پنجشنبه،  ١٤  ارديبهشت  ۱۳۸٥ -  ٤  مه   ۲۰۰٦

    کارگر کمونيست  ٣٣

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اول مه ٨٥

اطلاعيه هاي خبري

کارگران مانع سخنرانان خانه کارگر رژیم شدند و مراسم را بدست خود گرفتند


طبق گزارشاتی که به حزب کمونیست کارگری رسیده است، امروز در تجمعی که از طرف خانه کارگر به مناسبت اول مه فراخوان داده شده بود حدود هشت تا ١٠ هزار نفر شرکت کردند و از همان ابتدا فضای اعتراضی بر تجمع کنندگان حاکم بود. کارگران موقع سخنرانی محجوب سر و صدای زیادی براه انداختند و شروع به دادن شعار کردند و مانع سخنرانی نفر دوم شدند و موقعی که سخنران خانه کارگر ختم مراسم را در ساعت یازده اعلام کرد يكباره جمعيت جدا شد و محجوب و دارودسته خانه كارگر ماندند و كارگرا ن در صفي حدود شش هفت هزار نفر دست به راهپيمايي بطرف دانشگاه تهران زدند.

از جمله شعارهای کارگران در این راهپیمائی عبارت بود از:

نان مسكن آزادي حق مسلم ماست

افزايش حقوقها بالاتر از تورم

ازادي برابري حق انساني ماست

دولت سرمايه دار خجالت خجالت

اين همه شرمندگي مرگ بر اين زندگي

فرانسه را نگاه كن فكري به حال ما كن

كارگر دانشجو معلم اتحاد اتحاد

اعتصاب تشكل حق مسلم ماست

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کارگران کارگران اتحاد اتحاد

استخدام استخدام حق مسلم ماست

وزير كار استعفا استعفا

موقعی که نیروهای سرکوب دست به حمله زدند و تعدادی را دستگیر کردند مردم شعار دادند نیروی انتظامی خجالت خجالت. مردم نیروهای سرکوب را هو کردند و با مقاومت خود آنها را وادار به آزادی دستگیرشدگان کردند.

راهپیمائی کارگران حدود ساعت ١٢ بدلیل فشار و تهدید نیروهای سرکوبگر پایان یافت.

یادآوری میکنیم که سال قبل نیز کارگران در میدان آزادی مراسم خانه کارگر را مختل کردند، شعار دادند و مانع حضور رفسنجانی کاندید خانه کارگر برای مضحکه انتخاباتی شدند.


زنده باد اول مه

آزادی برابری حکومت کارگری

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران

١ مه ٢٠٠٦، ١١ اردیبهشت ١٣٨٥

***

عليرغم سرکوب و ممانعت توسط رژيم، کارگران مراسم هاي مستقل اول مه را برپا داشتند

تجمعات کارگران در تهران و سنندج بشدت مورد يورش نيروهاي سرکوب قرار گرفت

تهران:
تجمعي که به فراخوان سنديکاي کارگران شرکت واحد فراخوان داده شده بود از ساعت ١١ صبح با شرکت تعدادي از زنان و مردان کارگر و در فضائي پليسي در مقابل دفتر مرکزي شرکت واحد در خيابان رسالت شروع شد. کارگران شعار ميدادند:

اسانلوي قهرمان آزاد بايد گردد
سنديكا مستقل حق مسلم ماست
نه جنگ، نه بمب ما كار ميخواهيم
اخراج کارگر محکوم است محکوم است
خانه کارگر ملغي بايد گردد

بر برخي از پلاکاردها نوشته شده بود:
اول مه مه روز جهاني كارگر گرامي باد
اسانلوي فهرمان آزاد بايد گردد
اول ماه مه روز جهاني كارگر بر تمامي كارگران ايران مبارك باد با امضاي سنديكاي كارگران شركت واحد تهران و حومه

صدها نفر ماموران پليس و لباس شخصي و گارد ويژه منطقه را زير نظر داشتند تا به اشکال مختلف مانع پيوستن مردم به اين تجمع شوند و از ابتداي صبح غلامرضا ميرزائي و حسن دهقان که مشغول پخش شکلات در ميان جمعيت و عابرين بودند دستگير شدند. عليرغم اين در ساعت يازده و نيم صبح تعدادي از دانشجويان دختر و پسر از دانشگاه علم و صنعت در حاليکه پلاکاردهائي در دست داشتند از جمله پلاکاردهائي با مضمون: جنبش دانشجوئي خواستار آزادي تشکل مستقل کارگري است، و و جنبش دانشجوئي متحد جنبش کارگري است، به تجمع کارگران پيوستند. کارگران شعار دادند: دانشجو كارگر اتحاد اتحاد. همزمان تعدادي از کارگران اطلاعيه هاي مربوط به اول مه را در ميان عابرين و سرنشينان اتوموبيل ها پخش ميکردند.

حوالي ساعت يك بعد از ظهر حمله به مراسم اول مه که صدها نفر درآن شرکت داشتند از طرف نيروهاي انتظامي، گارد ويژه و لباس شخصي و موتور سوار شروع شد. نيروهاي سرکوب که تعدادشان به صدها نفر ميرسيد، با اتوبوس هائي خيابان هنگام تا ميدان رسالت را مسدود کردند و حمله به اجتماع کارگران را شروع کردند. در اين يورش زن و مرد را بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند، آنها را روي اسفالت ميکشيدند و با باتوم ميزدند. جمعيت نيروهاي انتظامي را هو ميکرد و فرياد ميزد نيروي انتظامي خجالت خجالت. صداي شعار نيروي انتظامي خچالت خجالت، اخراج كارگر محكوم است محكوم است، اعتصاب تجمع حق مسلم ما است، اسانلوي قهرمان آزاد بايد گردد بلند شده بود. در حمله به صف اول مه يعقوب سليمي و چند نفر ديگر دستگير شدند. با شدت گرفتن حمله به تجمع، کارگران به تجمع خود پايان دادند و به طرف ميدان آزادي براه افتادند تا در آنجا دست به تجمع بزنند.

سنندج:
در سنندج نيز از سه روز قبل خانه گردي و دستگيري فعالين اول مه و اعضاي کميته برگزاري اول مه شروع شد تا با ايجاد فضاي رعب و وحشت از تجمع کارگران جلوگيري شود. عليرغم اين تجمع بزرگي در مقابل ساختمان تامين اجتماعي برپا شد که با يورش نيروهاي سرکوب مواجه شد.

مشروح گزارشات اول مه تهران و سنندج را در اطلاعيه هاي ديگري به اطلاع خواهيم رساند.

زنده باد اول مه
زنده باد آزادي برابري حکومت کارگري

حزب کمونيست کارگري ايران
١ مه ٢٠٠٦، ١١ ارديبهشت ١٣٨٤

***

عليرغم تقلاهاي سرکوبگرانه جمهوري اسلامي،اول ماه مه در سنندج برگزار شد

گزارش مشروح اول مه سنندج:

راهپيمايي صدها نفر در مرکز شهر سنندج، قرائت قطعنامه اول مه و تشکيل زنجير انساني براي مقابله با دستگيري رهبران کارگري از جلوه هاي باشکوه اين مراسم بود.
مراسم باشکوه روز اول مه روز جهاني کارگر در سنندج، نمايش همبستگي و دفاع جانانه مردم از رهبران و فعالين کارگري بود.

به دعوت کميته برگزار کننده مراسم اول مه سنندج، ساعت ۹ و پنجاه و پنج دقيقه صبح ، ابتدا دهها نفر در مقابل ساختمان تامين اجتماعي تجمع کردند. نيروهاي سرکوبگر حکومت اين محل را به محاصره خود درآوردند. از همان آغاز حرکت به اشکال مختلف سعي کردند مانع تجمع اعتراضي کارگران، و خانواده هاي آنان و مردم مترقي شهر سنندج شوند. مرتب به تعداد جمعيت در اين محل اضافه شد و به صدها نفر رسيد.

رژيم اسلامي که از تلاشهاي گسترده روزهاي قبل از اول مه اطلاع داشت، به وحشت افتاده بود. نيروهاي سرکوبگر رژيم ميدانستند کميته برگزار کننده اين مراسم ۶۸ نفر از محبوب ترين و فعالترين مدافعين حقوق کارگران و مردم و از رهبران اعتصابات اخير در شاهو و نساجي و ديگر کارخانه هاي شهر هستند و از اعتبار و نفوذ زيادي برخوردارند. براي ايجاد رعب و وحشت و بهم زدن جلسات و فعاليت براي تدارک مراسم اول مه، دست به يک تعرض بيشرمانه در سطح شهر زدند. از روز ۱۰ ارديبهشت خيابانها را قرق کردند و به منازل مردم ريختند و تعدادي را دستگير و احضار کردند. صدها ماهواره را جمع آوري کرده و همه زور خود را زدند تا مانع برگزاري مراسم مستقل کارگران شوند.

عليرغم همه اينها امروز ۱۱ ارديبهشت در سنندج سه تجمع اعتراضي بر پا شد. يکي در مقابل دادگستري و ستاد خبري در اعتراض به دستگيريهاي شب قبل که تعدادي را به جرم داشتن ماهواره دستگير کرده بودند و دوم مراسم مستقل کارگران در اول ماه مه که با حمله نيروهاي انتظامي به دو بخش تقسيم شده است.

