فروردين ٨٧

 
اتحادیه ترانسپورت و عمومی انگلستان خواهان آزادی فوری محمود صالحی شد

اعتصاب كارگران ایران صدرا به اخراج و عدم امنیت شغلی

گزارشی از آزاده مقدم به کانال جدید - ٩ آوریل ٢٠٠٨، ٢١ فروردین ١٣٨٧ - گزارشی از اعتراض کارگران و کارکنان دفتر مركزی شركت نفت تهران

اعتصاب کارگران هفت تپه

اعتصاب در پتروشیمی اوره و آمونیاك كرمانشاه
كارگران سه روز به مدیریت مهلت دادند

جنایت بزرگ علیه کارگران کشت و صنعت امیرکبیر خوزستان
۵ تن از كارگران بدلیل سودجوئی کارفرما جان باختند و تعدادی مجروح شدند

کارگران ایران صدرا و کیان تایر باز هم اعتصاب کردند

اعتراضات گسترده كارگری بر علیه دستمزدهای پرداخت نشده

اعتراض در پالایشگاه آبادان

تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۳۰ فروردين ۱۳۸۷ Friday, 18 April 2008

اعتراضات کارگران کيان تاير

سه سازمان بزرگ بین المللی؛ امنتستی اینترشنال، كنفدراسیون بین المللی اتحادیه های كارگری و فدراسیون بین المللی كارگران حمل و نقل قرار بازداشت موقت محمود صالحی را محكوم كردند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط او شدند

کارفرمای شرکت ریسندگی پرریس در اولین روزهای کاری سال جدید، کارگرانرا تهدید کرد

اخبار اعتراضات کارگري - ١٥ فروردين

محمود صالحي آزاد شد

کمپين دفاع از محمود صالحي

پيام مشترک کارگران به مناسبت آزادي محمود صالحي از زندان

اخباري از سايت ها و روزنامه ها:

احضار دو عضو دیگر سندیکای شرکت واحد- دسترنج
رسيدگي به شكايت اتحاديه هاي كارگري جهان از ايران در اجلاس آي ال او- خبر روز
تجمع کارگران" پارس واشر"در مقابل فرمانداری البرز - دسترنج