گزارشی از برگزاری آکسیون اعتراضی در محکومیت کشتار کارگران در آفریقای جنوبی

در لیون فرانسه

امروز 8 سپتامبر در اعتراض به کشتار کارگران در معدن لان مين در شهر ماریکانا در آفریقای جنوبی به فراخوان فعالینی از حزب کمونیست کارگری ایران، کمیته همبستگی بین المللی کارگری، سازمان فرانسوی اتحاد برای کمونیست، سازمان فرانسوی ابتکار کمونیسم کارگری، سنديكاي دانشجويان در فرانسه و فعالینی از سندیکای س ژ ت در مرکز شهر لیون در فرانسه اکسیونی بر پا شد. جمعیتی حدود 50 نفر جمع شده و در میان جمعیت پلاکاردی که برروی آن نوشته شده بود کشتار کارگران آفریقای جنوبی را محکوم میکنیم، نه می بخشیم و نه فراموش میکنیم توجه ها را بخود جلب میکرد. از رسانه ها نیز حضور داشتند و با شرکت کنندگان مصاحبه میکردند. از جمله از سوی روزنامه صبح لیون فرانسه "پروژه" مصابحه ای  با آناییس از فعالین اتحادیه کارگری س ژت و از امضا کنندگان پتی کمیته همبستگی بین المللی کارگری- ایران انجام شد و او در سخنانش به جریانات شرکت کننده در این حرکت اعتراضی و اهداف آن اشاره کرد. اين پتي شن قبلا از طريق اينترنت به اي ميل ليستهايي از اتحاديه هاي كارگري در سطح جهان و فعالين اين اتحاديه ارسال شده بود. همچنين از سوي يوران گوستاوسون از فعالين كارگري در سويد جهت امضا روي صفحه فيس بوك گذاشته شده و تاكنون نزديك به سيصد نفر آنرا امضا كرده اند.

در اين آكسيون اعتراضي همچنين  اطلاعيه مربوط به محكوميت كشتار كارگران در آفريقاي جنوبي در میان مردم حاضر در محل پخش شد. متن پتی شن و امضا کنندگان اولیه آنرا در زیر می بینید.

 

کشتار بیرحمانه کارگران معدن ماریکانا توسط پلیس افریقای جنوبی را شدیدا محکوم میکنیم

ما کارگران و تشکلهای کارگری، شدیدا کشتار کارگران معدن پلاتینوم در ماریکانا در آفریقای جنوبی توسط پلیس این کشور را محکوم میکنیم. این یک وحشیگری تمام عیار و یک اعدام دسته جمعی و بیرحمانه کارگرانی بود که با خواست افزایش دستمزد دست به اعتصاب و تظاهرات زده بودند. همه شواهد نشان میدهد که پلیس از قبل تصمیم گرفته بود به کارگران بیرحمانه حمله کند و بهانه هایی که توسط پلیس آفریقای جنوبی برای توجیه این قتل عام ارائه میشود نفرت انگیز و غیر قابل قبول است. ما همه کارگران و مردم انسان دوست جهان را به محکوم کردن این جنایت کارفرمایان و پلیس آفریقای جنوبی فرا میخوانیم. ما اعلام میکنیم:

 

۱- اسامی تمام کارگران جان باخته و همه مجروحین باید در سطح عمومی اعلام شود. تمامی دستگیر شدگان باید فورا آزاد شوند.

۲- تمام عاملین و آمرین این جنایت از بالا تا پایین باید در دادگاهی علنی و از قبل اعلام شده، محاکمه شوند.

۳- برای خانواده های قربانیان امکانات رایگان حقوقی (وکیل مدافع و مشاوره حقوقی و غیره) در این دادگاه فراهم شود.

۴- بازماندگان و خانواده های جانباختگان باید فورا از حمایت مالی مناسب و ازنظر زمانی نامحدود برخوردار شوند و زندگی آنها با استاندارد بالایی تامین شود.

۵- تمام مجروحین باید با بهترین امکانات و با هزینه کارفرما و زیر نظر دولت و نمایندگان کارگارن مورد معالجه قرار گیرند و به آنها غرامت پرداخت شود

۶- اعتصاب کارگران معدن پلاتین ماریکانا با هدف افزایش دستمزد صورت گرفته است. این یک خواست برحق است و کشتار کارگران نباید باعث شود که این خواست کارگران به حاشیه رانده شود. ما از مبارزات این کارگران و خواست افزایش دستمزد برای آنها وسیعا حمایت میکنیم.

 

۷- ما امضا کنندگان این بیانیه روز 16 اوت یعنی روز کشتار کارگران را هرسال روز اعتراض علیه توحش سرمایه داری اعلام میکنیم و ازهمه سازمانها و اتحادیه های کارگری میخواهیم که از این تصمیم رسما پشتیبانی کنند.

