پنجشنبه، ٣ اسفند ۱۳۸٥ - ٢٢ فوريه۲۰۰٧

    کارگر کمونيست  ٥٣

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار اعتراضات و مسائل کارگري

از مبارزات كارگران نساجی كاشان حمايت کنيد

٢٠ نفر از كارگران معترض دستگير شدند

اعتراض يک هفته ای ۲٢٠٠ تن از کارگران نساجی کاشان جمعه ٢٠ بهمن به دستگيری ٢٠ کارگر معترض منجر شد. نيروهای سركوبگر کارگران را شبانه دستگير و توسط اتوبوس به بازداشتگاه نامعلومی منتقل کردند. دليل اين آدم ربائی آشکار، جلوگيری از اخلال در مراسم ٢٢ بهمن کاشان اعلام شده است. این عکس العمل حکومت جنایتکار اسلامی به کارگرانی است که بعضا به گفته خود مقامات تا ١٥ ماه دستمزد ناچیزشان پرداخت نشده است.

چندین سال است کارگران نساجی های کاشان در مقابل دستمزدهای عقب افتاده و سایر مطالبات خود، پیگیرانه در حال مبارزه اند. در سال جاری نیز، دهها بار نامه نگاری و تجمع کردند و سرانجام در ٢٥ دیماه با تجمع در مقابل محل سکونت نماينده خامنه ای و امام جمعه کاشان خواستار پاسخگويی به درخواستهای خود شدند. هفته گذشته نیز کارگران معترض بطور مداوم در ميدان کاشانی تجمع کردند و خواستار پاسخگويی مقامات و پرداخت حقوق معوقه چندين ماهه خود و بازگرداندن کارگران اخراجی شدند.

در عكس العمل به اين اعتراضات در سوم بهمن ماه فرماندار كاشان اعلام كرد: "به دنبال پيگيری و مذاكره چند تن از مسئولان استان و شهرستان كاشان با وزير كار و امور اجتماعی، هياتی از سوی وی مامور بررسی مشكلات كارخانجات ريسندگی و بافندگی اين شهرستان شد". به گفته حسينعلی حاجی فرماندار کاشان، اين هيات قرار بود از روز چهارشنبه ١٨ بهمن با حضور در كاشان كار خود را در كارخانجات ريسندگی و بافندگی اين شهر آغاز کند. او در عين حال اعتراف كرد که كارگران شاغل ريسندگی و بافندگی کاشان حدود ‪ ۱۵ماه حقوق معوقه طلب دارند" و "تعدادی از كارگران بازنشسته اين واحد نيز حق سنوات دوران كاری خود را دريافت نكرده‌اند". اما اين هيات نيز کاری انجام نداد و کار به اعتراضات گسترده تر کشيد.

اين وضعيت در شهرهای ديگر ايران نيز صورتی مشابه دارد. همين هفته گذشته ۳۵۰ کارگر پوشينه بافت قزوين در اعتراض به عملی نشدن قول احمدی نژاد درباره رفع مشکلات کارگران به تهران رفتند و در مقابل دفتر وی دست به تحصن زدند. كارگران معترض اعلام كرده اند كه تا گرفتن جواب نهايی و رسيدن به خواستهايشان در تهران باقی خواهند ماند.

جمهوری اسلامی و سرمايه داران همچنان دارند نان سفره کارگران و غذای بچه های آنان را گرو ميگيرند. نپرداختن دستمزد ناچيز کارگران عملا خانواده های کارگری را به ورطه نابودی ميبرد. نه مالکين آلونکهای کارگران عقب افتادن اجاره خانه کارگران را ميپذيرند، نه بقال و سوپرمارکت غذای مجانی به کسی ميدهد و نه بیمارستان و اداره آب و برق کارگر حقوق نگرفته را معاف ميکنند. و در مقابل، سرمايه داران و دولت جنايتکار جمهوری اسلامی خم به ابرو نمياورند که کارگری که دستمزدش پرداخت نشود نميتواند به همين زندگی فلاکتبار کنونی اش ادامه بدهد. منطق سرمايه همين است، تشديد استثمار و کسب سود هرچه بيشتر. کارگران تنها با قدرت اتحاد و همبستگی خود ميتوانند حقوق خود را از حلقوم اين جنايتکاران بيرون بکشند.

