نوشته هايي از شهلا دانشفر

 

کارزار برای آزادی دستگیر شدگان اول مه و کارگران زندانی گسترده میشود

در حمایت از دستگیرشدگان اول مه، رهبران طومار ٤٠ هزار امضا

روز جهانی کارگر و دولت روحانی

تحرکی گسترده برای روز جهانی کارگر

روز جهانی کارگر و جمهوری اسلامی

اول مه امسال و فضای سیاسی جامعه

اول مه، روز کیفرخواست کل جامعه علیه توحش سرمایه داری

اول مه و صف متحد کارگران و کل مردم

نگاهی به اعتراضات کارگری در یک ماه اخیر  شهلا دانشفر

روحانی و اعترافی دیگر به شكست حکومت

فقر و فلاکت بیشتر، وعده های دولت به کارگران و مردم-شهلا دانشفر

جمهوری اسلامی و مساله زندگی و معیشت کارگران، شهلا دانشفر

در باره آکسیون اعتراضی در اجلاس آی آل او-مصاحبه با شهلا دانشفر

درباره اعتصاب عمومی-میزگرد كانال جدید با فاتح بهرامی و شهلا دانشفر

شرکت ما در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار

اعتصاب سراسری یک پاسخ فوری-شهلا دانشفر

مصاحبه نشریه شماره ۱۱ مبارزه طبقاتی با شهلا دانشفر
پاسخ به دو سوال در مورد فرا رسيدن اول مه روز جهاني كارگري

تجمعات اعتراضی کارگران قند اهواز همراه با خانواده ها در ٦ ماهه اخیر
سه ماه اعتراض و مبارزه کارگران نورد لوله صفا
یکسال اعتراض و مبارزه در کارخانه صنایع فلزی شماره 1 و شماره 2

کارگران و چشم انداز سیاسی آینده

دستمزد کارگران و مخمصه رژیم

جنگ بر سر دستمزد و استیصال رژیم اسلامی  شهلا دانشفر

جنگ بر سر دستمزد، جنگ بر سر معاش، تنها راه تجمع و اعتصاب
جمهوری اسلامی باید در سازمان جهانی کار و همه مراجع جهانی بایکوت شود  شهلا دانشفر

سال ۹۲ و جنگ بر سر میزان حداقل دستمزدها
میزگرد: جنبش برای افزایش دستمزد-ناصر اصغری، شهلا دانشفر، مرتضی فاتح و یاشار سهندی

مصاحبه نشریه شماره ۱۱ مبارزه طبقاتی با شهلا دانشفر
مبارزه برای آزادی کارگران زندانی، یک امر فوری جنبش کارگری
كارگران دستمزد چند بار زیر خط فقر را نمی پذیرند

تجمعات اعتراضی کارگران قند اهواز همراه با خانواده ها در ٦ ماهه اخیر
سه ماه اعتراض و مبارزه کارگران نورد لوله صفا
یکسال اعتراض و مبارزه در کارخانه صنایع فلزی شماره 1 و شماره 2
خبر مرگ هزاران كارگر در حوادث محیط کار هشداری دیگر به كارگران 
كارگر نمیتواند نظاره گر و خاموش باشد:  مصاحبه با شهلا دانشفر درباره طومار دستمزد با بيش از ۳۰ هزار امضا

دستمزدهایمان باید فورا افزایش یابد

زندگی زیر خط فقر را نمی پذیریم
خواست افزایش دستمزدها و مبارزات كارگران
دست شوراهای اسلامی از مبارزات کارگران کوتاه
سنديكاي شركت واحد يك دستاورد كارگري است, در حاشبه اطلاعيه سنديكاي شركت واحد و بركناري اسانلو

كارگران كشتار خاتون آباد را فراموش نمی کنند
رژیم اسلامی در مخمصه و بن بست 

"اصلاح" قانون کار جمهوری اسلامی ، طرح بردگی کارگران-گفتگو با شهلادانشفر

كارگران علیه اعدام
برگزاری مجمع عمومی منظم بازنشستگان ذوب آهن اصفهان
طرح تغییر در قانون تامین اجتماعی، حمله به معیشت کارگران 

مبارزه قدرتمند کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان 

فروپاشی اقتصادی و اعتراضات کارگری پرسش و پاسخ با :ناصر اصغری، شهلا دانشفر و مرتضی فاتح

فاجعه بیكارسازیهای وسیع و راهكار ما

قاتلینی که قربانیان را محاکمه میکنند   
 ایران خودرو قتلگاه كارگران, سه كارگر دیگر در ایران خودرو جانباختند

 علیه بیکارسازی ۱۱۵ هزار کارگر صنعت قطعه سازی

تعداد جانباختگان انفجار پتروشیمی به شش نفر رسید، به این توحش باید پایان داد

تقلای رژیم برای انحلال تشكلهای كارگری 

پیروزی مبارزات کارگران پتروشیمی-مصاحبه با شهلا دانشفر

در مورد جنبش کارگري و مجمع عمومي
جنگ بر سر میزان دستمزدها، یك عرصه مهم نبرد با جمهوری اسلامی

مجمع عمومی، ضامن پیشروی و پیروزی کارگران!

