پنجشنبه، ۱۹ بهمن ۱۳۸٥ - ۸ فوريه۲۰۰٧

    کارگر کمونيست  ۵۲

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار اعتراضات کارگرى

اعتراضات کارگري در ابعاد گسترده اي ادامه دارد. گسترش اخراج و بيکاري، عدم پرداخت دستمزد و مزاياي کارگران، جايگزين کردن کارگران استخدامي با کارگران موقت و قراردادي و گسترش هرچه وسيعتر ناامني شغلي و دستمزدهاي ناچيز، گوشه اي از وضعيت مشقت باري است که ميليونها کارگر با آن مواجهند. زندگي کارگران مرتبا افت ميکند و دشوارتر و دشوارتر ميشود. اعتراض، اعتصاب و تجمع پاسخ کارگران در سراسر کشور به اين شرايط جهنمي است که کارفرمايان و دولت آنها به کارگران تحميل کرده اند. اعتراضات زير تنها چند مورد از صدها اعتراض و اعتصابي است که هرهفته جريان دارد.

تجمع اعتراضي پرسنل بيمارستان فيروزگر

روز ١٩ بهمن جمعي از پرسنل بيمارستان فيروزگر در اعتراض به پرداخت نشدن طرح كارانه ٢٠ ماه خود و نپرداختن پول لباس به مدت ٤٨ ماه و عدم پرداخت ديگر مزاياي شغلي خود در داخل بيمارستان دست به تجمع زدند. كارگران به فشار بالاي كار و كمبود پرسنل در بخش هاي مختلف بيمارستان و عدم پرداخت پاداش بازنشسته ها و برگزاري كلاسهاي آموزشي ضمن خدمت و نابساماني وضع شغلي خود معترض بودند. پرستاران از اينكه در خطر بيماريهايي همچون هپاتيت و ايدز هستند و بطوريكه مجبورند هر سه ماه يكبار آزمايش هپاتيت و ايدز بدهند٬ شكايت داشتند. يكي ديگر از موضوعات اعتراض پرستاران وضع نا مطلوب غذا بود.

كارگران شركت چوب و صنعت وارد چهارمين روز اعتصاب خود شدند

روز ١٨ بهمن اعتصاب كارگران شركت چوب و صنعت ايران واقع در شهر صنعتي كاوه در اعتراض به بيش از ٦ ماه دستمزد پرداخت نشده وارد چهارمين روز خود شد. بنا به گزارش اين شركت توليد كننده انواع دربهاي چوبي و پاركت است. اين كارخانه داراي ٢٧ كارگر است كه با احتساب پرسنل دفتر مركزي، مجموع پرسنل به حدود ٤٠ نفر مي‌‏رسد و طبق همين گزارش هر يك از پرسنل آن از مبلغ ٤٠٠ هزار الي يك ميليون و ٨٠٠ هزار تومان بابت حقوق معوقه طلبكارند.

تجمع اعتراضي كارگران پوشينه بافت

روز١٧ بهمن ٣٥٠ كارگر شركت "پوشينه بافت" در اعتراض به يكسال بلاتكليفي و به حالت تعطيل درآمدن كارخانه٬ عازم تهران شده و در مقابل دفتر احمدي نژاد تجمع كردند. كارگران شب را در اين محل به صبح رساندند.

تجمعات اعتراضي كارگران كارخانه ساريت مازندران

بنا به گزارشي در ١٧ بهمن ٧٥ كارگر كارخانه ساريت مازندران در اعتراض به وضع بلاتكليف خود از چند هفته قبل تاكنون در ساعات غير كاري در مقابل محل كار خود تجمع و تحصن ميكنند. تحت فشار اين اعتراضات به كارگران وعده هايي داده شده است٬ اما تا كنون به هيچكدام از اين وعده ها عمل نشده است.
طبق همين گزارش كارگران كارخانه ساريت كه وابسته به كارخانه سيمان مازندران است، و ٧۵ كارگر در سه شيفت كاري دارد، كه صفحه‌هاي سيماني ايرانيت توليد مي‌كنند. بسياري از كارگران اين كارخانه به دليل در معرض قرار گرفتن مواد سمي و زيان آور براي سالهاي متمدي، دچار بيماريهاي ريوي هستند.
كارگران كارخانه ساريت مازندران قبلا در روز ٤ بهمن بر عليه خصوصي‌سازي اين كارخانه و نگراني از اينكه اين خصوصي امكان بيكارسازي همانند بسياري خصوصي‌سازيهاي ديگر بهمراه خواهد آورد، در مقابل درب اين كارخانه تجمع كردند. تجمعات اعتراضي اين كارگران تا زمان رسيدن گزارش در خارج از ساعات كاري هر روزه در مقابل درب اين كارخانه ادامه يافته است. كارگران اعلام كرده اند كه تا رسيدن به خواست خود به اعتراضشان ادامه خواهند داد.

تجمع اعتراضي تاكسيرانان در كرمانشاه

شمار زيادي از رانندگان تاكسي‌هاي فرسوده شهر كرمانشاه روز ١٦ بهمن در مقابل دفتر نمايندگي سايپا در كرمانشاه تجمع كرده و خواستار تحويل گرفتن خودروهاي نو شدند. بنا به گزارش به هنگام اجراي طرح تعويض خودروهاي فرسوده، مسئولين شركت سايپا وعده داده بودند كه طي ١۵ روز خودروهاي نو را به تاكسيرانان تحويل دهند، اما با وجود گذشت ٤٠ روز هيچ اقدامي در اين خصوص انجام نشده است. اين در حاليست كه تاكسي تنها منبع درآمد خانواده‌هاي آنها ميباشد و با اين تاخير فشار بسياري به آنها و خانواده هايشان وارد شده است. تجمع كنندگان اعلام كردند طي روزهاي آتي باز هم به تجمعات خود ادامه خواهند داد.

