اول ماه مه روز جهانی کارگران 

 

اطلاعيه شماره ٣٩ - مزدوران رژيم به مراسم اول مه در سقز حمله کردند

اطلاعيه شماره ٣- به مناسبت اول مهتحصن و راهپيمائى در اصفهان به مناسبت اول ماه مه

اطلاعيه شماره ٢- به مناسبت اول مهمراسم و اجتماعات مستقل کارگرى به مناسبت اول ماه مه

اطلاعيه شماره ١- به مناسبت اول مهدرمورد ميتينگ خانه کارگر جمهورى اسلامى به مناسبت اول ماه مه

اول ماه مه (12 ارديبهشت) روز جهاني كارگر گرامي باد - (( كميته روشنگري ))

بيانيه کارگران ايران خودرو به مناسبت اول ماه مه 

اول ماه مه - سياوش دانشور

بايداول مه را هرچه با شکوهتربرگذار کنيم!
محمدمحمدى - مهدى حسينى 

در ۳۶۵ روز سال تنها اول مه روز کارگر است! محمد محمدی 

به استقبال برپائى هر چه باشکوهتر اول ماه مه برويم - شهلا دانشفر

اول ماه مه و رهبران کارگرى
اسد گلچينى

 افزايش دستمزد کارگران با کدام شاخص ها؟
شهلا دانشفر

اول ماه مه يا ١١ ارديبهشت؟ - حسن صالحي 

معلمان به استقبال اعتصابى ديگر ميروند
شهلا دانشفر 

اول ماه مه يک گام مهم در متحد شدن و متحد ماندن کارگران است
مصاحبه با اسد گلچينى 

رهنمودهايى درباره اول ماه مه
مصاحبه با مصطفى صابر 

 اول ماه مه چگونه  بوجود آمد؟   رزا لوکزامبورک

قطعنامه کارگران در اول مه امسال شهرهاى کردستان
مهر کمونيسم را بر خود دارد
رحمان حسين زاده - ٢٧ ارديبهشت ٧٩ (١٦-٥-٠٠)

- اول ماه مه ٦٨ در کردستان

اول ماه مه در کردستان در فاصله سالهاى ٦٥ تا ٦٨- برگرفته از کتاب جنبش کارگرى در کردستان نوشته رحمان حسين زاده

- اول ماه مه ٥٨

- خاطره اي از  اول مه ۷۱  ايرج رضايي 

اعلاميه حزب کمونيست ايران در سال ١٣٠٧

 

THE INTERNATIONALE

اول ماه مه امسال، دستاوردها و تجارب - مينا احدى

از برلين تا "استاديوم آزادى" در تهران-کاظم نيکخواه

اول مه امسال با شکوه بود - شهلا دانشفر

على ماند و حوضش! استقبال جانانه کارگران از نماينده سرمايه داران! محسن ابراهيمى

طبقه کارگر بطرف رهبرى جامعه گام برميدارد -اصغر کريمى

اطلاعيه شماره ١٥ اول مه ١٣٨٤
مراسم اول مه در سقز و بوکان
جمهورى اسلامى مانع برگزارى مراسم مستقل در اين شهرها شد.

 اول ماه مه سوسیالیستی- مرتضي کيوان

اطلاعيه شماره ١٤، اول مه ١٣٨٤
کارگران پالايشگاه نفت اصفهان دست از کار کشيدند و اول مه را گرامى داشتند

اطلاعيه شماره ١٣، اول مه ١٣٨٤
در چند کارخانه در اهواز و آبادان و ماهشهر کار تعطيل شد
و مراسم هاى اول مه برگزار شد

اطلاعيه شماره ١٢، اول مه ١٣٨٤
چند هزار تراکت و قطعنامه به مناسبت اول مه در کامياران پحش شد
نيروهاى سرکوبگر مانع مراسم اول مه در اين شهر شدند

