پنجشنبه،  ٢٥ خرداد  ۱۳۸٥ - ١٥ ژوئن  ۲۰۰٦

    کارگر کمونيست  ٣٦

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

٣٠٠٠ کارگر ایران ترانسفو علیه شورای اسلامی

کارگران وارد پنجمین روز اعتصاب برای دستمزدهای معوقه و انحلال شورای اسلامی شدند

طبق گزارشی که به حزب ارسال شده است، کارگران شرکت ایران ترانسفو در تهران امروز سه شنبه پنجمین روز اعتصاب خود را شروع کردند. کارگران هرروز در محیط کارخانه تحصن میکنند و اعلام کرده اند تا رسیدن به خواست های خود اعتصاب و تحصن را ادامه میدهند. خواست های کارگران پرداخت فوری سه ماه حقوق معوقه و انحلال شورای اسلامی است. در طول پنج روز گذشته کارگران و کلیه پرسنل اعم از مهندسین و کادر اداری کارخانه از بخش تولید و توزیع و حتی واحدهای اداری آن در زنجان در اعتصاب بسر میبرند. کارفرما سه ماه حقوق کارگران را پرداخت نکرده و همزمان طرح انتقال کارخانه به شرکت سهامی خاص جدیدالتاسیس متعلق به خود شرکت مطرح شده است و این نه تنها اعتراض کارگران بلکه اعتراض کل پرسنل کارخانه را برانگیخته است.

عدم پرداخت دستمزد کارگران یک جنایت است. حزب کمونیست کارگری از خواستهای بحق کارگران ایران ترانسفو قاطعانه پشتیبانی میکند و سایر مراکز کارگری را به حمایت فعال از آنان فرامیخواند. حزب از خانواده های کارگری میخواهد با ایجاد کمیته های حمایت از اعتصاب، خبر این اعتراض مهم را به گوش توده هرچه وسیعتری از مردم برسانند و حمایت و همبستگی دیگران را از این مبارزه جلب کنند.

انحلال شوراهای اسلامی یک خواست مهم طبقه کارگر است و این خواست روز بروز ابعاد وسیعتری در میان کارگران مراکز مختلف پیدا میکند. حضور قدرتمند حزب کمونیست کارگری در اجلاس سازمان جهانی کار و بی آبروئی بیشتر خانه کارگر و شوراهای اسلامی در این اجلاس زمینه مساعدتری برای انحلال این ارگانهای ضدکارگری فراهم میکند.

حزب کمونیست کارگری ایران
١٣ خرداد ١٣٨٥، ٢٣ ژوئن ٢٠٠٦

تجمع اعتراضي كارگران بيكار شده شركت واحد مقابل اداره كار جمهوري اسلامي

روز ٢١ خرداد از ساعت هشت صبح كارگران اخراج شده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ادامه اعتراضات خود براي بازگشت به كار، مقابل اداره كار شرق تهران دست به تجمعي اعتراضي زدند. اين كارگران به جرم شركت در اعتصاب بهمن ماه ٨٤ از كار اخراج شده اند و از آن زمان تا كنون هيچگونه حقوقي به آنها پرداخت نشده است. اعتراضات كارگران اخراجي شركت واحد از آن زمان جريان داشته است و كارفرما و دست اندركاران جمهوري اسلامي پاسخي به آنها نداده اند. در تجمع روز ٢١ خرداد تحت فشار كارگران رئيس اداره كار شرق تهران به آنها قول داد كه تا ٣١ خرداد همه آنها به سر كار باز خواهند گشت. كارگران اعلام كردند كه تا وقتي خواستشان عملي نشود به اعتراض ادامه خواهند داد.