 حداقل دستمزد كارگران٬ رکوردی در وقاحت رژیم 

 کارزار دفاع از معیشت حیاتی است دستمزد ها بايد فورا افزايش يابد  

"اصلاح قانون كار" طرحی برای تعرض به معیشت و دستمزد كارگران  

 اعتراضات گسترده كارگران بازنشسته صنایع فولاد اصفهان
"اصلاح قانون كار" طرحی برای حمله به معیشت  كارگران

جمهوری اسلامی باید از آی ال او اخراج شود

سخنی با رهبران کارگری-نگاهی از نزدیک به اول مه امسال
روز جهانی کارگر ۲۰۱۳ در ایران، یک اول مه گسترده

دستمزد کارگران و مخمصه رژیم

جنگ بر سر دستمزد و استیصال رژیم اسلامی  شهلا دانشفر

پیام به مناسبت اول مه روز جهانی کارگر

اول ماه مه و کارگران زندانی
جنگ بر سر دستمزد، جنگ بر سر معاش، تنها راه تجمع و اعتصاب
روز جهانی کارگر، کارگران پرچمدار اعتراض علیه فقر و فلاکت
روز جهانی کارگر و جهانی نوین

پيام شهلا دانشفر به مناسبت ۸ مارس ۲۰۱۳

جمهوری اسلامی باید در سازمان جهانی کار و همه مراجع جهانی بایکوت شود  شهلا دانشفر

سال ۹۲ و جنگ بر سر میزان حداقل دستمزدها
میزگرد: جنبش برای افزایش دستمزد-ناصر اصغری، شهلا دانشفر، مرتضی فاتح و یاشار سهندی

مصاحبه نشریه شماره ۱۱ مبارزه طبقاتی با شهلا دانشفر -پاسخ به دو سوال در مورد فرا رسيدن اول مه روز جهاني كارگري

مبارزه برای آزادی کارگران زندانی، یک امر فوری جنبش کارگری
كارگران دستمزد چند بار زیر خط فقر را نمی پذیرند

تجمعات اعتراضی کارگران قند اهواز همراه با خانواده ها در ٦ ماهه اخیر
منصور اسانلو و "موج سبز" هر دو راست و یک جنبش اند

سه ماه اعتراض و مبارزه کارگران نورد لوله صفا
یکسال اعتراض و مبارزه در کارخانه صنایع فلزی شماره 1 و شماره 2
خبر مرگ هزاران كارگر در حوادث محیط کار هشداری دیگر به كارگران 
كارگر نمیتواند نظاره گر و خاموش باشد:  مصاحبه با شهلا دانشفر درباره طومار دستمزد با بيش از ۳۰ هزار امضا

دستمزدهایمان باید فورا افزایش یابد

زندگی زیر خط فقر را نمی پذیریم
تونس در التهاب و اعتصاب و تظاهرات
خواست افزایش دستمزدها و مبارزات كارگران
٨ بهمن هفتمین سالگرد اعتصاب با شكوه كارگران شركت واحد در سال ٨٤

دست شوراهای اسلامی از مبارزات کارگران کوتاه
سنديكاي شركت واحد يك دستاورد كارگري است, در حاشبه اطلاعيه سنديكاي شركت واحد و بركناري اسانلو

كارگران كشتار خاتون آباد را فراموش نمی کنند
تحصن کارگران مقابل مجلس، یک موفقیت بزرگ 

"اصلاح" قانون کار جمهوری اسلامی ، طرح بردگی کارگران-گفتگو با شهلادانشفر

كارگران علیه اعدام
برگزاری مجمع عمومی منظم بازنشستگان ذوب آهن اصفهان
طرح تغییر در قانون تامین اجتماعی، حمله به معیشت کارگران 

مبارزه قدرتمند کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان 

فروپاشی اقتصادی و اعتراضات کارگری پرسش و پاسخ با :ناصر اصغری، شهلا دانشفر و مرتضی فاتح

فاجعه بیكارسازیهای وسیع و راهكار ما

قاتلینی که قربانیان را محاکمه میکنند   
 ایران خودرو قتلگاه كارگران, سه كارگر دیگر در ایران خودرو جانباختند

کشتار کارگران در افریقای جنوبی-ب را محكوم كنیم.شهلا دانشفر

 علیه بیکارسازی ۱۱۵ هزار کارگر صنعت قطعه سازی

تعداد جانباختگان انفجار پتروشیمی به شش نفر رسید، به این توحش باید پایان داد

تقلای رژیم برای انحلال تشكلهای كارگری 

پیروزی مبارزات کارگران پتروشیمی-مصاحبه با شهلا دانشفر

در مورد جنبش کارگري و مجمع عمومي
جنگ بر سر میزان دستمزدها، یك عرصه مهم نبرد با جمهوری اسلامی

مجمع عمومی، ضامن پیشروی و پیروزی کارگران!

 سال ٩٠ سال اعتراضات گسترده كارگران در ايران

 حداقل دستمزد كارگران٬ رکوردی در وقاحت رژیم 

 کارزار دفاع از معیشت حیاتی است دستمزد ها بايد فورا افزايش يابد  

 پیام دولت به بازنشستگان: نان شما را آجر می‌کنیم-جمعی از بازنشستگان

"اصلاح قانون كار" طرحی برای تعرض به معیشت و دستمزد كارگران  

 اعتراضات گسترده كارگران بازنشسته صنایع فولاد اصفهان
 "انجمن صنفی خبازان مریوان و سروآباد" چگونه نهادی است؟
جنبش اشغال به کجا ميرود؟
"اصلاح قانون كار" طرحی برای حمله به معیشت  كارگران

بهنام ابراهیم زاده باید از زندان آزاد شود  

تحصن کارگران مقابل مجلس، یک موفقیت بزرگ 

اصلاح" قانون کار جمهوری اسلامی ، طرح بردگی کارگران--گفتگو با شهلادانشفر

مروری بر جدال روزانه کارگران
به فراخوان شاهرخ زمانی وسیعا پاسخ دهیم-مصاحبه با شهلا دانشفر

كارگران علیه اعدام
برگزاری مجمع عمومی منظم بازنشستگان ذوب آهن اصفهان
طرح تغییر در قانون تامین اجتماعی، حمله به معیشت کارگران 