 

 

...

We condemn the brutal massacre of Marikana miners by the police

We workers and union activists strongly condemn the massacre of Marikana platinum miners in South Africa by the police on august 16th. This was a shear barbarity and a crime against humanity. This was clear massacre of defenceless workers who just demanded a wage increase. All evidences point to a pre planned bloody attack on the strikers by the police and employer, and no excuses justify this act of brutality against workers. We call upon all international workers and trade unionist and all people of the world to protest and condemn this barbarity by the South African police and employers. We declare that:

1- The identity of all the murdered miners should be publicized as soon as possible. All arrested workers and protesters must be released immediately.

2- All authorities and individuals who were in any level involved in this mass killing from decision making to organizing and shooting; should be put on trial in a public court.

3- The miners and families of all the victims should have access to free legal defense and jurisdiction consults during this trial.

4- All families of the victims should immediately receive financial support in a reasonable standard for whole their lives

5- All injured miners should have access to free and high standard medical treatment and should receive their full wage until they are completely recovered.

6- Marikana platinum miners were demanding wage rise when they were brutally attacked by the police. This mass killing shouldn’t overshadow miners’ wage demand. We support marikna miner’ wage rise.

7- We undersigned declare the day of miners’ mass killing as International day of protest against Capitalism’s barbarity against workers of the world. We call upon all trade unions, workers and humanists of the world to stand by this demand and encourage their organizations’ to officially ratify this demand.

Initial signers:

Shahla Daneshfar – Co-ordinator of International Labour Solidarity Committee-Iran

Bahram Soroush: speaker of Co-ordinator of International Labour Solidarity Committee-Iran

Pascal Descamps : member of CGT ADDSEA, Besançon – France

Anaïs Cinthias : member of CGT PEP -Lyon – France

Goran Gustafson : LO – Sweden

Masoud Arjang : union of Vancouver – Canada

Yadi Kohi : member of CGT PEP – Lyon – France

Arsalan Nazeri : contact person in Australia of International Labour Solidarity

Stéphane Julien, member of SNUipp-FSU – France

Aleksa Gvozden, Initiative Communiste-Ouvrière – France

Donatella Biancardi, national chairpersonn of Unione Sindacale di Base (USB) – Italy

Nicolas Dessaux, Solidarité Irak, France

Workers Party of America – USA

Willi Hajek, coordinator of the réseau international syndical et associatif Transnationals Information Exchange (TIE).

Dirceu Travesso, national chairpersonn of the Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) – Brazil

Christian Mahieux, national chairpersonn of the Union syndicale Solidaires – France.

Stéphane Enjalran, member of the international commission of the Union syndicale Solidaires – France.

Luis Serrano, international relatioship deputy of the Confederación General del Trabajo (CGT) – Spain

Angel Bosqued, member of the international secretariat of the Confederación General del Trabajo (CGT) – Spain.

Ali Lofti, General deputy of the Organisation Démocratique du Travail (ODT) – Marocco.

Saïd Nafi, national responsable of the Observatoire des Droits des Travailleurs et des Libertés Syndicales au

 Maroc (ODTLSM) – Marocco

Giulio Moretti, national deputy of the Organizzazione Sindacati autonomi e di base (Or.S.A.) – Italy

Vicent Maurí Genovés, deputy of the Confederación Intersindical – Spain

Luis Blanco, deputy of the Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC) – Catalunia, Spain.

Bayla Sow, general deputy of the Syndicat Unique des Travailleurs des Transports Aériens et Activités

 Annexes (SUTTAAAS) – Senegal

Marcel Kounouho, general deputy of the Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASESH) – Benin

Brahim Yakine, general deputy of the Organisation Démocratique du Rail (ODR) – Marocco

Pierre Stambul, national organiser of the tendency Emancipation, SNES/FSU – France.

Biel Caldentey, international coordinator of the Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza ; Intersindical – Spain.

Paco González, deputy of Sindicato Trabajadores del Metal – Intersindical Valenciana, Spain

Pascal Brun, local deputy of the Union syndicale Solidaires du Var – France.

Ludovic Arberet, activist of Syndicat National du Ministère de l’Agriculture et de la Pèche et des établissements publics CGT (SYAC CGT) – France.

Annick Coupé, general delegate of the Union syndicale Solidaires – France.

Alain Baron, member of the international commission internationale of the Union syndicale Solidaires – France.

Emmanuelle Bigot, member of the international commission internationale of the Union syndicale Solidaires – France.

Sophie Boiszeau, Initiative Communiste-Ouvrière – France

Yadi Mahmoudi