تير ۸۴

 

۳ هزار گارگر کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان در اعتصاب بسر می برند!

کارگران شاغل کارخانه شاهو پیروز شدند طاهری مدیر عامل کارخانه عزل شد

حمايت کارگران ايران خودرو از اعتصاب کارگران ايران خودرو ديزل
اعتراض كارگران ايران خودرو ديزل و رنگ سازي رنگين عليه اخراج

آغاز دور ديگري از اعتراضات كارگران شاهو -كارگران شاهو روز ١٨ تير در مقابل اداره كار تجمع ميكنند

اعتصاب کارگران شرکت ايران خودرو ديزل

اخباری از اعتراضات کارگری- ٦ تیر ۱۳۸۴

اطلاعيه شماره 2- محمد نعمتي آزاد شد

اطلاعيه شماره ٣- مردم سنندج از محمد نعمتي استقبال كردند

سرمایه داری جنایت دیگری آفرید!سه کارگر کشته شدند!

کارگران نساجى شاهو در مقابل استاندارى کردستان تجمع کردند

 صدها تن از کارگران ریسندگی و بافندگی کاشان به طرف تهران در حال راهپیمایی هستند

مبارزات کارگران برای گرفتن حقوقهای معوقه و علیه اخراج - ١٩ تير . شیسه میرال – سد بوشهر – چیست سازی بهشهر -  پرسنل دانشگاه تهران – دشت مغان – پاکدشت

پلاکاردهاى ٤٥٠ هزار تومان پايه دستمزد در خيابانهاى کرمانشاه

لعن و نفرین بر نظام ضد انسانی سرمایه داری!

کارگران ایران خودرو: اعتصاب برای 450 هزار تومن!

كارگران ايران خودرو خواهان حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان شدند

اخباری از اعتراضات و مسائل کارگری-٢٢ تير

کارگران قربانی شرایط ناامن کار شدند!

نامه كارگران شاهو به كارگران و مردم آزاديخواه

چند خبر از اعتراضات کارگری برای گرفتن دستمزدهای معوقه

 از :کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری در ایران
به: اتحادیه جهانی کارگران w.c.l     

گزارشي از نتايج مذاكره كارگران اخراجي شاهو در سنندج

كارگران اخراجي شاهو در مقابل اداره كار تجمع كردند