اخراج صدها نفر از كارگران ايرانخودرو

دوستان و همكاران گرامي

صدها نفر از كارگران شركتهاي پيمانكاري مختلف در ايام تعطيلات به بهانه هاي واهي از كار اخراج شده اند طبق رسوم همه ساله شركت ايرانخوذروكه از طرف مديريت ايرانخودرو براي پيمانكاران مكلف شده است هر پيمانكاري موظف است حدود 10% از نيروهاي خودرا كه اسامي آنها توسط مسولان ايرانخودرو اعلام مي شود از كار اخراج و 5% جايگزين گردند يكي از اهداف اين طرح براي اين است كه كارگران معترض هر سالن شناسائي و اسامي آنها به مسولان پيمانكار اعلام مي گردد و براي جايگزيني كارگران نيز طبق توافق مديريت با پيمانكاران افراد بايد از طرف مديران بهره بردار اعلام گردد اين كار به اين خاطر است كه مي توان از اين طريق افراد خاص و آشنا را وارد شركت كرد.

ما اخراج كارگران شركتهاي پيمانكاري رامحكوم كرده و خواهان بازگشت فوري آنها به سركار مي باشيم

جمعي از كارگران ايرانخودرو
http://khodrokar.blogfa.com/

20فروردين 88

 

سرانجام با اعتراض شديد كارگران ايرانخودرو منطقي مديرعامل اين شركت از كار بركنار شد

منطقي حيا كن ايرانخودرو را رها كن

اين صداي بيش از ده هزار نفر از كارگران ايرانخودرو بود كه با وجود شديدترين تدابير امنيتي فضاي سالن را بر سر منطقي و دارودسته او خراب كردندويكبارديگر كارگران ثابت كردندكه اگر كارگران بخواهند هيچ قدرتي در مقابل قدرت آنان تاب مقاومت نخواهند داشت

درپي اعتراض شديد كارگران ايرانخودرو در شروع كاركه در سالن سخنراني بر عليه سياستهاي ضدكارگري منطقي انجام گرفت منطقي روز شنبه 15فروردين از كاربركنار و جواد نجم الدين يكي از اعضاي هئيت مديره سايپا ومديرعامل فعلي مگاموتور به جاي وي انتخاب شد

بذرپاش همچون دربركناري علي دائي كه نقش اصلي را بازي كرده بود دربركناري منطقي نيز نقش اصلي رابازي كرد.وبه دستور مستقيم بذرپاش منطقي از كاربركنارشد

[منوچهر منطقی مدیرعامل ایران خودرو : سیاست های تحمیلی، وقت ایران خودرو را تلف کرد]

روزشنبه دهها مامور انتظامي با تمام تدابير امنيتي بيسج شده بودند تا از سخنراني منطقي مديرعامل شركت ايرانخودرو حراست كنند واجازه ندهند كوچكترين خللي در سخنراني بوجود بيآيد منطقي بخوبي مي دانست كه كارگران ايرانخودرو مثل سالهاي قبل اجازه نخواهند داد كه او با عوام فريبي خود به راحتي باز هم كارگران رامجاب كرده تا يك سال ديگر به كار خود ادامه بدهد نارضايتي شديد كارگران ايرانخودرو قبل از عيد به علت عدم پرداخت حقوق وآكورد وركورد و اعتراضات وسيع كارگري در بخشهاي مختلف ايرانخودرو همچون مهرگام پارس،وايتكوپرس به علت تعطيلات عيد نيمه كار مانده بود .سرباز خواهد كرد و ممكن است اين طوفان همچون سال 85 كه خيلي از مديران ايرانخودرو از كار بر كنار شدند اورا نيز با خود ببرد و براي همين با تدارك گسترده قبل از عيد دهها مامور براي حفاظت از اين مراسم آماده كرده بود تا مراسم به خوبي برگزارشده و منطقي به كارخود ادامه بدهد.

وقتي كه منطقي پشت سن سخنراني قرار گرفت با بي اعتناي كارگران مواجهه شد و از مديران سرسپرده خود خواست كه بلند شده وبا او پيمان اتحاد ببنندد ومديراني كه قبل از عيد ميليون ها تومان پاداش دريافت كرده بودند دستها را بالا بردند ولي صداي

ممممججج مممنممممكLLطمقي حيا كن ايرانخودرو را رها كن

منطقي حيا كن ايران خودرو را رها كن

با حضور دهها مقامات دولتي كه منطقي براي تائيد عملكردخود در شركت دعوت كرده بود همه را شوكه كرد

آري منطقي حيا كن ايرانخودرو را رها كن

اين صداي بيش از ده هزار نفراز كارگران ايرانخودرو بود كه با وجود شديدترين تدابير امنيتي فضاي سالن را بر سر منطقي و دارودسته او خراب كردندويكبارديگر كارگران ثابت كردندكه اگر كارگران بخواهند هيچ قدرتي در مقابل قدرت آنان تاب مقاومت نخواهند داشت

منطقي هرگز فكر نمي كرد كه همان روز سنخراني از كاربركنار خواهد شد.ولي كارگران ايرانخودرو حالا به بلوغ سياسي رسيده اند ديگر فريب شعارهاي توخالي امثال منطقي را نخوردندومتحدانه درمقابل او ايستادندو

سرانجام مبارزات كارگران ايرانخودرو عمرطومار يكي از مديران كه 7سال با سياستهاي ضد كارگري خود با ايجاد دهها شركت پيمانكاري با ايجاد يك پادگان نظامي در ايران خودرو وبا سركوب و اختناق توانسته بود به كار خود ادامه بدهد پيچيده شد ما اين پيروزي بزرگ را به همكاران كه با اعتراضات و مبارزات خود توانستند سرانجام به پيروزي بزرگي برسند را تبريك گفته و مبارزات خودمان را همچنان براي رسيدن به يك زندگي بهتر ادامه خواهيم داد.

http://khodrokar.blogfa.com/
نوشته شده توسط كارگران ايران خودرو در سه شنبه هجدهم فروردین 1388ساعت 19:13|موضوع: اخبار ايران خودرو |نظر بدهید

شروع كار در ايران خودروبا قدرت نمايي نيروهاي انتظامي
شروع كار در ايران خودروبا قدرت نمايي نيروهاي انتظامي

كار در ايران خودرو امروز پانزدهم فروردين 1388 با قدرت نمايي نيروهاي انتظامي در سالن اجتماعات اين شركت با سخنراني منطقي مدير عامل اين شركت آغاز شد.حضور نيروهاي حراست در گوشه اي از عكس كاملا گويا است نشان دهنده ادامه سركوب و خفقان در اين شركت است در حاليكه بيش از ده هزار نفر از كارگران ايرانخودرو در سالن سخنراني جمع شده بودند نيروهاي حراستي و امنيتي با تدابير خاص براي جلوگيري ازهرگونه حركت كارگران محل سالن را تحت شديترين تدابير امنيتي قرار داده بودند نيروهاي گشت ويژه همراه با موتور سواران با قدرت نمايي مي خواستند به كارگران نشان بدهند كه شروع كار با ما ما طرف هستيد اينجا ايرانخودرو است يك پادگان نظامي