با شروع تجمع مردم درمقابل اداره بيمه و تامين اجتماعي نيروهاي انتظامي و اطلاعات به کارگران و مراسم اول مه يورش برده و تعدادي از پلاکاردها را از دست آنها گرفتند و خواهان پايان يافتن تجمع شدند. نيروهاي اطلاعاتي شروع به تهديد شرکت کنندگان در اين مراسم و راهپيمايي کرده و به زناني که در رديف اول صف تظاهرکنندگان حرکت ميکردند، حمله ور شدند. اين رفتار وحشيانه وسرکوبگرانه نيروهاي انتظامي با اعتراض مردم روبرو شد و تقلاي مزدوران حکومتي براي دستگيري تعدادي از رهبران کارگري حاضر در محل با شديدترين اعتراضات مواجه شد. مردم دور رهبران خود حلقه انساني تشکيل دادند و مانع تعرض نيروهاي امنيتي حکومت به آنها شدند. مزدوران حکومت اعلام کردند که اين مراسم غير قانوني است و عواقبي براي حاضرين در پي خواهد داشت. اما کسي به اين رجزخوانيها وقعي ننهاد. ماموران سرکوب که موفق به متفرق کردن مردم نشدند اتوبوسهايي را که از قبل در حوالي منطقه آماده کرده بودند به محل آوردند و به اجبار خواستند حاضرين را سوار اتوبوس کرده و به محل برگزاري مراسم دولتي در سالن فجر ببرند.

درگيري و تشنج بالا گرفت و بالاخره وقتي تعدادي از رهبران کارگري را به زور به داخل اتوبوسها بردند، مردم و حاضرين در محل نيز سوار اتوبوس شدند. به راننده ها گفته شده بود که اگر توانستند همه اين جمعيت را به اطلاعات ببرند، اما نيروهاي انتظامي هنگامي که متوجه مقاومت شديد مردم شدند اعلام کردند به سالن فجر محل برگزاري مراسم دولتي ميروند. حاضرين دريکي از اتوبوسها چنان اعتراض کردند که اتوبوس در چهارراه شريف آباد و در مقابل اداره کار مجبور شد همه را پياده کند. از اينجا راهپيمايي مستقل کارگران در شهر سنندج شروع شد و راهپيمائي بطرف دانشگاه آزاد شروع شد.
در مسير راه دانش آموزان و مردم بسياري به صفوف راهپيمايي کارگران ملحق شدند. درطول اين راهپيمايي، قطعنامه کارگران سنندج قرائت شد و در مقابل دانشگاه آزاد تظاهرکنندگان تجمع کرده و يکبار ديگر قطعنامه اول مه کارگران بوسيله خالد سواري يکي از رهبران کارگري قرائت گرديد و با استقبال مردم مواجه شد.

در مسير راه هرلحظه نيروي انتظامي قصد تعرض و يا ربودن فعالين کارگري را داشت، فورا زنجير انساني دور اين رهبران تشکيل ميشد و مردم اعلام ميکردند با ما طرف هستيد و حق دست درازي به اين افراد را نداريد. مزدوران حکومتي ديگر کاملا مستاصل شده بودند و توطئه هاي متعدد آنان به قصد دستگيري فعالين کارگري با زنجير انساني مردم خنثي شد. صديق کريمي و طيب چتاني از جمله رهبران شناخته شده اي بودند که چندين بار قصد دستگيري آنها را داشتند اما مردم متحدانه مانع دستگيري آنها شدند. اين مراسم، سرانجام پس از قرائت قطعنامه، بوسيله نيروهاي انتظامي پراکنده شد و اين مراسم به پايان رسيد.

همانطور که اشاره کرديم، نيروهاي انتظامي تعدادي از اتوبوسهاي حامل مردم شرکت کننده در مراسم مقابل تامين اجتماعي را به جلو سالن فجر بردند. مردم از رفتن به داخل سالن که مراسم دولتي در آن برپا بود خودداري کردند و دست به اعتراض زدند و خواهان برگزاري مراسم مستقل خود شدند. تا رسيدن اين خبر اين تجمع در مقابل سالن فجر در محاصره نيروهاي انتظامي همچنان ادامه دارد.

طبق آخرين خبري که به دست ما رسيده است به دنبال تمام شدن مراسم جلو دانشگاه آزاد تعدادي از فعالين کارگري و مردم شرکت کننده در اين مراسم را دستگير کرده اند. اسامي دستگير شدگاني که تا کنون به دست ما رسيده است عبارتند از: حسين قادري از رهبران کارگران شاهو، فرشيد بهشتي زاد از رهبران نساجي کردستان، هيرش نقشبندي و آرام زماني.
 

کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران
اول مه مه ۲۰۰۶، ١١ ارديبهشت ١٣٨٥

***

دستگير شدگان اول مه سنندج آزاد شدند

امروز ۱۱ ارديبهشت بر اساس اخباري که از سنندج به کميته کردستان حزب رسيده است در جريان مراسم روز جهاني کارگري تعدادي از فعالين کميته برگزاري اول مه سنندج باز داشت شدند. روز قبل ۱۰ ارديبهشت سه نفر ديگر هم بازداشت شده بودند که در اطلاعيه هاي قبلي به اطلاع عموم رسانديم.

بر اساس گزارشي که عصر روز ( ۱۱ ارديبهشت ) به کميته کردستان حزب رسيده است همه دستگير شدگان اول مه آزاد شدند. اما با اين حال تحت فشار قرار دادن فعالين کارگري همچنان ادامه دارد.

کميته کردستان حزب هر نوع دستگيري و تحت فشار قرار دادن کارگران را محکوم ميکند. حق برگزاري مراسم و مارش اول مه يک حق ابتدايي انسان امروز است.

همينجا ضمن تاکيد بر اهميت برگزاري مراسم اول مه امسال در سنندج، لازم و ضروري است که به همه فعالين اول مه خسته نباشيد بگوييم و براي زحمات و ابتکارات جالبي که از خود نشان دادند و عليرغم مشکلات زياد موفق به برگزاي مراسم روز جهاني کار گر شدند، تبريک بگوييم .

کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران

۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۵ – ۱ مه ۲۰۰۶

***

کارگران کرمانشاه به مناسبت اول مه دست به راهپيمائي زدند

در کرمانشاه راهپيمائي کارگران از ساعت ٩ صبح از مقابل محل اتوبوسراني کرمانشاه در خيابان مدرس بطرف اداره کار شروع شد. اين راهپيمائي را انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه فراخوانده بود. قطعنامه اي توسط کارگران در ١٦ بند تهيه شده بود که در نقطه اي به اسم جلوخان توسط يکي از کارگران بنام مسعود محمودي قرائت شد. نيروهاي انتظامي راهپيمايان را زير نظر داشتند و از ابتدا مخفيانه شروع به فيلمبرداري کردند. بعد از قرائت قطعنامه، نيروهاي سرکوب مسعود محمودي و نيز دبير انجمن برق و فلزکار، جوانمير احمدي، را مورد بازخواست قرار دادند.

شعارها و پلاکاردهاي اين راهپيمائي عبارت بود از:

گرامي باد اول مه روز جهاني کارگر

ما خواهان حداقل دستمزد ماهانه ٥٠٠ هزار تومان هستيم

کارگران جهان قدرت شما در اتحاد و همبستگي شما است

نيروهاي سرکوبگر از ادامه راهپيمائي کارگران بطرف اداره کار جلوگيري کردند و کارگران از همان مسيري که راهپيمائي کرده بودند بصورت راهپيمائي برگشتند. در پايان اين مراسم شرکت کنندگان در اين راهپيمائي يکصدا شعار دادند روز جهاني کارگر گرامي باد.

قطعنامه اول مه کارگران کرمانشاه که حاوي ١٦ بند بود در صدها نسخه در ميان عابرين توزيع گرديد.

زنده باد اول مه

آزادي برابري حکومت کارگري

زنده باد جمهوري سوسياليستي

حزب کمونيست کارگري ايران

١ مه ٢٠٠٦، ١١ ارديبهشت ١٣٨٤

****

گزارشي از فعاليت تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران

به مناسبت روز جهاني کارگر

اول ماه مه امسال در کشورهاي مختلف با شکوهتر از سال هاي قبل برگزار شد. فضاي اين برنامه ها عموما چپ تر و گرايش سوسياليستي در آنها برجسته تر بود. گزارشات فعالين حزب از کشورهاي مختلف حاکي است که در برنامه هاي اول مه امسال جمعيت بيشتري شرکت داشتند، شعارها و سخنرانيهاي ضد سرمايه داري راديکالتر از سالهاي پيش بود. تشکيلات خارج کشور حزب نيز در اول مه امسال گسترده تر و چشمگيرتر از هميشه حضور داشت.


