پنجشنبه،  ٥  مرداد  ۱۳۸٥ -  ٢٧  ژوئيه  ۲۰۰٦

    کارگر کمونيست  ٣٩

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

كارگراني كه دست به اعتراض "غيرقانوني" بزنند از كشور اخراج ميشوند

داوود رفاهي – دوبي

اعتراض كارگران در ماههاي اخير بحدي بوده است كه وزارت كار امارات متحده عربي مجبور شده است يكسري از اعتراضات را بطور ضمني برسميت بشناسد. روز شنبه ٨ ژوئيه٬ علي بن عبدالله الكعبي وزير كار امارات٬ در يك كنفرانس مطبوعاتي گفت: كارگران فقط ميتوانند به عدم دريافت حقوق٬ بدي وضعيت كمپها و نبود ايمني كافي در محل كارشان اعتراض بكنند. (كه البته دو تاي آخر بنا به تعريفي است كه در قانون نيم بند كار امارات آمده است.) و اگر اعتراضي به چيزي غير از اين سه مورد باشد آنها از كشور اخراج ميشوند. (مثلا افزايش دستمزد٬ بيمه بهداشتي٬ عدم دريافت حقوق در مواقع بيماري٬ مرخصي اضطراري و غيره).
طبق آمار رسمي كه از طرف وزارت كار امارات منتشر شده٬ سال ٢٠٠۵ تعداد ٣١ اعتراض كارگري صورت گرفته كه ٩١٨۵ كارگر در آن شركت داشته اند. بيشتر اين اعتراضات مربوط به عدم دريافت دستمزدها ميباشند و تعدادي نيز مربوط به بدي وضعيت زندگي٬ ساعات طولاني كار٬ اضافه كاري و غيره هستند. اما تنها در ٦ ماه ژانويه تا ژوئيه ٢٠٠٦ تعداد ٣٩ اعتراض كارگري گزارش شده كه نسبت به سال قبل افزايش ١۵٠ درصدي را نشان ميدهد.
٩ ژوئيه ٢٠٠٦

٢٠٠ كارگر در ابوظبي دست به اعتراض زدند

تعداد ٢٠٠ تن از كارگران در ابوظبي روز يكشنبه ١٦ ژوئيه جلوي وزارت كار دست به اعتراض زدند. آنها كه به عدم دريافت دستمزدهايشان به مدت ۵ ماه اعتراض داشتند از ساعت ٧ صبح جلوي درب ورودي وزارت كار در ابوظبي تجمع كردند و اعلام كردند كه اگر حقوقشان پرداخت نشود٬ دست به اعتصاب خواهند زد. مسئولين وزارت كار به كارگران قول دادند كه به خواستشان رسيدگي بكنند و همانروز با مسئولين شركت تماس گرفتند كه در محل وزارت كار حاضر شوند و با نمايندگان كارگران به مذاكره بپردازند.
ابوظبي پايتخت امارات متحده عربي است كه در فاصله ١۵٠ كيلومتري دوبي واقع شده است.
١٧ ژوئيه ٢٠٠٦