خرداد ٨٧

 

کارگران لاستیک البرز با دریافت دستمزد اسفند ماه و وعده پرداخت عیدی هایشان در هفته آینده به اعتصاب خود پایان دادند

دستمزد کارگران نساجی کردستان هفته آینده پرداخت و کارخانه شروع بکار خواهد کرد

تحصن رانندگان خدماتی شرکت مخابرات کردستان٬ تجمع اعتراض‌آميز کارگران "فرنخ و مه نخ"٬ اخراج 300 کارگر ایران خودرو ٬ ۳۰۰ کارگر کارخانه‌هاي چرم و گوني بافي برازجان، اخراج شدند.

هیئت ایرانی از اجلاس سالانه " ای ال او" باید اخراج شود - جمعي از کارگران از شرق تهران

اعتراض شدید کارگران ایران خودرو به اخراج دهها نفر از همکاران خود

تجمع اعتراضی كارگران كارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران

احکام دادگاه تجدید نظر استان کردستان در مورد کارگران بازداشت شده در اول مه سال گذشته، توسط آیت الله شاهرودی ملغی شد

مصاحبه با سعيد ترابيان در مورد وضعيت کارگران شرکت و احد و مبارزاتشان - به نقل از دسترنج

اتحادیه پست کانادا خواهان اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار شد، از کارگران هفت تپه و کیان تایر حمایت کرد و خواهان آزادی کلیه کارگران زندانی شد

حمايت از کارگران هفت تپه:

کارگران برق و تاسیسات ماشین سازی ال 90درایران خودروپارس خودرو- کارگران پستهای 230کیلو ولت آبیک قزوین کارگران سختمانی و راهسازی درحومه تهران- کارگران پایشگاه نفت پارس تهران کارگران صنوف ساختمانی- کارگران نیروگاه برق تهران
کارگران متروی تهران - کارگران برق و تاسیسات ماشین سازی ال 90درایران خودروپارس خودرو- کارگران پستهای 230کیلو ولت آبیک قزوین کارگران سختمانی و راهسازی درحومه تهران
کارگران پایشگاه نفت پارس تهران کارگران صنوف ساختمانی
کارگران نیروگاه برق تهران- کارگران متروی تهران