پنجشنبه، ٢١ دي ۱۳۸٥ - ١١ ژانويه ۲۰۰٧

    کارگر کمونيست  ٥٠

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اطلاعيه هاي خبري

كارگران پوشينه باف قزوين در تهران دست به تجمع اعتراضي زدند

كارگران ميگويند يكي از كارگران در حمله نيروهاي رژيم جان خودرا از دست داد

١٥٠ نفر از كارگران شركت نساجي پوشينه باف قزوين مقارن ظهر روز ٢٠ ديماه در اعتراض به هفت ماه دستمزد پرداخت نشده خود در مقابل دفتر احمدي نژاد تجمع كردند. اين كارگران در گفتگو با خبرگزاري ايلنا اعلام داشتند كه ٤٥٠ كارگر در اين شركت در سه شيفت كار ميكنند و آنها به نمايندگي از سوي تمامي كارگران به تهران آمده اند٬ تا خواستهايشان را پيگيري كنند. در تقابل با اين حركت اعتراضي كارگران٬ كارفرماي اين كارخانه شانه بالاانداخته و اعلام كرده است كه كسي نميتواند عليه او كاري انجام دهد. در همين گفتگو كارگران معترض اظهار داشتند كه در هفته گذشته نيز در همين رابطه تجمعي اعتراضي بر پا كرده اند كه در نتيجه حمله نيروهاي سركوبگر به آنان يكي از كارگران بخاطر ضربات باتون ماموران جمهوري اسلامي جان خود را از دست داده است. بنا به اين گزارش قطع سرويس اياب و ذهاب و در نظر نگرفتن سابقه كار كارگران در تامين اجتماعي آنها از ديگر مشكلات كارگران در اين كارخانه است. در اين حركت اعتراضي كارگران ضمن محكوم كردن اين جنايت و عدم پاسخگويي به خواستهايشان اعلام كردند. كه تا رسيدن به خواست خود به اعتراضشان ادامه خواهند داد.
گزارش جان باختن يك كارگر در زير ضربات مامورين مسلح رژيم مساله مهمي است كه نبايد از آن گذشت. كارگر كمونيست از كارگران پوشينه بافت قزوين و يا هركارگر ديگري كه از جزئيات اين درگيري و نام كارگر جان باخته خبر دارد ميخواهد كه به هر نحو ممكن گزارش مستقلي از اين جريان را به ما اطلاع دهند. نبايد اجازه داد كه جنايتكاران اسلامي اين جنايت را حاشيه اي كنند. كارگران پوشينه بافت حق مسلم خود يعني طلبهاي خودرا ميخواهند تهاجم حكومت به آنها يك جنايت ضد انساني است كه بايد مورد اعتراض همه كارگران و مردم قرار گيرد. اما در قدم اول بايد جزئيات اين رويداد را از سوي خود كارگران روشن كرد. از همه خوانندگان نيز ميخواهيم كه اگر اطلاعات مستقلي از اين رويداد دارند ما را مطلع كنند. از پيش از همياري شما سپاسگزاريم.

***

هزار و پانصد کارگر پالايشگاه عسلويه دست به اعتصاب زدند
نيروهاي گارد ويژه کارگران را تهديد کردند

