به سازمانهاي كارگري و نهادهاي انساندوست در سراسر جهان

به اطلاع ميرسانيم كه در دو هفته اخير بار ديگر شاهد تشديد فشار هاي جمهوري اسلامي بر روي فعالين كارگري در ايران هستيم.

از جمله امروز ٨ ژآنويه ساعت ٩ صبح شريف ساعد پناه از فعالين كارگري در شهر سنندج و عضو هيات مديره اتحاديه آزاد كارگران ايران، ٥ ژآنويه مظفر صالح نيا يكي ديگر از اعضاي اتحاديه آزاد در شهر سنندج و دو هفته قبل محمد حسيني از فعالين شهر دماوند دستگير شدند. از سوي ديگر رضا شهابي عضو هيات مديره سنديكاي واحد كه بخاطر ادامه بازداشت و وضعيت وخيم جسماني اش در زندان، ده روز تمام دست به اعتصاب غذا زده بود، اكنون در بيمارستان به سر ميبرد. او بدليل اينكه در بيمارستان نيز به وي همچون زنداني برخورد ميشود و حتي به راحتي امكان ملاقات خانواده اش را ندارد، نامه اي داده و اعلام كرده است كه تا وقتي كه فشارها از روي وي برداشته نشود، اجازه شروع معالجاتش را نخواهد داد. اين درحاليست كه خطر فلج شدن وي را تهديد ميكند. علاوه بر اين كارگران، ابراهيم مددي يكي ديگر از اعضاي هيات مديره سنديكاي واحد، بهنام ابراهيم زاده عضو كميته پيگيري براي ايجاد تشكلهاي كارگري و رسول بداغي عضو كانون صنفي معلمان در زندانند. و بسياري از فعالين دانشجويي و بخش هاي مختلف جامعه بخاطر اعتراضات برحق خود در زندانهاي جمهوري اسلامي بسر ميبرند.

كارگران و مردم ايران امروز نياز به بيشترين حمايت جهاني را دارند. ما از همه سازمانهاي كارگري و نهادهاي انساندوست در سراسر جهان انتظار داريم كه انزجار خود را نسبت به اين دستگيري ها و فشار مستمر جمهوري اسلامي بر روي فعالين كارگري و فعالين سياسي معترض در ايران اعلام كنند. ما همچنين از همه اين سازمانها انتظار داريم كه به هر شكل كه ميتوانند حمايت و پشتيباني خود را از كارگران زنداني و فعالين سياسي در ايران اعلام دارند. خواست ما آزادي فوري همه كارگران و همه زندانيان سياسي از زندان و متوقف شدن فوري فشار و تهديد بر روي رهبران كارگران و فعالين سياسي است و انتظار بيشترين حمايت و پشتيباني جهاني را داريم.

١٨ دي ٩٠، ٨ ژآنويه ٢٠١٢
Free Them Now

Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com
http://free-them-now.blogspot.com

 

More trade unionists arrested in Iran

 

 

 

8 January 2012

 

To all trade unions and human rights organisations

 

We are writing to inform you that in the past two weeks there have been a further intensification of attacks by the Islamic Republic on worker activists in Iran.

 

The latest incident is the arrest this morning of Sharif Saed Panah (pictured), member of the executive board of the Free Union of Iranian Workers.  This follows the arrest on 5th January of Union member Mozaffar Saleh Nia (also pictured) in the city of Sanandaj, and two weeks earlier of Mohammad Hosseini, a worker activist in Damavand City.  All three have been detained for their union activity.

 

In the mean time, Reza Shahabi, who is a member of the executive board of Tehran and District Bus Workers’ Union, has been admitted to hospital following a ten-day hunger strike in protest against his arbitrary arrest and imprisonment.  In a letter from hospital, Shahabi has protested against his treatment as a prisoner while in hospital, with restrictions even on visits by his family, and has said he would refuse medical treatment until the restrictions are lifted.  Ebrahim Madadi, also an executive board member of the bus workers’ union, continues to be detained, as are Behnam Ebrahimzadeh, member of the Follow-up Committee to Form Free Trade Unions, Rasoul Bodaghi, member of the Teachers’ Trade Association, and many student and civil rights activists.

 

We call on all trade unions and human rights organisations to express their revulsion against the latest arrests and the continued persecution of trade unionists and political dissidents in Iran, and to demand their immediate and unconditional release.

 

Free Them Now! Campaign to Free Jailed Workers in Iran

 

http://free-them-now.blogspot.com

 

For further info, contact:

Shahla_daneshfar@yahoo.com

Bahram.Soroush@gmail.com