پنجشنبه، ١٣  ارديبهشت ١٣٨٦ -  ٣  مه  ۲۰۰٧

    کارگر کمونيست  ٥٨

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

روز شمارمبارزه معلمان


بهمن ذاکرنژاد

دورجديد اعتراضات معلمان که از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده ،مهمترين مبارزه جاري مردم عليه جمهوري اسلامي طي ٢٨ سال گذشته بوده است. معلمان در مبارزه براي بهبود شرايط زندگي و رفع تبعيض ونابرابري٬ خواست تمام مردم به ستوه آمده از فقر واختناق را نمايندگي ميکنند.
مهم ترين دست آورد مبارزه معلمان تا اينجااين استکه سنت مبارزه گسترده وسراسري رايکبار ديگربه شيوه رايج مبارزه، که سالها به دليل وجود سرکوب شديد اعتراضات امکانپذير نبود، تبديل کردند.
اين دستاورد مهمي است که بر مبارزه ساير بخشهاي جامعه نيز تاثير خواهد داشت.
در بخشهاي قبلي سير مبارزه معلمان را از ابتدا تا اعتصاب دوروزه ٢٦ و٢٧ فروردين ١٣٨٦ دنبال کرديم. در اين بخش به ادامه آن خواهيم پرداخت.

علارغم دستگيري ،احضارو وعده وعيدهايي که رژيم به معلمان داده بود، اعتصاب در روزهاي ٢٦ و٢٧ فروردين ابعاد بيسابقه اي بخودگرفت. طبق تخمينهايي که خود معلمان ميزدند حدود ٨٠ درصد معلمان در اعتصاب شرکت داشتند. بر اساس اخبار وگزارشاتي که ميرسيد در دورافتاده ترين شهرها وروستاها نبز معلمان به اعتصاب پيوستند.استقبال گسترده معلمان از اعتصاب، نشان داد که هيچ يک از ترقند هاي رژيم براي مقابله با اعتراضات آنها موثر نيست وآنها مصمم هستند که مبارزه خود را ادامه دهند.
به روز شمار مبارزات معلمان و حمايت و پشتيباني از اين مبارزات در اين فاصله نگاه کنيد:

- ٢٩ فروردين: کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري(آي تي يو سي) طي نامه اي به احمدي نژاد ، شديدا به دستگيري وسرکوب معلمان و کارگران ايران اعتراض کرد.

- ٣٠ فروردين: آموزش بين الملل هم براي بار دوم نسبت به دستگيري و سرکوب معلمان در تظاهراتهاي اخير به دولت اعتراض کرد. و خواستار آزادي فوري معلمان زنداني شد.

- ٢ ارديبهشت: شوراي هماهنگي کانونهاي صنفي طي بيانيه اي اعلام کرد با توجه به عدم رسيدگي با خواسته هاي معلمان بر برگزاري اعتصاب و تجمع در اين روزها تاکيد کرد.
علارغم دستگيري تعدادي از معلمين تهران و همدان وتهديد ساير معلمين درشهرهاي ديگر ، آنها آمادگي خود را براي اعتصاب روز ٩ارديبهشت وتجمع ١٢ ارديبهشت در مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرهاي مختلف اعلام کرده بودند.
رژيم تمام نيروهاي سرکوبش را براي مقابله با اعتراضات معلمان بسيج کرد.آموزش و پرورش براي مقابله با برنامه اعتصاب طي بخشنامه هايي که در شهرهاي مختلف براي مديران مدارس فرستاده بود از مديران خواست اسامي معلماني که در اعتصاب شرکت ميکنند را گزارش کنند تا با آنها برخورد شود. بعلاوه در برخي از شهرها مسئولين آموزش و پرورش ونيروهاي امنيتي با رفتن به مدارس يا احضار مديران و معلمان، آنها را تهديد کرده بودند که در اعتصاب شرکت نکنند.