کارگران بازداشت شده و زندانی فورا بايد آزاد شوند، دستمزد کارگران بايد فورا پرداخت بشود، سنوات کارگران بازنشسته باید تماما و فورا پرداخت شود و کارگران اخراجی يا بايد فورا به سر کار برگردانده شوند و تا زمانی که به سر کار برگردانده نشده اند آخرین حداقل به اندازه آخرین دریافتی خود بیمه بیکاری به آنان پرداخت شود. بايد از اعتراض و مبارزه کارگران عليه نپرداختن دستمزدها و عليه اخراج و بيکار سازی وسيعا پشتيبانی کرد و جنايتکاران اسلامی را وادار به عقب نشينی کرد. کارگران کاشان بارها نشان داده اند که با اتحاد خود، با بسیج نیروی خود و خانواده های خود و با راهپیمائی در شهر و یا دست زدن به تجمعات اعتراضی گوشه هائی از حقوق خود را از حلقوم کارفرماها و دولت بیرون کشیده اند. حزب کارگران کلیه مراکز کارگری در کاشان و در سراسر کشور، همه خانواده های کارگری، و همه انسانهای شریف و آزادیخواه را به حمایت قاطع از کارگران نساجی های کاشان فراميخواند.

حزب کمونيست کارگری ايران

۲۵ بهمن ۱۳۸۵ - ۱۴ فوريه ۲۰۰۷

***

گرامي باد بيست و شش بهمن ماه روز جهاني حمايت از کارگران ايران


سال گذشته و در چنين روزهايي بدنبال مبارزات گسترده کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران که به دستگيري صدها تن از آنان منجر گرديد، کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد کارگري و فدراسيون اتحاديه هاي جهاني در اقدامي کم سابقه روز 26 بهمن ماه را با مطالبات زير، روز جهاني در حمايت از کارگران ايران اعلام کردند.

1- برسميت شناختن حق تشکل مستقل کارگران در ايران

2- آزاد کردن منصور اسالو و کليه کارگران دستگير شده سنديکاي شرکت واحد

3- پذيرش حق داشتن سنديکا از طرف مديريت شرکت واحد

4- برسميت شناختن حق قرارداد دسته جمعي

5- پرداخت کليه دستمزدهاي عقب افتاده کليه کارگران و اعضا سنديکا

بدنبال اعلام اين روز و اعتبار اين حرکت کم سابقه در سطح جهاني، کليه کارگران دستگير شده شرکت واحد تا پايان سال 84 "به استثناي منصور اسالو" آزاد شدند اما پس از آن و تا به امروز بجز "خواست آزادي منصور اسالو" هيچيک از خواسته هاي فوق محقق نشده است، نه تنها هيچيک از خواسته هاي فوق محقق نشده، بلکه در آستانه سالگرد اين روز و پس از يکسال تحميل ضد انساني ترين شرايط بر کارگران شرکت واحد، حکم اخراج تعدادي از آنان نيز صادر گرديده است.

ما ضمن گراميداشت اين روز و تاکيد بر همبستگي بين المللي کارگران، توجه همه سازمانهاي کارگري را در سرتاسر جهان به نقض شديد حقوق پايه اي کارگران در ايران جلب کرده و با محکوم کردن اخراج کارگران عضو سنديکاي شرکت واحد، از همه کارگران ميخواهيم تا يکصدا خواهان باز گشت بکار کارگران اخراجي شرکت واحد بشوند.

زنده باد همبستگي بين المللي کارگران جهان

هيئت موسس اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار

انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

هيئت احياء و بازگشايي سنديکاي فلز کار مکانيک

کارگران گرداننده سايت شورا

25/11/1385

***

اعتراض كارگران معدن سنگرود گيلان به پرداخت نشدن دستمزدهايشان

جمعي از كارگران معدن سنگرود گيلان در يك حركت اعتراضي در روز ٢٤ بهمن گفته‌اند كه با وجود قولهاي پي در پي مسئولان هنوز حقوق معوقه ١٧ ماه آنها پرداخت نشده است. اين کارگران دست به حرکات اعتراضي متعددي براي گرفتن حقوقهاي پرداخت نشده خود زده اند و اعلام کرده اند که تا گرفتن طلبهايشان به اعتراض ادامه خواهند داد.
تجمع و اعتراض كارگران "ايران كلاچ" قزوين بر عليه كارفرما و شوراهاي اسلامي كار
كارگران شركت "ايران كلاچ" قزوين روز ٢٤ بهمن ماه، در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده خود به تهرن رفته و در مقابل دفتر رياست جمهوري تجمع كردند. كارگران اين شركت از اواخر آبان ماه سال جاري تا به امروز که سه ماه ميشود حقوق ومزاياي خود را دريافت نكرده‌اند. به گفته اين كارگران مديريت كارخانه با پيشنهادي تهديدآميز، از كارگران خواسته است كه يا در ازاي دريافت سالي ٣ ماه حقوق و مزايا تسويه حساب كنند و يا منتظر صدور حكم انحلال كارخانه و بازخريدي با سالي يك ماه حقوق و مزايا شوند. ايلنا خبرگزاري كار جمهوري اسلامي همچنين از اعتراض كارگران بر عليه شوراهاي اسلامي كار و خانه كارگريها خبر داده و نوشته است که کارگران اعتراض کرده اند که شوراهاي اسلامي مدام آنها را به آرامش دعوت ميکنند در حاليکه دوسال است حقوق و مزاياي قانوني کارگران حتي لباس کار و ناهار و هزينه اياب و ذهاب با مشکل پرداخت ميشود.

اعتراض كارگران يخچال سازي لرستان

كارگران يخچال سازي لرستان روز ٢٣ بهمن براي مشخص شدن وضعيت دريافت مطالبات و حقوقشان به شركت آتيه دماوند در خرم آباد رفتند تا با مديران اين شركت گفت و گو كنند. اين كارگران حدود ٣ سال است كه حقوق و مزاياي خود را به طور كامل دريافت نكرده‌اند. در گزارش مربوط به اين اعتراض آمده است: از اول مهرماه سال جاري به طور كلي حقوق كارگران را قطع كرده‌اند و ١٤٠ كارگر كارخانه را در بلاتكليفي نگه داشته‌اند. كارگران اين كارخانه حدود ٢ هفته قبل با پيشنهاد آتيه دماوند صورتجلسه‌اي را با مسئولين آتيه دماوند امضا كرده بودند كه در مدت ١٤ روز به وضعيت حقوق و مزاياي آنها رسيدگي شود، اما مسئولين به وعده‌هايشان عمل نكردند. كارگران در پيگيري مطالباتشان براي مشخص شدن وضعيت دريافت حقوق و مطالبات‌شان به محل شركت آتيه دماوند در تهران رفتند تا به مديران اين شركت اعتراض کنند. كارگران با بي توجهي مسئولين شركت آتيه دماوند روبرو شدند و در ادامه اعتراض خود در تهران روز ٢٤ بهمن به دفتر رياست جمهوري رفته و خواستار رسيدگي به مشكلاتشان شدند. اين گزارش مي‌نويسد كه معاون رئيس جمهور به اين كارگران وعده‌هاي داده اما تا هنگام ارسال خبر هيچ گام عملي از طرف معاون رئيس جمهور برداشته نشده است و کارگران به اين امر اعتراض دارند.

عضو هيئت موسس اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار احضار و بازجويي شد

هيئت موسس "اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار" طي اطلاعيه‌اي اعلام کرده است که يکي از اعضا هيئت موسس اين اتحاديه به نام صديق کريمي در سنندج توسط اداره اطلاعات رژيم اسلامي در تاريخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۵ احضار شده است. در اين اطلاعيه آمده است که صديق کريمي چهار ساعت و نيم تحت بازجويي بوده است. بر اساس اطلاعيه "اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار" مسئولين اداره اطلاعات سنندج به صديق کريمي اعلام کرده‌اند که تاسيس اين اتحاديه غيرقانوني است. چند روز قبل نيز يک کارگر ديگر در سنندج به اسم علي سهرابي به اداره اطلاعات احضار شده بود. رژيم اسلامي ميداند نگهداري اين فعالين در زندان برايش گران تمام ميشود به همين دليل تلاش ميکند با احضار و بازداشتهاي موقت آنها را از فعاليت براي رسيدن به مطالبات برحقشان باز دارد.

رأي به ضرر كارگران پروفيل پارس

هيأت حل اختلاف اداره كار غرب تهران به زيان كارگران اين شركت رأي داد. حدود ٦٠ كارگر شركت پروفيل پارس روز ٢٧ بهمن ماه با مديريت اين شركت توافق كرده بودند كه در ازاي دريافت سالي ٤ ماه حقوق و مزايا، بازخريد شوند. اين توافق پس از ماهها اعتراض كارگران حاصل شد، اما كارفرما براي آنكه سنوات مقرر شده را به كارگران نپردازد، به مراجع تشخيص و حل اختلاف اداره كار غرب تهران متوسل شد و در نهايت توانست در هيأت حل اختلاف به خواسته خود برسد. گزارش اين اعتصاب در ادامه مينويسد: در حالي كه هيأت تشخيص اداره كار غرب تهران بر اساس اسناد و مدارك موجود به پرداخت ٤ ماه سنوات رأي داده بود، هيأت حل اختلاف با نقض رأي هيأت تشخيص، به پرداخت ٣ ماه سنوات براي تسويه حساب و بازخريدي رأي داده است.