اعتصاب رانندگان تاکسي بوکان

روز ۱۶ بهمن ۱۳۸۵جمع کثيري از رانندگان تاکسي شهر بوکان در اعتراض به کمبود بنزين ، در ميدان فرمانداري اين شهر دست به اعتصاب زدند و خواستار بهبود وضعيت سوخت و توزيع مناسب آن شدند. آن دسته از رانندگان تاکسي که در اين ميدان حاضر نشده بودند در خيابانهاي ديگر شهر به اين اعتراض پيوستند و اعتصاب را در همه شهر آغاز کردند. اين اعتصاب از ساعت ۶ بعد ازظهر آغاز شد. با شروع اعتصاب نيروهاي انتظامي و مسئولين فرمانداري به محل آمدند. از رانندگان تاکسي خواستند که کار را شروع کنند و مطالباتشان را طي يک نامه به فرمانداري بوکان بدهند. امروز ۱۷ بهمن رانندگان نامه اي با اين مضمون به فرمانداري تحويل دادند.
به فرمانداري شهرستان بوکان!
بدين وسيله به اطلاع ميرسانيم٬ ما رانندگان تاکسي شهرستان بوکان از حدود يک هفته قبل نسبت به دريافت بنزين مصرفي خودروهايمان دوباره در مضيقه قرار گرفته ايم. صفهاي طولاني و وقت گير٬ قاچاق سوخت در بازار سياه٬ و گراني بنزين بيداد ميکند. سهميه ۳۱ ليتر بنزين براي خدمات رساني و جهت امرار معاش ابدا کافي نيست.
بنابر اين ما رانندگان شهرستان بوکان خواهان خاتمه دادن به اين وضعيت نامناسب و در دسترس بودن هرچه زود تر بنزين کافي براي مصرف کنندکان هستيم. گفتني است اين دومين اعتصاب تاکسيرانان شهر بوکان در سال جاري مي باشد.

تجمع اعتراصي كارگران كارخانجات ريسندگي و بافندگي كاشان

بيش از ۵٠٠ نفر از كارگران كارخانجات ريسندگي و بافندگي و مخمل و ابريشم كاشان روز ١٦ بهمن ماه با تجمع در چهارراه كاشاني اين شهر نسبت به عدم پرداخت حقوق و مطالبات خود اعتراض كردند. كارگران ضمن مسدود كردن مسير حركت خودروها در چهارراه كاشاني بي توجهي به خواستها و مشكلات خود را محكوم و بر اتحاد خود تا رسيدن به مطالباتشان تأكيد كردند. بيش از ٣۵٠٠ كارگر كارخانجات ريسندگي و بافندگي و مخمل و ابريشم كاشان حدود ١۵ ماه است كه حقوق و مزاياي خود را دريافت نكرده‌اند.
رژيم بلافاصله تعداد زيادي نيروي انتظامي به محل تجمع كارگران گسيل كرد، اما كارگران تهديد كردند كه در صورت عدم پرداخت مطالباتشان در روزهاي آينده نيز به تجمع دست خواهند زد.

اعتصاب بيش از هزار كارگر كارخانه پارسيلون در خرم آباد

بيش از هزار نفر از كارگران كارخانه "پارسيلون" خرم‌‏آباد، از صبح روز ١٦ بهمن در اعتراض به نپرداختن حقوق و مزاياي ديماه و نيز عدم پرداخت سه تا هشت ماه حقوق و مزاياي كارگران پيماني و قراردادي و عدم پرداخت حق سنوات دو ماه كارگراني كه در شرف باز نشستگي هستند٬ دست به اعتصاب غذا زدند. همزمان با اين اعتصاب مدير كل صنايع و معادن استان در برنامه اي در مركز صدا و سيماي استان لرستان اعلام کرد كه كارخانه پارسيلون هيچگونه مشكلي ندارد و اين اظهارات بيش از بيش موجب خشم و اعتراض كارگران گرديد. اين حركت اعتراضي هم اكنون ادامه دارد.
در گفتگو با خبرگزاري ايلنا كارگران اعلام کردند که به دليل اينكه همسران و فرزندانمان گرسنه هستند، ما نيز از خوردن غذا در محل كار خودداري مي‌‏كنيم تا با خانواده ‌‏هايمان ابراز همدردي كنيم.
كارگران اين كارخانه قبلا نيز در كارخانه و در مقابل اداره كل كار و اموراجتماعي و استانداري دست به تجمع اعتراضي زده بودند و مسئولان استان به آنها قول رسيدگي به خواستهايشان را داده بودند اما با وجود گذشت دو ماه، هيچگونه پاسخي به آنها داده نشده است. بنا به گزارش، اين كارخانه هم اكنون به حال نيمه تعطيل درآمده و تنها با ٣٠ درصد ظرفيت كار ميكند. اين موضوع موجب نگراني كارگران و خطر اخراج آنها از كار شده است. در اين حركت اعتراضي كارگران اعلام داشتند كه تا رسيدن به خواستهايشان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد و در مقابل تعطيل شدن كارخانه و اخراج خود از كار خواهند ايستاد. در اين كارخانه تا كنون ٧٠ نفر از كارگران به دليل سختي كار بازنشست شده اند و حدود ٤٠٠ نفر از كارگران به كار اشتغال پيدا كرده اند كه به آنها نيز بموقع دستمزدشان پرداخت نميشود. حتي بعضي از كارگران با وعده گرفتن وام ده ميليون توماني از كار بيكار ميشوند و به جاي آنها از كارگر روزمزد استفاده ميشود.

تجمع اعتراضي كارگران اخراجي نساجي كردستان در مقابل اداره كار سنندج

صبح روز ١٥ بهمن تعدادي از كارگران اخراج شده كارخانه نساجي كردستان با تجمع در مقابل ساختمان مركزي اداره كار استان كردستان دست به اعتراض زدند. كارگران معترض خواهان بازگشت به كار و يا پرداخت وام دراز مدت به تمامي اخراج شدگان شدند. تجمع تا ساعت ٤ عصر ادامه داشت و کارگران پس از قول مساعد مقامات اداره كار موقتا به تجمع خود پايان دادند.

