اطلاعيه شماره ٣٠

اعتصاب كارگران كاغذسازی پارس و نیشكر هفت تپه

برای دستمزدهای معوقه و بیمه درمانی

فعالین كارگری هفت تپه همچنان تحت فشار اداره اطلاعات رژیم هستند

كارگران شركت نیشكر هفت تپه به مدیریت التیماتوم اعتصاب دادند

بنابه خبری كه "فعالین حقوق بشر و دمكراسی در ایران" در روز ١٣ دی ماه منتشر كرده اند، طی چند روز گذشته بیش از هزار تن از كارگران شركت كاغذسازی پارس، یكی از شركتهای زیر مجموعه نیشكر هفت تپه، در اعتراض به عدم پرداخت ٣ ماه حقوق و مزایای معوقه خود دست به اعتصاب زده و خواهان رسیدگی به مطالباتشان شدند. این گزارش می افزاید كه بعد از ٣ روز اعتصاب و تجمع اعتراضی كارگران، مدیریت شركت وادار به عقب نشینی می گردد و به خواست پرداخت دستمزدهای كارگران تن می دهد. اداره اطلاعات ٢۵ تن از كارگران شركت كننده در این اعتصاب و فعالین كارگری را احضار كرده و تحت فشار و مورد تهدید قرار می دهد. اما مجبور می شود بعد از چند ساعت بازداشت، این كارگران را آزاد كند.

از سوی دیگر، همزمان با اعتصاب كارگران شركت كاغذسازی پارس، كارگران نی بر طرح نیشكر هفت تپه از روز ١٠ دی ماه در اعتراض به محروم بودن از خدمات دفترچه تأمین اجتماعی دست به اعتصاب زدند. كارگران نی بر همچنین خواستار عملی شدن وعده های مدیریت در خصوص پرداخت به موقع دستمزد كارگران شده و تا روز ١۵ دی ماه به وی فرصت دادند تا مطالبات معوقه كارگران را پرداخت نماید، در غیر اینصورت بار دیگر دست به اعتصاب خواهند زد.

كارگران نیشكر هفت تپه و شركتهای زیر مجموعه آن عملا ثابت كرده‌اند كه تنها با صفی متحد و یكپارچه میتوان اجحافات مدیران ریز و درشت رژیم را به عقب راند. تنها با یك چنین صفی نیز میتوان فشار و اذیت و آزار بر فعالین كارگری را كم كرد و حق خود را گرفت.

حزب کمونیست کارگری كارگران را به اعتراضات یكپارچه و متحد برای تحقق خواسته های خود و بر علیه رژیم فرا میخواند، حزب احضار كارگران اعتصابی به اداره اطلاعات جمهوری اسلامی را محکوم میکند و از کارگران همه مراکز کارگری، از دانشجویان، زنان و کلیه مردم آزادیخواه میخواهد که از مبارزات کارگران هفت تپه حمایت کنند و فشار به فعالین کارگری را محکوم کنند.

آزادی، برابری، حكومت كارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب كمونيست كارگری ايران

١٣ دی ماه ١٣٨٦ – ٣ ژانویه ٢٠٠٨

 

اطلاعيه شماره ٢٩

کارگران هفت تپه با دست زدن به اعتصاب حقوق آذرماه را گرفتند!

فعالین کارگری در هفت تپه همچنان تحت فشار وزارت اطلاعات هستند

بنا به گزارشات رسیده حزب، کارگران نیشکر هفت تپه از ابتدای صبح ٢٦ آذرماه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق آذرماه خود دست به اعتصاب زدند. مدیریت كارخانه با مشاهده اعتصاب كارگران فورا عقب نشست و دستمزدهای كارگران را پرداخت كرد. مدیریت همچنین قول داد كه پاداش‌هایشان را نیز كه چندین ماه است به تعویق افتاده است، به زودی پرداخت خواهد كرد. كارگران بعد از این قول مدیریت ساعت ١١ صبح به اعتصاب خود پایان دادند.

كارگران در دو هفته گذشته مرتبا برای دریافت حقوق خود به مدیریت كارخانه مراجعه كرده بودند، اما نه تنها به خواست آنها پاسخی داده نشده بود، بلكه نمایندگان و رهبران آنها مرتب زیر فشار و تهدید اطلاعات قرار گرفته بودند، و بعضا هر روز موظف بودند از اوائل صبح خود را به اطلاعات معرفی كرده و تا عصر زیر بازجوئی و فشار و تهدید قرار میگرفتند. درجریان اعتصاب اخیر هم، مأمورین اطلاعات مرتبا رهبران كارگران را زیر فشار میگذاشتند و تهدید میكردند كه اعتصاب را پایان دهند. اما كارگران اعلام داشتند كه تا حق خود را نگیرند به اعتصابشان ادامه خواهند داد. پیروزی اخیر نشان داد تنها با قدرت متحد خود و گسترش اعتراض است كه كارگران میتوانند خواستهای خود را از حلقوم کارفرما و دولت بیرون کشند. كارگران همچنانكه با اعتصاب خود پرداخت دستمزدهایشان را به مدیریت تحمیل كرده‌اند، باید دولت را در فشار به رهبران و فعالین كارگری با اعتراض متحدانه و یكپارچه خود به عقب برانند.

حزب کمونیست کارگری جمهوری اسلامی را بخاطر تعویق در پرداخت دستمزدها و اعمال ضدکارگری و سرکوبگرانه‌اش محکوم میکند و از کارگران همه مراکز کارگری، از دانشجویان، زنان و کلیه مردم آزادیخواه میخواهد که از مبارزات کارگران هفت تپه حمایت کنند و فشار به فعالین کارگری را محکوم کنند.

آزادی، برابری، حكومت كارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

اطلاعيه شماره ٢٨

کارگران هفت تپه با دست زدن به اعتصاب، حقوق خود را دریافت کردند

فعالین کارگری در هفت تپه همچنان تحت فشار وزارت اطلاعات هستند

بنا به گزارشات دریافتی، کارگران نیشکر هفت تپه از ابتدای صبح دوشنبه ١٩ آذرماه (١٠ دسامبر) در اعتراض به عدم پرداخت حقوق آبان ماه دست به اعتصاب زدند و در محوطه کارخانه تجمع کردند. مدیریت بلافاصله از کارگران خواست دست از اعتصاب بردارند اما کارگران اعلام کردند که تا دریافت حقوق به اعتصاب پایان نخواهند داد. ساعت ١٠ صبح مدیریت مجبور به پرداخت حقوق ها شد و کارگران به اعتصاب پایان دادند.

کارگران بخوبی دریافته اند که تنها با قدرت متحد خود و دست زدن به اعتصاب میتوانند خواستهای خود را از حلقوم کارفرما و دولت بیرون کشند.

از طرف دیگر وزارت اطلاعات همچنان تلاش میکند که با دستگیری و بازجوئی و تحت فشار قرار دادن فعالین کارگری در هفت تپه، کارگران را به تسلیم بکشاند.

حزب کمونیست کارگری جمهوری اسلامی را شدیدا بخاطر اعمال ضدکارگری و سرکوبگرانه اش محکوم میکند و از همه مراکز کارگری، از دانشجویان و کلیه مردم آزادیخواه میخواهد که از کارگران هفت تپه حمایت کنند و دستگیری فعالین کارگری را محکوم کنند. در سطح جهانی نیز حزب تلاش خود را برای بسیج سازمانهای کارگری برای حمایت از کارگران هفت تپه و تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی بعمل خواهد آورد.

آزادی، برابری، حكومت كارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب كمونيست كارگری ايران

٢٠ آذرماه ١٣٨٦ – ١١ دسامبر ٢٠٠٧

اطلاعيه شماره ٢٧

فریدون نیكوفر، از نمایندگان كارگران نیشكر هفت تپه به زندان دزفول منتقل شد

از كارگران نیشكر هفت تپه خواسته شده است كه اظهار ندامت كنند

علی نجاتی و نجات دهلی نو با قرار وثیقه آزاد شدند

بنا به گزارشات دریافتی، جمهوری اسلامی فریدون نیكوفر از نمایندگان كارگران نیشكر هفت تپه را روز ١١ آذرماه دستگیر و روز بعد او را در دادگاه شوش محاكمه كرد. این گزارش همچنین حاكی است كه در محاكمه كارگران نیشكر هفت تپه از آنها خواسته شده است كه از دست زدن به اعتصاب و مبارزه برای خواستهایشان اظهار ندامت كنند. اما كارگران همچنان بر برحق بودن اعتراض خود تأكید كرده‌اند. فریدون نیكوفر در برابر فشار دادگاه گفته است: "دفاع از مطالبات كارگری و حقوق كارگران حق طبیعی من است و از این حقانیت دفاع خواهم كرد." پس از این سخنان، قاضی پرونده دستور بازداشت او را صادر كرده و دستور داد تا او را به زندان مركزی شهر دزفول منتقل كنند. این گزارش در ادامه خبر می‌دهد كه علی نجاتی و نجات دهلی نو از دیگر فعالین كارگری نیشكر هفت تپه نیز كه قبلا احضار و بازداشت شده بودند، روز ١٢ آذر با قرار وثیقه ده میلیون تومانی از زندان آزاد شدند.

حزب کمونیست کارگری دستگیری و اذیت و آزار نمایندگان كارگران نیشكر هفت‌تپه را شدیدا محكوم میكند و همه كارگران و مردم آزادیخواه را به اعتراض به این سرکوبگریها فرا می‌خواند. تنها مبارزه دسته جمعی و وسیع كارگران و مردم معترض دستهای به خون آلوده جمهوری اسلامی را از سر كارگران و زندگی‌شان كوتاه خواهد كرد. كارگران نیشكر هفت‌تپه در جریان اعتراضات خود ثابت كردند كه رژیم در مقابل اعتراض یكپارچه و متحدانه آنها چاره‌ای جز عقب نشینی و كوتاه آمدن ندارد. برای آزادی نمایندگان خود نیز، كارگران چاره‌ای جز اعتراض و زیر فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ندارند. حزب از همه مردم کارگران همه مراکز کارگری و مردم معترض و آزادیخواه میخواهد از مبارزات كارگران حمایت كنند و به صف اعتراض كارگران بپیوندند.

آزادی، برابری، حكومت كارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب كمونيست كارگری ايران

١٣ آذرماه ١٣٨٦ – ٤ دسامبر ٢٠٠٧

اطلاعيه شماره ٢٦

یكی دیگر از نمایندگان كارگران نیشكر هفت تپه دستگیر شد!

بنا به گزارشی که امروز یكشنبه ١١ آذر ماه به حزب کمونیست کارگری رسیده، علی نجاتی، یكی از نمایندگان كارگران نیشكر هفت‌تپه كه توسط اطلاعات رژیم احضار شده بود، پس از مراجعه دستگیر و به اطلاعات شوش تحویل داده شد كه هم اكنون در بازداشت به سر میبرد. بنا به این گزارش قرار است دوشنبه ١٢ آذرماه علی نجاتی را به دادگاه ببرند. احضار و دستگیری علی نجاتی به دنبال احضار فریدون نیكوفر، رحیم بساك، جلیل احمدی، محمد حیدری مصر و قربان علیپور انجام میگیرد كه همگی این ۵ تن با مبارزه و اعتراض كارگران و با قرار وثیقه اكنون در بیرون از بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی هستند. كارگران این بار نیز باید با فشار اعتراضشان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همكارشان علی نجاتی بشوند.

حزب کمونیست کارگری دستگیری و پرونده سازی علیه نمایندگان کارگران حق طلب نیشکر هفت‌تپه را محکوم میکند و از کارگران میخواهد که نگذارند این مساله بیشتر از این ادامه پیدا کند. كارگران باید زمان تعیین كنند و اگر رژیم فورا نمایندگان‌شان را آزاد نكرد، اعتراض كنند؛ با نوشتن نامه اعتراضی به سازمانهای جهانی، خواهان حمایت بین‌المللی بشوند. كارگران همچنین باید با نوشتن نامه به هم طبقه‌ای هایشان از همه كارگران و مردم معترض خواهان حمایت باشند.

حزب از کارگران، دانشجویان، زنان و همه مردم میخواهد در مقابل این توطئه‌ها و سرکوبگری‌ها رژیم قاطعانه از کارگران نیشکر هفت‌تپه حمایت کنند و جمهوری اسلامی را بخصوص بخاطر اقدامات سرکوبگرانه اخیرش محکوم کنند. تنها راه مقابله با سركوبگری‌های رژیم، مقابله قاطع با این رفتار شرورانه و دست زدن به اعتصاب و اعتراض جمعی و وسیع است.

آزادی، برابری، حكومت كارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب كمونيست كارگری ايران

١١ آذرماه ١٣٨٦ – ٢ دسامبر ٢٠٠٧

اطلاعيه شماره ٢٥

دو کارگر زندانی نیشکر هفت تپه آزاد شدند

بنا به گزارشی که به حزب کمونیست کارگری رسیده است، دو کارگر زندانی از نیشکر هفت تپه بنامهای رحیم بساک و جلیل احمدی که از روز یکشنبه ٢٧ آبان در زندان بودند، دیروز جمعه ٣ آذرماه از زندان آزاد شدند. این دو کارگر با وثیقه و به رهن گذاشتن منزل آزاد شده اند. قبلا نیز چند نفر از کارگران زندانی را مجبور کردند برای آزادی شان هرکدام ١٠ میلیون تومان وثیقه بگذارند.

