پنجشنبه، ١٧ اسفند ۱۳۸٥ - ٨ مارس۲۰۰٧

    کارگر کمونيست  ٥٤

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

مروري کوتاه بر تظاهرات و مبارزه با شكوه معلمان

دور اخير اعتراضات و تظاهرات با شکوه معلمان از بيش از يک ماه پيش يعني ٣٠ بهمن شروع شد. اين مبارزه ادامه پيدا کرده و اوج آن تظاهرات و تجمع اخير آنها بود که در آن بيش از ٢٠ هزار نفر از معلمين شرکت داشتند. محاصره پليس از پيوستن مردم به آنها جلوگيري ميکرد. اينجا فرازهايي از جنبش معلمان دريک ماه گذشته را بطور خلاصه مرور ميکنيم:
٣٠ بهمن و ١ اسفند:
بنا به تصميمي كه در تجمع ١٥ بهمن گرفته شده بود، معلمان در روزهاي دوشنبه ٣٠ بهمن و سه شنبه ١ اسفند دست به اعتصاب زدند. اين اعتصاب وسيع بود. مناطق ١، ٢، ٣، ٤، ٦، ٧، ٨، ١٣، ١۵، ١٦، ١٧، ١٩ بيشترين اعتصابات بود. شهرستانهاي اطراف تهران،کرج، ورامين،پاکدشت، اسلامشهر٬ رباط كريم نيز اعتصاب گسترده بود. بعد از اين دو روز اعتصاب معلمان در چهارشنبه ٢ اسفند يک پارچه در مقابل مجلس تجمع كردند. در اين تجمع بيش از سه هزار نفر شركت داشتند كه حدود ٥٠٠ نفر از آنها را معلمان زن تشكيل ميدادند. بنا به گزارش جمعيت طول خيابان مجاهدين اسلام را گرفته بود و بيشتر اجتماع كنندگان دبيران مدارس بودند. مامورين لباس شخصي در محل مستقر بودند و اوضاع را تحت كنترل داشتند و مرتبا از معلمان فيلمبرداري ميشد. در تجمع تعدادي از معلمان صحبت كردند. در مورد مشكلات معيشتي معلمان ٬ سطح پايين حقوق ها و تحقير شغلي كه نسبت به معلمان انجام ميشود سخن ميگفتند.
از جمله شعار ها در اين تجمع اعتراضي عبارت بود از:
وزير بي كفايت استعفا استعفا٬ ما تبعيض نميخواهيم٬ معلم دست فروش نتيجه تبعيض٬ حقوق ما ريال است هزينه به دلار است٬ معلمين كشور ٬ رزمندگان جنگند٬ انصاف نبود انقدر از تبعيض برنجند٬ معلم چند شغله نتيجه تبعيضه، نداشتن انگيزه، نتيجه تبعيضه سرمي دادند.
معلمان به رد لايحه خدمات كشوري توسط شوراي نگهبان معترض بودند و خواستار استيضاح فرشيدي وزير آموزش و پرورش بودند. فضاي پر شوري بود. بعد از مدتي چنين اعتصابي و چنين تجمعي روحيه تازه اي به همه ما داده بود.
معلمان به اينكه محدث معاون وزير آموزش و پرورش در تجمع روز ١٥ بهمن به آنان توهين كرده بود معترض بودند و خواهان بركناري و عذر خواهي او بودند.
قنبري نماينده مجلس به ميان معلمان آمد ولي معلمان اجازه صحبت به او نميدادند. و عليه او شعار ميدادند. اين تجمع تا ٥ بعد از ظهر ادامه داشت و در آخر معلمان قطعنامه اي دادند در ٤ بند كه در بند اول آن گفته شده بود كه اگر اعتراض آنها بي نتيجه بماند٬ روز شنبه ١٢ اسفند در مقابل مجلس تجمع خواهند كرد.
همانجا قرار و مدار براي شركت معلماني از شهرستانها به نمايندگي در اين تجمع گذاشته شد. معلمان تهران به معلماني كه از شهرستانها آمده بودند ميگفتند كه آنها را در هزينه سفر و آمدن به تهران و شركت در تجمعات كمك خواهند داد و بر همبستگي تاكيد داشتند.
در بيانيه معلمان نيز گفته شده بود كه در تجمع بعدي تنها حاضر به گفتگو با احمدي نژاد و رئيس مجلس هستند و نه كس ديگري . معلمان حاضر نيستند هيچيك از نمايندگان مجلس را ملاقات كنند. در همين بيانيه اولتيماتوم داده بود كه اگر پاسخ روشني داده نشود از ١٥ اسفند اعتصاب سراسري خواهند داشت.
در اعتصاب دو روزه دوشنبه و سه شنبه جدا از تهران در شهرهاي خراسان٬ يزد٬ مازندران٬ كهگيلويه٬ چهارمحال بختياري٬ كرمانشاه٬ تبريز٬ اصفهان٬ مشهد٬ شيراز و شهرهاي استان فارس بخش زيادي از مدارس در اعتصاب بودند. كه اخبار آن در سايت هاي دولتي نيز اشاره شده بود. كانون صنفي از شركت حدود ٤٠ درصد مدارس در سراسر ايران در اعتصاب گزارش داده كه البته اين يك اعتصاب اخطاري بود. بعد از آن معلمان اعلام كردند كه اگر بخواستشان پاسخ داده نشود ١٢ اسفند در مقابل مجلس تجمع خواهند داشت. خواستهايي كه در اين اعتراضات طرح گرديد٬ خواست اجراي طرح لايحه خدمات كشوري و همسازي حقوق معلمان با بخش هاي ديگر دولتي و در واقع افزايش اساسي سطح حقوقهاست. همينطور كمك به بهبود وضع مسكن٬ بهداشت رايگان خواست هميشه ما بوده است و ما ميخواهيم تشكل خود را داشته باشيم. معلمان اعلام كردند كه اين اعتراضات تا رسيدن به هدف همچنان ادامه خواهد داشت .