تجمع و اعتراض نمايندگان تشكلهاي معلمان

روز ١۵ بهمن ماه، صدها تن از معلمان استان تهران و نمايندگان تشكلهاي صنفي معلمان از سراسر كشور در مقابل مجلس شوراي اسلامي دست به يك تجمع اعتراضي زدند. در اين تجمع كه ساعت ١ شروع و تا ۵ بعدازظهر ادامه داشت، تجمع كنندگان با در دست گرفتن پلاكاردي ١٠ متري حاوي بريده جرائد و تصاويري از نامه هاي اداري و اعتراضي خود، بر بهبود وضعيت معيشتي خود و عملي شدن وعده هاي مقامات دولتي در خصوص رسيدگي به مطالبات و مشكلات معلمان تأكيد كردند.
همچنين بنا به گزارش از طوماري به امضا هزاران فرهنگي مراغه خبر ميدهد كه در آن آمده است: "با توجه به تصميمات اخيري كه در خصوص اجراي نظام هماهنگي پرداخت حقوق از طرف دولت در شهريور ماه سال آتي ماخوذ گرديده و اينكه بعيد نيست اين امر موجبات به تأخير افتادن و در نتيجه عدم اجراي آن را فراهم آورد، لذا اينجانبان جمعي از فرهنگيان شهرستان مراغه و حومه، خواستار تسريع در امر تصويب از طرف مجلس محترم شوراي اسلامي و اجراي آن از سوي دولت مردمي و عدالت محور ميباشيم." معلمان از سال ٧٩ تا كنون همواره بر سر خواستهايشان٬ خواست افزايش حقوقها٬ ايجاد تسهيلات لازم براي تامين مسكن٬ بهداشت و درمان رايگان مبارزه ميكنند. معلمان حق تشكل و احق اعتصاب را حق مسلم خود ميدانند.

کارگران شرکت پترو ماد شيمي در پالايشگاه عسلويه درب ورودي شرکت را بستند

روز ١٥ بهمن ساعت ده و نيم صبح ١٥٠ نفر از كارگران پتروماد شيمي در فاز ٩ و ١٠ پالايشگاه عسلويه در اعتراض به وضع بلاتكليف خود و عدم دريافت دستمزدهاي پرداخت نشده خود و نيز اخراج ٣٨ نفر از همكارانشان درب ورودي شركت را تا ساعت ١٢ ظهر بستند و مانع ورود و خروج از شركت شدند. پس از اين حرکت اعتراضي، عوامل حراست و اطلاعات در صحنه حاضر شده و از كارگران خواستند كه به تحصن خود پايان دهند. پس از مذاكراتي كه صورت گرفت كارگران سه نفر را بعنوان نماينده انتخاب كردند تا با شكايت از كارفرما از طريق دادگاه خواسته هاي خود را پيگيري كنند. كارگران معترض تا روشن شدن وضعيت خود خواهان اختصاص محل خواب و ناهار شدند. كارفرما قول داد امكانات لازم را براي آنان فراهم كند. بنا به گزارش شركت پتروماد شيمي در پنجشنبه ١٢ بهمن دستمزد معوقه ١٢٠ نفر از كارگران را پرداخت كرده و ١٥٠ كارگر ديگر بدون دريافت دستمزد و بدون جاي خواب و ناهار سرگردان شدند. از اينرو در روز ١٥ بهمن كارگران دست به تحصن زدند و درب ورودي پالايشگاه را بستند. اين حرکت اعتراضي انعكاس وسيعي در سطح مجتمع داشت.

تجمع جمعي از بازنشستگان در مقابل مجلس اسلامي

به گزارش ايلنا روز ١۵ بهمن جمعي از بازنشستگان جلوي درب مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند و خواستار اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري شدند. ظاهرا اعتراض كارگران به اقدام دولت مبني بر درخواست استرداد اين لايحه از مجلس بوده است. يكي از نمايندگان تجمع كنندگان گفته است كه اگر اين لايحه نيز به نتيجه نرسد، حالتي از نااميدي در بازنشستگان به وجود خواهد آمد.

تجمع كارگران "كنف كار" رشت در مقابل استانداري گيلان

روز ١٤ بهمن كارگران شركت "كنف كار" رشت كه مدت ٧ ماه است حقوق و مزايائي دريافت نكرده اند، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود، در جلوي استانداري گيلان دست به تجمع زدند و خواستار پرداخت فوري حقوق و دستمزدهاي پرداخت نشده خود شدند.

حمله نيروهاي انتظامي به تجمع كارگران شركت واحد

روز ١٤ بهمن جمعي از كارگران اخراجي شركت واحد در اعتراض به اخراج ٥٠ نفر از كارگران شركت واحد كه عمدتا از اعضاي هيات مديره و فعالين سنديكا هستند و به خاطر شركت در اعتصاب بهمن ماه سال گذشته از كار بيكار هستند٬ در مقابل اداره كل كار و امور اجتماعي استان تهران تجمع كردند. اين تجمع با حمله نيروهاي انتظامي و حراست اداره كار مواجه شدند. بنا به گزارش نزديك به ٤۵ روز از موعد رسيدگي به پرونده كارگران اخراجي شركت واحد در هياتهاي تشخيص ادارات كار استان تهران ميگذرد، اما هنوز به آنها پاسخي داده نشده است. اين در حالي كه طبق قانون بايد راي اين هياتها ٣ روزه اعلام ميشد. طي يكسال اعتراض و مبارزه مقامات دولت همواره تلاش كرده اند كه كارگران شركت واحد را با ارجاع به مقامات مختلف دولتي و موارد قانوني سر بدوانند. در تجمع روز ١٤ بهمن مدير كل كار استان تهران بعد از ساعات كاري در جمع كارگران حاضر شد و با نماينده‌هاي كارگران به گفتگو نشست و به كارگران قول داد كه به زودي نتيجه قطعي هياتهاي تشخيص اعلام خواهد شد

