معلمان

 

معلمان به پشتيبانى عمومى مردم نياز دارند - کاظم نيکخواه

معلمان به استقبال اعتصابى ديگر ميروند
شهلا دانشفر 

اعتصاب معلمان الگويى از يک اعتصاب متحد و سراسرى

معلمان بر پيگيرى خواستهايشان مصرند
با تمام قوا از مبارزاتشان حمايت کنيم- شهلا دانشفر

سخنى با معلمان - مظفر محمدى

مصاحبه هفته نامه آزادی زن با شهلا دانشفر 
ما سيستم آموزش مذهب و تحقير به زن نميخواهيم!
مدارس را بايد از ارتجاع مذهبى و تبعيض جنسى پاک کرد!

دو روز با معلمان در تهران
يک خاطره از تظاهرات هزاران نفره معلمان در تهران در ديماه ٨٠

تصويرى از زندگى يک معلم تهران ساسان رهايى
۱۸ ژانويه ۲۰۰۲- ۲۸ ديماه ۸۰ 

اعتراضات سراسرى معلمان، يک جمعبندى -۹ مه ۲۰۰۳

معلمان خواستها مبارزات

معلمان در تدارک اعتصابى ديگر
از مبارزات معلمان حمايت و پشتيبانى کنيم

معلمان در تدارک اعتصابى ديگر -۲۵ مارس ۲۰۰۳

معلمان در تدارک اعتصاب -۲۰ دسامبر۲۰۰۲

معلمان در ٢٥ بهمن ماه دست به اعتصابى سراسرى خواهند زد- شهلا دانشفر

از اعتصاب سراسرى معلمان در ٢٥ بهمن ماه حمايت کنيد

معلمان اعلام کردند که حقوق کمتر از ۲۵۰۰۰۰ تومان را نخواهند پذيرفت ١٢ دسامبر ٢٠٠٢

بيش از ٤ هزار نفر از معلمان در تهران دست به راهپيمائى زدند
نيروهاى سرکوبگر به اين اجتماع يورش بردند
 ١٣ دسامبر

تجمع اعتراضى هزاران معلم در تهران
درگيرى معلمان با نيروهاى انتظامى-١٢ دسامبر ٢٠٠٢

حمله نيروهاى انتظامى
به تجمع اعتراضى امروز معلمان در تهران
١٢ دسامبر ٢٠٠٢

فرصت مناسب براى معلمان -۱ دسامبر۲۰۰۲ 

بازگويى يک تجربه
 مصاحبه شهلا دانشفر با فريدون صبورى
يکى از بنيانگزاران کانون مستقل معلمان در تهران در سال ٥٧

زمزمه  هاى اعتراض در ميان معلمان بالا گرفته است

 

عکس هايي از تجمعات اعتراضي معلمان 

معلمان در دزفول دست به تحصن زدند

تجمع اعتراضى معلمان در مقابل مجلس اسلامى در آستانه روز جهانى کارگر  

دور ديگرى از اعتراض و مبارزات معلمان آغاز ميشود

دور جديدى از مبارزات معلمان آغاز ميشود

معلمان در تدارک اعتصابى ديگر

اعتصاب معلمان در تهران و کرج و تجمع در مقابل مجلس

اعتصاب معلمان دزفول با تهديد و ارعاب حکومت اسلامى مواجه شده است

اعتراض معلمان کرمانشاه

اطلاعيه شماره ٢اعتصاب معلمان کرمانشاه ادامه دارد

تجمعات سراسرى معلمان، از ديروز شروع شد

اخبارى از اعتراضات معلمان

معلمات دستگير شده بايد فورا آزاد شوند!
خواستهاى معلمان بايد فورا پاسخ بگيرد!

اخبارى از اعتراضات پرستاران و معلمان

درمورد دستگيرى دو نفر از مسئولين کانون صنفى معلمان

اطلاعيه شماره ۴۲ -اعتصاب سراسرى و تداوم مبارزه معلمان

گزارشى از تجمع معلمان سنندج از: شکور. آ

اطلاعيه شماره ٤٠ -اعتصاب معلمان در سنندج شروع شد

گزارشى از اعتصاب ديروز معلمان سنندج به همراه قطعنامه مصوب
ساناز از سنندج

اعتصاب معلمان، اطلاعيه شماره ٣
اعتصاب و تجمعات اعتراضى معلمان براى روز دوم در تهران و سراسر کشور ادامه يافت

اعتصاب معلمان، اطلاعيه شماره ٢- معلمان در بسيارى شهرها اعلام داشتند که اعتصاب را ادامه خواهند داد

اعتصاب معلمان، اطلاعيه شماره ١- امروز ١٣ ارديبهشت اعتصاب سراسرى معلمان شروع شده است

ما از آينده خود و فرزندانمان دفاع مي كنيم - (( كميته روشنگري ))

معلمان اولتيماتوم به اعتصاب دادند خبر اعتصاب معلمان را به اطلاع کل جامعه برسانيد

اطلاعيه شماره ٤اعتصاب معلمان با قدرت ادامه دارد
معلمان شهرها و مدارس بيشترى به اعتصاب پيوسته اند
دانش آموزان نقش بسيار فعالى در اين اعتصابات بدوش گرفته اند

اخبار اعتصاب معلمان 

اطلاعيه شماره ٣
اعتصاب معلمان ابعاد وسيعترى بخود گرفت
اين فراگيرترين اعتصاب معلمان در سه سال گذشته است

اطلاعيه شماره ٢
معلمان در بسيارى از شهرها در اعتصاب هستند

معلمان اعتصاب سراسرى خود را شروع کردند

معلمان اعتصاب سراسرى يک هفته اى از ١٦ اسفند را فراخوان دادند

گزارشى از اعتراضات اخير معلمان-تنظيم از: شهلا دانشفر

هفته اعتصاب ٢٥ بهمن ماه معلمان را به هفته جنبش عمومى عليه رژيم تبديل کنيم

معلمان در ٢٥ بهمن ماه دست به اعتصابى سراسرى خواهند زد
معلمان يزد با اعتراضات خود ٧ معلم اعتصابى را از زندان آزاد کردند

اعتصاب معلمان شيراز ١٨٨ مدرسه را به تعطيل کشاند

اعتصاب معلمان در ۱۸۸ مدرسه در شيراز - ۶ بهمن ماه 

با اعتصاب معلمان صدها مدرسه در شهرهاى مختلف تعطيل شد!-انقلاب کارگری شماره ۱۰

اطلاعيه شماره ٤اعتصاب سراسرى معملان
در يزد ٣٠٠٠ تن از معلمان به دستگيرى همکار خود اعتراض کردند - ٢ بهمن ١٣٨٢

اطلاعيه شماره ٣ - در مورد اعتصاب معلمان ٢٩ ديماه- 

اطلاعيه شماره ٢اعتصاب معلمان در تهران و شهرهاى ديگر ادامه دارد -٢٧ ديماه ١٣٨٢

 معلمان اصفهان اعتصاب خود را شروع کردند
معلمان نبايد تنها بمانند

اطلاعيه خبرى شماره ٥
معلمان کرمانشاه دو روز متوالى تجمع کردند!

اطلاعيه خبرى شماره ٤

تظاهرات و تجمعات معلمان روز ١٤ مهرماه نيز ادامه يافت

معلمان در همدان و کرمان و کرمانشاه تظاهرات کردند

تجمع و تظاهرات هزاران نفره معلمان در اصفهان

معلمان زير بار ١٤ درصد افزايش حقوقها نخواهند رفت -٢٩ دسامبر ٢٠٠٢ 

تظاهرات و تجمع معلمان در تهران