بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات
 

کارگران بيکار در مرز ايران و عراق

نگاهي به کار وزندگي کارگران بيکار( کاروانچي ها)

در مناطق مرزي

ايسکرا 379

 

گزارشي از مراد

 

 

 

 

کمتر کسي است که با اصطلاح " قاچاقچي" آشنا نباشد. اما اين اصطلاح يک عبارت قديمي و نادقيق به افراد و کساني گفته ميشود که در مرز کالا حمل و نقل ميکنند. کساني که اين کالا ها را حمل ميکنند و نه صاحبان کالاها را قاچاقچي ميگويند. در حاليکه آنها کاروانچي هايي هستند که در ازاي حمل اين کالاها مزد دريافت ميکنند. در اين مقدمه کوتاه خواستم اين را برسانم که کار و زندگي کارگران بيکاري را که به آنها کاروانچي گفته ميشود، از قاچاقچي تفکيک کنم.

سالهاست که در مناطق مرزي انتقال کالا به کشورهاي همجوارجريان دارد. تاريخ اين شغل قدمت طولايي دارد که اين هم از حوصله اين بحث خارج است. اما بطور مشخص و بر بستر اين پيشينه تاريخي، کساني هستند که به خريد و فروش کالاهاي قاچاق مبادرت مي ورزند و براي حمل و انتقال اين کالاها به آنطرف مرز و بلعکس، از کارگران و زحمتکشان شهر و روستا که از کار بيکار و يا اخراج شده اند و يا توسط مناسبات سود و سرمايه به فلاکت کشيده شده اند  استفاده مي کنند. اگر قرار باشد از قاچاق کالا و يا هر چيز ديگري سخني بميان آيد اين است که رژيم اسلامي با به گروگان گرفتن نان و جان و زندگي کارگران و کل مردم در جامعه، کار و امر خلاف نرم انسانيت را با توصل به قوانين کثيف و ارتجاعي خويش و مبرا دانستن يک دسته انگل و مفتخور سرمايه دار، به کار قاچاق مبادرت مي ورزد.

جمهوري اسلامي مايحتاج روزانه مردم را  احتکار و به بالاترين قيمت  بفروش مي رساند. مواد مخدر را بوفور در سطح جامعه و براي نابودي انسان گسترش مي دهد. با شبکه ها و باندهاي قاچاق فروش انسان، زنان، دختران و کودکان، ارتباط تنگاتنگي دارد که همه سران اين شبکه و باندهاي مافيايي، داراي پست و مقام در نهادهاي حکومتي هستند. اينها و دهها عمل ديگر ضد بشري از جانب رژيم جمهوري اسلامي، ممنوع و قاچاق است اما به شکل قانوني، مستقيم و غير مستقيم از جانب مقامات دولتي در جامعه اجرا ميشوند. بنابر اين، قضيه کاملا برعکس است و حاکميت فعلي در ايران، بزرگترين شبکه حکومتي قاچاق کالا، انسان و جان و هستي شهروندان در اين کشور است. همين موارد بالا کافي است تا اين رژيم را بعنوان  رهبر قاچاقچيها به پاي ميز محاکمه کشانيد.

 اما اين نوشته مي خواهد به گوشه بسيار کوچکي از کار و زندگي اين بخش از مزدبگيران که اصطلاحا به آنها کاروانچي يا کول بر مي گويند و هيچگونه آينده روشني ندارند بپردازد.

مسير پيرانشهر نقده، پيرانشهر مهاباد و پيرانشهر سردشت و کل مناطق مرزي ايران و عراق آنهم ازطريق روستاهاي اين مناطق، مسير ترانزيت نيروي انسانهايي است که براي تامين امرار معاش خود و خانواده هايشان، بايد کوه و تپه هاي صعب العبور را شب و روز بپيمايند تا لقمه ناني بدست آورند.

