مرداد ٨٨

 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
جوابي مختصر به ادعانامه دادستاني تهران در مورد سنديكاي كارگران شركت واحد

در اعتراض به شش ماه عقب افتادگی حقوق
کارگران کارخانه نساجی سیمین اصفهان در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند

دور جدید مبارزات کارگران پرریس سنندج

سندي ديگر از جنايت رژيم اسلامي عليه کارگران

آخرین خبار از اعتراضات کارگری در ایران

بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد
احکام اخراج فعالین سندیکای واحد لغو شد

اعتراض چند روزه كارگران كارخانه واگن سازی پارس

کلیه نیروهای سرکوبگر رژیم باید از کارخانه ها و مراکز تولیدی اخراج شوند - اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران

اعتصاب کارگران پروژه احداث بانک صادرات ارومیه

٦ نفر از اعضای هیات مدیره سندیکای کشت و صنعت هفت تپه دادگاهی شدند