حزب كمونيست كارگري ايران همه كارگران و مردم را به حمايت و پشتيباني فعال از كارگران شركت واحد فرا ميخواند. خواست بازگشت بي قيد و شرط كارگران به سر كار را بايد متحدانه طرح كرد و به اخراج كارگران شركت واحد متحدانه اعتراض كرد. نبايد اجازه داد كه جمهوري اسلامي كارگران را به خاطر دست زدن به اعتراضي برحق به خانه خرابي و مشقت بكشاند. اعتراض و اعتصاب حق كارگران است. با مبارزه متحد است كه ميتوان حربه اخراج را از دست كارفرمايان و دولت خارج كرد.

حزب كمونيست كارگري ايران
٢٢ خرداد ١٣٨٥ – ١٢ ژوئن ٢٠٠٦

***

سخنان دانشيان ، نظرات كارگران ايران خودرو

در پاسخ به نظرات توهين آميز و ضد كارگري اصغر دانشيان معاونت منابع انساني ! شركت ايران خودرومندرج در نشريه كارآمد شماره 150 و 151 لازم ديديم تا جوابيه ذيل را انتشار دهيم .

1- اظهار داشته ايد كه كارگران به علت نبود قطعه و خرابي دستگاه روزانه 8ساعت بي كار هستند . اولا تامين قطعه وتعمير دستگاه ها از وظايف مديريت است .با اين همه تعريف و تمجيد از سيستم هاي پيشرفته مديريت و برنامه ريزي وآمار ونمودارو ساپكو،تام، ايسيكو..... معلوم مي شود كه همه اينها حرف است و بس . تاوان اين بي لياقتي و عدم مديريت را كارگران نبايد بپردازند . ثانيا مي گوييد كه " ولي قبول ندارم قطع اضافه كاري به زندگي ما لطمه مي زند " اگر منظورتان از زندگي ما زندگي مديران است حرف درستي است .زيرا با دريافتي هاي كلان احتياج به اضافه كاري ندارند اما اضافه كاري با توجه به سطح دستمزد و دريافتي هاي ناچيز ما در زندگي ما موثر است و متاسفانه مجبور به اضافه كاري هستيم .

2- شما از افزايش 30 الي 40 درصدي حقوق كارگران قراردادي نگران شده ايد و مي خواهيد " بين هزينه و درآمد رابطه مناسب " برقرار شود . اين افزايش ناچيز حقوق با وجود تورم به زودي بي اثر خواهد شد . لابد در صدد هستيد با افزايش شدت كار و مقدار توليد اين رابطه را مناسب كنيد . به نظر ما هم اين رابطه مناسب نيست . ما خواهان افزايش حقوق به تناسب تورم ، كاهش شدت كار و استخدام كارگران بيشتري هستيم .

3- اجراي طرح طبقه بندي مشاغل را نوعي مرحمت مديريت شركت قلمداد كرده ايد . اولا اجراي اين طرح وظيفه شما بوده است و شما 2 سال تاخير داشته ايد ! ثانيا برابر مقررات اجراي آن بايستي با حضور نماينده كارگران صورت مي گرفته كه اين چنين نبوده است و ثالثا با يك حساب ساده مي توان نتيجه گرفت مبلغ گزافي از حقوق كارگران را به علت عدم پرداخت معوقه پايمال كرده ايد .

4- طرح واگذاري خودرو آن طور كه شما به اجرا گذاشته ايد باعث شده است كساني كه خودرو گرفته اند 12 سال از دريافت حواله خودرو محروم شوند يعني 3 مورد حواله 750 هزار توماني به عبارتي 2250000 تومان بابت اين وام سود دريافت كرده ايد كه بيشتر از سود ليزينگ واگذاري خودرو مي باشد . پس اين همه بزرگ نمايي و منت بر كارگر به چه دليل است ؟ كافي است به عملكرد شركت هاي خودرو سازي در مورد واگذاري خودرو به پرسنل نگاهي بياندازيد . شركت هايي كه در آمار و نمودار خود را با آن ها مقايسه مي كنيد !