معلمان همدان کلاسها را تعطيل کردند و دست به تجمع اعتراضي زدند

بدنبال اعتصاب سراسري معلمان و تجمعات اعتراضي آنها ، معلمان زن و مرد در همدان نيز روز ٨ اسفند (٢٧ فوريه) کلاسهاي درس را تعطيل کرده و دست به يک تجمع گسترده زدند. در اين تجمع تعدادي از معلمان سخنراني کردند و بر خواستهاي بحق خود تاکيد کردند.

١٢ اسفند: تظاهرات ٢٠ هزار نفره

روز شنبه ١٢ اسفند تظاهرات بسيار بزرگي از معلمان در مقابل مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. بر اساس يك تخمين اوليه اين جمعيت نزديک به ٢٠ هزار نفر برآورد شد. تظاهرات از ساعت ١٢ ظهر شروع شد و تا ساعت ٤ و نيم ادامه يافت. از ساعت يک بعدازظهر بتدريج موج جمعيتي که از سراسر تهران و شهرشتانها به ميدان بهارستان ميرسيد تمام خيابانها را پرکرده بود. ساختمان مجلس تا خيابان مصدق مملو از جمعيت بود. نيروهاي انتظامي بطور چشمگيري حضور داشتند و هرچند جرات حمله به معلمان را نداشتند اما مانع پيوستن مردم به اجتماع آنان ميشدند. حضور زنان معلم و معلماني که از شهرستانها آمده بودند در تجمع امروز چشمگير بود. تعدادي از معلمان سخنراني کردند و بر ادامه مبارزه تا تحقق مطالبات خود پافشاري کردند. معلمان در شعارهاي خود نيز عزم خود را بر ادامه مبارزه و اعتصاب و تعطيلي مدارس تا تحقق مطالبات خود نشان ميدادند.
شعارهاي اين تظاهرات از جمله عبارت بود از: مشکل ما حل نشه مدرسه تعطيل ميشه، تعطيلي مدارس راه نهائي ما است، عدالت اجرا نشه مدرسه تعطيل ميشه، ٢٨ سال گذشته عدالت کجا رفته، ٢٨ سال گذشته پول نفت کجا رفته، حقوق ما به ريال هزينه ها به دلار، مدعي عدالت خجالت خجالت، وعده دادن چه آسان عمل کردن چه مشکل، بوي نفت سفره ما را آزار ميده، فرشيدي حيا کن وزارت رو رها کن
در پايان اين تظاهرات اعلام شد که اگر تا روز دوشنبه رئيس جمهور از طريق صدا و سيما درمورد نظام هماهنگ جواب ندهد، بار ديگر معلمان روز سه شنبه از ساعت ١ تا ٥ در مقابل مجلس و همزمان در شهرستانها مقابل آموزش و پرورش تجمع خواهند کرد و بدنبال آن دست به اعتصاب خواهند زد.
روز ١٣ اسفند هيئت موسس اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار٬ کارگران اخراجي و تعليقي نساجي کردستان٬ کارگران کارخانه نساجي شاهو٬ کارگران اخراجي کارخانه الومين٬ کارگران اخراجي پرريس٬ انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه و کارگران گرداننده سايت شورا طي اطلاعيه اي از اعتراضات معلمان حمايت كرده و به شركت وسيع در تجمع اعتراضي روز ١٥ اسفند آنان فراخوان داده شد.