هزار و پانصد نفر از کارگران فاز ٩ و ١٠ پالايشگاه عسلويه از صبح روز ١٧ ديماه (٧ ژانويه) دست به اعتصاب زدند. اعتراض کارگران بخاطر عدم پرداخت پنج ماه دستمزد است. بنا به خبري که "هيئت موسس اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار" در سايت خود www.ettehade.com منتشر کرده است، صبح روز يکشنبه ١٧ ديماه بيش از دويست نفر از کارگران اعتصابي به سمت محل شرکت "01 " که محل کارفرماي اصلي ميباشد راهپيمايي کردند و در مقابل دفتر کارفرما دست به تجمع زدند.
طبق اين خبر گارد ويژه مستقر در عسلويه که به قصد کنترل و سرکوب اعتصابات کارگري در عسلويه داير شده است، کارگران را مورد تهديد قرار داد و همزمان کارفرما اعلام کرد که دستمزد معوقه کارگران تا روز دوشنبه ٢٥ ديماه پرداخت خواهد شد. کارگران که بارها وعده هاي توخالي مسئولين و کارفرمايان را تجربه کرده اند، متحدانه اعلام کردند تا دريافت دستمزدهاي معوقه اعتصاب را پايان نخواهند داد.
حزب کمونيست کارگري از کارگران پالايشگاه عسلويه قاطعانه حمايت ميکند، تهديد کارگران را شديدا محکوم ميکند و کارگران را فراميخواند که مجمع عمومي خود را تشکيل دهند و درمورد تداوم مبارزه و اقدامات بعدي خود در مجمع عمومي تصميم گيري کنند. دستمزد صدها هزار کارگر در سراسر کشور پرداخت نشده است، در عسلويه که يک مجتمع بزرگ کارگري است دستمزد چندين ماه هزاران کارگر پرداخت نشده است. پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه يک خواست فوري و سراسري کارگران است. حزب از همه مراکز کارگري بويژه کارگران عسلويه ميخواهد که قاطعانه از مبارزه کارگران پتروشيمي حمايت کنند. پيروزي کارگران پتروشيمي مستقيما بر وضعيت ساير کارگران تاثير ميگذارد. يک خواست مهم کارگران اخراج نيروهاي سرکوب از محيط کار و زندگي خود ميباشد. اين خواست دانشجويان و ساير بخشهاي جامعه نيز هست. حزب از همه مراکز کارگري، از دانشجويان و همه مردم آزاديخواه ميخواهد که از مبارزه کارگران پالايشگاه عسلويه و ساير اعتراضات بحق کارگري به هرشکل که ميتوانند حمايت کنند. همبستگي با مبارزات يکديگر يک عامل مهم موفقيت اعتراضات و عقب راندن حکومت اسلامي است.

***

بنا به آخرين گزارش رسيده به حزب كمونيست كارگري ايران ٬ روز ١٩ ديماه مسئولين اطلاعات و مسئولين گارد ويژه كه از گسترش اعتراض كارگران به ديگر شركت هاي موجود در اردوگاه كاري عسلويه هراسناك بودند٬ با ميانجي گري خود كارفرما را به پرداخت دستمزدهاي معوقه كارگران در روز دوشنبه ٢٥ ديماه ملزم كردند و با دادن اين قول ١٥٠٠ كارگر اعتصابي فاز ٩ و ١٠ به سر كارشان بازگشتند و اولتيماتوم دادند كه در صورتيكه به اين قول عمل نشود دوباره دست از كار خواهند كشيد.


***

گزارشاتي از اخبار اعتراضي كارگري در سنندج

ايلنا اعلام کرده است مديريت نساجي كردستان از سال 83، با اجراي طرح تغيير ساختار اين واحد 400 تن از كارگران را تحت پوشش بيمه بيكاري قرار داده (يا دقيقتر بايد گفت اخراج کرده است) قبلا نساجي کردستان بيش از 650 كارگر درآن شاغل بودند. اينك نزديك به سه سال از زمان آغاز طرح تغيير ساختار اين واحد بزرگ نساجي مي گذرد و زمان دريافت بيمه بيكاري حدود 400 كارگر به مرور در حال پايان است و اين در حالي است كه تغيير ساختار واحد عملي نشده و كارفرماي واحد هم از پذيرش كارگران بلاتكليف خودداري مي كند. بنابراين گزارش 200 تن از كارگران مذكور مدت زمان دريافت بيمه بيكاري اشان پايان يافته و خواستار روشن شدن تكليف خود هستند.
به همين دليل 100 تن از كارگران بلاتكليف اين واحد نساجي با تجمع در مقابل ساختمان مركزي اداره كل كار كردستان‌‏, ضمن اعتراض به عدم تغيير ساختار واحد از وضعيت نابسامان خود انتقاد كردند.
يك فعال كارگري گفته است‌‏: از مجموع 400 كارگر اخراجي اين واحد , 100 نفر جهت دريافت وام 10 ميليون توماني معرفي شده اند و 300 كارگر ديگر بلاتكليف هستند .