مبارزه قدرتمند کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان 

فروپاشی اقتصادی و اعتراضات کارگری پرسش و پاسخ با :ناصر اصغری، شهلا دانشفر و مرتضی فاتح

كارگران عليه فقر و گراني! طومار اعتراضي كارگران به ۲۰ هزار رسيد  

فاجعه بیكارسازیهای وسیع و راهكار ما

برآمدهای مهم اخیر كارگری

این هفته، هفته بازنشستگان ذوب آهن بود: مصاحبه با شهلا دانشفر
 سال تحصیلی تازه و دور تازه ای از مبارزه  

قاتلینی که قربانیان را محاکمه میکنند   
 ایران خودرو قتلگاه كارگران, سه كارگر دیگر در ایران خودرو جانباختند

در مورد کشتار معدنچیان آفریقای جنوبی گفتگو با شهلا دانشفر

سه اتفاق مهم سیاسی

 معلمان عليه فقر و گراني

کشتار کارگران در افریقای جنوبی را محكوم كنیم.شهلا دانشفر

 علیه بیکارسازی ۱۱۵ هزار کارگر صنعت قطعه سازی

تعداد جانباختگان انفجار پتروشیمی به شش نفر رسید، به این توحش باید پایان داد

تقلای رژیم برای انحلال تشكلهای كارگری 

فوران خشم مردم در نیشابور  

پیروزی مبارزات کارگران پتروشیمی
چپ فرقه ای، شاهين نجفي، و مبارزه طبقاتي
شاهین نجفی، آزادی بیان ، كارگران 
در مورد جنبش کارگري و مجمع عمومي
اول مه ۲۰۱۲ در ایران

جنگ بر سر میزان دستمزدها، یك عرصه مهم نبرد با جمهوری اسلامی

 سال جديد سر آغاز اعتراضات گسترده كارگري، چند تاكيد مهم
مجمع عمومی، ضامن پیشروی و پیروزی کارگران!

 سال ٩٠ سال اعتراضات گسترده كارگران در ايران

 حداقل دستمزد كارگران٬ رکوردی در وقاحت رژیم  شهلا دانشفر

 کارزار دفاع از معیشت حیاتی است دستمزد ها بايد فورا افزايش يابد  

"اصلاح قانون كار" طرحی برای تعرض به معیشت و دستمزد كارگران  

 اعتراضات گسترده كارگران بازنشسته صنایع فولاد اصفهان
 تعداد جانباختگان انفجار غدیر یزد به ١٨ نفر رسید

جنايتي ديگر در نورد يزد
"اصلاح قانون كار" طرحی برای حمله به معیشت  كارگران

جنبش اشغال وال استریت یک جنبش ماندنی  

معضل بيكاري ميليوني و وعده هاي حكومت  شهلا دانشفر

۳۳ معدنچي نجات يافتند دو ميليون ديگر را نيز ميتوان نجات داد - شهلا دانشفر

به مناسبت سالگرد مبارزات با شكوه كارگران شركت واحد
شهلا دانشفر: نگاهی به مبارزات کارگری در سال جاری

جنب و جوش گسترده براي گراميداشت روز جهاني كارگر در ايران

 نگاهی به یک پیشروی کارگران ماهشهر 

 اعتراض تمام يونان را فراگرفته است    شهلا دانشفر

 ٣٠ هزار معلم بازنشسته ٨ ماه است حقوق نگرفته اند

 مبارزه حول خواست افزایش دستمزدها، یك عرصه مهم مبارزات كارگران 
در پتروشیمی ماهشهر چه میگذرد؟  شهلا دانشفر

 محمد بوعزیزی سمبل انقلاب و شخصیت سال ٢٠١١

کارگران پتروشیمی ماهشهر و دست و پا زدن مقامات
 گفتگوی تلویزیون کانال جدید با شهلا دانشفر در مورد اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر

"اصلاح قانون كار" طرحی برای حمله به معیشت و زندگی كارگران

 تهاجمی دیگر به حقوق كارگران به بهانه تغییر در قانون كار
پیشروی کارگران را ما باید ثبت و برجسته کنیم

گفتگو با شهلا دانشفر: کمپینی موفق در حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی

از كارگران پتروشيمي ماهشهر بطور سراسری حمایت کنیم

  آغاز دور دوم اعتصاب هزاران کارگر پتروشیمی

 هزاران كارگر پتروشیمی پاسخ میخواهند!
 كارگران پتروشیمی ماهشهر متحدانه ایستاده اند
اول مه امسال و برافروختگی چپ خرده بورژوایی،  در حاشیه نوشته ای از مظفر محمدی

حقوق بازنشستگانی که کارکنند قطع میشود    

 قاطعانه عليه احکام سنگين زندان براي کارگران مي ايستيم،مصاحبه با شهلا دانشفر

انقلاب قبلی را فراموش کن، مهربون خانم رفت پی کارش

آزادی کارگران زندانی، هدف فوری یک کمپین جهانی!
مصاحبه با شهلا دانشفر

تظاهرات گسترده كارگران و مردم در اسپانيا و يونان

 سال تحصیلی جدید،سرآغاز دور جدید اعتراضات توده‌ای.مصاحبه با شهلا دانشفر

انقلاب قبلی را فراموش کن، مهربون خانم رفت پی کارش

يونان در التهاب و اعتصاب

 نگاهی به اول مه امسال

پايان اعتصاب با شكوه كارگران پتروشيمي ماهشهر و تاکیدی بر برخی دستاوردهای این مبارزه

 یكسال بعد از اعدام فرزاد كمانگر و ٤ فعال سیاسی همراه او یادشان گرامی باد
انقلاب يقه آبي ها و هراس رژيم
 نگاهی به اول مه امسال

 بی بی سی و معضل پیوند كارگران با چپ  ناصر اصغری

 "آرامش" در کجاست و در دست چه کسانی است
 نا امنی محیط كار جنایت علیه كارگران است
پايان اعتصاب با شكوه كارگران پتروشيمي ماهشهر و تاکیدی بر برخی دستاوردهای این مبارزه

نقش کارگران در اوضاع سیاسی کردستان عراق  عبدل گلپریان

 اعتصابات سراسری کارگران،ابزار کارساز انقلاب -مصاحبه با حمید تقوائی

پیش بسوی اعتصابات سراسري

٩ درصد افزايش حداقل دستمزد، چند صد در صد افزايش قيمت ها

 در برابر دستمزدهای زیر خط فقر متحد و سراسری اعتراض كنیم
 كارگران پتروشیمی ماهشهر راه نشان میدهند
 تظاهرات هزاران نفره در لندن   

گفتگو با شهلا دانشفر درباره کمپین برای آزادی کارگران زندانی

علیه سندیكالیسم راست و سازشكار در حاشیه نظرات مازیار گیلانی نژاد، شهلا دانشفر

 طرح قطع یارانه‌ها و شكست محتوم آن
 سال تعبیر شدن کابوس خامنه ای  یاشار سهندی

١٩ مركز كارگری خواهان حداقل یك میلیون و پانصد هزار تومان دستمزد شدند 

 گمانه زنی بر سر دستمزد و پاره شدن طناب رژیم
به استقبال اول مه روز جهانی کارگر برویم!

اعتصابات كارگري نقطه عطفي در انقلاب مصر، شهلا دانشفر

شهلا دانشفر: پیش به سوی اعتصابات سراسري

افزايش دستمزدها فوري
دو سالگرد مهم : كارگران كشتار خاتون آباد را فراموش نميكنند

در حاشيه بيانيه ٦ تشكل كارگرى "آيا حتي با دو ميليون تومان دستمزد ميتوان يك زندگي انساني داشت"

سنديكاي شركت واحد و دفاع از قانون كار جمهوري اسلامي
اعتراف به رسوايي در كنفرانس سازمان جهاني كار

شهلا دانشفر: افزايش دستمزدها در قدم اول يك ميليون

نخستين زن راننده اتوبوس حكم اخراج گرفت

نقشه شوم حكومت براي رسميت دادن به سيستم كار مزدي
يارانه هاو وحشت رژيم از شورشها و اعتصابات

ادامه اعتراضات گسترده در فرانسه- "اينجا ايران نيست"
گذري به تداوم قدرتمند اعتصابات سراسري در فرانسه 
تظاهرات صدها هزار نفره در ايتاليا

مشكلات پرستاران و اولتيماتوم ٢٣ روزه براي اعتصاب  شهلا دانشفر

شهلا دانشفر: موقعیت جنبش کارگری در سال ۲۰۱۰

شهلا دانشفر: من صداي بهنام ابراهيم زاده هستم

شهلا دانشفر: رضا رخشان بايد فورا از زندان آزاد شود

شهلا دانشفر: پژواك خواست افزايش دستمزد در درون حكومت

قطعنامه در باره جنبش کارگری مصوب کنگره ششم حزب

در معرفي قطعنامه کارگري-  کاظم نيکخواه      شهلا دانشفر

ميتوانيم و بايد همين امروز تشكلهايمان را ايجاد كنيم

موجي از اعتراضات كارگري اروپا را فرا ميگيرد

٣٠٣ هزار حداقل دستمزد براي سال آتي و سخن كارگران

كارگران و كمپين جهاني براي نجات جان سكينه محميد آشتياني
با شعار زندگي انساني حق مسلم ماست به جنگ گراني و فقر برويم

زنده باد کارگران ذوب آهن اصفهان، زنده باد شوراها

نگاهي به مبارزه كارگران كرپ ناز هرسين كرمانشاه  شهلا دانشفر

استغاثه كانون صنفي معلمان ربطي به معلمان ندارد
اعتراف به رسوايي در كنفرانس سازمان جهاني كار

جنبش سراسري براي مقابله با بيكارسازيها حياتي است

بار تحريمها نبايد به دوش كارگران بيفتد

رابطه بیكاری با داشتن حال!از كشفیات امام زمانی ریشه بیكاری
كارزاري گسترده براي آزادي كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي

کارگران لوله سازي خوزستان و هراس رژيم  

يك الگوي مهم براي گام بعدي
علي نجاتي آزاد شد دو فعال كارگري حكم بازداشت گرفتند  

نخستين زن راننده اتوبوس حكم اخراج گرفت

نگاهي گذرا به اول مه
اول مه يك روز بزرگ قدرتنمايي
نقش كارگران در پيروزي انقلاب در ايران 
عليه بيكارسازيها بايد متحدانه ايستاد

منصور اسانلو و همه زندانيان سياسي بايد از زندان آزاد شوند

دستمزد و حداقل دستمزد

كارگران شركت واحد بايد باتمام قدرت به ميدان آيند 

کارگران در سال ٨٨

دستمزد و بازي كثيف شوراهاي اسلامي و خانه کارگر
كارگران با گسترش اعتراضاتشان و با شوراهايشان به جلو مي آيند

ديگر نمي پذيريم  

يک اقدام مهم کارگري

زنده باد کارگران ذوب آهن اصفهان، زنده باد شوراها
به بهانه مبارزات كارگران كيان تاير- سخني با كارگران شهلا دانشفر

راهپيمايي كارگران آوانگان در وسط شهر اراك و شعار مرگ بر ديكتاتور 
عليه حكومت خط فقر بايد سراسري پا به ميدان گذاشت
كارگران و هشت مارس امسال

براي ضربه نهايي عليه جمهوري اسلامي، به استقبال اعتصابات سراسري برويم    شهلا دانشفر

رضا رخشان، کارگران دستگير شده نيشکر هفت تپه و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند  

يك اول مه بسيار بزرگ كه در دنيا صدا كند-مصاحبه با شهلا دانشفر

كارگران لوله سازي خوزستان راه نشان ميدهند -مصاحبه با شهلا دانشفر

ارتباط حذف یارانه ها و پرونده کهریزک!

