اسلامي قرار گرفت و به شدت مجروح شد و اکنون در بيمارستان امير اعلم تهران بستري است. (مشروح خبر اين ترور به نقل از "کميته دفاع از محمود صالحي" که مجيد حميدي عضو آن است در زير آمده است.)

حزب کمونيست کارگري اعلام ميکند که با تمام قوا عليه اين سوء قصد مي ايستد و امکانات خود را در داخل و خارج کشور بسيج ميکند تا اعتراضي هرچه قدرتمند تر عليه اين جنايت رژيم اسلامي برپا گردد. حزب تمام کارگران، تمام زنان و مردان آزاديخواه را به اعتراض قاطع عليه اين جنايت فرا ميخواند.

بکارگيري تروريست هاي نقاپ پوش عليه کارگران در ادامه تلاشهاي شکست خورده و از سر استيصال رژيم اسلامي براي مرعوب کردن جامعه و بويژه طبقه کارگري است که در پيشاپيش مردم ايران بپاخاسته است و حکم به رفتن اين رژيم داده است. موج وسيع اعدام و سنگسار توسط جمهوري اسلامي، موج حمله به زنان به بهانه حجاب، تعرض به فعالين کارگري، معلمان و دانشجويي، صدور احکام شلاق براي کارگران و شکنجه و حبس کردن دانشجويان پلي تکنيک و غيره هيچکدام نتوانسته است موقعيت رژيم اسلامي را در برابر مردم به جان آمده بهبود ببخشد. برعکس، اين اقدامات به اعتراض وسيع بين المللي و گسترش حمايت جهاني از مردم ايران منجر شده است. تظاهرات ٩ اوت امسال که براي دفاع از محمود صالحي و منصور اسانلو در دهها شهر جهان برگزار گرديد، اعتراضات گسترده در ٧ سپتامبر و ١٠ اکتبر و رسوا شدن جمهوري اسلامي به خاطر اعدام ها و جنايات بيشمارش جوابي است که رژيم در سطح جهاني دريافت کرده است. در داخل کشور پاسخ مردم به موج اخير سرکوب و جنايت حتي قاطعانه تر بوده است. هو کردن مجدد احمدي نژاد در ١٦ مهر در دانشگاه، مارش پرقدرت کارگران هفته تپه براي گرفتن حقوق خود، اجتماعات و تظاهرات وسيع در دفاع از حقوق کودک که بويژه بزرگترين اجتماع آن در سنندج بود، اعلام اين حقيقت مسلم است که رژيم عليرغم وحشيگري هايش با موج روبه گسترش اعتراضات مردم عليه خود روبرو است. اعتراضاتي که دمبدم چپ ترو راديکالتر و سازمانيافته تر ميشود و مهر طبقه کارگر را برخود دارد. رژيم اسلامي في الحال اين نبرد را در وجه سياسي آن باخته است و تنها راه بقاء خود را در ابداع اشکال نوين و وحشيانه تر سرکوب و ارعاب جامعه جستجو ميکند.

ترور يک فعال کارگري شهر سنندج را بايد در اين متن مبارزه کارگران و مردم براي رهايي از شر رژيم ديد و در همين متن مقابله قاطع با آن اهميت عملي زيادي دارد. بايد به جمهوري اسلامي نشان داد که بکارگيري اين حربه نيز تنها موج وسيعتري از اعتراض را دامن مي زند. همه زنان و مردان آزاداه در همه جا و بويژه در سنندج بايد به اين جنايت اعتراض کنند، جمهوري اسلامي را محکوم کنند و خانواده مجيد حميدي را در آغوش حمايت و همبستگي فعال خود بگيرند. جوانان و بويژه دانشجويان در سراسر کشور بايد به ترور مجيد حميدي اعتراض کنند و مصرانه خواهان دستگيري و مجازات عاملان اين جنايت شوند. بايد به عيادت او در بيمارستان امير اعلم تهران رفت و فعالانه نشان داد که اين ترور با موج وسيع اعتراض پاسخ ميگيرد. کارگران سراسر کشور بايد با صدور اطلاعيه ها و بيانيه ها و برپايي مجامع عمومي خود ترور مجيد حميدي را محکوم کنند و خواهان آزادي فوري محمود صالحي و همه زندانيان سياسي شوند. جمهوري اسلامي بايد ببيند که ترور يک فعال سياسي و کارگري نه رعب و وحشت که موج وسيعتري از اعتراض و تعرض را دامن ميزند. اين تنها راه مقابله با ترور اين حربه کثيف رژيم اسلامي است.