حزب کمونیست کارگری دستگیری و پرونده سازی علیه کارگران حق طلب نیشکر هفت تپه را شدیدا محکوم میکند و از کارگران میخواهد که نگذارند این مساله ادامه پیدا کند و وزارت اطلاعات تعداد بیشتری از کارگران را دستگیر و مجبور به وثیقه گذاشتن کند. نباید گذاشت رژیم به جنگ فرسایشی اش با کارگران ادامه دهد. تنها راه مقابله با این تاکتیک رژیم، مقابله قاطع با این رفتار شرورانه رژیم و دست زدن به اعتصاب و اعتراض جمعی است.

حزب از کارگران همه مراکز کارگری در سراسر کشور و دانشجویان دانشگاههای مختلف میخواهد درمقابل این توطئه ها و سرکوبگریها قاطعانه از کارگران نیشکر هفت تپه حمایت کنند و جمهوری اسلامی را بخاطر اقدامات سرکوبگرانه اش محکوم کنند.

آزادی، برابری، حكومت كارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب كمونيست كارگری ايران

٣ آذرماه ١٣٨٦ – ٢٤ نوامبر ٢٠٠٧

اطلاعيه شماره ٢٤

احضار و دستگیری کارگران نیشکر هفت تپه ادامه دارد

دست زدن به اعتصاب و تجمع تنها راه مقابل کارگران است

بنا به گزارشی که به حزب رسیده است، اداره اطلاعات شهر شوش همچنان به احضار و دستگیری کارگران هفت تپه ادامه میدهد. روز یکشنبه ٢٧ آبانماه دو نفر از نمایندگان کارگران نیشکر بنام رحیم بساک و جلیل احمدی به ستاد خبری اداره اطلاعات احضار و بازداشت شدند. هفته گذشته نیز قربان علیپور و محمد حیدری مصر یک هفته در بازداشت بودند و هرکدام با قرار وثیقه ١٠ میلیون تومانی آزاد شدند.

حزب کمونیست کارگری دستگیری و پرونده سازی علیه کارگران حق طلب نیشکر هفت تپه را شدیدا محکوم میکند و از کارگران میخواهد متحد و یکپارچه به مقابله با آن برخیزند. رژیم بدنبال اعتصاب موفق کارگران نیشکر، مشغول جنگ فرسایشی با کارگران شده است. رژیم قصد دارد با تداوم بازداشت و پرونده سازی علیه کارگران، مانع فعالیت طیفی از رهبران و فعالین کارگری نیشکر شود، جلو تحرک کارگران برای متشکل شدن را بگیرد و کارگران را برای سازماندهی اعتصابات قدرتمند برای یک دوره ناتوان کند. تنها راه درمقابل کارگران تسلیم نشدن به این توطئه ها، کوتاه نیامدن درمورد وثیقه و پرونده سازی، و دست زدن به اعتصاب و تجمع اعتراضی است. ما قبلا نیز درمورد ضرورت مقابله فوری و قدرتمند درمقابل بازداشت و وثیقه گرفتن از کارگران هشدار دادیم و بار دیگر بر این نکته تاکید میکنیم که کارگران هفت تپه نباید اجازه دهند اداره اطلاعات رفقای دیگرشان را احضار و دستگیر کند و طلب وثیقه کند. کارگران نشان داده اند که با قدرت اعتصاب و تجمع خود میتوانند رژیم را به عقب برانند و این حربه موثر کارگران درمقابل این دست درازی ها است.

احضار و دستگیری کارگران نیشکر هفت تپه باید متوقف شود. پرونده سازی و وثیقه گرفتن از کارگران باید پایان یابد و همه پرونده های تاکنونی بدور ریخته شود. حزب از خانواده کارگران میخواهد که در کنار کارگران نیشکر به یک مبارزه متحد و یکپارچه و قدرتمند دست بزنند و وزارت اطلاعات را سر جای خود بنشانند. حزب از کارگران همه مراکز کارگری در سراسر کشور و دانشجویان دانشگاههای مختلف میخواهد قاطعانه با کارگران هفت تپه اعلام همبستگی کنند و جمهوری اسلامی را بخاطر اقدامات سرکوبگرانه اش محکوم کنند.

آزادی، برابری، حكومت كارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب كمونيست كارگری ايران

٢٨ آبان ١٣٨٦ – ١٩ نوامبر ٢٠٠٧

 

اطلاعيه شماره ٢٣

محمد حیدری مصر کارگر زندانی نیشکر هفت تپه با وثیقه آزاد شد

امروز ٢٢ آبان حدود ساعت سه عصر محمد حیدری مصر کارگر زندانی نیشکر هفت تپه با وثيقه ١٠ میلیون تومانی آزاد شد. قول آزادی قربان عليپور نیز برای فردا چهارشنبه با همین مقدار وثیقه داده شده است.

قبلا به اطلاع رسانده بودیم که جمهوری اسلامی برای آزادی این دو کارگر زندانی، وثیقه ٥٠ میلیون تومانی صادر کرده بود اما کارگران زیر بار نرفتند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رفقای خود شدند. کارگران همچنین اعلام کرده بودند که اگر رفقایشان تا دو سه روز آینده آزاد نشوند مجددا اعتصاب را شروع خواهند کرد. وزارت اطلاعات وثیقه را از ٥٠ میلیون تومان به ١٠ میلیون تومان کاهش داد و با گذاشتن وثیقه امروز محمد حیدری مصر آزاد شد.

حزب کمونیست کارگری همه کارگران، معلمان، دانشجویان و سایر مردم حق طلب و آزادیخواه را فرامیخواند که زیر بار وثیقه و ضمانت برای آزادی همکاران و همسنگران خود نروند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنها و کلیه زندانیان سیاسی شوند. قبول وثيقه یعنی قبول جرم. وثیقه مقدمه محکومیت زندانی است. سپردن وثیقه و ضمانت مقدمه به بند کشیدن بیشتر و محکومیت های بعدی است. مقدمه شکست اعتراض و اعتصاب است. این توطئه ها را باید در همه حرکت های اعتراضی، با هوشیاری و با قاطعیت در هم شکست.

آزادی، برابری، حكومت كارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب كمونيست كارگری ايران
٢٢ آبان ١٣٨٦ – ١٣ نوامبر ٢٠٠٧

اطلاعيه شماره ٢٢

کارگران نیشکر هفت تپه زیر بار وثیقه برای آزادی رفقای خود نرفتند

قبلا به اطلاع رساندیم که جمهوری اسلامی برای آزادی دو کارگر زندانی، قربان علیپور و محمد حیدری مصر، که چند روز پس از پایان اعتصاب توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شده اند قرار وثیقه ٥٠ میلیون تومانی صادر کرده است. طبق گزارشی که به حزب رسیده است کارگران نیشکر با هوشیاری زیر بار این زورگوئی نرفته و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رفقای خود شدند. کارگران اعلام کرده اند که اگر همکارانشان در روزهای آینده آزاد نشوند، اعتصاب را بار دیگر شروع خواهند کرد. کارگران خواهان لغو همه پرونده هائی هستند که علیه آنها در وزارت اطلاعات ساخته شده است.

حزب کمونیست کارگری همه کارگران، معلمان، دانشجویان و سایر مردم حق طلب و آزادیخواه را فرامیخواند که زیر بار وثیقه و ضمانت برای آزادی همکاران و هم سنگران خود نروند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنها و کلیه زندانیان سیاسی شوند. قبول وثيقه یعنی قبول جرم. وثیقه مقدمه محکومیت زندانی است. سپردن وثیقه و ضمانت مقدمه به بند کشیدن بیشتر و محکومیت های بعدی است. مقدمه شکست اعتراض و اعتصاب است. این توطئه ها را باید در همه حرکت های اعتراضی، با هوشیاری و با قاطعیت در هم شکست.

آزادی، برابری، حكومت كارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب كمونيست كارگری ايران
٢١ آبان ١٣٨٦ – ١٢ نوامبر ٢٠٠٧

اطلاعيه شماره ٢١

فعالين كارگري نيشكر هفت تپه بايد فورا آزاد شوند

همانگونه كه قبلا به اطلاع رسانديم دوتن از فعالين كارگران نيشكر هفت تپه قربان علي پور و محمد حيدري مصر در روزهاي ١٤ و ١٦ آبان توسط مامورين وزارت اطلاعات رژيم دستگير شدند و كارگران اعلام كردند كه اگر اين دو فورا آزاد نشوند دست به اعتصاب خواهند زد. با اعتصاب كارگران شيفت صبح در روز ١٦ آبان، محمد حيدري مصر در همين تاريخ هنگام شب آزاد شد. گزارش دريافتي ما حاكي از اين است كه مامورين اطلاعات صبح روز پنجشنبه ١٧ آبان دوباره او را بازداشت کردند. صبح اين روز هنگاميکه کارگران ديدند قربان عليپور هنوز در بازداشت است و محمد حيدري مصر نيز دوباره دستگير شده است. نمايندگان خود را براي مذاکره سراغ مديريت فرستادند. بعد از مذاکره با مديريت و مسئول حراست و مقامات مسئول ديگر به کارگران قول داده شد که تا ظهر اين روز دو همکار آنها را از زندان آزاد کنند. اما در بعد از ظهر پنجشنبه کارگران مطلع شدند که گفته شده است که قربان علي عليپور و محمد حيدري مصر هر يک با قيد وثيقه ٥٠ ميليون تومان از زندان آزاد خواهند شد. کارگران خشمگين در مقابل اين تصميم اعلام داشتند که براي آزادي اين دو همکار خود دست به هر تلاشي خواهند زد. در همين رابطه يکي از کارگران نيشکر هفته تپه در گفتگويي با برنامه کارگران و يک دنياي بهتر در تلويزيون کانال جديد٬ از همه کارگران٬ دانشجويان٬ معلمان و سازمانهاي جهاني خواستار حمايت و پشتيباني از خواست ها و مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه شد. او گفت که ما کارگران چيزي جز خواستهاي برحق خود٬ حق تشکل٬ حق تجمع و برپايي منظم مجمع عمومي و يک زندگي بهتر نخواسته ايم. اينها خواستهاي همه کارگران در ايران است و ميخواهيم که از ما حمايت شود.

اکنون شرکت نيشکر هفت تپه در فضايي از اعتراض و التهاب بسر ميبرد. کارگران خواهان آزادي فوري همکارانشان هستند و رژيم با گذاشتن شرط وثيقه براي آزادي آنها چماق سرکوب را روي سر اين کارگران قرار داده است. گذاشتن شرط وثيقه براي آزادي کارگران و تشکيل پرونده براي آنان يعني تهديد دائم کارگران به زندان و دستگيري و ايجاد رعب و وحشت در ميان کارگران. با اين کار رژيم مرتبا کارگران را تحت پيگرد قرار ميدهد٬ به دادگاه احضار ميکند و ميکوشد بطور فرساينده مبارزات کارگران را عقب براند و صف متحد آنان را در هم شکند.

بايد در مقابل اين توطئه ايستاد. اکنون که کارگران نيشکر هفت تپه متحد و مصمم به ادامه اعتراضشان هستند٬ اکنون که نزديک به دوهزار و پانصد کارگر اين کارخانه امضا جمع کرده اند تا سنديکاي خود را تشکيل دهند و اعلام کرده اند که هر هفته جمع خواهند شد و مجمع عمومي خود را تشکيل خواهند داد٬ و خواست تشکيل سنديکا خواست همه کارگران در اين شرکت است٬ بايد با اتکا به اين اتحاد همبستگي در مقابل تعيين وثيقه براي آزادي قربان عليپور و محمد حيدري متحدانه بايستند و آزادي بدون قيد و شرط آنها را به دولت تحميل کنند. براي اين کار تنها با اعتصابي قدرتمند است که کارگران خواهند توانست اين توطئه را خنثي کنند. مبارزه متحدانه براي آزادي بدون قيد و شرط اين کارگران يک گام مهم براي متحد ماندن صفوف کارگران نيشکر هفت تپه و تثبيت تشکل خود به دولت است. كارگران زنداني بايد بدون قيد و شرط آزاد شوند.