١٥ اسفند: تظاهرات ادامه مي يابد

روز سه شنبه ١٥ اسفند حدود ١٥ تا ٢٠ هزار نفر از معلمان و فرهنگيان در ادامه تجمعات قبلي خود در مقابل مجلس اجتماع کردند و در اعتراض به بي توجهي به خواستهاي خود، عليه سانسور رسانه هاي دولتي، عليه دولت و نمايندگان مجلس شعار دادند و خواهان يک زندگي انساني و مرفه شدند.
معلمان اعلام کردند که چنانچه فردا شب در صدا و سيما مناظره اي با نماينده دولت، رئيس مجلس و نمايندگان معلمان تشکيل نشود روز پنجشنبه ١٧ اسفند (٨ مارس) ساعت ٨ صبح همراه با دانش آموزان مدارس راهنمائي و دبيرستان ها در مقابل مجلس تجمع ميکنند و چنانچه نيروهاي انتظامي و وزارت اطلاعات مزاحمتي براي تجمع آنها ايجاد کنند عواقب آن و مسئوليت آن بعهده خود آنها است.
معلمان اعلام کردند در صورتي که روز پنجشنبه نيز به خواستهايشان رسيدگي نشود اعتصاب خود را از روز شنبه در سراسر کشور شروع خواهند کرد.
در اين تجمع معلمان خواهان استعفاي فرشيدي وزير آموزش و پرورش شدند. تظاهر کنندگان با مشاهده نمايندگان مجلس از پنجره ها کارتهاي قرمز را به نشانه اعتراض و خواست استعفاي انان بلند ميکردند و آنها را هو ميکردند. يک موضوع سخنراني ها و شعارها اعتراض به صدا و سيماي جمهوري اسلامي بخاطر سانسور اخبار اعتراضات و خواستهاي معلمان بود. فضاي اعتراضي در ميان توده معلمان بسيار راديکال تر و تندتر از سخنراني برخي از سخنرانان بود و سخنراني هاي مماشات جويانه با اعتراض جمعيت مواجه ميشد.
شعارهاي معلمان از جمله اينها بودند:
اين خانه ملت است يا هرم قدرت است، رسانه خصوصي ملي بايد گردد، لايحه هماهنگ اجرا بايد گردد،
مرگ بر اين زندگي اينهمه شرمندگي، رسانه ضرغامي خاموش بايد گردد، زندگي در رفاه حق مسلم ماست، معيشت منزلت حق مسلم ماست،تا حق خود نگيريم از پا نمي نشينيم،از فردا مدارس تعطيله،وزير بي کفايت استعفا استعفا،مجلس بي کفايت استعفا استعفا.
بنا به گزارش اين تجمعات در شهرهاي بسياري از جمله اصفهان٬ شيراز٬ خوشاب سبزوار٬ اردبيل٬ مريوان٬ كرمانشاه٬ شهرضا٬ رشت و در بسياري از شهر هاي ديگر برپا شد.

تجمع معلمين در اصفهان

بنا به گزارشي كه از مهناز احمدي از اصفهان به حزب كمونيست كارگري رسيده ٬ روز 15 اسفند در مقابل اداره آموزش و پرورش در خيابان هشت بهشت جمعي از معلمان تجمع کرده و خواستار رسيدگي به وضع معلمان بودند و خواستهايشان را مبني بر حقوق بيشتر و کافي براي زندگي خود ، حقوقي به اندازه ي سطح حقوق در ادارات ديگر بيان کردند. بيشتر معترضين به داخل اداره رفته بودند و در آنجا با ايراد سخنراني خواسته هاشان را مطرح کردند .عده اي حدود 30 نفر بيرون از درب اصلي ايستاده بودند و شعار هايي مثل « منادي عدالت، عدالت ، عدالت » را سر ميدادند و خواستار عملي شدن وعده و وعيد ها بودند . نيروهاي لباس شخصي نيز در بين تجمع کنندگان حضور داشتند و مراقب هر گونه صحبتي که بين معلمان رد و بدل مي شد بودند. آنها هنوز جوابي قانع کننده از طرف مسئولين دريافت نکردند.برخي از تجمع کنندگان با فرزندشان در تجمع حضور داشتند و معتقد بودند که فرهنگيان از حقوق و مزاياي کافي برخوردار نيستند و مسئولين هم تا به حال جوابي رضايت بخش به آنها ندادند. اين تجمع در ساعت 4:30 بعد از ظهر با تمام شدن سخنراني ، پايان يافت .

