اسفند ٨٦

 

کارگران بازنشسته شاهو کارفرما را وادار به عقب نشینی کردند

تجمع اعتراض آميز كارگران ذوب آهن اردبيل

اخبار اعتراضات کارگران سد گاوشان کامياران

بیانیه اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار در باره صدور و اجرای احکام شلاق و جریمه در مورد کارگران شرکت کننده در مراسم اول ماه مه ٬ متن کامل حکم شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان کردستان در باره يازده نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه امسال در سنندج

جمهوری اسلامی صدیق امجدی فعال اول مه سنندج را شلاق زد

کارگران بازنشسته شاهو کارفرما را وادار به عقب نشینی کردند

کارگران مخمل و ابراهيم کاشان. و مساله دستمزد هاي معوقه

اخبار اعتراضات کارگران سد گتوند

طومار اعتراضي بيش از هزار و پانصد کارگر و تعدادي از معلمان و کارگرانبازنشسته براي خواست افزايش دستمزد ها

اعتصابات و اعتراضات كارگران در مراکز مختلف ادامه دارد

اعتراضات کارگران نيشکر هفت تپه

اعتراضات كارگری به حقوق و دستمزدهای پرداخت نشده در اردبیل، كامیاران، شوش، مسجد سلیمان و سنندج

دستمزد کارگران تنها ٢٠ درصد افزایش یافت
کارگران: با کمتر از یک میلیون تومان نمیتوان زندگی کرد

طومار اعتراضي بيش از هزار و پانصد کارگر و تعدادي از معلمان و کارگران بازنشسته براي خواست افزايش دستمزد ها

٥٠٠٠ کارگر لوله سازی اهواز تهدید به اعتصاب و تجمع کردند

خط فقر 600 و سبد هزينه 469 هزار تومان است

جنبش اعتراض به شلاق زدن کارگران

اخبار اعتراضات کارگري در ايران- ٢ اسفند

گسترش موضع گيريهاي اعتراضي بر عليه صدور و اجراي حکم شلاق در باره کارگران در سنندج

کنگره کار کانادا در ٦ مارس روز همبستگي با کارگران ايران اعلام تجمع کرد

از: اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران
به: کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری ITUC

در حمايت از ٦ مارس روز همبستگي کارگري با کارگران ايران و براي آزادي منصور اسانلو و محمود صالحي
سايت ليبراستارت