مرگ بر جمهوري اسلامي

زنده باد اتحاد كارگري

آزادي برابري حكومت كارگري

حزب كمونيست كارگري ايران

١٨ آبان ١٣٨٦ – ٩ نوامبر ٢٠٠٧

اطلاعيه شماره ٢٠

اعتصاب مجدد كارگران نيشكر هفت تپه براي آزادي همكاران خود شروع شد

بنا به گزارش دريافتي امروز چهارشنبه ١٦ آبان كارگران شيفت صبح در كارخانه نيشكر هفت تپه دست به اعتصاب زدند و به همراه شمار ديگري از همكاران خود مقابل دفتر مديريت اين كارخانه تجمع كردند. تعداد كارگران تجمع كننده به ٥٠٠ نفر ميرسيد. كارگران خبر داده اند كه علاوه بر قربان (رمضان) علي پور كه روز دوشنبه ١٤ آبان دستگير شده، امروز صبح قبل از شروع اعتصاب يكي ديگر از همكاران آنها بنام محمد حيدري مصر نيز توسط ماموران اطلاعات جمهوري اسلامي دستگير شده است. كارگران اعلام كرده اند كه اگر تا امشب دو همكار آنها آزاد نشوند تمامي ٤٠٠٠ كارگر نيشكر هفت تپه بطور يكپارچه وارد اعتصاب خواهند شد. كارگران ني بر نيز كه تعداد آنها به حدود ٢٠٠٠ نفر ميرسد اعلام كرده اند كه از اين حركت فعالانه حمايت ميكنند و آنها نيز دست از كار خواهند كشيد. اعتصاب امروز كارگران شيفت صبح تا پايان وقت شيفت ادامه يافت. معاون مدير كارخانه با ادامه تجمع كارگران به ميان كارگران آمد و تلاش كرد كارگران را به سر كار برگرداند. او در مورد كارگران دستگير شده اظهار بي اطلاعي كرد.

بازداشت فعالين كارگري نيشكر هفت تپه تقلاي حكومت اسلامي براي خنثي كردن پيروزي اخير كارگران بدنبال اعتصاب ١١ روزه آنهاست. كارگران توانستند تشكيل مجمع عمومي منظم، پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه و برخي خواستهاي ديگر را به مديريت تحميل كنند. بعلاوه كارگران حق تشكيل سنديكاي كارگري را نيز به مديريت قبولانده اند و تلاش براي تحميل و تشكيل چنين تشكلي در جريان است. اين اعتصاب انعكاس بسيار گسترده اي در ميان كارگران داشت و الگوهاي آموزنده اي را جلوي همه كارگران گذاشت. جمهوري اسلامي در تقلاست كه همين دستاوردها را خنثي كند و مانع برپايي مجمع عمومي كارگران در روزهاي پنجشنبه و شكل گيري تشكلشان شود. پاسخ به اين حكومت همان است كه كارگران داده اند يعني مقابله متحدانه و قاطع همه كارگران! جمهوري اسلامي بايد بداند كه كارگران نيشكر هفت تپه متحدند و در عين حال حمايت وسيعي را در ميان كارگران در ايران و در سطح جهان بدنبال خود دارند. قربان علي پور و محمد حيدري مصر بايد فورا آزاد شوند و به فضاي تهديد و فشار بركارگراني كه حقوق بديهي و ابتدايي خود را ميخواهند، فورا خاتمه داده شود.

زنده باد اتحاد كارگري!

مرگ بر جمهوري اسلامي!

آزادي، برابري، حكومت كارگري!

حزب كمونيست كارگري ايران

١٦ آبان ١٣٨٦ – ٧ نوامبر ٢٠٠٧

اطلاعيه شماره ١٩

بدنبال دستگیری قربان علیپور

کارگران هفت تپه تهدید به اعتصاب کردند

بنابه گزارشات رسیده غروب روز ١٤ آبانماه قربان علیپور یکی از فعالین نیشکر هفت تپه توسط وزارت اطلاعات ربوده شد و به نقطه نامعلومی انتقال یافت. کارگران نیشکر اعلام کردند که چنانچه همکارشان تا سه شنبه شب آزاد نشود از صبح چهارشنبه دست به اعتصاب خواهند زد و تا آزادی او و تا زمانی که به تهدید کارگران و دستگیری آنها پایان داده نشود به اعتصاب ادامه خواهند داد.

وزارت اطلاعات قبلا نیز یکی دیگر از فعالین نیشکر بنام فریدون نیکوفر را دستگیر کرد که با التیماتوم کارگران مجبور به آزادی فوری او شد. کارگران هفت تپه بخوبی واقفند که درمقابل دستگیری همکاران خود بعنوان یک اتفاق بسیار مهم بلافاصله دست به عکس العمل بزنند. این موثرترین راه مقابله با توطئه های وزارت اطلاعات است. مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه الگوی روشنی مقابل کارگران در سراسر کشور قرار داده است.

کارگران نیشکر قبلا در بیانیه شش ماده ای خود اعلام کرده بودند که مجمع عمومی خود را منظما هر هفته تشکیل میدهند. این برای کارگران نیشکر هفت تپه حیاتی است. تلاش برای متشکل شدن و جمع شدن منظم و هفتگی کارگران به آنها امکان میدهد که با آمادگی و اتحاد هرچه بیشتر به تهدیدات و توطئه های هرروزه کارفرما و وزارت اطلاعات پاسخ دهند. بهردرجه کارگران متشکل تر باشند وزارت اطلاعات و کارفرما ترس بیشتری از توطئه علیه کارگران خواهند داشت.

حزب کمونیست کارگری دستگیری قربان علیپور را شدیدا محکوم میکند و قاطعانه از مبارزه کارگران برای آزادی او حمایت میکند. قربان علیپور باید فورا و بی قید و شرط آزاد شود. به دستگیری و اذیت و آزار کارگران و هر نوع پرونده سازی علیه فعالین کارگری نیشکر باید پایان داده شود. حزب کارگران، دانشجویان و همه مردم آزادیخواه در سراسر کشور را به اعلام همبستگی با کارگران هفت تپه و تلاش برای پایان دادن به اذیت و آزار فعالین کارگری فرامیخواند.

زنده باد همبستگی و اتحاد کارگران نیشکر هفت تپه

دست جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات از سر کارگران کوتاه

آزادی برابری حكومت كارگری

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

مرگ بر جمهوري اسلامی

حزب كمونيست كارگری ايران

١٥ آبان ١٣٨٦ – ٦ نوامبر ٢٠٠٧

اطلاعيه شماره ١٨

کارگران هفت تپه آماده تشکیل سندیکا شدند


کارگران نیشکر هفت تپه با امضای طوماری که به اداره کار تحویل داده شد، خواهان تشکیل سندیکا شدند. قبلا اداره کار برای مانع تراشی در مقابل این خواست به کارگران هفت تپه گفته بود شرط ایجاد سندیکا این است که تعداد معینی از کارگران بطور دسته جمعی تقاضای خود را به اداره کار بفرستند.

کارگران بلافاصله دست بکار شدند و ظرف مدت کوتاهی ٢٠٠٠ نفر از کارگران درخواست خود را مشترکا امضا کردند و به اداره کار تحویل دادند و بدین ترتیب هزاران کارگر نیشکر هفت تپه عزم راسخ خود را برای متشکل شدن اعلام کردند.

کارگران در بیانیه شش ماده ای خود بدنبال اعتصاب ١١ روزه خود اعلام کرده بودند که ایجاد سندیکا و برگزاری مجمع عمومی منظم را حق خود میدانند و حتی روز و ساعت تشکیل مجمع عمومی، یعنی ساعت ١ تا ٢ بعدازظهر پنجشنبه، را نیز در بیانیه خود اعلام کرده بودند. علاوه بر این کارگران صراحتا اعلام کرده بودند که شورای اسلامی مانع مبارزه آنها است و باید منحل شود.

آزادی بی قید و شرط تشکل حق مسلم و بی چون و چرای کارگران و همه مردم است و کارگران همینطور که اعتصاب را در عمل و بدون توجه به ممنوعیت آن حق خود میدانند و عملی میکنند، تشکل های مستقل از دولت خود را نیز باید به نیروی خود ایجاد کنند و دولت را مجبور به برسمیت شناسی آن کنند.

حزب کمونیست کارگری پافشاری کارگران هفت تپه برای ایجاد سندیکا و برگزاری مجمع عمومی را قدم مهمی در جهت متشکل شدن میداند و با تمام قوا از تلاش آنها حمایت میکند. کارگران هفت تپه با این اقدام خود در خط مقدم کارگران برای متشکل شدن قرار گرفتند و خواست و تلاش آنها به الگوی سایر کارگران تبدیل خواهد شد. حزب از همه نهادها، تشکلها و مراکز کارگری میخواهد فعالانه و با ارسال نامه و امضای قطعنامه از تلاش کارگران هفت تپه حمایت کنند و برای ایجاد تشکل های خود دست به کار شوند.

زنده باد کارگران هفت تپه
آزادی برابری حكومت كارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
مرگ بر جمهوري اسلامی

حزب كمونيست كارگری ايران
٨ آبان ١٣٨٦ – ٣٠ اكتبر ٢٠٠٧

 

اطلاعيه شماره ١٧

فريدون نيكوفر از فعالين كارگري نيشكر هفت تپه بعد از ١٠ ساعت بازداشت، آزاد شد

ساعت شش بعد از ظهر ديروز شنبه ٢٨ مهر فريدون نيكوفر از فعالين كارگري نيشكر هفت تپه كه براي بازجويي به وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي در شوش احضار شده بود، با اولتيماتوم كارگران آزاد شد. در اطلاعیه قبل به اطلاع رساندیم که اطلاعات جمهوري اسلامي از فريدون نيکوفر خواسته بود كه ساعت هشت و نيم ضبح شنبه براي بازجويي به وزارت اطلاعات شوش مراجعه کند. در اين روز همزمان با مراجعه فريدون نيکوفر به اطلاعات شوش٬ کارگران در مقابل دفتر مديريت جمع شدند و اعلام کردند که اگر تا يکساعت بعد وي را آزاد نکنند كارگران دست به اعتصاب خواهند زد. هنگام بعد از ظهر از جانب مديريت به کارگران گفته شد که فريدون آزاد شده است. اما كارگران وقتي براي ملاقات او به منزلش مراجعه كردند متوجه شدند كه او هنوز در بازداشت است و آزاد نشده است. کارگران بلافاصله اخطار كردند كه اگر فريدون تا شب آزاد نشود روز يكشنبه ٢٩ مهر همه ٤٠٠٠ كارگر نيشكر دست از كار خواهند كشيد. مديريت که با تهديد کارگران مواجه شده بود٬ قول داد که موضوع را پيگيري کند. سرانجام تحت فشار اين اعتراضات و ترس از اعتصاب و تجمع ٤٠٠٠ کارگر٬ اطلاعات جمهوري اسلامي ناچار شد فريدون نيکوفر را آزاد كند و او حدود ساعت شش بعد از ظهر به منزلش بازگشت و امروز در ميان استقبال و خوشحالي وسيع همه كارگران به سر كار رفت.

کارگران نيشکر هفت تپه اعلام کرده اند که در پايان مهلت تعيين شده پانزده روزه اگر خواستهايشان پاسخ داده نشود دوباره اعتصاب خواهند کرد. کارگران نيشکر هفت تپه خواهان پرداخت طلب هاي خود بابت بن و پاداش٬ اجراي طرح طبقه بندي مشاغل٬ برشمردن کار آنها جزو کارهاي سخت و زيان آور هستند. و اعلام کرده اند که هر پنجشنبه ساعت ١ تا ٢ عصر جمع ميشوند تا در مورد وضعيت کاري خود و مبارزاتشان تصميم بگيرند و مجمع عمومي خود را تشکل واقعي و حق مسلم خود ميدانند. کارگران نيشکر هفت تپه اعلام کرده اند که اگر به تهديدات و فشار به فعالين کارگري در اين مجتمع ادامه داده شود و در مقابل هر مورد از احضار و دستگيري كارگران دست به مقابله متحدانه خواهند زد. مبارزه کارگران نيشکر هفت تپه ادامه دارد.

اقدام متحد كارگران نيشكر هفت تپه براي مقابله با فشارهاي حكومت توحش اسلامي و كارفرما، يك حركت بسيار مهم و آموزنده است كه بايد سرمشق همه كارگران در مقابل سياست سركوب و تهديد و فشار جمهوري اسلامي قرار گيرد. اين حكومت و كل خيل مفت خور سرمايه داران تنها با قدرت متحد ماست كه به خواستهاي بحق ما گردن ميگذارند. و اين حقيقت را مبارزه كارگران نيشكر هفت تپه تا اينجا بروشني نشان داده است. ما آزادي فريدون نيكوفر و عزم متحد كارگران نيشكر را ارج مينهيم و به همه كارگران اين كارخانه صميمانه درود ميفرستيم.