حزب کمونيست کارگري ضمن آرزوي بهبودي براي مجيد حميدي و اظهار همدردي با خانواده و دوستان او، در جهت برپايي اعتراض هرچه وسيع تر عليه اين ترور و عليه جمهوري اسلامي ميکوشد. حزب همه مردم آزاده و تشکل هاي کارگري و مترقي در جهان، و همه نيروهاي سياسي آزاديخواه را فرا ميخواند تا فعالانه به ترور روز گذشته (پنجشنبه) در سنندج اعتراض کنند.

حزب کمونيست کارگري ايران
١٩ اکتبر ٢٠٠٧، ٢٧ مهر ١٣٨٦

ضميمه، متن اطلاعيه "کميته دفاع از محمود صالحي"
سوقصد به جان مجيد حميدي از فعالين کارگري در کردستان
امروز پنجشنبه مورخ 26/7/1368 ساعت 9 صبح مجيد حميدي فعال کارگري و از اعضا "کميته هماهنگي براي ايجاد تشکل کارگري" و "کميته دفاع از محمود صالحي" مورد سوء قصد قرار گرفت.
ماجرا از اين قرار است که سه نفر لباس شخصي که دو نفر از آنها سوار بر يک موتور سيکلت بوده و هر سه نفر صورت خودشان را با جوراب نازک پوشانده بودند، مجيد حميدي را در نزديکي خانه خودش در حال رفتن به سر کار صدا ميزنند. به محض اينکه مجيد حميدي سرش را به طرف آنها برميگرداند، وي را مورد تيراندازي قرار ميدهند. مجيد حميدي هم براي نجات جان خود فرار ميکند که در حين دور شدن از واقعه، هفت گلوله به او اصابت ميکند که بيشتر گلوله‌ها به بازوي راستش برخورد کرده است.
گفتني است که شخصي که مجيد حميدي را صدا زده است، لهجه کردي- لري داشته است.
مردم بعد از شنيدن صداي تير اندازي در محل حاظر ميشوند و مجيد حميدي را در ساعت 9:30 صبح به بيمارستان شهر سنندج انتقال ميدهند. از آنجا که يکي از گلوله‌ها به گردن مجيد حميدي اصابت کرده است و بنا به پيشنهاد پزشکان، وي را در ساعت 2:30 بعد از ظهر به بيمارستان "امير اعلم" در شهر تهران انتقال ميدهند. هم اکنون مجيد حميدي در بيمارستان "اميراعلم تهران" بستري است و حال وي کاملا وخيم گزارش شده است. به گفته خود مجيد حميدي " اين کوچکترين بهائي است که کارگران و فعالين کارگري در ايران تا رسيدن به خواستها و مطالبات خودشان بايد پرداخت کنند."
لازم به ذکر است که در همين راستا، ديروز مورخ 25/7/1386 يک نفر لباس شخصي به جلوي درب خانه آقاي بهزاد سهرابي فعال کارگري، سخنگوي "کميته دفاع از محمود صالحي" و عضو "کميته هماهنگي براي ايجاد تشکل کارگري" رفته که بر حسب اتفاق بهزاد سهرابي در خانه نبوده است.
ما ضمن محکوم کردن اين حرکت، خواهان شناسائي و محاکمه عاملين آن شده و از همه کارگران، فعالين کارگري و انسانهاي عدالتخواه و برابري طلب در سراسر جهان ميخواهيم که ضمن محکوم کردن اين حرکت غير انساني، خواستار پايان يافتن ايجاد فشار، رعب و وحشت عليه کارگران و فعالين کارگري شوند.
کميته دفاع از محمود صالحي
26 مهر ماه 1386

بنا به آخرين خبر مجيد حميدي در اول آبان از بيمارستان مرخص شد و به شهر خود بازگشت. بنا به گزارش يکي از گلوله هايي که به او شليک شده بود٬ به پشت سر وي اصابت کرده و بدليل تماس بر روي عصبي که مربوط به چشم و دهان است ٬ هيچگونه عمل جراحي اي براي او صورت نگرفته است. و به توصيه پزشک اين عمل به تعويق افتاده است.

