بهمن ٨٥

 

حدود صد نفر از کارگران نساجی کردستان در مقابل اداره روابط کار استان کردستان دست به تجمع زدند- مذاکرات نماینده های کارگران شاهو با مدیر این کارخانه به نتیجه ای نرسید

جوانمیر مرادی در دادگاه شعبه 109 جزائی کرمانشاه محاکمه شد

گزارشی از چند اعتصاب کارگری در شهرهای مختلف - يخچال سازي لرستان-كشتي سازي بوشهر - نازنخ قزوين - شركت سينا- خرم نوش اهواز - كارخانه توليد ورق كارتن غرب كشور-بافت آزادي

اخبار اعتراضات كارگري در ايران- ٥ بهمن 

تجمع اعتراضي كارگران شركت " ايران‌‏كلاچ" قزوين ٬ در مقابل دفتر احمدي نژاد

از مبارزات كارگران نساجی كاشان حمايت کنيد
٢٠ نفر از كارگران معترض دستگير شدند

کارگران شاهو پس از خودداری مدیر عامل از مذاکره با نماینده هایشان، در محل کارخانه دست به تجمع زدند

كارگران كشتی سازي ايران صدرا درب ورودی شركت را بستند
كارگران به اخراجها و قراردادهای موقت اعتراض دارند

گرامی باد بیست و شش بهمن ماه روز جهانی حمایت از کارگران ایران