دستگير شده گان اول مه در سقز فورى بايد آزاد شوند

may 2004

يادى از يک مبارزه جمعى براى آزادى محمود در سال ١٣٧٩ و١٣٨٠-محمد محمدى عضو سابق سنديکاى خبازان سقز

فراخوان ايجاد صندوقهاى کمک مالى
در حمايت از دستگيرشدگان اول مه سقز و خانواده هاى آنها

به خانواده دستگير شدگان اول مه سقز!-خالد حاج محمدى

نامه خانواده دستگيرشد گان اول مه سقز 

نامه عايشه جهانپور همسر جلال حسينى

نامه مريم اصغر پور، همسر برهان ديوانگرد

متن تومار اعتراضى کارگران و مردم سقز و سنديکاى کارگران خباز بوکان

عکسهايی از دستگير شدگان اول ماه مه در سقز

نامه دبير کميته دفاع از آزادی فعالين اول مه در ايران - ساسان سعدی به سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشر، اتحاديه های بين المللي کارگری و  کنفدراسين جهاني اتحاديه های کارگری آزاد

آزادى دستگير شدگان اول مه سقز را تبريک ميگويم
شهلا دانشفر- سايت کارگران

اين پيروزى را ارج بگذاريم -کاظم نيکخواه

اطلاعيه های خبري

به تمام سايتها، راديوها، احزاب وجريانات سياسى

اطلاعيه شماره ٥٠- دستگير شدگان اول مه سقز آزاد شدند

اطلاعيه شماره ٤٩ - طومار اعتراضى مردم سنندج در دفاع از زندانيان اول مه سقز و چايکاران شمال

اطلاعيه شماره ٤٨- جلال حسينى يکى از زندانيان اول مه سقز آزاد شد.٭ ديگر دستگير شدگان به زودى آزاد ميشوند.٭ اين پيروزى را به کارگران ومردم حق طلب تبريک ميگوييم

اطلاعيه شماره ٤٧مسئولين جمهورى اسلامى در سقز تحت فشار هستند

اطلاعيه شماره ٤٦ 

دستگير شدگان اول مه به شهر سقز برگردانده شدند.

اطلاعيه شماره ٤٥ مردم سقز و سنديکاى کارگران خباز بوکان
خواهان آزادى فورى دستگيرشدگان اول مه شدند

اطلاعيه شماره ٤٤ تهديد نجيبه صالح زاده همسر محمود صالحى

 اطلاعيه شماره ٤٣  -تجمع اعتراضى مردم در مقابل دادگاه انقلاب اسلامى سقز

دستگير شدگان اول مه سقز بايد فورا آزاد شوند
کارگران دستيگر شده در اعتصاب غذا بسر ميبرند

حمايت ها

کارگران نفت نروژ و خدمات عمومى دانمارک خواهان آزادى دستگير شدگان سقز شدند

کارگران چندمرکز کارگرى در تهران خواهان آزادى زندانيان اول مه سقز شدند

سازمانهای سياسي چرا در برابر باند زحمتکشان سکوت کرده ايد!

طومار مردم شهر سنندج و کامياران - کميته دفاع از آزادی فعالين اول مه

کارگران زندانى بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد شوند-تهران جمعى از کارگران برق

اطلاعيه شماره ١١- اتحاديه هاى کارگران فلز و کارگران ساختمانى فنلاند جمهورى اسلامى را محکوم کردند

اطلاعيه شماره ١٠- شاخه گوتنبرگ کنفدراسيون اتحاديه هاى سوئد
دستگير شدگان را فورا آزاد کنيد

کنفدراسيون سراسرى اتحاديه هاى سوئد به جمهورى اسلامى شديدا اعتراض کرد

 اطلاعيه شماره ٩ -۴۳ اتحاديه کارگرى در آمريکا جمهورى اسلامى را شديدا محکوم کردند

اطلاعيه شماره ٨فعالين کارگرى و چپ تهاجم جمهورى اسلامى را محکوم ميکنند 

 اطلاعيه شماره ٧
در کشورهاى مختلف پيکتهاى اعتراض به جمهورى اسلامى برپا شد

اطلاعيه شماره ٦
کنفدراسيون سراسرى اتحاديه هاى کارگران نروژ به جمهورى اسلامى اعتراض کرد

اطلاعيه شماره ٥ حزب سوسياليست دموکراتيک آلمان به جمهورى اسلامى اعتراض کرد

اطلاعيه شماره ٤
اتحاديه کارگران شيمى و مرکز همبستگى اتحاديه هاى فنلاند به جمهورى اسلامى اعتراض کردند

کمپين آزادى دستگير شدگان اول مه سقز - اطلاعيه شماره ٢
اتحاديه هاى ساختمانى دانمارک تهاجم به اول مه سقز را شديدا محکوم کردند