تجمع کارگران نساجي کردستان در مقابل اداره کل کار استان کردستان

كارگران نساجي كردستان روز ٢۵ بهمن در مقابل اداره كار استان كردستان تجمع كردند. در خصوص اين خبر و اعتراض كارگران، سايت "اتحاد"، سايت هيئت مؤسس اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار، از بازداشت يك ساعته شيث اماني، يكي از نمايندگان كارگران تجمع كننده خبر داد. تجمع كنندگان با طرح خواسته‌هاي خود اعلام كردند كه تا رسيدن به خواسته‌هايشان به تجمعات خود ادامه داده و روز ٢٨ بهمن در مقابل اداره كل كار استان كردستان تجمع خواهند كرد. همچنانكه انتظار مي رفت كارگران اولتيماتوم خود را عملي كردند. سايت "اتحاد" روز ٢٨ بهمن در گزارشي نوشت: "امروز مورخه ٢٨/١١/١٣٨۵ از ساعت ٩ صبح حدود ٢٠٠ نفر از کارگران نساجي کردستان در مقابل اداره کل کار استان کردستان تجمع کرده و خواهان رسيدگي به خواسته‌هاي خود شدند. کارگران با توجه به برگزاري تجمعات مختلف طي دو ماه گذشته و عدم رسيدگي به خواسته‌هايشان از سوي مسئولان، تلاش کردند تا وارد ساختمان اداره کل کار شوند که با سد نيروهاي امنيتي مواجه شدند. بدنبال اين وضعيت يگان ويژه نيز وارد عمل شد تا کارگران را متفرق کنند اما با مقاومت کارگران و اصرار آنان بر ادامه تجمع مواجه شدند. با مقاومت کارگران، مسئول صندوق مهر رضا و حراست اداره کل کار با کارگران وارد مذاکره شدند و در نتيجه اين مذاکره قرار شد نمايندگان کارگران آقايان شيث اماني و حسن زارعي براي مذاکره با مسئولان ارشد به تهران بروند. طبق خبر دريافتي اين نماينده ها فردا در تهران خواهند بود. کارگران اعلام کرده‌اند که اگر نماينده‌هاي آنان بدون نتيجه مثبتي از تهران برگردند روز چهارشنبه مورخه دوم اسفند ماه ساعت ٩ صبح مجددا در مقابل اداره کل کار استان کردستان دست به تجمع خواهند زد. در اين تجمع نيروهاي امنيتي گوشيهاي همراه و شناسنامه برخي از کارگران را گرفته بودند. کارگران در دقايق پاياني تجمع خود اعلام کردند که چنانچه گوشيها و شناسنامه‌هاي همکاران آنان باز گردانده نشود به تجمع خود ادامه خواهند داد، در پي اصرار کارگران بر ادامه تجمع نيروهاي امنيتي گوشيها و شناسنامه‌هاي کارگران را به آنان باز گرداندند و بدين ترتيب تجمع امروز کارگران نساجي کردستان پايان پذيرفت. خواسته‌هاي کارگران نساجي کردستان به شرح زير مي‌باشد: ١- ابقا بکار همه کارگران اخراجي و تعليقي نساجي کردستان، ٢- در صورت عدم ابقا در کار، برقراري بيمه بيکاري براي همه کارگران بدون محدوديت زماني تا اشتغال بکار آنان، ٣- در صورت عدم پذيرش دو خواست فوق اجراي بازنشستگي پيش از موعد همه کارگران، و ٤- چنانچه هيچکدام از خواسته‌هاي فوق اجابت نشود پرداخت وام ده ميليون توماني به همه کارگران با زمانبندي بازپرداخت ده ساله و پرداخت آن بدون قيد و بندهاي سفت و سخت اداري موجود."

اعتصاب كارگران صنايع فولاد اهواز

حدود ٢٠٠ تن از كارگران شركت "رشن" كه در بخش گندله‌سازي و انباشت و برداشت مشغول به كار هستند، روز ٢٨ بهمن در مقابل درب شماره ١ صنايع فولاد تجمع كردند. بنا به اين خبر: "كارگران خواسته‌ها و موارد نارضايي خود را چنين اعلام كردند: ١- پرداخت حقوق معوقه‌ي خود از سه ماه گذشته تاكنون، ٢- پرداخت اضافه‌كاريها و ديگر مزايا كه از مهرماه تاكنون پرداخت نشده است. ٣- رعايت كردن پايبندي به پايه‌ي پرداخت دستمزد كه توسط پيمانكار كاهش يافته است. ٤- امضاي قرارداد با تاريخ و جزئيات مشخص (هم اكنون كارگران قرارداد را به صورت سفيد امضا كرده‌اند. ۵- صدور فيش حقوقي براي كارگران و مشخص كردن چگونگي پرداخت دستمزد، بيمه و ديگر مزايا (ليست بيمه و چگونگي پرداخت آن به اطلاع كارگران نميرسد) ٦- پرداخت پاداش و عيدي امسال كه توسط پيمانكار به بعد از عيد نوروز موكول شده است." اين خبر در خاتمه مي‌نويسد: "با توافق جمعي كارگران و قول همكاري از سوي حراست، كارگران ساعت ١١ ظهر به تجمع خود پايان دادند و بدون اعلام خروج محل را ترك كردند. كارگران روز يكشنبه ٢٩ بهمن از ساعت ٨ و نيم صبح دوباره در همان مكان تجمع خواهند كرد و بر سر كار آماده نخواهند شد."

