پنجشنبه، ١٧ خرداد 1386 - ٧  ژوئن  2007

    کارگر کمونيست  ٦٠

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

کارگران چيني قربانيان رشد سرمايه داري لگام گسيخته

نادر احمدي

رشد سرسام آور و دو رقمي سالانه اقتصاد چين پيامدهاي مثبت و منفي زيادي براي مردم چين و جهان بر جاي گذاشته است. تعداد بيش از 350 ميليون نفر از کارگران زن و مرد در چين با بيش از 12 ساعت کار در روز و دريافت مزد بخور و نمير، نه تنها اقتصاد چين را شکوفا کرده اند بلکه توليدات صنعتي و کشاورزي آنها بازارهاي تمام کشورهاي جهان را پر کرده است و به دليل اعمال سياستهاي ضد کارگري توسط دولت چين در عدم حمايت از کارگران و آزاد گذاشتن کمپانيهاي خارجي و داخلي در استثمار کارگران، کمپانيهاي غربي کارخانه هاي خود را در غرب تعطيل کرده و کارگران بومي را بيکار کرده و کارخانه هاي خود را به کشوري مانند چين که در آنجا نيروي کار تقريبأ مجاني است منتقل مي کنند. اين کشور فقط رکورددار رشد اقتصادي در جهان نيست بلکه سرمايه داري لگام گسيخته در چين در زمينه هاي ديگري نيز رکوردار است: کشور چين در کنار کشورهاي امريکا و ايران يکي از رکورد داران اعدام انسانها در جهان است و به دليل عدم حمايت دولت از کارگران در مقابل سرمايه داران و براي کسب حداکثر سود، کارفرمايان براي کاهش هزينه هاي خود در معادن براي حفاطت از جان کارگران اقدامات ايمني انجام نمي دهند و در نتيجه حوادث محيط كار و بويژه انفجار و فروريختن معادن به طور مرتب جان کارگران را مي گيرد. دولت چين براي جلب سرمايه و تکنولژي خارجي ضمن معاف کردن کمپانيهاي خارجي از پرداخت ماليات دست آنها را نه تنها در استثمار کارگران باز گذاشته و کارگران چيني حتي تا 12 ساعت در روز کار مي کنند بلکه آنها در موارد زيادي از پرداخت دستمزد کارگران نيز خودداري مي کنند. کارگران چيني مجبورند که با کار در محيط شديدآ آلوده و خطرناک زندگي خود را به خطر بياندازند و تنها در سال 2002 تعداد 15000 نفر از کارگران چيني به دليل کار در معادن ناامن جان خود را از دست داده اند. رشد بي ضابطه صنعت و تلاش براي کسب حداکثر سود توسط سرمايه داران نه تنها باعث آلودگي و عدم امنيت در محيط کار شده بلکه محيط زيست در بسياري از شهرهاي چين چنان آلوده شده است که مردم با استفاده از ماسک در خيابانها رفت و آمد مي کنند. تحقيقات انجام شده نشان مي دهد که سطح دستمزدها در چين يك چهلم سطح دستمزدها در آمريکا يك سيزدهم ژاپن و يك پنجم کره جنوبي است.
سالانه بيش از 700 هزار نفر از جوانان کشور چين را ترک مي کنند و ديگر به اين کشور باز نمي گردند. سرکوب مخالفان سياسي و سانسور مطبوعات باعث رشد مذاهب نوظهوري مثل "فالون گونگ" شده که رهبر آن از نيو يورک دستورات خود را صادر مي کند و تعداد هواداران آن از تعداد اعضاي حزب به اصطلاح کمونيست بيشتر است و همين موضوع باعث نگراني دولت چين و ممنوع کردن اين مذهب شده است. به نوشته روزنامه گاردين دولت چين تنها در سال 2005 بيش از 79 روزنامه را تعطيل کرده و سانسور کسترده اي را بر سايتهاي اينترنتي اعمال کرده است.
علاوه بر محصولات کامپيوتري بنا به آمار سازمان تجارت جهاني، چين در سال 2003 ، 17 درصد از صادرات نساجي جهان را به خود اختصاص داده بود و در سال 2004 معادل 180 ميليارد دلار تجهيزات پيشرفته صادر کرده است. وزارت بازرگاني چين اعلام کرده که در سال 2005 کل تجارت خارجي اش 23% رشد داشته و به 1200 ميليارد دلار رسده است.
