طومار اعتراضی کارگران برای خواست ۴۵۰۰۰۰ تومان حداقل دستمزد را امضا کنیدد را امضا کنید

 

در اول مه ۸۴ کارخانه هاى لوله سازى کارون و کارخانه فولاد اهواز و در آبادان کارگران شهردارى کار را تعطيل کردند و در مراسم خود  بر حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان تاکيد شد.

طومار ۴۵۰ هزار تومان در پالايشگاه اصفهان در گردش است

در قطعنامه کارگران در تبريز کارگران خواست ۴۵۰ هزار تومان را طرح کردند-

از میان گزارشات اول مه که به حزب کمونیست کارگری ایران رسیده است: بحث ۴۵۰ هزار تومان در استاديوم آزادي

 

 پشتيبانى انجمن صنفى کارگران برقکار و فلزکار کرمانشاه از اعتصاب کارگران فيلور

ما دستمزد کمتر از ۴۵۰۰۰۰ تومان را نميپذيريم طوماری اعتراضي از کارگران در ايران

١٥٠٠ کارگر کشتى سازى بهشهر
با امضاى طومار حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان به استقبال اول مه رفتند

اعتراض كارگران ايران خودرو به دسمزد اعلام شده از سوي وزارت كار

به رفقاى کارگر در ماشين سازى اراک
اقدام شوراى اسلامى را محکوم کنيد و طومار کارگران کاشان براى حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان را امضا کنيد

کارگران ايران خودرو خواهان افرايش ۴۰۰ هزار تومان شدند

 افزايش ١٦ هزار تومانى دستمزدها را کارگران نخواهند پذيرفت

کارگران کارخانه فيلور با خواست
حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان وارد اعتصاب شدن
د