***

پيام اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار به کارگران نيشکر هفت تپه

با درود فراوان
دوستان و همکاران گرامي

کارفرماي نيشکر هفت تپه بدليل قاطعيت و اتحاد شما براي رسيدن به خواسته هايتان مجبور به عقب نشيني شد. اين عقب نشيني از سوي کارفرما همانگونه که خود نيز به خوبي مي دانيد اختياري نبود، بلکه اين فشار مبارزه شما بود که کارفرما را در اين مرحله وادار به عقب نشيني کرد. اين عقب نشيني پايان تهاجم کارفرما به شما نبوده و نخواهد بود. کارفرما از طرفي، دو ماه از دستمزد معوقه شما و بخشي از مزايايي را که طلبکار بوده ايد پرداخت کرد، اما همزمان از سويي اقدام به جابجايي مديريت نموده و از سوي ديگر از تمديد قرار داد کارگران موقت پرهيز کرده است.(چه بسا که جابجايي مديريت با هدف مقابله بهتر و کاراتر کارفرما با شما صورت گرفته باشد)

شرکت نيشکر هفت تپه (همانگونه که خود اطلاع رساني کرده ايد) مدت دو سال است دچار بحران شده و در اين مدت کارفرما تلاش نموده است تا با عدم پرداخت بموقع دستمزدها، نپرداختن مزايا، عدم طبقه بندي مشاغل و... بار اين بحران را بر دوش شما بياندازد، تا قادر شود در پروسه طرحي که در پس اين بحران بدنبال آنست، نه تنها هيچ ضرر و زياني را متوجه خود نسازد بلکه بيشترين سود و چپاول را نصيب خود گرداند.
دوستان، اين اتفاقي تازه در مراکز توليدي کشور نيست، سالهاست که اين اتفاق در صنايع نساجي رخ داده است و دهها هزار کارگر اين صنايع آواره خيابانها شده اند. ترديد نداشته باشيد که در پس بحران دو ساله در نيشکر هفت تپه و عدم پرداخت بموقع دستمزدها، همان طرحهايي نهفته است که در کارخانجات نساجي اعمال کردند.

يعني: 1- به تعطيلي کشاندن کامل کارخانه طي روندي چند ساله (پايين تر در باره ترفندهاي کارفرمايان در اين رابطه توضيح خواهيم داد) 2- تصاحب کامل باقي مانده ثروتي که توسط کارگران در طول دهها سال توليد شده است 3- سرمايه گذاري اين ثروت در بخشهاي ديگري با سودهي بيشتر و يا در بهترين حالت، ايجاد صنايعي در همان رشته توليدي با تکنولوژي روز با کارگراني کمتر و تماما از طريق قراردادهاي موقت.

کارفرمايان در صنايع نساجي در راستاي رسيدن به اهداف فوق از ترفندهاي زير استفاده کردند:

1) عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران بصورت مداوم و تحميل يک مبارزه فرسايشي بر آنان و خسته کردن کارگران تا جايي که آنان بتدريج به عدم تمديد قرار داد، بازخريد و بازنشستگي پيش از موعد تن در دادند. امري که مدت دو سال است در نيشکر هفت تپه اعمال ميشود. وارد کردن کلان شکر و پايين آمدن سود نيشکر هفت تپه و به اين بهانه عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران امري نيست که بدون اجازه دولت و مراجع اصلي تصميم گيري اعمال شده باشد.

2) دستگيري، تهديد، اخراج و يا منفعل کردن آندسته از کارگراني که به عنوان نماينده و... در جلوي صف اعتراضات کارگران نسبت به عدم پرداخت بموقع دستمزدها قرار داشتند.

