بیش از ۸۰۰ کارگر عسلویه دست به تجمع اعتراضی زدند
پرستاران تهران باز هم دست به تجمع اعتراضی زدند:

کارگران سنگ معدن بافق با یک التیماتوم دوماهه به اعتصاب پایان دادند
اعتصاب کارگران در مجتمع پتروشیمی تبریز برای افزایش دستمزد

***

بیش از ۸۰۰ کارگر عسلویه دست به تجمع اعتراضی زدند
روز سوم تیرماه حدود ٨٠٠ تا ١٠٠٠ نفر از کارگران پیمانی بخش تعمیرات پارس جنوبی در فازهای ١ و ٢ و ٣ عسلویه در مقابل ساختمان ۱۲ طبقه ای پارس جنوبی دست به تجمع اعتراضی زدند. نیروی حراست و نیروی ویژه وزارت اطلاعات بلافاصله سررسیدند اما نتوانستند اعتراض کارگران را خاموش کنند. کارگران با گرفتن این قول که تا سه روز دیگر بیمه آنها واریز میشود به تجمع خود پایان دادند.
سه ماه بیمه کارگران به حساب واریز نشده و در نتیجه دفترچه های بیمه آنها تمدید نشده است. کارگران مطالبات دیگری نیز دارند از جمله صاحب شرکت اوج نصر با همدستی ناظر بر کار پیمانکار بخشی از طلب کارگران از جمله حق اضافه کاری و حق استفاده کارگران از خوابگاه را در اردیبهشت ماه بالا کشید و فرار کرد. همچنین با کارگران سه ماه است قرارداد کاری بسته نشده است و چون دفترچه بیمه آنها تمدید نشده در صورت بیماری از همان امکان سطح پائین درمانی نیز محرومند. کارگران کار طولانی و طاقت فرسائی دارند و به سطح دستمزد یک میلیون و دویست تا سیصد هزار تومان بشدت معترضند. کارگران همچنین به تبعیضات فاحش میان خود و مهندسین اعتراض دارند. کارگران میگویند در حالیکه به ما حتی لباس کار نمیدهند و مجبوریم لباس کهنه سال قبل را استفاده کنیم، شش نفر در این اطاق زندگی میکنیم و از ساده ترین نیازهای زندگی در عسلویه محروم هستیم، مهندسین در شرایط بسیار متفاوتی زندگی میکنند و از امکان پرواز برای دیدار با خانواده و امتیازات دیگری برخوردارند و کارگران از همه این امتیازات محرومند.
طبق این گزارش ناظرین بر کار پیمانکاران، در همدستی با پیمانکاران و رشوه گرفتن از آنها و در همدستی با مسئولین حراست و نیروی ویژه وزارت اطلاعات فشار و زورگوئی به کارگران را تشدید کرده اند. اسامی ناظرین فازهای مختلف که در میان کارگران بسیار منفورند به این شرح است:
جهانگیر سالاری، ناظر فاز ١
باقری، ناظر فاز ٢ و ٣
مهدی قربانی نژاد، ناظر فارهای ٤ و ٥
مهدی علیپور ناظر فاز ٦ و ٧ و ٨
خلیل باغبان، ناظر فازهای ٩ و ١٠
مهندس عبدلی، ریئس کل ناظران و دزدان
این مفتخوران و کلیه عواملی که در همدستی با مزدوران حکومت به کارگران زورگوئی میکنند و حقوق کارگران را پایمال میکنند باید با اسم و رسم و عکس به همه شناساند.
فازهای پارس جنوبی:
پالایشگاه اول ، فاز اول
پالایشگاه دوم ، فازهای دوم و سوم
پالایشگاه سوم، فازهای چهارم و پنجم
پالایشگاه چهارم، فازهای ششم، هفتم، هشتم
پالایشگاه پنجم، فازهای ٩ و ده است.
در فازهای اول ودوم و سوم حدود هشتصد تا هزار کارگر پیمانی کار میکند
در کل فاز ده گانه هزار و هشتصد کارگر پیمانی است
پالایشگاه پنجم یعنی فازهای نه و ده قرار داد دارند.
فازهای پارس شمالی عبارتند از:
فازهای ١١، ١٢، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨ ، ١٩ . فاز ١٥ تازه راه افتاده ولی عملا راه نیفتاده و کاری نکرده اند. پارس شمالی پروژه های اجرایی و در دست ساخت را دارد. هر شرکت به ده پیمانکار داده شده و پدر کارگر را در می آورند و سه ماه و چهارماه حقوق نمیدهند.
پروژه اجرایی . در دست ساخت. سه تا چهار ماه حقوق نمیگیرند. قرارداد ها پیمانی است. هر شرکت ده پیمانکار است.

پرستاران تهران باز هم دست به تجمع اعتراضی زدند:
طبق گزارشات منتشر شده حدود ۵۰ نفر از پرستاران تهران به نمایندگی از طرف پرستاران سایر بیمارستان های تهران روز چهارم تیرماه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواهان تحقق مطالبات خود شدند. پرستاران به عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که ۷ سال قبل توسط مجلس تصویب شده، اضافه کاری اجباری، عدم تحقق قانون ارتقاء بهره وری، تفاوت کارانه پزشکان با پرستاران و عدم پرداخت حق کارشناسی پرستاران اعتراض دارند. طبق این گزارشات عدم احترام و حفظ شان پرستاران، پزشکان و پيراپزشکان از دلايل ديگر تجمع‌کنندگان است.
لازم به یادآوری است که روز اول تیرماه نیز بیش از ۳۰۰ نفر از پرستاران بیمارستان امام خمینی دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان افزایش دستمزد و سایر مطالبات خود شدند.
پرستاران از تاریخ ١٨ خرداد تا ٦ تیر را روزهای اعتراض اعلام کرده بودند و این دومین تجمع اعتراضی پرستاران در طول هفته گذشته بوده است.


