ارديبهشت ٨٥

 

سنندج به استقبال اول مه ميرود
حکومت براي جلوگيري از اول مه به خانه گردي دست زده است
 

اخباري از اعتراضات گسترده كارگران در کارخانه هاي مختلف

بيش از دو هزار كارگر و خانواده هايشان در آبشار خور به استقبال اول مه رفتند

سنندج به استقبال اول مه ميرود
حکومت براي جلوگيري از اول مه به خانه گردي دست زده است
 

تجمع اعتراضي کارگران نساجي غرب و صنايع پوشش گيلان

١٠٠٠ کارگرتجهيزات کشت و صنعت کارون وارد اعتصاب شدند

گزارشهايي از اعتراضات کارگران- 19 ارديبهشت- اعتصاب هشداري پرستاران در کرمانشاه-اعتصاب معلمان کرمانشاه - اعتراض کارگران سد گيلان غرب- تجمع اعتراضي سه شرکت در عسلويه - اعتراض موفق کارگران نساجي خامنه براي گرفتن دستمزدهاي پرداخت - تجمع ٤٠٠ کارگر شرکت لاستيک البرز - اعتصاب هشداري پرسنل و پرستاران کرمانشاه


اخباري از اعتراضات گسترده كارگران در کارخانه هاي مختلف

بيش از دو هزار كارگر و خانواده هايشان در آبشار خور به استقبال اول مه رفتند