كارگران كشتي سازي ايران صدرا درب ورودي شركت را بستند
كارگران به اخراجها و قراردادهاي موقت اعتراض دارند
سه تن از كارگران معترض در اين شركت به دادگاه احضار شده و دستگير شدند

روز ١٠ بهمن ١٥٠ نفر از كارگران كشتي سازي ايران صدرا در بوشهر در اعتراض به اخراج ٣٨ نفر از كارگران اين شركت دست به تجمع اعتراضي زدند و درب ورودي شركت را بستند. كارگران اين شركت در ماههاي گذشته براي پيگيري مطالباتشان بارها دست به اعتصاب و تجمعات اعتراضي زده اند. اخراج ٣٨ نفر از کارگران و قراردادهاي موقت يك ماهه و دو ماهه موضوع اعتراض امروز کارگران ايران صدرا است. کارخانه ايران صدرا در بوشهر بزرگترين مرکز کشتي سازي در ايران است و قراردادهاي مهمي از جمله با ونزوئلا دارد. از تيرماه ٨٥ تاکنون که مسئولان ايران صدرا تصميم به اخراج کارگران گرفته‌اند، کارگران يک دم آرام ننشسته‌اند. ٨ روز تجمع پي در پي در تيرماه، اعتراض در اوايل مهرماه، بدنبال آن اعتصاب متحدانه ٨٠٠ نفر از کارگران عليه پرداخت نشدن دستمزد و ساير مزاياي خود و همچنين سطح پائين دستمزدها، اعتصاب دو هفته‌اي آذرماه گوشه‌اي از مبارزه پيگير و متحد کارگران ايران صدرا است که در همه اين موارد دولت و کارفرما دست به عقب نشيني زدند و پس از مدتي مجددا تعرض به کارگران را شروع کردند. بنا به گزارش روز ١٣ بهمن محمد عباسپور، روح الله بازيار و اكبر رنجبريان از كارگران معترض شركت ايران صدرا به دادگاه عمومي فراخوانده شدند. اكبر رنجبريان مي گويد كه مديريت شركت ايران صدرا به اتهام اخلال در نظم عمومي از اين كارگران شكايت كرده است. مأموران انتظامي شب هنگام به خانه اين كارگران حمله كرده و آنها را دستگير كردند.

تجمع كارگران شاهو در مقابل كارخانه

روز ٧ بهمن ماه نمايندگان كارگران شاهو پيرو توافق قبلي براي مذاكره با مدير عامل اين كارخانه جهت رسيدگي به خواسته‌هايشان به كارخانه مراجعه كردند، اما مدير عامل اين كارخانه حاضر به مذاكره با نمايندگان كارگران نشد و به آنها اعلام كرد كه بروند به استانداري مراجعه كنند. بدنبال اين وضعيت نمايندگان كارگران جلوي ماشين مدير عامل كارخانه را سد كردند و وي پس از پياده شدن با نمايندگان كارگران درگير شد و اعلام كرد كه به هر جا مي‌خواهند بروند شكايت كنند. پس از اين درگيري مدير عامل با نمايندگان كارگران، كارگران ديگر نيز به كارخانه آمده و كارگراني هم كه مشغول كار بودند دست از كار كشيدند. در همين هنگام كارگران به اتفاق هم جلوي خروج چهار خودرو را كه در حال خارج كردن ابزار توليد از كارخانه بودند، گرفتند. مأموران انتظامي حوالي ساعت ١٢ ظهر به قصد بيرون كردن كارخانه كارگران از كارخانه در محل حاضر شدند، اما كارگران حاضر به ترك كارخانه نشدند. در ادامه اين كشمكش ساعت ٢ بعد از ظهر صاحب كارخانه در محل حاضر شد و ضمن درگير شدن با كارگران اعلام كرد كه كارخانه را خواهد بست. كارگران اما از خواست خود كوتاه نيامده و كارفرما را وادار به مذاكره كردند. طي اين مذاكره كارفرما اعلام كرد كه تا ١۵ بهمن ماه دستمزدهاي پرداخت نشده و كليه حقوق و مزاياي پرداخت نشده كارگران را خواهد پرداخت. كارگران علاوه بر مطالبات قبلي خود، خواهان بركناري مدير عامل اين كارخانه نيز شدند. كارگران در پايان اين تجمع اعلام كردند كه اگر تا ١۵ بهمن ماه مطالباتشان برآورده نشود به تجمعات خود ادامه خواهند داد. مطالبات كارگران شاهو به شرح زير است: ١) پرداخت بن كارگري همه كارگران كه طي سالهاي ٨٤ و ٨۵ پرداخت نشده است. ٢) پرداخت ما به التفاوت دستمزد ۵٩ از كارگران كه بمدت ٧ ماه پرداخت نشده است. ٣) پرداخت دستمزد معوقه ٢٤ نفر از كارگران طي ماههاي ارديبهشت و خرداد ٨۵ و همچنين پرداخت دستمزد شهريور ماه ٤ نفر از كارگران.
بنا به گزارش روز ١۵ بهمن حدود ١۵٠ تن از كارگران اين كارخانه در پي آلتيماتوم قبلي خود مقابل اداره كل كار و امور اجتماعي استان كردستان تجمع كردند. ٣ تن از نمايندگان تجمع كنندگان با مسئول حراست اين اداره به مذاكره پرداختند و به گفته شيث اماني، يكي از نمايندگان كارگران، مسئول حراست به آنها قول داد تا ١٦ بهمن همراه با نمايندگان كارگران در خصوص تسهيل وام به كارگران به صندوق مهر امام رضا مراجعه نمايند كه اين وعده كارگران را قانع نكرد. و كارگران با بازگشت مدير كل اداره كار، خواهان مذاكره نمايندگان خود با وي شدند. به گفته شيث، كارگران خواهان پرداخت تسهيلات به ٢٠٠ نفر ديگر از كارگران اخراجي شدند كه مدير كل اداره كار در خصوص پرداخت تسهيلات به ٢٠٠ نفر ديگر از كارگران گفت: اين تسهيلات با مصوبه دولت و از محل اعتبارات اشتغال وزارتخانه پرداخت ميشود، با توجه به بدهي ١٦ هزار ميليارد توماني صندوق بيمه كشور، اگر بخواهيم به كليه كارگران وام پرداخت كنيم به مصوبه دولت نياز داريم. به گفته شيث اماني، مدير كل اداره كار گفت: "من هيچ قولي نميتوانم بدهم، فقط ليسي از اسامي كارگران به منظور مذاكره با وزارتخانه و پرداخت وام به آنها تهيه شده ولي كليه اختيارات پرداخت تسهيلات با رئيس صندوق مهر امام رضاست." يك خواست كليدي كارگران حفظ سوابق بيمه‌اي و امكان اشتغال مجدد حتي در صورت دريافت وام (كارگران در اين حركت خواستار بازگشت به كار، ايجاد شغل جديد و يا پرداخت وام درازمدت شده بودند)، ميباشد.