دستگيري علي اكبر باغاني دبير كل كانون صنفي معلمان و محمود بهشتي لنگرودي

علي اکبر باغاني دبيرکل کانون صنفي معلمان ايران ومحمود بهشتي لنگرودي ساعت ١٢ نيمه شب ١٥ اسفند درمنزل خود در حال خواب و استراحت به وسيله چند نفر ماموردستگير شد ه،وبه نقطه ي نامعلوي انتقال يافتند
بنا به سخنان همسر باغاني٬ ابتدا باغاني از رفتن با مامورين رژيم خودداري نمود ،واز آنان خواست که برگ جلب از طرف محاکم قضايي را به وي تحويل دهند،ماموران گفتند"چنانچه از آمدن خودداري کند،هرطورشده ،حتي به زور ويابه کمک پليس ۱۱۰شما را خواهيم برد." که آقاي باغاني بخاطراينکه مزاحم خواب همسايه ها نشود،حاضر به رفتن شد. تحت فشار زياد به او اجازه داده شد که باآقاي پيمان، وکيل افتخاري تشکل هاي صنفي تماس بگيرد . خلاصه اينكه تحت فشار تداوم اعتراض معلمان افراد دستگير شده ساعت ٥ صبح روز ١٧ اسفند از زندان آزاد شدند. اقايان باغاني و بهشتي و ديگر فعالان صنفي کانون پس از ورود به تجمع روز ١٧ اسفند جلوي مجلس براي مذاکره به داخل مجلس دعوت شدند.ودر پشت درهاي بسته ي مجلس نزديک به دو ساعت با نمايندگان دولت و مجلس گفتگو کردند.
درباره ي نتيجه ي اين مذاکره باغاني دبير کل کانون صنفي معلمان تهران اطلاع داد كه :قرار است، نشستي چند جانبه ميان شوراي هماهنگي کانونهاي صنفي معلمان ايران از يک طرف واز طرف ديگر هيات دولت ومجلس شورا، براي بررسي ومذاکره پيرامون نتايج لايحه بودجه واستيضاح وزيربصورت فوق العاده در تهران به دعوت از دبير خانه ي کانونهاي صنفي معلمان برگزار شود. او همچنين گفت كه :برنامه هاي بعدي كانون بستگي به شرايط مذاکره دارد، که در روز سه شنبه ٢٢ اسفند باحضورنمايندگان همه ي تشکلها درتهران انجام خواهد شد.

١٧ اسفند: معلمان بازهم با قدرت تظاهرات کردند
معلمان اعلام کردند که بطور سراسري اعتصاب ميکنند

روز ١٧ اسفند عليرغم همه تمهيدات جمهوري اسلامي براي جلوگيري از تجمع معلمان، عليرغم بستن راهها و متروي بهارستان، بيش از بيست هزار نفر در مقابل مجلس جمع شدند و خشم و اعتراض خود را با سر دادن شعار بيان کردند. نيروهاي انتظامي بدور ميدان حصار کشيده بودند تا جلو ورود مردمي را که قصد پيوستن به تجمع معلمان را داشتند و بالا بردن پلاکارد به اين تجمع را بگيرند. عليرغم کنترل شديد بسياري از دانش آموزان و دانش جويان و مردم به تجمع معلمان پيوستند. بهشتي رئيس انجمن صنفي معلمان بدنبال مذاکره با برخي نمايندگان مجلس به ميان معلمان آمد و اعلام کرد که روز سه شنبه مذاکره خواهيم داشت و چنانچه به خواست هاي ما رسيدگي نشود روز چهارشنبه دست به اعتصاب خواهيم زد. اما جمعيت معلمان فرياد زدند "دروغه دروغه مدرسه از شنبه تعطيله" و بدين ترتيب آمادگي خود را براي ادامه اعتصاب سراسري که از همين روز شروع شده اعلام کردند. نمايندگان مجلس از جمعيت خواستند به احترام اربعين قرآن پخش شود اما شعار معلمان صداي قرآن خواني را خاموش کرد. در پايان نيروهاي انتظامي با باتوم به معلمان حمله کردند و تعداد زيادي را مورد ضرب و شتم قرار دادند و چند نفر از دانشجويان را که به اين تجمع پيوسته بودند دستگير کردند.
در اين تجمع بهشتي اعلام كرد كه اگر سه شنبه نتيجه گرفته نشود٬ معلمان دست به اعتصاب خواهند زد٬ معلمان با فرياد دروغه دروغه در واقع اعلام داشتند كه منتظر وعده و وعيد دولت نخواهند شد و بر ادامه اعتراض خود تا رسيدن به خواستهايشان مصرند. اين شگرد دولت است كه با اين كار در اعتراضات جاري وقفه ايجاد كند و سپس با دست زدن به سركوب و دستگير و تهديد فعالين و رهبران مبارزات كل حركت را به عقب براند. بويژه ايام آخر سال و تعطيلات نوروز ميتواند بهانه اي براي وقفه انداختن در پاسخ گويي به خواست معلمان باشد. در اين تجمع معلمان تصميم خود را بر ادامه اعتراض اعلام داشتند.