ارديبهشت ٨٧

 
عید کارگران جمعه قبل از روز جهانی کارگر -گزارشي از پارک چيتگر

وحشت رژیم اسلامی از اول مه!

تجمع اعتراضی كارگران یخچال سازی لرستان در مقابل استانداری

معلمان کرمانشاه تجمعات اعتراضی خود را گسترش میدهند

در ستایش یک اعتراض - گزارشی از اعتراض کارگران لاستیک البرز از شروع تا پایان.اسماعیل محمدولی - به نقل از دسترنج

معلمان اعلام کردند چنانچه به خواستهایشان رسیدگی نشود اینبار با خانواده هایشان تجمع میکنند

دستگير شدگان اول مه بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند