پنجشنبه، ٢٨ تير ١٣٨٦ - ١٩ ژوئيه  ٢٠٠٧

    کارگر کمونيست  ٦٣

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار اعتراضات کارگري در ايران

تبريز: تجمع كارگران شهرداري در اعتراض به عدم دريافت دستمزدهايشان
كارگران مناطق ١، ٣، ٤ و ٧ شهرداري تبريز در روزهاي ١٣ و ١٤ تيرماه در اعتراض به عدم دريافت حقوق و مزاياي خود در ميدان ساعت شهر تبريز دست به تجمع اعتراضي زدند. كارگران معترض بيش از ٦ ماه حقوق و مزايا طلبكار هستند و اعلام كرده‌اند كه تا دستيابي به مطالباتشان از اعتراض دست بر نخواهند داشت. روز ١٤ تير، نيروهاي نظامي براي جلوگيري تماس مردم با كارگران و يا پيوستن به صفوف آنها، كارگران را به محوطه يكي از ادارات دولتي راندند و از گفتگوي آنها با مردم و خبرنگاران جلوگيري كردند.

بوشهر: كارگران كارخانه چرم سازي دشستان بر عليه بيكارسازيها مقاومت ميكنند
كارگران كارخانه چرم‌سازي دشتستان كه با بيكارسازي مواجه هستند، روز ١٢ تير دست به يك تجمع اعتراضي در مقابل استانداري استان بوشهر زدند. كافرما با بهانه اينكه كارخانه فروش ندارد و رقابت بيشتر شده و غيره، ٤٢ نفر از ١٠٨ نفر از كارگران را از كار بيكار مي‌سازد. كارگران گفته‌اند كه مشكل رقابت و گراني مواد و اوليه و غيره را بايد كارفرما جوابگو باشد؛ چرا كه هنگامي كه كارخانه بهترين فروش را داشت، هيچوقت كارگران را در سود حاصله سهيم نميكرد كه اكنون كارگران مجبور به پرداخت تاوان اين بهانه‌ها باشند. با بيكارسازي اين تعداد از كارگران كه سوابق كاري بسيار بالائي دارند، اكنون كار ١٠٨ كارگر را ٦٦ كارگر مجبورند انجام بدهند.
گزارشات حاكي از آن است كه كارگران بعد از يك ساعت تجمع در مقابل استانداري، آنجا را ترك كرده و جوابي از مقامات دولتي نگرفتند.

اصفهان: تجمع اعتراضي کارگران شرکت "دي. ام. تي" اصفهان
کارگران شرکت "دي. ام. تي" اصفهان صبح روز چهارشنبه ٢٠ تير دست به اعتصاب زده و در مقابل اين شرکت تجمع کردند. اين کارگران نسبت به برخورد مديران اين شرکت معترض بوده و خواهان برکناري مدير عامل شرکت هستند. کارگران اعلام کرده‌اند در صورتي که مدير عامل شرکت برکنار نشود از روز شنبه ٢٣ تيرماه اجازه ورود مدير عامل به شرکت را نخواهند داد.

شهرري: اعتصاب كارگران ايران ترانسفور
به گزارش اخبار منتشره در روز ١٨ تير، كارگران كارخانه ايران ترانسفور شهر ري روز ١٧ تيرماه دست به اعتصاب زده و دست از كار كشيدند و تا ارسال اين خبر، كارگران همچنان در اعتصاب بودند. كارگران ميگويند از يك سال پيش با وجود توليد بيشتر كارخانه و كار طولاني تر و زحمت بيشتر كارگران، حقوق و مزايايشان كمتر شده و پاداش افزايش توليد هم به جاي كارگران به انواع و اقسام كارشناسان پرداخت ميشود. يكي ديگر از موارد اعتراض كارگران شرايط بد ايمني در كارخانه مي باشد.


كارگران كاغذسازي كارون شوشتر در ميدان مرکزي شهر اجتماع کردند

بنا به گزارشاتي كه مهران رضايي براي حزب كمونيست كارگري ارسال كرده، اعتراض کارگران کاغذ سازي کارون شوشتر ادامه دارد و عليرغم دستگيري يكي از نمايندگان منتخب مجمع عمومي كارگران بنام حميد بهداروند، کارگران براي بازگشت به کار دست به تجمع اعتراضي در ميدان مرکزي شهر زدند.