تجمع اعتراضي كارگران خدماتي دانشگاه بوعلي سينا همدان

روز ٢ بهمن كارگران شركتهاي خدماتي در دانشگاه بوعلي سينا در اعتراض به تأخير در پرداخت حقوقها، در ساختمان مركزي و مقابل دفتر رياست اين دانشگاه اجتماع كردند. كارگران خواستار حضور رئيس دانشگاه در جمع خود شدند كه به خواست حق سنوات و حق بيمه همه كارگران مشغول به كار در شركت جواب بدهد. اين كارگران همچنين ٤ ماه است كه دستمزد دريافت نكرده‌اند. يكي از كارگران گفته است كه با اينكه برخي از كارگران ٢۵ سال است در اين دانشگاه مشغول به كارند، اما همچنان از امنيت شغلي برخوردار نيستند. چرا كه با امضاي قراردادهاي معين هر وقت نخواستند ما را بيرون مي كنند.
خزائي، رئيس دانشگاه با حضور در ميان كارگران و با دادن وعده و وعيد و مظلوم نمائي اسلامي و اين گفته كه كسي حق ندارد شما را اخراج كند، با اين جواب كارگران مواجه شد كه اگر نمي‌خواهيد كسي را اخراج كنيد، لطف اين را كتبي كنيد؛ و مي‌خواهيم اطمينان خاطر حاصل كنيم كه شغلمان ثبات خواهد داشت.

اعتراض پي در پي كارگران گچ كردستان به دستمزدهاي پرداخت نشده

بنا به گزارشي در ٦ بهمن ٧٠ تن از كارگران گچ كردستان واقع در شهرستان بيجار، براي دريافت ٦ ماه دستمزد پرداخت نشده شان، كه بارها از طريق اداره كار، فرمانداري بيجار و استانداري كردستان خواستار رسيدگي و رفع مشكلاتشان شده اند. كارگران همچنين گفته اند كه علاوه بر عدم پرداخت حقوق و مزايا، حدود ١٠ سال از حق بيمه آنها پرداخت نشده و اكنون نيز دفترچه هاي خدمات درماني آنان اعتبار ندارد؛ و از نظر معيشت خود خانواده هايشان در مضيقه هستند. كارگران گفته اند كه اين بار اعتراض شان را به رياست جمهوري خواهند برد.

اعتراض كارگران قراردادي شركت امين گستر نيشابور

بيش از ٦٠ تن از كارگران قراردادي شركت امين گستر كه زير نظر مجتمع فولاد خراستان به كار مشغول هستند، به اعتراض به عدم دريافت دستمزد برابر، روز ٣ بهمن ماه مقابل اداره كار نيشابور دست به تجمع اعتراضي زدند. اين كارگران زير نظر مجتمع فولاد خراسان مشغول به كارند اما دستمزدي كمتر از كارگران رسمي به آنان پرداخت مي شود.

اعتراض كارگران يخچال سازي بوژان لرستان

١۵٠ تن از كارگران يخچال سازي بوژان لرستان روز چهار بهمن ماه در مقابل دفتر مركزي شركت آتيه دماوند كه وابسته به بانك صنعت و معدن و در تهران است، تجمع كردند. اين كارگران قبلا بارها در خرم آباد در مقابل ادارات مختلف تجمع اعتراضي كرده بودند؛ و هر بار نيز با نيروهاي انتظامي درگير شده‌اند، طوري كه در يك مورد ۵٠ تن از كارگران دستگير و به مدت يك هفته بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند. اعتراض كارگران به عدم پرداخت ٢٤ ماه حقوق‌شان بوده است.
كارگران با وجود هواي سرد و كولاك و يخبندان، ٤٨ ساعت جاده خرم آباد - تهران را پيموده بودند كه خود را به اين مركز برسانند. كارگران مديريت را مجبور به پرداخت چكي به مبلغ ۵٠ ميليون تومان به عنوان علي الحسابه در وجه كارگران صادر كند. اما كارگران با مسدود كردن درب پاركينگ ساختمان گفته‌اند كه تا تحقق كامل خواسته‌هايشان از ورد و خروج كاركنان جلوگيري خواهند كرد.