خبري از كارگران كارخانه ريسندگي پرريس

هيئت موسس اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار روز ٣٠ بهمن گزارش داد: "کارگران کارخانه ريسندگي پرريس پس از اعتصاب شهريور ماه خود که توسط نيروهاي امنيتي مورد سرکوب واقع شد از طرف کارفرما بشدت تحت فشار قرار گرفته اند، بطوريکه تاکنون حدود ١٠ نفر از آنان از کار خود اخراج شده و کارفرما به تعداد کارگران اخراجي، کارگران زن را استخدام کرده است. از طرف ديگر کارگران اين کارخانه مدت دو ماه است که دستمزدهاي خود را دريافت نکرده اند و کارفرما تحت شرايطي که حتي يک کيلو از نخهاي توليدي در کارخانه نمي ماند و بلافاصله به فروش ميرسد از پرداخت دستمزد اين کارگران خودداري ميکند."

كارگران "ايران برك" توليد را خواباندند

مدير عامل كارخانه "ايران برك" گيلان گفته است كه به دليل شكايت كارگران به تعطيلي كارخانه، بعضي از ماشين آلات كارخانه توقيف اموال شده و توليد متوقف گرديده است. بنا به اين گزارش که روز ٢٢ بهمن منتشر شده است كارگران كارخانه "ايران برك" گيلان ٣ ماه حقوق از اين كارخانه طلبكارند؛ و مدير عامل كارخانه عدم مساعدت بانكها در پرداخت وام را بهانه آورده است.

تجمع مجدد كارگران "فرش البرز" مازندران

كارگران فرش البرز بابلسر صبح روز ٢٩ بهمن در مقابل محل اين كارخانه تجمع كردند. اين كارگران به دنبال عدم تحقق وعده مسئولين كارخانه و استان مازندران در خصوص پرداخت ١۵ ماه حقوق معوقه به مدت يك ساعت دست به تجمع زدند. اين تجمع با مداخله نيروهاي نظامي رژيم پايان يافت. اين كارگران قبلا نيز به دليل پيگيري مطالبات خود با نيروهاي نظامي رژيم درگير شده بودند.

اعتصاب كارگران شركت "كاشي سمند" سمنان

كارگران شركت "كاشي سمند" سمنان به علت عدم دريافت حقوق خود، براي چندمين بار دست به اعتصاب زدند. روز ٢٤ بهمن ماه بيش از ٣٠٠ نفر از كارگران اين شركت به دليل عدم دريافت حقوق ٦ ماهه خود از روز ٢٣ بهمن تا درج خبر از كار دست كشيده و همچنان در اعتصاب مي‌باشند. يادآوري مي‌شود كه سال گذشته و شهريور ماه سال جاري نيز كارگران اين شركت به همين منظور اعتصاب كرده بودند.

تجمع جوانان بيكار در منطقه "اروند كنار" خوزستان

تعدادي از جوانان بيكار ساكن "اروند كنار" استان خوزستان روز ٢٦ بهمن در مقابل بخشداري اين منطقه تجمع كرده و خواستار ايجاد اشتغال براي بيكاران شدند. اين جوانان خواستار استخدام بيكاران منطقه در شركتهاي فعال در زمينه اكتشاف نفت در منطقه نهر "عليشر" شدند.

اعتراض كارگران "زگال شمال" به دستمزدهاي پرداخت نشده

كارگران شركت "زگال شمال" روز ١ اسفند در اعتراض به عدم دريافت بيش از ۵ ماه از حقوقشان در نامه‌اي به احمدي‌نژاد نوشتند: "ما كارگران شركت زگال شمال، كه در زمينه توليد پاك كن، مداد، خط كش و گونيا توليد دارد، ٢٠ كارگر دائم و حدود ۵٠ كارگر قراردادي هستيم كه به علت درگير بودن با مواد شيمايي، اكثرا دچار بيماري آسم هستيم. شركت بهترين درآمد را دارد اما كارفرما براي اينكه پرسنل دائمي را اخراج كند و كارگران روزمزد بياورد، در حدود ۵ ماه است به بهانه انتقال شركت به شهرستان كرج، عذر كارگران را خواسته است. مديريت كارخانه بدون دادن حق و حقوق كارگران، در صدد انتقال دستگاههاي شركت بوده كه كارگران جلوي اي انتقال را گرفته و مانع شدند، ولي باز هم موفق به گرفتن حق خودمان نشديم زيرا كارفرما به هيچ عنوان حاضر نيست حق و حقوقها را بدهد و ادعا مي‌كند پولي ندارم كه به شما بدهم، در صورتي كه با چندين ميليارد تومان، در شهرستان كرج يك شركت ديگر به نام استدلر را خريده است، در ضمن چند تن از كارگران را بدون هيچ امكانات و مزايايي براي كار به شهرستان كرج رفته بودند، اما عذر آنها را نيز خواسته است." فضاي اعتراضي در ميان کارگران اين شرکت حاکم است.

