آذر ۸۴

 

اخباری از اعتراضات كارگران در شركتهای مختلف . ٢٠ آذر
كارگران شركت سی دیم كمار صنعت عسلويه ٬ كارگران كمپ پیتكو در عسلویه٬ كارگران پوشينه بافت قزوین٬ کارگران شركت گودرزی  پتروشيمي كرمانشاه

١٠ نفر از کارگران معترض پتروشیمی ماهشهر دستگیر شدند
اینجا قتلگاه کارگران و یک جهنم واقعی است

 

چند خبر از اعتراضات كارگران - 16 آذر

دهها کارگر شرکت ایران خودرو دیزل طی چند هفته اخير توسط مدیریت این شرکت اخراج شده اند

 

اخباري از اعتراضات كارگران در مقابل نپرداختن دستمزدها و اخراجها - كارگران صنايع پوشش گيلان جاده اصلي بندرانزلي. رشت را بستند
كارگران بخش سكوسازي كارخانه ايران صدرا در اعتراض به اخراج همكارانشان دست به تجمع زدند
اعتراض كارگران نساجي مه نخ قزوين ادامه دارد
كارگران كارخانه جنوب يزد در مقابل استانداري دست به تجمع زدند

٢٠٠٠ کارگر ایران خودرو دست به اعتصاب زدند
تجمعي اعتراض کارگران قزوین در مقابل وزارت صنایع و معدن

تجمع كارگران آجر ماشینی سنندج با حمله وحشیانه نیروهای رژیم روبرو شد

تجمع اعتراضی كارگران نساجی كردستان و تهاجم نیروهای رژیم به آنها