تجمع اعتراضي كارگران خدماتي دانشگاه بوعلي سينا همدان

بنا به گزارش كارگران شركتهاي خدماتي در دانشگاه بوعلي سينا در اعتراض به تأخير در پرداخت حقوقها، در ساختمان مركزي و مقابل دفتر رياست اين دانشگاه اجتماع كردند. كارگران خواستار حضور رئيس دانشگاه در جمع خود شدند كه به خواست حق سنوات و حق بيمه همه كارگران مشغول به كار در شركت جواب بدهد. اين كارگران همچنين ٤ ماه است كه دستمزد دريافت نكرده‌اند. يكي از كارگران گفته است كه با اينكه برخي از كارگران ٢۵ سال است در اين دانشگاه مشغول به كارند، اما همچنان از امنيت شغلي برخوردار نيستند. چرا كه با امضاي قراردادهاي معين هر وقت نخواستند ما را بيرون مي كنند.
خزائي، رئيس دانشگاه با حضور در ميان كارگران و با دادن وعده و وعيد و مظلوم نمائي اسلامي و اين گفته كه كسي حق ندارد شما را اخراج كند، با اين جواب كارگران مواجه شد كه اگر نمي‌خواهيد كسي را اخراج كنيد، لطف اين را كتبي كنيد؛ و مي‌خواهيم اطمينان خاطر حاصل كنيم كه شغلمان ثبات خواهد داشت.

طومار اعتراضي بازنشستگان شهر ري به رئيس مجلس اسلامي

به گزارش ايلنا، بيش از يك هزار تن از بازنشستگان شهرري در نامه به رئيس مجلس اسلامي خواهان افزايش حداقل حقوق خود به ٢٠٠ هزار تومان شده اند. در اين نامه با انتقاد از تبعيض هاي موجود ميان بازنشستگان تأمين اجتماعي با ديگر بازنشستگان آمده است كه به تبعيض ميان بازنشستگان پايان دهيد. در بخشياز اين نامه به چند برابر بودن حق عايله مندي بازنشستگان كشور و لشكري نسبت به بازنشستگان تأمين اجتماعي اشاره شده است و خواستار رسيدگي به اين وضع شده اند.

اعتراض پي در پي كارگران گچ كردستان به دستمزدهاي پرداخت نشده

٧٠ تن از كارگران گچ كردستان واقع در شهرستان بيجار، براي دريافت ٦ ماه دستمزد پرداخت نشده شان، بارها از طريق اداره كار، فرمانداري بيجار و استانداري كردستان خواستار رسيدگي و رفع مشكلاتشان شده اند. كارگران همچنين گفته اند كه علاوه بر عدم پرداخت حقوق و مزايا، حدود ١٠ سال از حق بيمه آنها پرداخت نشده و اكنون نيز دفترچه هاي خدمات درماني آنان اعتبار ندارد؛ و از نظر معيشت خود خانواده هايشان در مضيقه هستند. كارگران گفته اند كه اين بار اعتراض شان را به رياست جمهوري خواهند برد.

اعتراض كارگران قراردادي شركت امين گستر نيشابور

بيش از ٦٠ تن از كارگران قراردادي شركت امين گستر كه زير نظر مجتمع فولاد خراستان به كار مشغول هستند، به اعتراض به عدم دريافت دستمزد برابر، مقابل اداره كار نيشابور دست به تجمع اعتراضي زدند. اين كارگران زير نظر مجتمع فولاد خراسان مشغول به كارند اما دستمزدي كمتر از كارگران رسمي به آنان پرداخت مي شود.

اعتراض كارگران يخچال سازي بوژان لرستان

به گزارش ايلنا، ١۵٠ تن از كارگران يخچال سازي بوژان لرستان در مقابل دفتر مركزي شركت آتيه دماوند كه وابسته به بانك صنعت و معدن و در تهران است، تجمع كردند. اين كارگران قبلا بارها در خرم آباد در مقابل ادارات مختلف تجمع اعتراضي كرده بودند؛ و هر بار نيز با نيروهاي انتظامي درگير شده‌اند، طوري كه در يك مورد ۵٠ تن از كارگران دستگير و به مدت يك هفته بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند. اعتراض كارگران به عدم پرداخت ٢٤ ماه حقوق‌شان بوده است.
كارگران با وجود هواي سرد و كولاك و يخبندان، ٤٨ ساعت جاده خرم آباد - تهران را پيموده بودند كه خود را به اين مركز برسانند. كارگران مديريت را مجبور به پرداخت چكي به مبلغ ۵٠ ميليون تومان به عنوان علي الحسابه در وجه كارگران صادر كند. اما كارگران با مسدود كردن درب پاركينگ ساختمان گفته‌اند كه تا تحقق كامل خواسته‌هايشان از ورد و خروج كاركنان جلوگيري خواهند كرد.

اعتراض كارگران كارخانه قند ياسوج به دستمزدهاي پرداخت نشده

بيش از ٢٠٠ تن از كارگران كارخانه قند ياسوج به همراه همسران و فرزندان خود، به عدم دريافت ٤ سال حقوق و مزاياي خود، صبح روز ٤ بهمن ماه مقابل استانداري كهكيلويه و بوير احمد دست به يك تجمع اعتراضي زدند. مهدي جمشيدي، معاوي سياسي - امنيتي استان با حضور در جمع كارگران قصد فريب و به دنبال نخود سياه فرستادن كارگران داشته كه كارگران يك پارچه و متحد ميگويند كه تا گرفتن مطالبات ٤ ساله خود به تجمع خود همچنان ادامه خواهند داد. كارگران قصد داشتند كه وارد ساختمان استانداري شده و تجمع خود را آنجا، در درون ساختمان برگزار كنند، اما توسط نيروهاي انتظامي به عقب رانده شدند.
كارخانه قند ياسوج ٤ سال پيش تعطيل شده بود و دستمزد و مزاياي كارگران نيز بالا كشيده شده است؛ اما اخيرا مدير كل كار امور اجتماعي استان اعلام كرده است كه دولت يك بودجه ٨٠٠ ميليون توماني را براي راه‌اندازي اين كارخانه و پرداخت مطالبات كارگران اختصاص داده است كه كارگران هيچگونه دستمزد پرداخته شده‌اي دريافت نكرده‌اند