فرانسه- ليون
فعالين و دوستدارن حزب در ليون، اول مه امسال را با شوروشوق بسيار و متفاوت تر از سال هاي قبل برگزار کردند. امسال با برافراشتن بنر حزب کمونيست کارگري ايران، عکس ما رکس و شعار براي تغيير اين دنياي وارونه به مارکس نياز داريم، و پلاکاردي که در آن خواهان آزادي بدون قيد و شرط اسانلو و ديگر کارگران زنداني شده بودند، حضور فعال داشتند. فعالين حزب قبل از شروع تظاهرات در محل حاضر شدن و با برافراشن بنر بزرگ حزب، عکس بزرگ مارکس و شعارهاي ديگر، حضور چشمگير خود را به نمايش گذاشتند بطوري که بسياري به آنها مراجعه ميکردند و اجازه ميگرفتند که عکس بگيرند. جميله پارسا از فعالين حزب در ليون با خواندن بيانيه حزب با عنوان سوسياليسم همين امروز به زبان فرانسه و طرح خواست حمايت از آزادي اسانلو و ديگر زندانيان کارگر حضور شور انگيز واحد حزب در فرانسه را بنمايش گذاشت. در اين تظاهرات صدها نسخه از بيانيه حزب توزيع شد. تعداد زيادي با مراجعه به فعالين حزب، خواهان تماس با حزب شدند.


ترکيه- آنکارا
در مراسم اول ماه مه آنکارا، اعضا و فعالين حزب کمونيست کارگري در حالي که پرچمهاي حزب و پلاکاردهائي به حمايت از کارگران ايران در دست داشتند، راهپيمايي کردند. در مسير راهپيمايي شعارهاي مرگ بر جمهوري اسلامي، جمهوري اسلامي دشمن کارگران، رهبران کارگران از زندان آزاد بايد گردند، زنده باد اول ماه مه، زنده باد حزب کمونيست کارگري به زبانهاي ترکي، فارسي و انگليسي سر دادند. صف فعالين حزب بارها مورد تشويق حاضرين در اين راهپيمايي قرار گرفت.در ميدان محل تجمع راهپيمايان، از طرف کميته برگزار کننده راهپيمايي اول ماه مه، ازشرکت حزب کمونيست کارگري در اين مراسم قدر داني کردند که بلافاصله با کف زدن مورد تشويق قرار گرفتند. اطلاعيه حزب که به زبان ترکي در بين راهپيمايان توزيع گرديد. کانال تلويزيوني "يورو ترک" با نازيلا زماني از فعالين حزب کمونيست کارگري مصاحبه اي انجام داد.گزارش اين مصاحبه و راهپيمايي در ساعت ٧ بعد از ظهر از چند کانال پر بيننده تلويزيونهايي ترکيه پخش گرديد.

کانادا:

در کانادا و آمريکا روز اول ماه مه بعنوان روز جهاني کارگر برگزار نمي گردد. بجاي اول مه، در اولين دوشنبه ماه سپتامبر به عنوان روز کارگر برنامه هائي برگزار مي شود. حزب کمونيست کارگري ايران از سالها قبل در تلاش است که همراه فعالين کارگري و سوسياليست ها ، روز اول ماه مه را بعنوان روز جهاني کارگر در کانادا به يک سنت تبديل کند.


تورنتو- تظاهرات
ساعت ١٢ ظهر روز شنبه ٢۹ آوريل جمعيتي حدود ١۵٠ نفر در مرکز تورنتو کانادا جمع شدند تا اول ماه مه ، روز جهاني کارگر را گرامي بدارند. امسال نيز از هفته ها قبل تعدادي فعالان از اتحاديه هاي کارگري و ديگر فعالين کارگري و حزب دور هم جمع شدند تا روز اول مه را در جنبش کارگري کانادا گرامي بدارند. چند روز قبل از اول مه محمود احمدي با يک راديو لاتين در مورد اهميت برگزاري اول مه مصاحبه اي به زبان اسپانيائي انجام داد.

در مراسم روز اول مه سخنراناني از طرف اتحاديه تاکسي رانان ، کارگران مهاجر فيليپيني ، کمپين هيچکس غير قانوني نيست و کميته بين المللي همبستگي کارگري، سخنراني کردند. محمود احمدي به نمايندگي از کمپين هيچکس غير قانوني نيست و کميته بين المللي همبستگي کارگري، هما ارجمند از طرف کمپين بر عليه دادگاههاي شريعه در اين تظاهرات صحبت کرند و همچنين محمد کاظمي اطلاعيه حزب در مورد اول مه را قرائت کرد. اين راهپيمايي از مرکز شهر تورنتو به سوي اداره مهاجرت ، سفارت آمريکا و وزارت کار ادامه يافت. در طول راهپيمايي ماشيني که پوسترهاي مارکس و منصور حکمت را به نمايش ميگذاشت در حرکت بود و از بلندگوهاي قوي که بر روي آن نصب شده بود شعارهاي زنده با د اول ماه مه ، سوسياليسم فوري ، کار، مسکن، برابري براي همه ، ٣٠ ساعت کار در هفته و هيچکس غير قانوني نيست داده مي شد. اين راهپيمايي در ساعت ٣ بعد از ظهر به پايان رسيد.


تورنتو- مراسم
در عصر روز شنبه ٢۹ آوريل به رسم هر ساله تشکيلات حزب در يکي از سالنهاي شهر، روز جهاني کارگر را گرامي داشت. در اين مراسم حميد تقوايي ليدر حزب، جان کلارک رهبر سازمان ائتلاف بر عليه فقر اونتاريو ، سمير نوري عضو دفتر سياسي حزب کمونيست کارگري چپ عراق و بورس آلن از طرف اتحاديه ماشين سازي سخنراني کردند. جان کلارک در سخنان خود ضمن نقد سياستهاي دست راستي دولت کانادا و بوروکراسي حاکم بر اتحاديه ها، بر ضرورت لغومالکيت خصوصي بر ابزار توليد و مطلوبيت سوسياليسم تاکيد کرد. مضمون سخنراني بورس آلن نيز اساسا نقد سياساتهاي راست رهبران اتحاديه بود. سمير نوري در صحبتهاي خود به کنگره اخير حزب کمونيست چپ عراق که در يکي از شهرهاي عراق برگزار شد پرداخت و ضمن توصيف شرايط بسيار سخت و نا امن و مشقت بارزندگي مردم تاکيد نمود که تنها سوسياليسم ميتواند سکولاريسم و آزادي و مدنيت و رفاه را در جامعه عراق متحقق کند. سخنان حميد تقوائي حول کشمکش بين آمريکا و جمهوري اسلامي و جنگ دو قطب تروريستي در سطح جهاني بود. او بر ضرورت ايفاي نقش طبقه کارگر جهاني در پيشاپيش جهان متمدن در مقابله با جنگ تروريستها تاکيد کرد و اعلام نمود که بزودي حزب جبهه سوم در برابر دو قطب تروريستي و در حمايت از مبارزات مردم ايران را تشکيل خواهد داد. اوهمه سازمانهاي کارگري و نيروهاي چپ و آزاديخواه و سکولار و انساندوست در سراسر دنيا را به پيوستن به اين جبهه فرا خواند. اين مراسم که با صرف شام و اجراي موزيک زنده همراه بود ۴ ساعت به طول انجاميد.

ونکور
حدود دويست تن از فعالين كارگري و كمونيست بنابه به دعوت كميته برگزاري اول ماه مي ٬ روز شنبه ٢۹آوريل از ساعت ١١ صبح در هواي باراني و نسبتا سرد ونكوور در مقابل آرت گالري تجمع كردند . تظاهرات كنندگان پس از عبور از خيابانهاي مركز شهر با شعار دادن به مقابل كتابخانه عمومي شهر رفته و برنامه را با سخنراني و موزيك ادامه دادند.
بيل سندرز رئيس شوراي كارگران شهر ونكوور در رابطه با مبارزات يكسال گذشته كارگران در بريتيش كلمبيا سخنراني داشت. ميبل تانگ از طرف اتحاديه نرسهاي استان بريتيش كلمبيا از تجارب خود در محيط كار در كانادا سخن گفت.
گروه كر سوسياليستها چند سرود و ترانه جمعي اجرا كردند. سپس جني سيمز پريزيدنت فدراسيون معلمان بي سي در رابطه با مبارزات معلمان و جهانشمولي حقوق مزدبگيران و لزوم مبارزه براي احقاق آن صحبت كرد . وي گفت مسائل كارگران در كانادا هند و چين و فرانسه كاملا شبيه به هم هستند و اين مسائل را بايد در سطح محلي كشوري و بين المللي به پيش برد .
يك گروه اسپانيايي با موزيك شاد خود جمع تظاهرات كنندگان را در هواي سرد و باراني گرم كردند .
عباس محمدي كادر حزب كمونيست كارگري ايران در سخنراني خود به نقد جهان وارونه سرمايه داري پرداخته و گفت ما بايد اين جهان وارونه را آنطور كه شايسته ماست سازمان دهيم. وي سپس در رابطه با سياستهاي بوش و احمدي نژاد و دو قطب تروريستي آمريکا و اسلام سياسي صحبت كرد. همچنين به اعتراضات اخير شركت واحد و تاثيرات آن در جامعه ايران پرداخت. در باره حمله احتمالي، بهانه ها و اهداف واقعي آن صحبت کرد و به نقشي كه جهان متمدن در مقابله با دو قطب ميتواند داشته باشد، اشاره کرد.
در رابطه با اوضاع كارگران و جوانان فيليپيني صحبت کرد. آخرين سخنران گليسيا دورن از گروه

(SIKLAB)بود.
آلمان :