3) عدم تمديد قرار داد کارگران موقت از طريق عمده کردن مسئله بحران و ورشکستگي کارخانه در ميان کارگران دائم و موقت و جا انداختن ترس از تعطيلي کارخانه در ميان آنان، با هدف به سکوت کشاندن کارگران دائم در برخورد به عدم تمديد قرار داد کارگران موقت و به اين ترتيب دستيابي به هدف تضعيف مقاومت کارگران در دور بعدي تهاجم از سوي کارفرما.

4) عمده کردن مسئله بحران در اينگونه مراکز و طرح آن در ميان کارگران از سوي کارفرما با هدف ايجاد نوميدي در ميان کارگران به لحاظ سر پا ماندن کارخانه و به اين ترتيب تلاش براي قانع کردن بخشي از کارگران براي بازخريد و يا بازنشستگي پيش از موعد.

کارفرمايان در صنايعي همچون نساجي موفق شدند با ترفندهاي فوق در هر مرحله بتدريج از تعداد کارگران بکاهند و به اين ترتيب قدرت مقاومت آنان را در برابر خود به حداقل ممکن برسانند. به عنوان يک نمونه از ميان صدها نمونه موجود، کارفرماي فرش البرز با شگردهاي فوق تعداد کارگران اين کارخانه را از 600 نفر به 170 نفر رساند و پس از رساندن کارگران به 170 نفر شرکت را منحل اعلام کرد. هر چند که مقاومت کارگران باقي مانده در شرکت فرش البرز و يا شرکتهاي مشابه همچنان ادامه دارد اما 600 کارگر کجا و 170 کارگر کجا؟؟

دوستان گرامي

اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار ضمن حمايت قاطعانه از مبارزات بر حق شما، عدم تمديد قرار داد کارگران موقت و دستگيري و احضار فريدون نيکو فر را در راستاي دور تازه اي از تهاجم دو ساله کارفرما براي در هم شکستن مبارزات بر حق شما ارزيابي کرده و از شما ميخواهد همچنان که تاکنون متحدانه در مقابل ترفندها و وعده هاي توخالي کارفرما ايستادگي کرده ايد، با قدرت اتحاد و همبستگي خود اجازه ندهيد حتي يک نفر از کارگران قراردادي از کار خود اخراج شوند و يا نماينده اي مورد تهديد قرار گرفته و بازداشت و از کار خود اخراج شود. اهميت اين مسئله تحت وضعيتي که في الحال با آن درگير هستيد، نه تنها کمتر از اهميت مبارزه براي دريافت دستمزد معوقه و يا ساير مطالباتتان نيست بلکه حتي از آن هم بيشتر است. امروزه برخي مراکز توليدي وجود دارند که کارگران باقي مانده آن نزديک به 20 ماه است دستمزد خود را دريافت نکرده اند. ايجاد اين وضعيت و عدم پرداخت 20 ماه از دستمزد کارگران در اينگونه مراکز ميسر نميشد، مگر با اخراج کارگران موقت و باز خريد بخشي از کارگران دائمي با ترفندهاي مختلف و به اين ترتيب رساندن تعداد کارگران به حداقل ممکن و شکستن مقاومت آنان.
ما کارگران در اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار به قدرت مقاومت، قاطعيت و همبستگي شما هم طبقه اي هايمان در نيشکر هفت تپه درود مي فرستيم، دستتان را به گرمي مي فشاريم و پيشروي تا کنوني تان را صميمانه به شما تبريک ميگوئيم و يقين داريم شما با اتکا به قدرت متحدانه خود و حمايت کارگران ايران و سراسر جهان خواهيد توانست به تمامي خواسته هاي خود دست پيدا کنيد.

