چند خبر از اعتراضات كارگري

اعتصاب كارگران شركت آهنگري تراكتور سازي تبريز ادامه دارد

٨٠٠ كارگر تراکتور سازی تبریز با خواست پرداخت كامل دستمزدهايشان در پايان هر ماه و تمديد قراردادهاي كاري خود و ديگر مطالباتشان همچنان در اعتصابند. اين اعتصاب از ٤ مرداد آغاز شده و مقامات مسئول كارگران را به اخراج تهديد كرده اند. اما كارگران اعلام داشته اند كه تا به خواستهايشان پاسخي داده نشود به اعتصاب و اعتراض خود ادامه خواهند داد. خواستهاي كارگران عبارتند از:
- پرداخت به موقع حق بیمه كارگران
- محسوب كردن شرایط سخت و زیان آور برای كارگران هنگام بازنشستگی
- اضافه كردن مدت قرارداد كارگران و كاركنان قراردادی شركت
- پرداخت بهره وری های معوقه
- پرداخت كامل حقوق در پایان هر ماه

كارگران مخابرات راه دور در اعتراض و مبارزه
صبح روز ١٤ مرداد كارگران مخابرات راه دور در ادامه اعتراضات گسترده خود و بخاطر ٢٦ ماه دستمزد پرداخت نشده خود دست به تجمع اعتراضي زدند. تجمع اعتراضي كارگران موجب بسته شدن مسير ميدان امام حسين تا بلوار آزادي در اين روز شده بود. و مردم شهر از اين حركت كارگران سخن ميگفتند. قبل از آن نيز جمعي از اين كارگران به تهران رفته و ٥ روز متوالي در مقابل مجلس اسلامي تجمع داشتند. به گفته يكي از كارگران اين كارخانه در گفتگو با خبرنگاران، جمهوري اسلامي از ترس پيوستن مردم به صف آنها، كارگران را وادار كرده بود كه يوينفوريم سفيد رنگ بر تن كنند تا مشخص باشند. همچنين نيروي انتظامي جمهوري اسلامي تمام تلاش خود را بكار برد تا اين خبر انعكاسي پيدا نكند و حتي يكي از خبرنگاران زن كه در محل حاضر بود مورد ضرب و شتم آنها قرار گرفت. اعتراضات كارگران مخابرات راه دور ادامه دارد. كارگران خواهان دستمزدهای پرداخت نشده خود و روشن شدن وضع بلاتكليف كاري خود هستند.

تجمع اعتراضي کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر و هفت‌تپه در مقابل مجلس
صبح روز ١١ مرداد جمعی از كارگران نی‌بر شرکت کشت و صنعت کارون شوش‌تر و هفت تپه با خواست حق بيمه و بازگشت به كار برخي از كارگران اخراجي در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. در اين تجمع اعتراضي به كارگران وعده رسيدگي به خواستهايشان داده شد.

اعتراض كارگران شركت آردل ادامه دارد

به گزارش آژانس ایران خبر، روز چهارشنبه ١٢ مرداد نمایندگان کارگران کارخانه "آردل" به بانک تجارت مراجعه کرده اند تا اعتراض کارگران را به مقامات این بانک اعلام نمایند. موضوع اعتراض آنها از این قرار است که روز ٩ مرداد تعدادي از مامورن انتظامي جمهوري اسلامي به بهانه مقروض بودن كارخانه آردل به بانك تجارت، به محل اين كارخانه رفته و اقدام به تعطيل كردن آن و باز كردن چندين دستگاه توليدي اين كارخانه کردند. كارگران كه خود را در معرض اخراج و بيكاري ديدند در برابر اين اقدام نيروهاي انتظامي ايستاده و با آنان درگير شدند. كارگران ميگفتند كه بدهي كارفرما به بانگ تجارت ربطي به آنها ندارد و آنها خواهان حفظ اشتغال و دريافت بموقع دستمزدشان هستند. اين اقدام نيروي انتظامي منجر به درگيري با كارگران گرديد و تعدادي از آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. چند نفر از كارگران زخمي گرديدند. كارگران اين كارخانه قبلا نيز در روز دوشنبه همين هفته در مقابل بانك تجارت و روز سه شنبه در مقابل مجلس اسلامي تجمع داشته و خواهان رسيدگي به وضعيت كاري خود شدند.*