كارگران لوله سازي خوزستان راه نشان ميدهند -مصاحبه با شهلا دانشفر

تظاهرات کارگران لوله سازي و مردم اهواز

قطع يارانه ها، تعرضي كه بايد پاسخ بگيرد

معادن ايران قتلگاه کارگران
کودکان کار و خيابان و طرح "ساماندهي " جمهوري اسلامي
يک نامه و يک پاسخ
حول خواست افزايش دستمزدها متحد شويم - شهلا دانشفر

اخراج نيروهاي سرکوب از کارخانجات يک خواست عاجل و ممكن  شهلا دانشفر

كودكان كار٬ حقوق كودك
جاي قانون كار جمهوري اسلامي در زباله دان است- پيرامون بحث "اصلاح قانون كار"

نگاهي به جنبش كارگري در سال ٨٧  - شهلا دانشفر
 

کارگران قاطعانه به دستمزدهاي زير خط فقر نه خواهند گفت
کلیه نیروهای سرکوبگر رژیم باید از کارخانه ها و مراکز تولیدی اخراج شوند - گفتگو با شهلا دانشفر

بيانيه مشترك ده تشكل كارگري به مناسب اول مه٬ يك پيشروي مهم براي جنبش كارگري

 

اجلاس نود و هشت سازمان جهاني كار (آي ال او) و جمهوري اسلامي  

 

نگاهي به جنبش كارگري در سال ٨٧ 
 

کارگران قاطعانه به دستمزدهاي زير خط فقر نه خواهند گفت
 

جايگاه و اهميت و درسهاي اعتصاب كارگران كيان تاير

 

اول مه ٨٨ يك روز تاريخي فراموش نشدني
مبارزه بر سر افزایش دستمزدها ادامه دارد - در حاشيه سخنان جهرمي وزير كار

جمهوري اسلامي قاتل ١٨ كارگر در باب نيزو   شهلا دانشفر

کارگران قاطعانه به دستمزدهاي زير خط فقر نه خواهند گفت
در حاشيه مضحكه انتخاباتي حكومت
اول مه روز تظاهرات سراسرياول مه خيابانها مال ماست
علي نجاتي بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شود
مبارزه بر سر افزایش دستمزدها ادامه دارد - در حاشيه سخنان جهرمي وزير كار

جنبش افزايش فوري و چندين برابر دستمزدها حياتي است
در حاشيه مسائل و مبارزات كارگري

افزايش دستمزدها: موضوع مبرم جدال كارگران با حكومت
سه سال از اعتصاب با شکوه کارگران شرکت واحد گذشت
خط فقر نه، خط رفاه
اعتراف وزير كار سابق جمهوري اسلامي و داستان قانون كار
سازش و راست روي تا كجا؟ در حاشيه اطلاعيه "كانون صنفي معلمان"

مجمع عمومي مشترك پنج کارخانه

ايجاد تشکل کارگري امر خود کارگران است

مديران کارخانجات و فساد مالي
درسهاي آموزنده يك مبارزه باشكوه٥١ روز اعتصاب، و تجمع و تظاهرات كارگران هفت تپه

قراردادهاي موقت و راه مبارزه با آن
سه اتفاق مهم در جنبش اعتراضي کارگران
در حاشيه برپايي باشكوه روز جهاني كودك در ايران

موقعيت كنوني جنبش كارگري  ايران

اعتصاب کارگران لوله سازي حركتي مهم و آموزنده
مبارزات کارگران کيان تاير يك تحرك مهم در جنبش كارگري
گستاخي رژيم عليه کارگران را با انزجار و اعتراض وسيع خود پاسخ دهيم

يک هفته تاريخي از مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه

رژيم اسلامي بايد از تمام مراجع بين المللي و از جمله "سازمان جهاني کار" اخراج شود

كارگران اجازه نميدهند!نشريه "پيک " صداي کارگران واحد نيست

چند تاکيد بر سر مبارزه بر سر خواست افزايش دستمزدها
جنبش كارگري و تحول مهم آن
يک هفته تاريخي از مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه

با کمپيني گسترده و جهاني براي آزادي دستگير شدگان اول مه  تلاش کنيم

تلاش مسئولين كانون صنفي معلمان براي همرنگي با "خانه كارگر"
نمايندگان جمهوري اسلامي بايد از "از آي ال او" اخراج شوند!
كارگران و جدال بر سر دستمزد - متن مصاحبه با اصغر كريمي و شهلا دانشفر

نگاهي مختصر به اول مه امسال - با کمپيني گسترده و جهاني براي آزادي دستگير شدگان اول مه جوانمير مرادي٬ طه آزادي٬ شيث اماني و حميد اطهاري تلاش کنيم

اول مه را بطور گسترده برگزار كنيم
نمايندگان جمهوري اسلامي بايد از "از آي ال او" اخراج شوند!

