پنجشنبه، ٣١ خرداد 1386 - ٢١  ژوئن  2007

    کارگر کمونيست  ٦١

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار اعتراضات کارگري

اعتصاب قدرتمند کارگران نيشكر هفت تپه همچنان ادامه دارد
بنابر گزارشهاي منتشره در روز ١٢ خرداد ٨٦، اعتصاب بيش از ۵ هزار كارگر نيشكر هف تپه كه از آغاز سال جاري تا آنروز دستمزدي دريافت نكرده بودند، وارد پنجمين روز خود شد. كارگران اعلام كردند كه مصمم‌اند تا دريافت دستمزدهاي پرداخت نشده شان همچنان به اعتصاب خود ادامه بدهند.
اين اعتصاب كه در ابتدا در داخل كارخانه بود و فقط كارگران بخش توليد را در بر ميگرفت، صبح روز ١٢ خرداد به بخش اداري نيز سرايت كرد و كل شركت را در بر گرفت. كارگران آلتيماتوم دادند كه اگر هر چه زودتر به مطالباتشان رسيدگي نشود، اعتصاب را به استانداري، اداره كار، دادگستري، اداره صنايع و ساير ادارات مرتبط و غيرمرتبط خواهند كشاند.
كارگران همچنين در خصوص اينكه قرار است جمهوري اسلامي اين شركت را به بخش خصوصي بسپارد، اعلام كردند كه بدون مشاركت كارگران و بدون تسويه حساب با كارگران، كارگران اين زد و بند را به هم خواهند زد و اجازه نخواهند داد كه از بالاي سر آنها در رابطه به محل كارشان تصميم گرفته شود.
در ادامه اين خبر، روز ١٤ خرداد خبرگزاري دولتي ايلنا اعلام كرد كه مديريت قول داده است كه يكشنبه ٢٠ خرداد دستمزد كارگران را بپردازد. كارگران نيز در جواب اين قول مديريت به وي ١٠ روز مهلت داده بودند كه حقوق پرداخت نشده بيش از ۵ هزار كارگر را بپردازد.
كارگران روز ٢٣ خرداد آلتيماتوم خود مبني بر از سر گرفتن اعتراض خود را عملي كردند. اين كارگران كه به مديريت تا ٢٠ خرداد مهلت داده بودند، در برابر قولهاي توخالي مديريت در اين روز جاده بازار هفت تپه را بستند و مانع تردد روتين كاميونها شدند. سايت دولتي ايلنا از زبان يكي پادوهاي خانه كارگر نوشت: "مأموران نيوي انتظامي در حال گفت و گو با كارگران هستند تا آنها را به محوطه اين كارخانه هدايت كنند تا احقاق حق شان به شكل قانوني باشد." اما گزارشات غيردولتي حاكي از آن است كه كارگران اعتصابي توسط مأمورين نيروي انتظامي و حراست به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تعدادي نيز دستگير و بعد از چند ساعت آزاد شدند.

تجمع كارگران قوه پارس قزوين در مقابل استانداري
بنا به گزارشات منتشره در روز ٢۵ خرداد، كارگران شركت قوه پارس قزوين كه ١١ ماه است حقوق خود را دريافت نكرده‌اند، در مقابل استانداري قزوين تجمع اعتراضي كردند. لازم به يادآوري است كه اين چندمين باري است كه اين كارگران دست به اعتراض به عدم دريافت دستمزدهايشان مي‌زنند. اين كارگران قبلا در مقابل سازمانهاي دولتي صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي و استانداري تجمع كرده بودند.

اعتراض كارگران پارس زنيس قزوين به تأخير در پرداخت دستمزدها
٢۵٠ كارگر قراردادي شركت پارس زنيس قزوين در اعتراض به پرداخت حقوق هر ٦ ماه يكبار و به طريقه چكهاي دراز مدت، روز ٢٣ خرداد دست به تجمع زدند.

كارگران قارچ سينا همدان تجمع كردند
كارگران شركت قارچ سينا همدان كه از سال ٧٤ تا پايان سال ٨۵، ٣٢٠ ميليون تومان مطالبات از كارفرما طلبكارند، روز ٢٣ خرداد، كه روز ١٩ خرداد اعتراضشان بصورت زمزمه نارضايتي از وضع موجود شروع شده بود، دست به يك تجمع اعتراضي زدند. كارگران گفته‌اند كه اين شركت حتي حداقل دستمزدهاي تعيين شده توسط خود دولت را هم به كارگران نمي پردازد. براي مثال دستمزد فروردين و ارديبهشت سال جاري را فقط ١٢٠ هزار تومان ماهانه به كارگران پرداخت كرده است. كارگران با تجمع خود خواهان رسيدگي فوري به مطالباتشان شده اند.

اعتصاب بيش از ٢٠ روز كارگران كوره‌هاي آجرپزي اروميه
گزارشات منتشره در روز ٨ خرداد سال جاري خبر از اعتصاب ٢٠ روزه كارگران كوره‌هاي آجرپزي اروميه به افزايش نيافتن دستمزدهايشان داد. گفته ميشود كه ١۵ هزار نفر در كوره‌پزخانه‌هاي اروميه كار ميكنند. اين بخش از كارگران در بدترين شرايط و با كمترين امكانات كار ميكنند. اين در حالي است كه كار در كوره‌پزخانه‌ها جزو مشاغل سخت و زيان آور محسوب ميشود.
بهانه كارفرمايان اين بوده كه گويا نفت سياه در ايران ناياب و گران است و كارفرمايان نمي‌توانند حقوق كارگران را افزايش بدهند! از قرار معلوم هر ساله اتحاديه فخاران دستمزد اين بخش از كارگران را تعيين ميكند و به كارفرمايان ابلاغ ميكند. اما امسال هنوز دستمزد سال جديد را به آنها ابلاغ نكرده است. كارگران اعتراض خود را به استانداري، اداره كل كار و خانه كارگر رژيم برده‌اند اما هنوز جوابي نگرفته‌اند.

اعتراض كارگران كوره ‌پزخانه‌هاي تربت حيدريه به عدم دريافت دستمزدهايشان
كارگران كوره‌هاي آجرپزي دولت آباد تربت حيدريه در اعتراض به عدم دريافت چندين ماه از دستمزدهايشان صبح روز ٢١ خرداد دست از كار كشيدند. سايت حكومتي ايلنا، سايت خانه كارگر رژيم، كه در واقع سخنگوي كارفرمايان است، از قول يكي از كوره‌ داران ميگويد كه وضع اقتصادي صاحبان كوره‌ها چنان بد است كه قادر به پرداخت حقوق كارگران نيستند!

كارگران ويتانا جاده كرج را بستند
كارگران ويتانا در اعتراض به تعطيلي شركت و تعويق حقوق و مزايا، صبح روز ٢٠ خرداد، كه شوراي اسلامي در روز ١٨ خرداد نگراني خود را از اين بابت اعلام كرده بود، جاده قديم كرج (اتوبان فتح) را بستند. كارگران از اول ارديبهشت سال گذشته تا كنون حقوقي دريافت نكرده اند. ايلنا، سيات شوراهاي اسلامي كار مي گويد كه اين اعتراض كارگران با دخالت نيروهاي انتظامي و همكاري شوراهاي اسلامي به محوطه شركت برده شد. كارگران اولتيماتوم داده‌اند كه اگر به خواسته‌هايشان رسيدگي نشود، جلوي بنياد ١۵ خرداد، وزارت كار و شركت سرمايه‌گذاري البرز تجمع خواهند كرد. ايلنا روز ١٨ خرداد نوشته بود كه شوراي اسلامي شركت ويتانا با ارسال نامه‌اي به وزير كار نوشته بودند كه نمايندگان شورا نگران تجمع كاركنان و خانواده آنان در معابر شهر تهران و اعتصاب و اعتراض آنها هستند.

اعتصاب كارگران ايران ترمه و تهران پتو
بنا به گزارشات منتشره در روز ١٩ خرداد ٨٦، كارگران شركتهاي ايران ترمه و تهران پتو كه متعلق به يك كارفرماي واحد هستند از روز ١٧ خرداد در اعتراض به عدم دريافت ٤ ماه حقوق و عدم دريافت نيمي از عيدي و پاداش سال ٨۵ در اعتصاب بودند. اين گزارش ميگويد كه كارگران بر سر كاهايشان حاضر ميشوند اما كاري انجام نميدهند و خواهان پرداخت حقوق معوقه خود هستند.

تجمع كاركنان بخش درمان تأمين اجتماعي
كاركنان بخش درمان تأمين اجتماعي استان تهران در اعتراض به قطع پرداخت مزاياي حقوقي خود در مقابل اين سازمان تجمع كردند. كارگران گفته‌اند كه پرداخت اين بخش از دستمزدشان به يك باره قطع شده است و به تبعيض بين كاركنان بخش بيمه‌اي و درماني در تأمين اجتماعي معترضند.

طومار اعتراضي كارگران خدمات شهري سردشت
كارگران پيماني خدمات شهري سردشت كه تحت پوشش شركت خدماتي آبشار هستند با ارسال طوماري به مقامات دولتي روز ٢٢ خرداد، خواستار فوري رسيدگي به اجحافات پيمانكار بر عليه كارگران شدند. كارگران اين اجحافات را عدم پرداخت به موقع دستمزدها، عدم رعايت ضوابط و مقررات در چهارچوب طرح طبقه‌بندي مشاغل، سواستفاده از كارگران، روابط‌بازي و تبعيض، ارائه اسناد و مدارك و قرارداد ساختگي و مخدوش به مراجع مربوطه، عدم پرداخت حقوق و اضافه‌كاري برابر مقررات و غيره تعريف كرده‌اند. در بخشي از اين طومار كارگران گفته‌اند كه هيأت حل اختلافات به دليل اعمال نفوذ كارفرما، رأي غيرعادلانه و به نفع وي صادر كرده است.

تجمع كارگران قوه پارس قزوين در مقابل استانداري
در ادامه اعتراضات كارگران قوه پارس قزوين، اين كارگران روز ٢٨ خرداد در اعتراض به عدم پرداخت ١١ ماه دستمزدهايشان و بلاتكليفي و سرگرداني يك ساله خود، بار ديگر مقابل استانداري قزوين تجمع كرده و اعتراض كردند. لازم به يادآوري است كه اين چندمين باري است كه اين كارگران دست به اعتراض به عدم دريافت دستمزدهايشان مي‌زنند. اين كارگران قبلا در مقابل سازمانهاي صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي و استانداري تجمع كرده بودند.
كارگران موفق شدند كه با مسئولان استانداري مذاكره كنند و قول گرفتند كه تا ٢ ماه ديگر ١١ ماه حقوق معوقه به ميزان ٤٠٠ ميليون تومان پرداخت خواهد شد. همچنين قرار است كه وضعيت ٣۵ كارگر مشمول ماده ١٠ بازنشستگي پيش از موعد اين شركت نيز در اين مدت مشخص شود.

تجمع هر روزه كارگران لامپ فارس
بنابه اخبار منتشره شده در روز ٢٩ خرداد، كارگران شركت لامپ فارس در شيراز تصميم گرفته‌اند در اعتراض به زمزمه‌هاي به تعطيلي كشيده شدن اين شركت هر روز پشت درهاي بسته كارخانه براي بازگشت به كار خود تجمع كنند. كارگران هم اكنون بيكارند و شركت نيز در يك حالت نيمه تعطيل قرار دارد.

تجمع بازنشستگان شركت مخابرات در مقابل وزارت ارتباطات
بيش از ۵٠٠ تن از بازنشستگان شركت مخابرات در اعتراض به كاهش حقوق هاي خود روز ٣٠ خرداد در مقابل ساختمان شماره ٢ وزارت ارتباطات تجمع كردند و خواستار ملاقات با وزير ارتباطات شدند تا مشكلات خود را با وي در ميان بگذارند.

تجمع كارگران ارتا ماشين در مقابل استانداري
بنابه اخبار منتشر شده در روز ٢٨ خرداد، كارگران آرتا ماشين اردبيل در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايشان به مدت ٤ ماه، براي چندمين روز متوالي در مقابل استانداري دست به تجمع اعتراضي زدند. اين كارگران كه به شدت معترض بوده و خواهان رسيدگي فوري به مطالباتشان بودند، به تذكرات و تهديدات مأموران دولتي براي متفرق شدن بي‌اعتنائي كردند.
به گفته كارگران، اين كارگران از ديماه سال گذشته تاكنون چندين بار به استانداري و اداره كار مراجعه كرده و مشكلات خود را با آنها در ميان گذاشته‌اند، اما مورد بي‌توجهي قرار گرفته‌اند.