كلن
هزاران نفر در مرکز شهر کلن آلمان با انجام راهپيمايي روز جهاني کارگر را گرامي داشتند. نمايندگان اتحاديه هاي کارگري بزرگ آلمان از جمله " دگ ب" و " ا گ متال در اين برنامه شرکت کردند. سخنرانان در مورد موقعيت کارگران در آلمان و حملات گسترش يابنده دولت و سرمايه داران در آلمان به حقوق اوليه کارگران صحبت کرده و سياستهاي ضد کارگري دولت را محکوم ميکردند.
صف فعالين حزب کمونيست کارگري ايران با آرم حزب، با شعارهايي در محکوميت ميليتاريزم آمريکا و تروريسم اسلام سياسي و جمهوري اسلامي ايران و در دفاع از جبهه سوم و مبارزات مردم براي سرنگوني جمهوري اسلامي و عکس هاي بزرگ مارکس و منصور حکمت ، شعارهايي در دفاع از مبارزات مردم در ايران توجه زيادي را بخود جلب ميکرد. عکس هاي احمدي نژاد در حاليکه با ضربدر بزرگ روي آن خط کشيده شده بود مورد توجه مطبوعات قرار گرفت بطوريکه از فعالين حزب و شعارهايي که در دست داشتند پي در پي عکس گرفته ميشد.
چادر اطلاعاتي حزب کمونيست کارگري ايران، با پلاکاردها و عکسهاي بزرگ مارکس و منصور حکمت، با شعارهاي متعدد در محکوميت سياستهاي ضد کارگري جمهوري اسلامي ايران و در دفاع از مبارزات کارگران، بويژه کارگران شرکت واحد و با شعار اسانلو بايد آزاد گردد و کارگران زنداني همه بايد آزاد شوند، توجه زيادي را بخود جلب ميکرد.
طومار فعالين حزب در دفاع از مبارزات کارگران شرکت واحد به امضا تعداد زيادي رسيد. ميزاطلاعاتي با استقبال زيادي روبرو شد.


برمن
فعالين حزب در شهر برمن با در دست داشتن پرچمهاي بزرگ ماركس و منصور حكمت و شعارهائي عليه جنگ و عليه دو قطب تروريستي آمريكا و جمهوري اسلامي در تظاهرات اول ماه مه شركت كردند. بسياري از مردم در مورد خطر جنگ احتمالي با فعالين حزب بحث و گفتگو ميكردند و نسبت به مواضع حزب در اين مورد نظر مساعد نشان ميدادند. خبرنگار راديو آزادگان با سيامك مكي از كادرهاي حزب مصاحبه نمود.


فرانكفورت
در شهر فرانكفورت نسبت به سالهاي گذشته تعداد زيادي از كارگران در تظاهرات اول مه شركت كرده بودند. اعضا و فعالين حزب نيز در اين تظاهرات با در دست داشتن شعارهائي عليه جنگ٬ نه به تروريسم دولتي آمريكا و نه به تروريسم جمهوري اسلامي و شعارهاي در حمايت از كارگران و مبارزاتشان شركت كردند. در اين تظاهرات اعلاميه و نشريات حزب به زبان آلماني توضيع شد. مردم با رجوع به فعالين حزب نظر آنها در مورد خطر جنگ و وضعيت مردم در ايران را جويا ميشدند. پرچمهاي بزرگ ماركس و منصور حكمت در صف تظاهرات توجه زيادي را به خود جلب كرد بطوريکه تعدادي از خبرنگاران از پرچمها و عكس هاي مارکس و منصور حکمت عکس و فيلم ميگرفتند.


لايپزيك
مراسم روزجهاني کارگردرلايپزيک با شرکت تعداد زيادي از گروههاي مختلف کارگري وطرفدارسوسياليسم که بيشترآنان راجوانان تشکيل ميدادند، برگزارشد.دراين راهپيمايي فعالين حزب کمونيست کارگري ايران نيزبا شعارها و پلاکاردهاي خود شرکت فعال وچشمگيري داشتند.
دوربينهاي زيادي ازپرچم وپلاکاردهاي حزب عکس وفيلم تهيه کردند و مردم از فعاليتهاي حزب ميپرسيدند. شعارعليه جنگ، عليه جمهوري اسلامي و سرمايه داري و شعار زنده باد سوسياليسم مورد توجه و حمايت قرار ميگرفت .
در شهرهاي برلين٬ بوخوم٬ هامبورگ٬ كاسل٬ پدربرن و لايپزيك نيز اعضا و كادرهاي حزب با برگزاري غرفه هاي اطلاعاتي و پخش تعداد زيادي از نشريات و اعلاميه هاي حزب به زبان آلماني، فارسي و تركي فعالانه در تظاهرات هاي اول مه شرکت كردند. مردم با كمك مالي و امضاي طومار حمايت از مبارزات كارگران شركت واحد حمايت خودشان از مردم ايران را بيان ميداشتند.


فنلاند:


تامپره
به مناسبت اول مه روز جهاني کارگر، تشکيلات خارج کشور حزب در فنلاند در مارش و راهپيمايي اين روز در شهر تامپره شرکت داشت. شعارها و پلاکاردهايي چون گراميداشت اول مه، اتحاد و همبستگي جهاني کارگري، شعارهايي به زبان فنلاندي و فارسي عليه هر دو قطب تروريستي، نه به جمهوري اسلامي، نه به حمله نظامي آمريکا و همچنين عکس و پلاکارتهاي مارکس و منصور حکمت، توسط فعالين حزب حمل ميشد. حضور تشکيلات حزب در فنلاند با شعارها و پلاکاتها برجسته بود بطوريکه از دوطرف خيابان توجه جمعيت را به خود جلب کرده بود و مدام از صف فعالين حزب عکس و فيلم گرفته ميشد. تعداد زيادي از اطلاعيه حزب در مورد اول مه، سوسياليسم همين امروز به زبان فنلاندي در ميان حاضرين توزيع شد. در پايان تعدادي از فعالين فنلاندي خواهان تماس و ارتباط با حزب شدند.


اولو
فعالين حزب در شهر اولو در شمال فنلاند با شعارها و پلاکاردهاي نه به حکومت اسلامي، نه به حمله نظامي آمريکا، زنده باد اول مه و عکسهاي مارکس و منصور حکمت و توزيع اطلاعيه حزب به زبان فنلاندي در مارش جهاني اول مه شرکت کردند.


نروژ
اول مه امسال در نروژ با شکوهتر و چپ تر از سالهاي پيش برگزار گرديد. در اسلو جمعيت بزرگي گرد آمده بودند. علاوه بر اتحاديه هاي کارگري شرکت احزاب، سازمانها و گروه هاي مختلف با شعارهاي سوسياليستي نمايان تر از سال هاي قبل بود. در اين اجتماع پس از سرود انترناسيونال بطور بيسابقه اي از بلندگوي تظاهرات، اول مه به همه سوسياليست ها و کمونيست ها تبريک گفته شد. سخنران اتحاديه سراسري کارگران نروژ نيز بر اتحاد بين المللي کارگران جهان تاکيد کرد.
واحد حزب در نروژ با برپائي غرفه اطلاعاتي و ميز کتاب در اين ميتينگ حضور فعال داشت. فعالين و دوستداران حزب همچنين با در دست داشتن باندرول هاي و شعارهائي در محکوميت تهديدات آمريکا و همچنين در محکوميت اسلام سياسي و جمهوري اسلامي عليه دو قطب تروريستي حضور فعال داشتند. خواست پشتيباني از جنبش اعتراضي مردم ايران عليه جمهوري اسلامي و حمايت از کارگران واحد توجه زيادي بخود معطوف ميکرد. در اين تظاهرات بيانيه حزب در باره کشمکش آمريکا و جمهوري اسلامي، نشريه "کارگران در ايران" توزيع شد. عکس هاي مارکس و منصور حکمت توسط فعالين حزب حمل ميشد. در اين ميتينگ براي کارگران واحد اقدام به جمع آوري پول شد.


سوئد:


استکهلم - غرفه و ميز اطلاعاتي
از چند روز قبل از اول مه، فعالين حزب با حضور در راديوهاي محلي به توضيح مبارزات و مطالبات کارگري پرداختند٬ شنبه ٢۹ آوريل در استقبال از اول ماه مه و براي جلب توجه افکار عمومي نسبت به مبارزات کارگري در ايران و مقابله با سياست جنگ طلبي دو قطب تروريستي٬ ميز و غرفه اطلاعاتي در مرکز شهر « ميدان سرگل» در طي ساعات پر رفت و آمد روز بر پا گرديد.

 
استکهلم – مراسم
يکشنبه ٣٠ آوريل مراسم بزرگداشت اول ماه مه درسالن اجتماعات هوسبي برگزارگرديد٬ سالن با نصب باندرولهايي درمعرفي مطالبات کارگري و عليه کشمکش و تهديد نظامي آمريکا بطرز زيبائي آراسته شده بود. مجريان برنامه سيما بهاري و پيمان بخشايش در باره مبارزات طبقه کارگر و اول ماه مه سخن گفتند. سپس اسلايد شو و فيلم مستند کوتاهي از تضاد طبقاتي سرمايه و نيروي کار که توسط غلام اکبري تهيه گرديده بود به نمايش درآمد٬ در ادامه سيامک بهاري دبير تشکيلات سوئد و عضو کميته مرکزي حزب سخنراني کرد. او در سخنانش به اهميت اول ماه مه و حضور کارگر در صحنه مبارزات سياسي اشاره کرد و در ادامه به کشمکش هسته اي و خطر درگيري نظامي آمريکا با جمهوري اسلامي پرداخت و ضرورت تشکيل جبهه سوم در مقابله با خطر جمهوري اسلامي اتمي و ميليتاريسم آمريکا را تاکيد کرد. ضرورت سرنگوني رژيم اسلامي را به عنوان تنها آلترناتيو موجود براي پايان دادن به خطري که کل بشريت را تهديد مي کند پرداخت.