- ٩ ارديبهشت: در اين روزطبق برنامه اعلام شده اعتصاب آغاز شد.اين بار هم عليرغم اينکه فشار و تهديد ها بيشتر شده بود، در سراسر کشور معلمان براي تحقق مطالباتشان وسيعا در اعصاب شرکت کرده بودند.
طبق اولين گزارشات از تهران معلمان مناطق ١، ٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ١٢، ١٥، ١٦، ١٧ و ١٨ در مدارس راهنمايي و دبيرستانها در اعتصاب بودند. به مدارس گفته شد که در هر مدرسه اي که اعتصاب هست بايد اسم دو معلم به مرکز آموزش و پرورش داده شود تا خودشان موضوع را پي بگيرند. در يکي از مدارس معلمان گفته بودند ما نميگذاريم اسم دو معلم داده شود. اسم همه ما را بدهيد. در منطقه ١٨ در پاسخ به اداره آموزش و پرورش مدير يکي از مدارس گفته بود اول اسم خود من را بنويسيد.

در جريان اين حرکت در شهرهاي اردبيل و همدان ٤٥ نفر از معلمان دستگير شدند. اما عليرغم همه فشارها و تهديدات و سرکوبها معلمان اعلام کردند قاطعانه به مبارزه خود ادامه خواهند داد.
در اين روز معلمان منطقه ٥ آموزش و پرورش در تهران همزمان با اعتصاب، دست به تجمع اعتراضي زدند. حدود ٨٠٠ نفر از معلمان اين منطقه در مقابل اداره آموزش و پرورش اين ناحيه دست به تجمع زدند.
همچنين در سقز اعتصاب گسترده و اکثر مدارس تعطيل بود. در سنندج و بوکان و مريوان نيز بسياري از مدارس تعطيل شدند. معلمين اعلام کردند که اگر به خواسته هايشان رسيدگي نشود اعتصابات و تجمعات خود را ادامه ميدهند.
در استان مرکزي، لرستان و همدان معلمان ٬ بويژه در مدارس راهنمائي و دبيرستان ها وسيعا در اعتصاب شرکت داشتند. تلاش هاي فشرده جمهوري اسلامي از وعده و وعيد تا تهديدات گسترده و خودداري از آزادي مسئولين کانون صنفي معلمان٬ هيچکدام مانع اعتصاب عمومي نشد. با اعتصاب عمومي ، معلمان بار ديگر عزم خود را براي ادامه مبارزه حق طلبانه شان براي آزادي همکاران زنداني خود، افزايش بالاي حقوق، تامين مسکن، آزادي اعتصاب و تشکل و متوقف کردن تهديدات و دستگيري ها نشان دادند.
در اين روز در مشهد در نواحي هفتگانه بويژه ناحيه ٢ و ٣، در سبزوار، نيشابور، قوچان، چناران، بجنورد و در اصفهان بويژه در ناحيه ٢، شهرضا، زرين شهر، فلاورجان و فولاد شهر، و نيز در شهرهاي همدان، اليگودروز، ملاير،ساوه، خمين، اراک، شهريار، شهر ري، ورامين، پاکدشت، هشتگرد، ساوجبلاغ، کهريزک، اسلامشهر، و نواحي مختلف کرج، اعتصاب جريان داشت.