دو روز اعتصاب اخطاري و قدرتمند معلمان

طبق گزارشي که به حزب کمونيست کارگري رسيده است، روزهاي دوشنبه و سه شنبه ٣٠ بهمن و اول اسفند، معلمان مناطق ٢٢ گانه تهران و بسياري از شهرهاي بزرگ کشور دست به دوروز اعتصاب اخطاري زدند و از رفتن به کلاسهاي درس خودداري کردند. معلمان اخطار کرده اند که چنانچه به خواستهاي آنها رسيدگي نشود بار ديگر در اسفندماه دست به اعتصاب خواهند زد. اعتصاب اخطاري معلمان پيش درآمد اعتصابات قدرتمندتر آنان و گسترش اعتصابات کارگري است. در تهران، بيشترين اعتصابات در مناطق جنوب تهران از جمله منطقه ١٧ در جواديه، منطقه ١٩ واقع در ميدان بار و ميدان رجائي، مناطق ٣، ٤ و ، و ٥ و اسلام شهر بود. از ساير مناطق تهران گزارشي به ما نرسيده است. علاوه بر تهران، شهرهاي كرمانشاه٬ تبريز٬ اصفهان٬ مشهد٬ شيراز و شهرهاي جنوبي فارس نيز به اعتصاب دو روزه پيوستند و اعتصاب قدرتمندي را سازمان دادند. امروز در سطح شهر تهران همه جا بحث از اعتصاب معلمان بود. افزايش حقوق، اجراي لايحه مديريت خدمات کشوري يعني همسانسازي حقوق خود با ديگر کارمندان دولت، ايجاد تسهيلات لازم براي تامين مسکن و پرداخت کمک و يارانه هاي مسکن و بيمه هاي درماني رايگان اعم خواستهاي معلمان را تشکيل ميدهد. معلمان در روزهاي ٣ و ١٥ بهمن نيز در اعتراض به وضعيت اسفبار خود دست به تجمعات اعتراضي در مقابل مجلس اسلامي زده بودند. در تجمع روز ١٥ بهمن بيش از هزار نفر شرکت داشتند و از شهرهاي مختلف تعدادي از معلمان بعنوان نمايندگان تشکل هاي صنفي معلمان در آن شرکت کرده بودند. در اين تجمع معلمان اخطار کردند که چنانچه به خواستهاي آنها تا ٢٥ بهمن رسيدگي نشود روز ٣٠ بهمن و اول اسفند دست به اعتصاب سراسري خواهند زد. بنا به گزارش به دنبال اعتصاب دو روزه ٣٠ بهمن و ١ اسفند روز چهارشنبه ٢ اسفند صدها معلم در برابر مجلس شوراي اسلامي تجمع اعتراضي بر پا كردند و بر روي خواستهايشان پافشردند. اين اعتراضات ادامه دارد.