مرگ بر جمهوري اسلامي

زنده باد اتحاد كارگري

آزادي برابري حكومت كارگري

حزب كمونيست كارگري ايران

٢٩ مهر ١٣٨٦ – ٢١ اكتبر ٢٠٠٧

اطلاعیه شماره ١٦

کارگران نیشکر با خواست آزادی فوری فريدون نيكوفر دست به تجمع زدند

در اطلاعیه قبل به اطلاع رساندیم که وزارت اطلاعات پنجشنبه شب فریدون نیکوفر را احضار کرد و کارگران بلافاصله با شنیدن خبر اعلام کردند که چنانچه فریدون تا ٦ صبح آزاد نشود دست به تحصن خواهند زد. وزارت اطلاعات درمقابل التیماتوم کارگران مجبور به آزادی فریدون نیکوفر شد. اما از او خواسته شد که صبح شنبه به وزارت اطلاعات مراجعه کند. کارگران اینبار نیز بلافاصله در ساعت هشت و نيم صبح امروز شنبه در مقابل دفتر مديريت دست به تجمع زدند تا اعتراض خود را اعلام کنند و به مدیریت اخطار بدهند. مدیر در کارخانه نبود و کارگران به معاون مدیر اخطار کردند که فریدون فورا باید آزاد شود و این فوری ترین خواست ما و مقدم بر هر خواست دیگری است. کارگران متحد و یکپارچه اعلام کردند که اگر همکارشان تا يکساعت ديگر آزاد نشود و به ميان کارگران برنگردد٬ تمامي ٤٠٠٠ کارگر دست به تجمع خواهند زد. کارگران اعلام کردند که ما اعتصاب کردیم و حق خود را خواستیم. جرمی مرتکب نشده ایم و اجازه نمیدهیم هرروز یکی از ما مورد تهدید قرار گیرد و به وزارت اطلاعات احضار شود. ما این وضع را تحمل نمیکنیم. در ساعت دو و نیم بعدازظهر مدیریت کارخانه به کارگران اطلاع داد که همکارشان آزاد شده است. کارگران جهت اطمینان از صحت خبر به منزل فريدون نيکوفر مراجعه کردند اما متوجه شدند که مدیریت کارخانه به آنها دروغ گفته است. کارگران بار دیگر با مديريت تماس گرفته و اعلام کردند که فريدون نيکوفر آزاد نشده و اگر تا شب آزاد نشود فردا یکشنبه تمام کارگران متحدانه دست به اعتصاب خواهند زد. کارگران اين شرکت بيتابانه منتظر آزادي فريدون نيکوفر هستند.

طبق گزارشی که يکي از کارگران نیشکر به حزب ارسال کرده است، دو نفر از عوامل کارفرما و اطلاعات علیه رهبران و فعالین اعتصاب به اداره اطلاعات شوشتر گزارش داده اند. اين مساله نفرت کارگران را برانگیخته است. کارگران آنها را شناسائی کرده و اخطار کرده اند که اگر اين افراد به عمل جاسوسي خود ادامه دهند با عکس العمل ٤٠٠٠ کارگر روبرو خواهند شد و اسامي آنها بعنوان جاسوسان اطلاعات به همه جا اعلام خواهد شد. لازم به توضیح است که وزارت اطلاعات فشار بر فعالین کارگری را تشدید کرده و برخی دیگر از فعالین کارگری را نیز احضار کرده است.

حزب کمونیست کارگری اذیت و آزار و احضار فعالین اعتصاب هفت تپه را شدیدا محکوم میکند و همه کارگران نیشکر را فرامیخواند که همچنان متحدانه درمقابل این سرکوبگری ها بایستند و اجازه ندهند که هیچکدام از کارگران مورد بازداشت و توهین و تهدید قرار گیرند. فریدون نیکوفر فورا و بی قید و شرط باید آزاد شود. اعتصاب حق مسلم کارگر است. حزب کارگران را به تداوم تلاش برای برپائی مجمع عمومی منظم در کارخانه فرامیخواند. تشکیل منظم مجمع عمومی یکی از مهمترین اقدامات کارگران برای مقابله با تهدید و توطئه و ایجاد ارعاب و تفرقه در میان کارگران و ابزار مهم مبارزه آنها است. حزب با تمام قوا در کنار کارگران هفت تپه ایستاده و از همه مطالبات بحق آنها پشتیبانی میکند و از همه کارگران بویژه مراکز کارگری در منطقه از جمله کاغذ سازی و کشت و صنعت کارون میخواهد که فعالانه از همکاران خود در نیشکر هفت تپه حمایت کنند.

آزادی، برابری، حکومت کارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد اتحاد کارگران نیشکر هفت تپه
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب كمونيست كارگري ايران
٢٨ مهر ١٣٨٦ - ٢٠ اكتبر ٢٠٠٧

 

اطلاعیه شماره ١٥

احضار فريدون نيكوفر فعال كارگري نيشكر هفت تپه محكوم است

شب گذشته پنجشنبه ٢٦ مهر ساعت هشت و نيم فريدون نيکوفر يکي از فعالين کارگري نيشکر هفت تپه توسط وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي بازداشت شد. به محض انتشار اين خبر کارگران اعلام کردند که اگر او تا ٦ صبح آزاد نشود تحصن خواهند کرد. تحت اين فشار اطلاعات رژيم ناگزير به آزادي فريدون نيکوفر شد اما به او گفته شده است که بايد فردا شنبه ٢٨ مهر ساعت هشت و نيم صبح براي بازجويي به اطلاعات مراجعه کند. علاوه بر فريدون نيكوفر تعداد هشت نفر ديگر از رهبران کارگري نيز طي روزهاي اخير مورد تهديد قرار گرفته اند. از همين رو کارگران گفته اند فردا صبح ساعت هشت و نيم صبح در مقابل مديريت تجمع کرده و به اين احضارها و تهديدها اعتراض خواهند كرد و اعلام كرده اند كه در صورت بازداشت فريدون نيكوفر دست به اعتصاب و تحصن خواهند زد.

كارگران نيشكر هفت تپه و رهبران و فعالين آنها در مبارزه متحدانه خويش از حقوق حقه خود دفاع كرده اند و اين حق بديهي و پايه اي آنهاست. كارگران براي گرفتن دستمزدهاي پرداخت نشده خود دست به مبارزه زده اند كه گوشه كوچكي از ثروتي است كه با كار و تلاش خود در شرايطي سخت خلق كرده اند. كارگران براي به كرسي نشاندن مجمع عمومي و حق ايجاد تشكل خود و براي اعتراض به اجحافاتي كه سالهاي سال است توسط مفتخواران سرمايه دار بر آنها تحميل شده دست به مبارزه زده اند. همه اينها حق بديهي و انساني آنها و همه كارگران و مردم است. حكومت اسلامي وقتي يك فعال كارگري را به دليل شركت و دخالت در چنين مبارزه حق طلبانه و بحقي دستگير و احضار ميكند، دارد روي ابتدايي ترين استانداردها و حقوق انساني كارگران پا ميگذارد و بايد بداند كه همه كارگران و مردم شريف را رودرروي خود دارد. كارگران اجازه نميدهند كه حق پايه اي مبارزه كردن عليه ستم و اجحافات نيز از آنها سلب شود. حزب كمونيست كارگري ايران همه كارگران و مردم شريف و انسان دوست را به اعتراض به حكومت اسلامي كه ميخواهد با احضار و دستگيري فعالين كارگري صف متحد كارگران هفت تپه را مرعوب كند و عقب براند، فرا ميخواند.

مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد اتحاد كارگري
آزادي برابري حكومت كارگري
حزب كمونيست كارگري ايران
٢٧ مهر ١٣٨٦ - ١٩ اكتبر ٢٠٠٧

 

اطلاعیه شماره ١٤

بیانیه شش ماده ای کارگران نیشکر هفت تپه منتشر شد

کارگران نیشکر هفت تپه امروز بیانیه ای در شش ماده منتشر کردند و بار دیگر بر خواستهای خود پافشاری کردند. در واقع کارگران با برکناری شفیعی، مدیر عامل قبلی کارخانه نیشکر، عزم و اراده خود را برای پیگیری همه مطالبات خود خطاب به مدیر عامل جدید اعلام کرده اند.

ما به مديريت جديد آقاي مطيعي اعلام ميکنيم که کماکان بر خواستهاي خود پافشاري ميکنيم. خواستهاي ما عبارتند از:

١- شوراي اسلامي را مانع تشکل خود ميدانيم. ما در انتخابات شوراي اسلامي شرکت نميکنيم و شوراي اسلامي بايد منحل شود.

٢- ما هر پنجشنبه ساعت ١ تا ٢ عصر جمع ميشويم و در مورد شرايط کار خودمان تصميم ميگيريم. و مجمع عمومي خودمان را تشکيل ميدهيم. مجمع عمومي تشکل واقعي ما کارگرانست. ما تشکيل سنديکا را حق خود مي شماريم.

٣- ما خواهان انعقاد قرارداد با همه کارگران قراردادي وبازگشت آنها به کار هستيم.

٤- ما خواهان پرداخت فوري همه طلبهايمان با پاداش و بن هستيم

٥- ما خواهان اجراي طرح طبقه بندي مشاغل هستيم

٦- ما خواهان برشمردن کار ما بعنوان کار سخت و زيان آور هستيم.

ما تا رسيدن به خواستهايمان به اعتراضات خود ادامه ميدهيم و از مديريت جديد ميخواهيم به خواستهاي ما فورا پاسخ دهد.

لازم به توضیح است که کارفرما از انعقاد قرارداد با کارگران قراردادی که حدود ٢٠٠٠ نفر میشوند خودداری کرده و عملا آنها را اخراج کرده است. معمولا هربار سه روز قبل از انقضای قرارداد، کارگران قراردادی اخراج میشدند و مجددا به استخدام درمیامدند این بار اما ١٢ روز قبل از انقضای قرارداد آنها را اخراج کردند و قرارداد تازه ای با آنها منعقد نشد. خواست عقد قرارداد و بازگشت به کار کارگران قراردادی اکنون در صدر خواسته های کارگران نیشکر قرار گرفته است.

حزب کمونیست کارگری از همه مطالبات بیانیه شش ماده ای کارگران نیشکر هفت تپه قاطعانه پشتیبانی میکند و از همه مراکز کارگری در سراسر کشور میخواهد که با صدور قطعنامه و یا ارسال نامه هائی به کارگران نیشکر از این بیانیه پشتیبانی کنند و بر همبستگی طبقاتی خود پای فشارند.

زنده باد همبستگی کارگری

آزادی، برابری، حکومت کارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران

١٦ اکتبر ٢٠٠٧، ٢٤ آبان ماه ١٣٨٦

ضمیمه: بیانیه شش ماده ای کارگران هفت تپه

بيانيه کارگران نيشکر هفت تپه

برکناري مدير طرح نيشکر هفت تپه يک پيروزي ديگر براي ما کارگران

امروز ٢٤ مهر مطلع شديم که مديريت طرح نيشکر هفت تپه آقاي شفيعي برکنار شدند. برکناري مديريت يک خواست ما کارگران بود و اين را يک موفقيت ديگر براي خود ميدانيم.

ما به مديريت جديد آقاي مطيعي اعلام ميکنيم که کماکان بر خواستهاي خود پافشاري ميکنيم. خواستهاي ما عبارتند از:

١- شوراي اسلامي را مانع تشکل خود ميدانيم. ما در انتخابات شوراي اسلامي شرکت نميکنيم و شوراي اسلامي بايد منحل شود.

٢- ما هر پنجشنبه ساعت ١ تا ٢ عصر جمع ميشويم و در مورد شرايط کار خودمان تصميم ميگيريم. و مجمع عمومي خودمان را تشکيل ميدهيم. مجمع عمومي تشکل واقعي ما کارگرانست. ما تشکيل سنديکا را حق خود مي شماريم.

٣- ما خواهان انعقاد قرارداد با همه کارگران قراردادي وبازگشت آنها به کار هستيم.

٤- ما خواهان پرداخت فوري همه طلبهايمان بابد پاداش و بن هستيم

٥- ما خواهان اجراي طرح طبقه بندي مشاغل هستيم

٦- ما خواهان برشمردن کار ما بعنوان کار سخت و زيان آور هستيم.

ما تا رسيدن به خواستهايمان به اعتراضات خود ادامه ميدهيم و از مديريت جديد ميخواهيم به خواستهاي ما فورا پاسخ دهد.

کارگران نيشکر هفت تپه

٢٤ مهر ٨٦

اطلاعیه شماره ١٣
ما موفق شدیم
این تیتر اطلاعیه ای است که کارگران نیشکر هفت تپه امروز ١٩ مهرماه یک روز پس از پایان اعتصاب خود منتشر کرده اند. کارگران نیشکر در این اطلاعیه تاکید کرده اند که حق خود میدانند که هرهفته مجمع عمومی خود را برگزار کنند و درمورد مسائل مختلف خود بحث کنند و تصمیم بگیرند. در این اطلاعیه آمده است: "برای اینکه خواستهایمان را پیگیری کنیم، برای اینکه نگذاریم دوباره دستمزد ما را به عقب بیندازند، اخراجمان نکنند و نمایندگان دلسوزی که سخنگویان ما بودند را زیر فشار نگذارند هرهفته جمع می شویم و در مورد وضعیت خود و مسائل فوری کارمان تصمیم می گیریم. ما هر هفته روزهای پنجشنبه ساعت ١ تا ٢ جمع خواهیم شد و این را حق مسلم خود، تشکل واقعی خود می دانیم".
حزب کمونیست کارگری از این اقدام کارگران نیشکر عمیقا پشتیبانی میکند و آنرا مهمترین ابزار مقابله کارگران با توطئه ها و فشارهای بعد از اعتصاب و برای پیگیری سایر مطالبات آنها میداند و همه مراکز کارگری را به اتخاذ تصمیم مشابه، به پیوستن به این حرکت و حمایت از اقدام و ابتکار کارگران نیشکر هفت تپه فرامیخواند.