جمع آوري طومار اعتراضي به عملکرد مديريت درمان تامين اجتماعي استان کردستان

67 هزار نفر از بيمه شدگان تامين اجتماعي کردستان در اعتراض به عملکرد مديريت درمان تامين اجتماعي اين استان در حال جمع آوري طوماري هستند که با استقبال وسيعي از طرف مردم سنندج مواجه شده است. معترضين ميگويند مديريت اين بيمارستان يک بخش از قسمت مخصوص بيماران بستري را در اختيار خود گرفته و اين امر باعث گرديده تا ميزان تخت براي بستري شدن بيماران، در اين بيمارستان کم شده و نوبت هاي طولاني تري به بيماران تحت پوشش تامين اجتماعي که نيازمند بستري شدن هستند، داده شود. معترضين ميگويند حدود 12مورد کمبود و تخلف، منجمله نبود متخصص ارتوپد در اين بيمارستان وجود دارد که بيمه شدگان تامين اجتماعي را در مضيقه قرار داده است. آنان خواهان رفع فوري کمبودهاي اين بيمارستان هستند.
به نقل از هيئت موسس اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار
11/10/1385

اخراج 14 كارگر شير و لبنيات پاستوريزه سنندج
14 تن از كارگران واحد توليدي شير و لبنيات پاستوريزه سنندج اخراج شدند؛ اخراج اين كارگران در شرايطي است كه اين واحد يكي از واحدهاي موفق منطقه كردستان به شمار مي آيد.
به گزارش" ايلنا" از مركز سنندج، گرچه مديريت شركت اين اخراج ها را موقت اعلام كرده اما گفته مي شود كه اين واحد دچار مشكل نقدينگي است و احتمال ادامه اخراج كارگران وجود دارد.
بنابراين گزارش آقايان شاهرخ احمدي، اسماعيلي، هادي هاشمي، سيد محمد ابراهيمي، اميراسدالله مولودي، سيد كمال شريعتي، كوروش اسكندري، سيد صالح صمدي دهگلان، نورالدين قاسمي، شير كوه محمدي، جلال صالحيان، فرشيد مولوي، وحيد بابامحمدي و بهرام ساعدپناه از جمله كارگراني هستند كه توسط مديريت شير و لبنيات پاستوريزه سنندج اخراج شده اند.

كارگران ا خراجي دانشگاه علوم پزشكي كردستان بر سر كارشان بازگشتند
به گزارش "ايلنا", از مركز سنندج ،يكي از كارگران اخراجي گفت‌‏: اين كارگران كه همگي زن بودند بر اساس حكم مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي كردستان به كار خود بازگشتند . وي گفت: كارگران اخراجي از 7 دي ماه به سر كار خود بازگشته اند.

***
وضعيت کارگران پرريس
باز هم اخراج کارگران قراردادي

2 نفر ديگر از کارگران پرريس اخراج شدند و در حال حاضر 57 کارگر با قراردادهاي 1 تا 2 ماه مشغول به کار هستند. کارفرماي اين کارخانه به کارگران اعلام کرده است هر کسي اعتراض بکند وي را اخراج خواهد کرد و نيروي تازه و جوان و با دستمزد کمتر هم حاضر به کار هستند.
کارگران قرادادي که با قراردادهاي يک ماه تا 3 ماه استخدام هستند داراي هيچ حق و حقوقي نيستند. کارگراني که از زمان شروع به کار اين کارخانه در اينجا کار کرده اند٬ اکنون اخراج شده اند. تعدادي از اين کارگران اخراجي بعد از 5 سال کار سخت و زيان آور حقوقي به آنها تعلق نمي گيرد. نيروي تازه نفش جوان و با دستمزد کمتر حاضر به کار هستند اين پاسخ کارفرما بوده است. کارگران اخراجي بين 150 تا 180 هزارتومان دستمزد گرفته اند اما با توجه به وجود ارتش بيکاراران و فقر بيش از حد٬ زناني را استخدادم کردند با دستمزد ماهانه 100تا 120 هزارتومان. با اين وجود هيچ مزاياي مثل بيمه بيکاري بيمه درماني حق شيف حق اضافه کاري و... به آنها تعلق نمي گيرد . کارفرماتاکيد کرده است که اگر اين کارگران نيز اعتراض کنند خراج ميشوند.!
يکي از کارگران پرريس مي گوييد تف به اين قانون کار اين قانون کار با بندها و تبصره هايش ما کارگران را هم از هم جدا مي کند. کارگر رسمي٬ کارگر قراردادي٬ کارگر با 10 سال سابقه کار٬ کارگر با 20 سال سابقه کار٬ کارگر مجرد ٬ کارگر متاهل٬ کارگر حرفه اي٬ کارگر ساده و... اينها تنها گوشه اي از معضلات کارگران است. اما يک چيز مشخص است همه کارگر هستند و نيروي عظيمي که زندگي را براي قانونگذاران زيبا و لذت بخش مي کنند. بخش عظيمي که زندگي را براي بخش کوچکي پر از نعماتي مي کنند اما براي خود اين کارگران تنها وعده زندگي بعد از مرگ مي دهند .
يکي از کارگران پرريس ميگويد: اخيرأ 7 نفر از همکاران ما را اخراج کردند و مي دانيم اين کدام سياست است. اين همان سياستي است که نمي خواهد دست ما در دست هم باشيم٬ اين ماه 7 نفر ماه اينده 8 نفر و هر روز تعدادي ديگري و صداي ما را مي خواهند اينجوري خفه کنند. ميخواهند از اتحاد ما جلوگيري کنند زيرا تنها سلاح ما اتحاد ما است. اما اين شانس را با مبارزه خودمان نمي خواهيم به کافرما بدهيم ما از اخراج همکاران چندين ساله خود بشدت عصباني هستيم ما از اينکه فردا هم به خيل اين ارتش خواهيم پيوست شکي نداريم. اما راهي بجز مبارزه و اعتراض براي ما وجود ندارد.اين کارگر در پايان ميگويد: مردم شهر سنندج و مردم ايران ما نمي خواهيم فرزندانمان گرسنه بمانند ما را حمايت کنيد .
صمد احمدي- سنندج

