پنجشنبه، 16 فروردين ١٣٨٦ - 5 آپريل٢٠٠٧

    کارگر کمونيست  56

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار اعتراضات کارگري

كارگران صندوق نسوز خرم، مقابل مجلس اسلامي تجمع كردند

روز 19 فروردين بيش از 60 نفر از کارگران کارخانه صندوق نسوز خرم در دومين روز کاري خود بعد از ايام نوروز در اعتراض به 9 ماه دستمزد و مزاياي پرداخت نشده خد در مقابل مجلس اسلامي دست به تجمع زدند.
بنا به گزارش حدود 100 كارگر متخصص اين واحد از اواخر تابستان سال 85 تاكنون مطالبات خود را دريافت نكرده‌‏اند و بطور متوسط هم اکنون هر يک از از اين کارگران بيش از يک ميليون تومان از کارفرما طلب دارند. کارگران اعلام کرده اند که تا گرفتن دستمزدهاي معوقه خود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.

كارگران اخراجي صنايع فلزي در مقابل كارخانه تجمع كردند
صبح روز 19 فروردين کارگران اخراجي گروه صنايع فلزي ايران در اعتراض به از دست دادن کار خود در مقابل اين کارخانه تجمع کردند. بنا به گزارش در آخرين روزهاي سال 85 بيش از 180 نفر از کارگران صنايع فلزي ايران بدون دريافت حقوق بهمن ، اسفند و سنوات و عيدي كامل خود به دليل اتمام قرارداد کارشان از كار اخراج و براي دريافت مقرري ايام بيكاري به صندوق بيمه بيكاري جمهوري اسلامي معرفي شدند. طبق همين گزارش تمامي کارگران اخراجي از 6 ماه تا 7 سال در اين واحد به صورت متخصص به کار اشتغال داشته اند.

45 نفر از اعضا و فعالين انجمن صنفي معلمان همدان دستگير شدند

بنا به گزارش نادر قدیمی سخنگوی کانون صنفی معلمان همدان و يکي از اعضاي شوراي هماهنگي تشکلهاي صنفي معلمان روز شنبه 18 فروردين حدود 45 نفر از معلمان معترض در شهر همدان توسط نيروهاي انتظامي دستگير شدند.
طبق اين گزارش در اين روز معلمان کانون صنفي همدان در دفتر کانون جلسه داشتند که در ساعت هشت شب نيروهاي امنيتي جمهوري اسلامي با محاصره ساختمان بيش از سي نفر از آنانرا بازداشت و با اتوبوس به مکان نا معلومي منتقل شدند. متعاقب اين حمله وحشيانه نيروهاي اطلاعتي رزيم به منازل تعدادي از معلمان معترض و فعالين کانون ريخته و آنان را نيز بازداشت کردند. بدين ترتيب تعداد کل افراد بازداشت شده به بيش از 45 نفر رسيد که در ميان آنان تمامي اعضاي هيات مديره کانون صنفي همدان حضور دارند. گفتني است که شوراي هماهنگي تشکلهاي صنفي معلمان که از 34 تشکل تشکيل شده است. معلمان اعلام کرده اند که در برابر اين تهاجمات خواهند ايستاد و به اعتراضشان ادامه ميدهند.
همچنين بر اساس اخبار رسيده در همين روز تعدادي از معلمان در سنندج نيز از طرف حراست اداره آموزش پرورش سنندج احضار شدند. دليل احضار اين تعداد از معلمان شرکت آنان در تجمع اعتراضي روز ۱۸ فروردين بوده است. حراست تلاش داشته است فقط از دو نفر اين معلمان بازجويي کند که با مقاومت همه معلمان مواجه شده است و در نهايت معلمان موفق شده اند همگي حراست را ترک کنند .

كارگران پروفيل پارس به ديوان عدالت اداري شكايت مي كنند
جمعي از کارگران کارخانه پروفيل پارس در اعتراض به راي حل اختلاف اداره کار غرب تهران به ديوان عدالت اداري جمهوري اسلامي نامه اعتراضي دادند. بنا به گزارش اين هيات برخلاق توافق قبلي کارگران با کارفرما و راي هيات تشخيص در مورد پرداخت سنوات و تسويه حساب تمامي كارگران راي داده است. بدين ترتيب کارگران براي تسويه حساب با کارفرما ناگزير به دايره اجراي احکام دادگستري متوسل شده و اين موضوع به اعتراض و تجمعات اعتراضي در ميان کارگران دامن زده است. طبق همين گزارش کارگران از قبل از سال جديد براي اجراي احكام مراجعه كردند كه به آنها گفته شد نيمه دوم ارديبهشت ماه براي اجراي حكم مراجعه كنند. پيش از اين هيات تشخيص اداره كار غرب تهران بر مبناي توافق قبلي كارگران و كارفرماي پروفيل پارس, مبلغ بازخريدي و تسويه حساب هر كارگر را 4 ماه حقوق و مزايا اعلام كرده بود كه اين راي با اعتراض كارفرما، در هيات حل اختلاف به 3ماه حقوق كاهش يافت. مقامات دولت کارگران را بين دواير مختلف دولتي سرميدوانند. کارگران به اين وضعت معترض هستند.