اين کارگران بيکار مرزي، غالبا در تعداد 10 الي 20 نفر و گاهي کمتر يا بيشتر بصورت کارواني از انسانهاي بدون وسايل حمل و نقل، و يا تعدادي هم با استفاده از اسب و قاطر و ... از صبح زود ساعت 7 در ايستگاه بسته بندي بارهايي که از نظر دولت  قاچاق اسم گزاري شده است به بسته بندي و آماده کردن بارها ميپردازند و بايد حوالي ساعت 3 الي چهار بعد اظهر و با حمل بار از آنسوي مرز به اين طرف، برگردند. يعني در واقع يک مسير 35 کيلومتر را را با حمل بار به وزن 50- 60  کيلو براي هر کول کش  از آنها کار کشيده ميشود، بايد اين کالاهارابه مقصد برسانند. اين کار در شرايطي نرمال و بدون دردسر انجام نمي گيرد. حتي اگر مجوزي براي اين کار وجود مي داشت باز هم شرايطي برده وار را براي هر کسي که ناظر اين شغل است تداعي ميکرد.

انتقال اين بارها در دو رشته انجام مي گيرد. يکي به اسم بار آزاد و ديگري بار قاچاق.

براي نمونه بار آزاد در مسير پيرانشهر از کانال کمرچين ( کمرچين اسم يکي از روستاهاي مسير است) مي گذرد که در اين مسيرنيروهاي انتظامي و پاسدار و دژبانان حکومت مستقر هستند و بار هر نفر حمل کننده بار، که 50- 60 کيلو و يا بيشتر وزن دارد و دستمزد آن براي هر بارکش 4 هزار تومان است. براي عبور از اين مسير، براي هر حمل کننده بار، چيزي به اسم کارت آزاد صادر مي کنند. شرايط در اختيار داشتن کارت آزاد اين است که بايد شخص دريافت کننده اين کارت متاهل باشد. بنابر اين تمامي کسانيکه مجرد، کودک و يا مسن و غير متاهل هستند ناچارند و بايد از مسير قاچاق و پر مخاطره عبور کنند.

بار قاچاق هم شامل مثلا تلويزيون، ماهواره، و تلفن مبايل و از اين قبيل کالاهاهستند که جز بار قاچاق محسوب مي شود که راه و مسير دورتري دارد آنهم به اين دليل که از مراکز و قرارگاه هاي مزدوران رژيم دورتر حمل ميشود و مسير را براي کسانيکه اين بارها را حمل و انتقال مي دهند سخت تر است. دريافت مزد براي بار قاچاق بيشتر از بار آزاد است و نهايتا به 20 هزار تومان مي رسد. براي کارگراني که بار قاچاق را براي مزد بيشتر يعني 20 هزار تومان حمل ميکنند، خطرات جاني زيادي در کمين آنهاست. از جمله حمله و شبيخون ماموران رژيم، مين گذاري در مسير راه، توپ باران منطقه. براي مقابله با اين کاروانچيها رژيم به احداث پايگاه هاي بيشتري مبادرت ورزيده است که اکنون فقط 6 پايگاه در اين مسير داير شده است که مرکب از نيروي انتظامي و نيروي پاسدار است. بنا به گفته اين کارگران، عموما تيراندازي ها بسوي آنان از درون خاک عراق صورت مي گيرد يعني در واقع نيروهاي انتظامي و پاسداران رژيم، پايگاه هايي را به منظور اين امر در داخل خاک عراق برقرار کرده اند. بدون شک چنين امري بدون توافق و رضايت احزاب و حاکمان ناسيوناليست کرد در کردستان عراق، ممکن نيست و مدام با تيربار و خمپاره باران، منطقه عبور کاروانچي ها را هدف قرار مي دهند. در اثر اين اعمال وحشيانه و جنايتکارانه، هر هفته يک نفر يا بيشتر جان خود را از دست مي دهد و تعدادي هم زخمي مي شوند. اين در حالي است که خانواده اين کارگران بيکار مرزي که به اين شغل اشتغال دارند، هر لحظه منتظر رسيدن نان آور خانواده هستند تا لقمه ناني را به خانه ببرد.

روزهايي هم هست که از همان اوايل بامداد و قبل از انتقال و حمل اين بارها، قرارگاه هاي سپاه پاسداران تيراندازي در منطقه را شروع مي کنند و کارگران دست خالي به منازلشان برمي گردند.

