مرداد ٨٥

 

كارگران ايران خودرو ديزل به اعتراضاتشان ادامه ميدهند

اعتصاب کارگران سيمان تاسوجه در سلیمانیه به خون کشيده شد
۳ کارگر کشته و ۱۳ کارگر زخمي شدند

حمايت کارگران از محمود صالحي و نجيبه صالح زاده

اعتصاب کارگران پرریس سنندج همچنان ادامه دارد - سرمايه داران براي استخدام کارگران، از آنها اخاذي ميکنند!
 

 از اعتصاب کارگران کارخانه پرریس تا رسیدن به خواسته هایشان حمایت میکنیم︰ نامه حمايتي كارگران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه٬ کارگران نساجی کردستان٬ جمعی از کارگران اخراجی ایران خودرو٬ کارگران شاهو٬ کارگران آلومین٬انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه٬ کمیته اول مه سنندج٬فعالین کارگری در سایت شورا٬ از اعتصاب کارگران کارخانه پرریس .

تجمع معلمان حق التدريس در مقابل وزارت آموزش و پرورش
٥٢ هزار معلم حق التدريس بايد به استخدام رسمي در آيند

كارگران الكتريك ايران رشت در اعتراض به دستمزد هاي پرداخت نشده خود به تهران مي آيند