مرداد ٨٧

 
اعتراض كارگران نیرو رخش و شركت كشت و صنعت رضوی
به دستمزدهای پرداخت نشده

كارگران شركت هادي كار سمنان، توليدكننده رادياتور مخصوص كارخانجات، در اعتراض به عدم پرداخت 2 ماه از حقوقشان اعتصاب كردند.

کارگران نساجی کردستان فردا صبح با برگزاری مجمع عمومی مشکلات خود را بررسی و نمایندگان شان را انتخاب خواهند کرد

سرکوبگران رژیم تعدادی از محلهای کار مردم در فیض آباد سنندج را تخریب کردند

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در باره صدور احکام زندان و شلاق بر علیه شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه سنندج

كارگران صنایع مخابرات راه دور در شیراز

اعتصاب كارگران شركت مخابرات استان كردستان

اعتصاب كاركنان بیمارستان نیروی هوایی ارتش
اعتراض كارگران نازنخ و فرنخ قزوین به دستمزدهای پرداخت نشده

تعطيلی نساجی كردستان و اخراج دسته جمعی كارگران

 اعتصاب کارگران کيان تاير ادامه دارد

اتحاد سرمایه داران با اتکا به نیروی های پلیسی در اخراج و سرکوب کارگران سنندج!

22نفر از کارگران فرش نقشین سنندج از کار اخراج شدند

تنها نماینده باقی مانده کارگران کارخانجات نورد و پروفیل ساوه از کار خود اخراج شد

اعتصاب پرستاران در قم و تجمع اعتراضی معلمان در مقابل مجلس اسلامی