اعتراض كارگران پارت سازمان مشهد به اخراج همكاران خود
كارگران شركت مجموعه سازي پارت سازان مشهد وابسته به گروه سرمايه‌گذاري پارت‌سازان نسبت به اخراج ٦ تن از همكاران خود روز ٢٨ خرداد با حضور در جمع خبرنگاران در مشهد اعتراض كردند. كارگران اعلام كردند كه اين عمل مديريت در تقابل و تلاش تجمع چند هفته گذشته كارگران اين شركت در مقابل استانداري خراسان در اعتراض به مشكلات كارگران بوده است. كارگران در اين كنفرانس مطبوعاتي اعتراضي همچنين اعلام كردند كه كارگران اين شركت كمتر از دستمزدهاي توافق شده دريافت ميكنند. كارگران همچنين اظهار كردند كه مديريت نيروي انتظامي را روز ٢٧ خرداد براي ارعاب و سركوب كارگران به شركت آورده بود.

تجمع اعتراضي رانندگان كاميونها در آذربايجان شرقي
رانندگان كاميون استان آذربايجان شرقي روز ٢٨ خرداد با برپائي يك تجمع اعتراضي نسبت به عدم توزيع مناسب حمل بار بين كاميونداران خواهان رسيدگي به مطالبات خود شدند.
رانندگان اعلام كرده‌اند كه با وجود استقرار و احداث پايانه‌هايي با هزينه‌هاي سنگين مقرر بود كه حمل بار فقط از طريق پايانه‌ها صورت گيرد و بطور عادلانه بين رانندگان توزيع شود. اما بعلت كوتاهي مسئولين، حمل بخشي از محموله‌هاي باري خارج از سيستم پايانه صورت ميگيرد و همين موجب شده كه رانندگان كاميونها در پايانه به مدت چند روز و حتي دو هفته در نوبت حمل بار باقي بمانند.
رانندگان در اين تجمع همچنين خواهان رفع مشكل افزايش حق بيمه تأمين اجتماعي، ايجاد گشتهاي كنترل و رفع مشكل اخذ ماليات بر درآمد از خودروهاي فرسوده شدند. رانندگان اعلام كرده‌اند كه چندين سال است كه اين رانندگان دنبال پيگيري مشكلات خود هستند و از وعده‌هاي توخالي مسئولين خسته شده‌اند.

تجمع كارگران نساجي طبرستان در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده
كارگران نساجي شماره ٢ (طبرستان) در قائم شهر روز ٣٠ خرداد با تجمع در مقابل فرمانداري قائم شهر خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند. مطالبات كارگران در اين تجمع پرداخت فوري ۵ ماه حقوق معوقه و عدم انتقال واحدهاي نساجي به خارج از شهر ابراز گرديده است. تا دريافت اين خبر هنوز فرماندار با كارگران ملاقات نكرده بوده و آن را به آينده موكول كرده بود.

***

جمهوري اسلامي معلمان اعتصابي را از كار محروم كرد

بنا به خبري كه محمد خاكساري يكي از اعضاي "كانون صنفي معلمان" و سردبير هفته نامه توقيف شده "قلم معلم"، روز ٢٠ خرداد در اختيار كانون زنان ايراني قرار داده است، ٣٩ تن از معلمان حكم سه ماهه تعليق از كار گرفتند كه از اين تعداد سه نفر به مدت شش ماه از فعاليت تدريس معلق شده‌اند. اين ٣ نفر عبارتند از عليرضا هاشمي دبيركل سازمان معلمان ايران، علي اكبر باغاني دبيركل كانون صنفي معلمان و محمود بهشتي بازرس و سخنگوي كانون صنفي معلمان. محمد خاكساري همچنين گفته است كه در حال حاضر پرونده ٢٨٦ معلم در انتظار صدور حكم راي دادگاه است. تعدادي از اين معلمان با قيد كفالت و برخي با قرار وثيقه از بازداشت رها شده‌اند، اما پرونده آنها در حال تكميل و ارسال به دادگاه است.

محمد خاكساري در باره محكوميت، بازداشت و محروميت از كار معلمان گفته است كه معلمان به شركت در تجمع غيرقانوني و انتشار بيانيه متهم هستند و هفته‌نامه "قلم معلم" هم به بهانه انعكاس اخبار تجمعات و چاپ بيانيه توقيف شده است.

