تير ٨٥

 

گزارشي‌ از وضعيت‌ كارگران‌ معادن‌ ايران‌ ؛ جست‌وجوي‌ فقر در عمق‌ هزار متري‌ زمين‌ - فهيمه‌ خضرحيدري‌

کارگران نساجي شاهو در سنندج يک بار ديگر تجمع کردند

کارگران شهرک صنعتی سنندج از بی حقوقترین بخش کارگری هستند

ده روز اعتصاب كارگران پيمانكاري رضايي پتروشيمي غدير با موفقيت پايان يافت

گزارشي از اعتصاب كارگران شركت پارس كيهان در پتروشيمي كرمانشاه منوچهر سرمدي
 

اطلاعيه انجمن صنفي كارگران برق و فلز كار كرمانشاه
کارگران مبارز و حق طلب شرکت پارس کیهان و پیمانکاران تابعه

خانه کارگر و شوراهاى اسلامى بايد منحل شوند!
در باره اجتماع ٢٥ تير در تهران

اطلاعيه هاي خبري - ٢٢ تير

اعتصاب کارگران کارخانه نساجي "پرريس" بعد از ۱۶ ساعت به پيروزي رسيد

به سازمانها و اتحاديه هاي كارگري در سراسر جهان - شهلا دانشفر