کنفدراسيون سراسرى اتحاديه هاى سوئد به جمهورى اسلامى شديدا اعتراض کرد

To trade unions and international human rights organisations:
Support our campaign for the release of workers arrested on May Day in Iran
Kazem Nikkhah

:To trade unions and international human rights organisationsOn the arrest of workers and labour activists 
on May Day in Iran 

All May Day detainees were released

Swedish Trade Union Confederation To Mr. Mahmoud Bayat, Ambassador
Embassy of the Islamic Republic of Iran
Box 6031

To ICFTU and all trade unions and international human rights organisations
Kazem Nikkhah

To all trade unions and labour organisations

امروز محمود صالحى و برهان ديوارگر در سقز محاکمه شدند

محاکمه فعالين اول مه سقز مجددا شروع شده است

فعالين اول مه سقز بايد بى قيد و شرط آزاد شوند
تمام اتهامات عليه اين فعالين بايد دور انداخته شوند

٤٦ اتحاديه کارگرى آمريکا به محاکمه فعالين اول مه سقز اعتراض کردند

دادگاه اسماعیل خودکام به تعویق افتاد

اتحاديه کارگران پست کانادا نسبت به محاکمه فعالين اول مه سقز اعتراض کرد 

دادگاه محمود صالحى به تعويق افتاد

اطلاعیه ای کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری (ای سی اف تی یو ) 

نامه همبستگي كارگران ايران خودرو در محكوميت دادگاه سقز

اتحاديه کارکنان بيمارستانهاى کانادا به محاکمه فعالين اول مه سقز اعتراض کرد

نامه مريم اصغرپور همسر برهان ديوارگر به 
اتحاديه ها، سنديكاهاى كارگرى، مدافعين حقوق انسان و مردم آزاديخواه جهان!

جمهورى اسلامى محاکمه فعالين اول مه سقز را به تعويق انداخت!

ايران از اعطاي ويزا به وكلاي بدون مرز امتناع مي‌ورزد

نامه دبيركل كنفدراسيون اتحاديه هاي كارگري آزاد “ آي سي اف تي يو “ به خرازي، در خصوص دادگاه کارگران سقز

اطلاعيه كنفدراسيون جهاني اتحاديه كارگري آزاد در باره صدور ويزا براي هيئت ناظران بين‌المللي جهت شرکت در دادگاه کارگران شهر سقز

به احضار فعالين اول مه سقز به دادگاه اسلامى اعتراض کنيد!

نامه محمود صالحى به آقاى گى ژوگل مسئول بخش اروپايى و بين المللى "ت ژ ث"

نامه محمود صالحى به آقاى گاى رايدر دبيركل كنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد كارگرى

نامه دبير کل کنفدراسيون اتحاديه های کارگری آزاد به رئيس جمهور اسلامی در اعتراض به احضار چهار فعال کارگری به دادگاه

نامه برهان ديوارگر به:
کنفدراسيون آتحاديه هاى آزاد کارگرى،
اتحاديه هاى کارگرى و سازمان جهانى کار(آى ال او)،
تمام نهادهاى مدافع حقوق بشر و به مردم شريف سقز و شهرهاى ديگر!

نامه "كى ژوكل" مسئول بخش اروپائى و بين المللى "ث ژ ت" به محمود صالحى

اول ماه مه سقز و ادعاهاى بى پايه آقاى حكيمى    برهان ديوارگر

تلاش رژيم براى محاکمه کارگران دستگير شده اول مه سقز!

آزادى دستگيرشدگان اول مه و درسهاى يک پيروزى-حميد تقوائى

 

نامه محمود صالحى به آقاى گاى رايدر دبيركل كنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى كارگرى آزاد

اطلاعيه شماره ١٣ده روز کمپين و جلب حمايت بيش از هفتاد اتحاديه کارگرى

سپاسگزارى از جانب هفت تن  فعالين آزاد شده اول مه سقز 

به اتحاديه ها و سازمانهاى کارگرى، به نهادهاى بين المللى دفاع از حقوق انسان
از کمپين ما براى آزادى دستگير شدگان مراسم اول مه در شهر سقز حمايت کنيد-کاظم نيکخواه 

به اتحاديه ها و سازمانهاى کارگرى، به نهادهاى بين المللى دفاع از حقوق انسان! رحمان حسين زاده

شکايت کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد به سازمان جهانى کار در مورد دستگيرى کارگران در سقز

دستگير شده گان اول مه در سقز فورى بايد آزاد شوند-خالد حاج محمدى

تقاضاى پايان دادن به اعتصاب غذا توسط دستگيرشدگان اول مه سقز

باز هم تلاش براى آزادى کارگران زندانى شده-محمد محمدى

ميتينگ اعتراضى در مقابل مقر اتحاديه اروپا در بلژيک
دستگير شدگان اول مه سقز بايد فورا آزاد شوند