-١٢ ارديبهشت: رژيم براي مقابله با اعتراض معلمان به برخي از معلمان در تهران وهمدان احکام انفصال سه ماهه داد. اما اين اقدام هم مانند ديگر اقدامات رژيم نه تنها باعث عقب نشيني معلمان نشد، بلکه آنها را درادامه مبارزه خود مصمم تر کرد. در تقابل با اين مساله معلمان در ميان خود صندوق همبستگي مالي تشکيل داده و به معلماني که به دليل انفصال از خدمت زير فشار هستند و يا در زندان هستند، مورد حمايت قرار ميگرند. اين خود گامي به جلو در مبارزات معلمان و شکل گيري يک اتحاد و همبستگي بيشتر در ميان آنانست.
در اين روزبراساس برنامه اعلام شده، معلمها در شهرهاي مختلف در برابر ادارات آموزش و پرورش تجمع کردند. آنها خواستار آزادي معلمان زدنداني، لغو احکام انفصال وتحقق خواسته هايشان شدند.
در تهران حدود ششصد نفر از معلمان مقابل ساختمان آموزش و پرورش تهران دست به تجمع زدند و با شعار معلم زنداني آزادي بايد گردد، به جمهوري اسلامي اعتراض کردند. در اين تجمع معلمان اعلام کردند که اگر معلمان زنداني آزاد نشوند، روز شنبه ١٥ ارديبهشت در مقابل دادگاه انقلاب واقع در خيابان شريعتي نبش خيابان معلم تجمع خواهند کرد. و اگر باز هم پاسخ نگيرند از روز يکشنبه ١٦ ارديبهشت هرروزه در مقابل ساختمان آموزش و پرورش جمع خواهند شد.
بنا به گزارشاتي در اين فاصله حدود ١٠٠ نفر از معلمان معترض در تهران دستگير و زنداني شدند.
بر اساس گزارش ديگري از تهران نزديک به ٣٠٠٠ نفر از معلمان تهران در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کرده بودند ودر پاسخ به نيروهاي سرکوبگر رژيم که خواهان متفرق شدن آنها بود، همگي بر روي زمين نشسته و شعار ميدادند و از ترک محل خودداري کردند.
همچنين در کرمانشاه، بيش از ٢٠٠ پليس خيابانها و کوچه هاي منتهي به اداره آموزش و پرورش را محاصره کردند تا از حضور معلمان جلوگيري کنند. با اينهمه حدود ١٠٠ نفر از معلمان در کنار پارک معلم جمع شدند تا به مقابل اداره آموزش و پرورش بروند.
معلمان اصفهان نيز مقابل اداره آموزش و پرورش اصفهان دست به تجمع زدند.
دراين تجمع معلمان خواهان آزادي فوري معلمان زنداني در اصفهان و تهران و در سراسر کشور، محکوم کردن دستگيري معلمان، افزايش حقوق و هماهنگ سازي حقوق ها شدند و اعلام کردند در صورت بر آورده نشدن خواسته هاي معلمان اعتراضات را ادامه خواهند داد.
در همين روژ بيش از ١٧٠٠ نفر از معلمين شهرهاي مختلف کردستان در مقابل اداره اموزش و پروش سنندج تجمع کردند و خواهان آزادي فوري معلمان زنداني و ساير مطالبات بحق خود شدند. دراين تجمع تعداد زيادي از معلمان به نمايندگي از معلمان شهرهاي بيجار، دهگلان، بوکان، مريوان، کامياران، قروه، سقز و ديواندره سخنراني کردند. سخنرانان سرکوب کارگران در مراسم اول مه را شديدا محکوم کردند و خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط کليه دستگيرشدگان شدند. همچنين
حدود ١٠٠٠ نفر در مريوان در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان مريوان كلاسهاي درس را تعطيل كرده و به تجمع اعتراضي دست زدند.

کميته پيگيري ايجاد تشکل هاي آزاد کارگري ضمن حمايت از خواسته ها و اعتراضات معلمان خواستار آزادي بدون قيد وشرط معلمان زنداني شد.

گره خوردن مبارزه معلمان با مبارزه کارگران،دانشجويان وزنان مهمترين عامل پيروزي اين مبارزات خواهد بود.
ادامه دارد

***

قطعنامه‌ي پاياني تجمع فرهنگيان استان كردستان

12 ارديبهشت 86

همکاران ارجمند، فرهنگيان فرهيخته

چندين سال است كه معلمان نداي حق‌طلبي و عدالتخواهي خود را از طريق روشهاي مدني و قانوني به گوش تمامي مسئولان رسانده‌اند.اما متاسفانه هيچ اراده‌اي از سوي دولتمردان جهت كاستن آلام معلمان مشاهده نشده و با توسل به راهكارهاي مقطعي نه تنها سعي در حل مصائب ننموده بلكه بر حجم آنها نيز افزوده‌اند. و بهترين راه حل را پاك كردن صورت مسئله و پرداختن به مسائل جانبي دانسته‌اند. در ماههاي اخير فشارهاي متعددي از سوي دولت مهرورز و عدالت‌محور متوجه معلمان شده است.

متاسفانه بسياري از معلمان روزهاي جشن سال نو را در زندان به سر بردند و خانواده‌هايشان انتظاري تلخ را آزمودند.