زنده باد کارگران نیشکر هفت تپه
آزادی، برابری، حکومت کارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
١٩ مهرماه ١٣٨٦، ١٣ اکتبر ٢٠٠٧


اطلاعیه کارگران نیشکر هفت تپه
١٩ مهرماه

ما موفق شدیم
دو هفته مبارزه ما به موفقیت های خوبی رسید .
اتحاد ما رمز پیروزی ماست.
حقوق شهریور را دریافت کردیم اما برای باقی طلب های ما وعده ١٥ روز دیگر را داده اند. برای اینکه خواستهایمان را پیگیری کنیم، برای اینکه نگذاریم دوباره دستمزد ما را به عقب بیندازند، اخراجمان نکنند و نمایندگان دلسوزی که سخنگویان ما بودند را زیر فشار نگذارند هرهفته جمع می شویم و در مورد وضعیت خود و مسائل فوری کارمان تصمیم می گیریم.
ما هر هفته روزهای پنجشنبه ساعت ١ تا ٢ جمع خواهیم شد و این را حق مسلم خود، تشکل واقعی خود می دانیم.
کارگران نیشکر هفت تپه
١٩ مهر ١٣٨٦

 

اطلاعیه شماره ١٢
کارگران نیشکر با موفقیت به اعتصاب پایان دادند
و برای سایر خواستهای خود التیماتوم دادند

چهار شنبه ١٨ مهرماه
پس از ١١ روز اعتصاب متحد و یکپارچه بیش از ٤٠٠٠ کارگر نیشکر هفت تپه، امروز چهارشنبه ١٨ مهرماه، کارگران کار را از سر گرفتند. چند روز قبل مدیریت و جمهوری اسلامی تحت فشار کارگران حقوق ماه مرداد را پرداخت کردند به این امید که کارگران را به سر کار بفرستند و از پرداخت بقیه حقوق کارگران خودداری کنند. کارگران اما با پافشاری بر اعتصاب، با نپذیرفتن وعده های توخالی مقامات و مدیریت، امروز حقوق شهریورماه را نیز دریافت کردند و بدین ترتیب به اعتصاب طولانی مدت خود پایان دادند.

اما پرداخت حقوق معوقه تنها یکی از خواستهای کارگران بود. کارگران دیروز سه شنبه به مدیر عامل ١٥ روز مهلت دادند که مزایای معوقه و سایر مطالبات آنها را عملی کند در غیراینصورت اعتصاب مجددا شروع خواهد شد. سایر مطالبات کارگران عبارت است از: پرداخت بموقع دستمزدها در پنجم هرماه٬ پرداخت پاداش و بن معوقه٬ برخورداری از خانه هاي سازماني٬ اجراي نظام هماهنگ دستمزدها٬ مشمول کارهای سخت و زيان آور شدن و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل. بعلاوه کارگران بر انحلال رسمی شورای اسلامی، برخورداری از حق تشکل و پایان دادن به اذیت و آزار فعالین کارگری تاکید میکنند.

اعتصاب قدرتمند کارگران نیشکر هفت تپه، هرچند به همه خواستهای خود نرسیده است، با اینهمه پیروزی مهمی برای کارگران این کارخانه و کل طبقه کارگر بشمار میاید. کارگران نشان دادند که میتوان با پافشاری بر مبارزه و اعصتاب خواستهای خود را به دولت و کارفرما تحمیل کرد. میتوان علیرغم اذیت و آزار کارگران، علیرغم بازداشت ها و سرکوب تجمعات آنها، با نیروی متحد خود، با اطلاع رسانی هرروزه به جامعه، با قبول نکردن وعده وعیدها، و با اتکا به نیروی خود طرف مقابل را به تسلیم کشاند. کارگران هفت تپه امروز در موقعیتی بسیار مساعدتر، متحدتر و آبدیده تر میتوانند به مبارزه برای تحقق همه مطالبات خود ادامه دهند. کارگران هفت تپه راه روشنی مقابل سایر بخش های طبقه کارگر گذاشتند و درسهای باارزشی به طبقه کارگر تقدیم کردند.

حزب کمونیست کارگری این پیروزی را به کارگران نیشکر هفت تپه تبریک میگوید، دست فعالین و رهبران این اعتصاب را که با درایت و هوشیاری توطئه ها را خنثی کردند و اعتصاب چهارهزار کارگر را آنهم تحت فشارهای هرروزه وزارت اطلاعات بخوبی هدایت و سازماندهی کردند و آنرا به پیروزی رساندند میفشارد. حزب همچنان با تمام قوا از ادامه مبارزه کارگران نیشکر برای تحقق کلیه مطالبات خود حمایت میکند و خود را در کنار آنها میداند.

پیروزی کارگران نیشکر هفت تپه گوشه کوچکی از قدرت طبقه کارگر را به نمایش گذاشت. طبقه کارگر میتواند و باید خود را برای رهبری انقلاب عظیم مردم برای رهائی از شر این حکومت و رهائی از نظام ظالمانه سرمایه داری آماده کند.

زنده باد همبستگی مبارزاتی میان کارگران و بخشهای مختلف مردم
آزادی، برابری، حکومت کارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
١٨ مهرماه ١٣٨٦، ١٠ اکتبر ٢٠٠٧

 

اطلاعیه شماره ١١
یازدهمین روز اعتصاب در نیشکر هفت تپه

سه شنبه ١٧ مهرماه
اعتصاب در نیشکر هفت تپه ادامه دارد. امروز مدیر عامل تلاش کرد که کارگران را با وعده سر کار بفرستد اما کارگران همچنان به اعتصاب ادامه دادند. مدیر عامل امروز به کارگران قول داد که فردا بقیه حقوق معوقه پرداخت میشود اما کارگران اعلام کردند تا پرداخت نشود اعتصاب ادامه خواهد یافت. درصورتی که فردا حقوق معوقه پرداخت شد کار را شروع میکنیم در غیراینصورت به اعتصاب ادامه میدهیم. و بدینترتیب عزم خود را برای نپذیرفتن قول و قرارهائی که بارها از جانب کارفرماها و مسئولین دولتی اعلام میشود اما به آن وفا نمیشود، نشان دادند.

کارگران بعلاوه به مدیر عامل برای پرداخت پاداش ها عقب افتاده ١٥ روز مهلت دادند و اعلام کردند چنانچه ظرف ١٥ روز پاداشها پرداخت نشود مجددا اعتصاب را از سر خواهند گرفت.

کارگران نیشکر این تصمیمات را طی بیانیه کوتاهی به افکار عمومی اطلاع دادند و از همه آنها که از مبارزه کارگران حمایت کرده اند قدردانی کردند.

حزب کمونیست کارگری کارگران را به برپائی هرروزه مجمع عمومی فرامیخواند. مجمع عمومی مهمترین ظرف اتحاد میان کارگران، خنثی کردن توطئه ها و تهدیدها، و مهمترین ابزار دخالت توده کارگر در تصمیم گیری بر سر مبارزه و خواستهای خود میباشد. مجمع عمومی پایه و اساس هر تشکل واقعا کارگری است. این حق کارگران است که آزادانه و در ساعات کاری بتوانند مرتبا مجمع عمومی خود را تشکیل دهند و درمورد مسائل و مشکلات و راه حل ها به بحث و تبادل نظر بنشینند و بطور جمعی تصمیم گیری کنند. این فاکتور مهمی در تحکیم اتحاد میان کارگران و متشکل شدن کارگران است.

زنده باد همبستگی مبارزاتی میان کارگران و بخشهای مختلف مردم
آزادی، برابری، حکومت کارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
١٧ مهرماه ١٣٨٦، ٩ اکتبر ٢٠٠٧

بيانيه کارگران نيشکر هفت تپه

خطاب به همه كارگران و كساني كه ما را حمايت كردند

ما کارگران طرح نيشکر هفت تپه ضمن تشکر از همه کارگران و تشكلهاي كارگري و انسانهاي آزاديخواهي که از مبازره ما حمايت کردند٬ به اطلاع همگان ميرسانيم که ما موفق شديم با اتحاد خود کارفرما را به عقب نشيني وادار کنيم. دستمزد شهريور ماه را دو روز قبل گرفتيم و فردا قرار است دستمزد مهرماه ما پرداخت شود و ده تا پانزده روز فرصت داده ايم که پاداش هاي عقب افتاده ما نيز پرداخت شود. بدين ترتيب فردا اگر حقوق مهر ماه ما به حساب واريز شود پس از دوازده روز اعتصاب و مبارزه به سرکارخود بازميگريم. و همين جا از همه شما عزيزاني که ما را در اين مبارزات همراهي کرديد تشکر ميکنيم. تا همين جا اين خود يک موفقيت و پيروزي براي همه ماست. ما به کارفرما پانزده روز ديگر فرصت ميدهيم که براي ديگر خواستها و طلبهاي ما اقدام کند و در صورتيکه پاسخي به آنها داده نشود دوباره اعتصاب و تجمعات خود را از سر خواهيم گرفت.

زنده باد اتحاد کارگري
کارگران طرح نيشکر هفت تپه
١٧ مهر٨٦

 

اطلاعیه شماره ١٠
دهمین روز اعتصاب در نیشکر هفت تپه

دوشنبه ١٥ مهرماه
اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد دهمین روز خود شد. صبح امروز کارگران در مقابل دفتر مدیریت شرکت تجمع کردند و بر خواست های خود پافشاری نمودند. مذاکره ای که قرار بود امروز صورت بگیرد انجام نشد و کارگران با صدور بیانیه ای بر خواستهای فوری خود تاکید کردند:

­ پرداخت کلیه مطالبات معوقه و همچنین پرداخت بموقع حقوق و مزاياي کارکنان
­ اجراي طرح کارهاي سخت و زيان آور
­ اجراي طبقه بندي مشاغل
­ برکناري مديران نالايق
­ اجرای نظام هماهنگ دستمزدها
کارگران و کارکناني که بيش از بيست سال سابقه کار دارند تقاضا دارند که براساس ٥٠ درصد سنوات و ٥٠ درصد به عهده شرکت، بازنشسته شوند.

کارگران مصممانه اعلام کرده اند وعده های توخالی مقامات و مسئولین را نمیپذیرند و تا به کلیه خواست های خود نرسند دست از اعتصاب برنخواهند داشت. در اطلاعیه روز قبل اطلاع دادیم با توافق عمومی کارگران، هزار نفر کارگر بخش کشاورزی این شرکت از دیروز برای آبیاری زمینها سر کار رفتند اما کارگران اعلام کرده اند از فردا آنها نیز دست از کار خواهند کشید و هرچهار نفر دست به تجعات اعتراضی خواهند زد.

حزب کمونیست کارگری کارگران را به برپائی هرروزه مجمع عمومی فرامیخواند. مجمع عمومی مهمترین ظرف ایجاد اتحاد میان کارگران، خنثی کردن توطئه ها و تهدیدها، و مهمترین ابزار دخالت توده کارگر در تصمیم گیری بر سر مبارزه و خواستهای خود میباشد. مجمع عمومی پایه و اساس هر تشکل واقعا کارگری است. این حق کارگران است که آزادانه و در ساعات کاری بتوانند مرتبا مجمع عمومی خود را تشکیل دهند و درمورد مسائل و مشکلات و راه حل ها به بحث و تبادل نظر بنشینند و بطور جمعی تصمیم گیری کنند. این فاکتور مهمی در تحکیم اتحاد میان کارگران و متشکل شدن کارگران است.

زنده باد همبستگی مبارزاتی میان کارگران و بخشهای مختلف مردم
آزادی، برابری، حکومت کارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
١٦ مهرماه ١٣٨٦، ٨ اکتبر ٢٠٠٧

 

اطلاعیه شماره ٩
اعتصاب در نیشکر هفت تپه ادامه دارد
کارگران ایجاد تشکل را حق خود میدانند
پایان دادن به احضار و بازداشت کارگران یک خواست مهم کارگران است

یکشنبه ١٥ مهرماه
اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه امروز وارد نهمین روز خود شد. کارگران امروز توافق کردند که کارگران بخش کشاورزي که ١٠٠٠ نفر هستند براي آبياري زمين ها به سر کار بروند تا زمینها خشک نشود و ادامه کاری کارخانه زیر سوال نرود و بدین ترتیب هزار کارگر کار را شروع کردند. اما سایر کارگران همچنان به اعتصاب ادامه میدهند.