5- آقاي دانشيان به سفارش شما عمل مي كنيم و " اعداد و ارقام را كنار هم " مي گذاريم . فروش سال 84 : 7/ 7ميليارد دلار، سود سال 84 :6/4 ميليارد دلار و دومين شركت ايران از نظر حجم فروش . "بعد از مراجعه به وجدان خود و تجزيه و تحليل " چنين نتيجه مي گيريم : سهم عمده اين آمار و ارقام بر دوش كارگران قرار دادي ، پيمان كاري و پكيجي مي باشد . شما به وجدان خود مراجعه كنيد آيا " قانوني و شرعي " است كه تبعيض بين كارگران قايل شد و كساني كه در يك خط توليد كار مي كنند با امكانات و شرايط و دريافتي نابرابر مشغول به كار باشند ؟ بر خلاف شما كه " هيچ مسوليتي در قبال اين نيرو ها " نداريد ما خواهان اين هستيم كه كليه كارگران قراردادي ، پيماني و پكيجي خطوط كاري در اسرع وقت به كارگر رسمي تغيير وضعيت يابند .بسيار واضح است ماحصل اين اختلاف و تبعيض به جيب پيمانكاران و كارفرمايان آنها مي رود . راستي اگراين كارگران زير بار فشار كار طاقت فرسا و شرايط تبعيض آميز دست به اعتراض بزنند باز هم احساس مسئوليت نمي كنيد ؟ !

6- به اعتصاب آخر سال 84 معترض هستيد و مي گوييد كه پاداش افزايش توليد نبايد " حق " تلقي شود .آقاي دانشيان خودتان خوب مي دانيد كه به استناد ماده 47 قانون كار وآيين نامه هاي اجرايي آن پاداش افزايش توليد حق كا رگران است . در مورد اين اعتراضات بايد بگوييم اولابه شهادت شماره هاي آخر سال 84 نشريه ضد كارگري " كارآمد " و درج مصاحبه هاي مدير عامل ، مشاوران مالي شركت ،رييس كميسيون اقتصادي مجلس ، ..... وضعيت مالي شركت عالي است و جاي نگراني نيست . ثانيا به فرض اينكه " امكان پرداخت پاداش وجود نداشت " شما كه اين همه صفحه را سياه مي كنيد و از ارزش والاي نيروي انساني دم مي زنيد بايد به موقع و محترمانه از پرسنل شركت خواهش مي كرديد تا به كاهش مبلغ پاداش و پرداخت مابقي آن در فرصت ديگر، اعتراض نكنند . حال خود را به جاي كارگران زحمتكش ايران خودرو بگذاريد كه اكثر جمعه ها را به سر كار آمده است . با شدت بسياري كار كرده است . از زندگي و راحتي خود گذشته است و حال در آخرين روز هاي سال با كاهش مبلغ پاداش مواجه شده است . مجموعه اين عوامل باعث شد كه تعدادي از روي خشم خساراتي به اموال شركت كه در حقيقت حاصل كار خودشان است وارد كنند و تعداد بسياري دست به اعتصاب و راه پيمايي بزنند . آقاي دانشيان لحن شما طوري است كه گويا شما دلسوز شركت و منافع آن هستيد و ما بيگانه ايم . آنكه مي رود شماييد و آنانكه مي مانند ماييم .ايران خودرو خانه دوم ماست ما خود " متولي شركت و مسئول صيانت از تلاش و زحمات " خود هستيم ما ضمن اعتراض به هر گونه خرابكاري اعلام مي كنيم كه اعتراض و اعتصاب حق مسلم ماست و به " احدي " اجازه نخواهيم داد كارگر حق طلب را "ماجرا جو " و " فرصت طلب " بنامد .

كارگران ايران خودرو متحدا بخواهيم كه :

١ - همه كارگران غير رسمي تا پايان خردادماه 85 رسمي شوند

٢ - اخراج كارگران اعتصابي متوقف شود و كارگران اخراجي به سر كار باز گردند

٣ - نماينده منتخب كارگران با حق راي در كميته انضباطي حضور يابد
جمعي از کارگران ايران خودرو

٢٢خرداد ١٣٨٥

***