اطلاعیه شماره ١١، اول مه ١٣٨٤
قطعنامه اول مه(روز جهانی کارگر) ۲۰۰۵ - سنندج

اطلاعيه شماره ۰١، اول مه ١٣٨٤
در چندين نقطه تهران مراسم هاى اول مه برگزار شد

اطلاعيه شماره ٩، اول مه ١٣٨٤
در ميتينگ اول مه کرمانشاه و عليرغم فضاى بشدت پليسى دو هزار نفر شرکت کردند

اطلاعيه شماره ٨، اول مه ١٣٨٤
تجمع استاديوم ورزشى آزادى به تظاهرات عليه رفسنجانى تبديل شد

چند گام اساسى در تدارک اول ماه مه - شهلا دانشفر

اطلاعيه شماره ٧، اول مه ١٣٨٤
کارگران پتروشيمى کرمانشاه اول مه را گرامى داشتند

عکس هاي اول مه در سنندج- مه ۸۴

اطلاعيه شماره ٦، اول مه ١٣٨٤
کارگران روز اول مه در سنندج را در محاصره نيروهاى انتظامى گرامى داشتند

اطلاعيه شماره ١
مراسم اول ماه مه در دانشگاه تهران
سوسياليسم راه حال ماست!

اطلاعيه شماره ٥، اول مه ١٣٨٤
کارگران سنندج به استقبال اول مه رفتند

اطلاعيه شماره ٤، اول مه ١٣٨٤
١٥٠٠ کارگر کشتى سازى بهشهر
با امضاى طومار حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان به استقبال اول مه رفتند

 اطلاعيه شماره ٣، اول مه ١٣٨٤
اخبارى مربوط به شعار نويسى و پخش اطلاعيه هاى اول مه در برخى شهرهاى ايران
مردم تبريز به استقبال اول مه ميروند

اطلاعيه شماره ٢، اول مه
تبريز، تحرک وسيع کارگران و جوانان به مناسبت اول مه

اطلاعيه شماره يک، اول مه
اولين مراسم اول مه در آبشار خور برگزار شد

پرولتارياي جهان متحد شويد شعله بابايي !

اول مه لحظه تولد روزي بزرگ- ناصر اصغري

To the striking hospital employees of British Columbia, Canada-Kazem Nik-khah

گزارشى کوتاه از فعاليت اول ماه مه در سردشت :

برگزاری اول ماه مه در جنبش کارگری ايران - به نقل از: «خبر کارگر» ، شماره ۸، فروردين ۱۳۵۹

گزارشي از برگزاری مراسم اول مه در سقز- محمد محمدی 

اطلاعيه شماره ٤١ - گراميداشت روز جهانى کارگر در شهرهاى کردستان

گذارش کوتاه از برگذارى مراسم اول مه در سقز!-محمد محمدی

اطلاعيه شماره ٤٣  -تجمع اعتراضى مردم در مقابل دادگاه انقلاب اسلامى سقز

دستگير شده گان اول مه در سقز فورى بايد آزاد شوند-خالد حاج محمدى

به اتحاديه ها و سازمانهاى کارگرى، به نهادهاى بين المللى دفاع از حقوق انسان
از کمپين ما براى آزادى دستگير شدگان مراسم اول مه در شهر سقز حمايت کنيد-کاظم نيکخواه 

شکايت کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد به سازمان جهانى کار در مورد دستگيرى کارگران در سقز

دستگير شدگان اول مه سقز بايد فورا آزاد شوند
کارگران دستيگر شده در اعتصاب غذا بسر ميبرند

به کارکنان اعتصابى بيمارستانهاى بريتيش کلمبيا-کاظم نيکخواه

به اتحاديه ها و سازمانهاى کارگرى، به نهادهاى بين المللى دفاع از حقوق انسان!رحمان حسين زاده

اطلاعيه شماره٦- پيام همبستگى و پشتيبانى
کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد کارگرى از کارگران ايران بمناسبت اول مه

اطلاعيه شماره ٥ - قطعنامه سراسرى کارگران ايران به مناسبت اول مه روز جهانى کارگران

اطلاعيه شماره ٤ - گزارشى از مراسم هاى مستقل کارگرى به مناسبت اول ماه مه در تهران، سقز و سنندج