زنده باد همبستگي کارگري

اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار 28/7/1386

www.ettehade.com

k.ekhraji@gmail.com

***
محمود صالحي به لحاظ جسماني در وضعيت نابساماني بسر ميبرد

محمود صالحي از فروردين تا کنون در زندان جمهوري اسلامي بسر ميبرد. بنا به گزارشات رسيده هم اکنون محمود صالحي در وضعيت جسمي بدي بسر ميبرد. در همين رابطه بنا به گزارشي که از کميته دفاع از محمود صالحي دريافت کرده ايم٬ محمود صالحي در تماس تلفني خود اعلام کرده است که بر اثر نارسائي کليوي فشار خون وي بالا رفته و همين مساله بر روي قلب وي نيز تاثير گذاشته است.
طبق گزارش روز دوشنبه ٣٠ مهر ماه زندانبانان با ديد وضعيت نابسامان محمود صالحي٬ وي را به بيمارستان انتقال دادند. محمود صالحي توسط پزشک متخصص قلب معاينه شده و گزارش پزشکي متخصص قلب حاکيست که بيماري کليوي محمود صالحي، به دليل عدم درمان باعث بروز عارضه قلبي در وي شده است که بايد هرچه سريعتر سونوگرافي شده و تحت نظر پزشک متخصص کليه معالجه شود.
لازم به ذکر است که پزشک معالج کليه، در تاريخ ٢٥/٢/٨٦ ( پنج ماه پيش) تاکيد کرده بود که سونوگرافي بايد انجام گيرد، اما اين عمل عليرغم اسرار پزشکان تا به حال صورت نگرفته بود.
 

