بايداول مه را هرچه با شکوهتربرگذار کنيم!

 

پيشاپيش اول مه را به همه کارگران و مردم ازديخواه سقز و بوکان تبريک مى گوييم !

اول مه روز همبستگى جهانى طبقه کارگر، روز اعتراض به کار مزدى و مالکيت خصوصى است. روزى که طبقه کارگر ومردم ازديخوَََََََََاه در سراسر جهان با زير پا گذاشتن تمام قوانين وآداب و رسوم پوسيده اى که نظام سرمايه دارى به بشريت تحميل کرده به استقبال اين روز بزرگ مى رود. يک هفته بيشتر به اين روز نمانده است. از همين حالا بايد براى هر چه بهتر و با شکوه تر برگذار کردن و در سطح وسيع و گسترده وشرکت فعالانه دران خود را آماده کنيم.

رفقاى کارگر! اول مه امسال ١٢ ارديبهشت روز شنبه است، اين روز را بايد تعطيل عمومى اعلام کرد و اشکارا و رسما اعلام کرد که اين روز تعطيل است ، کارخانه، کارگاه، نانواخانه، مدرسه و دانشگاه بايد تعطيل شود و هيچ کس نبايد سر کار برود. اين روز بايد اثبات اين ادعاى ما باشد که اين دنيا مخلوق ماست . مراسمات دولتى و ارگانهاى وابسته به رژيم را بايد جدا تحريم و افشا کرد . در سقز و بوکان برگذارى اول مه يک سنت قدرتمند وشناخته شده است و اين سنت محصول تلاش و مبارزه بخشهاى مختلف کارگرى و مخصوصا کارگران خباز است، امسال نيز بايد با استفاده از تجارب سالهاى گذشته و با ابتکارات جديدتر اول مه با شکوه و قدرتمند تر را با شرکت هرچه بيشتر مردم ازديخواه برگذار کنيم . مراسمات و تجمعات اول مه بايد روز کيفر خواست کارگران عليه نظام سرمايه دارى با تمام مصائبش باشد، هم چنين در اين روز از طريق ايراد سخنرانى و صدور قطعنامه از اعتراض و مطالبات کارگران در تمام نقاط باشد، در اين روز بايد حمله به کارگران وقتل عام انها را درخاتون اباد بشدت محکوم کرد. بايد ازخواسته هاى کارگران سد کارون و بهشهر حمايت کنيم، خواهان لغو حکم اعدام کبرى رحمانپور و هر اعدام ديگرى باشيم . همچنين در اين روز بايد بر تحقق خواسته ها و مطالبات فورى خود از جمله تعطيلى رسمى اول مه ، برسميت شناخته شدن حق تشکل و اعتصاب، پرداخت بيمه بيکارى به تمام افراد اماده بکار، ممنوعيت اخراج از کار، افزايش دست مزد به نسبت تورم، تامين بهداشت ،درمان وامنيت محيط کارو... تاکيد کرد

زنان، جوانان، انسانهاى آزاديخواه!

اول مه روز جهانى کارگر روز تمام بشريت ازاديخواه براى اعتراض به مناسبات کثيف سرمايه دارى است ، بنابر اين در اين روز نبايد کارگران را تنها گذاشت، بايد به استقبال فراخوانهاى مستقل کارگران رفت و در سازماندهى اين مراسمات براى برگذارى هرچه با شکوهتر ان فعالانه شرکت کرد.

و در عين حال اين روز بايد روز شناساندن تنها حزب طبقه کارگر"حزب کمونيست کارگرى" باشد. در اين روز بايد مردم و کارگران را فرا خوان داد تا براى تسريع سرنگونى انقلابى رژيم اسلامى سرمايه داران و برقرارى جامعه اى ازاد و انسانى به حزب کمونيست کارگرى بپيوندند.

زنده باد همبستگى جهانى طبقه کارگر!

زنده باد اول ماه مه زنده باد انقلاب کارگرى!

زنده باد حزب کمونيست کارگرى!

محمدمحمدى mohammadi1917@yahoo.com

مهدى حسينى mehdi_hoseini5@yahoo.com