***
تجمع کارگران اخراجي نساجي کردستان٬ شاهو و الومين در سنندج

امروز سه شنبه ۱۹ ديماە ساعت 9 صبح بيش از 70 نفر از کارگران اخراجي نساجي کردستان٬ کارخانه شاهو و الومين در مقابل اداره کار تجمع کردند.
کارگران اخراجي اين مراکز توليدي که بارها در مقابل استانداري اداره کار٬ تامين اجتماعي و... تجمع اعتراضي داشتە اند ﻫنوز جواب خواست بازگشت بە کار نگرفتە اند.
کارگران اين مراکز در اعتراض بە بي حقوقي که به آنها تحميل شده است بارﻫا دست به اعتراض زده و خواهان رسيدگي به خواستهاي خود شدەاند. اما تاکنون کافرما با ﻫمکاري استانداري و اداره کار٬ کارگران را با وعده هاي پوچ سر دواندە اند.
اخيرا مقامات دولتي استان کردستان براي بي اثر کردن اين اعتراضات و جلوگيري از گسترش اين تجمعات تعهد کردە اند کە به کارگران اخراجي نساجي و آلومين وام بدﻫند. ابتدا اعلام کردند 5 ميليون و اکنون ميگويند 10 ميليون تومان ميبردازند کە کارگران با پروژە ﻫاي خود اشتغالي سرگرم شوند.
تلاش دولت و کارفرما اين است کە کارگران از حق بازگشت به کار خود صرفنظر کنند . در ضمن بە کارگران گفتە شدە بعد از دريافت وام بايد ماﻫانە 300 ﻫزار تومان قسط وام را باز پرداخت کنند. کارگران اين را قبول نکردە اند. کارگران اعلام کردە اند خواست آنﻫا بازگشت بە کار است.
يکي از کارگران در تجمع امروز اعلام کرد: تا جوان بوديم شيره جان ما را کشيديد بعد از 27 سال کار٬ امروز مي خواهيد جانمان را بگيرد. او تاکيد کرد ما حقما را ميخواﻫيم چيزي جز حقمان را نخواستە ايم کە با نيروي مسلح و اطلاعات ما را محاصرە کردە ايد.
سە نفر از نمايندگان کارگران علي عباسي٬ رامين قربه اي و شيث اماني امروز طي مذاکراتي با عباسي رئيس اداره کار٬ صادقي از حراست و نمايندگان اداره کار و استانداري و اطلاعات خواست بازگشت بە کار کارگران را مطرح کردند. مسئولين دولتي و کارفرما تحت هيچ شرايطي تن به بازگشت به کار کارگران نداده اند. در اين مذاکرات قرار شد وام 10 ميليوني از يک وام 3 ساله به 7 ساله تبديل شود. مسولين دولتي متعهد شدند طي نامه اي اين توافقات را بە مقامات وزارت کار در تهران اطلاع دهند و در صورت توافق اين وام ۷ ساله پرداخت شود. کارگران اعلام کردند اگر تا يک هفتە ديگر اين توافقات عملي نشود آنها تجمعات اعتراضي خود را از سر خواهند گرفت.
در اين مذاکرات توافق شد کە کارگران شاهو بعد از اتمام دوران بيکاري کە حقوق بيکاري دريافت ميکنند همگي حکم بازگشت به کار را بگيرند و مجددا سر کار برگردند.
در مورد کارگران اخراجي نساجي و آلومين قرار است وام بە آنها برداخت شود. قرار شده است وامي کە بە کارگران آلومين پرداخت ميشود يک کارگاه توليدي راە اندازي کنند و توليدات اين کارگاە توسط کارخانه آلومين خريداري شود.
کارگران به هيچ کدام از اين تعهدات اعتمادي ندارند و ميگويند مسلە وام و... سياستي است براي پراکندە کردن ما کارگران. يکي از کارگران اعلام کرد کە: اين طرح کاملا اگاهانە است و ما از اين ترفند مطلع هستيم. کارگران همانجا اعلام کردند اگر تا روز دوشنبه همه اين تعهدات جواب مثبت نگيرد مجددا در مقابل اداره کار تجمع خواهند کرد. تجمع حدود ساعت 12 بە وقت محلي پايان يافت.
صمد احمدي- سنندج
باز تکثير از: کميتە کردستان حزب کمونيست کارگري ايران
19 ديماە 1385- 9 ژانويە
***
پيام تبريک هيئت موسس احيا و بازگشايي سنديکاي فلزکار و مکانيک
به هيئت موسس اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار

از: هيئت موسس احيا و بازگشايي سنديکاي فلزکار و مکانيک
به: هيئت موسس اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار

اعلام موجوديت هيئت موسس اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار مايه مسرت و اميدواري است.
آرزو داريم در جهت اهداف اعلام شده بيانيه و اشتغال بکار و جلوگيري از اخراج بي رويه کارگران و حقوق بگيران موفق باشيد.
بديهي است تا زماني که با خرد جمعي و مشارکت همه دست اندرکاران اتحاديه و بر اساس مقاوله نامه هاي بين المللي و اعلاميه هاي جهاني حقوق بشر و قوانيني که براي تامين منافع کارگران و زحمتکشان و زندگي سعادتمندانه آنها در نظر گرفته ميشود حرکت نمائيم، پيروزي ميسر خواهد شد.
هم اکنون سرمايه جهاني براي از بين بردن همه دست آوردهاي طبقه کارگر و زحمتکشان به يورش همه جانبه اي دست زده است. لذا تشکيل هر گونه تشکل مستقل و آزاد کارگري ميتواند عامل تثبيت کننده دست آوردها و پيشروي بسوي زندگي بهتر و سعادتمندانه باشد.
ما با چنين ديدگاهي، همکاري، همگامي و همفکري متقابل تشکلها را امري لازم دانسته و استفاده از تجربيات طبقه کارگر را مفيد و جدي تلقي ميکنيم. طبقه کارگر با سلاح صلح، آگاهي و تشکل براي تامين منافع خود که عين منافع ملي است از هيچ کوششي دريغ نخواهد کرد.
تلاش شما را در جهت ايجاد چنين اتحاديه اي مي ستائيم و براي شما آرزوي پيروزي داريم.
تبريکات صميمانه ما را بپذيريد.
هيئت موسس احيا و بازگشايي سنديکاي فلزکار و مکانيک
12/10/1385
***

دادگاه جوانمير مرادي به زمان نا معلومي موکول شد

دادگاه جوانمير مرادي رئيس انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه و عضو هيئت موسس اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار که قرار بود روز پنجم دي ماه برگزار شود به زمان نا معلومي موکول شد. بدنبال مراجعه نامبرده به دادگاه در روز پنجم و نهم دي ماه و عدم قبول برگزاري مراسم اول ماه مه به عنوان يک اتهام از سوي جوانمير مرادي، دادگاه اعلام نمود که براي ايشان احضاريه ديگري را خواهد فرستاد. اتهام جوانمير مرادي برگزاري مراسم اول ماه با اعمال غير متعارف است.

سايت شورا 13/10/1385