تحت فشار اعتراض و اعتصاب، امام جمعه و فرماندار و مدیر عامل همه قول پرداخت حقوق معوقه کارگران را داده اند. امام جمعه شوش گفته است تا قبل از عيد فطر! دستمزدهای معوقه پرداخت میشود. ساعدي نماينده مجلس از شهر شوش دراینمورد در مجلس اسلامی صحبت کرده و وعده رسیدگی به خواستهای کارگران را داده است. فرماندار شهر گفته است به زودي به خواستهاي کارگران پاسخ داده ميشود و اینها همه از کارگران خواسته اند به اعتصاب پایان دهند. اما کارگران اینها را وعده سر خرمن میدانند و اعلام کرده اند که اگر این قول و قرارها بصورت کتبی و رسمی به کارگران داده نشود به اعتصاب پایان نخواهند داد و در اینصورت کارگران کشاورزی نیز مجددا وارد اعتصاب خواهند شد.

کارگران علاوه بر خواست پرداخت فوری و کامل همه مزایا و حقوق های معوقه و طبقه بندی مشاغل بر خواست های مهم زیر نیز تاکید دارند:
­ تعهد کتبی مبنی بر اینکه منبعد در روز معینی حقوق هرماه پرداخت میشود و حقوق هیچ ماهی به تعویق نمی افتد.
­ پایان دادن به اذیت و آزار و احضار و بازداشت رهبران و نمایندگان کارگران
­ کارگران بعلاوه بر ایجاد تشکل کارگری تاکید دارند و میگویند کارگران باید آزاد باشند که هرتشکلی که بخواهند ایجاد کنند.

فردا دوشنبه قرار است کارگران با فرماندار و مدیریت و کارفرما بر سر خواستهای خود به مذاکره بنشینند.

حزب کمونیست کارگری کارگران را به برپائی هرروزه مجمع عمومی فرامیخواند. مجمع عمومی مهمترین ظرف ایجاد اتحاد میان کارگران، خنثی کردن توطئه ها و تهدیدها، و مهمترین ابزار دخالت توده کارگر در تصمیم گیری بر سر مبارزه و خواستهای خود میباشد. مجمع عمومی پایه و اساس هر تشکل واقعا کارگری است. این حق کارگران است که آزادانه و در ساعات کاری بتوانند مرتبا مجمع عمومی خود را تشکیل دهند و درمورد مسائل و مشکلات و راه حل ها به بحث و تبادل نظر بنشینند و تصمیم گیری کنند. این فاکتور مهمی در تحکیم اتحاد میان کارگران و متشکل شدن کارگران است.

زنده باد همبستگی مبارزاتی میان کارگران و بخشهای مختلف مردم
آزادی، برابری، حکومت کارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
١٥ مهرماه ١٣٨٦، ٧ اکتبر ٢٠٠٧

اطلاعیه شماره ٨

کارگران نیشکر هفت تپه، تصمیم به ادامه اعتصاب گرفتند

نمایندگاه کارگران مدیر عامل را وادار به پاسخگوئی به مجمع عمومی کردند

کارگران خواهان انحلال شورای اسلامی هستند

شنبه ١٤ مهرماه

در اطلاعیه روز جمعه به اطلاع رساندیم که کارگران نیشکر هفت تپه قرار است بدنبال مذاکره ای که صبح شنبه برگزار میشود درمورد ادامه مبارزه تصمیم گیری کنند. قرار بود امروز نمایندگان کارگران با مدیر عامل، نماینده مجلس اسلامی از شوش و کارفرما مذاکره کنند. نمایندگان کارگران به یعقوب شفیق مدیر عامل شرکت اعلام کردند که تنها در جمع کارگران حاضر به مذاکره هستند. مدیر عامل علیرغم میلش پذیرفت در جمع کارگران حضور یابد. لازم به توضیح است که از طرف جبهه مقابل کارگران بجز مدیرعامل فرد دیگری برای مذاکره حضور نداشت.

مدیر عامل صریحا اعلام کرد که کاری از دستش ساخته نیست، پولی در کار نیست و دوماه باقیمانده حقوق کارگران و مزایا و بن دو ساله پرداخت نمیشود. با اینهمه تهدید کرد که علیرغم اینکه دستمزدتان را نمیدهیم اگر بر سر کار حاضر نشوید غیبت میزنیم. کارگران یک صدا اعلام کردند اعتصاب ادامه دارد.

و بدین ترتیب اعصتاب ٤٠٠٠ کارگر نیشکر هفت تپه ادامه یافت. کارگران در مجمع عمومی امروز تصمیم گرفتند که جلو خروج کامیونهای شکر را سد کنند. نکنه حائز اهمیت دیگر این است که کارگران نیشکر در طول اعتراضات خود شورای اسلامی را شدیدا منزوی کرده اند و خواهان انحلال رسمی آن هستند. کارگران به تجربه دریافته اند که شورای اسلامی درکنار دولت و کارفرما و مانع گسترش مبارزه کارگران است.

طبق گزارشی که به حزب رسیده است، چنان فضای همبستگی با کارگران در میان مردم شهرهای اطراف کارخانه بالا گرفته که حتی مومنینی! که در راهپیمائی قدس در شوش دانیال شرکت کردند نیز شعار دادند حقوق کارگران هفت تپه پرداخت باید گردد!

حزب کمونیست کارگری قاطعانه از اعتصاب و مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه حمایت میکند. و از همه مردم شهرهای خوزستان میخواهد فعالانه از کارگران حمایت کنند. هر تهدید و هرمورد دستگیری کارگران باید به تعطیلی شهر کشیده شود. هیچ مرجع و مقامی نباید جرات کند دست روی کارگران و مردم بلند کند. حزب کارگران را به برپائی هرروزه مجمع عمومی فرامیخواند. حزب همچنین بار دیگر بر حضور همسران و سایر اعضای بزرگسال خانواده های کارگران در تجمعات اعتراضی تاکید میکند و آنرا فاکتور مهمی در پیروزی مبارزه کارگران میداند.

زنده باد همبستگی مبارزاتی میان کارگران و بخشهای مختلف مردم

آزادی، برابری، حکومت کارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران

١٤ مهرماه ١٣٨٦، ٦ اکتبر ٢٠٠٧

 

اطلاعیه شماره ٧
کارگران نیشکر هفت تپه، روی تمامی خواستهای خود پافشاری میکنند

جمعه ١٣ مهرماه
امروز جمعه حدود ١٠٠٠ نفر از کارگران که معمولا روزهای جمعه از ساعت ٦ تا ١٠ صبح اضافه کاری میکنند، موقتا در سر کار حاضر شدند اما تصمیم گیری قطعی و جمعی ٤٠٠٠ کارگر نیشکر هفت تپه فردا بدنبال مذاکره اتخاذ خواهد شد. هشت و نیم صبح شنبه نماینده کارگران با مدیریت، کارفرما و یکی از نمایندگان مجلس اسلامی از شوش درمورد خواستهای خود مذاکره خواهند کرد و بدنبال آن درمورد ادامه مبارزه تصمیم خواهند گرفت.

یک ماه از سه ماه حقوقی که کارفرما بالا کشیده است به کارگران پرداخت شده اما کارگران اعلام کرده اند که تا زمانی که به همه مطالبات آنها جواب داده نشود به مبارزه ادامه میدهند. خواستهای کارگران عبارتند از: دوماه دیگر حقوق معوقه، پاداش و مزایای دو سال گذشته، طبقه بندی مشاغل، خانه های سازمانی و امنیت شغلی میخواهند و مبارزه برای تحقق این خواست ها را ادامه خواهند داد. کارگران بعلاوه خواهان تضمینی هستند که دستمزدهای آنها منبعد سر وقت پرداخت شود. کارگران روز ١٢ مهرماه اعلام کرده بودند که تا زمانی که نحوه رسیدگی به مطالبات آنها بصورت بخشنامه و کتبار به کارگران اعلام نشود و مورد توافق کارگران قرار نگیرد، دست از اعتصاب و تجمعات اعتراضی برنخواهند داشت.

حزب کمونیست کارگری همه مراکز کارگری و مردم آزادیخواه در شوش و همه شهرهای خوزستان را به حمایت فعال از کارگران اعتصابی هفت تپه و همچنین به حمایت از مطالبات بحق کارگران کشت و صنعت کارون فرامیخواند. حزب کارگران نیشکر هفت تپه را فرامیخواند که نتیجه مذاکره با کارفرما و نماینده مجلس اسلامی را در مجمع عمومی کارگران به بحث بگذارند و در مجمع عمومی درمورد تداوم مبارزه خود تصمیم گیری کنند.

زنده باد همبستگی مبارزاتی میان کارگران و بخشهای مختلف مردم
آزادی، برابری، حکومت کارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
١٣ مهرماه ١٣٨٦، ٥ اکتبر ٢٠٠٧

اطلاعیه شماره ٦، ششمین روز اعتصاب
کارگران نیشکر هفت تپه با قدرت همکاران دستگیرشده خود را آزاد کردند
و یک ماه حقوق خود را از حلقوم استثمارگران بیرون کشیدند
اعتصاب ادامه دارد

روز چهارشنبه پنجمین روز اعتصاب، وزارت اطلاعات چهار نفر از کارگران بنام نجات دهلی نو، حمید زبیدی، قربان علی پور و فریدون نیکوفر را احضار کرد و بدنبال آن شبانه به خانه فریدون نیکوفر ریختند و او را به وزارت اطلاعات بردند. کارگران با شنیدن خبر دستگیری همکار خود بلافاصله در چهار راه شوش دست به تجمع ١٠٠٠ نفره زدند و وزارت اطلاعات را مجبور به آزادی فریدون نیکوفر کردند.

امروز پنجشنبه ششمین روز اعتصاب، وزارت اطلاعات قربان علی پور را دستگیر کرد و تجمع کارگران در چهارراه شوش را مورد ضرب و شتم قرار داد. نیروهای سرکوب رژیم ماشین هائی را که به حمایت از کارگران توقف میکردند از مسیر دور میکردند. کارگران به کارخانه بازگشتند و درمقابل دفتر مدیریت برای آزادی رفیقشان دست به تجمع اعتراضی زدند. ٤٠٠٠ کارگر در این تجمع شرکت داشتند. کارگران برای آزادی قربان علی پور شعار میدادند و اعتراض میکردند. وزارت اطلاعات تحت فشار کارگران بلافاصله قربان علی پور را نیز آزاد کرد.

امروز تحت فشار اعتراض کارگران، جمهوری اسلامی و کارفرما و مدیریت مشترکا تصمیم گرفتند حقوق یک ماه کارگران پرداخته شود. اما سایر خواستهای کارگران بی جواب ماند. مدیریت سعی کرد با قول و قرارهای توخالی کارگران را به سر کار برگرداند. کارگران صریحا اعلام کردند تا زمانیکه نحوه رسیدگی به سایر مطالبات آنان بصورت بخشنامه و کتبا به کارگران اعلام نشود و مورد توافق کارگران قرار نگیرد، دست از اعتصاب و تجمعات اعتراضی برنخواهند داشت.

حزب کمونیست کارگری حمله به کارگران نیشکر هفت تپه و دستگیری کارگران معترض را شدیدا محکوم میکند، به کارگران اعتصابی درود میفرستد و از مطالبات بحق آنها قاطعانه پشتیبانی میکند. حزب همه مراکز کارگری و مردم آزادیخواه در شوش و همه شهرهای خوزستان را به حمایت فعال از کارگران اعتصابی هفت تپه و همچنین به حمایت از مطالبات بحق کارگران کشت و صنعت کارون فرامیخواند.

زنده باد همبستگی مبارزاتی میان کارگران و بخشهای مختلف مردم
آزادی، برابری، حکومت کارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
١٢ مهرماه ١٣٨٦، ٤ اکتبر ٢٠٠٧

اطلاعیه شماره ٥
اعتصاب کارگران هفت تپه پنجمین روز خود را پشت سر گذاشت

اعصتاب کارگران نیشکر هفت تپه پنجمین روز خود را با موفقیت و متحدانه پشت سر گذاشت. قرار بود امروز نیز کارگران دست به تجمع بزنند اما تجمع خود را به فردا پنجشنبه موکول کردند.

تحت فشار اعتصاب و تجمعات اعتراضی، مدیریت قول داده است که فردا پنجشنبه یکماه طلب کارگران را پرداخت کند. اما مدیریت در تلاش است از این مساله برای ایجاد تفرقه در میان کارگران استفاده کند. کارگران را تهدید کرده است که هرکس فردا سر کار حاضر نباشد غیبت میخورد. کارگران اما مصممند به اعتصاب و تجمعات اعتراضی خود برای تحقق همه خواستهای خود و دریافت همه طلب های خود ادامه دهند. کارگران نیشکر تاکنون همه ترفندهای جمهوری اسلامی و کارفرما و مدیریت برای مرعوب کردن و ایجاد تفرقه در میان آنها را خنثی کرده اند.

حزب کمونیست کارگری از کارگران نیشکر میخواهد که اتحاد خود را هرچه بیشتر مستحکم کنند. در حال حاضر کارگران در موقعیت بسیار قدرتمندی برای تحمیل همه خواستهای خود به کارفرما و مدیریت هستند. نگذارید کوچکترین خللی در اتحاد شما و اراده شما برای به کرسی نشاندن خواستهای بحقتان وارد کنند. برگزاری مجمع عمومی همه روزه مناسبترین ابزار اتحاد کارگران و تصمیم گیری جمعی و برنامه ریزی برای تداوم اعتراض و خنثی کردن توطئه های دولت و کارفرما است.