اما معلمان حتي لحظه‌اي نسبت به آموزش دانش‌آموزان ترك مسئوليت ننمودند. و وظيفه‌ي خود را تا پاي جان پاس داشتند. و بر سياه‌ترين تخته‌ها، اميد به فردا را در دل نوباوگان و دانش‌آموزان زنده نگه‌داشتند. همان بس كه تمامي انسانهاي آزاده از كلاس معلم برخاسته‌اند. ما ضمن تاكيد براينکه هدف ما از تحصن ضربه زدن به دانش‌آموزان نيست و اعلام اينكه بخش مهمي از خواسته‌هاي ما تغيير ساختار نظام آموزشي است، از شما همکاران گرامي انتظار داريم كه اهداف ما را بيشتر تبيين نمائيد تا تمام ابهامات اولياء دانش‌آموزان برطرف گردد.

ما ضمن تاييد بيانيه‌هاي سابق شوراي هماهنگي، اهم خواسته‌هاي خود را به شرح زير اعلام مي‌كنيم:

1- ما فرهنگيان استان كردستان همبستگي كامل خود را با تمام معلمان ايران اعلام داشته و خود را ملزم به پشتيباني از بيانيه‌هاي سراسري شوراي هماهنگي مي‌دانيم.

2- ما هرگونه تبعيض و نابرابري را محكوم نموده و خواهان رفع كامل تبعيض و اجراي عدالت اجتماعي در آموزش و پرورش مي‌باشيم.

3- ما خواستار تغييرات اساسي در نظام آموزشي و تبديل آن به يک سيستم آموزشي مدرن و کارآمد هستيم.

4- ما داشتن فضاي آموزشي مناسب يعني كلاسهاي مجهز به تمام وسايل كمك آموزشي و براساس استانداردهاي جهاني را از حقوق كودكان و دانش‌آموزان دانسته و معتقديم که پايمال نمودن اين حق لطمات جبران ناپذيري را بر پيكره‌ي آموزش وارد مي‌سازد.

5- امنيت شغلي از انساني‌ترين حقوق اجتماعي معلمان است پس هرگونه استخدام پيماني، شركتي، و قراردادي را مغاير با اين اصل دانسته و محكوم مي‌كنيم.

6- ما خواستار اصلاح نظام گزينش فعلي و تبديل آن به گزينش علمي براي معلمان بوده چراكه گزينش کنوني، افراد را به محافظه‌كاري، انفعال و بي‌انگيزگي سوق مي‌دهد.

7- ما خواستار رفع تبعيد و اتهام از همكاران عزيزمان آقايان پيمان نودينيان و فرزاد اسدپور هستيم.

8- ما خواهان پايان دادن به فضاي پليسي در آموزش و پرورش و آزادي بي‌قيد و شرط معلمان دربند بوده و از تمامي همكاران با تمام توان حمايت و پشتيباني مي‌نماييم.

9- ما خواهان اجراي لايحه‌ي مديريت خدمات كشوري بصورت كامل و جامع از تاريخ 1/1/86 مي‌باشيم.

10- انعكاس رسانه‌اي اعتراضات و خواسته‌هاي فرهنگيان از حقوق مسلم ماست. ما ضمن محكوم كردن سكوت رسانه‌ها و مطبوعات نسبت به بازتاب اعتراضات فرهنگيان، حق انجام مصاحبه را براي فعالين صنفي محفوظ مي‌دانيم.

11- ما خواهان نهادينه كردن نظام مديريت انتخابي در سطح مدارس بوده و همچنين تسري آن به مديريت مناطق و استان را خواستاريم.

12- ما خواهان رفع هرگونه محدوديت از فعاليت تشكلهاي صنفي فرهنگيان بوده و بسط آزادي بيان و نقد را در آموزش و پرورش خواستاريم.

13- در روزهاي جاري مديريت ناحيه يك سنندج با ارسال بخشنامه‌اي به مدارس سعي در ايجاد ترديد و دودلي در بين همكاران نموده و مديران را وادار به ارسال اسامي متحصنين نموده است. ما ضمن محكوم كردن اين برخورد اعلام مي‌داريم در صورت برخورد با همكاران ما ناچار به صدور بيانيه بوده و مسئوليت آن برعهده‌ي مديريت ناحيه يك خواهد بود.

14- ما صدور هرگونه احکام تنبيهي ازجمله انفصال خدمت براي فعالين صنفي را حربه‌اي جديد در جهت ضربه زدن به آموزش و پرورش دانسته و محکوم مي‌نمائيم.

از تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي، دانشجويان، كارگران، دانش‌آموزان و كساني كه از ما حمايت كردند بسيار سپاسگزاريم