آبان ۸۴

 

اعتراضات كارگری در كارخانجات مختلف . ٩ آبان

اعتصاب ١٦٠٠ كارگر كشتی سازی و صنایع فراساحلی وارد دومین روز شد

كارگران نساجي كردستان متحد ايستادند- دسيسه كارفرما و دولت را شكست دادند و در مقابل حمله نیروهای انتظامی و  عوامل اطلاعات تجربه مهمی را به نمایش گذاشتند

اخباری از اعتراضات گسترده كارگران در كارخانه های مختلف- 5 آبان

اطلاعيه شماره ١ چهار تن از دستگير شدگان اول ماه مه سقز خطاب به كارگران و مردم شريف و آزاده ايران و جهان

اخباری از اعتراضات كارگران در كارخانه های مختلف طی هفته آخر آبان

اعتصاب کامیون داران شهرستان مبارکه

شرایط نا امن كار بازهم از كارگران معدن در كرمان قربانی گرفت

اعتراض جمعی و همزمان كارگران چهار كارخانه و معلمان حق التدریس در برابر مجلس اسلامی

انگشت دست یکی از کارگران پرس شرکت ایران خودرو قطع شد

نامه اعتراضی خانواده قلی زاده كارگری كه دست به خودكشی زد - از خانواده قلی زاده یكپارچه حمایت كنید