***

يك گزارش : نپرداختن حقوق و مزاياي کارگران يک پديده روزمره و گسترده است

پرداخت نشدن و به تعويق افتادن دستمزدهاي كارگران يكي از معضلات اصلي كارگران ايران شده است كه درصد بسيار كمي از اين اخبار در مطبوعات رژيم منعكس ميگردد. ايلنا روز ٢۵ بهمن ماه خبر داد كه ٢٤٠ كارگر شركت "سازمايه" پاكدشت ٣ سال است كه حقوق خود را دريافت نكرده‌اند. در همين روز باز ايلنا خبر ميدهد كه ٢٠٠ كارگر شركت "پارسانيك" قزوين با تاخير ٤ تا ۵ ماه حقوق دريافت ميكنند. در خبر ديگري در روز ٢٢ بهمن، اين خبرگزاري مي‌نويسد كه حقوق معوقه ٣ ماه كارگران شركت "پارس سرنگ" مرودشت، تا پايان سال ٨۵ پرداخت نخواهد شد. در همين روز باز اين خبرگزاري گزارش داد كه ٨٠ تن از كارگران شركت "نوشين صنعت" نيشابور بيش از ٤ ماه است حقوق دريافت نكرده‌اند. بنابه خبر ديگري در روز ٢٣ بهمن، ١٤٢ كارگر شركت "اطهر بافت" خرمدره، چهار ماه است كه هيچگونه حقوق و مزايايي دريافت نكرده‌اند. حسن بهرامي، مسئول كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار محور غرب تهران، در همين روز ميگويد: ٤٠٠ كارگر شركت ويتانا ٦ ماه است كه سرگردانند. (ايشان البته سربسته ميگويد كه اين كارگران دستمزدي براي ٦ ماه دريافت نكرده‌اند.) ايلنا روز ٢٠ بهمن به نقل از دبير خانه كارگر تبريز گزارش مي‌دهد كه كارگران كارخانه "تراكتورسازي تبريز" كه حدود ٦ هزار كارگر دارد، حدود ۵٠ درصد از دستمزد ديماه خود را دريافت نكرده‌اند. وي همچنين گفته است كه احتمال افزايش معوقه براي ماههاي آينده وجود دارد. روز ٢٠ بهمن ماه ايلنا از قول علي دهقاني، كه او را فعال كارگري استان يزد ميخواند، ميگويد: كارگران نساجي درخشان حداقل ٨ ماه حقوق و مزاياي خودرا طلبكارند. روز ٢٧ بهمن ايلنا از عدم دريافت حق و حقوق كارگران پوشينه بافت براي مدت ۵ ماه خبر داد. دبير اجرائي خانه كارگر خاش نيز روز ٢٨ بهمن گفته است كه ٢٠٠ كارگر شركت توليدي – كشاورزي كشت و صنعت "گوهركوه" خان بيش از ٢ ماه است كه حقوقي دريافت نكرده‌اند. وي گفته كه در چند سال گذشته كارگران اين شركت از ٦٠٠ نفر به ٢٠٠ نفر تقليل يافته و به نمايندگي از كرفرماي شركت گفته است كه "اين شركت با مشكل نبود نقدينگي مواجه شده است." رئيس شوراهاي اسلامي اروميه هم در همين روز گفته است كه ٨٠ تن از كارگران شركت "ارومدشت" اروميه كه از واحدهاي زير مجموعه كارخانه يك و يك است، حدود ۵ ماه است كه حقوق و مزاياي دريافت نكرده‌اند. روز ٢٩ بهمن از قول فرامرز نقش افكن، يكي از رؤساي شوراهاي اسلامي كار در اروميه ميگويد: كارگران كارخانه آجر ماشيني اروميه بيش از ۵ ماه است كه حقوقي دريافت نكرده‌اند و كسي پاسخگوي مشكلات اين كارگران نيست. روز ٢٩ بهمن هم از قول دبير اجرايي خانه كارگر شهريار گفت: بيش از ١٢٠ كارگر شركت توليدي "ام-ك بتن" شهريار، با اينكه اين شركت توليد خوبي دارد، ٣ ماه است حقوق دريافت نكرده‌اند. به گزارش روز ٢ بهمن سايت "شارنيوز" كارگران شركتهاي طرف قرارداد با شهرداري شهر سقز ٤ ماه است كه حقوقي دريافت نكرده‌اند. روز ٣٠ بهمن باز هم خبرگزاري ايلنا گزارش داد كه: "كارگران حرير قائمشهر ٣ ماه است حقوق نگرفته اند و هيات مديره جديد در صدد انحلال شركت است." ايلنا باز در همين روز از عدم دريافت ٧ ماه حقوق كارگران "ايران برك" خبر مي‌دهد. خبر ديگري در همان روز از به تعطيلي كشيده شدن شركت "فولاد گوزين" يزد خبر داده مي‌شود و كارگران اين شركت ٤ ماه حقوق طلبكارند. كارگران تا چند هفته پيش ٨ ماه حقوق طلبكار بودند كه با اعتراضات پي در پي خود موفق به دريافت ٤ ماه از ٨ ماه حقوق پرداخت نشده شدند. خبر ديگري در همين روز از ايلنا حاكي از اين است كه هزار كارگر شركت "صنايع فلزي ايران" ٤ ماه حقوقي دريافت نكرده‌اند. اين گزارش مي‌نويسد كه "درخواستهاي حضوري و نامه‌نگاريهاي كارگران معترض صنايع فلزي ايران به مراجع صلاحيتدار به ويژه دفتر رياست جمهوري براي پرداخت حقوق معوقه و از سرگيري كار، به جايي نرسيده و هم اكنون هزار كارگر ٢ شركت صنايع فلزي بدون دريافت ٤ ماه حقوق منتظر مساعدت مسئولان هستند." روز ١ اسفند ايلنا از عدم دريافت ٣ ماه حقوق كارگران شهرداري آبادان خبر داد. در همين روز خبر ديگري حاكي از اين است كه ۵٢٠ كارگر شركت "الكتريك ايران – رشت" حدود ٤ سال است كه هيچگونه حقوق و مزايايي دريافت نكرده اند. و شركت نيز تعطيل و واحدهاي توليدي آن تخريب شده است.
ايلنا همچنين روز ٢٣ بهمن گزارش مي‌دهد كه يكي از كارفرماهاي يك كارگاه طبخ غذا در منطقه عسلويه گفته است: "به دليل بدقولي و بدحسابي شركتهاي سفارش دهنده غذا، تمامي كارگران خود را با مطالبات معوقه اخراج كردم." وي گفته است كه براي پرداخت مطالبات ٢٤ كارگر مجبور شده كارگاه ٢٤ ميليون توماني خود را به بهاي ١٦ ميليون تومان بفروشد و بيش از ۵٨ ميليون تومان از يكي از پيمانكاران شركت همپا طلب دارد. ايلنا در همين مورد در روز ٢٤ بهمن مي‌نويسد: "بيش از ٢٠ نفر از همكاران سابق يكي از شركتهاي پيمانكاري براي دريافت مطالبات خود در خيابانهاي شهرهاي مختلف كشور سرگردان هستند. اين افراد كه در ازاي واگذاري انواع ماشين آلات همچون جرثقيل، ژنراتور و گازهاي صنعتي براي مدت معين حدود ٤ ماه، از ٦ تا ٢۵ ميليون تومان طلبكار هستند، به دليل دريافت نكردن مطالبات خود و پرداخت بدهي‌هاي كارگران، مجبور به فروش تجهيزات خويش شده‌اند."