استکهلم - ميتينگ اول مه
در محل اجتماعات نيروهاي چپ٬ غرفه اطلاعاتي با ميز کتاب و تصاوير مارکس و شعار نه به ميليتاريزم آمريکا٬ نه به اسلام سياسي٬ سرنگون باد جمهوري اسلامي برپا گرديد. فعالين حزب با پخش صدها نسخه اطلاعيه به مناسبت اول ماه مه٬ عليه تهديد نظامي آمريکا و جمع آوري امضا عليه تحرک اسلامي ها در کشور سوئد٬ به بحث و ديالوگ با شرکت کنندگان در اجتماعات اول ماه وتوزيع و فروش ادبيات کمونيسم کارگري پرداختند٬ مراجعه به غرفه حزب چشمگير بود. راديو دولتي پژواک با تعدادي از کادرهاي حزب که درمحل حضور داشتند مصاحبه هايي انجام داد.


گوتنبرگ- مراسم
جمعه ٢٨ ماه آوريل، مراسم بزرگداشت اول ماه مه در محل «خانه آينده» برگزار گرديد٬ سالن مراسم به طرززيبايي با گل و نصب شعارها و مطالبات کارگري تزيين گرديده بود. در اين شب سوسن صابري عضو کميته مرکزي حزب در باره جنبش کارگري و عاجلترين وظيفه جهان متمدن در رويارويي با تهديدات نظامي آمريکا و اهميمت سرنگوني جمهوري اسلامي پرداخت و سياست حزب کمونيست کارگري ايران را د ر اين باره تشريح کرد.


گوتنبرگ- ميتينگ اول مه
حضور چشمگير فعالين حزب و سازمان جوانان کمونيست در اجتماعات اول ماه مه برجسته بود. غرفه اطلاعاتي حزب با نصب دهها پرتره از مارکس و شعارهاي کمونيستي و مطالبات کارگري که با سخنراني هاي متوالي سوسن صابري در محل اجتماعات اول ماه همراه بود٬ بسيار جلب توجه مي کرد٬ نمايشگاه عکس از مبارزات کارگري٬ و عليه تحرکات اسلامي ها و حضور قوي کادرهاي حزب٬ غرفه اطلاعاتي به محلي پر جنب و جوش براي مشتاقان مسائل روز بدل گرديد. چنانکه اين حضور موثر مورد تحسين دهها فعال سياسي از جريانات راديکال سوئدي قرار گرفت. روزنامه پرتيراژ«Göteborg posten» بخشي از گزارش اول ماه خود را به غرفه اطلاعتي حزب کمونيست کارگري و مصاحبه با کريم نوري از کادرهاي سرشناس حزب در گوتنبرگ اختصاص داد.
جمع آوري امضا٬ پخش تراکت و اطلاعيه هاي گوناگون حزب و توزيع ادبيات کمونيست کارگري پخشي ديگر از تلاش فعالين حزب در شهر گوتنبرگ بود.


مالمو
دوشنبه اول ماه مه فعالين حزب با حضور گسترده در محل اجتماعات اول ماه در چندين نقطه شهر٬ با برپايي غرفه اطلاعاتي٬ ميزکتاب٬ پخش وسيع اطلاعيه ها ي حزب براي جلب توجه عموم به مبارزات کارگري در ايران و خطر تهديد نظامي امريکا پرداختند٬ جمع آوري امضا عليه تحرکات اسلامي ها يکي ديگر از اقدامات فعالين حزب در شهر مالمو بود.


هلسينبورگ
فعالين حزب با حضور در محل اجتماعات اول ماه مه و برپايي ميزکتاب و توزيع تراکتها و صدها نسخه اطلاعيه هاي حزب، شرکت کنندگان در متينگهاي اول ماه مه را درجريان آخرين رويدادهاي مبارزات کارگري درايران قرار دادند٬ در دو اجتماع٬ مجيد فرجيان و شهناز پارسي پور از فعالين حزب کمونيست کارگري براي مردم سخنراني کردند و پيام حزب در باره خطر حمله نظامي به ايران را قرائت کردند٬ استقبال از ميزهاي کتاب و ادبيات حزب بسيار گرم بود.


بوروس:
آکسيون پخش وسيع اطلاعيه
روزهاي جمعه ٢٧ و شنبه ٢٨ ماه آوريل، فعالين حزب در شهر بوروس به استقبال اول ماه مه رفتند و با پخش وسيع اطلاعيه در ساعات پر رفت و آمد در مرکز شهر، آخرين اخبار کارگري درايران و سياست حزب کمونيست کارگري ايران را براي مقابله با خطر حمله نظامي آمريکا به اطلاع مردم رساندند.


ميتينگ
دوشنبه اول ماه مه در مرکز شهر و در محل اجتماع مراسم اول ماه مه٬ ميز کتاب حزب برقرار گرديد. فعالين حزب با جمع آوري امضا در مخالفت با اسلامي ها براي وضع قوانين اسلامي در سوئد و پخش اطلاعيه هاي حزب فعالانه در ميتينگ شرکت داشتند. مراسم بزرگداشت اول ماه مه با سخنراني اميد صالحي از فعالين سرشناس حزب در بوروس برگزار گرديد٬ اين مراسم با استقبال گرم روبرو گرديد.


انگليس- لندن
اول ماه مه امسال در لندن، جشن اميد به تغيير و نشانه عزم هزاران انسان آزاديخواه و سوسياليستي بود که از نابرابري بيزاراند، که از هجوم نظام سرمايه داري به ابتداي ترين دستاوردهاي رفاهي و اجتماعي خود خشمگين اند و خواهان مقابله با تهاجم افسارگسيخته دولت سرمايه داران به حقوق رفاهي و سياسي خود مي باشند.
از ساعات اوليه صبح دوشنبه اول ماه مه مردم دسته دسته در گروه هاي چند نفره در مقابل "کتابخانه يادبود مارکس" گرد آمدند تا با يک راهپيماي به سوي ميدان ترافالگار حرکت کنند. پرچم هاي سرخ و پلاکاردهاي اتحاديه هاي کارگري و سرودها و شعارها در محکوميت سرمايه داري و نويد مبارزه با تهاجم اين نظام ضد انساني به دستاورهاي رفاهي و اجتماعي در فضا موج مي زد. اول مه امسال نويد به پاخاستن جامعه در ابعاد وسيع تر در مقابل دولت سرمايه داران بود.
حزب کمونسيت کارگري ايران – واحد بريتانيا نيز طبق روال هر سال در اين تظاهرات و جشن ماه مه شرکت کرد. پرچم هاي مارکس با شعار آشناي "ما هنوز براي تغيير جهان به مارکس نيازمنديم" و سرود انترناسيونال که از بلند گوي حزب پخش مي شد جلوه اي ديگر به تظاهرات داده بود. دهها خبرنگار و عکاس از پرچم هاي سرخ مارکس عکس و فيلم گرفتند و توجه بسياري از مردم به اين پرچم ها بود. مارکس در خيابانهاي لندن مردم را به تغيير انقلابي و راديکال اوضاع فراميخواند. دهها پرچم مارکس در اين جشن انسانيت متمدن به دست علاقمندان داده شد تا خود را شريک اين مبارزه بدانند. کمونيست جواني از برزيل با ديدن پرچم مارکس به صف حزب پيوست و گفت سوسياليسم مرز نمي شناسد و من در کنار شما احساس شادي و غرور مي کنم. سوسياليستهاي ديگر در صف حزب با همين پرچم توجه مردم را به خود جلب کرده بود.
اول ما مه امسال همچنين روز اتحاد تظاهرات کنندگان با کارگران شرکت واحد نيز بود. حزب کموينست کارگري ايران نيروي ويژه اي براي اطلاع رساني در باره کارگران ايران و بويژه کارگران شرکت واحد اختصاص داده بود و با جمع آوري کمک مالي براي کارگران شرکت واحد مبلغ ۳۰۰ پوند به صندوق مالي حمايت از کارگران واحد کمک شد. صدها اطلاعيه حزب در باره اول ماه در ميان مردم توزيع گرديد. و ميز کتاب حزب با استقبال گسترده مردم روبرو شد.


آمريکا- دالاس
يکشنبه ٣٠ آوريل، مراسم اول ماه مي با برگزاري پيک نيک توسط اعضا و دوستداران حزب با پرچمهاي سرخ و عکس مارکس و منصور حکمت و پلاکاردهائي حاوي شعارهايي در حمايت از کارگران ايران و در همسبتگي جهاني کارگران به زبانهاي فارسي و انگليسي در پارک برگزار شد٬ ياسمن و عباس به زبان فارسي و کردي در باره اهميت اين روز و سياستهاي حزب در مورد شرايط ايران صحبت کردند و به شرکت کنندگان روز جهاني کارگر را تبريک گفتند. در در پايان با پخش شريني و موسقي اين روز را جشن گرفته شد.
اعضا، فعالين و دوستدارن حزب، روز دوشنبه اول ماه مي نيز در راه پيمائي کارگران مهاجر در شهر دالاس شرکت کرده و بيش از هزار اعلاميه حزب را به زبان انگليسي در بين آنها توزيع کردند . حضور حزب مورد حمايت و تشويق قرار گرفت.


