دي ٨٧

 
چهارم دیماه سومین سالروز اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحد گرامی باد

بازداشت بيژن اميري يکي از فعالان کارگری سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و محسن حکيمي از فعالين سياسي را محکوم ميکنيم

کارگران بازنشسته ذوب آهن و خانواده هایشان جاده اصفهان شهر کرد را بستند

كارگران پتروشیمی هگمتانه در وروی این شركت را مسدود كردند

كارگران فرنخ، مه نخ و نازنخ قزوین

گزارشی از انفجار در زرين شهر اصفهان

کارگران صنایع فلزی کارفرما را گروگان گرفتند
و خواهان محاکمه او در کارخانه شدند

پيام حمايت دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب اصفهان از کمپين دستمزد کارگران

خبر بازداشت نه‌به‌ز نصرالهی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

کارگران پرریس امروز در مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع زدند

اعتراض كارگران مجتمع صنعتی شمال غرب تبریز