كارگران و جدال بر سر دستمزد
ت
شكيل مجمع عمومي بطور منظم عملي و حياتي است

اول مه را بزرگ و با شکوه برگزار کنيم

كارگران و جدال بر سر دستمزد - متن مصاحبه با اصغر كريمي و شهلا دانشفر

رژيم اسلامي بايد از تمام مراجع بين المللي و از جمله "سازمان جهاني کار" اخراج شود - گفتگوي رضا مرادي  با

نگاهي به حرکت اعتراضي کارگران سما در قروه و نقطه قوت هاي آن
كارگران اجازه نميدهند!نشريه "پيک " صداي کارگران واحد نيست
چند تاکيد بر سر مبارزه بر سر خواست افزايش دستمزدها

جنبش كارگري و تحول مهم آن

چند نکته در حاشيه چند حرکت اعتراضي کارگري

ترور توسط نقاب پوشان اسلامی، نشانه ای دیگر از استیصال حکومت اسلامی

سه گام اساسي در اتحاد کارگران نيشکر هفت تپه

اهميت اعتصاب كارگران نيشكر هفت تپه

قراردادهاي موقت و راه مبارزه با آن
به فراخوان زندانيان سياسي پاسخ دهيم
انترناسیونال ۲۱۸- گامی جدید، تاکیدی مجدد، تجربه ای جالب، شیوه ای فرسایشی - چند نکته در حاشيه چند حرکت اعتراضي کارگري

ترور توسط نقاب پوشان اسلامی، نشانه ای دیگر از استیصال حکومت اسلامی

سه گام اساسي در اتحاد کارگران نيشکر هفت تپه- کارگران نيشکر هفت تپه بعد از اعتصاب

ابزار اعدام را بايد از دست حكومت ها گرفت

در ٩ اوت (١٨ مرداد) چه گذشت

با تمام قوا تلاش کنيم که تهاجم رژيم به جامعه را در هم بشکنيم
۹ آگوست،روز حركت جهاني براي آزادي محمود صالحي و منصور اسانلو

پيام اصلي اول مه امسال

اول مه، جدال چپ و راست، نقش دانشگاه
كارگران در مقابل تصميم دولت و تعيين ١٨٣ هزار تومان حداقل دستمزدها ساكت نمي نشينند

پیش به سوی افزایش دستمزده

پاسخ شهلا دانشفر به سوالي از يكي از كارگران در مورد شوراهاي اسلامي

"اتحاديه كارگران اخراجي و بيكار" و جايگاه مجمع عمومي
در حاشيه پاسخ اتحاديه کارگران اخراجي و بيکار به استعفاي بهزاد سهرابي

عسلويه يك مركز مهم كارگري در ايران- نگاهي به اعتراض اخير بيش از ١٥٠٠ كارگر در عسلويه
در حاشيه مجمع عمومي اتحاديه کارگران بيکار و اخراجي

١٦ آذر و كارگران-

يك سال از اعتصاب مهم كارگران شركت واحد گذشت
انترناسیونال ۱۷۵-  پیش به سوی افزایش دستمزدها - 19 ژانويه ٢٠٠٧

دستگيري منصور اسانلو٬ احضار جوانمير مرادي و احكام زندان براي فعالين اول مه سقز را محكوم كنيم
این يك پاكسازي قوميست!
با تمام قوا در مقابلش بایستیم

همايش مشترك "آي ال او" با خانه كارگر و شوراهاي اسلامي توطئه اي عليه كارگران ايران
چنداعتراضي متحد و يكپارچه در كشت و صنعت كارون- مجمع عمومي مشترك، تجربه اي آموزنده - راهپيمايي كارگران كاغذ سازي كارون در شوشتر

اعتراضات كارگري در حال بالا گرفتن است- نمايندگان مجلس اسلامي در وحشت بسر ميبرند

كارگران فرش البرز را مورد حمايت خود قرار دهيم

 

به سركوب كارگران فرش البرز اعتراض كنيم
شكل گيري اتحادي سراسري و قدرتمند در حمايت از كارگران نساجي پرريس در سنندج، گامي به پيش در جنبش كارگري - از اين اقدام مهم پشتيباني كنيم

جبهه سوم و مردم ايران

 

دستگيري منصور اسانلو٬ احضار جوانمير مرادي و احكام زندان براي فعالين اول مه سقز را محكوم كنيم
احضار و تهديد و فشار به فعالين و رهبران كارگري و انسانهاي معترض در جامعه ممنوع است

 

در حاشيه سه اعتراض مهم كارگري در هفته اخير: اعتراضي متحد و يكپارچه در كشت و صنعت كارون- مجمع عمومي مشترك، تجربه اي آموزنده - راهپيمايي كارگران كاغذ سازي كارون در شوشتر

 

اعتراضات كارگري در حال بالا گرفتن است- نمايندگان مجلس اسلامي در وحشت بسر ميبرند

 

كارگران فرش البرز را مورد حمايت خود قرار دهيم

 

سه اتفاق مهم كارگري در دو هفته اخير ٬شهلا دانشفر

آزادي منصور اسانلو يك پيروزي بزرگ- شهلا دانشفر

موج جديد بيكارسازيها در پيش است
كل گيري اتحادي سراسري و قدرتمند در حمايت از كارگران نساجي پرريس در سنندج، گامي به پيش در جنبش كارگري جبهه سوم و مردم ايران - شهلا دانشفر

فرمان خامنه اي و خصوصي سازيها

به كنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد كارگري و اتحاديه هاي كارگري در سراسر جهان - كميته همبستگي بين المللي كارگري.

اتحاد بين المللي كارگري براي اخراج حكومت اسلامي از سازمان جهاني كار

ما قربانيان باب نيزو را فراموش نميكنيم

به سازمان جهاني كار "آي ال او " اعتراض كنيم
جمهوري اسلامي بايد از سازمان جهاني كار اخراج گردد

اعتراضات كارگري همچنان رو به گسترش است - چند خبر مهم كارگري در هفته اخير

اعتصاب اعتصاب حق مسلم ماست-كارگران اخراجي ايران خودرو بايد فورا سركارشان بازگردند -

اخراج كارگران به جرم شركت در اعتصاب
اول مه امسال به خيابانها كشيده شد

اول مه امسال يك روز سياسي مهم بود
اول مه و سخني با كارگران -

عضويت سنديكاي شركت واحد در فدراسيون بين المللي ترانسپورت ITF

جمعبندي از مبارزات كارگران شركت واحد

مراسم "خانه کارگريها": تقلايي عليه کارگران و اول مه -

به استقبال اول مه برويم. جشن اول مه را هر چه گسترده تر برگزار کنيم!