***

کارگران کارخانه شاهو به افزايش ساعات کار خود تن نميدهند
در مورخه ١٦ مهر مدير کارخانه شاهو طي بخشنامه اي به بهانه افزايش ساعت استراحت کارگران در موقع ناهار، به کارگران اين کارخانه اعلام کرد که به اين منظور، از اين پس بايد بمدت ٩ ساعت در روز کار کنند. وي به کارگران اعلام کرده است من شما را دوست دارم و ميخواهم موقع ناهار استراحت بيشتري بکنيد، به همين دليل يک ساعت به ساعات کاري شما اضافه ميکنم تا اين امر متحقق گردد!؟!؟! اما کارگران متحد و آگاه اين کارخانه حاضر به پذيرش اين امر نشده و اعلام کردند مدير کارخانه با ترفند دلسوزي و دوست داشتن استراحت بيشتر براي کارگران در موقع ناهار و به اين بهانه با رساندن ساعات کار به ٩ ساعت در روز، قصد دارد اين مدت ساعت کار را در کارخانه رسما جا بياندازد. لازم به ياد آوريست که کارگران شاهو مدت ٢٥ سال است از ساعت ٨ صبح شروع بکار کرده و در ساعت ٤ بعد از ظهر کار را تعطيل ميکنند و مدت ٤٠ دقيقه نيز در اين مدت صرف خوردن ناهار ميکنند. در بخشنامه جديد که قرار است از روز شنبه مورخه ٢١/٧/٨٦ توسط مديريت کارخانه به اجرا در بيايد، کارگران بايد ٣٠/٧ صبح شروع بکار کرده و در ساعت ٣٠/٤ بعد از ظهر کار را تعطيل کنند و بمدت يک ساعت نيز صرف خوردن ناهار بنمايند.
بدنبال ابلاغ اين بخشنامه به کارگران، نمايندگان آنان در روزهاي ١٦ و ١٧ مهر طي مذاکراتي با مدير کارخانه موفق به تحميل پس گرفتن اين بخشنامه به وي نشدند . در نتيجه کارگران شاهو در روز ١٨ مهر آنان در اعتراض به بخشنامه فوق الذکر٬ دست از کار کشيده و در مقابل دفتر اداري کارخانه دست به تجمع زدند . در پي اين تجمع نماينده اداره کار نيز به کارخانه آمد، اما مذاکرات ميان مدير کارخانه و کارگران نتيجه اي نداد. بدنبال آن کارگران اين کارخانه در روز ١٩ مهر نيز در ساعت ده تا دوازده ظهر در مقابل اداره کار سنندج تجمع کردند. در اين تجمع که همه کارگران کارخانه شاهو در آن شرکت داشتند مذاکرات في ما بين آنان، اداره تامين اجتماعي و اداره کار سنندج بي نتيجه ماند.
کارگران شاهو بطور يکپارچه و متحدانه اي اعلام کردند که چنانچه مدير کارخانه و اداره کار به اعتراضات آنان توجهي ننموده و بخشنامه را پس نگيرند، آنان اين بخشنامه را برسميت نشناخته و طبق معمول ٢٥ سال گذشته ساعت ٨ صبح بر سرکارهايشان آمده و در موعد هميشگي کار را تعطيل خواهند کرد. همچنين امروز اين کارگران بطور قاطعانه اي به کارفرماي کارخانه شاهو اعلام کردندکه چنانچه مدير کارخانه را بر کنار نکند آنان بر سر کارهايشان حاضر نخواهند شد.
روز ٢١ مهر کارگران کارخانه شاهو بر اساس تصميم مجمع عمومي خود به بخشنامه افزايش ساعات کار از سوي کارفرما تن نداده و طبق معمول بر سر کارهاي خود حاضر شدند. در اين روز بنا بر قرار قبلي آقاي عباسي رئيس اداره روبط کار سنندج به همراه آقاي جهان بين بازرس کار به کارخانه شاهو آمدند و جلسه مشترکي بين آنان، نماينده کارفرما و چهار نفر از نمايندگان کارگران برگزار شد. در اين جلسه نماينده هاي کارگران همچنان بر تصميم قبلي خود اصرار کرده و اعلام نمودند که ما حتي يک دقيقه افزايش ساعت کار را نخواهيم پذيرفت و طبق روال هميشه بر سر کارهاي خود حاضر خواهيم شد.
بدنبال اين وضعيت و عدم حصول توافق در اين جلسه، قرار شد کارفرما نيز دادخواست خود را در باره افزايش ساعت کار به شوراي حل اختلاف ارائه دهد تا مسئله در آنجا پيگيري شود. لازم به ذکر است که قبلا کارگران شاهو در باره بخشنامه افزايش ساعت کار از 8 ساعت به 9 ساعت در کارخانه شاهو، به اداره کار شکايت کرده و تا کنون از اجراي آن خودداري کرده اند.
در پايان اين جلسه مسئولين اداره روابط کار به کارگران شاهو اعلام کردند: شما دست به تجمع نزنيد و مطمئن باشيد با توجه به قوانين موجود در شوراي حل اختلاف راي به نفع شما صادر خواهد شد. کارگران شاهو نيز اعلام نمودند ما طبق معمول هميشه بر سر کارهاي خود آمده و بخشنامه را اجرا نخواهيم کرد.
از طرف ديگر ٢٥ نفر از کارگران اين کارخانه که موعد بازنشستگي آنان فرا رسيده است در بلاتکليفي بسر برده و خواهان بازنشست شدن هستند. تامين اجتماعي سنندج به بهانه بدهي کارخانه شاهو به اين اداره، عليرغم رسيدن موعد بازنشستگي اين کارگران و در خواست مکرر آنان براي بازنشست شدن، تاکنون از انجام وظايف خود سرباز زده و تن به بازنشستگي اين کارگران نداده است.
کارگران شاهو در اعتراض به عدم بازنشست کردن کارگراني که موعد بازنشستگي آنان فرا رسيده است، ساعت ٩ صبح روز پنج شنبه ١٩ مهر در مقابل اداره تامين اجتماعي سنندج تجمع کردند.
اداره تامين اجتماعي سنندج عليرغم رسيدن موعد بازنشستگي ٢٥ نفر از کارگران شاهو بدليل بدهي کارخانه به اين اداره، از بازنشست کردن اين کارگران خودداري ميکند و در تجمع روز ١٩ مهر به کارگران اعلام نمود که روز يکشنبه مورخه٢١ مهر نماينده هايي را جهت ادامه مذاکرات به آن اداره بفرستند.