تجمع اعتراضي كارگران شركت كيسون چالوس
كار كردن بدون دستمزد امريست طبيعي!؟

بيش از ٣٠٠ تن از كارگران شركت كيسون كه در سد تلمبهاي - ذخيره‌اي سياه بيشه چالوس مشغول به كارند، روز ٣ بهمن ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود در مقابل دفتر اين شركت دست به تجمع زدند. اين شركت كه به عنوان پيمانكار وزارت نيرو، يكي از مجريان ساخت سد مذبور است، حدود ١۵٠٠ كارگر را در اشتغال خود دارد؛ كه كارگران شركت كننده در تجمع روز ٣ بهمن ماه ٦ ماه است حقوق و مزايائي دريافت نكرده‌اند. كارگران گفته اند كه طي روزهاي گذشته چندين بار ديگر دست به تجمع زده‌اند؛ اما مديران شركت به جاي پرداخت حقوق آنها، اقدام به اخراج كارگران كرده است. مدير شركت، علي كاويانيان، با پرروئي گفته است كه پرداخت نشدن دستمزد كارگران در پروژه‌هاي بزرگ امري طبيعي است!

اعتراض كارگران "چيني البرز" به دستمزدهاي پرداخت نشده

روز ٢ بهمن بيش از ٢٠٠ كارگر كارخانه چيني البرز، به دنبال خبر تعطيلي اين كارخانه، و به اعتراض به عدم دريافت حقوق و مزاياي خود به مدت ٦ ماه، جاده اصلي شهر صنعتي قزوين را به مدت ٢٠ ساعت بستند.
در همين رابطه اين كارگران روز ٩ بهمن نيز در خيابان اصلي شهرك صنعتي البرز، دست به يك راهپيماي اعتراضي زدند. همچنين كارگران چيني البرز در روز يكشنبه ١۵ بهمن نيز جاده اصلي شهرك صنعتي قزوين بستند. اين راه بندان، با دخالت نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي خاتمه يافت. بنا به گزارش بر اثر خصوصي سازي اين شركت، تعداد كارگران اين شركت از ۵٠٠ كارگر به ٢۵٠ نفر تقليل يافته است.

اعتراض كاركنان آتش نشاني تهران

جمعي از كاركنان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران، با طرح مهمترين مشكلاتشان كه از ابتداي سال ٨۵ انباشته شده است گفتند كه از ابتداي امسال تا كنون حق مسكن و برخي از مزاياي قانوني خود را دريافت نكرده‌اند. اعلام كرده‌اند كه از ابتداي سال جاري تا كنون احكام جديد آتش نشانان صادر نشده و همچنان با احكام سال قبل كار مي‌كنند و دستمزد مي‌گيرند. آنها با اشاره به اينكه بسياري از ادارات دولتي و سازمانها، عيدي و پاداش آخر سال را پرداخت كرده‌اند و با توجه به گراني روزهاي آخر سال، انتظار دارند كه همچون سازمانها و نهادهاي ديگر، عيدي و پاداش آخر سال خود را زودتر دريافت كنند، كه تاكنون انجام نگرفته است. اين كارگران شهرداري تهران را مخاطب قرار داده‌اند.

حزب کمونيست کارگري کليه کارگران را به همبستگي و اتحاد طبقاتي در مقابل تعرض دولت و سرمايه داران فرا ميخواند. تحميل عقب نشيني به دولت و کارفرمايان و بيرون کشيدن حق کارگران از حلقوم سرمايه داران فقط از طريق اتحاد همه کارگران و اتکا به قدرت متشکل خود امکان پذير است. برگزاري مجمع عمومي يکي از مهمترين ابزار اتحاد کارگران، تصميم جمعي و عقب راندن کارفرما و دولت است.

***

از سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
به: دبير كل فدراسيون جهاني كارگران حمل و نقل (ITF)

آقاي ديويد كاك رافت
دوست گرامي
با سلام و سپاس از همبستگي شما و اعضاي گرامي فدراسيون جاني كارگران حمل و نقل (ITF)
اين روزها مصادف است با سالگرد اعتراضات كارگري٬ دستگيري٬ زندان و اخراج شدن هيئت مديره٬ اعضا و فعالين سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه.
همزمان با اين رويدادهاي ناگوار و تلخ از طرف سازمان ها و اتحاديه هاي بين المللي كارگري همانند:WCL ICFTU٬ ITFو ديگر اتحاديه هاي كارگري در كشورهاي گوناگون جهان كه با محكوم نمودن سركوب و برگزاري مراسم مختلف٬ اعتراض خود را بيان نمودند.
اوج اين هبستگي ها را در پانزدهم فوريه ٢٠٠٦ روز همبستگي جهاني با كارگران شركت واحد تهران شاهد بوديم.
سنديكاي كارگران شركت واحد بار ديگر از اين همبستگي و همكاري و پشتيباني كارگري خرسندي خويش را بيان و همچنان خواستار ادامه و گسترش اين تلاشهاي انساني است.
متاسفانه در امتداد سركوبها و نقض حقوق كارگري٬ كماكان همراه با فشارها و تعديات و رفتارهاي غير قانوني عليه هيئت مديره و اعضا و فعالين سنديكا حدود پنجاه نفر از كارگران معلق از كار و بدون بهره مندي از هرگونه دستمزد و حقوق و تامين اجتماعي دادخواهي شان نيز از وزارت كار و خلاف قوانين داخلي كشور و مقاوله نامه هاي بين المللي كار هنوز بدون پاسخ مانده است. يادآوري ميگردد به محض ارتباط كارگران شاغل شركت واحد با فعالين سنديكايي٬ آنها توسط نيروهاي امنيتي شركت واحد (حراست) فورا احضار و شديدا مورد ارعاب و فشار روحي قرار گرفته و ضمن بازجويي در مسايل خصوصي زندگي٬ تهديد به اخراج ميشوند.
اگر چه بعضي مقامات قضايي اعلام نموده اند ٬ اقداماتي در جهت استيفاي حقوق كارگران اخراجي انجام داده اند٬ اما عملا تا كنون هيچگونه تغييري در شرايط ناگوار اقتصادي و اشتغال مجدد آنها روي نداده است.
با توجه به شرايط سخت زندگي كارگران اخراجي و همچنين افزايش گراني ها و ديگر مشكلات و عدم رعايت حقوق كارگران٬ از شما و از طريق شما از همه سازمانهاي كارگري و بين المللي مربوطه ميخواهيم اقدامات شايسته در جهت حمايت هاي معنوي و بويژه كمكهاي مالي خود را نسبت به سنديكاي ما بعمل آوريد.
پيشاپيش از پشتيباني و همبستگي هاي ICFTU و ITFو و ديگر اتحاديه هاي كارگري و عدالت خواهان سپاسگزاري مي نماييم.
پيروز باد صلح٬ آزادي٬ عدالت اجتماعي و همبستگي كارگري در سراسر جهان
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
١٢ بهمن ١٣٨٥

