شهريور ٨٦

 

مبارزه كارگران نیشكر هفت تپه وارد مرحله دیگری شده است

کارگران نیشکر هفت تپه جمهوری اسلامی را عقب راندند

نامه کميته بين المللي همبستگي کارگري به اتحاديه ها و سازمانهاي جهاني کارگري در اعتراض به زندني کردن فعالين کارگري و احکام زندان براي فعالين اول مه و فشار به فعالين کارگري و تهاجم اخير رژيم

سه نفر از دستگير شدگان ١٨ مرداد (٩ اوت) آزاد شدند
داود رضوي٬ يعقوب سليمي٬ ابراهيم مددي هنوز در زندانند

بازداشت و احضار معلمان فعال در شهرضا و کرمانشاه

دستگیری و ربودن و یورش به منازل معلمان
کشته شدن يکي از کارگران شرکت خودرو - ناامني محيط هاي کار باز هم حادثه آفريد

تعرضی آشکار به حقوق کارگران در پارس خودرو

كارگران كارخانه پارسيلون در مقابل استانداري لرستان تجمع كردند

جمعی از کارگران ایران خودرو خواهان پایان دادن به شکنجه و اعدام

"گزارشی از اعتصاب کارگری شرکت آزمایش مرودشت"

اصل امضاهای جمع آوری شده با حضور اعضای هیئت مدیره اتحادیه سراسری کار گران اخراجی و بیکار و کارگرانی که در سنندج برای آنان حکم صادر شده است، قرار مصوب جلسه هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار در باره احکام شیث امانی، صدیق کریمی

كارگران شركت اتوبوسرانی كرمانشاه دست به اعتصاب زدند

نامه هايي از جمع هاي مختلف کارگري در حمايت از فراخوان جهاني نامه هايي در حمايت از فراخوان جهاني زندانيان سياسي در ايران به اقدامي جهاني در هفتم سپتامبر(١٦ شهريور) از طرف جمع هايي از مراکز کارگري: کارگران شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر٬ کارگران شرکت کشت و صنعت شعیبیه شوشتر٬ کارگران شرکت کاغذ سازی کارون شوشتر٬ کارگران نیشکر هفت تپه ٬ کارگران نورد و لوله اهواز٬ کارگران صنایع فولاد اهواز٬ پتروشيمي بندر امام٬ پتروشيمي فن آوران ٬ پتروشيمي اروند ٬ پتروشيمي مارون ٬ پتروشيمي فجر٬ پتروشيمي فارابي٬ پتروشيمي كارون٬ پتروشيمي غدير٬ ماشين سازي تبريز ، تراكتور سازي تبريز ، پالايشگاه تبريز ، پتروشيمي تبريز و كارخانه سيمان صوفيان تبريز ٬ کارگران کارخانه ماشین سازی پارس(تهرانپارس واتوبان کرج)٬ تعدادی ازکارگران و دفاتر فنی شرکتهای(نیرو محرکه -لاله- تهران جنوب- همپا- سکوسازان-جوشکاران سایت مارون) ماهشهرو عسلویه