***

تجمعات اعتراضي کارگران پارسيلون در مقابل استانداري لرستان
روز ١٨ مهر کارگران پارسيلون در پي تعطيلي اين واحد و عدم دريافت حق و حقوق و مزاياي معوقه که حدودا شش ماه است، در مقابل استانداري لرستان تجمع کرده و خواستار حل مشکل خودشان شدند.
بنا به گزارش کارگران اين کارخانه در اعتراض به وضع بلاتکليف خود و براي گرفتن طلب هايشان بطور متوالي در مقابل استانداري اين شهر تجمع داشته اند. در همين روز کارگران يخچالسازي لرستان نيز که با مشکلي مشابه روبرويند همزمان با کارگران پارسيلون در همين محل تجمع داشتند. اما کارگران هيچکدام از اين دو شرکت تا کنون پاسخي نگرفته اند و اعتراضات آنها ادامه دارد.
کارخانه پارسيلون هم اکنون چند ماهي است که که عملا تعطيل شده و کارگران آن بنا به توافق مسئولان استان و صاحبان اين کارخانه و با قول راه اندازي کارخانه و بازگشت به کار کارگران٬ به مدت ١١ ماه به بيمه بيکاري جمهوري اسلامي حواله داده شده اند٬ اما تا کنون اقدامي صورت نگرفته است و کارگران همچنان در بلاتکليفي بسر ميبرند. و دستمزدهاي معوقه آنها نيز پرداخت نشده است.

***

اقدام جالب کارگران عسلويه عليه مجازات اعدام و در دفاع از کارگران هفت تپه

طبق گزارشي که به حزب کمونيست کارگري ارسال شده است، تعدادي از کارگران عسلويه به مناسبت ١٠ اکتبر روز جهاني عليه اعدام دست به ابتکار جالبي زدند و پلاکاردهائي که روي آنها نوشته شده است:
اعدام نه، روز ١٠ اکتبر برابر با ١٨ مهر روز جهاني عليه اعدام در برخي نقاط شهرک عسلويه نصب کرده اند. کارگران عسلويه در روز ٧ سپتامبر (١٦ شهريور) نيز چند پلاکارد با شعار: نه به اعدام، زندان و شکنجه براي ١٣ کارگر سنندج نه در مسير جاده عسلويه­ نخل تقي نصب کردند که پس از ١٠ ساعت توسط نيروهاي رژيم برچيده شد.
کارگران عسلويه همچنين پلاکاردي در دفاع از کارگران نيشکر هفت تپه در سه نقطه اين شهرک نصب کرده و با اعتصاب کارگران نيشکر اعلام همبستگي کرده اند.
حزب کمونيست کارگري اقدامات کارگران عسلويه عليه احکام و مجازات اعدام و در دفاع از مبارزه کارگران نيشکر هقت تپه را پاس ميدارد و دست فعالين اين حرکت را ميفشارد. فعالين اين حرکت در واقع خواست و نظر هزاران کارگر عسلويه را با اين ابتکار به نمايش گذاشتند و بدينطريق همراه با هزاران آزاديخواه ديگر در داخل کشور و در سطح جهان روز جهاني عليه اعدام را گرامي داشتند و به همبستگي با کارگران نيشکر پيوستند.
حزب کمونيست کارگري ايران

١٤ اکتبر ٢٠٠٧، ٢٢ مهرماه ١٣٨٦

***

محاکمه ابراهيم مددي از کارگران شرکت واحد
به گزارش سنديکاي کارگران شرکت واحد ابراهيم مددي نايب رئيس سنديکاي کارگران شرکت واحد که در تاريخ ١٨ مرداد (٩اوت) روز جهاني براي آزادي منصور اسانلو و محمود صالحي٬ در هنگام مراجعت به منزل منصور اسالو(رئيس هيئت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد) دستگير و به زندان اوين منتقل شده بود٬ بعداز گذشت ٦٥ روز در تاريخ ٢٤ مهر از زندان اوين به زندان قزل حصار منتقل شد. پس از آن در ١ آبان به دادسراي انقلاب اسلامي تهران منتقل و در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب با حضور وکلاي مدافع خود يوسف مولائي و پرويز خورشيدمحاکمه شد. ابراهيم مددي بعداز دفاع از اتهامات وارده هم اکنون در انتظار ابلاغ حکم شعبه ٢٨ دادگاه در زندان قزل حصار بسر ميبرد.


***

«« چشم منصور اسالو جراحي شد »»

منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه که در تاريخ 19/4/1386بدليل فعاليتهاي سنديکايي در هنگام مراجعه به منزل دستگير و به زندان اوين منتقل شده بود بدليل ناراحتي حاد چشم چپ روز شنبه 27/7/1386 از زندان اوين به بيمارستان منتقل و توسط پزشکان متخصص اين بيمارستان تحت عمل جراحي قرار گرفت.