کارگران سنگ معدن بافق با یک التیماتوم دوماهه به اعتصاب پایان دادند
پنجهزار کارگر سنگ معدن بافق در استان یزد پس از ۳۹ روز اعتصاب امروز به سر کار بازگشتند. یک خواست مهم کارگران پس گرفتن تصمیم دولت برای فروش سهام این معدن بود. کارگران حرفشان این بود که خصوصی سازی شرکت به معنی تعدیل نیروی کار و از دست دادن شغل خیلی از کارگران است. روز چهارشنبه چهارم تیرماه استاندار یزد در جمع کارگران حاضر شد و اعلام کرد که دولت موقتا فروش سهام را متوقف کرده و تصمیم نهائی را به او محول کرده است. کارگران امروز به سر کار بازگشتند اما اعلام کردند که در صورتی که تا دو ماه دیگر فروش سهام کاملا منتفی نشود اعتراض را از سر خواهند گرفت. مقامات اعلام کرده اند که کمیته ای نیز برای پیگیری سایر خواست های کارگران توسط مقامات مختلف حکومت و یکی از نمایندگان کارگران تشکیل شده است.
در طول این مدت بارها مقامات مختلف از استاندار تا امام جمعه و اعضای شورای شهر و نماینده مجلس رژیم در بافق و فرماندار و تعدادی دیگر از مقامات ضمن چاپلوسی از کارگران، تلاش کردند که کارگران را تشویق به بازگشت به کار کنند اما کارگران زیر بار نرفتند. فرماندار یزد هفته قبل گفته بود که بخشی از کارگران میخواهند به اعتصاب پایان دهند اما تعدادی از کارگران "دنبال چیزهای دیگر هستند" و به این ترتیب قصد تهدید و تفرقه اندازی در میان کارگران داشت. این تشبثات را کارگران با نیروی متحد خود خنثی کردند. اکنون نیز اینطور که بسیاری از کارگران و مردم بافق میگویند، کارگران اعتمادی به قول و قرارهای مقامات ندارند به همین دلیل دو ماه به دولت مهلت داده اند. ربیعی وزیر کار قرار بود در اجتماع کارگران ظاهر شود اما دو بار سفرش را ملغی کرد و حضور در میان کارگران را به پایان دادن به اعتصاب مشروط کرد. کارگران به درخواست ربیعی نیز پاسخی ندادند و به اعتصاب ادامه دادند تا بالاخره دولت را وادار به یک عقب نشینی موقت کردند.

کارگران معدن سنگ آهن بافق، زحمتکشان بافق:
دولت در صدد وقت کشی و ایجاد تفرقه در میان شما است. از امام جمعه تا فرماندار و استاندار و نماینده مجلس رژیم و سایر مقامات همه علیه شما هستند. به هیچکدامشان اعتماد نکنید. اتحاد خود را حفظ کنید و با تشکیل مجمع عمومی تعداد زیادی نماینده برای پیگیری کلیه خواست های خود انتخاب کنید و از نمایندگان بخواهید که بطور مرتب نتیجه اقدامات خود را به مجمع عمومی شما گزارش بدهند. انتخاب یک نماینده کافی نیست. اینرا به تجربه دریافته اید. پیشروی شما و تحقق مطالبات شما در گرو آمادگی شما، اتحاد شما و ادامه مبارزه شما است. اکثر قریب به اتفاق مردم شهر در کنار شما هستند. این نیرو را هیچکس نمیتواند شکست بدهد. مردم شهر را به اجتماعات خود دعوت کنید و وضعیت را به آنها نیز گزارش بدهید. مردم شهر و رسانه هایی که صدای شما را منعکس میکنند را مطلع کنید و اجازه ندهید گزارشات دروغ از رسانه های حکومتی منتشر شود. حزب کمونیست کارگری از مبارزه شما و خواست های بحق تان قاطعانه حمایت میکند و کلیه مراکز کارگری و مردم شریف بافق و یزد را فرامیخواند قاطعانه از شما حمایت کنند. ( حزب کمونیست کارگری ایران)

اعتصاب کارگران در مجتمع پتروشیمی تبریز برای افزایش دستمزد
بنا به اخبار منتشره در رسانه ها پنج هزار نفر از کارگران پتروشیمی تبریز ، در پی به نتیجه نرسیدن مذاکرات نمایندگان منتخب شان با مدیر عامل و سایر مدیران این پتروشیمی ، از تاریخ ۲۵ خرداد دست به اعتصاب زده اند. خواست کارگران افزایش پانصدهزارتومان به حقوق ماهیانه شان است. زمان اعتراض و نحوه اعتراض طوری است که بخشهای وسیع و حساس پتروشیمی را با تعطیلی مواجه ساخته است. کارگران پتروشیمی تبریز در ماههای گذشته با اعتصاب و اعتراض خودشان موفق شده اند که پیمانکار واسط نیروی کار( به عنوان طرف قرارداهایشان) را حذف و قرارداد مستقیم با کارفرما ببندند.افزایش دستمزد ، با توجه به تورم عنان گسیخته و افزایش سرسام ور قیمتها در سال ۹۳، یک خواست عمومی کارگران در سرتاسر ایران برای تامین هزینه های یک زندگی انسانی است. سوم تیرماه ۹۳