در سال 2004 کنگره خلق چين که نقش پارلمان چين را دارد وجود مالکيت خصوصي را در چين قانوني و به رسميت شناخت. مجله فوربز در سال 2005 اعلام کرد که مجموع صد نفر از پولدارترين ثروتمندان چيني بيش از 41 ميليارد دلار سرمايه در اختيار دارند. موفقيتهاي اقتصادي در چين و فربه شدن کمپانيهاي خارجي فعال دراين کشور مرهون کار و رنج کارگران چيني است اما آيا کارگران چيني خودشان از اين ثروتي که توليد کرده و مي کنند چه نصيبي مي برند؟ کارگران چيني وضعيت زندگي و کار خود را چنين توصيف مي کنند: " ما زودتر از مرغها از خواب بيدار مي شويم مثل گاو کار ميکنيم و مثل خوک غذا مي خوريم " در چين نيز مثل اغلب نظامهاي سرمايه داري دولتي کارگران از حق داشتن اتحاديه کارگري منتخب خود محروم هستند و اتحاديه کارگري منتخب دولت خواستهاي دولت و سرمايه داران را به کارگران ديکته مي کند. بزرگترين اتحاديه کارگري در آمريکا به نام آ اف ال- سي آي ا در سال 2006 در اعتراض به استثمار بيرحمانه کارگران چيني توسط کمپانيهاي غربي که با پرداخت فقط يک دلار در روز ، آنها را شديدآ استثمار ميکنند در يک نامه اعتراضي به دولت آمريکا خواستار توقف اين روند شد.
قبل از سال 1978 که سياست رفرم اقتصادي در چين آغاز شد کمپاني هاي خصوصي در اين کشور وجود نداشتند اما از سال 1978 تا سال 2001 تعداد 2028500 کمپاني خصوصي ايجاد شده اند که اين شرکتها مجموعآ 1.8 تريليون يوان ( واحد پول چين ) را دارا هستند.
بين سالهاي 1980 و 1990 در نتيجه تغييرات ساختاري در اقتصاد چين بيش از 75 ميليون نفر از جمعيت روستاهاي چين به شهرها مهاجرت کردند و دولت چين با واگذاري شرکتهاي تحت کنترل خود به بخش خصوصي موجب بيکارسازي 24 ميلون نفر از کارگران و کارمندان شد. درشرايط کنوني از مجموع 350 ميليون نفر از کارگران چيني 100 ميليون نفر در بخش خصوصي شاغل هستند و کارگران چيني در مجموع 72.1% از مجموع توليد ناخالص ملي چين را توليد ميکنند.
خبرگزاري دولتي چين شينهوا اعلام کرده است که از آغاز سال 2003 بيش از 67000 مقام چيني به اتهام فساد مالي مجازات شده اند و به نوشته بي بي سي دولت چين نيز گفته است که در سال 2006 بيش از 17000 نفر از مسئولين چيني به اتهام فساد مالي مجازات شده اند، چن ليانگو دبير حزب ( کمونيست) در شهر شانگهاي به اتهام سوء استفاده از صندوق بازنشستگي دولتي از دفتر سياسي اين حزب اخراج شده است.
گذار لگام گسيخته کشور چين از مائوئيسم فئودالي به سرمايه داري و چوب حراج زدن دولت چين به جان و نيروي کار کارگران موجب سرازير شدن کمپانيهاي غربي به کشور چين شده است تا آنها به برکت سياستهاي ضد کارگري دولتي كه ادعاي كمونيست بودن را هنوز يدك ميكشد از خون و جان کارگران چيني فربه شوند و طبيعتآ کارگران نيز در مقابل اين سياستها واکنش نشان مي دهند:
آمار وزارت امنيت اجتماعي چين نشان مي دهد که در 10 سال پيش به ندرت تظاهرات کارگري با شرکت بيش از 10000 نفر بر پا مي شده است اما در سال 2005 تعاد 87000 تظاهرات با شرکت بيش از 2 ميليون نفر از کارگران معترض بر پا شده است.
از سال 1997 تا سال 2002 تعداد شکايات فردي کارگران از 72000 به 184000 و شکايات جمعي از 4000 به 11000 افزايش پيدا کرده است.