هيات جمهوري اسلامي بايد از آي ال او اخراج شود_ ٣ ژوئن ٢٠٠٥

در باره اعتراضات کارگران واحد گفتگو با شهلا دانشفر

مصاحبه با اصغر كریمی و شهلا دانشفر
در مورد اعتصاب و مبارزه كارگران شركت واحد

١٥ فوريه (٢٦ بهمن) روز كارزار جهانی در حمایت از كارگران شركت واحد يك دستاورد بزرگ برای همه كارگران

حمايت از نمايندگان كارگري و كارگران معترض يك ركن مهم اتحاد و همبستگي در ميان كارگران است

مبارزه كارگران شركت واحد: تاكيد بر دو نكته مهم
صحبتهای حسن از فعالین سندیکای شرکت واحد در برنامه "کارگران و یک دنیای بهتر"
برنامه ای از شهلا دانشفر

ياد كارگران جانباخته ذوب مس خاتون آباد را گرامي بداريم
عتصاب كارگران شركت واحد، اعتصابي با شكوه
حكم زندان به ٥ نفر از فعالين اول مه تعرضی به كل كارگران است
قاليباف به هراس افتاده است

انترناسیونال ۱۲۳- حمايت از نمايندگان كارگري و كارگران معترض يك ركن مهم اتحاد و همبستگي در ميان كارگران است

انترناسیونال ۱۲۲- در باره اعتراضات کارگران واحد گفتگو با شهلا دانشفر

نكاتی در حاشیه چند اعتراض كارگری

١٦آذر روز ما كارگران و كمونیستها

زنده باد همبستگي بين المللي کارگري!

مصاحبه با شهلا دانشفر درباره "کميته همبستگي بين المللي کارگري حزب کمونيست کارگري ايران"

ايران در رديف كشورهاي خظرناك براي كارگران

جنبش اعتراضي كارگران، پيشرويها، موانع

اعتراضات كارگري همچنان رو به گسترش است - چند خبر مهم كارگري در هفته اخير

افزايش دستمزد يا پائين آوردن تورم- پاسخ به يک سوال

اتفاقات مهم در جنبش کارگری

حوزه هاي حزبي:  تصوير عمومي، شکل کار، امنيت

 کميته پيگيرى، جايگاه و چشم انداز کار آن

مرورى بر مبارزات کارگران نفت- سال ٥٧ تا ٧٧

سنديکاى کارگران پروژه اى آبادان چگونه تشکيل شد

اقدام کارگران برق و فلزکار کرمانشاه را بايد الگو قرار داد

باید حول شعارهاي سراسري و متحد كننده متشكل شد- شهلا دانشفر

خواست ٤٥٠ هزار تومان و معضل مخالفين- شهلا دانشفر

دعوا بر سر حداقل دستمزد حاد است - خواست ٤٥٠٠٠٠ هزار تومان يک خواست وسيع و اجتماعى

صندوقهاي اعتصاب را تشکيل دهيم! شهلا دانشفر

به استقبال برپائى هر چه باشکوهتر اول ماه مه برويم - ١٢ آپريل ٢٠٠٤
جنبش اعتراضي براي خواست افزايش دستمزدها گامهاى بعدى - شهلا دانشفر
کار را ما ميکنيم، پول را آنها ميبرند!  مصاحبه با حسن، کارگر کارخانه فيلور،
يک ماه پر جنب و جوش در جنبش کارگري در ايران . اخبار اعتراضي کارگران در يکماه اخير - تنظيم: شهلا دانشفر
اخبار اعتراضات کارگرى از نيمه ديماه تا آخر فروردين ۸۴

اول مه امسال با شکوه بود - مه ٨٤ شهلا دانشفر

در حاشيه سومين اجلاس کميته پيگيرى تشکلهاى آزاد کارگرى- شهلا دانشفر

 با مکانيزم هاى اجتماعى امروز بسراغ سازماندهى اول مه برويم -٣ ارديبهشت ٨٤ -شهلا دانشفر

 کارگران و فقر- گفتگوى شهلا دانشفر با حميد تقوايى

 کارگران سايت ٣ پتروشيمى ماهشهر پيروزى خود را جشن گرفتند - در حاشيه اعتصاب کارگران پتروشيمى

 کميته پيگيرى تشکلهاى آزاد کارگرى، جايگاه و چشم انداز کار آن- شهلا دانشفر

خواست ٤٥٠٠٠٠ هزار تومان يک خواست وسيع و اجتماعى-شهلا دانشفر

کارگران در سال ٨٣ -شهلا دانشفر

کميته پيگيرى ايجاد تشکلهاى آزاد کارگرى در ايران و طومار اعتراضى شهلا دانشفر

اخبارى از مبارزات و اعتراضات کارگراناول ارديبهشت تا دى ماه سال جارى  تنظيم گزارش: شهلا دانشفر

اعتصاب کارگران نساجى کردستان و شاهو در سنندج گام بزرگ در جنبش کارگرى - شهلا دانشفر

شوراى متحد گيلان تجربه اى آموزنده - شهلا دانشفر

توافق اخير آى ال او با جمهورى اسلامى ضديت آشکار با طبقه کارگر در ايران شهلا دانشفر 