حزب همه مراکز کارگری و مردم خوزستان و سراسر کشور را به همبستگی با کارگران نیشکر هفت تپه فرامیخواند. این مبارزه باید پیروز شود. پیروزی این مبارزه فقط پیروزی کارگران نیشکر هفت تپه نیست، پیروزی کل طبقه کارگر و همه مردم آزادیخواه است. پیروزی کارگران نیشکر راه را بر پیروزی سایر مراکز کارگری و شکست سیاست های سرکوبگرانه و ضدانسانی رژیم باز میکند. با تمام قوا از کارگران نیشکر حمایت کنید.

زنده باد همبستگی مبارزاتی میان کارگران و بخشهای مختلف مردم
آزادی، برابری، حکومت کارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
١١ مهرماه ١٣٨٦، ٣ اکتبر ٢٠٠٧

اطلاعیه شماره ٤
تجمعات اعتراضی کارگران هفت تپه با قدرت ادامه دارد
کارگران قند نیشکر نیز به تجمع کارگران نیشکر هفت تپه پیوستند
کارگران از کانال جدید قدردانی کردند

اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه با قدرت ادامه دارد. امروز سه شنبه ١٠ مهر تمامی کارگران کارخانه یعنی ٤٠٠٠ نفر در دو تجمع اعتراضی شرکت کردند و بر رسیدگی فوری به خواستهای خود پافشاری کردند. کارگران اعلام کردند که تهدیدها و دستگیری ها مانع ادامه حرکتشان نخواهد بود.

تجمع کارگران که از روز شنبه ٧ مهرماه توسط ٣٠٠ نفر از کارگران شروع شده بود در روزهای بعد به ٦٠٠ نفر، ١٠٠٠ نفر و امروز به ٤٠٠٠ نفر رسید. و این در حالی است که در تجمع روز دوشنبه فرماندار کارگران را مورد تهدید قرار داده بود و گفته میشود که از شهرهای دیگر نیروهای کمکی برای سرکوب کارگران به منطقه آورده شده است.

حدود ٢٠٠٠ نفر از کارگران امروز در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند و ٢٠٠٠ نفر دیگر بدلیل ناتوانی از تامین هزینه رفت و آمد به شوش، در مقابل کارخانه دست به تجمع زدند. کارگران شعار دادند و خواهان پاسخ فوری به همه مطالبات خود شدند. طبق گزارشی که جمعی از کارگران هفت تپه برای حزب کمونیست کارگری ارسال کرده اند، در طول اين حرکت نیروهای گارد ویژه و نیروی انتظامی و اطلاعاتی کارگران را در محاصرۀ خود داشتند. در روزهای گذشته نیز کارگران معترض از سوي وزارت اطلاعات مورد تهديد قرار گرفته اند. سرگرد ملکي پور و سرگرد علي کرم خسروپور از جمله مزدورانی هستند که همراه با وزارت اطلاعات و مدیریت کارخانه، کارگران و فعالین اعتصاب را مورد تهدید قرار میدهند.

کارگران تعدادی از عوامل رژیم را، که برای ترساندن کارگران از عواقب تجمع و اعتراض، مشغول عکس گرفتن و فیلمبرداری از کارگران بودند از صفوف خود بیرون کردند. تعدادی از عوامل کارفرما نیز که در صفوف کارگران قصد ایجاد تفرقه داشتند، مورد انزجار کارگران قرار گرفتند و توطئه کارفرما و حکومت اسلامی کارفرماها به جائی نرسید.

در طول راه ٢٥ کارگر کارخانه قند نیشکر به نشانه همبستگی، به کارگران نیشکر پیوستند و کارگران شعار دادند "هفت تپه، قند دزفول پیوندتان مبارک"، و از اين صحنه باشکوه همبستگی فیلمبرداری کردند. مردمی که در مسیر شاهد راهپیمائی کارگران بودند نیز به گرمی از مبارزه کارگران هفت تپه استقبال و با آنها اعلام همبستگی می کردند.

اطلاعيه اي توسط مدیریت در میان مردم شوش توزیع شده که مشکل کارگران هفت تپه امروز يا فردا رفع خواهد شد. این بخشی از اقدام حکومت برای آرام نگهداشتن مردم کارگر و زحمتکش در این شهر است که مملو از فضای همبستگی با کارگران اعتصابی است.
در پایان تجمع روز سه شنبه که تا ساعت ١١ صبح طول کشید کارگران اعلام کردند که فردا چهارشنبه نیز به اعتصاب و تجمع خود ادامه خواهند داد. کارگران همچنین اعلام کردند که اعضای خانواده های آنها در تجمعات بعدی شرکت خواهند کرد.

درمقابل تهدیدات مدیریت و اطلاعات و فرماندار، فضای میان کارگران حاکی از روحیه اعتراضی بالا، اتحاد بالا، و عزم محکم برای تداوم اعتصاب و تجمع بود. در جمع های کارگران بحث از این بود که کوتاه نمی آئیم، همه جهان و همه شبکه های تلویزیونی را از مبارزه خود مطلع خواهیم کرد، از کانال جدید بخاطر اختصاص بخشی از برنامه های روزانه خود به مبارزه کارگران هفت تپه تشکر میکنیم، و به اعتراضمان ادامه خواهیم داد. لازم به توضیح است که در روزهای گذشته، کارگرانی که مستقیما به ماهواره دسترسی ندارند به خانه همکاران خود میروند و دسته جمعی برنامه های تلویزیونی را نگاه میکنند. این برنامه ها همچنین ضبط شده و از طریق تلفن موبیل به دیگران ارسال میشود.

حزب کمونیست کارگری، کارگران نیشکر هفت تپه را به اتحاد هرچه بیشتر برای تداوم اعتراض بحق خود فرامیخواند. حزب اکیدا خانواده های کارگران را به شرکت در همه تجمعاتی که این روزها برگزار میشود فرامیخواند. حقوق کارگران تنها با حرکت قدرتمند و اجتماعات هرچه گسترده تر آنها به نتیجه میرسد. حضور خانواده ها زمینه را برای پیوستن کل مردم شهر بسرعت فراهم میکند و رژیم و کارفرما را مجبور به عقب نشینی میکند.

حزب مردم شوش و سایر شهرهای اطراف را به پیوستن به تجمع کارگران، به کمک مالی به صندوق همبستگی کارگران و حمایت همه جانبه از آنها فرامیخواند.

حزب به کارگران قند نیشکر بخاطر همبستگی با کارگران نیشکر و پیوستن به صفوف آنها درود میفرستد و از کارگران کاغذسازی، کارگران خوراک دام و دستمال کاغذی حریر و سایر مراکز کارگری و مردم آزادیخواه در شهرهای خوزستان میخواهد که مانند کارگران قند نیشکر به صفوف کارگران نیشکر هفت تپه بپیوندند و به هرشکل که میتوانند از آنها حمایت کنند. فضای همبستگی با کارگران اعتصابی را باید در همه شهرهای خوزستان و در سراسر کشور گسترش داد.

حزب کمونیست کارگری همچنین به ١٢٠٠٠ کارگر کشت و صنعت کارون که همزمان با اعتصاب کارگران نیشکر، تهدید به اعتصاب کردند درود میفرستد و این حرکت را بهترین نوع همبستگی و تقویت مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه میداند.

زنده باد همبستگی مبارزاتی میان کارگران و بخشهای مختلف مردم
آزادی، برابری، حکومت کارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
١٠ مهرماه ١٣٨٦، ٢ اکتبر ٢٠٠٧


گزارش تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه، سه شنبه ١٠ مهرماه ١٣٨٦

این گزارش از طرف جمعی از کارگران نیشکر به حزب رسیده است که عینا منتشر میشود:

امروز سه شنبه ١٠ مهرماه کارگران نيشکر هفت تپه در دو دسته به اعتراض خود ادامه دادند. حدود ٢٠٠٠ نفر از کارگران به شوش رفتند و از سر چهارراه شوش- اهواز به سمت فرمانداري حرکت کردند. کارگران در طول مسير با شعارهائی خواستهايشان را مطرح ميکردند. کارگران شعار ميدادند: مدیر بی لیاقت خجالت خجالت، مدیر بی لیاقت استعفا استعفا، مرگ بر دروغگو، حقوق ماهیانه حق مسلم ماست و عده اي ديگر که آنها نیز نزديک به ٢٠٠٠ نفر بودند در مقابل خود شرکت هفت تپه که در ١٥ کيلومتري شوش واقع است تجمع داشتند. علت تجمع اين بخش از کارگران در مقابل کارخانه مشکل مالي و عدم امکان تامين هزينه مالي براي رفت و برگشت به شوش و بازگشت به منازلشان بوده است. وقتي با اين کارگران براي شرکت در تجمع در شوش صحبت شده بود ٬ دست به جيب برده و گفتند ما پولي نداريم که با شما به شوش بياييم و از اينرو طي تصميمي جمعي کارگران به اين نتيجه رسيدند که در دو محل تجمع داشته باشند و در ارتباط با هم بطور هماهنگ و متحد مبارزه خود را به پيش ببرند.

کارفرما از تعدادي از عوامل خود براي ايجاد تفرقه در ميان کارگران استفاده ميکند٬ که آنها در ميان کارگران انگشت نما هستند. تعدادي از عوامل رژیم هم از کارگران عکس ميگرفتند که آنها را کارگران شناسايي و از صف خود خارج کردند. تجمع کارگران امروز نيز تا ساعت يازده ظهر ادامه داشت و هيچ پاسخي به کارگران داده نشد. کارگران اعلام کردند که فردا نيز تجمعات اعتراضي خود را برپا خواهند کرد. و اگر اين وضع ادامه پيدا کند٬ با خانواده هايشان خواهند آمد.

نکته جالب اينکه در ميان راه هنگاميکه کارگران نيشکر بسمت فرمانداري ميرفتند در محل چهارصد دستگاه تعداد ٢٥ نفر از کارگران قند نيشکر نيز که آنها نيز بدليل ورشکستگي کارخانه شان در خطر بيکاري و در اعتراض هستند به عنوان همبستگي به جمع کارگران نيشکر هفت تپه پيوستند. همزمان کارگران شعار دادند "هفت تپه، قند دزفول پیوندتان مبارک"،. و از اين صحنه ها توسط کارگران فيلم برداري ميشد. این صحنه باشکوهي از همبستگي بود. استقبال مردم از کارگران در مسير راه بسيار قابل توجه بود. مردم به نزد کارگران مي آمدند و ابراز همدردي ميکردند. ميدانيد که هشتاد درصد مردم اين شهر کارگران شرکت هاي اين منطقه هستند و عمدتا با دستمزدهاي پرداخت نشده و اخراج روبرو هستند از اينرو کل شهر درگير اين مساله بوده و همه جا ابراز همبستگی است. امروز مدير عامل به کارگران گفته بود که انشاالله همه چيز درست ميشود و تلاششان اين بود که بخاطر همزماني با روز قدس اوضاع شهر را آرام کنند. در طول اين حرکت نیروهای گارد ویژه و نیروی انتظامی و اطلاعاتی کارگران را در محاصرۀ خود داشتند. در طول دو شب گذشته کارگران معترض از سوي اطلاعات مورد تهديد قرار گرفتند. از جمله سرگرد ملکي پور و سرگرد علي کرم خسروپور مستقيما کارگران را تهديد ميکنند. مديريت شرکت تهديد کرده است که هر کس سر کار نيايد غيبت ميخورد. مدیریت حتی به کارگران گفته است کار نکنيد ولي سر کار حاضر شويد. اما کارگران متحدانه به اعتصاب و تجمعات خود ادامه ميدهند. اطلاعيه اي به مردم شوش داده شده که در آن گفته شده است مشکل کارگران هفت تپه امروز يا فردا رفع خواهد شد. براي اينکه شهر را آرام کنند.

کارگران معترضي که مورد تهديد قرار گرفته اند٬ در پاسخ به اطلاعات گفته اند که اگر مويي از سر ما کم شود٬ ما ساکت نمي نشينيم و همه شبکه های تلويزيوني و همه جهان را از حرکت و اعتراض بر حقمان مطلع ميکنيم. اگر فکر ميکنيد اعتراض براي گرفتن دستمزدهايمان سياسي است٬ پس همه ما و خانواده هايمان سياسي هستيم. ميگفتند ما بخاطر اين تهديداتتان شکايت ميکنيم. شما اجازه نداريد شب و روز ما را تهديد کنيد. کارگران از پخش اخبارشان از کانال جديد تشکر ميکردند. ميگفتند اين کانال است که برنامه ويژه کارگران دارد. برنامه و بخش اخبار منتشر شده توسط کانال جديد٬ در ميان تعدادي از کارگران پخش شده است.
در خاتمه از همه کارگران ميخواهيم از ما حمايت کنند. ما احتياج به حمايت سياسي٬ فکري و مالي داريم. اخبار ما را پخش کنيد. به همه جا برسانيد. ما به اعتراضمان ادامه خواهيم داد.