بلژيک
در بلژيک فعالين حزب با برگزاري ميز کتاب و غرفه اطلاعاتي به استقبال روز جهاني کارگر رفتند.


استراليا
برنامه هاي اول مي در استراليا هفته آينده برگزار ميشود. از طرف واحد حزب در استراليا شنبه آينده ٦ مي، پيک نيک به مناسبت اول مه برگزار ميشود. يکشنبه ٧ مه، مراسم اول مي توسط اتحاديه هاي کارگري برگزار ميشود. فعالين حزب در اين برنامه نيز شرکت خواهند داشت.

تشكيلات خارج كشور حزب كمونيست كارگري ايران
١ مه ٢٠٠٦، ١١ ارديبهشت ۸۴


***

قطعنامه هاي كارگران در اول مه ٨٥

اين قطعنامه به نقل از سايت کميته برگزاري 1 مه روز جهاني کارگر سنندج است.

مراسم اول ماه مه و ياد جانباختگان مبارزه با سرمايه داري را در اوضاع و احوالي برگزار مي كنيم كه جايگزيني كارگران قراردادي و پيماني به جاي كارگران رسمي ، عدم امنيت شغلي ما را شدت بخشيده است . به علت پايين بودن سطح دستمزدها وادار به اضافه كاري و چند شغل بودن شده ايم . اخراج كارگران را هر روزه مشاهده مي كنيم . فقر و بيكار گريبانمان را گرفته است . فحشا و ستم بر زنان و كودكان افزايش يافته است . كارگران معترض اخراج و يا روانه زندان مي شوند ... خلاصه اينكه تمام درد و رنج هاي ناشي از نظام سرمايه داري وسعت بي سابقه اي يافته است.
تمامي اين شرايط غير انساني در ساير كشورهاي سرمايه داري نيز رواج و شدت گرفته است . مبارزات اخير كارگران فرانسوي عليه سرمايه و حكومت سرمايه داري فرانسه كه به امنيت شغلي كارگران هجوم آورده اند و به موازات اعتصاب ، اخراج و دستگيري كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران نشان داد كه آسمان سرمايه داري همه جا به يك رنگ است.
همچنين اول ماه مه فرصت ديگري است تا ضمن همبستگي با همه كارگران جهان اعلام كنيم كه اگر همه توليدات حاصل رنج ودست ماست چرا ما خود نبايد از بهره مندترين انسانها باشيم ؟
كارگران :
اتحاد و همبستگي و دخالتگري سراسري امري مبرم و ضروري است . براي از ميان برداشتن نظام سرمايه داري متشكل شويم . ما رهايي طبقه كارگر را در گرو الغاي اين نظام ميدانيم و كارگران را به مبارزه براي تحقق اين هدف فرا مي خوانيم در عين حال ما تحقق اين هدف را مستلزم پيشروي در عرصه مطالبات جاري كارگران مي دانيم و اين مطالبات را به شرح زير اعلام مي داريم :
١- دولت جمهوري اسلامي موظف است برگزاري علني ، آزادانه و بدون مجوز روز اول ماه مه را به رسميت بشناسد و امنيت فعالان كارگري را براي برگزاري اين روز تضمين كند .
٢- قراردادهاي موقت كار تعرض به پايه اي ترين حقوق كارگري و به شدت ضد انسانيست ، اين ماده بايد فورأ لغو و كليه قراردادهاي موقت و سفيد امضاء به استخدام رسمي همراه با بيمه و مزايا تبديل شود .
٣- دستمزد معوقه كارگران همراه با خسارت آن بايد يك جا و فوري پرداخت گردد .
٤- دستمزد كارگران به نسبت تورم افزايش يافته و كفاف كامل زندگي انساني و مرفه يك خانواده 5 نفره را بدهد ، تنها مرجع صلاحيت دار براي تعيين افزايش دستمزد نمايندگان واقعي كارگران و منتخب مجامع عمومي آنهاست .
٥- تعديل نيرو و اخراج كاگران به هر بهانه اي محكوم و كارگران اخراجي بايد فورا" به محل كار خود باز گردانده شوند .
٦- پرداخت بيمه بيكاري كافي براي كليه افراد بالاي 18 سال .
٧- قانون كار بايد به نيرو تشكلهاي كارگري و توسط نمايندگان منتخب كارگران تعيين و تدوين گردد .
٨- ما خواهان كاهش شدت كار و كاهش ساعات كار و افزايش ظريب ايمني كار در محيط هاي كار و دور روز تعطيلي متوالي در هفته هستيم .
٩- اعتراض و اعتصاب حق ماست . ما حق خود مي دانيم در مقابل پايمال شدن حقوق صنفيو اجتماعي خود دست به اعتصاب بزنيم و حقوق و مزاياي دوران اعتصاب بايد پرداخت گردد .
١٠- آزادي بي قيد و شرط تشكل ، عقيده ، بيان و مطبوعات حق همه ماست . كارگران بايد بتوانند تشكلهاي آزاد كارگري و سراسري خود را تشكيل دهند .
١١- بر پايي مجامع عمومي كارگري در ساعات و محيط كار بايد به رسميت شناخته شود .
١٢- تعقيب آزار و دستگيري فعالين كارگري و مدافعين حقوق و آزاديهاي مدني و اجتماعي به هر بهانه اي محكوم است .
١٣- كار كودكان ممنوع و جرم تلقي شود . برخورداري كودكان از محيطي امن و سر شار از شادي و نشاط و امكانات آموزشي بهداشتي و رفاهي حق كودكان است .
١٤- ما از مبارزه ساير بخشهاي كارگري همچون معلمان و پرستاران و نيز جنبشهاي زنان و دانشجويان عليه استثمار و بردگي حمايت ميكنيم .
١٥- ما خواهان برابري كامل حقوق زن و مرد و لغو آپارتايد جنسي و تمام قوانين ضد زن هستيم .
١٦- ما هرگونه اخراج و استثمار كارگران را تحت نام مهاجر و خارجي محكوم ميكنيم .
١٧- ما جنگ افروزي و تحريم اقتصادي كه زمينه استثمار و سركوب هر چه بيشتر طبقه كارگر را مهيا ميسازد را محكوم مي كنيم و خواهان دنياي عاري از جنگ هستيم .
١٨- ما دستگيري و محاكمه فعالان كارگري سقز را محكوم ميكنيم و خواهان لغو احكام صادره عليه آنان هستيم .
١٩- منصور اسانلو عضو هيئت مديره سنديكاي شركت واحد بايد فوري و بي قيد و شرط آزاد شود سنديكاي شركت واحد به رسميت شناخته شده و خواسته هايشان به اجرا درآيد .

كميته برگزاري اول ماه مه ١٣٨۵ سنندج
***

قطعنامه انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه


روز اول ماه مه روزيست كه بردگان مزدي در سراسر جهان با برپايي اجتماعات و برگزاري تظاهرات، كيفر خواست خود را برعليه نظام سرمايه داري اعلام مي دارند. اين روز، روز اعتراض به فقر و سركوب ، نابرابري و تباهي انسان است. كارگران در اين روز به خيابانها مي آيند تا خواستار بر پايي دنيايي شايسته انسان شوند. مدتهاست كه به يمن رشد و تكامل توليد اجتماعي ، جامعه به جايي رسيده است كه طبعا" نبايستي اثري از فقر و فلاكت ، بيعدالتي ، گرسنگي وجنگ باقي مانده باشد.كارگران در اين روز اعلام مي كنند كه تنها را خلاصي از اين وضعيت محو نظام سرمايه داري است.و اين فقط از طريق اتحاد طبقاتي ممكن است. اول ماه مه در ايران نيز سالهاست ازسوي كارگران بعنوان سرآغازي دوباره به منظور تلاش براي باز نگري و جمع بندي از مبارزات خود و ارايه راهكارهاي تازه در آمده است.
امسال كارگران ايران مطالبات فوري و حداقلي خودرا تحت شرايط زندگي در ساختار سرمايه داري را به اين شرح اعلام مي دارند:
١ - ايجاد تشكلهاي كارگري امر خود كارگران است و كارگران حق دارند بدون كسب اجازه و دخالت مقامات و نهادهاي دولتي، تشكلهاي مورد نظر خود را ايجاد نمايند. آزادي ايجاد تشكلهاي كارگري، انحلال شوراهاي اسلامي كار و رفع هر گونه ممنوعيتي از فعاليتهاي سنديكاي كارگران شركت واحد خواست فوري ما كارگران است.
٢- بر پايي مجامع عمومي كارگري طي ساعات و در محيط كار با اختيار كامل خود كارگران بايستي به رسميت شناخته شود. و ما خواهان شركت و دخالت مستقيم نمايندگان كارگران در كليه تصميم گيريهاي مربوط به خود هستيم، نمايندگاني كه از طريق مجامع عمومي كارگري و با راي مستقيم كارگران انتخاب شده باشند.
٣- ما اعتصاب را تحت هر شرايطي حق مسلم خود ميدانيم و خواهان آزادي اعتصاب و منع هر گونه دخالت پليسي ونظامي در اعتصابات و اعتراضات كارگري هستيم.
٤ - ما ضمن اعلام همبستگي با مبارزات كارگران شركت واحد خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط منصور اسا لو، منع تعقيب و رفع هر گونه اتهامي از كارگران شركت واحد، بازگشت به كار كارگران اخراجي و پرداخت خسارت به آنان و بر آورده كردن كليه خواسته هاي كارگران شركت واحد هستيم.
٥ - حكام صادره در باره پنج نفر از فعالين كارگري در شهر سقز بايستي فورا" لغو گشته و به هر گونه آزار و اذيت،بازداشت و ايجاد محدوديت براي كارگران و فعالين كارگري پايان داده شود.
٦ - ما كارگران سه جانبه گرائي را در اقليت قراردادن طبقه كارگردانسته وضمن خواست لغو فوري آن شركت نمايندگان واقعي كارگران در نشستهاي دوجانبه بين كارگران و كارفرمايان را خواهانيم.
٧ - در شرايط حاضر و با توجه به خط فقر و ميزان تورم موجود در جامعه ما خواهان افزايش حداقل دستمزدها تا سطح پانصد هزار تومان و پرداخت بيمه بيكاري بر اساس سقف حداقل دستمزدها هستيم.
٨ - دستمزدهاي معوقه بايد فورا" پرداخت شده و عدم پرداخت به موقع دستمزدها جرم تلقي شود.
٩ - ما خواهان بر چيده شدن قراردادهاي موقت كارواستخدام رسمي كارگران ازطريق انعقاد پيمانهاي جمعي هستيم.
١٠ - ما خواهان برقراري و تامين رايگان بيمه هاي اجتماعي براي همه افراد جامعه و افزايش مستمري