مواقعي پيش آمده است که به دليل بستن مرز به مدت بيش از يک يا دو هفته وضع زندگي اين کارگران را باز هم بدتر از اينکه هست ميکند. پيرمردان 70 ساله اي هستند که مجبورند در اين کار و براي تامين نيازمنديهاي خود و خانواده شان اين مسير خطر ناک را طي کنند و به اين شغل نا امن مبادرت ورزند. مسن ترها پول کمتري دريافت مي کنند. مثلا تمام مسير رفت و برگشت را طي نمي کنند بلکه يک يا دو کليومتر مسافت را از مبدا تا ايستگاه بين راه که محل توقف و يا استراحت است، بار را حمل و از همان ايستگاه بار ديگري را که به اينطرف مرز انتقال داده و برميگردانند و در اذاي آن 8 هزار تومان دريافت مي کنند.

براي کارگري که توانسته است روزي را بدون دردسر به پولي ناچيز دسترسي پيدا کند، ناچار است به سربازاني که در مسير پايگاه ها با آنها مواجه مي شود، رشوه بپردازند. از پول  دريافتي کارگري که باري را به آنسوي مرز منتقل کرده است، 2 هزار تومان را بعنوان رشوه بايد به سرباز قرارگاه بپردازد، هزار تومان را به کرايه ماشين براي رفتن بطرف بازارچه مرز و هزار تومان ديگر براي کرايه ماشين از بازارچه مرز به محل زندگي خود، جمعا 4 هزار تومان از دريافتي اش را که هنوز به منزل نرسيده است بايد در اين راه بپردازد. با اين مبلغ پول براي خريد نان و اگر بشود چيز ديگري را خريد که با اين نان خورده شود، معجزه خواهد بود. کرايه خانه، نيازمندي بچه ها، تامين وسايل تحصيل ( اگر شانسي براي حضور بچه ها در مدرسه باشد)، لباس و غيره، از درد و رنج کار و زندگي کارگران مرزي است.  اين است زندگي کارگراني که در مرز به کار انتقال بار اشتغال دارند.

 

تا کنون هيچ نهاد، موسسه يا سازمان مدافع حقوق بشر و غيره، به وضعيت کار و زندگي اين بخش از کارگران مرزي نپرداخته است. برده داري در مقابل وضعيت زندگي آنها امتيازات بيشتري دارد.

بايد به کمک اين کارگران شتافت، بايد کاري کرد که وضعيت زندگي و کار آنان در همه جا منعکس شود. اين امر کمونيستهايي است که بايد اين پديده دردناک را به مشغله مردم، مدافعان حقوق انسان و ديگر سازمانهاي حقوق بشري تبديل کنند. تنها راه نجات اين بخش از کارگران مرزي و کل طبقه کارگر در ايران، سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي است .

اين کارگران حق دارند که شغل مناسب در محل زيست خود داشته باشند.  بايد از استانداردهاي زندگي انسان امروز بهرمند شوند. ديدن و شنيدن شرايط و وضعيت کار و زندگي اين کارگران، دل هر انسان آزاديخواهي را بدرد مي آورد. کارگران مرزي مي توانند با ايجاد صفي متحد و يک پارچه و با کمک و همياري هم طبقه اي هاي خود، دست به ايجاد تشکلي در دفاع از خواست و مطالبات خود بزنند و بيرون کشيدن اين مطالبات از حلقوم رژيم اسلامي را در دستور کار خود قرار دهند. ديگر بس است، تا کي بايد ناظر کشتار کودکان، و کارگران مرزي باشيم؟ تا کي بايد خانواده هاي اين کارگران در هراس از عدم تامين لقمه ناني باشند که شب را با شکم نيمه گرسنه به صبح برسانند؟. اتحاد و همبستگي طبقاتي کارگران بيکار با کارگران شاغل، تلاش و همياري و کمک کارگران شاغل از کارگران بيکار و تلاش و مبارزه عليه اين بربريت بايد سرلوحه تلاش ما براي تغيير اين وضع جهنمي باشد.

* * *

 

 

 

سایت حزب  www.wpiran.org  سایت روزنه     www.rowzane.comنشریه انترناسیونال  www.anternasional.com 

سایت کانال جدید www.newchannel.tv     سايت سازمان جوانان کمونيست   http://www.cyoiran.com/

 آدرس تماس با حزب markazi@ukonline.co.uk

تلفن و فاکس برای تماس با حزب      Tel:0044-7779898968  Fax: 0044-8701 351 338

 


بازگشت به صفحه اول