***

نامه اعتراضي رئيس اتحاديه بيمارستانهاي بريتيش کلمبيا در کانادا به احمدي نژاد در مورد دستگيري کارگران نساجي کاشان

فرد ميوزين رئيس اتحاديه کارکنان بيمارستانهاي بريتيش کلمبيا در کانادا در نامه اي به احمدي نژاد رئيس جمهور اسلامي، به دستگيري کارگران معترض نساجي کاشان اعتراض کرد. در اين نامه که به تاريخ ١٧ فوريه است و رونوشتي از آن به بهرام سروش و شهلا دانشفر کادرهاي حزب کمونيست کارگري نيز ارسال شده اينطور آمده است:
"از طرف ٤٢ هزار نفر از اعضاي اتحاديه کارکنان بيمارستانهاي بريتيش کلمبيا، کانادا، اين نامه را به شما مينويسم تا نگراني عميق خودرا در مورد وضعيت کارگران نساجي که اخيرا بخاطر اعتراض به شرايط ناعادلانه کار و دستمزدهاي پايين خود دستگير شده اند،ابراز کنم. اعتراض يک هفته اي ٢٢٠٠ نفر از کارگران نساجي در شهر کاشان به دستگيري ٢٠ نفر از کارگران در تاريخ ٩ فوريه ٢٠٠٧ انجاميده است. پليس آنها را شبانه دستگير کرد و آنها را با اتوبوس به محلي نامعلوم منتقل کرده است.
کارگران نسانجي کاشان چند سال است براي دستمزدهاي پرداخت نشده خود و ساير خواستهايشان مبارزه و اعتراض ميکنند. هفته گذشته کارگران معترض در ميدان کاشاني جمع شدند و خواهان اين شدند که مقامات به خواستهاي آنها پاسخ دهند. کارگران خواستهايي برحق از جمله پرداخت دستمزدهاي پرداخت نشده و بازگشت به کار کارگران اخراجي را مطرح کردند.
من از شما مصرانه ميخواهم که براي آزادي فوري کارگران دستگير شده و پرداخت دستمزدهايشان همين امروز اقدام کنيد. بعلاوه حق بازنشستگي کارگران بايد تماما پرداخت شود و کارگران اخراجي بايد به سرکار بازگردند يا به آنها بيمه بيکاري پرداخت شود.
به انتظار شنيدن حل مساله با توجه به حقوق انساني در ايران
با احترام
فرد ميوزين

رئيس اتحاديه کارکنان بيمارستانها در بريتيش کلمبيا، کانادا"

حزب کمونيست کارگري ايران تهاجم سرکوبگران جمهوري اسلامي به کارگران معترض نساجي کاشان را شديدا محکوم ميکند و از همه کارگران و مردم ميخواهد که با گسترش مبارزه و اعتراضات خود حکومت منفور اسلامي زا از اين اقدام خود پشيمان کنند. کارگران دستگير شده بايد فورا آزاد شوند. دستمزدهاي کارگران بايد فورا پرداخت شود و تمامي کارگران اخراجي به سر کار برگردند. ما از همه کارگران نساجي کاشان ميخواهيم که اخرين اخبار از وضعيت دستگير شدگان و کارگران اخراجي را به حزب کمونيست کارگري اطلاع دهند.

حزب کمونيست کارگري ايران
٣ اسفند ١٣٨٥ – ٢٢ فوريه ٢٠٠٧