***

١٥ فوريه (٢٦ بهمن) روز همبستگي جهاني با كارگران ايران يك دستاورد بزرگ برای همه كارگران است

روز ١٥ فوريه را گرامي بداريم

به اتحاديه بين المللي سنديكا ITUC
به تمامي سازمانهاي كارگري در سراسر جهان

دوستان عزيز اين نامه را با هدف طرح خواستي از شما براي اعلام حمايت از كارگران ايران در ١٥ فوريه امسال مينويسم. سال گذشته در ١٥ فوريه براي اولين بار ما شاهد يك اقدام بيسابقه از سوي سازمانهاي جهاني كارگري در حمايت از كارگران ايران و اعلام يك كارزار بين المللي در همبستگي با مبارزات كارگران شركت واحد بوديم. كمپيني جهاني كه با ايتكار "فدراسيون اتحاديه هاي كارگری جهاني" و كنفدراسیون اتحادیه های آزاد بین المللی" ٬ اين روز را به روزي تاريخي در جنبش جهاني كارگري و جنبش كارگري در ايران تبديل كرد.
ابتكار يك روز جهاني همبستگي با كارگراني ايران يعني ١٥ فوريه، يك دستاورد نه فقط براي كارگران ايران بلكه براي كل طبقه كارگر جهاني بود. ١٥ فوريه در فضاي جنبش كارگري در ايران تاثيرات محسوس و با ارزشي گذاشت.

جنبش اعتراضي كارگري در ايران امروز در شرايط خطيري قرار دارد. هم اكنون در تمامي مراكز كارگري جنب و جوش اعتراضي بالاست و امروز كارگران در ايران بيش از هر وقت به حمايت و پشتيباني بين المللي كارگري نياز دارند. ما از شما انتظار داريم كه ١٥ فوريه امسال را بار ديگر به عنوان روز همبستگي بين المللي كارگري از مبارزات كارگران ايران اعلام كنيد.
بخوبي اطلاع داريد كه با وجود گذشت يكسال از مبارزات كارگران شركت واحد٬ آنها نه تنها به هيچيك از خواستهايشان يعني خواست به رسميت شناخته شدن تشكل خود "سنديكاي شركت واحد"٬ انعقاد قراردادهاي دسته جمعي٬ انحلال شوراهاي اسلامي و افزايش دستمزدهايشان نرسيده اند٬ بلكه هنوز ٥٠ نفر از اين كارگران به جرم شركت در اعتصاب با شكوه سال گذشته و مبارزه و پيگري براي مطالباتشان به سر كارخود بازگردانده شده و از كار اخراج هستند. همچنين هم اكنون در تمامي محيطهاي كارگري مسائلي چون٬ مساله عدم پرداخت بموقع دستمزدها براي ماهها و حتي نزديك به دو سال٬ قرار دادهاي موقت كاري به عنوان يك شكل قالب استخدام ها و بيكارسازي٬ سطح نازل دستمزدها و گراني هر روزه قيمت ها ٬ محروميت طبقه كارگر از حق ايجاد تشكل آزاد خود و تعقيب و تهديد كارگران معترض از جمله مهمترين معضلات كارگران و موضوع اعتراض و مبارزه هر روزه آنهاست. نمونه اخير اين مبارزات اعتراض ٣٠ ژانويه (١٠ بهمن ) كارگران ايران صدر در بوشهر در شهري در جنوب ايران است كه كارگران در اعتراض به اخراج ٣٨ نفر از همكاران خود دست به تجمع اعتراضي زده و درب شركت را بستند. براي عقب راندن تهاجم گسترده رژيم اسلامي به زندگي و معيشت كارگران در ايران و براي متحقق كردن خواستهاي پايه اي و اوليه آنان يعني حق تشكل و حق اعتصاب و ديگر خواستهايشان بايد مبارزات كارگران در ايران را وسيعا مورد حمايت و پشتيباني قرار داد. بايد با كمپيني بين المللي و گسترده خواهان بازگشت به كار كارگران اخراجي شركت واحد و پاسخگويي به خواستهاي برحق آنها شد. ما ضمن قدرداني از حمايت ها و پشتيباني هاي تا كنوني اتحاديه هاي كارگري در سراسر جهان٬ انتظار داريم كه ضمن گراميداشت روز ١٥ فوريه به عنوان روز همبستگي با كارگران ايران٬ باري ديگر در اين روز سازمانهاي كارگري در سراسر جهان با اعلام كارزاري گسترده و سراسري حمايت و همبستگي خود را از كارگران ايران و كارگران شركت واحد اعلام كنند.
باري ديگر ١٥ فوريه را به روز با شكوه همبستگي بين المللي خود تبديل كنيم.
شهلا دانشفر
هماهنگ كننده كميته همبستگي بين المللي كارگري حزب كمونيست كارگري ايران

٣١ ژانويه ٢٠٠٧- ١١ بهمن ١٣٨٥