در خبر ارسالي آمده است: "بدنبال تشکيل مجمع عمومي کارگران کاغذ سازي کارون شوشتر در محل تعاوني مسکن در بعد ازظهر روز شنبه ٢٣ تيرماه٬ بمنظور تصميم گيري در مورد اقدامات آتي براي بازگشت بکار٬ اطلاعات شوشتر که بشدت کارگران را زير نظر دارد، شبانه اقدام به دستگيري يکي از نمايندگان کارگران بنام حميد بهداروند مينمايد. اطلاعات وي را در منزلش دستگير و تهديد ميکنند که از تجمعات اعتراضي دست بر دارند و از طريق مذاکره با فرمانداري مشکلاتشان را پيگيري کنند. بازداشت اين فعال کارگري تا حدود ساعت دو بامداد ادامه داشته و سپس آزاد شده است. در مجمع عمومي کارگران قرار گذاشته بودند که جلوي اداره کار دست به تجمع اعتراضي بزنند. گفتني است که تنها ١۵ نفر از کارگران رسمي و جانباز حکم بازگشت بکار گرفته‌اند و به مابقي کارگران حکم اخراج و معرفي به اداره کار براي دريافت بيمه بيکاري داده شده بود؛ که کارگران اين احکام را پاره کردند و هر روز بر سر کار خود در شرکت حاضر ميشوند.

٢٣٠ نفر کارگران کاغذ سازي کارون بدنبال خصوصي سازي از کار اخراج شدند. اما آنها اين حکم را قبول نکردند و بکار خود در شرکت ادامه دادند. ١۵ نفر از اين ٢٣٠ نفر برگشتند سر کار و باقي معترض شدند کارگران توانستند با مبارزات پيگير و متحدانه و تجمعات در جلوي استانداري خوزستان و همچنين رياست جمهوري و فرمانداري شوشتر و راهپيمائي ۵ کيلومتري در سطح شهرستان شوشتر حقوق يکسال خود را از حلقوم دولت و کارفرما بيرون بکشند."

مهران رضايي در گزارش ديگري در ادامه خبر روز ٢٣ تير ماه مي نويسد: "عليرغم دستگيري شبانه‌ي حميد بهداروند توسط اطلاعات شوشتر و تهديد به اينکه دست از تجمعات اعتراضي بردارند، کارگران اخراجي شرکت کاغذ سازي کارون شوشتر امروز يکشنبه ٢٤ تيرماه ساعت هشت و نيم صبح دست به تجمع اعتراضي در ميدان مرکزي شهر (فلکه ١٧ شهريور) زدند. کارگران قصد داشتند که از آنجا تا جلوي اداره کار راهپيمائي کنند.

شرکت کاغذ سازي کارون بدنبال خصوصي سازي به شرکت سرمايه گذاري استقلال که مدير عامل آن شخصي بنام شفيعي است واگذار شده است. با وجود اينکه بيش از ٦۵ درصد براي راه اندازي شرکت آماده است اما کارفرماي جديد حاضر به ادامه کار شرکت نيست و بجاي راه اندازي شرکت تصميم به اخراج کارگران گرفته است. کارگران معتقدند که عوامل کارفرما در استانداري که خود عضو و سهامدار شرکت سرمايه گذاري استقلال هستند اعمال نفوذ ميکنند و قصد تاراج اموال شرکت و اخراج کارگران را دارند.

نه ضرب و شتم کارگران که چندي پيش توسط نيروي انتظامي رياست جمهوري در تهران صورت گرفت و نه دستگيري و تهديد و ارعاب مانع کارگران براي مبارزه براي بازگشت بکار نخواهد شد. کارگر اخراجي بر اتحاد ميان کارگران اخراجي و بازگشتي بکار تاکيد دارند و اينرا تفرقه ميان خود ارزيابي ميکنند. فردا کارگران در محل شرکت مجمع عمومي خود را جهت اتخاذ تصميمات آتي برگزار ميکنند."

حزب كمونيست كارگري از مطالبات كارگران كاغذسازي شوشتر حمايت ميكند و همه كارگران و مردم را بخصوص اهالي شوشتر را به حمايت جدي و قاطع از كارگران كاغذسازي كارون شوشتر فراميخواند. حزب تعقيب و اذيت و آزار فعالين كارگري را شديدا محكوم ميكند.

حزب کمونيست کارگري ايران

٢٨ تير ١٣٨٦ - ١٧ ژوئيه ٢٠٠٧