پنجشنبه، ١٧ اسفند ۱۳۸٥ - ٨ مارس۲۰۰٧

    کارگر کمونيست  ٥٤

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

گزارشی از شرایط کار در شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی در پالایشگاه ابادان

ساشا – پویا آبادان

شرکت ساختمان ونصب(E.C.C) نیمه خصوصی ونیمه دولتی است..کار تخصصی این شرکت ساختن واحدها(استراکچرهای صنعتی) پتروشیمی و نفت میباشد.ویکی ازبزرگترین وثروتمندترین شرکتها درایران وخاورمیانه است.
این شرکت پس از پایان جنگ از سال ٧٦ ساختن بخشهایی ازپالایشگاه ابادان را بعهده گرفته است.مهمترین پروژه ان فاز یک میباشد که بر اساس آن از سال هشتاد برای افزایش ظرفیت تولید دست به ساخت وسازاستراکچر ساختمانی وواحدهای متعددی زد و در سال هشتادوپنج پایان یافت. هم اکنون نیز پروژه فاز سه پالایشگاه ابادان را بعهده دارد. طرح ایجاد "کت کراکر" جدید با برنامه ریزی افزایش تولید بنزین شش میلیون لیتر در روز خواهد بود. در این پروژه یک شرکت المانی بهمراه ای.سی.سی سرمایه گزاری کرده است.قراراداد منعقده با شرکت پالایش نفت ایران سر به صد ها میلیارد تومان می زند. و به عبارتی میشود گفت مبلغ قرارداد پروژه فاز سه چند برابر پروژه فاز یک میباشد. این پروژه در حال حاضر دارای ششصد نفر نیروی انسانی میباشد که در صورت وسعت کار و باز شدن جبهه کاری امار کارگران به سه الی چهار هزار نفر خواهد رسید. این شرکت پروژه های جدیدی را در قسمتهای مختلف ایران از جمله بندر عباس- لاوان-خارک و شیراز در سال جدید به عهده گرفته است.
دفتر مرکزی ان در شیراز قرار دارد ودر حدود ده هزارپرسنل دارد که بخش اعظم انها قراردادی میباشند. مدیران ومسئولان واحدها رسمی واز سهامداران شرکت هستند.این شرکت کارگر روزمزد ندارد. کارگران قراردادی هستند.حداقل حقوق کارگر ساده طبق قانون اداره کار شش هزار تومان در روز میباشد. براساس اشل حقوقی شرکت کارگر ماهرحدود هفت هزار تومان در روز واما مسئولان واحدها -مهندسین وتکنسین ها بین دوازده الی سی وحتی پنجاه وپنج هزار تومان در روز پایه حقوقی انها میباشد.در ضمن بن کارگری ومسکن بصورت ماهیانه ده هزار تومان پرداخت میگردد. حق اخراج وپاداش عیدی سال نیز در پایان هرماه پرداخت میگردد. از اینرو درزمان تسویه حساب کارگر حق هیچگونه اعتراضی نداشته و قراردادها یک جانبه وکوتاه مدت از یک الی سه ماه میباشد. در صورت اخراج هیچگونه پاداشی به کارگران تعلق نمیگیرد. واز طریق شکایت به اداره کار نیز نتیجه نخواهند گرفت. اگر کارگری در این زمینه پیگیری کند.ویا بدلیل اسیب دیدن در حین کار بدنبال دیه برود .نام کارگر درلست سیاه شرکت ثبت میشود.در نتیجه در هیچ پروژه ای که شرکت در دست بگیرد بکار گرفته نخواهد شد.
بدلیل فقدان امنیت شغلی کارگران همواره در استرس واضطراب اخراج بسر میبرند .زیرا در هر زمان ممکن است با تصویب مدیریت به بهانه های مختلف از جمله راندمان پایین کار و کم کردن هزینه ها و غیره کارگران را گلچین کرده واخراج کنند. بدلیل نوع قرارداد یک جانبه و تحمیلی شکایت انها به مراکز به اصطلاح قانونی راه بجایی نخواهد برد. و به نوعی این ارگانها بجای حمایت از کارگر از کارفرما حمایت میکنند. کارگران هیچگونه اتحاد وتشکیلاتی ندارند.
بخش عمده کارگران ساده از ابادان جذب میشوند اما نیروهای تخصصی بطور عمده از شیراز میباشد. در ضمن به این موضوع بایستی اشاره نمود که با توجه به فقر فاحش و ملموس در شهری که به لحاظ بازتاب و انعکاس تبعات جنگ و حاکمیت ضد بشری جمهوری اسلامی امار بیکاران بیداد میکند از این رو مسائلی چون به راه انداختن تفرقه ودشمنی از یک سو بین کارگران بومی و غیر بومی و همچنین بیکاران و نیروی غیر بومی بویژه شیرازی تبدیل به یک معضل شده است. و از سویی افراد نااگاه و نیازمند به کار و از سوی دیگر نمایندگان مرتجع در مجلس به این دشمنی ها دامن میزنند. در پایان ذکر این موضوع ضروری است که بگویم بنا به سیاست ضد انسانی وضد کارگری جمهوری اسلامی سیاست خصوصی سازی این رژیم تا به انجا پیش رفته که پخش و پالایش نفت ایران از جمله پالایشگاه ابادان را شامل گردیده . واحد روغن سازی به شرکت ایرانول واگذار شده است.

شرکتهای بزرگ رامکو، اذراب، اراک، ایرانول واز جمله "ای.سی.سی" شرکتهایی هستند که با سرمایه های عظیم و کلان سرمایه داران دولتی-خصوصی طی سالهای گذشته در پالایشگاه آبادان حضور دارند و فعالیت میکنند.