بازنشستگان و از كار افتادگان جهت برقراري يك زندگي انساني و شرافتمندانه هستيم.
١١- هيچ كودكي نبايد كار كند. جاي كودكان كارخانه ، كارگاه و خيابان نيست. بلكه جايگاه واقعي آنها کلاس درس و بازي است. ما خواستار به رسميت شناخته شدن شخصيت مستقل و قانوني براي تمامي كودكان بوده در عين حال خواهان يك زندگي انساني، تحصيل اجباري و رايگان مطابق با استانداردهاي امروزي، جدا از موقعيت اقتصادي خانواده، جنسيت، نژاد، مليت، مذهب ، زبان و محل تولد براي آنان هستيم
١٢- برابري انسانها خواست ما كارگران است . ما خواهان بر چيده شدن هر نوع تبعيض جنسي بر عليه زنان و برابري كامل زنان و مردان در تمامي عرصه هاي زندگي اعم از اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي هستيم.
١٣- از مبارزات بر حق معلمان، پرستاران، دانشجويان و دانش آموزان حمايت و دفاع مي كنيم و خواهان آزادي و نشربدون قيد و شرط ، انديشه و بيان هستيم.
١٤- هرنوع سياست جنگ افروزانه را توسط هر دولتي كه باشد به شدت محكوم مي كنيم . ما كارگران جنگ نمي خواهيم- قربانيان اصلي جنگ كارگران ،زحمتكشان و سربازان مي باشند- ما صلح، شادي، برابري، رفاه و نان مي خواهيم . ما ازكارگران سراسر جهان مي خواهيم با آمدن به خيابانها بطور فعال خواستار دنيايي عاري از جنگ و خونريزي باشند.
١٥- روز اول ماه مه بايد تعطيل و در تقويم رسمي كشور گنجانده شود. بر گزاري مراسم اين روز حق مسلم كارگران است و بايستي هر گونه ممنوعيت و يا محدوديت در برگزاري آن بر چيده شود.
١٦- ما ضمن تبريك گفتن پيروزي كارگران فرانسه در لغو قراردادهاي موقت اعلام مي داريم دستاورد آنان پيروزي همه كارگران جهان در مبارزه با قرار داد موقت بوده و ما نيز خواهان لغو قرار دادهاي موقت هستيم.
١٧- ما ضمن قدر داني از همه حمايت هاي بين المللي از مبارزات كارگران در ايران، خواهان ادامه اين حمايت ها بوده و بيش از هر زمان ديگري بر همبستگي بين المللي كارگران براي رهايي از مشقات نظام سرمايه داري تاكيد مي كنيم.
ما همه كارگران را به برگزاري مراسم اول ماه مه و حمايت متحدانه از اين قطعنامه فرا مي خوانيم.
يازدهم ارديبهشت ١٣٨٥ كميته پيگيري ايجاد تشكلهاي آزاد كارگري
www.komiteyepeygiry.com

azaditashakol@yahoo.com


***

قطعنامه انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه


با وجود اعتراضات و اعتصابات کارگران ايران در بخشهاي مختلف براي به تحقق رساندن مطالبات صنفي و طبقاتيشان همچون پرداخت حقوقهاي معوقه ، افزايش دستمزد به ميزان ٤٥٠ هزار تومان و در ماههاي آخر سال ٥٠٠ هزار تومان در ماه ، لغو قراردادهاي موقت، ايجاد تشکلهاي آزاد کارگري مستقل از دولت وغيره در سال گذشته، اما کارفرمايان و دولت به نمايندگي از آنان در مقابل خواسته هاي کارگران مقاومت کرده وهمچنان بر ادامه تحميل بي حقوقيها بر طبقه کارگر پاي فشرده و با دستگيري کارگران معترض سعي در مهار اعتراضات طبقه کارگر و وادار کردنشان به انصراف از پيگيري مطالباتشان داشته اند از سوي ديگر طبقه کارگر جهاني هم صدا با کارگران ايران واتوبوسراني تهران به ميدان آمدندو به تمام دولتهاي سرمايه داري و بويژه دولت ايران اعلام کردند که طبقه کارگر ايران بخشي از همان طبقه جهاني است و اعمال شرايط غير انساني کنوني بر زندگيشان براي هم سرنوشتيا نشان در هر جاي ديگر دنياي استثمار قابل تحمل نخواهد بود . انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در گراميداشت روز جهاني کارگر بر تحقق مطالبات واقعي کارگران که تا کنون از سوي دولت و کارفرمايان عملي نشده اصرار دارد و خواهان اجراي فوري مواد زير مي باشد:
١- به رسميت شناختن ١١ ارديبهشت به عنوان روز تعطيل رسمي براي کل جامعه
٢- آزادي فوري و بي قيد و شرط فعالين کارگري بويژه منصور اسانلو و رفع هر گونه اتهام از فعالين کارگري
٣- حق ايجاد تشکلهاي آزاد کارگري بدون دخالت ارگانهاي دولتي
٤- لغو قراردادهاي موقت و انعقاد قرارداد دسته جمعي
٥- افزايش فوري حد اقل دستمزد ماهيانه به ٥٠٠ هزار تومان
٦- ممنوعيت اخراج کارگران به هر بهانه اي
٧- پرداخت فوري حقوق معوقه و جبران خسارات ناشي از عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران
٨- ممنوعيت نگه داري حقوق ماه اول کارکرد کارگر از بدو استخدام تا پايان دوره استخدام نزد کارفرما ( گروگيري )
٩- حقوق برابر در ازاي کار برابر براي زنان و مردان
١٠- حضور و دخالت نمايندگان منتخب بواسطه مجامع کارگري به جاي اعضاي خانه کارگر و شوراهاي اسلامي در تعيين حد اقل دستمزد ساليانه
١١- بر خورداري از حق عائله مندي و کليه تسهيلات مربوط به فرزندان بيمه شدگان براي زنان شاغل حتي اگر همزمان همسران آنان مشغول به کار باشند
١٢- ممنوعيت کار روز مزدي و تحت بيمه تامين اجتماعي قرار گرفتن کليه افراد بي کار بالاي ١٨ سال چه زن و چه مرد و پرداخت مقرري ٥٠٠ هزار تومان در ماه به آنان
١٣- ممنوعيت کار کودکان و تامين هزينه زندگي آنان از سوي دولت
١٤-کاهش سن بازنشستگي به ٢٠ سال
١٥ -داشتن حق اعتصاب و برگزاري مجمع عمومي در ساعات کار و در محيط کار
١٦- تامين بهداشت و ايمني محيط کاراز سوي کارفرما و سپردن حق کنترل و بازرسي آن به هيئتهاي منتخب کارگران