سركوب و اخراج و دستگيري معلمان به خاطر طرح خواستهاي بحق خود بايد با اعتراضي گسترده از جانب همه بخشهاي مختلف مردم پاسخ گيرد. معلمان خواهان رفع تبعيض، افزايش حقوقها، تسهيلات برخورداري از مسكن مناسب، و خواستهايي در زمينه پايان كنترل و تفتيش ارگانهاي جمهوري اسلامي در مدارس هستند. خواستهاي معلمان خواستهاي همه مردم است. اعتراضات و خواستهاي معلمان، پشتيباني و همراهي همه مردم را با خود دارد و اين همراهي بايد به حركتي گسترده براي بازگشت به كار معلمان اخراجي، رفع تعقيب از معلمان حق طلب، و عملي شدن تمام خواستهاي معلمان تبديل شود. تعرض جمهوري اسلامي تعرضي به همه كارگران و مردم است و با اعتراض متحدانه ما بايد بطور كامل به شكست كشانده شود.

حزب کمونيست کارگري ايران
١٤ ژوئن ٢٠٠٧- ٢٤ خرداد ١٣٨٦

***

اعتصاب كارگران شركت رامشير در عسلويه

طبق خبر رسيده به حزب كمونيست كارگري، ١٢٠٠ تن از كارگران شركت رامشير در عسلويه از صبح روز ٢٨ خرداد در اعتراض به عدم دريافت دستمزدهاي ٥ ماهه خود، دست به اعتصاب زدند. تا رسيدن اين خبر، كارفرما عكس العملي از خود نشان نداده است، اما مسئولين شركت از كارگران خواسته اند كه محوطه شركت را ترك كنند و به خوابگاه هايشان برگردند.

عسلويه يكي از بزرگترين مناطق كارگري است كه شرايط كار در آن به شدت غيرانساني و استثمار كارگران حد و مرزي نميشناسد. پرداخت نكردن دستمزد كارگران در اين منطقه، همچون محيطهاي ديگر كار، به يك نرم تبديل شده است. اعتصاب مؤثرترين سلاح كارگران است. كارفرمايان و حکومت اسلامي شان زباني جز زبان اعتصاب و اعتراض نميفهمند. حزب كمونيست كارگري از مبارزات كارگران شركت رامشير عسلويه قاطعانه حمايت ميكند و همه كارگران در منطقه عسلويه و در سراسر کشور را به حمايت از اين اعتصاب فرا ميخواند.

آزادي، برابري، حكومت كارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي

حزب کمونيست کارگري ايران
٢٠ ژوئن ٢٠٠٧، ٣٠ خرداد ١٣٨٦

***

***

اعتصاب بي‌نظير كاركنان خدمات عمومي در آفريقاي جنوبي

به دعوت كنگره اتحاديه‌هاي خدمات عمومي، حدود يك ميليون نفر در شهرهاي كليدي آفريقاي جنوبي از روز اول ژوئن دست به اعتصاب زده‌اند. خواست كارگران افزايش ١٢ درصدي دستمزدهاست. دولت تا بحال با افزايش ٧،٢۵ درصدي موافقت كرده است، ولي كارگران آن را به مثابه توهين بخود تلقي كرده‌اند. روز ١٣ ژوئن با وجود حضور گسترده نيروهاي پليس، دهها هزار كارگر در چندين شهر دست به راهپيمائي زدند. حتي كاركنان بخش بهداشت و درمان نيز كه از نظر قانوني حق اعتصاب ندارند هم به اعتصابيون پيوستند. دولت اعلام كرده بود كه اين كاركنان در صورت اعتصاب بلافاصله اخراج ميشوند، ولي آنها به اين تهديد دولت توجه نكردند. گزارش ميرسد كه تعدادي از اين كاركنان در بعضي از مناطق اخراج شده‌اند. اتحاديه‌هاي خدمات عمومي ضمن محكوم كردن اين عمل دولت، خواهان بازگشت به كار فوري كارگران اخراجي شده‌اند. نيروهاي پليس و كاركنان زندانها نيز تهديد كرده‌اند كه به نشانه همبستگي به اعتصابيون خواهند پيوست. دبير كنگره اتحاديه‌هاي آفريقاي جنوبي Congress of South African Trade Unions (COSATU) زولين زيما واوي گفته است ما حتي يك اينچ هم از مطالباتمان عقب نخواهيم نشست. وي در سخنراني‌اش در جمع هزاران نفره كارگران مقابل پارلمان در شهر Cape Town گفت دولت ميتواند انتخاب بكند. يا به خواست ما گردن بنهد يا پذيراي ادامه اعتصابات باشد.