چند حرکت اعتراضى مهم از سوى کارگران

اول مه ٨٣ يک جمعبندى

اخبارى از مبارزات و اعتراضات کارگران- اول ارديبهشت تا دى ماه سال جارى

در مقابل پاکسازى قومى مهاجران افغان در ايران بايستيم
در مقابل پاکسازى قومى مهاجران افغان در ايران بايستيم

اعتصاب کارگران نساجى کردستان و شاهو در سنندج - يک گام بزرگ در جنبش کارگرى

از اعتراضات برحق پرستاران حمايت کنيد

توافق اخير آى ال او با جمهورى اسلامى ضديت آشکار با طبقه کارگر در ايران ٢٩ آبان ٨٣

چند حرکت اعتراضى مهم از سوى کارگران

فراخوان به اعتراض به شيوه خانه کارگر و شوراهاى اسلامى- دست شوراهاى اسلامى و خانه کارگر از مبارزات کارگران کوتاه  ٥ سپتامبر ٢٠٠٤

منصور حکمت و جنش کارگرى

اخبار اعتراضات کارگرى در دو ماهه اخير شهلا دانشفر
 افزايش دستمزد کارگران با کدام شاخص ها؟شهلا دانشفر

به استقبال برپائى هر چه باشکوهتر اول ماه مه برويم

پرستاران تهديد به اعتصاب سراسرى کردند ـ شهلا دانشفر

اخبار اعتراضى کارگرى در سه ماهه اخير-تنظيم گزارش : شهلا دانشفر

حمله رژيم به کارگران در خاتون آباد يک اتفاق سياسى مهم - شهلا دانشفر - ۲۸ ژانويه ۲۰۰۴

افزايش دستمزدها چندين برابر و فورا مصاحبه نشريه انقلاب کارگری شماره ۸ با شهلا دانشفر ۱۰ ژانويه ۲۰۰۴ 

مبارزه عليه بيکارسازيها و موقعيت جنبش کارگرى . مصاحبه با شهلا دانشفر و کاظم نيکخواه -۲۷ دسامبر ۲۰۰۳

١٦ آذر پيام همبستگى دانشجويان با کارگران

عقب نشينى رژيم فقط با تعرض متحدانه کارگران ممکن است!مصاحبه با شهلا دانشفر و کاظم نيکخواه درباره پتروشيمى

نگاهى به وضعيت کارگران در ايران-شهلا دانشفر-۲۸ نوامبر

مصاحبه نشريه انقلاب کارگر با شهلا دانشفر. آخرين وضعيت مبارزاتي کارگران پتروشيمي .

کارگران پتروشيمى پيشتاز مبارزه عليه بيکارسازيها-شهلا دانشفر

کارگران در دو هفته اخير - شهلا دانشفر

کارگران نفت: مقابله با بازخريدهاى اجبارى-شهلا دانشفر

اتحاد کارگرى عليه بيکارى يک ضرورت فورى شهلا دانشفر

ايران خودرو نمونه اى از شرايط کار برده وار در کارخانجات در ايران

 دور تازه اى از مبارزات معلمان

امروز روز به ميدان آمدن کارگران است - شهلا دانشفر -۲۲ ژوئن ۲۰۰۳

ویژه کارگران بهشهر 

مماشات سازمان جهانى کار با جمهورى اسلامى- شهلا دانشفر

مصاحبه در مورد وضع کارگران در ايران با " ينى آتيليم " هفته نامه اى در ترکيه - شهلا دانشفر

سخنى با برگزار کنند گان اول ماه مه - شهلا دانشفر ۹ مه  ۲۰۰۳

اعتراضات سراسرى معلمان، يک جمعبندى- شهلا دانشفر  ۹ مه  ۲۰۰۳

تظاهرات هزاران نفره کارگرى در بهشهر يک اتفاق سياسى مهم  شهلا دانشفر -۲۴ آپريل ۲۰۰۳( ۴ ارديبهشت ۸۲)  

به استقبال اول ماه مه برويم -شهلا دانشفر

تظاهرات ده هزار نفره کارگرى در بهشهر _ شهلا دانشفر

معلمان در تدارک اعتصابى ديگر

افزايش دستمزد تا خط فقر!- شهلا دانشفر - فوريه ۲۰۰۳

پايان سال و مبارزه براي افزايش دستمزدها- شهلا دانشفر  .  نوامبر ۲۰۰۲
جنبش کارگري گامي به پيش - شهلا دانشفر

طرح بيمه زنان خانه دار تحقير آشکار زنان   شهلا دانشفر         اوت ٢٠٠٢  
تهاجم جديد عليه زندگي و معيشت کارگران - شهلا دانشفر  
       اوت ٢٠٠٢  
همايش ملی کار رژيم در تقابل با جنبش اعتراضي‌کارگری -         شهلا دانشفر  -
ژوئن ٢٠٠٢

مبارزات کارگران در سال ۸۰- شهلا دانشفر
برپايي جنبش مجامع عمومي کارگري يک حلقه کليدي در پيشروي جنبش کارگری در ايران - شهلا دانشفر ژانويه ۲۰۰۲
دستمزهاي معوقه کارگران بايد فورا پرداخت شود- شهلا دانشفر  ژوئيه ۲۰۰۱
مبارزه براي افزايش دستمزدها، يک عرصه قدرتنمايي کارگران- شهلا دانشفر -
فوريه ۲۰۰۱
مبارزه متحد عليه بيکارسازي ها يک ضرورت فوري! شهلا دانشفر - نوامبر ۲۰۰۰ 

نگاهي به وضعيت کارگران در ايران - شهلا دانشفر -آپريل ٢٠٠٠
تعيين حداقل دستمزدها و شاخص هاي کارگران- شهلا دانشفر   آوريل ۹۴