کارگران نيشکر هفت تپه مجمع عمومي سنديکاي خود را تشکيل دادند

اعضاي هيات مديره سنديکاي نيشکر هفت تپه انتخاب شدند

صبح روز چهارشنبه ١ آبان کارگران نيشکر هفت تپه بعد از دو روز اعتصاب و پافشاري مجمع عمومي سنديکاي خود را تشکيل دادند و با گذاشتن صندوق انتخابات اعضاي هيات مديره سنديکا را انتخاب کردند. در برابر اين اقدام کارگران حراست کارخانه مانع تراشي هاي بسيار کرد. کارگران را از شرکت در انتخابات برحذر ميکردند. در ميان کانديدها اعضاي معلوم الحالي را قرار دادند٬ اما عليرغم همه اينها کارگران مجمع عمومي خود را تشکيل دادند و هيات مديره سنديکاي را انتخاب کردند. کارگران که نمايندگان خود را مي شناختند با هوشياري کامل به ليست منتخب خود راي دادند. در جريان انجام انتخابات عکس هاي کانديدها کارگران بر در و ديوار کارخانه نصب شده بود و عوامل حراست اين عکس ها را پاره ميکردند. و خط ميکشيدند و بدين ترتيب ضديت خود را با اين عمل متحد کارگران نشان ميدادند. اما بيش از هزار و سيصد کارگر نيشکر هفت تپه در مجمع عمومي روز چهارشنبه شرکت کردند و بدين ترتيب افراد زير به ترتيب آرا به عنوان هيات مديريه انتخاب شدند.

ترتیب اسامی بر اساس تعداد آرا می باشند:

اعضای اصلی هیات مدیره سندیکا

١-فریدون نیکوفر ٩١٩رای

٢-نجات دهلی ٦٦٧ رای

٣- علی نجاتی ٥٧٨ رای

٤- رحیم بسحاق ٥٤٠ رای

٥- جلیل احمدی٣٩٨ رای

٦-- علی شریفی ٣٩٤ رای

٧-رضا رخشان ٣٥٢ رای

٨-محمد حیدری مهر٣٠٢ رای

٩-رمضان علی پور٢٨٤ رای

همچنين در اين انتخابات تعداد ٥ نفر به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب شدند که به ترتيب عبارتند از:

١- سید مهرداد عباسیان ٢١٣ رای

٢-جانمحمد خدادادی ١٩٢ رای

٣-ابراهیم امیری ١٨٤ رای

٤-رضا سعدی ١٥٦ رای

٥-حسن زهیری ١٥٦ رای

علاوه بر اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره دو نفر نيز به عنوان بازرسين سنديکا انتخاب گرديدند:

١- محمود آل کثیر ١٤٦ رای

٢- علی راد احمدی ١٣٥ رای

لازم بيادآوري است که کارگران نيشکر هفت تپه دو ماه حقوق شهريور و مهر ماه را طلب دارند که به آنها قول داده شده است که در هفته آينده طلب آنها پرداخت نشود.

انتخابات پیروز مندانه کارگران هفت تپه را به همه کارگران زحمتکش تبریک می گوئیم

دوستان وهمکاران گرامی
سرانجام رویای کارگران نیشکر هفت تپه به واقعیت پیوست روز چهار شنبه اول آبان ماه ، کارگران هفت تپهبار دیگر مصممانه و یکپارچه جهت بدست آوردن مطالبات خود ، نمایندگان شان را انتخاب کردند و سندیکای خودرا ایجاد کردند ونشان دادند که تنها در اتحاد و یکپارچگی می توانند با مبارزه ای پیگیر به خواستهای خود برسند .
همکاران ودوستان کارگر
کارگران هفت تپه نشان دادند مبارزه بدون تشکل سرانجامی نخواهد داشت. وتشکل بدون حمایت و دخالت خود کارگران موفق نخواهد بود.برای همین کارگران هفت تپه با آگاهی از این علم برای ادامه مبارزات شان به یکی از خواسته های خود همان تشکل است دست یافتند. و مطمنا ادامه حیات و سلامت تشکل در گرو ادامه مبارزه کارگران و دخالت آنها در درون تشکل خواهد بود.
ما کارگران ایران بخصوص کارگران ایران خودرو نیز باید بدانیم که برای تداوم مبارزه برای رسیدن به خواسته هایمان چاره ای جز تشکیلات نداریم باید باور کنیم که ما نیز می توانیم همانطوریکه کارگران شرکت واحد و اینک کارگران هفت تپه توانستند تشکل خودرا ایجاد کنند.
دوستان فعل توانستن فقط با خواستن صرف می شود .کارگران هفت تپه این خواستن را عملی کردند پس ما نیز می توانیم
ما این موفقیت واین پیروزی ، یعنی تشکیل سندیکای کارگران هفت تپه ،را بر تمامی کارگران ایران به خصوص به کارگران زحمتکش هفت تپه تبریک می گوئیم .

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران
زنده باد مبارزات کارگران هفت تپه
جمعی از کارگران ایران خودرو
پنچم آبان 1387

جمعی از کارگران ایران خودرو

پیام تبریک سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به مناسبت برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

خبر مسرت بخش برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه تمامی کارگران ایران و جهان را شاد نمود بنا به گزارشات رسیده از خوزستان بیش از 1000 نفر از کارگران نیشکر هفت تپه با شور و ذوق در مجمع عمومی حضور یافته و بعد از تصویب اساسنامه اعضای هیئت مدیره را به عنوان نمایندگان واقعی خود انتخاب کردند بی تردید انتخابات این سندیکا یکی از خواسته های اصلی کارگران برای به اجرا گذاشتن مقاوله نامه های 87 و 98 می باشد
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه انتخاب اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را به تمامی کارگران سختکوش و منتخبین کارگران هفت تپه ،تبریک گفته و توفیق در راهشان را آرزومند است

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه