دست پيمانكاران از محيط هاي كار كوتاه

اعتراض كارگران شركت لوله سازی اهواز به عدم پرداخت دستمزدها و پیمانكارها

در خبرها آمده است كه اکنون شرکت لوله سازی اهواز که از شرکتهای زیر مجموعه شرکت نفت میباشد یک ماه قبل تا کنون در حالت تعطیل میباشد و کارگران قراردادی این شرکت ٢ ماه حقوق معوقه خود را طلب دارند. یکی از کارگران این شرکت گفته است: "علاوه بر حقوق معوقه ما بارها مشکلاتی داشتیم و بخاطر آن به استانداری و شرکت نفت، لوله سازی و … اعتراض کردیم. درخواست ما این بود که پیمانکارهای واسط از میان برداشته شوند و کارگران مطابق قانون مستقیما با شرکت وارد قرارداد شوند. اما با یک ترفند نام شرکت را به شرکت سهامی عام تغییر دادند اما عملا شرایط کارگر و وضعیت دستمزدها و مشکلاتی که کارگران از آن رنج میبردند عینا مانند گذشته ادامه پیدا کرده و همان مناسبات ظالمانه را با کارگران ادامه میدهند."