اطلاعیه شماره ٣

تجمع کارگران نیشکر هفت تپه گسترش می یابد
٤ هزار کارگر همچنان در اعتصاب بسر میبرند

اعتصاب و اعتراض کارگران هفته تپه که از روز شنبه ٧ مهرماه شروع بوده بود همچنان ادامه دارد. تمام ٤٠٠٠ کارگر نیشکر در اعتصاب به سر میبرند و تجمع اعتراضی هرروز به اشکال مختلف ادامه می یابد.

کارگران در تجمع دیروز قرار گذاشتند که ٨ صبح امروز در چهارراه شهرشوش تجمع کرده و بطرف فرمانداری حرکت کنند. اما امروز موقعی که به چهارراه شوش رسیدند متوجه حضور گسترده گارد ویژه شدند و تصمیم گرفتند ابتدا به کارخانه بروند و سایر کارگران اعتصابی را با خود همراه کنند و با نیروی بیشتری به فرمانداری بروند. اما نیروی انتظامی درهای ورودی کارخانه را بسته و در آنجا مستقر شده بود و مانع ورود کارگران به کارخانه شد. کارگران پیاده به سه راهی شوش­ هفت تپه رفتند و در آنجا دست به تجمع زدند و سپس با اتوموبیل هائی که در این مسیر در حرکت بودند در دسته های سه چهارنفره خود را به شوش رساندند. رانندگان اتوموبیل ها به گرمی از حرکت کارگران پشتیبانی کرده و صدها نفر از کارگران توانستند در زمان کوتاهی به شوش بروند و پس از یک راهپیمائی خود را به دیگر رفقای خود که درمقابل فرمانداری تجمع کرده بودند برسانند. تعداد کارگرانی که در تجمع مقابل فرمانداری شرکت داشتند بطور محسوسی از دوروز گذشته بیشتر شده بود. دو روز قبل حدود ٣٠٠ نفر، روز یکشبنه ٦٠٠ و امروز بیش از هزار نفر در تجمع شرکت کردند و همزمان تمام کارگران کارخانه که در حال حاضر حدود ٤٠٠٠ نفر می باشند به اعتصاب ادامه دادند. در تجمع امروز، کارگران علیه مدیریت و فرمانداری شعار میدادند و مطالبات خود را طلب میکردند. تحت فشار کارگران شفیعی مدیر عامل نیشکر هفت تپه به میان کارگران آمد اما کارگران که متوجه شدند قصد دارد بجای پاسخگوئی مشخص به خواست کارگران وراجی کند اجازه صحبت به او ندادند. سپس فرماندار به میان کارگران آمد اما فرماندار را نیز هو کردند. فرماندار که متوجه روحیه مصمم کارگران شد قول داد که روز دوشنبه هفته آینده یکماه حقوق کارگران را پرداخت کند. اما کارگران گفتند قبول نمیکنند و همه حقوق و مزایای معوقه باید پرداخت شود. کارگران اعلام کردند که تا وصول همه طلب های خود و رسیدگی به همه خواست های خود به اعتصاب و اعتراض ادامه خواهند داد. خواستهای کارگران عبارتند از: پرداخت فوری سه ماه حقوق معوقه، پرداخت فوری بن و پاداش و دیگر مزایای عقب افتاده، اخراج مدیریت، همچنین اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، بازگرداندن خانه های سازمانی به کارگران٬ پرداخت حق بيمه و تامين امنيت شغلی.

اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه با قدرت ادامه دارد. فردا نیز همزمان با اعتصاب، قرار است در محوطه کارخانه به تجمع ادامه دهند. کارگران تهدید کرده اند که در ادامه این تجمعات، خانواده های آنها نیز در تجمعات به آنها ملحق خواهند شد.
آزادی، برابری، حکومت کارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
١ اکتبر ٢٠٠٧، ٩ شهریورماه ١٣٨٦

اطلاعیه شماره ٢

کارگران نیشکر هفت تپه جاده شوش هفت تپه را بستند
فردا در مقابل فرمانداری تجمع میکنیم

امروز هشتم مهر حدود ششصد نفر از کارگران نيشکر هفت تپه در اعتراض به سه ماه دستمزد پرداخت نشده خود و وضعيت نابسامان کارخانه از ساعت هشت و نيم تا يازده ظهر جاده ترانزيتي شوش- هفت تپه را بستند و در کنار جاده به تحصن نشستند. کارگران به رانندگان خودروهايي که در اثر بسته شدن جاده متوقف شده بودند٬ علت تجمع خود را توضیح میدادند و مورد حمايت آنها قرار ميگرفتند.

روز گذشته حدود ٣٠٠ نفر از کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداري شوش تجمع کردند و همانجا قرار گذاشتند که امروز نيز به فرمانداري شوش بروند و در آنجا به اعتراض خود ادامه دهند. اما شب گذشته مقامات کارخانه اتوبوسهاي هفت تپه را به محلي ديگر منتقل کردند تا کارگران نتوانند به شوش بروند. کارگران نیز تصميم به مسدود کردن جاده گرفتند. با تجمع کارگران نيروی انتظامی به محل آمد و پس از دو ساعت و نیم موفق شدند کارگران را به کنار جاده منتقل کنند. در اين تجمع اعتراضی کارگران درمورد محرومیت های خود شعار میدادند.

روز قبل هیچکدام از مقامات حاضر نشد به میان کارگران بیاید. امروز اما معاون فرماندار مجبور شد به میان کارگران بیاید اما معاون فرماندار هیچ قولی به کارگران نداد و کارگران تصمیم گرفتند به تجمعات اعتراضی خود ادامه دهند و فردا نیز در مقابل فرمانداری تجمع کنند. کارگران بدرست دولت را نشانه گرفته اند و دولت را مسئول رسیدگی به مشکلات خود میدانند. معاون فرماندار، بیهوده تلاش میکرد که کارگران را به مدیریت شرکت ارجاع دهد که با عکس العمل تند کارگران مواجه شد.

خواستهای کارگران علاوه بر پرداخت فوری حقوق معوقه خود٬ پرداخت حق بيمه٬ تامين امنيت شغلي٬ بازگرداندن خانه های سازماني شرکت به کارگران و پرداخت بن و پاداش میباشد.

درحال حاضر نيشکر هفت تپه حدود ٤٠٠٠ کارگر دارد که عمدتا از شهرهای اهواز، شوشتر، انديمشک، شوش و دزفول هستند. کارخانه های جنبی دیگری مانند کاغذ پارس هفت تپه، دستمال کاغذی حرير و خوراک دام نیز که هر کدام دو تا سه هزار کارگر دارند وابسته به این کارخانه میباشند و با نابسامانی نیشکر هفت تپه، تولید در این کارخانه ها نیز دچار اخلال شده و هزاران کارگر دیگر نیز نگران از دست دادن شغل خود هستند.

حزب کمونیست کارگری قاطعانه از مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه و خواست های بحق آنها حمایت میکند و تمامی کارگران نیشکر و خانواده های آنها را به اتحاد هرچه بیشتر برای تداوم مبارزه فرامیخواند. نیروی قدرتمند کارگران ضامن پیروزی آنها است. شرکت هزاران کارگر نیشکر و هزاران نفر از اعضای خانواده های آنها در تجمعات اعتراضی، آن نیروئی است که جمهوری اسلامی را وادار به رسیدگی فوری به خواست های کارگران میکند. حزب همچنین کارگران سایر مراکز کارگری بویژه کارگران کاغذسازی، دستمال کاغذی حریر و خوراک دام و همه مردم آزادیخواه شوش و دزفول و اهواز و اندیمشک را به همبستگی هرچه بیشتر با کارگران هفت تپه فرامیخواند. حقوق کارگران را باید از حلقوم کارفرما و دولت کارفرها بیرون کشید. کارگران با نیروی خود قادرند رژیم بحران زده اسلامی را به عقب برانند.

آزادی، برابری، حکومت کارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
٣٠ سپتامبر ٢٠٠٧، ٨ شهریورماه ١٣٨٦

اطلاعیه شماره ١
کارگران نیشکر هفت تپه دست به تجمع اعتراضی زدند
فردا نیز به تجمع ادامه میدهیم

بنا به گزارش رسيده به حزب کمونيست کارگری، امروز شنبه ٧ مهرماه کارگران نيشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری شهر شوش دست به تجمع بزرگ اعتراضی زدند. اعتراض کارگران به سه ماه دستمزد پرداخت نشده است. کارگران صبح امروز با ٦ اتوبوس به شهر شوش رفتند و در مقابل فرمانداری تجمع کردند.

این چندمین بار در سه ماه گذشته است که کارگران نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب میزنند. يک مورد آن اعتصاب روز ٢١ شهريور بود که تمامي پرسنل شرکت در اين اعتصاب شرکت داشتند. آخرين پاسخ داده شده به کارگران اين است که ما حقوق شما را نخواهيم پرداخت و بايد صبر کنيد تا ماشين آلات و زمينهای زراعي شرکت بفروش برسد و از پول آن طلب شما پرداخت گردد. اما کارگران خواهان دریافت فوری دستمزدهای خود هستند.

در تجمع امروز در ابتدا نيروی يگان ويژه و انتظامي مانع تجمع کارگران شدند. اما با ديدن جمعيت کارگران و روحیه قاطع و مصمم آنها، عقب نشستند و کارگران در آن محل دست به یک تحصن دوساعته زدند. اما هیچیک از مقامات فرمانداری حاضر به حضور در تجمع کارگران و پاسخ گوئی به آنها نشدند. کارگران قرار گذاشتند که فردا نيز در همین محل دست به تجمع میزنند و اگر اگر پاسخی نگیرند، در تجمعات بعدی همراه با خانواده هاي خود تجمع خواهند کرد.

عدم پرداخت دستمزد ناچیز کارگران، شرایط غیرقابل توصیفی برای زندگی کارگران ایجاد کرده است. بویژه با بازگشائی مدارس حتی امکان تامین نیازهای ساده تحصیلی برای فرزندان خود را نیز ندارند. طبق این گزارش شهرداری محل بدلیل عدم پرداخت هزینه برق، برق خانه برخی از کارگران را قطع کرده است.

حزب کمونیست کارگری عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران را شدیدا محکوم میکند و آنرا یک جنایت به حساب میاورد. دستمزدهای پرداخت نشده کارگران باید فورا و تماما پرداخت گردد. حزب کارگران و همه مردم آزدایخواه و بویژه مردم شهرهای شوش، دزفول، اهواز، شوشتر و اندیمشک را به شرکت در تجمعات اعتراضی کارگران هفت تپه فرامیخواند. تنها با اتحاد و همبستگی و شرکت توده هرچه وسیعتری از مردم و بویژه خانواده کارگران در تجمعات میتوان کارفرما و حکومت شان را عقب راند.

حزب کمونیست کارگری ایران
٢٩ سپتامبر ٢٠٠٧، ٧ مهرماه ١٣٨٦

****

کارگران سراسر کشور
دانشجویان
معلمان
زنان، جوانان، مردم آزادیخواه

از مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه و کشت و صنعت کارون حمایت کنید

٤٠٠٠ کارگر نیشکر هفت تپه چندین روز است در حال اعتصاب و برپائی تجمعات اعتراضی هستند تا حقوق حقه خود را از حلقوم کارفرما بیرون بکشند. سه ماه دستمزد ناچیزشان توسط کارفرما بالاکشیده شده، مزایای دو سال گذشته به آنها پرداخت نشده، طبقه بندی مشاغل به اجرا درنیامده، خانه های سازمانی به کارگران داده نشده، و حتی برق خانه بعضی از کارگران بدلیل عدم پرداخت هزینه توسط اداره آب و برق قطع شده است.
١٢٠٠٠ کارگر کشت و صنعت کارون نیز دو ماه است دستمزدشان پرداخت نشده است و در حال اعتراض به این اجحاف و زورگوئی و دزدی آشکار هستند. پاسخ حکومت سرمایه داران سرکوب و دستگیری و تهدید است. نشان دادن وزارت اطلاعات و سپاه پاسدار و بسیج و درهای زندان است.

مبارزه کارگران کشت و صنعت کارون و نیشکر هفت تپه باید پیروز شود. پیروزی آنها پیروزی همه مردم است. پیروزی همه کارگران و معلمان و مردم زحمتکش است. مبارزه آنها شایسته حمایت گرم همه شما در سراسر کشور است. بهر شکل که میتوانید از مطالبات کارگران نیشکر و کشت و صنعت که مطالبه همه کارگران در سراسر کشور است حمایت کنید. حمایت و همبستگی ما، پشتوانه کارگران این مراکز است و نقش مهمی در موفقیت مبارزه آنها دارد. از مطالبات آنها حمایت کنید. اقدام نیروهای سرکوب را محکوم کنید. خواهان پایان دادن به دستگیری و تهدید و اذیت و آزار کارگران شوید.

زنده باد همبستگی با کارگران کشت و صنعت کارون و کارگران نیشکر هفت تپه

حزب کمونیست کارگری ایران
١١ مهرماه ١٣٨٦، ٣ اکتبر ٢٠٠٧