***

بيش از دو هزار كارگر و خانواده هايشان در آبشار خور به استقبال اول مه رفتند


امروز جمعه ٨ ارديبهشت بيش از ٢٠٠٠ نفر از كارگران كارخانجات مختلف در تهران بهمراه خانواده هايشان بنا به سنت هرساله به آبشار خور رفتند و با برگزاري مراسمي با شكوه به استقبال روز اول مه رفتند. اين برنامه از ساعت ٩ صبح امروز شروع شد و ساعت سه و نيم عصر به گفت و شنود و سخنراني ادامه يافت.از ساعت سه و نيم تا چهار و نيم مراسم به گفت و شنود با رهبران كارگري از سنديكاي شركت واحد و پارس خودرو و ايران خودرو اختصاص داده شد ه بود كه در آن كارگران به مبارزات چند ماهه اخير خود و مسايل كارگران در اين بخش ها اشاراتي داشتند و به سئوالات شركت كنندگان پاسخ ميدادند. برنامه امروز تا ظهر بصورت تفريحي بود و كمپ هاي بسياري زده شده بود و بازي و مسابقات مختلف بين بچه ها سازمان داده شده بود. در اين تجمع از سوي انجمن كودكان كار تعداد ١٠٠ نفر از كودكان كار به مراسم آمده بودند كه سرود و شعر ميخواندند و در مسابقاتي كه ترتيبي داده شده بود جوايزي نيز به آنها داده شد. از ساعت ١٥ به بعد سخنراناني از سوي انجمن كودكان كار٬ و يكي از اعضاي هيات مديره سنديكاي شركت واحد انجام گرفت. در اين مراسم بيانيه اي از سوي انجمن كودكان كار خوانده شد. در هر بخش از محوطه پلاكاردي نصب شده بود كه بر آن اسم كارخانه اي كه كارگرانش شركت داشتند نوشته شده بود. در يك قسمت پلاكارد سنديكاي شركت واحد با تبريك روز اول مه روز جهاني كارگر توجه را به خود جلب ميكرد. در قسمت هاي مختلف محوطه نيز پلاكاردهاي كوچكي بر روي زمين كوبيده شده بود كه بر روي آن شعارهايي از جمله اسانلو آزاد بايد گردد٬ سنديكا حق مسلم كارگران است٬ حق اعتصاب حق مسلم كارگران است٬ نوشته شده بود. فضاي مراسم فضايي شاد و صميمانه بود و صداي موزيك محوطه را گرفته بود. بعد از پايان مراسم كارگران قرار و مدار تجمعات روز اول مه را گذاشته و بدين ترتيب تجمع كارگران در اين محل در ساعت ٤ عصر پايان يافت.

زنده باد اول مه روز جهاني كارگر
آزادي برابري حكومت كارگري
حزب كمونيست كارگري ايران
٨ ارديبهشت ١٣٨٥ _ ٢٧ آوريل ٢٠٠٦

..................................
ضميمه:

قطعنامه جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان به مناسبت اول ماه مه روز جهاني كارگر

امروز در دنيايي زندگي مي كنيم كه پيشرفت و سرعت تكنولوژي چنان توان توليدي را در جامعه بوجود آورده است كه حتي متخصصين را نيز به حيرت وا داشته است و همه اين ثروت عظيم حاصل تلاش كارگران و زحمتكشان جامعه است .
بهره مندي انسان امروز از اين توان توليدي مي تواند جهاني شاد و مرفه را براي تمامي انسانها محقق نمايد، جهاني كه در آن اختلاف طبقاتي ، فقر ، فحشا ، تن فروشي ، استثمار و كودك كار و خيابان وجود نداشته باشد.
كار كودكان در هر كجا كه باشد در كارخانه ، خيابان ، پاي دار قالي ، كوره پز خانه ، مزارع ، اسكله ها ، رستوران ها ، اتوبوس هاي بين شهري ، كارگاههاي خياطي ، كفاشي و شيشه گري ، محل هاي تفكيك زباله تا كارهاي خانگي ، همه و همه آسيب هاي جدي عاطفي و جسمي را براي كودكان و خانواده هايشان به همراه داشته و براي دنياي متمدن جز ننگ و شرمساري چيز ديگري نيست.
با وجود تدوين و تصويب پيمان نامه هاي جهاني حقوق كودك و امضاء آن توسط همه كشورها، هنوز شاهد وجود كودكان كار و خيابان و پايمال شدن حقوق آنها در جامعه هستيم و اين نشان عدم پايبندي دولتها به اجراي مقاوله نامه هاي بين المللي و ضعف محتوايي پيمان نامه هاي خود تصويبي است .
هر روزه طبق اسناد منتشر شده داخلي و خارجي ، شاهد گسترش اين پديده در جامعه هستيم و اين در حالي است كه شرايط كار و زندگي نا امن براي كودكان ، بيشتر از گذشته فراهم شده است .
كودكان براي برخورداري از فرصت بازي ، تفريح ، تحصيل ، بهداشت و آموزش و تغذيه مناسب ، نمي توانند منتظر بمانند، آنان همين امروز بايد از تمامي امكانات دنياي متمدن بهره مند شوند.
كودكان كار و خيابان حاصل مناسبات حاكم و ناامني شرايط كار پدر و مادر در جامعه و نشان بي كفايتي قوانين كار حاكم بر كارگران براي بهره مندي از يك زندگي بهتر است . حاكميت اين قوانين بي حقوقي مطلق را به خانواده كارگري تحميل مي كند. پدر و مادر مجبور مي شوند بچه هايشان را سركار بفرستند تا از طريق كار كودكانشان بتوانند بخشي از هزينه هاي زندگي را تامين نمايند.
كارگران ، همواره در ناامني شغلي بسر مي برند، حاكميت قراردادهاي موقت و سفيد امضاء ، عدم پرداخت به موقع دستمزدها ، در كارگاههايي كه تا چندين ماه و حتي سال حقوق كارگران را پرداخت نمي نمايند، قراردادن شبح بي كار سازيها و ارتش ذخيره بيكاران در برابر كارگران شاغل ، آنان را در موقعيت كارگر خاموش و غير معترض قرار مي دهد.
تا زماني كه كارگران و زحمتكشان جامعه ، از امكانات يك زندگي مرفه بي بهره اند ، كودك كار باز توليد مي شود. پيش شرط تحقق اين مطالبات مستلزم تقدم كودك بر هر گونه مصلحت سياسي ، اقتصادي ، ملي ، مذهبي ، اجتماعي و ... مي باشد.
*- ماده 1 پيمان نامه حقوق كودك : منظور از كودك هر انسان داراي كمتر از 18 سال است .
ما مي انديشيم و اعتقاد داريم مي شود همين امروز و با همين امكانات نياز كودكان و پديده ي كودكان كار و خيابان را پاسخ داد. خواسته هاي ذيل حاصل تجارب عملي فعالين در عرصه ي حمايت از كودكان كار و خيابان و الزامات زندگي اين كودكان بوده و سعي شده از نگاه آنان به موضوع پرداخته شود.
1- تامين اجتماعي كودكان فارغ از مليت ، مذهب ، نژاد و پرداخت بيمه بيكاري بدون قيد و شرط به خانواده ، كه شرايط عملي را براي لغو كار كودكان فراهم مي آورد.
2- برخورداري تمامي كودكان از آموزش رايگان و اجباري و تامين امكانات آموزشي توسط دولت .
3- ممنوعيت و حذف همه اشكال كار كودكان و جرم بودن به كارگيري كودكان .
4- ممنوعيت و اعلام جرم عليه تمامي اشكال شكنجه و آزار كودكان ، هر شكل و بهانه (تنبيه ، تربيت ، بازداشت هاي خشونت آميز در خيابان ، زنداني نمودن و سوء استفاده هاي مختلف و ...) توسط هر شخص و نهاد دولتي ارائه راهكارهاي حقوقي و اجتماعي جهت مقابله با آن .
5- با وجود افزايش هر روزه كودكان كار و خيابان و كمبود مكانهاي دولتي مورد اعتماد كودكان ما خواهان ايجاد تسهيلات قانوني و مالي براي تاسيس مكانهاي ثابت و قابل دسترسي براي كودكان از طرف NGO ها مي باشيم.
6- ما خواهان برخورداري تمامي كودكان مهاجر ، مهاجرين جنگي ، بويژه مهاجرين افغان جدا از مليت ، نژاد ، مذهب ، از تمامي امكانات مادي و معنوي رايج در كشور و مراقبتهاي ويژه بهداشتي هستيم .
7- ما خواهان داشتن شناسنامه و هويت رسمي براي تمام كودكان مهاجر – طبق ماده ي 7 پيمان نامه ي جهاني حقوق كودك – هستيم .
8- دولت جمهوري اسلامي يكي از امضاء كنندگان مصوبات و پيمان نامه هاي جهاني مي باشد. لذا ما ضمن نقد جدي به اين مصوبات و پيمان نامه ها خواهان به رسميت شناختن و اجراي تمامي مقاوله نامه ها و پيمان نامه هاي جهاني از طرف جمهوري اسلامي هستيم ، و معتقديم كه دولت بايد امكانات برخورداري آموزش تمامي شهروندان را از مصوبات و مقاوله نامه ها فراهم نمايد.
9- ما خواهان حمايت قانوني برابر پدر و مادر در سرپرستي از كودك به هنگام جدايي هستيم.
10- فروش و توزيع مواد مخدر در ميان كودكان و نوجوانان يكي از مخاطرات جدي خانواده هاست، لذا حمايت از كودكان در تماس با معتادين و مقابله با آن از عاجل ترين وظايف دولت هاست .

دستان همه انسانهايي كه ازتبعيضات در رنج هستند و براي برقراري يك جامعه انساني مبارزه مي كنند به گرمي مي فشاريم و همياري و همكاريتان را براي احقاق اين حقوق نيازمنديم .
به ياد داشته باشيم در جامعه متمدن و انساني وظيفه حمايت از كودكان به عهده بزرگترهاست .

جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان 11 ارديبهشت 1385 – آبشار خور
جمعيت دفاع از جهاني شايسته كودكان