دي ٨٦

 
٤ نفر به جرم پخش اطلاعیه در دفاع از دانشجویان دستگیر شدند

چند خبر اعتراضي کارگري:
بیش از دویست تن از كاركنان رسمی پالایشگاه آبادان خواهان واگذاري منازل مسکوني از سوي شرکت شدند. - تجمع اعتراضى كارگران سابق شركت ایران تزریق پمپ در زنجان با خواست بيمه بيکاري - تجمع اعتراضى كارگران كارخانه چیت سازی بهشهر براي دستمزدهاي پرداخت نشده - تجمع اعتراضى كارگران کارخانه چيني همگام در اعتراض به دستمزدهاي معوقه - استخدام زنان با دستمزد کمتر - كارگران آزمايش مرودشت خواهان افزايش دستمزدهايشان هستند - اعتراض شدید کارگران ایران خودرو به کاهش سطح دستمزدها

پیام محمود صالحی به مدافعان طبقه کارگر ومردم شریف ایران!

اجتماعات اعتراضی کارگران در برابر مراکز دولتی

کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا خواهان آزادی محمود صالحی گردید

تلاش كارفرمای پتروشیمی هرسین در کرمانشاه برای تحمیل كار در سرمای شدید، با تجمع اعتراضی ٨٠٠ تن از كارگران به شكست كشیده شد!

نگاهي به زندگي کارگران در عسلويه - از اعتماد

تجمع و تحصن اعتراضی كارگران كارخانه شادریس یزد - كارگران حداقل ٢ میلیون تومان طلب دارند

ارجاع محمود صالحی به پزشک قانونی

اطلاعيه سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آزاد در مورد آزادی ابراهيم مددی نايب رئيس سنديکا

جمهوری اسلامی میلیونها تن از پناهندگان افغان را به زندان تهدید كرد

اعتصاب كارگران كاغذسازی پارس و نیشكر هفت تپه برای دستمزدهای معوقه و بیمه درمانی - کارگران نیشكر هفت تپه موفق به دریافت پاداش خود شدند

برای افزایش دستمزد، علیه بی مسکنی، علیه بیکاری!
اخبار اعتراضات كارگری در چند روز گذشته- اعتراض كارگران ایران خودرو، كاركنان پالایشگاه آبادان، كارگران شركت پونل پاكدشت، كارگران مجتمعی صنعتی سماء قروه، تاكسیرانان آبادان، كارگران كارخانه آزمایش مرودشت، كارگران كارخانه چینی همگام، كارگران شركت ایران تزریق پمپ زنجان و كارگران كارخانه چیت سازی بهشهر